ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 35 - 25.11.2020

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק

התצוגה תתקיים בתיאום מראש בלבד עפ"י הוראות משרד הבריאות

המכירה ברצות ה' ביום רביעי ט' בכסלו תשפ"א, 25/11/2020 בשעה 19:00 (שעון ישראל)

להשתתפות ולצפייה אונליין במכירה: https://moreshet.bidspirit.com

 

ניתן להשאיר הצעות מראש או להירשם להצעות טלפוניות במשרדנו

טלפון: 03-9050090

פקס: 03-9050093

וואטסאפ: https://wa.me/97239050090

דוא"ל: moreshet.auctions@gmail.com

 

The auction and preview In the Moreshet of 10 Harav Kook Street, Bnei Brak

The preview by prior arrangement only according to the instructions of the Ministry of Health)

The auction will be in Wednesday, October 21, 2020 at 19:00 (Israel time)

To participate online and watch the auction: https://moreshet.bidspirit.com

    

For inquiries, absentee bids, and live telephone bid requests please contact us in our office

Tel: 972-3-9050090

Fax: 972-3-9050093

whatsapp: https://wa.me/97239050090

Email: moreshet.auctions@gmail.com

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

סט שלם ונהדר ביופיו של תלמוד ירושלמי בדפוס שפירא ז'יטומיר תר"כ - תרכ"ז | 1860-1867 בכריכות חדשות תואמות

תלמוד ירושלמי, עם פירוש פני משה ומראה הפנים, פירוש קרבן העדה ותוספת המכונה שירי קרבן. סט שלם בארבעה כרכים, בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא והרבני מו"ה יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר. סט שלם נאה ומהודר. 40 ס"מ. מרהיב ביופיו כרוך בכריכות חדשות עם שדרות עור מוטבעות, פגמים קלים בכריכות. בספרים עצמם כתמים ומעט נקבי עש. מצב כללי טוב מאד. במס' מקומות הערות בכתב יד בעיפרון ואחד מהם בעט בכתב מרובע. סה"כ 4 כרכים: כרך א: סדר זרעים - תרכ"ו | 1866. [5], יד, יד-ס; ל; לא; לג; מב; יח; כד; יח; לג; יד; ט דף. כרך ב: סדר מועד - תר"ך | 1860. שער למסכת שבת ושער נפרד למסכת עירובין. [2], נב; [1], נה; סא; לט; ב-לא; יז, יז-כג; כ; כא; ב-כג; ה, ז-לב; כ; יז; לד דף. כרך ג: סדר נשים - תרכ"ז | 1867. [2], עט; מה; סד; לד; נו; נא; מא דף. כרך ד: סדר נזיקין - תרכ"ה | 1865. [2], לג; ב-כט; ב-כו; מב; לא; יז, יז-כו; ו; טו; ט דף.
החל מ $700
פריט מס' : 002

תיקוני זוהר בדפוס שפירא ז'יטומיר תרכ"ג | 1863 הסכמת האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל

ספר תקוני הזהר שחבר התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי... וכתבנית התקוני זהר מסלאוויטא... נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר בשנת תרכ"ג לפ"ק 1863. עותק חסר שער, [2], קפב דף במקור. הסכמת האדמו"ר רבי אהרן מטשערנאביל זצ"ל. קרע בשולי דף ההסכמות פוגע בטקסט, כתמים קלים, מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 003

שולחן ערוך אורח חיים - בדפוס רבי משה שפירא בסלאוויטא תקפ"ה | 1825

שולחן ערוך חלק אורח חיים עם באר היטב ואשל אברהם, בדפוס רבי משה שפירא - סלאוויטא תקפ"ה | 1825. [4], רצד דף. השער בעותק זה מושלם ממהדורה מוקדמת יותר מודבק כולו בדבק נייר שקוף, מנוקב בעש, ללא כריכה, דפים מופרדים, מעבר לכך מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $150
פריט מס' : 004

ספר יסוד: פרשת דרכים - מהדורה ראשונה קושטא תפ"ח | 1728 עותק נאה עם שוליים רחבים

ספר פרשת דרכים, "והם שישה ועשרים דרושים וקונטריס על מנין המצות, הכינם וגם חקרם התייר הגדול מופת הדור והדרו הרב המופלא... כמהר"ר יהודה רוזאניס זלה"ה (בעל מחבר 'משנה למלך' על הרמב"ם) נדפס פה קושטנדינא (קושטא)...", בעריכת תלמידו רבי יעקב כולי בעל 'מעם לועז'. מהדורה ראשונה של ספר יסוד חשוב זה תפ"ח - 1728. סטפנסקי ספרי יסוד 318. [3], עה [2] דף. עותק נאה עם שוליים רחבים. כתמים. כריכה חדשה. מצב כללי טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 005

אוסף ספרים מדפוסי ירושלים כולל ספר הפולמוס מלחמת יעבץ עם חתימת יד המחבר

1. ספר משנה למלך אחרון, על פירוש המשנה למלך על הרמב"ם כולל קונטרס אלה המצוות על מצוות תדירות, מאת רבי מרדכי לוריא - מהדורה יחידה ירושלם תרס"ה | 1905. ו, יב, יט-פד דף. כריכה מנותקת. 2. כרך עם הספרים: א. ספר הליקוטים, קובץ מדרשים ישנים ומאמרים שונים, כולל מדרש תנחומא והילמדנו, מאת הרב ד"ר אלעזר הלוי גרינהוט, כולל הערות מאת שלמה בובער - מהדורה יחידה ירושלם תרנ"ח | 1989. [1], 51 עמ', ב-כו דף. י [1] דף. ב. ספר מרכבה שלמה, כולל ברייתו מהתנאים רבי עקיבא ורבי ישמעאל כהן גדול ועוד. יצא לאור ע"י שלמה מוסאיוף מכתבי יד שהיו בגנזיו - מהדורה יחידה ירושלם תרפ"א | 1921. [2], יב, [1], עמ'. מד דף. קרע בדף השער. ג. פרקי רבי אליעזר עם ביאור מספיק - ווארשא תרל"ט 1879. 112 עמ'. 2 דפים כרוכים לא במקומם. קרעים ופגמים קלים. 3. כרך עם הספרים: א. מגילת שיר השירים עם ביאור הספורנו - קניגסברג תר"ה | 1845. כד עמ'. כתמים. ב. ספר מלחמה בשלום, סיפורי המקרא כספרות - ווארשא תרמ"ג | 1883. לג דף. קרעים והדבקות. ג. קונטרס כבוד מלכים, נגד שוללים שריפת בגדים יקרים בהלולא דרשב"י, מאת רבי שמואל העליר רבה של צפת - מהדורה שניה ירושלם תרע"ד | 1914. [2] ז [1] דף. ד. ספר הלכות ברכות להריטב"א - ירושלם תרע"ד | 1914. [1], טז דף. ה. סדר הפורים המשולש ונלוה אליו קונטרס פסח מעובין על ערב פסח שחל בשבת, מאת רבי חיים ברלין - ירושלים תר"ע | 1910. 8 עמ'. כותרות מוזהבות. ו. שני עותקים של קונטרס על דבר הכשר השמן הנעשה משומשומין יבשים שלא נלתתו בשימור לשם פסח בבית הבד של האחים ברסלב ביפו, עם תעודת הכשר של הראי"ה קוק ודין ודברים בכבוד גדול בין בית הדין של האשכנזין בירושלים בראשות רבי ליפמאן דוד שובקס - יפו תרס"ט | 1909. 24 עמ'. באחד העותקים קרע והדבקה בדף הראשון. ז. פולמוס: ספר מלחמת יעבץ "...ומשיב כהלכה על דברי הרב בעל כבוד חכמים [מנחם מענכין הלפרין] אשר ריב לו עם ... רבינו יעקב יעב"ץ זצ"ל אמדן אודות דברים הקשים ומרים שכתב בספריו הקדושים על חיבור חה"י[=חמדת הימים], ובכאן יתבאר כי הצדק והאמת עם הגאון זצ"ל..."מאת רבי מרדכי לוריא - מהדורה ראשונה ירושלים תרע"ד | 1914. במבוא חתימת יד המחבר רבי מרדכי לוריא. עם ציורי מקום המקדש וקבר רחל. כד דף. ח. ספר שמח נפש, הלכות ברכות ועוד מאת רבי שלום משה חי גאגין נכד הרש"ש ומחכמי ירושלים - מהדורה יחידה ירושלם תרס"ג | 1903. [4], פט דף. בגב השער ציור 'למנצח' בצורת המנורה. קרע ודבקה קטנה בדף הראשון. הדבקה וחסרון בדף האחרון. מצבים משתנים, מצב כללי טוב. פירוט על נזקים מיוחדים בכל ספר בפני עצמו.
החל מ $100
פריט מס' : 006

תפילה מהחתם סופר וסגולה נפלאה מר"ש מאוסטרופולי למגפה: תפלה למשה - ירושלים תרס"ג | 1903

"קראתי שם הספר תפלה למשה על שם אמו"ר הגאון זצללה"ה [החתם סופר]... תפילה זו מן קוה אל ה' מצאתי בסידור ישן שאינו בנמצא... ונתן לי להדפיס גם תפלת אדונינו מורינו ורבינו... חת"ם סופר זצללה"ה...", נוסח תפילה שתיקן רבינו החתם סופר זצ"ל בתחילת שנת תקצ"ב שהיה מגיפת כולירע בכל העולם (עפ"י הנרשם מעבר לשער), בנוסף בהמשך החוברת "סגולה נפלאה מהקדוש והטהור הרב הגדול מהור"ר שמשון עסטרפאלי (מאוסטרופולי) מאמר נפלא וועלכען זאגען זאלל בזמן עפוש ומגפה ר"ל [מאמר נפלא לאומרו בזמן עיפוש ומגיפה רחמנא ליצלן]...". ובסופו "פירוש על מאמר הנפלא מהרב המקובל מריב"ש מזאמשט... שמ"ב עיירות (מסעות בני ישראל במדבר) הם נגד שם של מ"ב בציור כזה...". חוברת נדירה במיוחד, "הובא לבית הדפוס לזכות הרבים ע"י הרבנים ממונים ומנהלים דכולל אונגארן הי"ו בעיה"ק ירושלם תובב"א שנת קולי בתפלה [תרס"ג | 1903] לפ"ק". י דף. קרע במרכז השער והדף שאחריו (ראו בתמונה) ובדף האחרון. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 007

נדיר: 'השתפכות הנפש' תפילה לכניסת יום הכיפורים - מהדורה יחידה ירושלים תרס"ז | 1907

השתפכות הנפש "בערב יום הכיפורים עם חשכה טרם תחשך ליל יום הכיפורים למען תטהר לפני ה' בבוא יום הגדול והנורא...", תפילה לעת התקדש יום כיפור מאת רבינו יעקב צבי מֶקְלֶנְבּוּרג ((מעקלענבורג; תקמ"ה בערך – תרכ"ה) מגדולי ישראל בדורו ומחשובי רבני גרמניה, בעל מחבר 'הכתב והקבלה' על התורה ומראשי הלוחמים ברפורמים) - מהדורה יחידה ונדירה שיצאה לאור ע"י רבי אברהם אהרן לעוויא בדפוס שעהנבוים את ווייס ירושלם תרס"ז | 1907. ד דף. ללא כריכה. קרעים קלים בשוליים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 008

קונטרס הליקוטים של אגודת תקנת נר"ן - ירושלים תש"ד | 1944

קונטרס הליקוטים של אגודת תקנת נר"ן בירושלים - דפוס התחיה ירושלים תש"ד - 1944. הסכמות ומכתבים לאגודה מאת האדמו"רים מהוסיאטין, רחמסטריווקא וטשורטקוב, לתמיכה באגודה ומטרותיה. ליקוטים שונים על חשיבות אגודות קודש מדורות קודמים. מו, [2] עמ'. 24 ס"מ. נקבי עש. דפים מנותקים. מצב כללי בינוני.
החל מ $80
פריט מס' : 009

עותק יפה במצב טוב: שו"ת לבית הלוי - ונציה שצ"ב | 1632

ספר שאלות ותשובות ממוהר"ר יעקב (בן ישראל) לבית הלוי, נדפס בויניציאה שנת שצ"ב | 1632. קצד דף. הקדמה מאת המחבר. קרע בקצה עליון בשער ללא פגיעת טקסט, כתמים, כריכה מאוחרת, עותק שמור במצב טוב מאד לספר עתיק זה. מס' ציונים בכתב יד.
החל מ $700
פריט מס' : 010

אהלי יהודה - מהדורה יחידה יעסניץ תע"ט | 1719

ספר אהלי יהודה, שמות בתנ"ך ושורשיהם. מאת רבי יהודה אריה מקארפינטראץ (קהילה יהודית עתיקה ששכנה בעיר קרפנטרה (בצרפתית: Carpentras) בדרום-מזרח צרפת). בטופס שלפנינו הסכמת רבי מנחם מנדל אשכנזי אב"ד באמבורג [יש שינוים בהסכמות בין הטפסים] - מהדורה יחידה בדפוס ישראל אברהם יעסניץ תע"ט | 1719. נזקי עש. קרעים בשולי הדפים והשער. כתמי זמן. ללא כריכה. [4], ב-נב דף (חסר עד דף נז). 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-גרוע.
החל מ $50
פריט מס' : 011

ספר אפי רברבי מהדורת אב של שו"ע אבן העזר מהדורה ראשונה של חלקת מחוקק ובית שמואל - פיורדא תפ"ו | 1726

ספר אפי רברבי, שולחן ערוך אבן העזר, ומסביבו הביאורים חלקת מחוקק לרבי משה לימא מבריסק ובית שמואל לרבי שמואל אב"ד פיורדא. מהדורה זו הינה ראשונה בה נדפסו נושאי כלים אלו מסביב לשולחן ערוך, והיא מהווה 'מהדורת אב' למהדורות הבאות אחריה, עד כדי כך שגם השגיאות שנפלו במהדורה זו נותרו במהדורות מאוחרות יותר - דפוס שמואל בונפט בן יוסף שניאור פיורדא תפ"ו | 1726. [2], קצב דף. נקבי עש. בשער בדפים האחרונים נזקי עש עם פגיעות בטקסט. מעבר לכך ברובו הגדול במצב טוב. כריכה פשוטה. חתימת בעלות עתיקה בשער, לא נבדק.
החל מ $100
פריט מס' : 012

נדיר: ספר נחמד ונעים מהדורה ראשונה ויחידה? - יסניץ תק"ג | 1743 כולל הדפים בלטיניים בסופו

ספר נחמד ונעים, על אסטרונומיה, קידוש החודש וחכמת התכונה, שחובר ע"י החכם הפילוסוף האלקי הגאון רבי דוד גנז מגדולי חכמי פראג, תלמידם של הרמ"א והמהר"ל מפראג. במהלך הספר שרטוטים אסטרונומיים לביאור מרבי. מהדורה ראשונה ואולי גם היחידה - יעסניץ תק"ג | 1743. כולל הדפים בלטינית בסופו. פב דף, 20 עמוד. כריכה ישנה, כתמים, מצב כללי טוב. תיקונים בעיפרון בגוף הספר. המחבר רבי דוד גנז (ה'ש"א – שע"ג) בן רבי שלמה. מגדולי חכמי פראג, תלמידם של הרמ"א והמהר"ל מפראג. ידיו רב לו באסטרונומיה, במתמטיקה ובגיאוגרפיה. מראשוני אנשי המדע היהודים בעת החדשה.
החל מ $280
פריט מס' : 013

ספר מגיני ארץ שולחן ערוך אורח חיים - אמשטרדם תקי"ד | 1754

מהדורה יפה וקדומה של ספר מגיני ארץ, הכולל את שלחן ערוך אורח חיים עם טורי זהב ומגן אברהם, ועם פרי חדש. והמהדורה הראשונה של פירוש אבן העוזר. שני שערים, הראשון מצויר בחיתוך עץ יפהפה של ארבעת הרועים: משה, אהרן, יוסף ודוד, החבושים כל אחד בכתר מארבעת הכתרים כתר תורה כהונה וכו' בדפוס פרופס - אמשטרדם תקי"ד | 1754. [3], שלו דף. בין דף לו' לדף לז' 4 דף לא ממוספרים. ככל הנראה חסרים 2 דף מהסוף לא מגוף החיבור, אולי מהמפתחות. כתמים. שלושת הדפים הראשונים קרועים בתחתית ומשוקמים לא מקצועית. מעט נקבי עש. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 014

ספר מגיני ארץ שולחן ערוך אורח חיים - אמשטרדם תקי"ד | 1754

מהדורה יפה וקדומה של ספר מגיני ארץ, הכולל את שלחן ערוך אורח חיים עם טורי זהב ומגן אברהם, ועם פרי חדש. שני שערים, הראשון מצויר בחיתוך עץ יפהפה של ארבעת הרועים: משה, אהרן, יוסף ודוד, החבושים כל אחד בכתר מארבעת הכתרים כתר תורה כהונה וכו' בדפוס הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן - אמשטרדם תקי"ד | 1754. [3], שכד [צ"ל שכז], [1] דף. 33.5 ס"מ. הדבקות. נקבי עש. כתמים. קרעים בשולי חלק מהדפים. מעבר לכך ברובו הגדול במצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 015

סט שלם בכריכות עור: חומש דת כלולה - מיץ תקכ"ו | 1766

סט שלם חמשה חומשי תורה דת כלולה, עם התרגומים אונקלוס, ירושלמי ויונתן. הוחל במלאכת הדפוס במיץ תקכ"ו | 1766. בכל כרך בסופו שפתי חכמים, וסדר ההפטרות "כמנהג קהלות האשכנזים והספרדים ואיטליאני" והמגילות, עם שער נפרד. חלק א. בראשית. - תקכ"ו. [3], קכז, קכז-קלג, יג, יב דף. יתכן וחסר בעותק זה דף אחד מראשיתו לא מגוף החומש. חלק ב. שמות. - תקכ"ו. [1], קיב, ו, ב, מב דף. חלק ג. ויקרא. - תקכ"ז. [1], פב, ו, ט, ט-כח דף. חלק ד. במדבר. - תקכ"ז. [1], קה, ה, יח דף. חלק ה. דברים. - תקכ"ז. [1], צו, ה, יח, [1], יט-מו דף. יתכן ובעותק זה חסר דף אחד משפתי חכמים. כריכות עור עתיקות בלויות, רישומים רבים בעברית ובלועזית, כתמים, מעט נקבי עש, בכרך אחד נקבי עש רבים, ובאחר כריכה מנותקת, בחלקם דפים אחדים או השער משוקמים, מצב כללי בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 016

ספר פרשת דרכים לבעל המשנה למלך - זולקווא תקל"ב | 1772 עם הקדשה חשובה מאב"ד קאמראן

ספר פרשת דרכים, עשרים וששה דרושים להגאון רבי יהודה רוזאניס בעל המשנה למלך על הרמב"ם זצ"ל. נדפס בזאלקווא תקל"ב | 1772. [3], פא דף. כריכה ישנה בלויה שדרת עור, כתמים, הדבקה בשער מסתירה קצה ימני עליון וקצת מן ההקדמה, מצב כללי טוב. בפורזץ הקדשה בכתב ידו של רבי פנחס ליב פרידן אב"ד קאמראן זצ"ל. ורישום בעלות: "ליבער פריינד" רישומים נוספים באידיש, בשער חותמת: "משה יעקב אונגאר". רבי פנחס ליב פרידן בעל ה'דברי פני אריה' (תקס"ב - תרל"ג) בן רבי משה לייפניק. תלמידו של רבי וולף בוסקוביץ בעל "סדר משנה". כיהן תחילה כדיין בבאניהאד. ובתקצ"ז התמנה לרבה של קאמארן(קומרארום) על מקום רבי אברהם פריישטט, תפקיד בו החזיק משך כ-42 שנה. בניו הם רבי מרדכי אליעזר מאדא, רבי משה מהמבורג.
החל מ $120
פריט מס' : 017

ספר המידות לנפתלי הירץ ויזל מאבות תנועת ההשכלה - מהדורה ראשונה ברלין תקמ"ו | 1786 עותק נאה

ספר המדות, - ספר העוסק במוסר ובחכמת הנפש, ובו מעט מתפיסות המוסר שהתעוררו באותן שנים באירופה, ספרו הנודע של נפתלי הירץ וויזל מאבות תנועת ההשכלה - מהדורה ראשונה בדפוס חברת חנוך נערים ברלין תקמ"ו | 1786. למרות שנדפס בשער 'כרך ראשון', לא נדפסו חלקים נוספים. כולל הדף האחרון, עם השיר המנוקד. [6], קיג, [1] דף. 15 ס"מ. מצב טוב מאד. כתמי זמן. כריכה חדשה. נפתלי הֶרְץ וַייזֶל (ויזל; שמו הלועזי: הארטוויג וסלי - Hartwig Wessely; תפ"ו – תקס"ה) בלשן ומשורר עברי, מאבות תנועת ההשכלה היהודית. חיבורו "דברי שלום ואמת", שעניינו שינוי מקיף בחינוך היהודי, עורר פולמוס סוער בין המשכילים הראשונים ובין רבני קהילות באירופה. מחזור השירים שחיבר על דמותו של משה רבינו "שירי תפארת", השפיע על כמה דורות של משוררים אחריו, וחלק מן החוקרים רואים בו את ראשיתה של הספרות העברית החדשה. מספריו: גן נעול-לבנון, ביאורו ין לבנון על פרקי אבות, ביאור רוח חן על ספר חכמת שלמה ועוד. המחבר וספריו מובאים בספריהם של המלבי"ם, הרש"ר הירש, הנצי"ב מוואלוז'ין, החפץ חיים, בעל ערוך לנר, רבי יהודה אסאד, המשגיח רבי שלמה וולבה ועוד.
החל מ $100
פריט מס' : 018

חידושי הלכות להרשב"א על שבע שיטות - מהדורה ראשונה ברין תקנ"ח | 1798

חדושי הלכות להרשב"א על שבע שיטות "והם מסכת ברכות שבת ר"ה סוכה מגילה חולין נדה" עם הסכמת רבי מרדכי בנעט מניקלשבורג, מהדורה ראשונה - ברין תקנ"ח | 1798. שער בדיו אדומה, [1],פח, סב דף. נקבי עש. קרעים בפינות הדפים בחלקם עם פגיעות קלות בטקסט, מצב כללי טוב. כריכה ישנה פשוטה.
החל מ $50
פריט מס' : 019

ספר לחמי תודה - מהדורה ראשונה אופנבך תקע"ו | 1816 רישומי בעלות

ספר לחמי תודה, והוא חלק שני מספר מחנה לוי, חידושי הלכות ואגדות מאת אב"ד פרנקפורט דמיין רבי צבי הירש הלוי הורוויץ בנו של רבי פנחס בעל ההפלאה - מהדורה ראשונה אפענבאך תקע"ו | 1816. י, רנח דף. שער מוכתם ומודבק בשוליו. הדבקות בדפים הראשונים והאחרונים. כתמים. מעבר לכך מצב כללי טוב מאד. כריכה ישנה פשוטה. רישומי בעלות בשער ובגבו: "קנאתיה יצחק ב"ר [?]....". "קניתי מן נתן בר מאיר במאמפעלד? מנחם בר מאיר סגל ליליענפעלד".
החל מ $100
פריט מס' : 020

ספר זכרו תורת משה - ווילנא והוראדנא תקצ"ג | 1833

ספר זכרו תורת משה, "כל הלכות שבת בקיצור נמרץ בטעמו של כל דבר, וספר מצות משה והוא קיצור מספר חרדים כולל כל מנין המצות...". חיבורו של רבי אברהם דאנציג בעל "חיים אדם" - בדפוס של השותפים דק"ק ווילנא והוראדאנא שנת תקצ"ג - 1832. [1] דף, 16 עמ', לח דף. 17 ס"מ. כתמים. מעט נקבי עש. ללא כריכה. מצב כללי טוב. רישומים רבים בפורזץ, לא נבדקו.
החל מ $120
פריט מס' : 021

ספר אגרות המורה עם תרגום לגרמנית - מהדורה ראשונה פיורדא תר"ו | 1846

ספר אגרות המורה מתורגמות אשכנזית, אגרות רבותינו הראשונים זה לזה, מאת דוד אוטנזוסר מתרגם. מהדורה ראשונה פיורדא תר"ו | 1846. התוכן מופיע בעברית ומהעבר השני מופיע התוכן מתורגם לגרמנית עם שער ומספור נפרד. 36,76,IIIV עמ', כריכה ישנה, כתמים קלים, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 022

ספר מלאכת שמים ספרו הראשון של רבי יצחק דוב במברגר מוירצבורג - מהדורה ראשונה אלטונא תרי"ג | 1853

ספר מלאכת שמים, על הלכות ספר תורה תפילין ומזוזות כולל חלק חכמה ובינה והוא ביאור על פי הקבלה לכתיבת סת"ם ושמות הקודש, מאת רבה של ווירצבורג רבי יצחק דב באמבערגער מגדולי מנהיגי יהודי גרמניה בדורו, ספר זה הוא ביכורי פרי עטו של המחבר והספר הראשון אותו הוציר לאור מעוטר בהסכמתו של בעל 'ערוך לנר' לימים מחותנו של המחבר. [2] פד דף, 20.5 ס"מ. נקבי עש. הדבקות ישנות במספר מקומות. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 023

ספר יסוד: סדר רב עמרם גאון ב' חלקים - מהדורה ראשונה וורשא תרכ"ה | 1865

סדר רב עמרם גאון ב' חלקים, "כולל סדר נוסח התפילה לכל השנה כפי אשר תיקן אותו הגאון ר"ע... ושגורים בפי הקדמונים רש"י ובעלי תוספות..." שער נפרד לכל חלק. מהדורה ראשונה - ווארשא תרכ"ח | 1865. [3], נה, [1], נט דף. חסר דף אחד בסופו מדברי המדפיס. סטפנסקי ספרי יסוד 221. הסכמת הגאונים רבי דובעריש מייזלש מווארשא, רבי אברהם פירירה מחברון ומגאוני רבני ספרד ואשכנז שבירושלים זצ"ל. כריכה חדשה, כתמים קלים, מצב כללי טוב מאד. חתימה בשער: "שמעון דורן". ורישום נוסף בלועזית.
החל מ $80
פריט מס' : 024

סדור רש"י - מהדורה ראשונה ברלין תרע"א-ב | 1910-11

סדור רש"י "כולל פסקי דינים והלכות... עם הערות ותקונים ומראה מקומות ומבוא אשר הכין ר' שלמה באבער ז"ל... מאת יעקב פריימאנן אבד"ק העלישויא" יצא לאור ע"י חברת מקיצי נרדמים, הכרך מאגד שני חוברות שיצאו לאור בברלין בתרע"א | 1910 ותרע"ב | 1911. מהדורה ראשונה. 3 שערים בעברית ושער נוסף בגרמנית. 65, [1], 301 עמוד. כריכה ישנה עם הטבעה גלית מרצדת, כתמים, מצב כללי טוב. חותמת בשער: "מספריית הרב י. ל. הכהן פישמן".
החל מ $50
פריט מס' : 025

ספר קצור ציצת נובל צבי נגד שבתאות - אודסה תרכ"ז | 1867

ספר קיצור ציצת נובל צבי, חיבורו של רבי יעקב ששפורטש זצ"ל אודות סכנת כת השבתאות. נדפס באודסה תרכ"ז | 1867. 104 עמ'. עם מבוא מהיעב"ץ ובסופו ליקוטים מספריו. כתמים, כריכה ישנה עם בלאי, מצב כללי בינוני.
החל מ $90