ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 4. 17.02.2015

 

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 076

ספר "העבור" לר' אברהם אבן עזרא, הוצאת "מקיצי נרדמים" 1874.

ספר "העבור" לר' אברהם אבן עזרא, "יוצא לאור פעם ראשונה מתוך כתב יד הנמצא בידי עם הקדמה וקצת הערות ממני שחז"ה" (שלמה זלמן חיים הלברשטאם, אספן ספרים נדירים וחוקר כתבי יד), הוצא לאור על ידי חברת מקיצי נרדמים 1874, מצב טוב, מהדורה ראשונה.
החל מ $70
פריט מס' : 077

ספר תשובות הגאונים קדמונים, ברלין תר"ח – מהדורה יחידה.

תשובות גאונים קדמונים "היוצאות עתה ראשונה לאור מכתב יד ישן נושן ומסודרות יחד מאת רבינו יוסף טוב עלם", דפוס פרידלנדר ברלין תר"ח, מהדורה יחידה, (1) י"ד, מ"ה דף, כריכה חדשה, פגם בשני דפים אחרונים של המפתחות, (וינוגרד ברלין 665).
החל מ $70
פריט מס' : 078

חמשה כרכים חומש שפת אמת ליוורנו תרכ"ב

סט חמשה כרכים חומש עם המפרשים, ופני דוד להחיד"א, פנים לתורה לר' אליהו בן אמוזג, ליוורנו תרכ"ב, מצב מצויין, גודל 27 ס"מ, כריכות מקוריות עם גב עור אדום,
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 079

ספר "מנחה חדשה" פראנקפורט תפ"ב.

ספר "מנחה חדשה" פירוש על פרקי אבות מלוקט מגדולי הראשונים, "וגם מפירוש שני סדורים קלף ישנים", מר' יחיאל מיכל מוראפטשיק, פראנקפורט תפ"ב, מהדורה שניה, עם הסכמת השב יעקב, ובסופו ליקוטים בענינים שונים, 132 דף, גודל 12.5, מצב טוב, שער מנותק, כריכה עתיקה ללא החלק הקדמי.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $120
פריט מס' : 080

ספר "חכמת תקופות ומזלות" לעמבערג תרס"ז.

ספר "חכמת תקופות ומזלות" עם ספר "בין השמשות" וספר "הכוכבים" "הנחוץ לכל רב צעיר" לר' זאב וואלף מיאריטשטוב, לעמבערג תרס"ז, ובשער מביא המחבר מהרב הצדיק מוה' ר' צבי אלימלך שפירא במעלת הלומד בחכמת הילוך המזלות וחשבון התקופות, עם דף של גלגל המזלות, מצב טוב, כריכה מנותקת.
החל מ $120
פריט מס' : 081

ספר "יערות דבש" א' פראג תקנ"ו - מהדורה נדירה.

ספר יערות דבש, לר' יונתן אייבשיץ, דפוס פראג תקנ"ב, נדיר, (1) קכ"ז (1) דף, עם דבר המדפיס בסוף, מצב טוב, רישומים וחתימות, מהדורה שניה ונדירה, (וינוגרד 1005).
החל מ $130
פריט מס' : 082

לוט 9 ספרי הגאון מווילנא ותלמידיו.

לוט 9 ספרי הגאון מווילנא ותלמידיו. 1. ספר "מגלת רות" עם פירוש הגר"א, ירושלים (תר"צ?). 2. ספר "משלי" עם ביאור הגר"א, ווילנא תרמ"ה. 3. ספר "עליות אליהו", ווילנא תרל"ה, עם חתימת הרב אברהם פרוסט מייסד שכונת ושטיבלאך מאה שערים בירושלים. 4. "אורחות חיים - כתר ראש", מאת ר' אשר הכהן ראב"ד טיקטין שקיבל מרבי חיים מוולאז'ין מהגאון מווילנא - לא ידוע. 5. ספר "יד אליהו" על מסכת ברכות, ווארשא תרמ"ב. 6. ספר "מעשה רב", ווארשא תרי"ח. 7. ספר "תולדות אדם", דאנציג תר"י. 8. ספר "כתר תורה", ווילנא תר"מ. 9. ספר "נחמות צמח ישראל", ירושלים. סה"כ 9 ספרים. רובם מצב טוב, כריכות.
החל מ $150
פריט מס' : 083

ספר "תבנית היכל", אמשטרדם שנת ת"י.

ספר תבנית היכל על תבנית בית המקדש הראשון אשר בנה שלמה וכליו, לר' יעקב יהודה אריה ליאון, אמשטרדם ת"י מהדורה ראשונה, חתימות בעלות בשער בכתב אשכנזי, שני שערים עברית ולטינית, מצב טוב - בינוני.
החל מ $200
פריט מס' : 085

ספר "צאינה וראינה" זולצבך תקמ"ו.

חמשה חומשי תורה, מגילות והפטרות, בלשון אשכנז הנקרא צאינה וראינה לר' יעקב בן יצחק מיאנוב, זולצבך תקמ"ו, לאורך הספר תמונות עם תחריטי עץ, מאחורי השער כתב יד באידיש, כריכה עתיקה, שער פגום וכתמים.
החל מ $90
פריט מס' : 086

ספר "תבונה" חידושים ובאורים קאניגסבערג, תרכ"ב-1862, חוברת ו'.

ספר "תבונה" חידושים ובאורים קאניגסבערג, תרכ"ב-1862, חוברת ו'.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 087

ספר "דקדוקי סופרים", מינכען תרכ"ח.

ספר דקדוקי סופרים, כולל "נוסחאות וגירסאות הנמצאות בתלמוד כתב יד משנת ק"ג לאלף הששי המונח בעיר מינכען, עם הגהות דברי סופרים, נוסחאות שונות הנמצאות בבתי עקד אחרים", שני חלקים על מסכת ברכות וסדר זרעים, שני שערים, מהרב רפאל נתן נטע ראבינוביץ, מינכען תרכ"ח, מהדורה ראשונה, 394, 64 עמודים, מצב מצויין, ספר חשוב ונדיר. שני החלקים כרוכים יחד.
החל מ $120
פריט מס' : 088

ספר שיר השירים עם פירוש הגר"א, ווארשא תר"ב.

ספר שיר השירים עם פירוש הגר"א (עם גוף שיר השירים) מהדורה ראשונה, ווארשה תר"ב, שיקומים.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $70
פריט מס' : 089

חמשה חומשי תורה בלשון אשכנז, אמשטרדם תל"ט.

חמשה חומשי תורה נביאים וכתובים בלשון אשכנז, (7) רמ"ט, י"ח דף, אמשטרדם תל"ט, כריכת עור, פגמים קלים, כריכה מנותקת ללא גב.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $250
פריט מס' : 090

ספר "מליצי אש" תרצ"ג.

ספר מליצי אש, כולל תולדות, תהלוכות וקורות ימי חיי גדולי ישראל מאורי הגולה וכו', שזמן פטירתם בין החודשים חדשי תשרי - טבת, מאת ר' אברהם שטרן, תרצ"ד, מצב מצויין.
החל מ $80
פריט מס' : 091

ספר "אהלי שם", ספר ביוגרפיה חשוב.

ספר ביוגרפיה על רבני ארצות: חלק א': רוסיה ופולין, חלק ב': עסטרייך - אונגארן, אמעריקא, אנגליא, ארצות שונות ומילואים לארצות שונות, ומפתחות הרבנים. ספר חשוב. מצב טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 092

ספר "עמודיה שבעה" פראג תל"ד.

ספר "עמודיה שבעה" דרשות על מדרשים תמוהים, לר' בצלאל מקוברין, פראג תל"ד, מהדורה שניה, 88 דף, גודל 17 ס"מ, עם חתימות בעלות בשער בכתב יד אשכנזי קדום, פגעי עש, ללא כריכה, (פרידברג 875).
הפריט נמכר ב $110 החל מ $90
פריט מס' : 093

ספר "חכמת שלמה" עם פירוש רוח חן ברלין שנת תק"ם.

ספר "חכמת שלמה" מן כתובים אחרונים, "מחכמת שלמה המלך", מתורגם לעברית עם באור רוח חן, מהרב נפתלי הירץ וויזל (מחבר הספרים יין לבנון, ספר מדות, גן נעול, ועוד). ברלין תק"מ, (12) ק"ל דף, (פרידברג 740). בדף השער חתימות "שייך להרב הגאון אבד"ק לובלין". "הק' משה..." ועוד. מעבר לשער "שיר נאה" בכתב יד אשכנזי "אל יקירי המחבר.." וחתימה משולם... שלם, מצב טוב, כריכה ושער מנותקים. ספריו של המחבר מובאים בספריהם של גדולי הדורות ומהם: המלבי"ם, בעל התפארת ישראל, הרש"ר הירש, ר' יעקב צבי מקלענבורג (ספר הכתב והקבלה) בעשרות מקומות, ר' יעקב עטלינגר (הערוך לנר), החוסן יהושע, החפץ חיים, ר' יצחק אייזיק שר (חתנו של הסבא מסלבודקה), הבעל שם ממיכלשטאט, הנצי"ב מוולאז'ין (בספרו עמק הנצי"ב), השואל ומשיב, ר' יהודה אסאד (יהודה יעלה), המשגיח הרב שלמה וולבה, ועוד.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 094

ספר "אור הגנוז" פיורדא תקכ"ו

ספר אור הגנוז חידושים על מסכת כתובות, לר' מאיר א"ש, פיורדא תקכ"ו, חתימות ורישומים, עם הסכמת הנודע ביהודה, מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 095

ספר "האהל עולם" פרנקפורט תע"ד.

ספר האהל עולם שיטה ארוכה על מסכת כתובות, לר' עקיבא לעהרן, פרנקפורט תע"ד, את ספרו זה התחיל לחבר בגיל 20 לחייו, חוץ משני דפים קצוצים מצב טוב.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 096

ספר "ההסתלקות", כולל סדרי סילוקן של צדיקים מהאר"י, הבעש"ט ותלמידיו וכו'

ספר "ההסתלקות", כולל סדרי סילוקן של צדיקים מהאר"י, הבעש"ט ותלמידיו ועד דור אחרון, מלוקט ונערך ע"י בנימין מינץ, תל-אביב, תר"צ - 1930, פלשתינה. נדפס ב-1000 עותקים, אחרי דף השער, ציור ע"י נחום גוטמן.
החל מ $90
פריט מס' : 097

ספר "שני לוחות הברית", פרנקפורט שנת תע"ז.

ספר שני לוחות הברית, לר' ישעיה הלוי הורוויץ (השל"ה), עם "הקדמת ווי עמודים" מאת בנו ר' שעפטל הורוויץ, פרנקפורט דאודר תע"ז, (3) תמ"ד, מ"ד דף, שני שערים, עם שער נפרד לספר ווי עמודים, עם חתימות בעלים עתיקות בכתב יד אשכנזי לא מזוהות, כריכת עור עתיקה בלויה, פגמים במספר דפים.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $150
פריט מס' : 098

לוט 4 ספרים שונים כרוכים יחדיו.

1. ספר "שערי קדושה" למהרח"ו, עם ליקוטים מר' שמשון מאוסטרופולי "אשר לא שזפתו עין...", הוראדנא תקס"א. 2.ספר "מאירת עינים" לר' מאיר בן יוזפא אשכנזי, נאווי דוואר תקנ"ג. 3. ספר "הנהגות אדם" מהרב דוד אופנהיים אב"ד פראג, זאלקווא תקס"ה. 4. ספר "אגרות מוסר" עם תרגום באידיש, מאת ר' דוד בשביץ, פראנקפורט דאדרה תק"ס, מהדורה יחידה, (חסר בסוף מספר דפים), סה"כ 4 ספרים בכרך אחד, חתימות בעלים עתיקות בכתב יד אשכנזי, מצב טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $120
פריט מס' : 099

שני כרכים הלכות מיד החזקה, פיטרבורג "הבירה" תר"י.

שני כרכים חלק ג' ד' הלכות מהספר יד החזקה "לאדמו"ר הרמב"ם נ"ע", "נדפס על פי שו"ת רבנינו וסופרינו, ומהם: הרב מנחם נ"י דליובאוויטש, הרב ר"י האלפערין דק"ק ברדיטשוב", נדפס פה פיטרבורג הבירה תר"י. בתקופת הצאר מוסקבה לא היתה עיר הבירה אלא פיטרבורג, כמו שנכתב בשער שלפנינו, בסוף כרך ג' נדפס קונטרס "כבוד מלכות" "דבר חוב המוטל עלינו לאהוב ולכבד את אדונינו הקיסר יר"ה בכל לב ובכל נפש", מצב טוב, כריכה חדשה. מהספרים הבודדים שנדפסו בפטרבורג (וינוגרד פטרבורג 6).
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 100

לוט למעלה מ- 60 שערים של ספרי קודש מדפוסים שונים, חתימות.

לוט שערים של ספרי קודש שונים, מדפוסים שונים מהם: סלאוויטא, זיטאמיר, פיורדא, רעדלהיים, אמשטרדם, ויניציאה, פרנקפורט, ברדיטשוב ועוד, מתחלת שנות הת', חתימות רבות ורישומים, עם שערים מאוירים, גדלים ומצבים שונים. מעבר לאחד השערים, כתב יד מזרחי 20 שורות דיון בהלכה, לא נבדק! סה"כ: למעלה מ - 60 שערים במצבים וגדלים שונים.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $70
פריט מס' : 101

לוט 3 ספרים מהחפץ חיים ור' ישראל מסלנט.

לוט 3 ספרים: 1 - 2 . ספר אהבת חסד, וספר נדחי ישראל, לר' ישראל מאיר הכהן - החפץ חיים, ווארשא תרנ"ג - ד, מהדורה ראשונה, כרוכים יחד, מצב טוב, דפים מנותקים. 3. דרשות ר' ישראל סלנטר, עם תולדות ר' ישראל סלנטר, ונלוה לו ספר אבן בוחן, מר' שניאור זלמן אב"ד גאלדינגען, ווילנא תרע"ב, חתימה אשכנזית בשער, מצב טוב.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $90