ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 4. 17.02.2015

 

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 051

לוט 7 ספרי ג'רבה.

לוט 7 ספרי ג'רבה. 1.פלא יועץ, לר' אליעזר פאפו, בלשון ערבי, תרצ"ב. 2. ספר ערבי נחל על סדר א' ב', עניני שמירות הגוף והנפש, תרצ"ט. 3. חשק שלמה, חידושי תנ"ך ומאמרי רז"ל, תש"ב. 4. בני יעקב, מעשיות ומשלים יקרים, תרצ"ד. 5. ספר קרן לדוד, חידושים על התורה וספורי נפלאות, תש"ח. 6. ספר יקר הערך, חידושי תנ"ך על סדר א' ב', ת"ש. 7. מדרש שלמה ח"ב דרשות ומעשיות, תש"ח. סה"כ 7 ספרים, מצב טוב, כריכות מקוריות, חתימות.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 052

לוט 8 ספרים דפוסי ג'רבה - ומרוקו.

לוט 8 ספרים דפוסי ג'רבה ומרוקו. 1. ספר "אני לדודי" שבחי מר"ן מלכא וכו' כמוהר"ר דוד אביחצירא הנקרא בפי יהודי מרוקו "עטרת ראשנו", כאזאבלאנכא תש"ד. 2. ספר "מועצת הרבנים במרוקו" האסיפה השנתית הרביעית תשי"ב. 3. ספר "עדות ביעקב" לזכר הרב יעקב אדרעי, צ'אר לביצ'א, עם תמונת הרב. 4. ספר "אשביע לחם" ג'רבה תש"ו. 5. ספר "פתשגן הכתב", מעם לועז בערבית על בראשית, ג'רבה תרצ"ט. 6. ספר "כרחם אב" ג'רבה תש"ח. 7 ספר "ישועה ורחמים" ג'רבה תשכ"ב. 8. ספר "מנחת משה" כאזאבלאנכא 1945. סה"כ 8 ספרים. מצבים טובים, כריכות מקוריות.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 053

. לוט ספרים דפוסי המזרח.

לוט 3 ספרים: א. ספר כנסת הגדולה על יורה דעה חלק א' קושטא תע"א, מהדורה ראשונה. ב. שאלות ותשובות אורים גדולים אזמיר תקי"ח (ללא קונטרס אור לישרים), מהדורה ראשונה. ג. שאלות ותשובות חקרי לב חלק שני מיורה דעה שאלוניקי תקס"ו, מהדורה ראשונה. מצב טוב עד בינוני, חותמת בעלות.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 054

לוט 2 ספרים - לאדינו.

לוט 2 ספרים בלאדינו: 1. שבחי האריז"ל, ירושלים תרע"א. 2. ספר סליחות 1880 תר"מ.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 055

לוט 2 ספרים שונים - חכמי ספרד.

לוט 2 ספרים: 1. ספר "סעודת מצוה" דרשות למועדים לר' דניאל טירני מחבר ספר עיקרי הד"ט, ויניציאה תקנ"א, נזקי מים בשולי הדפים משוקמים בדבק, נדיר, כריכה חדשה, בשער חתימת ראב"ד לעדת המערבים בירושלים, הרב דוד בן שמעון מחבר ספר שער החצר. 2. ספר פרי חדש על יורה דעה לר' חזקיה די סילוא, פיורדא תקכ"ט, מצב טוב, בשער חתימות בכתב יד אשכנזי.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 056

לוט 2 ספרי לאדינו

לוט 2 ספרי לאדינו: 1. לוס סאלמוס. 2. קונפלאס ב'ייז'אס ד' פורים. שנת תרפ"ד ירושלים.
החל מ $100
פריט מס' : 057

ספר "בית אהרן" פרנקפורט ת"ן.

ספר "בית אהרן" והוא: מפתח כל הפסוקים בתנ"ך המובאים בשני התלמודים, המדרשים, ספרי קבלה וזהר, ודרוש, ומעט מפירושו על המסורה, לר' אהרן ב"ר שמואל, פרנקפורט ת"ן, (2) קע"ח דף, שערים נפרדים ושונים: לתורה, נביאים, וכתובים, תחריטי עץ של שמואל הנביא ואהרן הכהן, כל עמודי הספר ממוסגרים, מצב טוב. נדיר.
החל מ $150
פריט מס' : 058

לוט 2 ספרים מהדורת צילום תמונות. גרוזיה.

לוט 2 ספרים מהדורת צילום תמונות: 1. הגדה של פסח גרוזי'ה. 2. ספר "שבחות לאל" ירושלים, תרנ"ז. ספרים אלו נעשו במהדורה צילומית, בעקבות איסור ההדפסה מטעם השלטונות.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $90
פריט מס' : 059

לוט 2 ספרים "חפץ חיים" "ושמירת הלשון" תרמ"ה - 1884.

לוט 2 ספרים חפץ חיים ושמירת הלשון שיצאה לאור בחיי המחבר, כרוכים יחדיו באחת מהם הגהה כנראה בכתב יד קודשו של החפץ חיים, ווארשה, תרמ"ה - 1884.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 060

ספר "זה ינחמנו" על המכילתא, אמשטרדם, תע"ב.

ספר זה ינחמנו, פי' על המכילתא לר' משה מפרנקפורט, אמשטרדם תע"ב, מהדורה יחידה, (3) ס"ד דף, רישומים וחתימות בשער, חיזוקי דבק בכמה דפים עם פגם בטקסט.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $70
פריט מס' : 061

שאלות ותשובות "נודע ביהודה", מהדורה לא ידועה.

שאלות ותשובות נודע ביהודה אורח חיים ויורה דעה. דפוס פראג חסר שנת דפוס (שנת התק..) ולא ידוע בביליוגרפית (1) ע"ב דפים 6 דף מפתחות, ו-6 דפים נוספים מפתחות על סדר הש"ס, כריכה חדשה, מצב בינוני, פגעי עש, עם חתימה בשער הק' ישעיה הורביץ.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $80
פריט מס' : 062

לוט 2 ספרי הלכה

לוט 2 ספרים בעניני הלכה 1. שו"ת הרשב"א ווין תקע"ב, עם חתימות בעלים בשער, מצב טוב. 2.ספר בכורי יעקב לר' יעקב עטלינגר (הערוך לנר) אלטונא תרי"ח, חסר שער והושלם בכ"י, מצב טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 063

לוט 2 ספרי הלכה.

לוט 2 ספרים בענייני הלכה. 1. רבינו ירוחם נתיב אדם וחוה עם ספר מישרים, קארעץ תקס"ח, שער הראשון של ספר תולדות אדם וחוה חסר, וספר מישרים בשער נפרד, 188 82 דף, (פרידברג 190). 2. ספר סדרי טהרה על שו"ע הלכות נדה, לר' אלחנן זנוויל אשכנזי, דיהרנפורט תקס"ח, (1) ס"ט דף, מצב טוב. כריכות.
החל מ $120
פריט מס' : 064

ספר "בית מאיר" לר' מאיר פוזנר - 2 חלקים.

לוט 2 ספרים: בית מאיר לר' מאיר פוזנר על יורה דעה ווארשא תר"ל, מהדורה ראשונה. אבן העזר לעמבערג תקצ"ו, מהדורה שניה, עם צלעות הבית, שער נפרד. מצב טוב. ר' מאיר פוזנר נין ונכד למהר"ל מפראג, בגיל שלש עשרה נשא אישה מקהילת פוזנן, כבן שלשים ושש התמנה לרב במעזריטש, ולאחר מכן כיהן כרב בקניגסברג במשך שבע עשרה שנה בשנת תקמ"ב, התקבל כרב בשוטלנד, שם ישב כעשרים וחמש שנה עד פטירתו בשנת תקס"ז, רבי עקיבא איגר בשאלתו פונה אליו בהערכה והערצה. (אודותיו ויחוסו כתובים בספר תל תלפיות, לנינו הרב מאיר נומברג עיין קטלוג זה מכתב הרב מאיר נומברג).
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 065

לוט שאלות ותשובות חתם סופר מהדורות ראשונות

שלשה כרכים שו"ת חתם סופר א. יורה דעה פרעסבורג תר"א, "ספרו הראשון של החתם סופר שנדפס", פגם קל בשולי השער והדפים הראשונים. ב. אורח חיים פרעסבורג תרט"ו, כתם רטיבות. ג. אבן העזר חלק א' פרעסבורג תרכ"ה, חלק ב' פרעסבורג תרי"ט כרוכים יחד, פגם קל בשער הראשון ובדף שאחריו. סה"כ 4 ספרים ב- 3 כרכים, מהדורות ראשונות.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 066

ספר "מגן גבורים" לבוב תקצ"ד.

ספר מגן גבורים על שולחן ערוך אורח חיים חלק ראשון, שני ביאורים מהרבנים יוסף שאול נתנזאן (בעל השואל ומשיב), ור' מרדכי זאב איטינגא, עם הסכמות החתם סופר ור' עקיבא איגר, 146 דף, חבור חשוב בהלכה, חתימות ורישומים בכתב אשכנזי, פגעי עש, ללא כריכה.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 067

לוט 2 ספרים מהנודע ביהודה ובנו.

לוט 2 ספרים כרוכים יחדיו: "דורש לציון" - דרשות לר' יחזקאל סג"ל לנדא בעל הנודע ביהודה, סדילקאב תקצ"ד. עם ספר "שיבת ציון" שאלות ותשובות, לבנו, הרב שמואל סג"ל לנדא, (מילא את מקום אביו ברבנות פראג), סדילקאב תקצ"ד, עם חתימה בשער, שערים בדיו אדום, פגעי עש. סה"כ 2 ספרים בכרך אחד.
החל מ $80
פריט מס' : 068

ספר בית יצחק, סדילקאב תקצ"ו.

ספר בית יצחק הכולל: שער הקבוע, ושער הספיקות, לר' יצחק איזיק חבר, פוסק ומקובל תלמיד מובהק של רבי מנחם מנדל משקלוב תלמיד הגאון מוילנא, נולד בהורדנא תקמ"ט, נפטר בסובאלק תרי"ג, חיבר ספרים רבים בפשט ובקבלה, מהם: בנין עולם, פתחי שערים, מגן וצינה, וביאורים לכתבי הגר"א והרמ"מ משקלוב ועוד. ספר זה הוא ספרו הראשון שנדפס, (2) ס"ב ח' דף, כריכה חדשה, פגעי עש במספר דפים.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 069

ספר "שערי דורא" יעסניץ תפ"ד.

ספר "שערי דורא" הנקרא איסור והיתר, לר' יצחק מדורא, עם פירוש מבוא שערים מאת הרב נתן שפירא, עם הגהות הרב מרדכי יפה בעל הלבושים מגליון ספרו, יעסניץ תפ"ד, (1) ס"ו ח' דף, ספרית דפים אחרונה קצת חידושי מסכתות מהמו"ל הרב משה יצ"ו ממעזריטש, רישום בעלות בשער, מצב טוב, כריכה חדשה, פגם קל בשער.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $80
פריט מס' : 070

ספר "דרך ה'" לרמח"ל - מהדורה ראשונה, אמסטרדם תרנ"ו.

ספר "דרך ה'" לרמח"ל הקדוש, מהדורה ראשונה, אמסטרדם, דפוס האחים לעוויססאן תרנ"ו, מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 071

ספר "חסידים" לר' יהודה החסיד , רוסיה (המאה 19).

ספר חסידים, לר' יהודה החסיד עם פירוש, נדפס ללא שנה וללא מקום דפוס מפני הצנזורא, מצב טוב, ללא מספור דפים.
החל מ $50
פריט מס' : 072

ספר "גמול עתליה", אמסטרדם, תק"ל - 1770.

ספר גמול עתליה מליצה היא כוללת דברי הימים ליואש המלך בשיר, לר' אברהם פראנקו מינדיס, אמשטרדם תק"ל, חסר שער והושלם בכתב יד נאה מהתקופה, מצב טוב, חותמת עתיקה "יעקב בר"מ צבי".
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 073

ספר הילל בן שחר, ורשה תקס"ד - הספד על הגאון מווילנא.

ספר הילל בן שחר דרשות, לר' הלל מקובנו, ורשה תקס"ד, ובסופו הספד על הגאון מווילנא בשם הספד גאון ישראל, ועוד הספדים נוספים על גדולי הדור, חסר שער והושלם בצילום, מצב טוב. כרוך עם ספר יונה עם פירוש רש"י והגאון ר' אליהו מוולינא, ווארשא תרי"ב, כריכה מנותקת
הפריט נמכר ב $160 החל מ $160
פריט מס' : 074

ספר "שני לוחות הברית" וילהרמרשדורף תמ"ו – מהדורה שניה.

ספר שני לוחות הברית לר' ישעיה הלוי הורביץ, וילהרמרשדורף תמ"ו מהדורא שניה, מצב בינוני – גרוע. חתימת בעלות בשער, כריכה עתיקה.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $50
פריט מס' : 075

ספר "מגילת אסתר" יוזפוף ללא שנת דפוס.

מגילת אסתר דפוס יוזעפוף, ללא שנת דפוס עם חתימה וחותמות הצנזורה, בסופו יוצר לפורים, ט"ז דף, מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $30