ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 4. 17.02.2015

 

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

ספר "שני לוחות הברית" זיטאמיר תרי"ז.

ספר שני לוחות הברית לר' ישעיה הלוי הורוויץ, דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא זיטאמיר תרי"ז, שצ"ג דף, מצב טוב, כריכה מנותקת.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $350
פריט מס' : 002

ספר שולחן ערוך אורח חיים, זיטאמיר תרכ"א.

ספר מגני ארץ שולחן ערוך אורח חיים, זיטאמיר דפוס האחים נכדי הרב מסלאוויטא תרכ"א, שער בדיו אדומה, ללא כריכה.
החל מ $70
פריט מס' : 003

ספר "מדרש תלפיות" זיטאמיר תר"כ.

ספר מדרש תלפיות לר' אליהו הכהן מאיזמיר מחבר ספר שבט מוסר ועוד, דפוס זיטאמיר שפירא נכדי הרב מסלאוויטא תר"כ, מצב טוב, כריכה ושער מנותקים.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 004

מחזור ראש השנה ויום הכפורים חלק א', זיטאמיר תרי"ג.

מחזור חלק א' לראש השנה ויום כיפור, בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא תרי"ג, שער בדיו אדומה, דפים וכריכה מנותקים, פגעי עש. במחזור זה נדפס מטעם הצנזורה בפיוט "מלך אזור גבורה", לצריו השיב אל חיקם" במקום "ישיב", במקום "מלך אביון" נדפס "אנוש אביון". זיטאמיר תרי"ג.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 005

מחזור לראש השנה ויום כיפור - חלק ראשון - זיטאמיר.

מחזור לראש השנה ויום כיפור - חלק ראשון - ז'יטאמיר, שנת: תרכ"ה - 1865. חסרים דפים בסוף הספר.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $120
פריט מס' : 006

ספר "הזהר" סלאוויטא שנת תק"ע.

ספר "הזהר" חלק שני ספר שמות, סלאוויטא תק"ע, רס"ט (2) דף, פגעי עש בדפים הראשונים, עם חתימה בשער "דוד בכ"ר אליה" ובדף צ"ד חתימה "שלום שריים בן יוסף שריים", תקונים לאורך הספר בכ"י מזרחי, רישומים.
החל מ $300
פריט מס' : 007

טור אבן העזר סלאוויטא תקס"א.

טור אבן העזר עם בית יוסף. בית חדש ודרכי משה, סלאוויטא תקס"א דפוס סג"ל, קע"ב דף, מצב טוב, כריכה מקורית, רישום בעלות בכריכה שייך לר' "ישמעאל בן אברהם בן תרח", כיתוב בשער באותיות אדומות, כתמים קלים.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $90
פריט מס' : 008

לוט 2 מסכתות דפוס סלאוויטא.

לוט 2 מסכתות דפוס סלאוויטא: 1. מסכת ערכין סלאוויטא תקע"ג, מצב טוב. 2. מסכת מועד קטן סלאוויטא תקע"ח, דפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, שער בדיו אדומה, פגם בשוליים התחתונים עם פגיעה בטקסט.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $240
פריט מס' : 009

לוט 2 ספרים סלאוויטא וזיטאמיר.

ספר כתנות אור – עין יעקב עם חדושי קהלת שלמה ויתר הוספות סלאוויטא תק"פ, ללא כריכה ודפים מנותקים, החלק התחתון של השער חסר, השאר במצב טוב, דף כחול. 2. חומש בראשית עם באר מים חיים לר' חיים מטשרנוביץ, זיטאמיר תרי"ב, חסר התחלה עד דף ג', פגעי עש.
החל מ $80
פריט מס' : 010

לוט 2 ספרים משניות קדשים דפוס זיטאמיר.

לוט 2 כרכים משניות זיטאמיר: 1. משניות זיטאמיר בדפוס ר' אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא תרכ"א, ללא כריכה, מצב טוב. 2. משניות קדשים, זיטאמיר דפוס הר' אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא תרכ"ג, פורמט קטן, פגעי עש.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $220
פריט מס' : 011

לוט 4 מסכתות תלמוד בבלי דפוס זיטאמיר.

לוט 4 מסכתות תלמוד בבלי דפוס זיטאמיר. לוט 4 מסכתות דפוס זיטאמיר: 1מסכת מועד קטן-מגילה-תענית, זיטאמיר תרכ"ד, כרוכים יחד. 2. מסכת הוריות זיטאמיר תרי"ט, ללא כריכה. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, סה"כ 4 מסכתות ב-2 כרכים, מצב טוב.
החל מ $220
פריט מס' : 012

לוט 2 ספרים, דפוס זיטאמיר.

לוט 2 ספרים: 1. משניות, סדר נשים, זיטאמיר, תרי"א, פגמים בשער השני. 2. מסכת בבא קמא, זיטאמיר תרי"ח - 1858, סימני רטיבות ופגעי עש. סה"כ: 2 ספרים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 013

לוט 3 מסכתות תלמוד בבלי דפוס זיטאמיר.

לוט 3 גמרות זיטאמיר: 1. מסכת ברכות וסדר זרעים, זיטאמיר תרכ"ב, שני שערים, שער נפרד לסדר זרעים, פגעי עש קלים, כריכה מנותקת. 2. מסכת יבמות זיטאמיר תרכ"ב, שני שערים. 3. מסכת שבועות זיטאמיר תרי"ח, ללא כריכה. שערים בדיו אדומה, מצב טוב - בינוני, דפוס האחים שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. סה"כ: 3 כרכים.
החל מ $220
פריט מס' : 014

לוט 3 מסכתות תלמוד בבלי דפוס זיטאמיר.

לוט 3 גמרות זיטאמיר: 1. מסכת עירובין, זיטאמיר תרכ"ב. 2. מסכת בבא קמא, זיטאמיר תרי"ח. 3. מסכת מכות תרכ"ב, דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, שערים בדיו אדומה, מצב טוב - בינוני. סה"כ 3 כרכים.
החל מ $220
פריט מס' : 015

לוט 3 מסכתות תלמוד בבלי דפוס זיטאמיר.

לוט 3 מסכתות זיטאמיר: 1. מסכת סנהדרין זיטאמיר תרי"ט. 2. מסכת שבועות זיטאמיר תרי"ח, כרוכים יחדיו. 3. מסכת עבודה זרה זיטאמיר תרי"ח. סה"כ 3 גמרות, דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, שערים בדיו אדומה, מצב טוב - בינוני. סה"כ 3 מסכתות ב - 2 כרכים.
החל מ $220
פריט מס' : 016

לוט 4 מסכתות תלמוד בבלי דפוס זיטאמיר.

לוט 3 גמרות דפוס זיטאמיר. 1. מסכת יומא זיטאמיר תרכ"ד. 2. מסכת סוכה זיטאמיר תרכ"ד, 3. מסכת שקלים וויען תקצ"ג. שלשתם כרוכים יחד. 4. מסכת מנחות תר"כ, ללא כריכה. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, שערים בדיו אדומה, מצב טוב - בינוני. סה"כ 4 מסכתות ב - 2 כרכים.
החל מ $220
פריט מס' : 017

"לוח לאלף הששי" דפוס ישראל בק ירושלים - תרכ"ז - נדיר.

לוח על כל שנות האלף הששי. "מתחלת שנה ראשונה עד סופה שנת תת"ר הבא עלינו לטובה". ומובאים בה זמני המועדות, צומות, קריאת הפרשיות, מולדות ותקופות, נעשה ע"י המוציא לאור מוהר"ר שרגא פייוול מהוראדנא, דפוס ירושלים ישראל בק תרכ"ז, ע"א דף, מצב טוב, נדיר. (ש. הלוי 134).
הפריט נמכר ב $350 החל מ $350
פריט מס' : 018

ספר "אוהלי יוסף" ירושלים בק - תרכ"ח.

ספר אוהלי יוסף דיני קדושת השם הלכות צדקה וכלאי הכרם, לר' אליהו יוסף ריבלין, ירושלים דפוס ישראל בק תרכ"ח, מהדורה ראשונה (4) 100 דף. נקבי עש, לא כרוך, דפים מנותקים. (ש. הלוי 138)
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 019

ספר "אהלי יהודה" ירושלים דפוס בק - תר"ג.

ספר אהלי יהודה כללים וחדושי הש"ס לפי סדר א' ב', לר' יהודה הכהן, ירושלים דפוס ישראל בק תר"ג, מהספרים הראשונים בהלכה שנדפסו בירושלים, (ש. הלוי 10), בשער חתימה וחותמת הק' יודא וואלף שלזינגער, מצב טוב כריכה מקורית. מספר הגהות עיפרון.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $240
פריט מס' : 020

ספר "שער החצר" ירושלים - בק תרכ"ב.

ספר "שערי צדק" הנקרא: "שער החצר", דרושים וחדושים במעלת ארץ ישראל, לר' דוד בן שמעון, (ראב"ד לעדת המערביים בירושלים תקפ"ד - תר"מ), דפוס ירושלים ישראל בק, שנת תרכ"ב, כולל קונטרס המפתחות הנקרא אולם השער, ר"ג כ"ח דף, מצב טוב. (ש. הלוי 72) בכריכה הפנימית 15 שורות בכתב יד ספרדי, ענינים מיוחדים לתזכורת שמובאים בתוך הספר.
החל מ $150
פריט מס' : 021

ספר "ילקוט אפרים" ירושלים - בק תרל"ז.

ספר ילקוט אפרים דרשות על התורה ומגילות, עם ספר סם חיים ליקוטים ועניינים מתוקים ומוסרים טובים, לר' אפרים קוקיא הלוי, דפוס ירושלים ניסן בק תרל"ז, (1) קצ"ד י"ח דף, עם שער נפרד לספר סם חיים, מצב טוב-בינוני, כריכה חדשה.
החל מ $220
פריט מס' : 022

ספר תשובות הגאונים "חמדה גנוזה" ירושלים - בק תרכ"ג.

ספר "חמדה גנוזה" "והוא קס"ו תשובות הגאונים אשר היה ספון וגנוז מכמה מאות שנים בכתיבת יד ישן נושן" ירושלים דפוס ישראל בק תרכ"ג, מהדורה יחידה, (4) ל"ח דף, כריכה חדשה נאה.
החל מ $150
פריט מס' : 023

ספר "אם למסורות" ירושלים - בק תרל"ו.

ספר "אם למסורות" עניני המסרה על התורה, לר' אריה ליב חריף, עם ספר "זכרון ירושלים" להרב שניאור זלמן שניאורזון, המדבר על קורותיו בארץ הקדושה, ירושלים בדפוס ניסן בק תרל"ו, בספר "זכרון ירושלים" נזכרים אישים רבים מארץ ישראל, סוריה, בבל, הודו, מצרים, קושטא, צרפת, הולאנד, וגרמניה, ורבנים רבים. שני שערים, מצב טוב, כריכה.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 024

ספר שאלות ותשובות "כפי אהרן", ירושלים בדפוס הרב ישראל בק. תרל"ד.

שו"ת כפי אהרן לר' אהרן עזריאל חלק א' ירושלים תרל"ד, דפוס הרב ישראל בק, עם "שער מוזהב", מצב מצויין, כריכה חדשה, חיתוך דפים צבעוני. הרב אהרן עזריאל, מגדולי המקובלים וראב"ד ירושלים, ראש בית המדרש חסידים "בית אל", מחבר הספרים, כפי אהרן, אוזן אהרן, מוסר אב, נפטר תרל"ט.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $90
פריט מס' : 025

הגדה של פסח ירושלים - בק תרכ"ג.

הגדה של פסח עם פירושי הראשונים, ועם הפירושים גבורת ה' למהר"ל מפראג, ופירוש עוללות אפרים, וכן פירוש החתם סופר, וסדר אמירת קרבן פסח מהגר"א, ירושלים דפוס ישראל בק תרכ"ג, שני שערים, הסכמות מאחורי השער הראשון, הקדמת המביא לבית הדפוס מאחורי השער השני, עם תחריט "עץ חיים" בשער, (2) ב' - ל"א ו' דפים, חסרים שני דפים בסוף, מצב טוב - בינוני, פגיעה קלה בטקסט בדף אחרון, כריכה חדשה, (ש. הלוי 77)
החל מ $360