ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 38 - 10.02.2021

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק

התצוגה תתקיים בתיאום מראש בלבד עפ"י הוראות משרד הבריאות

המכירה ברצות ה' ביום רביעי כ"ח בשבט תשפ"א, 10/02/2021 בשעה 19:00 (שעון ישראל)

להשתתפות ולצפייה אונליין במכירה: https://moreshet.bidspirit.com

 

ניתן להשאיר הצעות מראש או להירשם להצעות טלפוניות במשרדנו

טלפון: 03-9050090

פקס: 03-9050093

וואטסאפ: https://wa.me/97239050090

דוא"ל: moreshet.auctions@gmail.com

 

The auction and preview In the Moreshet of 10 Harav Kook Street, Bnei Brak

The preview by prior arrangement only according to the instructions of the Ministry of Health)

The auction will be in Wednesday, February 10, 2021 at 19:00 (Israel time)

To participate online and watch the auction: https://moreshet.bidspirit.com

    

For inquiries, absentee bids, and live telephone bid requests please contact us in our office

Tel: 972-3-9050090

Fax: 972-3-9050093

whatsapp: https://wa.me/97239050090

Email: moreshet.auctions@gmail.com

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

מחזור לימים נוראים - דפוס בן הרב מסלאוויטא רבי שמואל אברהם שפירא - סלאוויטא תקפ"ז | 1827

מחזור לראש השנה ויום הכפורים "כמנהג רייסין וליטא פולין פיהם ומעהרין עם פירוש לשון הקודש ועם פירוש לשון אשכנז המועתק ללשון מדברת הנהוג בינינו ובנקודות..." חלק ראשון, נדפס ע"י בן הרב מסלאוויטא כבוד מהור"ר שמואל אברהם שפירא - סלאוויטא תקפ"ז | 1827. [2], קסד דף. חסר 2 דף מפיוטים למוסף יום כפור. הסכמות מאת רבי יצחק אייזיק אב"ד בארדיטשוב, רבי אפרים דיין מסאדילקאב ודייני אוסטראה זצ"ל, הדבקות בשער ודפים אחדים, כתמים ונקבי עש, כריכה ישנה שדרת עור, מצב כללי טוב.
החל מ $1000
פריט מס' : 002

ספר עין יעקב חלק שני - סלאוויטא תקס"ו | 1806 עותק מיוחס

ספר "כתנות אור הוא ספר עין יעקב חלק שני" לרבי יעקב ב"ר שלמה חביב זצ"ל, עם פירוש רש"י. דפוס רבי דוב בער בן ישראל סג"ל ורבי דוב בער בן פסח בסלאוויטא תקס"ו | 1806. רי"ד דף. מודפס בחלקו על נייר כחלחל. הדבקות בשער ועוד, קרעים בהתחלה, כתמים, כריכה ישנה בלויה מהתקופה שדרת עור, מצב כללי טוב. בגב הכריכה רישום מעניין: "זה הספר שייך לי לשמי הק' צבי ארי סגל בהרה"צ ה"ר שלום סגל מפודהייץ ז"ל" ראה להלן. עותק זה הנו של בנו של רבי שלום הלוי סגל מפודהייץ זצ"ל מחסידי בעלזא הידועים. חתן נכדת רבי צבי הירש מזידיטשוב.
החל מ $80
פריט מס' : 003

נדיר: מחזור לימים נוראים בדפוס שפירא [שהיה בסלאוויטא] - יוזפוף תר"ד | 1844

מחזור "מן ראש השנה ויום הכפורים כמנהג רייסין וליטא פולין פיהם ומעהרין עם פירוש לשון הקודש ועם פירוש לשון אשכנז המועתק לשון מדוברת הנהוג בינינו ובנקודות... נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא בהשגחת הרבני המופלג מוה' חנינא ליפא שפירא..." בשנת תר"ד | 1844. [2], קסד דף. בספרייה הלאומית נמצא באוסף נדירים. שער בדיו אדומה, ללא כריכה, קרעים וקמטים בדפים ראשונים ואחרונים, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $400
פריט מס' : 004

נדיר וחשוב ביותר: תהלים עם הפירוש החסידי הראשון "אמרות טהורות" ומעמדות בדפוס הרב חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא - זיטאמיר תרט"ו | 1855

ספר תהלים "עם שני פירושים האחד מרבינו הגדול רש"י ז"ל והשני נקרא בשם אמרות טהורות (הפירוש החסידי הראשון על תהלים מאת רבי אליעזר הורוויץ אב"ד טארניגראד, תלמידם של האדמו"רים רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א) ועם מעמדות נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מו' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר תרט"ו | 1855" שני שערים, הראשון בדיו אדומה, בסופו סדר מעמדות עם שער נוסף, בהסכמת האדמו"ר רבי יצחק מאיר בן האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא-מז'יבוז זצ"ל, בו מעיד בין היתר על חשיבות אמירת המעמדות וסדר הקרבנות בעיני אביו הרבי זצ"ל. בעמוד אחרון ציור המנורה עם למנצח ושמות קודש, ד, ג-קלו, קלט-ריג, לא, [1], דף. המספור משובש בחלקו. כריכה מקורית בלויה שדרת עור, כתמי דמעות וסימני שימוש רבים, נקבי עש, נקב במרכז שער ראשון, קרעים בקצוות השערים ודפים נוספים, עותק שלם ונדיר במצב טוב. התרגשות אחזתנו בבוא לידינו פריט קודש זה, מדפוס חשוב וקדוש אשר רבו המחשיבים אותו, אודות דפוס ז'יטאמיר המהודר שפועליו היו יהודים בלבד, נודעה האגדה על כך שהטבילו הגלופות לפני תחילת מלאכתם בדפוס, הדפוס נוסד בסלאוויטא ע"י רבי משה שפירא בן האדמו"ר רבי פנחס מקוריץ זיע"א תלמיד הבעש"ט, בהמשך עבר לז'יטאמיר ונוהל ע"י נכדיו "רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא" זצ"ל. דפוס זה התאפיין בהידורו ומומחיות מנהליו ועורכיו, מלבד הכוונות הקדושות וטהרת המחשבה שליוותה את כל מלאכתם, עקב זאת רבו המחזרים אחריו בפרט בספרי תפילה שלו כמו סידורים ותהלים, עקב המשקל הגדול שיש לתפילה מתוך חפץ של קדושה. רישומים רבים של תאריכי לידה בפורזץ, חותמות בעלות: "משה בר"ל טוסטער צפת"ו" בעברית לועזית וערבית.
החל מ $5500
פריט מס' : 005

ספר הישר לרבינו תם - דפוס שפירא זיטאמיר תר"ך | 1859

ספר המוסר היסודי ספר הישר לרבינו תם בעל התוספות זצ"ל, נדפס ע"י הרבני מוה' אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא בשנת תר"ך - 1859 בז'יטומיר. 76 עמ'. כריכה מודבקת בנייר דבק. נזקי עש. וכתמים. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 006

העותק מבית מדרשם הפרטי של אדמו"רי רחמסטריווקא זצ"ל שו"ע הרב אורח חיים - זיטאמיר תרכ"ב | 1862

שולחן ערוך אורח חיים חלק ראשון, לאדמוה"ז בעל התניא זיע"א. בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא - זיטאמיר תרכ"ב | 1862. [3],קכד,קכט-קסט במקור. בעותק זה חסר דף אחרון ואולי גם דף נוסף מן ההתחלה. כריכה ישנה בלויה, כתמים, שער מודבק לאורך צידו, מצב כללי טוב. בשער רישומים חשובים: "זה שייך להבית הכנסת ר' נחומצע'" ורישום דומה עם ההוספה: "מראחמיסטריווקא" רישומים נוספים של: "דוב טברסקי" ראה להלן. בסופו גם חותמת עם השייכות לביהכנ"ס הנ"ל. האדמו"ר רבי מנחם נחום טווערסקי מרחמסטריווקא זצ"ל (תר"ג - תרצ"ו) בן האדמו"ר רבי יוחנן מרחמסטריווקא זצ"ל. חתן הגביר רבי זאב אויערבך - נכד רבי דוד מחמלניק תלמיד הבעש"ט, ובזיוו"ש חתן הגביר רבי יעקב יוסף הורנשטין מברדיטשוב. כיהן כאדמו"ר ברחמיסטריבקא לצד אחיו רבי מרדכי ועל מקומו אחריו יחד עם אחיהם רבי זאב. עלה לירושלים בשנת תרפ"ד. חתנו היה רבי חיים משה מהורניסטייפול. בניו רבי דוד ורבי אברהם דב מילאו יחד את מקומו בירושלים, ונכדו בנו של רבי דוד הנו האדמו"ר רבי יוחנן המפורסם מירושלים. החתימה "דוב טברסקי" יתכן והיא מימי עלומיו של בנו ממלא מקומו רבי אברהם דוב מרחמסטריווקא זצ"ל (תרכ"ה - תש"ה) חתנו של הרב אפרים מרגליות ממאציב. היה בקי בפילוסופיה יהודית. נחשב למאופק ומיעט להתבטא. כיהן לצד אחיו רבי דוד בירושלים. משפחתו נותרה ברוסיה. נטמן בבית הקברות בהר הזיתים.
החל מ $100
פריט מס' : 007

מסכתות עירובין ומועד קטן מתלמוד בבלי - דפוס שפירא זיטאמיר תרכ"ב | 1862

כרך עם מסכתות עירובין ומועד קטן מן תלמוד בבלי עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם.... נדפס בזיטאמיר ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא נ"י, והרבני מו"ה יהושע העשיל נ"י שפירא תרכ"ב | 1862. שני שערים למסכת עירובין, שניהם עם דיו אדומה. [1], קלה, כ, ג, פט-קלא; מו, ד, רעח-שג דף. מעט נקבי עש וכתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 008

נדיר: ספר לשון לימודים - מהדורה יחידה איזמיר תקט"ו | 1755

ספר לשון למודים, חיבור חשוב בהלכה על דברי הטור והבית יוסף, מאת רבי ברזילי בן ברוך יעבץ, מהדורה ראשונה ויחידה נדפס באיזמיר תקט"ו | 1755. [2], קך, פו, נד, יו דף במקור. בעותק זה חסרים 2 דף מסוף הלכות מגילה. נקבי ונזקי עש, כתמים, הדבקות גם בשער, כריכה ישנה מוטבעת עיטורים, מצב כללי בינוני.
החל מ $120
פריט מס' : 009

עותק נאה סט שלם בכריכות מקוריות: עין ישראל [עין יעקב] - ליוורנו תרי"ד | 1854

ג' כרכים המהווים סט שלם של עין ישראל [עין יעקב], "ספר מאסף לכל אמונות ואגדות ומדרשים המפוזרים בכל ששה סדרי משנה... חברו הרב ר' יעקב בן חביב ז"ל, ונאספו בו כל המאמרים שהביא החכם ר’ יהודה אריה ממודינה ז"ל בספר בית יהודה עם רש"י ותוספות ועם החידושים שפירש החכם הנ"ל...". בדפוס טובייאנא ליוורנו תרי"ד - 1854. נדפס עפ"י ויניציאה תצ"ח-ת"ק, אלא ש"דבורי תוספות חדשים" מדפוס וירונה, שנדפסו שם בסוף הספר, נדפסו כאן במקומם. ‬שלשה חלקים: חלק א - ברכות-ביצה, רסח דף; חלק ב - ראש השנה-קידושין, רמד דף;‫ חלק ג - בבא קמא- עוקצין, רסו דף. ‬כתמים. פגמים קלים. כריכות מקוריות עם שדרות עור מוטבעות, שחוקות מעט. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 010

עותק נאה סט שלם בכריכות מקוריות: חק לישראל עם חומת אנ"ך [להחיד"א] - ליוורנו תר"כ | 1860

סט שלם, חמישה כרכים של חק לישראל, עם יוסף לחק למרן החיד"א ועוד. "והן עתה נולך ונאור עם תוספת חומת אנ"ך על תנ"ך להגאון חיד"א זי"ע...". בדפוס אליהו בן אמוזג וחבריו בליוורנו תר"כ - 1860. [2], רטז; [2], קצו; קץ; [2], קפו; [2], רח דף. כריכות מקוריות עם שדרות עור מוטבעות, פגמים קלים, שדרה אחת פגומה. כתמים, מעט פגמים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 011

ספר דברי מרדכי - מהדורה ראשונה ליוורנו תר"ך | 1860

ספר דברי מרדכי, דרושים להגאון רבי מרדכי גלאנטי זצ"ל. בסופו "קולו של משה" לרבי משה גלאנטי זצ"ל. מהדורה ראשונה - ליוורנו תר"ך | 1860. ג, רלא דף. הקדמת רבני דמשק ורבי חיים פלאג'י זצ"ל. קרע קל בהקדמה, כתמים, מצב כללי טוב. בשער חתימות ספרדיות: "אליהו אלקיים" "יצחק חיים בן אליעזר".
החל מ $200
פריט מס' : 012

עותק יפה בכריכות מקוריות: ספר ערך השולחן לרבי יצחק טייב ב' חלקים - מהדורה ראשונה תוניס תרנ"א | 1891

2 כרכים של ספר ערך השלחן, על שולחן ערוך מאת רבי יצחק טייב (תקי"ג לערך-תק"ץ) מגדולי חכמי ורבני תוניס במאה ה–18. 1. חושן משפט חלק ב': נדפס בדפוס וזאן וכאסתרו בתונס, בשנת: ע'ם' י'ש'ר'א'ל' [תרנ"א - 1891]. [2], קמט, [1] דף. מעט נקבי עש. כתמים. כריכה מקורית עם פגמים קלים, שדרת עור עם הטבעות זהב. מצב כללי טוב. 2. חושן משפט חלק ג': נדפס בדפוס וזאן וכאסתרו תונס, בשנת: ע'ם' י'ש'ר'א'ל' [תרנ"א - 1891]. בסופו נדפס בשער נפרד: ספר הזכרון ... כללי הלכה ואגדה לפי סדר א' ב', ובסופו: חידושי מסכת אבות וחידושי הגדה... נדפס בתונס, בשנת: ל'י'ש'ר'י'ם' ת'ה'ל'ה' [תרנ"ב - 1892]. [2], רא; [1], ל, יד, [2] דף. כתמים. כריכה מקורית עם פגמים קלים, שדרת עור עם הטבעות זהב. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 013

טראדוקסייון אין איספאנייול די ה' שמעתי שמעך תרגום לאדינו לפיוט שנאמר בימים הנוראים - קונסטאנטינופלה 1920?

טראדוקסייון אין איספאנייול די ה' שמעתי שמעך מאקאם חוסיאיני - דף עם הפיוט "ה' שמעתי שמעך יראתי ה'". מתורגמת ללאדינו, פיוט זה שלא ידוע מחברו תורגם ללאדינו ע"י המשורר חיים ירושלמי. נוהגים לאומרו בקהילות הספרדים בימים נוראים לפני חזרת הש"ץ. על הדף מדבקה עם שם הפיוט ומקום הדפוס, נדפס בקונסטאנטינופלה בדפוס אימפרימיריאה אלכאחיר. מודפס על 2 דפים שנפרדו. סימני קיפול וקרעים בקיפולים ובקצוות. מידות: 24.5X16.5 ס"מ.
החל מ $100
פריט מס' : 014

פולמוס רבי שלמה גנצפריד ורבי אליעזר וובר הרב מאדא: אופל ובחן - ירושלים תר"ן |1890 לערך

חיבור "אופל ובחן על מכסה לאהל" נכתב כמענה על החיבור "מכסה לאוהל" בו מאשים הגאון רבי שלמה גנצפריד בעל ה"קיצור שולחן ערוך" (נדפס כנספח לקיצור שו"ע לעמברג תרמ"ד) את הגאון רבי מרדכי אליעזר וועבר רבה של אדא-הונגריה, אחר שהוא בתורו נחלץ להגנת רבו בעל ה"דברי חיים" צאנז זי"ע, מדברי רבי שלמה גנצפריד בספרו "אהלי שם" שם כתב נגד הרבי מצאנז, והרב מאדא כתלמידו הנאמן חיבר "מלחמת חובה" בה השיב על טענותיו. חיבור זה אם כן אפוא נכתב בידי הרב מאדא בה הגן על עמדתו ופרסם מכתבי רבנים התומכים בו, ראה שושנה הלוי 638. נדפס בירושלים לכאורה בסביבות שנת תר"ן | 1890. ללא כריכה, 4 עמוד. קרעים בצוות, מצב כללי טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 015

כרוז בעילום שם נגד שוחטי ירושלים - ירושלם תרנ"א | 1891

כרוז "למנצח על יונת אלם" העתק 2 מכתבים בעילום שם, במהלכם מבקר הכותב את השוחטים בירושלים אודות מנהגם בסדר בדיקת והכנת הסכין לשחיטה, ומביא מקורות הלכתיים לצדקת דבריו. מסמך נדיר - ירושלם תרנ"א | 1891. 4 עמוד. מידות: 34X21 ס"מ.
החל מ $180
פריט מס' : 016

כרוז פולמוס אתרוגי האי קורפו - ירושלם תרנ"ב | 1892

כרוז "מענה על הסערה" מכתב מרבי מרדכי אליעזר וועבר מאדא-הונגריה זצ"ל, מימי שבתו בירושלים, בו כתב בנימוק רב נגד החרם שהוטל על אתרוגי האי קורפו-יוון - ירושלם תרנ"ב. בספריה הלאומית נמצא באוסף נדירים. 1 עמוד. מידות: 21X34 ס"מ. קרעים בתחתית ללא חסרון בטקסט. פולמוס אתרוגי קורפו הייתה פרשה שהתעוררה במחצית הראשונה של המאה ה-19 והסעירה את יהדות אירופה במחצית השנייה של המאה. בבסיס הפולמוס עמדה שאלה הלכתית בדבר כשרותם לברכה של אתרוגי האי היווני קורפו, ושל אתרוגי פארגה, אייה ופרבזה, שנסובה סביב בירור עובדתי: האם היו אתרוגים אלו שנקראו בשם הכללי "אתרוגי קורפו", אתרוגים מורכבים אם לאו. אך במהלכו הועלו גם שיקולים מטא-הלכתיים כמו שבירת הקרטל של פרדסני קורפו ויבואני האתרוגים; עידוד פרדסני המושבות בארץ ישראל על ידי איסור אתרוגי קורפו והעדפת האתרוגים המיובאים מארץ ישראל לאירופה; והטלת סנקציות על הפרדסנים היווניים בשל הפרעות שנערכו ביהודי קורפו בראשית שנות ה-90 של המאה ה-19. המחלוקת ההלכתית חילקה את רבני אירופה לשלושה מחנות עיקריים: המתירים, האוסרים זמנית בשל מכלול השיקולים, והאוסרים לחלוטין. נכתבו קונטרסי פולמוס על ידי רבנים ידועי שם, ונשלחו שאלות ותשובות בנושא זה בין גדולי הפוסקים באירופה. העיתונות העברית והיהודית באירופה ובארץ ישראל ליוו את הפולמוס בזמן אמת, ועורכי העיתונים טרחו לבקר זה את זה על אופן סיקור הפרשה. מטבע הנושאים עליהם נסב הפולמוס, הוא עורר סביבו עניין רב, וגלש לעיתים לפסים אישיים. במאמר מערכת של יחיאל ברי"ל, עורך עיתון "הלבנון", בגיליון ערב חג הסוכות תרל"ה של העיתון, ברי"ל תיאר במאמרו את מנהגם של יהודי רוסיה ופולין להוציא הון רב לרכישת אתרוגיהם וסקר בקצרה את ההיסטוריה של הוצאות מופרזות לרכישת אתרוגים, למן רבן גמליאל הזקן ששילם אלף זוז בעד אתרוג בהיותו בספינה ועד הגביר יעקב טודסקו שבעת המצור על פריז ב-1870 הכריז שישלם אלף פרנק למי שיסתכן ויצא מן העיר להשיג לו אתרוג. מחירים מופרזים אלו נגזרו מעתות מצוקה והיצע אפסי, בעת מצור או על ספינה, אך הם שערורייתיים כאשר סוחרי האתרוגים היווניים מנסים להפוך אותם לנורמה. טענתו של ברי"ל הייתה חברתית בעיקרה - אין למנהיגים היהודים להכיל מצב שבו רק לעשירים המופלגים ישנה אפשרות לרכוש אתרוגים, והמון העם נאלץ להתדפק על דלתי העשירים כדי לזכות לברך על אתרוגיהם. הוא הראה כתקדים, את המאבק הנחוש של רבני המרכזים היהודיים בווילנה ובוורשה נגד קרטל הדגים לשבת, שנים ספורות קודם לכן. אז, אסרו הרבנים על רכישת דגים ואף על אכילתם עד לירידת המחירים ושברו את הקרטל, בכך איפשרו לעניים להמשיך ולהנות מדגים לשבת. אין כל סיבה איפוא לכך שהרבנים לא יטילו את כובד משקלם ההלכתי גם בתחום האתרוגים, תחום שעיקרו בצורכי שמים. בהמשך המאמר הוא בוחן גם את הצד ההלכתי של כשרות אתרוגי קורפו, לדבריו אין לאתרוגים אלו יתרון כשרותי על פני אתרוגים אחרים, ואדרבה - כשרותם מפוקפקת מאד. לכן, הוא חוזר וטוען, אין הצדקה להפקעת השערים, וחובה על הרבנים לקרוא לחרם צרכנים שיהיה מגובה גם בטיעונים ההלכתיים אודות כשרות האתרוגים ויאסור את השימוש באתרוגי קורפו עד להוזלת מחירם והשוואת השער לשערי פירות הדר אחרים. בעקבות החרם, פרסם הרב מאדא, הרב מרדכי אליעזר ובר כרוז תחת הכותרת "מענה על הסערה", ובו כתב שלא זו בלבד שישנו קושי בהשגת אתרוגים כשרים בארץ ישראל ועניי ירושלים מתקשים לעמוד במחירם של האתרוגים, אלא שבעצם החרם טמונה איוולת, שכן פרנסתם של יהודי האי מבוססת על המסחר באתרוגים, וכאילו לא די להם בעלילות שכניהם היוונים, באים עתה יהודי אירופה וכורתים גם את הענף הכלכלי שלהם. המנשר התפרסם באירופה ועורר סערה, בעיקר כלפי הכותב. רוב ככל רבני אירופה הצטרפו לחרם על אתרוגי קורפו.
החל מ $180
פריט מס' : 017

חוברת טובים מאורות הסבר וסניגוריה על משנתו של הרב קוק - ירושלם תר"ף | 1920

טובים מאורות, מכתב מאת רבי יעקב משה חרל"פ לרבי אייזיק בן טובים בו מבאר ומסביר בטוב טעם ודעת את משנתו של הראי"ה קוק זצ"ל בנושא "התחיה", את תוכנו הדפיס הנמען רבי אייזיק בן טובים, מהדורה ראשונה - ירושלם תר"ף | 1920. [2], יב עמוד. מעטפת מודפסת, מנותקת, קרעים במעטפת, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 018

לוט 3 ספרים נדירים משנות הש' והר' עותקים חסרים

1. ספר כתר תורה, חיבור יקר המציאות על מנין וטעמי המצוות, מאת הגאון רבי דוד בן שלמה ויטל זצ"ל מפוליא-איטליה וממגורשי ספרד, תחילת החיבור בנוי כשיר אומנותי במיוחד בן 620 תיבות כמנין כת"ר ובאקרוסטיכון פסוקי עשרת הדברות, מהדורה ראשונה - קושטא רצ"ו | 1536. סטפנסקי ספרי יסוד עמ' 70 בהוספות. ללא מספור עמודים (צ"ל 128 עמוד). בעותק זה חסר השער ודפים נוספים מהסוף וההתחלה. נקבי ונזקי עש רבים, קצת דפים מנותקים, מצב כללי גרוע. 2. ספר בית מועד על התורה ומועדים, חבור בחמישים דרשות מאת רבי מנחם בן רבי משה רבא זצ"ל מפאדובה-איטליה, מהדורה ראשונה - ויניציאה שס"ה | 1605. עותק חסר מתחיל בדף ח ומסתיים בדף רכז (במקום: רלא, [1] דף במקור). נקבי עש, ללא כריכה, מצב כללי בינוני-גרוע. 3. נביא שמואל עם תרגום ללטינית עמוד מול עמוד. נדפס בלידן-הולנד שפ"א | 1621. דפוס נדיר בו לא נדפסו הרבה ספרים עבריים. ללא מספר עמודים (צ"ל 366 עמוד). בעותק זה חסרים דפים מתחילתו וסופו, כריכת קלף אחורית ושדרה מהתקופה, ללא כריכה קדמית, מספר דפים מנותקים, חיתוך דפים בצבע ארגמן, מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 019

ספר יסוד: ספר האגודה - מהדורה ראשונה קראקא של"א | 1571 עותק מפואר

ספר האגודה, ספר יסוד בהלכה מאת רבי אלכסנדר זוסלין כהן "מהרא"ך" זצ"ל והי"ד, תלמיד השערי דורא, חיבור חשוב עליו נעשו הגהות בשנים מאוחרות יותר כמו הגהות אשר"י, הגהות מימיניות ועוד. נערך לדפוס ע"י רבי יוסף כ"ץ מקראקוב גיסו של הרמ"א. מהדורה ראשונה - קראקא של"א | 1571. [4], רנ דף. סטפנסקי ספרי יסוד 245. שינוי בצבע הדפים, חיתוך דפים סגול, שער ועוד דפים משוקמים, כתמים, מעט נקבי עש, כריכת עור חדשה מוטבעת, מצב כללי טוב.
החל מ $1800
פריט מס' : 020

ספר כלי חמדה - מהדורה ראשונה ונציה שנ"ו | 1596 עותק חסר

ספר כלי חמדה על התורה, מאת רבי שמואל בן אברהם לניאדו, מהדורה ראשונה - וינציאה שנ"ו | 1596. רע, ו, [1] דף במקור. עותק זה חסר שער ומתחיל בדף ה, וחסר 7 דף אחרונים. כריכה ישנה מנותקת, ללא שדרה, נקבי עש רבים, מצב כללי בינוני-גרוע.
החל מ $150
פריט מס' : 021

סט שלם בכריכות עור מפוארות: 4 כרכים תנ"ך - ונציה שע"ז | 1617

4 כרכים גדולי מידות בכריכות עור מפוארות, הכוללים תורה נביאים וכתובים, "אשר נדפס ראשונה בבית הבומבירגי נחמד ונעים לכל עם תרגום מסרה גדולה וקטנה ופירושים ודקדוקים רבים" ע"י פייטרו ולורינצו בראגאדין. מסגרת מפוארת לתיבה ראשונה בכל כרך, נדפס בויניציאה. חלק א. חמשה חומשי תורה. ש'נ'ה 'ט'ו'ב'ה' [שע"ז] 1617. [6], רכח דף. חלק ב. נביאים ראשונים. על אבן אחת ש'ב'ע'ה 'עינים [שע"ז] 1617. [1], רלד-תמא, דף. במקור ישנו דף נוסף לא מגוף החיבור. חלק ג. נביאים אחרונים. ש'נ'ה 'ט'ו'ב'ה' [שע"ז] 1618. [1], תמב-תרסח דף. חלק ד. כתובים. ש'נ'ה 'ט'ו'ב'ה' [שע"ז] 1618. [1], תרעב-תתקח, ח, דף. במקור מופיעים עוד 26 דף לא ממוספרים. בקולפון: שע"ט. נדפס דף-על-דף ושורה-על-שורה, כמעט, על-פי ויניציאה ש"ז-ש"ט, פרט לחלק ג (נביאים אחרונים) שדפיו צומצמו והועמדו על 228 (במקום 245 שבהוצ’ הנז’). ואולם גוף המקרא, ולרוב גם התרגום, נדפסו בכל החלקים שורה-על-שורה על-פי הוצאת ש"ז-ש"ח. פגעי זמן, שיקומים מקצועיים בחלק דפים והשלמות מעותקים אחרים, מעט עש, כריכות עור מפוארות כאמור, מוטבעות עיטורים, מצב כללי טוב. בשער כרך א' חתימות ספרדיות: "גרשון בכ"ר אברהם פאדווה" "שמשון מאיר ב"ר משה פאדובה". בשער כרך ג' חתימות: "משה מלייפניק" "יוסף אהרן בן ר' דוד סג"ל". בשער כרך ד' חתימה ספרדית: "יעקב בן מרדכי הכהן".
החל מ $1700
פריט מס' : 022

סט שלם בכריכות חדשות מפוארות של ספר הלבוש - ויניציאה ש"פ | 1620

כל ארבעת חלקי ספר הלבוש של רבי מרדכי יפה שנדפסו בדפוס ייואני קאיון בויניצאה בשנת ש"פ. נכרכו מחדש בכריכות חצי עור מפוארות ונאות. כרך א': לבוש התכלת [והחור] חלק ראשון [ושני] טור אורח חיים. רא, [2] דף. שער משוקם מקצועית. מעבר לדף ההקדמה רישום מעניין בכתב יד. כרך ב': לבוש עטרת זהב על טור יורה דעה, "והוא הלבוש השלישי". קמח, [2] דף. חלק מהדפים הושלמו מעותק אחר בחיתוך דפים מעט יותר קטן בשוליים. מעבר לשער רישומים בכתב יד, הגהות במס' מקומות בשולי הדפים. כרך ג': לבוש הבוץ והארגמן טור אבן העזר, "והוא הלבוש הרביעי". פז דף. רישומי בעלות - לא נבדקו. כרך ד': לבוש עיר שושן טור חושן המשפט, "הוא הלבוש החמישי". קסב, [2] דף. חתימת בעלות. כתמים רבים, קרעים ופגעי זמן שונים, ברובו במצב כללי טוב. כרוך מחדש בכריכות חצי עור מפוארות מוטבעות.
החל מ $1600
פריט מס' : 023

אוסף גדול של ספרים חלקם חשובים עם חתימות וחותמות בעלות שונות - שנות הת"ק

1. קינות לתשעה באב - ווילנא והוראדנא תקצ"ח | 1835. ללא כריכה, בפורזץ המנותק רישום מתאריך תר"ג-? עם השם "צבי הירש וואלף בהמנוח אשר" ורישום נוסף עם השם: "הירש יעקל בענטשין". 2. חידושי מהרש"א מהדורה שנייה - פיורדא תקכ"ד, בשער רישומי בעלות וחותמת: "אברהם אשר במו"ה אר' ז"ל". 3. משמיע ישועה לאברבנאל - אופנבאך תקכ"ז. ללא כריכה. בשער: "דוד לעווין" ועוד. 4. ספר חסידים באידיש - ווילנא תקע"ט, ללא כריכה, רישומים לא נבדקו לעומק בשער. 5. אהלי יהודה על מקרא הוראה ולמידה, מאת רבי יהודה אריה בן צבי הירש, מהדורה ראשונה - יעסניץ תע"ט, ללא כריכה, רישומים שונים בשער, בסופו חותמת: "הצבי יעקב בירדוגו בכמוהרשל... דומ"ץ כאזאבלאנכא". 6. עמודי גולה - סמ"ק עם פירושים - קאפוסט תק"ף, מודפס על נייר כחלחל, ללא כריכה ושער, בדף הראשון ובגב דף אחרון רישומים של הרב צבי הירש רבינוביץ' אב"ד שבליען [?]. 7. משניות סדר זרעים - פראג תקצ"ז, ללא כריכה, בפורזץ חתימה: "יצחק רוזין כ"ץ מלאסק בן חיים יהדא הכהן כ"ץ מלאסק" מתחת מופיע רישום מעניין באקרוסטיכון: "חיים יהודא בן דוד כ"ץ מלאסק". 8. שו"ת מהר"י מטארני - המהרי"ט, חלק שני - מהדורה ראשונה? - פיורדא תקכ"ח, ללא כריכה, בעמוד מה' רישום: "חנני השם בזה: הק' אליעזר יום טוב ליפא בן הערש קאשוי לשנת תרפ"ח" וחותמת בעמוד הקודם עם כיתוב זהה. 9. טור אורח חיים, עם בית יוסף ודרכי משה ועוד - טשערנאוויץ תר"א, רישום בשער: "לה' הארץ ומלואה הק' אביגדור... לא נבדק לעומק. 10. שבט מוסר - ווילהרמרשדאדף תצ"ח, ללא כריכה, בדף אחרון רישום: "צבי הירש...". 11. משניות סדר מועד, עם ראשון לציון ועוד, - דיהרנפורט תקס"ו, ללא כריכה, בשער רישומים וחתימות שונות מטושטשות, וחתימה: "צבי הירש..". ככל הנראה עותק חסר מסופו. 12. טור חושן משפט, עם בית יוסף ודרכי משה ועוד, - ברלין תקכ"ה, ללא כריכה, בעשר רישומים שונים, והרישום: "קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני חיים בר...?". 13. חידושי מהר"ם ברבי חלק שני, - פראג תקפ"ג, ללא כריכה, בשער רישומים שונים לא נבדקו לעומק וחותמת מטושטשת עם השם "היילפרין". מצבים שונים, שלמות הספרים, הרישומים והחתימות לא נבדקו לעומק. ברובם מצב כללי בינוני-טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 024

שולחן ערוך מהדורת כיס 3 כרכים - אמשטרדם תכ"ב-תנ"ט | 1662-1689

ג' כרכים שולחן ערוך אבן העזר וחושן משפט עם הגהות הרמ"א ובאר הגולה. שני שערים, הראשון באיורי מלאכים כרובים. בדפוס המשובח של יוסף עטיאש - אמשטרדם. מהדורת כיס. חלק אבן העזר: תכ"ב | 1662. [1], קצח, [1] דף. כריכה מקורית מנותקת, ללא שדרה, ניתוק בדפים. חושן משפט שני כרכים: חסר שער שני עם ציון שנת הדפוס, בקולופון - תנ"ט | 1689. תלג דף. [אולי מדובר במהדורת "נחת" הסגולית הידועה] שער משוקם וחסר בחלקו, כריכת שדרת ופינות עור ישנה. כתמים, מצב כללי טוב. רישום בעלות ספרדי בכרך אחד.
החל מ $100
פריט מס' : 025

עותק מפואר בכריכת קלף: סדר עולם רבא וזוטא בלטינית - אמשטרדם תנ"ט | 1699

כרך גדול מידות ועב כרס, סדר עולם רבא וזוטא, מתורגם ומבואר ללטינית, נדפס באמשטרדם תנ"ט? | 1699. [23], 1283, [1] עמוד. שער בדיו אדומה, כריכת קלף מוטבעת, עותק שמור ויפה במצב נדיר.
החל מ $300