Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה מס' 35 - 25.11.2020

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק

התצוגה תתקיים בתיאום מראש בלבד עפ"י הוראות משרד הבריאות

המכירה ברצות ה' ביום רביעי ט' בכסלו תשפ"א, 25/11/2020 בשעה 19:00 (שעון ישראל)

להשתתפות ולצפייה אונליין במכירה: https://moreshet.bidspirit.com

 

ניתן להשאיר הצעות מראש או להירשם להצעות טלפוניות במשרדנו

טלפון: 03-9050090

פקס: 03-9050093

וואטסאפ: https://wa.me/97239050090

דוא"ל: moreshet.auctions@gmail.com

 

The auction and preview In the Moreshet of 10 Harav Kook Street, Bnei Brak

The preview by prior arrangement only according to the instructions of the Ministry of Health)

The auction will be in Wednesday, October 21, 2020 at 19:00 (Israel time)

To participate online and watch the auction: https://moreshet.bidspirit.com

    

For inquiries, absentee bids, and live telephone bid requests please contact us in our office

Tel: 972-3-9050090

Fax: 972-3-9050093

whatsapp: https://wa.me/97239050090

Email: moreshet.auctions@gmail.com

Filter by
View as
Display per page
LOT: 151

Letter signed by Rabbis Yehezkel Sarna, Rabbi Elazar Yehuda Finkel, and Rabbi Zalman Sorotzkin about the “Chinuch HaAtzma’i” program. Iyar 1957.

Letter typewritten on official letterhead of the “Merkaz Chinuch HaAtzma’I”, from the 15th of Iyar 1957, addressed to the “heads and administrators of Ezrat Yorah [New York] led by Rabbi Yosef Eliyahu Henkin shlita”, in which the rabbis describe the blessed work of the program and the increasing stream of olim at the time, which requires great preparedness and resources from them, and requesting support to open new classrooms “and blessed are all those who lend a hand to carry out this great, holy, and historic task.” With a blessing signed by hand by: “Rabbi Yehezkel Sarna, Rosh Yeshivat Hevron, Rabbi A. Y. Finkel, Rosh Yeshivat Mir, Rabbi Zalman Sorotzkin, Avdak of Lutzk.” Size 28x18.5cm. Envelope paper, folds, overall good condition. Rabbi Yehezkel Sarna, Rabbi Hetzkel (1890-1969) was the Rosh Yeshiva of Hevron Knesset Yisrael and a member of the Council of Torah Sages. He was a student of the Saba of Slobodka and was responsible for the transfer of the yeshiva from Slobodka to Hevron and then (after the events of 1929) to Jerusalem. Many of his students became Roshei Yeshivot, rabbis, and dayanim in Israel and around the world. Rabbi Eliezer Yehuda Finkel (1878-1965) was Rosh Yeshivat Mir in Mir and re-established it in Israel, and was also a member of the Council of Torah Sages and among the founders of the Va’ad Yeshivot and Chinuch Atzma’i. He won the Rav Kook Prize for Judaic Literature in 1952. In the work Ohalei Shem he is described: “This great rabbi had wonderful skill, and apart from his greatness in Torah he was well-versed in science, he received a certificate for all subjects in the gymnasium, and he could have been chosen as rabbi throughout Russia, and he was also a great giver of drashot, a thinker, and an arresting speaker.” Rabbi Zalman Sorotzkin (1880-1966) was the son of Rabbi Ben Zion. He was Zv Beit Din of Lotzk (Ukraine) before the Shoah, and he served as head of the Council of Torah Sages, a leader of the Vaad Yeshivat and the Chinuch Atzma’i. He won the Rav Kook Prize for Judaic Literature in 1952. He is described in the book Ohaeli Shem: “This excellent rabbi had wonderful skills, and apart from his greatness in Torah he was also well-versed in the sciences, he passed exams in all subjects held at the Gymnasium, and he could be chosen as official rabbi of any town in Russia; he is also a wonderful darshan, a great thinker, and really draws in anyone who listens to him.”
Starting at $150
LOT: 152

Letter written entirely by hand and signed by the gaon Rabbi Yosef Eliyahu Henkin. New York 1939.

Letter on official letterhead written and signed by Rabbi Henkin, from the end of 1939, regarding acceptance of a get. Stamped with the engraved stamp of the “Ezrat Torah” organization in New York. Rabbi Yosef Eliyahu Henkin (1881-1973) was the son of Rabbi Eliezer of Klimovitz. He was among the gedolei poskei hador of the United States and was considered by Rabbi Elyashiv as the Mara d’Atra of America. He was one of the first students of Rabbi Isser Zalman Meltzer at his yeshiva in Slotzk, and was certified by him and by the Ridbaz, as well as Rabbi Baruch Beer Leibovitz and Rabbi Yehiel Michal HaLevi Epstein (the Aruch HaShulchan). He served for a number of years as a rabbi of several towns in Georgia, where he was sent with the blessing of Rabbi Haim of Brisk, with whom he was in regular correspondence. There is also evidence of regular correspondence between him and the Rogachover Rebbe and other gedolim of the period. He was the president of the Ezrat Torah organization, which supported thousands, including in building apartments. He wrote: Lev Ivra, Perushei Ivra, and more.
Starting at $100
LOT: 153

Letter signed by the geonim Rabbi Eliyahu Bloch, rosh yeshivat Telz, and his brother-in-law Rabbi Haim Mordechai Katz—Cleveland 1943.

Typewritten letter on official letterhead of the “Yeshiva Gedola Telz of Cleveland.” From 24th of Tammuz 1943, addressed to Rabbi Yehuda Leib Zeltzer, probably on streamlining donations and the way to address them, “please edit the letter using the above wording, it’s from the Va’ad Rabanim of New York…it is understood that you must change it slightly so it’s not exactly the same…”. Signed by hand by “Rabbi Eliyahu Meir ben gaon Moharil Bloch” and “Haim Mordechai Katz, son-in-law of the Gaon Moharil.” Size: 20x28cm. Folding creases, overall good condition. Rabbi Eliyahu Meir Bloch(1894-1955) was the rosh yeshiva of Telz, son of Rabbi Yosef Yehuda Leib. He was a leader of American Jewry. He started as Ram in the Telz yeshiva under his father, and in 1940 at the height of World War II he succeeded miraculously to escape Lithuania and arrived in the US, where they set up in Cleveland and re-established the yeshiva together with his brother-in-law Rabbi Haim Mordechai Katz and Rabbi Mordechai Gipter of Telz and other rebbe’im. He also served on the Council of Torah Sages of America. Rabbi Haim Mordechai Katz (1894-1965) was the son of Rabbi Yaakov, a student in the Slobodka, Volozhin, and Telz yeshivot. He was a son-in-law of the rosh yeshiva, Rabbi Yosef Yehuda Bloch of Telz. He was a founder of the mechina for the yeshiva and administered the Kollel avreichim. He was a founder of Agudas Yisrael youth movement, active in the Yavneh movement. He arrived in the US in 1940 and established Telz yeshiva with his brother-in-law.
Starting at $120
LOT: 154

Emotional letter handwritten and signed by the gaon Rabbi Yosef Dov Beer Soloveitchik from the United States, regarding secular education in Israel. Spring Valley, New York, Tammuz 1943.

Letter on official letterhead handwritten and signed by Rabbi Yosef Dov Beer HaLevi Soloveitchik. From the 5th of Tammuz, addressed to “rabbanim geonim shlita, leaders of the Agudas HaRabbanim of the US and Canada, and the respected rabbis of our Holy Land shlita”, in which he writes excitedly and emotionally about the secular situation in Israel and crying out in his poetic language against the bad news he has heard regarding the mistaken direction taken by so many Jews as a result of such education: “Their fathers’ blood is crying out to us from the earth to defend their descendents, to fight Hashem’s war to save their soul’s deaths and to rejuvenate them with religious education. And to those who are led astray, we say: To preserve yourselves, go up the mountain and touch its edge…return to life. Writing tearfully and wishing for the Redemption, Yosef Dov Beer HaLevi Soloveitchik, Spring Valley, NY.” Rabbi Yosef Dov Beer HaLevi Soloveitchik (born 1908) was the son of Rabbi Simcha and grandson of Rabbi Haim, the Brisker Rav (the Beis HaLevi). He studied under his father and Rabbi Shlomo Poliachok of Meitzit. He was the son-in-law of the Edelman family of Lithuania. He immigrated to the US in 1933 and served as rabbi of the Bnei Yisrael community in Spring Valley. He was a member of the Council of Rabbis in America and helped found Yeshiva University.
Starting at $150
LOT: 155

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון הגרמ"ד סולובייצ'יק שליט"א לאיו"ט - תשמ"א

מכתב מתאריך ט' אלול תשמ"א, ממוען אל רבני ומנהלי עזרת תורה ניו יורק, בו מבקש הבחור "דוד כהן" מישיבת הגר"ד סאלאווייציק, "...היות שנכנסתי בברית האירוסין ולכן באתי בבקשתי הבאה לבוא לעזרתי עבור הוצאות המרובות לפרנסת הנישואין" מתחת זה שורות בכתב ידו של הגרמ"ד סאלאווייציק שליט"א, "הנני לאשר את האמור לעיל ולהמליץ על זה כי המצוה רבה וגדולה להיות לעזר להנ"ל בכל מאי דאפשר ובזה אחתום בברכה וברוב הוקרה מ.דוד הלוי סאלאווייציק". מידות: 21X16 ס"מ. הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק שליט"א (נולד תרפ"ב) בן הגאון הגרי"ז מבריסק, וחתנו של רבי אשר שטרנבוך מלונדון זצ"ל. ראש אחת מישיבות בריסק בירושלים, ישיבתו נודעת לשם ולתהילה בדרך לימודה הייחודית ואף מעבר לים נוהרים אליה, כנסיך לבית בריסק נוהג אף הוא בחומרות ודקדוקי ההלכה.
Starting at $250
LOT: 156

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי אהרן וואלקין אב"ד פינסק זצ"ל - אדר ב' תרצ"ה

מכתב על נייר רשמי בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי אהרן וואלקין זצ"ל אב"ד פינסק קארלין, מתאריך "מוצאי מנוחה ה' אד"ש תרצ"ה" בנושא המלצה על אדם בשם רבי צבי קאהן, עליו מעיד רבינו "ויהי בנסע כעת לאה"ק, אחד מיקירי קרתא ושופרי דעירנו פינסק, הוא ידי"נ המופלג ומצוין בתורה וביראה... הרב צבי קאהן שליט"א, אמרתי להכירו באתרא דלא ידעי... ארצנו הקדושה נאה לפניו והוא נאה לפניה, ראוי והגון לעלות להר ד' ולקום במקום קדשו, באשר הוא נקי כפיים ובר לבב ובעל מדות נשגבות שקשה למצוא דוגמתו... כל אנשי העיר מעריצים מקדישים ומחבבים אותו ואת פעולותיו הטובות... וכולם מצטערים על הפרדו מאתנו, ורק בזאת ננחם אשר אבן ספיר הלזה יזהיר ויצהיר באופק ארצנו הקדושה,... הרינו מברכים אותו שיהי צאתו ובואו לשלום ולברכה לתועלת ותפארת עמנו וארצנו" ומסיים בברכתו החמה: "כנפש ידידו מוקיר רום ערכו מברכו ואת כל תומכיו ומקורביו אשר ימצאו בו איש אמונים מאין כמוהו וחברתו נעימה מאד בברכת אהרן וואלקין". וחותמתו הרשמית. מידות: 21X25 ס"מ. נקבים קטנים בסימני הקיפול, כתמים אחדים, קרעים בשולי צד ימני ועליון, מצב כללי טוב. הגאון רבי אהרן וואלקין זצ"ל (תרכ"ג/ה - תש"ב) בן רבי יעקב צבי. תלמיד ישיבת וולוזין ורבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה. חתן רבי בן ציון סורוצקין מזכירנא. היה רב בגרוזד בתרמ"ט על מקום רבי איצה'לה מפוניבז, אחר כיהן בכמה ערים נוספות עד הגיעו בתר"ף לפינסק, נמנה על גדולי הדרשנים ואף היה בשליחות אגו"י בתרע"ד יחד עם רבי מאיר הילדסהיימר לאנגליה ואמריקה, וסירב להצעות רבנות שם, בהיותו בפינסק נאסר ע"י הקומוניסטים לחצי שנה. נספה בשואה. חיבורו הידוע הנו "בית אהרן" ועל שמם כונה "בעל הבתים" חיבר גם "זקן אהרן", "מצח אהרן" ועוד. בניו רבי חיים ר"מ וראש ישיבת וולוז'ין ורבי שמואל.
Starting at $180
LOT: 157

מכתב בחתימת הגאון רבי זלמן סורוצקין יו"ר ועד הישיבות בנושא הבלעדיות של ישיבת סלונים - תשרי תשי"ט

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי של "ועד הישיבות בארץ-ישראל" ממוען אל הרב הגאון מאיר כהן מנהל אגודת הרבנים דארצה"ב וקנדה, מתאריך ה' תשרי תשי"ט, העוסק בכמה נקודות בנושא ישיבת סלונים הותיקה - סלאנימער ישיבה, "ישיבה חשובה זו שהיתה קיימת בפולין נעתקה לאחר מלחמת העולם השניה לארה"ק ע"י ראשה ומטפחה הגאון הצדיק מוהר"ר שבתי יגל זצ"ל... בארץ ישראל אינה קיימת ישיבה נוספת הנושאת את השם הזה וגם אין חולקין ואין עוררין על כך... אינו קיים כל קשר בין ישיבת סלונים הנ"ל לבין ישיבת "בית אברהם" בירושלים. ישיבת בית אברהם נוסדה ע"ש האדמו"ר מסלונים זצ"ל והיא מהווה מרכז-תורה לכל ההולכים בדרכה של חסידות זו ואוהדיה..." ומסיים וחותם בכתב ידו: "בברכת התורה כוח"ט ובהוקרה זלמן סורוצקין אב"ד לוצק / מנהל". מידות: 21X27.5 ס"מ. הגאון רבי זלמן סורוצקין (תר"מ - תשכ"ו) בן רבי בן ציון. היה אב"ד לוצק באוקראינה לפני השואה, כיהן כיושב ראש מועצת גדולי התורה, מראשי ועד הישיבות והחינוך העצמאי. זוכה פרס הרב קוק לספרות תורנית לשנת תשי"ב. בספר "אהלי שם" הוא מתואר: "הרב המצוין הזה הוא בעל כשרון נעלה, ולבד גדלו בתורה הוא גם שלם במדעים, עמד בניסיון וקיבל תעודה על ידיעת הלמודים מכל מחלקות הגימנזיום, ויש לו הרשות להיבחר גם לרב רשמי בכל מרחבי ארץ רוסיא, והוא גם דרשן מפואר, הוגה דעות, ולוקח את לבב שומעיו".
Starting at $120
LOT: 158

מכתב בכתב יד וחתימת הגאון רבי יחיאל מרדכי גורדון זצ"ל ראש ישיבת לומז'ה פתח תקוה בעניין הצלת ילדים מחינוך חילוני - תשי"ג

מכתב על נייר רשמי, בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יחיאל מרדכי גורדון ראש ישיבת לומז'ה פתח תקוה זצ"ל. מתאריך כסלו תשי"ג, ממוען אל רבי מאיר כהן מברוקלין מנהל משרד אגודת הרבנים דאמעריקא. בנושא דאגה למימון חינוך תורני לילדי ארץ ישראל, "כי תארו בדעתכם ששני שלישים מהילדים יקבלו בארץ חינוך בלתי תורני ואולי ההוצאה שנצרך לזה הוא פעוט..." ומאריך הרב על האפשרויות והשימוש שאפשר לעשות בכסף להציל את ילדי העתיד בכל מיני תחבולות שונות ו"..באמצעים שקטים..." כשמכל שורה ניכרת דאגתו הכנה לעתיד הנוער היהודי וגורל העם. התוכן כתוב משני צידי הדף, מידות: 21.5X28 ס"מ. סימני קיפול, כתמים קלים, מצב כללי טוב. הגאון רבי יחיאל מרדכי גארדאן (תרמ"ג - תשכ"ה) בן רבי משה אהרן זצ"ל. היה מראשי ישיבת לומז'ה בפולין. מייסד וראש ישיבת לומז'ה בפתח תקווה.
Starting at $150
LOT: 159

גלויה בכתב ידו וחתימתו של מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן - כפר סבא תש"י

גלויה עם ברכת מזל טוב בכתב ידו וחתימתו רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן. בגלויה מברך הרב שטיינמן את הממוען להולדת בתו, ובסיום כותב "אני מודיעך כי גם לנו נולדה בש"ק שעבר בת (ככל הנראה בתו הרבנית טובא צפורה שפירא אשת הגאון רבי דב שפירא) יתן ה' שנזכה ג"כ לגדלה לחופה ולמעשים טובים וכן נזכה לבשר ולהתבשר אך בשורות טובות. מנאי ידידו א.ל. שטיינמן". המכתב ממוען לרבי יוסף ארלנגר תלמידו של מרן הגראי"ל בשוויץ. 14.5/9 ס"מ. מצב בינוני. כתמי מים הפוגעים מעט בטקסט. רבי יוסף ארלנגר (תרפ"ו - תש"פ) בן נפתלי משווייץ. אביו אירח את הגראי"ל שטיינמן בבחרותו יחד עם רבי משה סולובייצ'יק בהיותם פליטי מלחמה בימי הזעם, מני אז דבק בו בנו רבי יוסף וגם אחר נישואיו עת שכר הגראי"ל דירה בלוגנו, היה הוא כרוך אחריו ושותה בצמא דבריו, כל ימיו זכר לו טובתו וחסד אביו ושמר עמו על קשר מכתבים, גם אחר שעלה רבי יוסף ארצה והתגורר בבית וגן עד לפטירתו.
Starting at $200
LOT: 160

לוט חידושי תורה משיעורי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ועוד מאת תלמידו בימי שהותו בלוצרן-שווייץ

אוצר מסמכים חידושי תורה, רעיונות, ווארטים, מתלמיד בישיבת לוצערן רבי יוסף ערלנגער זצ"ל, ביניהם משיעורי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, ורבי משה זלוטשיק זצ"ל. וכן מכתב בלועזית מתוארך 1943. סה"כ 16 פריטים. מצב כללי טוב. רבי יוסף ארלנגר (תרפ"ו - תש"פ) בן נפתלי משווייץ. אביו אירח את הגראי"ל שטיינמן בבחרותו יחד עם רבי משה סולובייצ'יק בהיותם פליטי מלחמה בימי הזעם, מני אז דבק בו בנו רבי יוסף וגם אחר נישואיו עת שכר הגראי"ל דירה בלוגנו, היה הוא כרוך אחריו ושותה בצמא דבריו, כל ימיו זכר לו טובתו וחסד אביו ושמר עמו על קשר מכתבים, גם אחר שעלה רבי יוסף ארצה והתגורר בבית וגן עד לפטירתו.
Starting at $120
LOT: 161

Long letter written by Rav Shabtai Yagel, head of the Slonim yeshiva and member of the Council of Torah Sages.

Long letter spanning two pages on official letterhead, written in a very cramped format with additions in the margins. Handwritten and signed by Rav Shabtai Yagel, head of the Slonim yeshiva. Letter is from 14th of Adar Bet, 1946, addressed to his son. Mainly deals with yeshiva issues. Rav Shabtai Yagel (1875-1958) was the head of the Slonim yeshiva in Lithuania and then in Israel, member of the Council of Torah Sages. At the start of WWII he escaped to Israel and settled in Ramat Gan. He established the Slonim yeshiva there and taught there until his death. Tears, mainly in the margins, plus creases. [2] pages, 22x28cm. Generally ok condition.
Starting at $70
LOT: 162

כתב ידו וחתימתו של הראשל"צ רבי יעקב שאול אלישר ה"ישא ברכה"

כרטיס בכתב ידו של מרן הראשל"צ רבי יעקב שאול אלישר זצ"ל, בו כותב הקדשה בכתב רש"י: "יקבל מנחת עני ס' נחפה ככסף ח"ב כי כן צוויתי מפי עט"ר הורתי ז"ל בעת פטירתה לחלקם ביעקב יה"ר זכות הגאון המחבר ז"ל יגן עליו ועל זרעו להריק להם ברכה אכי"ר נאה' ישא ברכה" [ר"ת שמו יעקב שאול אלישר] מידות: כ-5X10 ס"מ. פגמים וקרעים גם בטקסט, ראה תמונה. הגאון רבי יעקב שאול אלישר ה"יש"א ברכה" זצ"ל (תקע"ז - תרס"ו) בן רבי אליעזר ירוחם וחתנו של הגאון רבי מאיר פאניז'ל זצ"ל. מגדולי חכמי ירושלים, משנת תרנ"ג כיהן כהראשון לציון, החזיק גם בתואר "חכם באשי". בגאונותו המופלגת חיבר ספרים רבים במגוון מקצועות היהדות ביניהם שו"ת "ישא ברכה", "עולת איש", "ישא איש", "איש אמונים" ועוד.
Starting at $250
LOT: 163

3 דפי הקדשה ב כתב ידו וחותמתו של הגאון חכם חיים חזקיה מדיני זצ"ל בעל השדי חמד

3 הקדשות מאת הגאון רבי חיים חזקיה מדיני בעל ה'שדי חמד' זצ"ל. הודבקו במקור בגב שערים של ספריו אותם חפץ להקדיש. התוכן ברובו מודפס, אבל ישנם הוספות ושינויים בכתב ידו המרובע, מסתיים בברכות: "ימצא כבוד צדקה וחיים טובים וארוכים, כנפשו הרמה וכנפש המחבר מוקירו ומכבדו" וחותמתו הרשמית: "חיים חזקיאו מדיני המכונה חח"מ חונה פ"ק קאראסובאזאר". 1. הקדשה "לישיבת סי' שאלתי שבכפר קוסקונגוק" בה מלבד שם הנמען שינה רבינו בכתב ידו את הנכתב בכל הטקסט ללשון רבים, קרע לאורך ללא חסרון, הדבקות בשולים. 2. 2 הקדשות "לפאר הדור גאון עוזינו הכהן הגדול הרב הגאון המפורסם מוהר"ר נפתלי אדלר הכהן ראש הרבנים/ראש על ארץ רבה לונדון הבירה..." מודבק בגב שערים של ספרי שדי חמד - ווארשא תרנ"א | 1891. מידות ההקדשה בלבד: 11X14.5 ס"מ. סה"כ 3 הקדשות במספר, נייר שביר, כתמים, חותמת אחת מטושטשת, מצב כללי טוב. הגאון הגדול רבי חיים חזקיהו מדיני זצ"ל (תקצ"ג - תרס"ה). מגדולי האחרונים, רבן של קושטא וחברון. חיבר את סדרת הספרים המפורסמת "שדי חמד" י"ח חלקים שעל שמם נקרא. מקבל ההקדשה ככל הנראה הגאון רבי נפתלי אדלר בן רבי נתן בעל ה'נתינה לגר' זצ"ל. ראש רבני לונדון.
Starting at $350
LOT: 164

קבלה בחתימתו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצ"ל

the kabbalist Rabbi Yitzhak Khadouri.” RavKhadouri was born at the end of the 19th century in Baghdad (Iraq), in his youth he knew and met the Ben Ish Hai, he received Torah and kabbalah from Baghdad’s sages and from Jerusalem’s sages after he moved there in 1922. During his first years in Jerusalem he made a livingbinding books and studied at the Beit El and Porat Yosef yeshivot in the Old City. Over the years, his wisdom became famous, his knowledge of mysticism—many went to his home to receive blessings and advice from him, and to receive amulets for their welfare. Died in 2006 after living more than 100 years, and thousands of Jews from all walks of life participated in his funeral.
Starting at $80
LOT: 165

Chapters of poems with rare commentaries—first edition, Mantua 1661.

Chapters of song/poems “attributed to King David and Solomon his son”, with a commentary and other words by Rabbi Chananya of Monzilissi, and the commentary Sfatei Renanot by his son, Rabbi Gamliel. Second edition of the poems themselves but the first together with these commentaries. 4, 204 leaves with indices. At the beginning are 4 pages of verse without commentaries and then a long introduction to Sfatei Renanot. New binding, moth holes and damage, mostly not affecting the text, stains, title page and other pages have been repaired, some pages have a different cutting, overall good condition. Sefardi signature on the title page. Last pages have blurred stamps of “Chevrat Ohavei Torah.”
Starting at $280
LOT: 166

Tikkun Shovavim (including kavanot)—Venice 1739

Order of prayers for those whose custom is to fast on Mondays and Thursdays of the Shovavim parshiyot, with the prayer for mincha and the reading of “Vayachel,” organized according to the kabbalist Moshe Zechut, with Hatarat Nedarim and Mesirat Moda’a of Rav Shmuel David Ottolenghi, printed for Tshukat Gad ben Yitzhak Pu’ah. Printed by Bragadin. 45, 47-49 pages. 17cm. Moth holes, light defects, signs of moisture. Generally good condition. Old binding
Starting at $200
LOT: 167

עותק מפואר: ספר הזוהר בג' כרכים - אמשטרדם תפ"ח | 1728

ג' כרכים הכוללים את ספר הזוהר על התורה "עם סתרי תורה ומדרש הנעלם ועם פקודי אוריתא מרעיא מהימנא ותוספתא על קצת פרשיות כפי אשר נדפס במנטובה... והוספות מחדש בצדו מראה מקום מכל פסוקי תנ"ך ועם הגדות האר"י ז"ל..." בדפוס שלמה פרופס - אמשטרדם תפ"ח | 1728. הסכמות מאת רבני אמשטרדם רבי שלמה אאליון אב"ד ספרדים ורבי אברהם אב"ד אשכנזים, רבי יעקב הקטן אב"ד פרנקפורט דמיין, והסכמה באקרוסטיכון נאה מאת רבי יחזקאל אב"ד קהילות אה"ו זצ"ל. בראשית: [8], רנא, ב-יא דף. שמות: רסט, [1], א דף. ויקרא: קטו, דף. במדבר דברים: [קטז]-רצט דף, [1], ט דף. כריכות מפוארות חצי עור עם הטבעת זהב, חיתוך דפים זהב. כתמים, נקבי עש מועטים בכרך אחד, מצב כללי טוב מאד. בכל כרך בראשיתו וסופו רישומים רבים בכתב ספרדי.
Starting at $650
LOT: 168

ספר הזהר עם תיקונים רבים בכתב יד - אמשטרדם תקל"ב | 1772

כרך בודד ספר הזהר, ויקרא, במדבר-דברים. מהדורת אמשטרדם, תקל"ב - 1772. הגהות קצרות בכתב יד אשכנזי, לכל אורך הספר. בתחילת הכרך חסרים מעט דפים עד דף ה' בספר ויקרא, ובסוף הספר חסרים דפים נוספים מדף שח ואילך. ללא כריכה. דפים מנותקים. כתמים, פגעי זמן ומעט נזקי עש. מצב כללי בינוני.
Starting at $100
LOT: 169

Sefer Ben Yochay on the veracity of the Zohar—first edition, Vienna 1815.

“Expands on sayings of the Tanna Rabbi Shimon bar Yochay written in the Shas Bavli and Yerushalmi, Safra and Tosefta…”, an important work delving into the veracity of the Zohar against those who questioned it, by Rabbi Moshe Konitz ben Rabbi Menachem Mendel. First edition published during the author’s lifetime, Vienna 1815. 154 leaves. Title page has an illustration of a cave with a carob tree and the inscription “The Cave” below it. Old binding, defective leather spine, lone bits of moth damage, stains, overall good condition.
Starting at $200
LOT: 170

Sefer Chassidim by Rabbi Yehuda HaChassid—Lemberg 1864

By Rabbeinu Yehuda ben Shmuel HaChassid, with two commentaries, one from Rabbeinu HaChida. 86 pages.
Starting at $50
LOT: 171

Sefer HaSegulot v’haRefuot, Zikaron Yaakov Yosef—Jerusalem 1930, including a page on fortunes.

Large collection of segulot from various places, including the Parkus book from Rabbeinu Hai Gaon, and one handwritten by Rav Yitzhak of Letetchov, who was in the Ba’al Shem Tov’s generation, by Rabbi Yehoshua Yonatan Rubenstein, printed by Yehuda and Yerushalayim in Jerusalem, 1930. Endorsement of Rabbi Yosef Haim Zonenfeld, Rabbi of Jerusalem, and more. Includes a folded page taped in the center of the book with “Fortunes” (small tear on this page). Original binding with new spine, gilded inscription. Generally very good condition.
Starting at $60
LOT: 172

לוט סידורי קבלה חשובים בדפוסי צילום שונים

1. סידור קול יעקב מהאר"י ז"ל, צילומי שערים ממהדורת סלאוויטא ולעמברג, כריכה מוטבעת זהב כשער מהדורת לעמברג. מצורפת סימניה. 2. סידור ר' שבתי, מהדורת צילום לעמברג תרכ"ו, נדפס ברוקלין תשכ"א, צילום שער מהדורת קוריץ. 3. סידור כונות האר"י ז"ל שסחדר רבי אשר מרגליות ז"ל, עם הגהות עטרת צבי ובני שלשים, נדפס בני ברק תשע"א, צילום שער מהדורת לעמברג. מצורפת סימניה. 4. סדור כוונות הרש"ש הירא, ארבעה חלקים ב4 כרכים. "סדרו הכינו וגם חקרו... ראש ישיבת המקובלים (בית אל) הרב ידידיה רפאל חי אבולעפייא זיע"א הנקרא היר"א יו"ל בפעם הראשונה מצילום כת"י קודשו" חלק א'- תשס"ג. חלק ב' - תשס"ה. חלק ג' - תשס"ז. חלק ד' - תש"ע. בכל כרך תמונת ישיבת המקובלים בית א-ל ברח' רש"י ירושלים. מצב כללי טוב.
Starting at $100
LOT: 173

סגולה להחזיק בבית העסק "הובא מירושלים עה"ק" - מונקאטש תר"ס לערך

דף מודפס, בכותרתו כתוב באידיש: "סגולה אין גישעפט צו האלטען" [סגולה להחזיק בחנות/עסק], "הובא מירושלים" מתחת מופיעים שורות בר"ת שמות קודש פסוקים והשבעת מלאכים, ובסופו תפילה מרגשת: "רבש"ע תן ברכה והצלחה בכמ"י שבטחתי בך שעל ידי משא ומתן ועסקים שלי תשלח לי ברכה אמן נס"ו [נצח סלה ועד]". נדפס במונקאטש בדפוס קאהן ופריד תר"ס לערך. מידות: 11X19 ס"מ. מצב כללי טוב.
Starting at $100
LOT: 174

שמירה למגיפה ר"ל - דף מודפס סגולה מהאדמו"ר הישמח משה מאוהעל אבי שושלת סאטמר - לא ידוע ביבליוגרפית סיגעט תר"מ לערך

דף מודפס עם קמע ושמות קודש "שמירה למגפה ר"ל [רחמנא ליצלן], בדוק ומנוסה מהרב הצדיק מהור"ר משה טייטעלבוים זצללה"ה (ה'ישמח משה' - אבי שושלת סאטמר)". גרסאות שונות של קמע זו נדפסו בסוף שנות הת"ר במקומות שונים בהונגריה וסביבותיה, אולם כנראה דף זה שלפנינו הוא מוקדם יותר ונדפס סביב שנות התר"מ-תר"נ בבית דפוסו של מענדיל ווידער שפעל באותם שנים בסיגעט. קרעים בשוליים, סימני קיפול והדבקות.
Starting at $180
LOT: 175

נדיר: קמיע למגיפה מהבעל שם טוב "קמיע טובה מר"י הקדוש ז"ל" בהוצאת הרה"ק רבי ברוך פנחס מסקאליע

דף מודפס "קמיע טובה מר"י הקדוש ז"ל [הבעל שם טוב הק'] וסגילות ורפיאות [סגולות ורפואות] לחולה רע רחמנה יצילנו...". הקמיע משולב שמות קודש ופסוים רבים והסברים איך לאומרם ומתי. הקמע כתוב בחלקו ביידיש ובו נכתב בין היתר (בתרגום חופשי): מי שיחזיק קמע זו בביתו ויאמר ויעשה את הנכתב בו ינצל מכל מחלה... במרכז החלק התחתון "קמיע זאת מהארי הקדוש ז"ל הצליה נפשות מישראל ממגפה ר"ל...". בשורות האחרונות נכתב שהקמע כדי לזכות את הרבים והתברך ע"י הרה"ק מסקאליע אשר מסיים "המעתיר בעד כלל ישראל מצפה לישועה ברוך פנחס ראבינאוויטש נכד בעל שם טוב הקדוש זי"ע". דף זה נדפס ללא מקום ושנת דפוס, אולם לפי הערכות ורישומי הדפוס "בהוצאת מ. היקל, בדפוס אדריא" נדפס ככל הנראה בין השנים תרע"ח-תרע"ט (1918-9) בעיר וינה לשם עבר האדמו"ר מסקאליע בזמן מלחמת העולם הראשונה. קמיע זו התגלתה רק בשנים האחרונות ונודע רק עותק אחד נוסף ממנה שעל פיה נרשם ביבליוגרפית (ראה ווינרס מכירה 98 מרץ 2017 פריט 231). [1] דף מודפס מצד אחד. 18X23.5 ס"מ. מעט כתמים וקרעים קלים בשוליים. מצב כללי טוב. האדמו"ר רבי ברוך פנחס רבינוביץ מסקאליע (תרל"ד-תר"ף), בנו וממשיך דרכו בקודש של האדמו"ר רבי אליעזר חיים מסקאליע. רם המעלה והיחוס בהיותו נין ונכד לבעש"ט הק', המגיד מזלאטשוב ועוד רבים מגדולי ראשוני החסידות וצדיקי הדורות הקודמים. חתן האדמו"ר רבי אשר ישעיה רובין מקולבסוב. במלחמת העולם הראשונה עקר לוינה, שם נותר לגור ובה נפטר ונטמן. בעל מחבר: אמרי ברוך, מנחה חדשה, אנעים זמירות, דברי ברוך, טל אורות ועוד. נודע כצדיק ומקובל ועסק בסגולות [ראה עוד: תולדות אנשי שם עמ' 120; מאורי גליציה ד' 653-658; החסידות א' (אלפסי) שצד-שצה].
Starting at $300