Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה מס' 41 - 21.04.2021

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק

התצוגה תתקיים בימים א'-ג' ו'-ח' באייר, 18-20/04

המכירה ברצות ה' ביום רביעי ט' באייר תשפ"א, 21/04/2021 בשעה 19:00 (שעון ישראל)

להשתתפות ולצפייה אונליין במכירה: https://moreshet.bidspirit.com

 

ניתן להשאיר הצעות מראש או להירשם להצעות טלפוניות במשרדנו

טלפון: 03-9050090

פקס: 03-9050093

וואטסאפ: https://wa.me/97239050090

דוא"ל: moreshet.auctions@gmail.com

 

The auction and preview In the Moreshet of 10 Harav Kook Street, Bnei Brak

The preview by prior arrangement only according to the instructions of the Ministry of Health)

The auction will be in Wednesday, April 21, 2021 at 19:00 (Israel time)

To participate online and watch the auction: https://moreshet.bidspirit.com

    

For inquiries, absentee bids, and live telephone bid requests please contact us in our office

Tel: 972-3-9050090

Fax: 972-3-9050093

whatsapp: https://wa.me/97239050090

Email: moreshet.auctions@gmail.com

Filter by
View as
Display per page
LOT: 026

Original, pretty binding: Toldot Aharon with the first edition of Toldot Yaakov by Rabbi Yaakov Sasportas—Amsterdam 1652.

Sefer Toldot Aharon, marei mekomot of the Talmud Bavli for the Five Books of Torah, by Rabbi Aharon of Pizzaro, with the work Toldot Yaakov at the end, a marei mekomot of the Yerushalmi for the Five Books of Torah by Rabbi Yaakov Sasportas. Toldot Aharon was printed a number of times and has accompanied the Chumash for hundreds of years, but this was the first publication to include the Yerushalmi’s parallel by Rabbi Yaakov Sasportas. This is the only such release of its kind. Original binding from the period, pretty condition. This item is in wonderful condition, complete and rare. 192, 32 leaves. 17.5cm. Very good condition, lone moth holes on a few pages. Taped tear on the title page without missing text. Rabbi Yaakov Sasportas (1610-1698) was the author of Shut Ohel Yaakov and was the Rosh Yeshiva of Etz Hayyim in Amsterdam. He fought the Shabtai movement strongly, published Tzitzat Novel Zvi against him, and did not cease until he managed to turn all of the Jewish sages and the Jewish people against the false messiah.
Starting at $250
LOT: 027

Sefer Gevurat Anashim by Rabbi Shabtai Katz (the Shach).

Exegeses and chiddushim on the Shulchan Aruch Even HaEzer, siman 154, with chiddushim at the end with Shut from his father, Rabbi Meir Ashkenazi. Rabbi Shabtai Kohen Tzedek (the Shach) also wrote the work Tokpo Kohen and Nekudot HaKesef and others. He was born in 1622 and quickly became recognized for his sagacity. At age 19 he was appointed a dayan in the Vilna beit din. According to the Hida (in the Shem HaGedolim) he died at age 42 (in 1663). [2], 38 leaves. 19cm. Good condition, title page repaired professionally, a few moth holes.
Starting at $320
LOT: 028

Kav HaYashar, 2 sections—second edition, 1709-1710.

A old and foundational work, mussar based on pshat and melitza “for the benefit of the soul and body…with 102 chapters” (“kav”). By Rabbi Zvi Hirsch ben Rabbi Aharon Shmuel Kaidanover, Av Beit Din of Frankfurt-am-Mein and Krakow. With Yiddish translation, separate title page for each section. Published in Frankfurt-am-Mein, first section 1709 and the second 1710. 102, 84 leaves in the original. This copy is missing 93-94. Approbations from Rabbi Naftali HaKohen and Rabbi Shmuel Katz of Frankfurt. Introduction by the author. Old binding, defective spine, stains (in a few places they are dark). First title page and other pages have been repaired, front binding is loose, page cuttings in purple (faded), overall good condition for a work of such age. Blank first page has a note in block letters: “Yosef ben Rabbi Meir Bennett”. Additional notes not checked thoroughly. Number of handwritten notes in the body of the work.
Starting at $180
LOT: 029

Yafeh Mar’eh on Agadot HaYerushalmi. Berlin 1725.

A commentary on the Agadot of the Yerushalmi, by Rabbi Shmuel Yafeh Ashkenazi, author of the work Yafeh To’ar, Yafeh Einayim, Yafeh Anaf. With glosses under the name “Yofi Michlal” by Rabbi Yehiel Michal, Av Beit Din of Berlin. Rabbi Shmuel Yafeh Ashkenazi (1525-1595) was a great sage and rabbi in the Ottoman Empire, author of the foundational commentary on the Midrash Raba called Yafeh To’ar. Pretty signatures of owners (erased). [4], 212 leaves. 31cm. Good condition, moth damage.
Starting at $60
LOT: 030

Shtei HaLechem by Rabbi Moshe Chagiz. First edition, Wannsbeck 1733.

Shut from Rabbi Moshe Chagiz, one of the most important works of responsa. The author was a shadar for the Jerusalem community and his works (including this one) were written while on his journeys. This work has an approbation from rabbis of Mantua. The title page has signatures of “Yitzhak Yehuda Zeidner” and “Menachem Mendel Eckstein.” [1], 59 leaves, good condition, tear with missing part of page (repaired with tape) on leaf 33, moth holes along the length of the book. Not bound.
Starting at $80
LOT: 031

Menorat HaMa’or—Zulzbach 1739.

A foundational work of mussar and philosophy by Rabbi Yitzhak Abuhav HaSefardi. With copying into Yiddish by Rabbi Moshe Frankfurt, a dayan of Amsterdam. Printed in Zulzbach. 6, 288 leaves. Title page is made from a handsome woodcut engraving: Moshe and Aharon, the Binding of Isaac, King David with his lyre, and more. Stains, overall good condition. Blank first page has a note: “Gershon ben Avraham HaKohen.”
Starting at $100
LOT: 032

Yad Haruzim—Venice 1740.

“Collection of all rhymes used in Ketuvim…for Jewish poets…” This work is an aid for those writing poems and piyyutim, by Rabbi Gershom Hefetz of Venice, “now brought to the printer for the second time…with additional words from Rabbi Simcha Kolimani.” [1] 71 leaves. 17.5cm. Very good condition.
Starting at $200
LOT: 033

Tavnit HaBayit—first edition, Frankfurt der Oder, 1747.

Mussar work by Rabbi Mordechai Kalmans of Zamosch. Important approbations, including Rabbi Yoel (the Shem of Zamosch). First edition. Signatures of ownership. [4], 56 leaves. 20cm. Fair condition, torn title page, missing half the title page. Page 45 has a hole caused by a fire, with missing text.
Starting at $50
LOT: 034

Sefer Yesod: Kresi u’Plesi—first edition, Altona 1763, copy owned by the Av Beit Din of Khalisa.

Kresi u’Plesi, a huge work of pilpul on the Shulchan Aruch Yoreh De’ah by the Gaon Av Beit Din Rabbi Yehonatan Ivshitz. First edition. [3], 34 [supposed to be 35] 165 leaves in the original. This copy is missing 2 pages from the beginning of the work. Stefanski Sifrei Yesod 177. Tape on the title page, stains, light tears, old binding with leather spine and corners, overall good condition. Blank first page has a stamp testifying that this copy was from the estate of the Gaon Rabbi Yaakov Ben Zion Rotner, known late in life by the title “Ga’avad Khalisa”, after the camp next to the Haifa Port, after he was rabbi of the Cyprus Detention Camps, where he worked for prisoners. He was a huge talmid chacham, close to the Admorim of Belz and the Mekor Baruch of Seret-Vizhnitz. He died in 1992 and was buried on the Mt. of Olives. Additional notes, one dated 1950.
Starting at $200
LOT: 035

Segula book—Likkutei Man, on the haftaroth. Amsterdam 1764.

Likkutei Man, by Rabbi Eliezer Menachem Mendeley Marcbrott, a commentary on the haftaroth collected from the commentary of the Alshich HaKadosh. On the back of the title page: “The greatness of the Sachar of this book lies in its segula to save its learners and those thinking on it from all evil decrees, God forbid.” Recalls a practice of the Alshich. The title page of this copy has a signature of ownership of “Yaakov …Levinstam.” Stamp of Rabbi Michael Berson, Chelsea, Massachusetts. 149, [1] leaves, very good condition.
Starting at $100
LOT: 036

Ir Giborim—Amsterdam 1769.

A work with drashot on the Five Books of Torah by Rabbi Ephraim Luntshitz, the Kli Yakar. Published by Rabbi Zvi Hirsch of Balchov (author of the book Sarei Zvi). [2], 24, 58, 24 leaves, fair condition, tears with missing txt, moth damage, stains. Stamp of ownership: “Rabbi Shmuel Eliezer Benkovitch”—served as Rabbi of Chelsea, in the US.
Starting at $50
LOT: 037

Chiddushei Rashba on Masechet Ketubot—Metz 1765, handwritten dedication

First edition of the Chiddushei Rashba on Masechet Ketubot. At the end of the book is a gloss on the Tur Even HaEzer from the Tosafot Yom Tov. The blank first page has an interesting note of ownership: “I received this as a gift from my friend Yaakov Hirsch of Tohel when I travelled there when I studied under Rabbi Baruch Benonchsif…the young Leib…”. [2], 76, 8 leaves. 20cm. Very good condition, lone moth holes in the inner margins.
Starting at $120
LOT: 038

Asifat Zekeinim (Shita Mekubetzet), two sections, scarce printing—Strasbourg 1777. Meyuchas copy with important signatures.

A work on Masechet Ketubot, an important text popular throughout the Jewish people and more well-known by the title “Shita Mekubetzet”. By the gaon Rabbi Betzalel Ashkenazi. Two sections in two volumes, printed in Strasbourg. Rare publisher without many books. 79, 138, [2], 117, 45 leaves. Missing one leaf from the beginning of the first section, not from the body of the work. Approbations from Rabbi Yosef Steinhart of Furth, Rabbi Zvi Auerbach the Av Beit Din of Worms, and more. Paper bindings, the first title page has been repaired but is partially missing, tape with missing text, stains and tears, overall fair to good condition. Volume 1 has a signature on the title page: “Yisrael Asher Eisenstadt.” Volume two on the back of the title page has a blurred stamp with the name: “Sharshover Haim Perlmutter” and the stamp: “Haim ben Zevulun Yaakov.”
Starting at $100
LOT: 039

Bibliographic discovery! Avkat Rochel by Rabbeinu Machir—Lemberg 1792.

Work by Rabbeinu Machir ben Yitzhak, Rashi’s rabbi, with principles of faith. “It is more precious than pearls and no fortune equals it and from rumors we have heard from Maggidei Emet that it was written by the Rabbi of Rashi.” This bibliographic discovery is not located at the National Library and is not catalogued in Winograd—the National Library has an Avkat Rochel from Lviv in the same year but a different printer. 30 leaves (leaf 25 is present but out of place, it was accidentally bound right before the last leaf). 14cm, fair condition, new binding, tears with missing text on a number of pages, some lightly repaired.
Starting at $130
LOT: 040

Rare: Sha’ar HaGmul by the Ramban. Zolkva 1793.

Printed by Yehuda Leib Meir Hafer and Mordechai Rabin Stein. Extremely rare, not found in auctions (the National Library has a copy missing the title page and is defective). Originally 34 leaves, this copy is missing leaves 32-33. 13cm, fair condition, new binding, page cuttings with some missing text, small tear (repaired) on one leaf.
Starting at $140
LOT: 041

Akeidat Yitzhak by Rabbeinu Yitzhak Arama. From the printer who produced the first edition of the Noam Elimelech, Lemberg 1808.

Akeidat Yitzhak on the Torah and Five Megillot by Rabbi Yitzhak ben Arama. Maran HaHida wrote about the work and its author in his book Shem HaGedolim “all of the books of the darshanim of the generations before us drink from his water”. The work has been printed in many editions over the years, this edition was produced by Rabbi Shlomo Yarish Rapaport, printer of the Noam Elimelech (first printing, from 1788). The title page has a signature of ownership of “Zvi Hirsch.” [1], 2-12, 238, 73 leaves. 34cm, good condition, a few moth holes, small hole with damage to text on one leaf, tear without damage on an additional page, and the cutting of the top of one page has a small defect.
Starting at $160
LOT: 042

Mesillat Yesharim by the Ramchal. Russia/Poland 1809.

Foundational work of mussar by Rabbi Moshe Haim Luzzatto, the Ramchal, printed in a Russian-Polish printer. Extremely rare! Not found in auctions. 62 leaves, 14cm. Very good condition, new binding, leaves 57-58 have page cutting with damage on the leaf.
Starting at $180
LOT: 043

Emunat Yisrael—Warsaw 1837.

On foundations of the religion, by Rabbi Gedalyahu ben Avraham of Amsterdam, author of Sefer Beer HaTorah on the Torah. The book is also translated entirely into Yiddish “so that multitudes can read, also women and their children for education.” [1], 24 leaves. 18cm. Good condition.
Starting at $100
LOT: 044

Shulchan Arba by Rabbeinu Bachay. Krakow 1820.

By Rabbeinu Yehuda ben Asher ibn Halua, Rabbeinu Bachay, with halachot on seudah, brachot, mussar, and hanhagot of the meal. Printed by Refael Naftali Hertz and his son Aharon Shlomo Shapira. Very rare book not sold in recent years. [1], 29 leaves, very good condition, bound with new binding.
Starting at $140
LOT: 045

Tefillah L’Moshe—signature of Rabbi Haim Davidson, Rabbi of Warsaw. Krakow 1820.

Mussar and drashot to strengthen Torah study by Rabbi Moshe Almoshnino of Salonika, author of the work Torat Moshe. Rabbi Almoshnino was one of the most eminent rabbis of Salonika in the 19th century and he published many books. The title page has the signature “Haim ben Rabbi David Tevil”, meaning Rabbi Haim Davidson, the revered Rabbi of Warsaw. He lived 1760-1854, was a student of Rabbi Yaakov of Lisa (the Netivot), was a sage of his generation, and merited living and teaching in one place. He was Rabbi of Warsaw from age 80 (in 1839) in place of the Chemdat Shlomo. He was eulogized by Rabbi Binyamin David Rabinowitz in a special book in his memory called Ruach Hayyim. He was a leader of those rabbis who supported the Polish Revol. 84 leaves, good condition, moth holes.
Starting at $80
LOT: 046

Shut Imrei Esh, 2 sections. First edition, Munkatch-Ungvar 1852-1864. Many handwritten notes.

Shut Imrei Esh, first section on Orech Hayyim and Yoreh De’ah and the second section on Even HaEzer and Choshen Mishpat, by the gaon Rabbi Meir Einstatt of Ungvar, known as the Maharam Esh. First edition. First section printed in Lemberg, 1852. [2], 82 leaves. (2 pages are missing) Second section printed in Ungvar in 1864. [2], 98 leaves. The second section has an approbation from the Divrei Haim of Sanz and the author’s son, Rabbi Menachem. No front binding or spine, stains and moth marks in a number of places, overall fair condition. The body of the work has many handwritten notes in the margins, including long and significant ones.
Starting at $50
LOT: 047

Kitzur Halachot Shabbat and Yom Tov. Warsaw 1861.

Summary of halachot of shabbat and Yom Tov from the book Netivot Shalom written by Rabbi Moshe Nehemiah Kohanov, Av Beit Din of Khislavichi. Extremely rare, very scarce. 18 leaves, including the original jacket (the National Library has a defective copy with only 16 leaves). 15cm. Good condition, new binding, small moth hole along the length of the pages.
Starting at $90
LOT: 048

Sefer Menorat HaMa’or with Yiddish translation, 2 volumes. Stettin 1866.

2 volumes containing both sections of the work Sefer Menorat HaMa’or, the old work by Rabbi Yitzhak Abuhav HaSefardi, with the commentary Nefesh Yehuda by Rabbi Moshe Frankfurter, a dayan of Amsterdam. With a Yiddish commentary. Printed in Stettin, 1866. Volume 1: [6], 208 leaves. Volume 2: [1], 201 leaves. Title page in red ink, a few moth marks (mainly in the binding), stains and defects. One volume has partially detached binding, overall good condition. Stamps of ownership: “Yosef Berachya Rabinowitz, Sho’el u’Bodek in Yafo, Israel”. Note: “Adeni Sali”. The back of the title page has notes and signatures: “Yankelevitz Yaakov”, and more.
Starting at $50
LOT: 049

Meginei Aretz with interesting signatures. Warsaw 1879.

Shulchan Aruch Meginei Aretz, third section on Orech Hayyim, printed in Warsaw. Pages detached, stains and creases, antique leather binding is coming apart, overall poor to fair condition. The title page has the signature: “Natan David Meironitz, Constantin…[?]”. Stamp with that name with the additional note “Lodz”. Signature of ownership: “Yehezkel HaKohen Ilowitz[-?].” The second title page has an antique signature: “Shlomo Gutterman.”
Starting at $50
LOT: 050

Mishnayot Zra’im and Taharot. Warsaw 1877 and 1878. Meyuchas copy.

Two volumes of Mishnayot from Warsaw: 1. Zra’im: 1878. Two title pages with red ink, at the end is the exegesis “Shnot Eliyahu” by the Gra, with a separate title page. Year of printing on the latter listed as 1872. [9], 133, 39 leaves. 2. Taharot: 1877. Two title pages, with the exegesis “Eliyahu Raba” by the Gra at the end, with a separate title page and the year of printing noted as 1863. [2], 223, [1], 26 leaves. Antique leather bindings, stains, overall good condition. Each volume has notes of ownership with the content: “Haim Yisrael Haltovsky, Batei Ungarin 36 in Jerusalem.” See below. Other notes, some in Yiddish. Rabbi Haim Yisrael Haltovsky was the son of Rabbi Yehoshua Heschel Haltovsky, head of the Beit Aharon Karlin yeshiva in Jerusalem and grabd father of the Admor of Pinsk-Karlin.
Starting at $70