ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 6 - 29.07.2015

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 076

לוט 2 חומשים בדפוס זיטאמיר.

לוט 2 חומשים: 1. ספר שמות עם פירוש רש"י אונקלוס ועברי טייטש, זיטאמיר בדפוס האחים מסלאוויטא תר"ז, ובסופו סדור כמנהג ספרד, חסר. כריכה מקורית, ופגעי עש. 2. ספר במדבר, עם פירוש רש"י אונקלוס ועברי טייטש, בדפוס האחים שפירא מסלאוויטא זיטאמיר תר"ב. כתמי רטיבות ובלאי.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $180
פריט מס' : 077

ספר "חק לישראל" דברים, זיטאמיר תר"ט 1849. העותק של הרב יצחק אהרן איטינגא אב"ד לבוב.

ספר חק לישראל על ספר דברים חלק חמישי, זיטאמיר תר"ט 1849. בשער חותמת בעלות של הרב יצחק אהרן איטינגא: גאון גדול, היה אבד"ק פרעמישלא, ואחר כך אבד"ק לבוב, חיבר שו"ת מהרי"א הלוי ב' חלקים ונדפס בלעמברג תרנ"ג. עם רישום "הקדש לבית המדרש לבוב ע"י הר' משה בהר"י מקאליש..." חסרים 6 דפים בפרשת ראה. מצב כללי טוב, מעט כתמים, שער עם דיו אדום. כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $80
פריט מס' : 078

לוט 14 מסכתות ב- 9 כרכים ו 3 שערים – בדפוס זיטאמיר האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא

לוט 9 כרכים גמרות תלמוד בבלי בדפוס זיטאמיר האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא: כרך 1. מסכת – ביצה – מועד קטן, תרכ"ד 1864, 2 שערים. כרך 2. פסחים, 1861 תרכ"א, 2 שערים. כרך 3. פסחים (3 שערים) – חגיגה, תרכ"א 1861. כרך 4. מסכת גיטין – נזיר, 2 שערים, תרכ"ג 1863. כרך 5. מסכת בבא קמא, שער 1, תרי"ח 1858. כרך 6. מסכת בבא מציעא, 2 שערים, תרי"ט 1859. כרך 7. מסכת סנהדרין, 2 שערים,תרי"ט 1859. כרך 8. מסכת מכות – זבחים, 2 שערים, תר"כ 1860. כרך 9. מסכת ערכין – תמורה – כריתות – מעילה – הלכות יום טוב למהרי"ט אלגאזי. שער 1 לכל חלק, תר"כ 1860. עם 3 שערים של דפוס זיטאמיר הנ"ל, שער משניות תרכ"א, שער מסכת נדה תרכ"א, שער מסכת נדרים תרכ"ד. סה"כ 14 מסכתות ב – 9 כרכים. חתימות בעלות בכתב יד אשכנזי בחלק מהכרכים. כל הכרכים במצבים שונים, חלקם עם פגמים, כתמי רטיבות, נקבי עש.
הפריט נמכר ב $750 החל מ $220
פריט מס' : 079

מסכת זבחים תלמוד בבלי דפוס סלאוויטא תקפ"א 1821.

מסכת זבחים תלמוד בבלי בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, סלאוויטא תקפ"א. שער עם כיתוב בדיו אדום. דף כחלחל. ללא כריכה, פגעי עש, מצב בינוני.
החל מ $220
פריט מס' : 080

מסכת סוטה תלמוד בבלי, סלאוויטא תקע"ח 1818

תלמוד בבלי מסכת סוטה, סלאוויטא תקע"ח, בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, שער עם כיתוב בדיו אדום, ללא כריכה, מעט פגעי עש.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $180
פריט מס' : 081

לוט 2 כרכים משניות בדפוס סלאוויטא תקע"ה 1815, תקפ"ב 1822

לוט 2 כרכים משניות: 1. סדר קדשים סלאוויטא תקע"ה בדפוס הרב משה שפירא, עם חתימות בעלות, חסר דף קפ"ד, שער פגום, ללא כריכה, דפים מנותקים. נקבי עש קלים. 2. משניות סדר טהרות, סלאוויטא תקפ"ב, בדפוס הרב משה שפירא, חתימות בעלות, ללא כריכה, בלאי ודפים פגומים.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $180
פריט מס' : 082

לוט 2 ספרים בדפוס סלאוויטא ספר "עין יעקב" סלאוויטא תק"פ - 1820 וספר "משניות" סלאוויטא.

לוט 2 ספרים בדפוס סלאוויטא, 1. ספר "עין יעקב" חלק ראשון, סלאוויטא בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא תק"פ, (5) רע"ד דף, 22 ס"מ, מצב טוב – בינוני, נקבי עש, דף כחלחל. כריכה חדשה. 2. ספר "משניות" סדר טהרות סלאוויטא בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, עותק חסר (עד דף ג'), מצב כללי טוב - בינוני, כתמים ופגמים במספר דפים.
החל מ $220
פריט מס' : 083

ספר עין יעקב חלק שלישי, סלאוויטא תקע"ח 1818.

ספר עין יעקב חלק שלישי עם חידושי קהלת שלמה, בדפוס הרב משה שפירא סלאוויטא תקע"ח, (1) שכ"ח דף. שער עם כיתוב בדיו אדום, חתימות וחותמות בעלות. ללא כריכה, פגעי עש בעיקר בשוליים, בלאי. מצב בינוני.
החל מ $130
פריט מס' : 084

ספר עין יעקב חלק שלישי, סלאוויטא תקצ"ה 1835.

ספר עין יעקב חלק שלישי עם חדושי קהלת שלמה, בדפוס הרב שמואל אברהם שפירא סלאוויטא תקצ"ה, שער עם כיתוב בדיו אדום, ש' דף, עם תחריט נאה בדף אחרון. ללא כריכה, פגעי עש במספר דפים, כתמים.
החל מ $130
פריט מס' : 085

שלחן ערוך אורח חיים סלאוויטא תקפ"ז 1827.

ספר שלחן ערוך אורח חיים בדפוס הרב משה שפירא סלאוויטא תקפ"ז, (4) רצ"ד דף, שער עם כיתוב בדיו אדום, פגעי עש ובלאי, דפים אחרונים מנותקים ופגועים.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $120
פריט מס' : 086

חומש דברים סלאוויטא תקפ"ו 1826.

ספר חומש דברים עם פירוש רש"י ותרגום ועם פירוש בעל הטורים ושפתי חכמים, בדפוס הרב שמואל אברהם שפירא סלאוויטא תקפ"ו. קע"ו דף, 19 ס"מ. שער עם כיתוב בדיו אדום, ללא כריכה, פגעי עש רבים, ודפים מנותקים.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $150
פריט מס' : 087

ספר זהר שמות בדפוס סג"ל סלאוויטא תק"ע - 1810.

ספר הזהר שמות סלאוויטא תק"ע, בדפוס סג"ל. שער ודפים ראשונים עם פגיעה בטקסט, השאר במצב טוב, כריכה בלויה, חלק מהדפים ירוק \ כחול.
החל מ $120
פריט מס' : 088

ספר "בית הלוי", מאת הרב ישעיה הלוי הורביץ נכד השל"ה, ויניציאה תכ"ו - 1666.

ספר "בית הלוי", ח"י אופנים בכללי מיגו, עם חדושים על השלחן ערוך חשן משפט (סימן ס"ט – קמ"ט) ובהם שו"ת אחדות, מאת הרב ישעיה הלוי הורביץ, נכד השל"ה הקדוש, 120, 4, דף. בשער חתימת בעלות של הגביר "רפאל יצחק אמאדו ס"ט", אביו של הרב יהודה יהושע אמאדו מחבר ספר אהלי יהודה שאלוניקי תקפ"א. כריכת בד חדשה, פגעי עש רבים.
החל מ $150
פריט מס' : 089

ספר "נתיבות לשבת" לבעל ההפלאה, לבוב תקצ"ח 1838, עם שו"ת "גבעת פנחס" לבוב תקצ"ח, מהדורה ראשונה.

2 ספרי הרב פנחס הלוי הורוביץ בעל ההפלאה, מהדורות ראשונות בכרך אחד: 1. ספר "נתיבות לשבת" חדושים על שלחן ערוך אבן העזר עד סימן כ"ג, לבוב תקצ"ח מהדורה ראשונה, (3) 48 דף. עם הסכמות החתם סופר והישועות יעקב. 2. שאלות ותשובות "גבעת פנחס" לבוב תקצ"ח, מהדורה ראשונה, 48 דף. שני הספרים בכרך אחד ללא כריכה, פגעי עש במספר דפים.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 090

לוט של 4 ספרים בכרך 1.

לוט 4 ספרים: 1. ספר "אגרות החיד"א" קובץ של שישים ושמונה אגרות (כמניין חיים) שכתב החיד"א בזמנים שונים, עם תולדות החיד"א ורשימת ספריו, כולל אגרות שכתב לבני משפחתו, גדולי ישראל, גבירים וידידים וכן כתבי סמיכה והמלצות, מאת רבי יעקב רוקח, ליוורנו תרכ"ז 1867, מהדורה ראשונה. 2. ספר "שערי דמעה השלם" ירושלים. 3. ספר "קרבן שבת" ווארשא תרל"ד. 4. ספר "מכתבי משפחה", ווארשא תרמ"ב. כולם כרוכים ביחד, כריכה ודפים מנותקים, חותמת בעלות ורישומים בכתב יד.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $90
פריט מס' : 091

ספר "פרקי דרבי אליעזר" עם באור "בית הגדול" ווילנא תקצ"ח 1838, מהדורה ראשונה – רישומים בכתב יד הרב חיים ברלין.

ספר "פרקי דרבי אליעזר" מדרש מפורסם בימי בעלי התוס' והרמב"ם והרא"ש מאת התנא ר' אליעזר בן הורקנוס הנקרא רבי אליעזר הגדול, עם באור מספיק בשם "בית הגדול" מאת הרב אברהם ברודא, ווילנא תקצ"ח, מהדורה ראשונה של הביאור. (3) ל"ז דף. בדף אחרון ובכריכה חשבונות ורשימת ספרים (?), בכתב ידו של הרב חיים ברלין בן הנצי"ב, יתכן ובדף ט"ו חתימת ידו. כריכה חדשה, פגעי עש.
החל מ $70
פריט מס' : 092

ספר "תבנית היכל" אמשטרדם ת"י – מהדורה ראשונה.

ספר "תבנית היכל" מחקר על תבנית בית המקדש הראשון וכלי המקדש אשר בנה שלמה "בכל חוקותיו ובכל צורותיו", מאת הרב יעקב יהודה אריה ליאון, אמשטרדם ת"י מהדורה ראשונה,ל"ח דף, 2 שערים בעברית ולטינית, בתחילת הספר ישנם רשיונות להדפסת הספר מטעם הממשלה ואיסור על משיגי גבול. כריכה מקורית בלויה עם גב מקלף, נקבי עש.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 093

ספר גורן נכון - תקון מדות הנפש, לינעוויל תקס"ז.

ספר "גורן נכון – תקון מדות הנפש, לרבי שלמה אבן גבירול, עם ספר מוסרי הפלוסופים, וספר התפוח לארסטוטליס(אריסטו), לינעוויל תקס"ז 1807, מהדורה שניה, (מהדורה ראשונה נדפסה בריוואדטרינטו בשנת שכ"ב 1562) בשער נדפס סמלו המלכותי של הקיסר נפוליאון הראשון, שהוכתר לקיסר צרפת כשלוש שנים קודם לכן, בדצמבר 1804. כ, ד, ד-טו, טו–כז, ד, (2) דף. 26 ס"מ. שוליים רחבים, מצב טוב. מצב כללי טוב, כתמים, פגמים בודדים בדף השער.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $120
פריט מס' : 094

ספר "סדר הדורות" קארלסרוא תקכ"ט - 1769.

ספר "סדר הדורות" והוא סדר ימות עולם תולדות אישים ומאורעות מאז בריאת העולם ועד סמוך לדורו של המחבר, סדר התנאים ואמוראים, שמות ספרים ומחבריהם, מאת רבי יחיאל היילפרין אב"ד מינסק, קארלסרוא תקכ"ט 1769, מהדורה ראשונה. (12) ק"פ דף, 32 ס"מ. חתימות בעלות בשער הספר בכתב אשכנזי, מהם: הק' שמואל סגל. הסכמות רבות ומפתחות, בדפים הראשונים פגם עם חסרון בטקסט, פגעי עש בכמה מקומות, כריכה חדשה.
הפריט נמכר ב $125 החל מ $100
פריט מס' : 095

ספר "חנוכת הבית" ויניציאה תנ"ו - 1696. נדיר.

ספר "חנוכת הבית". "ביאור צורות ותבנית הבית הנחרב ככל משפטו וחוקתו.. בסוגיות הצריכות פירוש יהיה להם למקדש מעט וישיבו את נפשם", בתוספת "דמות כל הצורות מהבית כלו, ומכל חלקיו", ובסופו לוח תבנית הבית, מאת הרב משה בן גרשום חפץ, לאורך הספר תרשימים רבים להמחשת צורות הבית וכלי המקדש. חתימות בעלות והוספות בכתב יד במספר מקומות, בדף אחרון שיר בכתב יד אשכנזי עתיק "נהי בכי תמרורים..." כנראה על חורבן בית המקדש. ויניציאה תנ"ו 1696, (4) נ"ב דף. כריכה מקורית עם גב עור אדום, דף עבה, פגעי עש וכתמים. ספר נדיר.
הפריט נמכר ב $275 החל מ $250
פריט מס' : 096

ספר "אהבת חסד" אמשטרדם תקל"ז - 1777. מהדורה יחידה.

ספר "אהבת חסד" פירוש על מסכת אבות דר' נתן עם גוף המסכת, מאת הרב אברהם ויטמונד תלמיד הרב אברהם ברודא, בדף א' חתימת הרב דוד בלאך חתן המחבר והמוציא לאור של הספר, בשער חתימת בעלות "שלום שכנא בן בנימין זאב" בנו של מגיה הספר הרב בנימין זאב המוזכר בשער ובהקדמות. אמשטרדם תקל"ז 1777. מהדורה יחידה, עם הסכמות רבני אמשטרדם, (4) מ"ג דף. (וינוגרד 2062) כתמים ודפים מנותקים כריכה עתיקה.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 097

באור על מסכת אבות בשם "יין לבנון", ברלין תקל"ה.

מסכת אבות עם פירוש וביאור רחב היקף בשם "יין לבנון" מאת הרב נפתלי הירץ וויזל, ברלין תקל"ה, מהדורה ראשונה, (6) ק"ן (2) דף, (תקליטור 1960). הספר עטור בהסכמות הרבנים: הנודע ביהודה, רבני אמשטרדם ועוד. ספריו של המחבר מובאים בספריהם של גדולי הדורות ומהם: המלבי"ם, בעל התפארת ישראל, הרש"ר הירש, ר' יעקב צבי מקלענבורג (ספר הכתב והקבלה) בעשרות מקומות, ר' יעקב עטלינגר (הערוך לנר), החוסן יהושע, החפץ חיים, ר' יצחק אייזיק שר (חתנו של הסבא מסלבודקה), הבעל שם ממיכלשטאט, הנצי"ב מוולאז'ין (בספרו עמק הנצי"ב), השואל ומשיב, ר' יהודה אסאד (יהודה יעלה), המשגיח הרב שלמה וולבה ועוד. מצב טוב, שער עם פגם ללא פגיעה בטקסט.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 098

ספר "בית הלוי" על התורה ווארשא תרמ"ד, מהדורה ראשונה, עם חתימת הרב יוסף אברהם צינאוויץ אב"ד לאמזא.

ספר "בית הלוי" ב' חלקים (בשערים נפרדים), דרשות ומילי דאגדתא על התורה, מאת הרב יוסף דובער הלוי. ווארשא תרמ"ד מהדורה ראשונה. בשער חתימה וחותמת בעלות של הרב יוסף אברהם צינאוויץ – אב"ד לאמז'א, מחבר ספר סלסלות יוסף ונדפס בשנת תרצ"ז, בספרו זה בא במשא ומתן הלכתי עם גדולי אותו הדור כמו הרב חיים עוזר גרודזינסקי, האור שמח, הרוגוצ'ובר ועוד גדולי עולם. מצב טוב, ללא כריכה.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 099

ספר "מנחיל יעקב" פרנקפורט דאודר תצ"ט - 1739.

ספר "מנחיל יעקב" חדושים ופלפולים בש"ס ודרוש לפסח, מאת הרב מנחם מנלי, פרנקפורט דאודר תצ"ט. מהדורה יחידה, 34 (1) דף, (וינוגרד 287). עותק במצב מצויין, שער בתחריט עץ נאה, עם חתימה עתיקה בשער בכתב יד אשכנזי. וחותמת בעלות של "אתרא קדישא ק"ק פאריש, עץ חיים היא למחזיקים בה".
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 100

לוט ספרי חתם סופר משפחתו ותלמידו.

לוט 4 ספרים: 1. חידושי חתם סופר על מסכת גיטין, וויען תרנ"ג, מהדורה ראשונה, 75 דף. 2. ספר "חתם סופר" דרשות, עם הערות וציונים מאת הרב יוסף נפתלי שטרן, קלוזש תרפ"ט, מהדורה ראשונה. שער עם צבע ירוק, (פרידברג 1302). 3. ספר "מלאה קטרת" כולל דרשות והספדים, מאת הרב אליעזר זוסמאן פרעסבורג תרל"ב, מהדורה ראשונה. עם חותמת בעלות בשער. 4. ספר "מהר"ם שיק" חידושים ובאורים על התורה, מאת הגאון הצדיק הרב משה שיק אב"ד חוסט, תלמיד החתם סופר, מונקאטש תרס"ה, מהדורה ראשונה. סה"כ 4 ספרים, מצב כללי טוב. עם חתימות בעלות, גדלים שונים.
החל מ $150