Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה מס' 37 - 13.01.2021

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק

התצוגה תתקיים בתיאום מראש בלבד עפ"י הוראות משרד הבריאות

המכירה ברצות ה' ביום רביעי כ"ט בטבת תשפ"א, 13/01/2021 בשעה 20:00 (שעון ישראל)

להשתתפות ולצפייה אונליין במכירה: https://moreshet.bidspirit.com

 

ניתן להשאיר הצעות מראש או להירשם להצעות טלפוניות במשרדנו

טלפון: 03-9050090

פקס: 03-9050093

וואטסאפ: https://wa.me/97239050090

דוא"ל: moreshet.auctions@gmail.com

 

The auction and preview In the Moreshet of 10 Harav Kook Street, Bnei Brak

The preview by prior arrangement only according to the instructions of the Ministry of Health)

The auction will be in Wednesday, January 13, 2020 at 20:00 (Israel time)

To participate online and watch the auction: https://moreshet.bidspirit.com

    

For inquiries, absentee bids, and live telephone bid requests please contact us in our office

Tel: 972-3-9050090

Fax: 972-3-9050093

whatsapp: https://wa.me/97239050090

Email: moreshet.auctions@gmail.com

Filter by
View as
Display per page
LOT: 001

נדיר: תניא - מהדורה שלישית שנדפסה בחיי האדמו"ר הזקן זאלקווא תקס"ה | 1805

תניא, מהדורה שלישית שנדפסה בחחי רבינו המחבר אדמו"ר הזקן, בשער צוין "והוספנו בו נופך מהגאון האלקי אספקלריא המאירה הרב המחבר נר"ו והוא לבאר מהות התשובה וענינה והיא חלק שלישי אשר לא היה בראשונים הנדפס בסלאוויטא (עם הדגשה באותיות מרובעות של המילה 'בסלאוויטא')". מהדורה זו מופיעה ברשימת דפוסי תניא כמהדורה שלישית של התניא, אולי עפ"י מונדשיין (ראה: תורת חב"ד – ביבליוגרפיות עמ' 46-49) מהדורה זו היא מהדורה חמישית, ועפ"י סטפנסקי (סטפנסקי חסידות 625) זוהי המהדורה הרביעית, בכל מקרה מדובר במהדורה שנדפסה בחיי רבינו המחבר נ"ע. נדפס בזאלקווא דפוס אברהם יהודה ליב מאיר האפער אחר תקס"ה - 1805. [59] דף. 18 ס"מ. ללא שם הספר בראשי העמודים. כותרות בולטות לחלק שני "הנקרא בשם חינוך קטן" ולחלק שלישי "לבאר עניני תשובה בקצרה". כתמים (אחד מהם בדף האחרון מסתיר חלק מהנדפס). חתימות בעלות עתיקות שנראות מתקופת ההדפסה. מצב כללי טוב. כריכה ישנה בלויה מעט בקצוות.
Starting at $3000
LOT: 002

Likkutei Amarim, Tanya. Vienna [Warsaw 1856], with handwritten notes

Sefer HaTanya “First section called Sefer shel Beinonim, second section called Chinuch Katan” with the Igrat HaTshuva and Igrat Kodesh. The title page lists the printing location as Vienna, as appears in the “Printings of the Tanya #26, but according to the National Library and the Bibliographic Mifal, it was printed in Warsaw (H. Liberman writes that “for a few reasons Warsaw printers would often tend to omit the name Warsaw on the title pages and put a city outside Poland, such as Vienna…but those familiar with Warsaw printings would know them by sight”) but the two sources disagree regarding the year of printing. The Mifal has it as 1856, but the National Library lists 1860. [1], 2-24, 18-21, 29-44 leaves. The pagination: the shape of the page is different from the standard in the Tanya, each page has two columns. Worn binding matches the period of printing, spine and corners are made of leather. Overall good condition. The body of the work has many handwritten notes in the margins, plus there are notes on the back of the binding.
Starting at $100
LOT: 003

Likkutei Amarim of the Tanya, master edition according to which all subsequent editions have been printed since—Vilna 1900

“New, corrected release.” This edition was the first glossed edition in many years and after many previous editions, edited according to various manuscripts with important additions, which received the approval of Chabad Admorim and is considered "a master edition," according to which the Tanya book should be printed. To this day, many of the editions that have since been published on all corners of the globe are in fact a photographic print of this edition before us – by the Ram widow and brothers, Vilna, 1900. Two covers. [2] 2-163 pages. Wide margins. New luxurious leather cover, very good overall condition.
Starting at $250
LOT: 004

Likkutei Amarim of the Tanya, master edition according to which all subsequent editions have been printed since—Vilna 1900

“New, corrected release.” This edition was the first glossed edition in many years and after many previous editions, edited according to various manuscripts with important additions, which received the approval of Chabad Admorim and is considered "a master edition," according to which the Tanya book should be printed. To this day, many of the editions that have since been published on all corners of the globe are in fact a photographic print of this edition before us – by the Ram widow and brothers, Vilna, 1900. Two covers. [2] 2-163 pages. Wide margins. New luxurious leather cover, very good overall condition.
Starting at $100
LOT: 005

Likkutei Amarim Tanya with a notice of the sale of the right of printing to the Rashab. Vilna 1909.

Likkutei Amarim Tanya by Rabbi Schneur Zalman of Liady, the Baal HaTanya. With the Igeret HaTshuva and Igeret HaKodesh, printed in Vilna. Two title pages. This edition has, on page 2, a “Moda’a Raba” from the 25th of Tammuz 1909 in Vilna, in which the Ram widow and brothers notify that they are selling the right to print at their printing house to the Rashab for the Tomchei Temimim foundation. [1], 163 leaves. 37th printing of the Tanya. New binding with gilded inscription, many moth holes, the first pages have moth damage, overall poor to fair condition. Leaf 102 has the stamp: “Tomchei Temimim of Lubavitch”. Note in a European language on the back blank page.
Starting at $50
LOT: 006

Likkutei Amarim (Tanya)—Munkatch 1943. With biography of the author.

By the Admor HaZaken, Rabbi Schneur Zalman of Liady. [1], 176 leaves. 44th printing of the Tanya. Two title pages, the first in yellow, with a “pamphlet on the biography of the Tanya” with a separate title page, by the editor Zvi Elimelech Kalish. This edition has added approbations by rabbis of Munkatch. Old binding, light defects, overall good condition.
Starting at $130
LOT: 007

Lot of 2 books of the Tanya: Lebanon, and the 75th edition, the first printed in Fayid during the Yom Kippur War—Egypt 1973.

Two copies of the foundational Chabad work, the Likkutei Amarim Tanya by Rabbi Schneur Zalman of Liady, author of the Tanya and the Shulchan Aruch HaRav. 1. Printed at the IDF Fayid base in Egypt, 1973. 75th edition. [2], 222 leaves. 11cm. Light defects, first title page is partially detached. Overall good condition. 2. Printed in Hatzaviya, Lebanon 1982. [2], 234 leaves. Tanya printing #177. Three title pages, 12.5m. Bookmarks, overall good condition. The 75th edition of the Tanya was printed on a mobile printing press during the Yom Kippur War at the order of the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson: “to show that ‘lo b’kochi v’otzem yadi’ was Africa conquered, or Egypt as it is called, but rather ‘b’ruchi amar hashem tzva’ot’”. The printing was afforded through the effort of General Rabbi Zvi Lipsker, a Chabad chassid, and required the special permission of Ariel Sharon, the Division Commander, and sent shockwaves through the newspapers of the time, regarding the devotion of the Chabad followers to their rabbis. The printing took place around the days of Hanukkah. About a month later the Rebbe surprisingly ordered another printing, and the 78th edition was produced around the same area. The edition seen in auctions until now was the 78th edition, since although this edition was published first it was in an abbreviated format and was less common. There are slight changes in the title page between the two editions. This edition was given out to soldiers in the field, and the copy before us has the stamp “Hashem Yishmor Tzeitcha u’Bo’acha, a gift to a soldier from the youth Agudas Chabad, Kfar Chabad.”
Starting at $70
LOT: 008

אוסף 57 ספרי תניא מהארץ והעולם

אוסף 57 ספרי ליקוטי אמרים תניא שנדפסו במקומות שונים בארץ ובעולם, אחדים מהם עם תרגומים לשפות שונות, מצבים שונים, כריכות קשות ורכות, בחלקם פגמים שונים, רובם במצב כללי טוב. להלן פירוט חלקי של מקומות הדפוס: מהדורה ה אלפים - כותל המערבי מול קודש הקדשים, ה אלפים ואחד - קבר רחל, ה אלפים ושתיים קבר רשב"י ואלעזר בנו, חוות שדה בר, בסיס הרודיון, הבית האדום, מוצב כוכב 3, מוצב אייל, מעלות דפנה - על הכריכה הטבעת בית 770 משולב בתוך בית מקדש, רחביה - כד' טבת 200 שנה לאדמו"ר הזקן, בסיס צה"ל מחסום תרקומיה ליד מקום פיגוע הירי, גבעה 26 קרית ארבע, גבעה "העי" מטה בנימין, ביתר עילית גבעה B, קבוץ אייל, צה"ל מפח"ש, פראג-צ'כסלובקיה - תש"ם 100 שנה להולדת הריי"ץ, קהיר, רמת-גן, טבריה, פתח-תקוה, עצמונה חבל ימית - שנת השמונים לרבי, הכנסת ירושלים, קיבוץ חצרים עם דפוסי תניא, היכל מנחם - חג הגאולה יט כסלו, כפר חב"ד - תשכ"ו שנת המאה להילולת הצמח צדק, כפר חב"ד - תש"ך שנת המאתיים להסתלקות הבעש"ט, תניא באידיש - ברוקלין תשי"ח, תניא עם תרגום אנגלי - לונדון תש"ם 100 שנה להולדת הריי"ץ, בני ברק, הוצאה מיוחדת - שי למורא, סימני האמרים "כולל טבלאות סימנים תמציות וקיצורים" (לוחות נפתחים) לספר התניא - ירושלים תשמ"ח, ועוד רבים ומגוונים.
Starting at $50
LOT: 009

Collection of 23 copies of the Tanya printed in various places in Israel and around the world.

23 copies of the Tanya in various conditions, soft and hard cover, some with various defects, most in overall good condition. One from Brooklyn 1956 with a stamp of ownership of Rabbi Yisrael Noach HaKohen Kaplan, head of the Haifa Religious Affairs Department and grandson of Rabbi Peretz Hen. Note on the blank first page: “Won as a prize in the raffle that took place at the Achei Temimim yeshiva in Rishon LeZiyyon, Nissan 1957.” The rest are various printings, including Savyon 1984, Yeshivat Shaveh Hevron Beit Romano, Heichal Menachem Jerusalem from the Hitvaadut 19th of Kislev to students of the High School Yeshivot 1992, Kfar Chabad 1983, Vancouver Canada 1984, Jerusalem 1992, Kfar Chabad 1980 (100th anniversary of the Rayatz’s birth), Prague 1980 (100th anniversary of the Rayatz’s birth), Kfar Chabad 1978, Kfar Adumim 1985, Kfar Truman 2004, Kfar Chabad 2010, Atlit 1984, Petachya 1985, miniature Haifa 1981, Kfar Chabad 1969, and more.
Starting at $50
LOT: 010

ספר התניא - אוסף ספרי ביאורים ותרגומים

1. ספר ליקוטי ביאורים בספר התניא חלק א' נלקט ונתבאר ע"י הרב יהושע קארף - בהוצאת קה"ת תשמ"ד. 2. שיעורים בספר התניא חלק ראשון - בהוצאת קה"ת תשמ"ב. 3. חוברת ליקוטי אמרים תניא חלק שלישי אגרת התושבה בצירוף מ"מ ליקוט פירושים ושינויי נוסחאות - בהוצאת קה"ת תשמ"ו. 4. תניא לילדים, לקוטי אמרים חלק א' מאת הרב יקותיאל גרין, באור מנוקד לילדי ישראל - ישראל תשס"א. 5. תניא מבואר, בעריכת הרב אברהם אלאשוילי - קרית מלאכי תשנ"ט. 6. תניא לקוטי אמרים עם משכיל לאיתן, כרך ב' פרקים יג-כח, מאת הרב יקותיאל גרין - כפ"ח תש"נ. 7. חוברת תרגום תניא לצרפתית פרק א'. בית ליובאוויטש פריז. 8. חוברת תרגום תניא לצרפתית פרקים א-יב. בית ליובאוויטש פריז. 9. קיצורים וביאורים לספר התניא, מאת הרב אברהם צבי ברודנא - בהוצאת אהלי שם תשנ"א. 10. שיעורים בספר התניא חלק ראשון בהוצאת קה"ת תשמ"ט. 11. שיעורים בספר התניא חלק רביעי, הוצאת קה"ת תשמ"ז. 12. באורי הרנ"ג על התניא, בני ברק תשל"ז. 13. תניא אור אין סוף, תשס"ח. 14. לקוטי ביאורים בספר הניא, ברוקלין תשכ"ח. 15. תניא עם תרגום לגרוזינית, ליקוטי אמרים ושער היחוד והאמונה - בהוצאת קה"ת תשע"א. 16. פניני התניא, מאת רבי לוי יצחק גינזבורג - בהוצאת 'ופרצת'. 17. ב' כרכים של 'נזר התניא', תשס"ז. 18. מפתחות לספר התניא, בעריכת הרבי, הוצאת קה"ת תשי"ד. כריכת מעטפת קרועה ופגומה. מצבים משתנים, פגמים שונים. מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 011

סידור תורה אור ושער הכולל [חב"ד] חלק שני - ווילנא תרע"א - | 1910

סדור תורה אור ושער הכולל חלק שני של סידור תפלה עם לקוטי תורה על פי נוסח האר"י ז"ל עם כל הדינים והמנהגים כאשר יסד מרנא ורבנא שניאור זלמן מלאדי ונוסף לזה ליקוטי תורה... ונלווה עליו שער הכולל עם דרך החיים ונתיב החיים. חלק שני עם שער נפרד של שער הכולל, מעבר יבוק ודינים ומנהגים - דפוס האלמנה והאחים ראם ווילנא תרע"א | 1910. מט, [8], עז דף. כריכה פשוטה מנותקת בחלקה. כתמים ומעט פגמים. מצב כללי טוב מאד. חתימת בעלות "חיים אלעזר אלתר" - נכדו של השפת אמת מגור ובנו של האדמו"ר רבי מנחם מענדל מפאבניץ הי"ד, התגורר בירושלים עיה"ק שם ניהל את ישיבת 'שפת אמת' הנודעת. חתנו של הרב העניך וידיסלבסקי.
Starting at $50
LOT: 012

Miniature siddur, nusach Ari (Chabad), unknown edition: Ovrei Orech—Vilna 1890. Especially rare!

Includes prayers for the whole year, with tikkunei Shabbat, pirkei avot and more, printed by the widow and Ram brothers. 7cm. [2], 220 [2] pages. Front binding and first cover are partially disconnected. Adhesive tape in 2 places. Page cutting error when printing a number of pages. Stains and minor tears. Good to very good condition. Old cloth binding and a bookmark. After the reading of the Torah, "Prayer for the good of the Emperor, YR" ... Nikalai Alexandrawicz with his honorable Empress wife ... his Imperial mother ... and his brother the heir to the throne ..."We did not find this siddur in any bibliography or in the various libraries. Seems to be a single issue of this Hassidic arrangement.
Starting at $150
LOT: 013

עותק חסר של סדר תפילה עם פי' מהרי"ד חלק ראשון - ברדיטשוב תרע"ג | 1913

שני חלקים כרוכים יחדיו של סידור תפילה "סדר תפלה" עפ"י נוסח הקדוש האריז"ל, לימות השנה ומחזור הימים הנוראים, כפי שיסד רבי שניאור זלמן מלאדי "בעל התניא", עם פירוש המילות עפ"י חסידות הנקרא בשם פי' מהרי"ד מנכדו של "הצמח צדק" רבי יצחק דובער שניאורסון מלאדי. נדפס בדפוס "שעפטיל" בברדיטשוב תרע"ג – 1913. [4], כה, ד, קמ, קמה-קסז דף השאר חסר. הסידור מפורק לדפים דפים ובלוי מרוב שימוש, בדפים דפים פגיעות רבות בטקסט. טוב להשלמות לעותקים חסרים אחרים. מעט עש. כתמים רבים. מצב כללי גרוע.
Starting at $50
LOT: 014

לוט סידורים ותהלים חבדיים

1. ספר תהלים אהל יוסף יצחק השלם עם עשרה פירושים, ועם פירוש יהל אור מאת הרבי הצמח צדק וקובץ מכתבים מהריי"ץ זיע"א. שני שערים - ברוקלין תשי"ג. 2. ספר תהלים אהל יוסף יצחק, עם קובץ מכתבים מהריי"ץ זי"ע. שני שערים - ברוקלין תשי"ב. 3. סידור דא"ח - ברוקלין תשמ"ו. 4. ספר מענה לשון תפילות לקברי צדיקים, - ברוקלין תשמ"ז. 5. שבעה סידורי תהלת ה' על פי נוסח האר"י ז"ל, נדפסו בברוקלין בשנים: תשי"א, תשי"ד, תשט"ז, תשכ"ה, תשל"ה, תשנ"ג, אחד נוסף ללא שער. סה"כ 11 פריטים במצב טוב.
Starting at $50
LOT: 015

Sefer Kitzur Tanya, bound together with Likkutim Be’urim—first edition, Jerusalem 1934.

Volume containing 2 books: 1. Kitzur Tanya on the book by the Admor HaZaken, Rabbi Schneur Zalman of Liady. By Rabbi Avraham Zvi Brodna. “For business owners with no free time…and for ovdei hashem working for Him always.” In the margins is the kitzur d’kitzur. First edition, Jeursalem 1934. [4], 100 pages. 2. Likkutim Be’urim, on the Sefer HaTanya, by Rabbi Avraham Zvi Brodna. First edition, Jerusalem 1932. 13 leaves. Moth holes, printed cardboard binding, partially detached, stains. Overall fair condition. Stamp of ownership on the first title page: “Moshe ben HaRav Yair Lerner, Jerusalem.” The author, Rabbi Avraham Zvi Brodna (1850-1936) was a great rabbi of Chabad in his generation. He was certified by Rabbi Yitzhak Elchanan Spector and was a chassid of the Admor Tzemach Tzedek of Lubavitch.
Starting at $150
LOT: 016

לוט ספרים מתורת אדמו"ר הזקן וביאורי תניא חשובים

1. לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן - הוצאה חמשה עשרה מתוקנת עם הוספות קה"ת תשמ"ז. 2. תורה אור לאדמו"ר הזקן בראשית שמות - הוצאה חמש עשרה נסדר מחדש באותיות מרובעת עם תיקונים והוספות קה"ת תשנ"א שנת הארבעים לנשיאות. 3. ספר זכרון להרב [חיים שאול] ברוק כולל ביאורי תניא, בעריכת אורי בן שחר, יוצא לאור ע"י הועד להוצאת ספר הזכרון ראשון לציון תשל"א. 4. ספר הלקח והלבוב ביאור התניא חלק א' מאת הרב אלכסנדר סנדר יודאסין, דפוס יד החמישה כפ"ח תשכ"ח. 5. ביאורי הרנ"ג על התניא, נלקט מתוך שיעורי הרב נחום גולדשמיד, בני ברק תשל"ז. מצבים משתנים. פגמים שונים. מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 017

Complete set: The Shulchan Aruch HaRav [Admor HaZaken] the Baal HaTanya—Chernovitz 1859.

Complete set of Shulchan Aruch HaRav “with the exegesis of the Admor HaGaon Marana v’Rabana Schneur Zalman of Liady.” 5 volumes, 21cm. Old bindings, various defects. Overall fair to good condition. First volume: Orech Chayyim, section 1—[2], 170 (170-174 are missing), 176. Second volume: Orech Chayyim, section 2—[1], 198 Third volume: Orech Chayyim, section 3—[1], 145, 14. Fourth volume: Orech Chayyim, section 4: 136. Fifth volume: Yoreh De’ah—[1], 156 leaves (in the original there is also 157-198, not found in this copy). Various notes. Stamps of ownership: “Eliyahu Klein, Shoel u’Bodek in Nomoloto.” “Rabbi Yosef Lerner.”
Starting at $70
LOT: 018

לוט ספרי שו"ע לאדמוה"ז בעל התניא זיע"א חותמות וחתימות חשובות

Rabbi Avraham Moshe Bavad (1900-1980), son of Rabbi Menachem Mendel Bavad of Gura Humorului, a chassidic rabbi and rosh yeshiva in Bucovina and in Israel. The foremost disciple of Rabbi Meir Arik of Tarnow, succeeded his father as rabbi of Gura Humorului. After the war he attempted to immigrate to Israel in 1948 but was exiled to Cyprus, where he served as the rabbi of the internment camp. After immigrating to Israel he had a close relationship with the Chazon Ish. In 1958 he was appointed as rosh yeshiva of the Yachel Yisrael yeshiva that was led by his step-brother-in-law (as he was the son-in-law of the stepdaughter of the Rebbe Rabbi Yisrael Hager, author of the Ahavat Yisrael of Vizhnitz), the Rebbe Rabbi Baruch Hager.
Starting at $50
LOT: 019

Imrei Binah by the Mittler Rebbe. First edition, Kapost 1821.

“Based on the Mitzvat HaYichud in the first pasuk of Kriyat Shma…to understand the truth of his unity yitbarach in simple achdus in its strength…”. By the Admor Rabbi Dov Beer Schneerson of Chabad-Lubavitch, son and successor of Rabbi Schneur Zalman of Liady, the Baal HaTanya. First edition, Kapost 1821. [2], 21, 56, [1/67] 55-105, leaves. Stefanski Chassidut 55. Printed on high-quality light-blue paper. Old binding, defective leather spine reinforced with tape, stains, overall good condition.
Starting at $1400
LOT: 020

קונטרס ההתפעלות וקונטרס קטן מעניני בחירה לאדמו"ר האמצעי - מהדורה ראשונה קניגסברג תקצ"א | 1831

ספר קונטרס ההתפעלות, חסידות בדרך חב"ד מאת האדמו"ר רבי דוב בער בן האדמו"ר בעל התניא זצ"ל - אדמו"ר האמצעי.שער נפרד ל"קונטרס קטן מעניני בחירה". ובסופו לוח ראשי תיבות ולח הטעות - מהדורה ראשונה תקצ"א | 1831. לו; יח, יא-יב עמ'. סטפנסקי חסידות 521 לדבריו נדפס תר"י לערך כנראה בקניגסברג. ללא כריכה, כתמים, מעט נקבי עש, מצב כללי בינוני-טוב. חותמות בעלות: "יצחק מאיר בר"י יאקאבאוויטץ אססטוב".
Starting at $150
LOT: 021

Shnei HaMe’orot by the Mittler Rebbe. First edition, Lemberg 1882.

Sefer Shnei HaMe’orot “found from manuscripts of the Admor HaChassid, Rabbi Dov Beer”. A chassidic work from the Mittler Rebbe, the Middle Admor, Rabbi Dov Beer Schneerson of Chabad-Lubavitch, son and successor of Rabbi Schneur Zalman of Liady, the Baal HaTanya. First edition, Lviv 1882. 48 leaves. Wide margins. New binding with gilded inscriptions, many moth holes, fragile brown paper, overall fair condition.
Starting at $100
LOT: 022

Derech Emunah (HaChakira) by the Tzemach Tzedek with additions. First edition, Poltava/Berdichev 1912-13.

Derech Emunah, also called Sefer HaChakira, “ten masterpieces for the renewal of the world via the anointment of the holy oil by our great Rabbi the Admor HaZaken…”. A philosophic work (rare among Chassidim), copied from a manuscript of the Admor Menachem Mendel the Tzemach Tzedek of Lubavich. First edition, Poltava 1912. [1], 100 leaves. At the end are “additions to the book Derech Emunah” by the same author with a separate title page, first edition Berdichev 1913. [1], 17 leaves. Old binding, light stains on the title pages, overall good condition.
Starting at $200
LOT: 023

Or HaTorah (Chabad)—Genesis; Berdichov 1913

Chiddushim on the Torah, first section, and droshim for Channukah, by Rabbi Menachem Mendel Schneerson (the First) of Lubavitch, the Tzemach Tzedek. Printed by Sheptil printing. Bindings are disconnected, light moth damage at the beginning of the book, generally good condition.
Starting at $150
LOT: 024

2 rare booklets: Margenita Taba (Tzemach Tzedek) and Torat Chayyim, first edition Jerusalem 1926-27

Two rare booklets, edited by Rabbi Haim HaKohen Horwitz. 1. “Torat Haim Hadran” of the Five Books of Torah, “for the benefit of the Yeshivat Torat Chayyim in Jerusalem”, Av, Jerusalem. 2. Margenita Taba “Igeret v’Koach v’HaShalom”, a copy from a handwritten document written by the Admor Tzemach Tzedek of Lubavitch, on the chassidim and misnagdim. First edition, Jerusalem, 19th of Kislev 1927. 12 leaves. For the Ohr Hayyim yeshiva and “for anyone who is in favor of the chassidim and those who are in favor of the misnagdim…”. The booklets are partially stapled together.
Starting at $120
LOT: 025

2 כרכים של כתבי קודש מהרש"ב - מהדורת סטענסיל ירושלים תשי"ד | 1954.

כתבי קדש שכפול של מאמרי חסידות שהוקלדו במכונת כתיבה, דברי תורה "מאת כ"ק אדמו"ר אור עולם נזר ישראל ותפארתו כקש"ת מוהר"ר שלום דובער זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע מליובאוויטש". כרך א': כולל את השנים תר"ס-תרס"ח. כולל לוח המפתחות ללא שער (אולי לא נדפס עמו). [1], תרס: עז דף; תרסא: נט דף; תרסב: צח דף; תרסג: פה דף; תרסד: נו דף. כריכה תואמת לתקופת ההדפסה. מודבקת לחיזוק בשדרה ובפינות. מצב כללי טוב. כרך ב': כולל את השנים תרס"ו, תרס"ז ותרס"ח, "נגמר ר"ח סיון תשי"ד". עם לוח המפתחות. [2], שעד עמ'. שער ומספר דפים משוקמים ללא פגיעות בטקסט, כתמים, כריכה חדשה, מצב כללי טוב.
Starting at $100