ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 5 - 19.05.2015.

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 401

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של הגאון ר' חיים עוזר גרודז'ינסקי אב"ד ווילנא,

מכתב 7 שורות ברכה לחתן וכלה בכתב יד קודשו וחתימתו של הגאון ר' חיים עוזר גרודז'ינסקי אב"ד ווילנא, מחבר שאלות ותשובות "אחיעזר", למד בישיבת וולאז'ין יחד עם הגאון ר' חיים מבריסק, משנת תרמ"ה רב בווילנא, הרבה פעלים לחיזוק הדת וביסוס עולם הישיבות, וייסד את ועד הישיבות יחד עם ר' ישראל מאיר הכהן בעל "החפץ חיים", מגדולי הפוסקים בדורו. המכתב עם סימני קיפול והדבקה. מוצמד לקרטון.
החל מ $1000
פריט מס' : 402

מכתב היסטורי חשוב חתום בכתב יד קודשו של מרן "החפץ חיים" זצוק"ל.

מכתב היסטורי חשוב חתום בכתב יד קודשו של מרן "החפץ חיים" זצוק"ל. בו מספר החפץ חיים על המצב הכלכלי הקשה של הישיבה הקדושה בראדין וכן בחשיבות כתיבת ספרי קודש והוצאתם לאור. בשונה להרבה מכתבים. מכתב זה על בלנק האישי של החפץ חיים. חתום בכתב יד קודשו של החפץ חיים. רבן של כל בני הגולה רבי ישראל מאיר הכהן מראדין "החפץ חיים" (י"א בשבט ה'תקצ"ט 1839 - כ"ד באלול ה'תרצ"ג 1933) מגדולי הדורות האחרונים.
הפריט נמכר ב $10000 החל מ $9900
פריט מס' : 403

מכתב כתוב וחתום בכתב יד קדשו הרב יהודה לייב חסמן (הסטוצ'ינר) בעל "האור יהל"

מכתב כתוב וחתום בכתב יד קדשו הרב יהודה לייב חסמן (הסטוצ'ינר) בעל "האור יהל" (תרכ"ט, 1869 - תרצ"ו, 1936) במכתב זה חתם ר' יהודה לב חסמן בראשי התיבות יה"ל (כפי שנהג לחתום על שם ספריו). היה רב ליטאי, ראש ישיבה בשטוצ'ין (Shchuchyn) והמנהל הרוחני של ישיבות טלז וחברון. היה מראשי תנועת המוסר.
החל מ $700
פריט מס' : 404

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של הצדיק מגריידיץ רבי אליהו גוטמכר זצ"ל

מכתב 15 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו של הצדיק מגריידיץ רבי אליהו גוטמכר זצ"ל. הרב אליהו גוטמכר זצ"ל (תקנ"ו, 1796 - תרל"ה, 1874) היה מתלמידי ר' עקיבא איגר זצ"ל וכך כתב עליו הרב צבי הירש קלישר באחד ממכתביו: "הגאון הקדוש האלקי מוהר"א גוטמאכר, אשר שקלה נפשו נגד אלפי נפשות בני ישראל, הן בתורה, הן בחסידות, הן בחכמת הקבלה, ואיש מופת הוא.
החל מ $1700
פריט מס' : 405

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של הרב הראשי הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל

מכתב 30 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו של הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל. לרב משה זרצקי רב ואב"ד כרכור. הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל (תרמ"ו - 1886, תשל"ו - 1976 ) מחבר שו"ת שבט מיהודה. היה רבה הראשי השלישי של תל אביב, ולאחר מכן רבה הראשי האשכנזי השני של מדינת ישראל.
החל מ $90
פריט מס' : 406

לוט 38 מכתבים. כתבי יד. חתימות, ומסמכים שונים. הרב חיים יעקב נפתלי זילברברג זצ"ל.

לוט 38 מכתבים. כתבי יד. חתימות ומסמכים שונים. של הרב הרב חיים יעקב נפתלי זילברברג זצ"ל ומשפחתו, 2 מכתבים בכתב יד קודשו וחתימתו ששלח לר' יוסף חיים זוננפלד, מכתב נוסף בכתב ידו, מכתבים שנשלחו אליו. דברי תורה בכתב ידו ובני משפחתו, בנושאים שונים. סה"כ: 38 מכתבים. מצבים שונים. הרב חיים יעקב נפתלי זילברברג זצ"ל בעל ה"ענפי זית" ועוד. (כונה: ר' נפתלי וירשובר תר"י, 1860 - תר"ץ, 1930) היה מו"צ בוורשה, נודע כמו"ל ספרי מהרא"ל צינץ.
החל מ $600
פריט מס' : 407

מכתב מאת הרב שלום שבדרון זצ"ל

מכתב מאת הרב שלום שבדרון זצ"ל בו מבקש ר' שלום משליח לשאול שאלה את מרן החזון איש זצ"ל. "ואני בעצמי איני רוצה לכתוב להגאון הנ"ל כי ראיתי בהיותי אצלו שאפשר שלפי מצבו אסור לי לגרום לו הוצאות חצי גרוש עבור הדואר אם ישיב לי. ולשים בתוך מכתבי בול לחזרה חושש אני לתרעומת שאפשר שימצא בזה בזיון וד"ל". המכתב פגום ומודבק ע"ג קרטון.
החל מ $100
פריט מס' : 408

מכתב מאת הרב אליהו אליעזר מישקובסקי זצ"ל

מכתב מאת הרב אליהו מישקובסקי זצ"ל. למחלקת הכשרות הארצית בעניין בשר המגיע לכפר חסידים. משנת תשי"ב - 1952. הרב רפאל אליהו אליעזר מישקובסקי כונה רבי "אֶלֶ'ה" היה ראש ישיבת כנסת חזקיהו בכפר חסידים ורב היישוב. חיבר את הספר "משנת אליהו" נפטר בשנת תשמ"א - 1980.
החל מ $120
פריט מס' : 409

מכתב בכתב יד קודשו של המהר"ם שפירא זצ"ל מחולל הדף היומי.

מכתב מאת הרב יהודה מאיר שפירא (מהר"ם שפירא) היה מרבני יהדות פולין ומראשי אגודת ישראל קודם השואה, מייסד וראש ישיבת חכמי לובלין ומחולל הדף היומי. 2 עמודים על בלנק מתקופת הייתו אב"ד של פטריקוב בשנת תרפ"ד - 1924. שם הוציא לאור את ספרו- שו"ת 'אור המאיר', הכולל התכתבויות הלכתיות בין המחבר לבין רבני דורו, החפץ חיים, הרב מאיר אריק, האדמו"ר מאוסטרובצה ועוד. סה"כ 26 שורות. כתובים בכתב יד קודשו בלועזית עם חתימתו בלועזית.
הפריט נמכר ב $1000 החל מ $1000
פריט מס' : 410

מכתב מאת הרב יצחק דב במברגר זצ"ל . תקס"ח - תרל"ח - 1878- 1807.

מכתב כתוב וחתום בלועזית בכתב יד קודשו של הרב יצחק דב במברגר זצ"ל נודע בכינוי הרב מוירצבורג, מגדולי רבני גרמניה במאה ה-19, נודע עקב הסכסוך שהיה לו עם רש"ר הירש עקב התנגדותו לתביעת הלה כי האורתודוקסים יפרשו מהקהילות שהיה בהן רוב רפורמי. למד בישיבת פיורדא, אצל הרב בנימין וולף המבורג והוסמך לרבנות כבר בהיותו בן 20. תוכן המכתב לא נבדק. סה"כ 40 שורות בכתב ידו וחתימתו.
החל מ $800
פריט מס' : 411

מכתב עם חתימות הרב אהרן יהודה לייב שטינמן והרב מיכל יהודה לבקוביץ.

מכתב בעניין הצלה דחופה עבור הרב בצלאל טולדנו ראש ישיבת זוהר התורה. עם חתימות הרב אהרן יהודה ליב שטינמן שליט"א ורב מיכל יהודה לבקוביץ זצ"ל.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $180
פריט מס' : 412

מכתב עם חתימות מהרב איסר זלמן מלצר זצ"ל

מכתב קבלת כספים לת"ת וכוללים "עץ חיים" עם חתימות הרב איסר זלמן מלצר. הרב מנחם גליק פרוש ועוד. בצידו השני של הדף חתומים הרבנים 6 פעמים נוספות. המכתב משנת תש' - 1940.
החל מ $150
פריט מס' : 413

מכתב חתום כתב יד קודשו של רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל.

מכתב מישיבת עץ חיים משנת תשי"ב - 1952. בעניין עסקא כתיקון מוהר"מ ז"ל. חתום משני הצדדים ביד קודשו של רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל.
החל מ $130
פריט מס' : 414

מכתב יד קודשו של הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל.

מכתב בענייני כספים בכתב יד קודשו וחתימתו של הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל. משנת תרצ"ט-1939. 4 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו.
החל מ $300
פריט מס' : 415

מכתב בכתב יד קודשו של הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל.

המלצה בכתב יד קודשו של הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל. משנת תרצ"ב - 1932. 8 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 416

מכתב חתום ביד קודשו של הרב אליעזר מנחם מן שך זצ"ל

מכתב חתום ביד קודשו של הרב אליעזר מנחם מן שך זצ"ל משנת תשל"ח -1978.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 417

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של מרן הרב אליעזר מנחם מן שך זצוק"ל.

מכתב 6 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו של מרן הרב אליעזר מנחם מן שך זצוק"ל.
החל מ $350
פריט מס' : 418

כרטיס ברכה לשנה טובה מהרב אליעזר מנחם מן שך זצוק"ל.

כרטיס ברכה לשנה טובה עם 2 שורות בכתב יד קודשו של מרן הרב אליעזר מנחם מן שך זצוק"ל. "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".
הפריט נמכר ב $170 החל מ $130
פריט מס' : 419

מכתב בחתימת יד קודשו של רבי שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל

מכתב ניחומים לרבנית שרה הרצוג על פטירת בנה הרב ד"ר יעקב הרצוג ז"ל משנת תשל"ב - 1972. בחתימת יד קודשו של רבי שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $130
פריט מס' : 420

מכתב בכתב ידו של הרב שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל, ירושלים, תשל"ב-1972.

מכתב בכתב ידו של הרב שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל, ובו המלצה להרה"ג ר' חיים יהודה יעקבזון, והסכמה על הדפסת באוריו על הגדה של פסח. ירושלים, תשל"ב-1972. דף מקומט, נזקי מים.
החל מ $260
פריט מס' : 421

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של הרב יוסף שלום אלישיב, לרב הראשי יצחק הלוי הרצוג.

מכתב 10 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו של הרב יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, לרב הראשי הרב יצחק הלוי הרצוג זצוק"ל.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 422

מכתב בכתב יד קודשו של ר' יחזקאל אברמסקי זצ"ל

מכתב 18 שורות בכתב יד קודשו של ר' יחזקאל אברמסקי זצ"ל מבית הדין בלונדון בענייני גיטין. 18 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו משנת תשי"א - 1951. הרב יחזקאל אברמסקי בעל "החזון יחזקאל" (תרמ"ו - תשל"ו, 1886 - 1976) ראש בית דין בלונדון, מצב טוב.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 423

מכתב בכתב יד קודשו של הרב יחזקאל אברהמסקי זצ"ל.

מכתב מבית דין צדק לונדון כתוב וחתום בכתב יד קודשו של הרב יחזקאל אברהמסקי משנת תש"ט - 1949. הרב יחזקאל אברמסקי בעל "החזון יחזקאל" (תרמ"ו - תשל"ו, 1886 - 1976) ראש בית דין בלונדון, 15 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $280
פריט מס' : 424

מכתב גלויה בכתב יד קודשו של ר' יחזקאל אברמסקי זצ"ל

מכתב גלויה בכתב יד קודשו של ר' יחזקאל אברמסקי זצ"ל לרב שמחה עלבערג. הרב יחזקאל אברמסקי בעל "החזון יחזקאל" (תרמ"ו - תשל"ו, 1886 - 1976) ראש בית דין בלונדון, 8 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו. מצב טוב.
החל מ $220
פריט מס' : 425

קבלה חתומה בכתב יד קודשו של ר' יחזקאל סרנא זצ"ל.

קבלה מישיבת תורת חיים הכללית ירושלים תש"א עבור כסף שהתקבל בעד ישיבת חברון בתאריך יח' אדר א' תש"א - 1941 עם חתימת ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה ר' יחזקאל סרנא זצ"ל.
החל מ $90