ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 35 - 25.11.2020

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק

התצוגה תתקיים בתיאום מראש בלבד עפ"י הוראות משרד הבריאות

המכירה ברצות ה' ביום רביעי ט' בכסלו תשפ"א, 25/11/2020 בשעה 19:00 (שעון ישראל)

להשתתפות ולצפייה אונליין במכירה: https://moreshet.bidspirit.com

 

ניתן להשאיר הצעות מראש או להירשם להצעות טלפוניות במשרדנו

טלפון: 03-9050090

פקס: 03-9050093

וואטסאפ: https://wa.me/97239050090

דוא"ל: moreshet.auctions@gmail.com

 

The auction and preview In the Moreshet of 10 Harav Kook Street, Bnei Brak

The preview by prior arrangement only according to the instructions of the Ministry of Health)

The auction will be in Wednesday, October 21, 2020 at 19:00 (Israel time)

To participate online and watch the auction: https://moreshet.bidspirit.com

    

For inquiries, absentee bids, and live telephone bid requests please contact us in our office

Tel: 972-3-9050090

Fax: 972-3-9050093

whatsapp: https://wa.me/97239050090

Email: moreshet.auctions@gmail.com

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 126

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יונתן שטייף מבודפסט זצ"ל - תשי"ד

מכתב על נייר רשמי, בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יונתן שטייף ראב"ד דקהל יראים בודאפעסט זצ"ל, מתאריך ה לפ' ברכה תשי"ד, ממוען אל הרב...[?] מנהל דחברת אגודת התלמידים[-?] "הנני להסכים שכ' הג' יטה אוזן לבקשת מוכ"ז אחד המיוחד מחשובי קהלתנו... צבי אלימלך גאלדשטיינן נ"י ליתן לו...[?] לייסד חברת ת"ח בקהלתנו כאשר יאמר..." וחותם בידידות יונתן שטייף. מידות: 20X28 ס"מ. סימני קיפול, כתמים קלים ובודדים, מצב כללי טוב. הגאון רבי יונתן שטייף זצ"ל (תרל"ז - תשי"ח) בן רבי צבי. דיין וראב"ד בבודפשט ומגדולי הפוסקים בארה"ב לאחר מלחמת העולם השנייה. תלמידם של השב"ס, רבי דוד ניימן מפרשבורג ורבי אליעזר זוסמן סופר מפאקש בעל "ילקוט אליעזר". חתן רבי מיכאל פישל מפאקש. בנוסף כיהן כר"מ בישיבת נייטרא במונט קיסקא ניו יורק, מחיבוריו "חדשים גם ישנים", "דרוש וחדוש", ועוד.
החל מ $350
פריט מס' : 127

חידושי תורה בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי שמואל בנימין סופר זצ"ל

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי שמואל בנימין סופר אב"ד דרטשקע זצ"ל. מתחיל מאמצע המכתב כך שלא ניתן לדעת אל מי ממוען ומתי נכתב, בנושא דיון ופלפול הלכתי על טומאת נדה בהרגשה והחזקת טהרה, ומעיד על גדלותו התורנית רחבת ההיקף של הכותב, התוכן מופיע משני עברי הדף, ומסיים בענוותנותו: "את כל הנ"ל לא כתבתי רק לסניף לאריות בכחא דהתירא בניד"ן... ידידו הנאמן החפץ ביקרו שמואל בנימין סופר באאמ"ו מוהראז"ס זלה"ה". מידות: כ-22.5X21 ס"מ. כתמים, קרע קל בתחתית לא פוגע בטקסט, מצב כלי טוב. הגאון רבי שמואל בנימין סופר (תרל"ג תש"ג) בן רבי אליעזר זוסמן סופר זצ"ל. תלמיד השב"ס. חתן רבי שרגא פיבל פולק מזנטא. בשנת תרס"ב מונה לכהן כרבה של דערעטשקע (דרצ'קא) על מקום אחיו - רבי יוסף ליב. אח"כ בתרע"ח עבר לרבנות זענטא, ובתרצ"ג ל-פאקש. בנו הנו רבי שמחה בונם דוד מירושלים. חיבר "דברי סופרים".
החל מ $250
פריט מס' : 128

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי אשר סג"ל פולק אב"ד קיראלי דארויץ והגלילות ממוען אל רבי אברהם יעקב סופר מטעט עם ברכת מזל טוב - תר"ץ

מכתב על גבי גלויה רשמי, בכתב ידו וחתימתו של רבי אשר סג"ל פולק רבה של קיראלי דארויץ והגליל זצ"ל, ממוען אל רבי אברהם יעקב סופר רבה של טעט והגליל זצ"ל, מתאריך ב' לסדר יתרו ע"ת לק"ץ - תר"ץ. בו כותב הרב את אשר חפץ במאד ליטול חבל בשמחת כלולות בנו "ולהשתעשע עמו אשר לא ראיתיו מאת שזכיתי ליצוק מים על כ"ק ידי קודש של מרן הגה"ק מהרי"ל סופר זצ"ל" [רבי יוסף ליב סופר רבה של פאקש], כן מעריך ומתנצל על היעדרותו מהשמחה, "ובתוך עדה קטנה אני יושב ה' יעזור וירומם קרן ישראל במהרה אכי"ר ע"כ לקחתי עטי עט סופר בידי להביע ברכת הדיוט ברכת מזל טוב יהא רעווא שהזיווג יעלה יפה בשטומ"צ ויבנה בית נאמן לה' ולתורתו כראי וכיאות למשפחתו הרמה ויראה רק נחת וברכה מכל יו"ח היקרים... הי' ראשיתו מצער ואחריתו ישגה מאד" ומסיים בחתימתו: "אכי"ר כ"ד ידידו ומוקירו... המצפה לישועת ה' הק' אשר סג"ל פאללאק" אחר הוסיף שאלה: "מה עושה ומה נשמע מידידי היקר אלוף נעורי ביתו היקר מו"ה ר' פישל נ"י?" מידות: 16X11 ס"מ. כתמים, מצב כללי טוב. כותב המכתב הגאון רבי אשר הלוי פולאק (תר"ס - תשמ"ט) בן רבי משה. מצאצאי רבי יעקב פולק בעל החילוקים. חתן רבי ישעיהו מנדלסון מהוניאד. עקב התייתמותו מאביו מגיל בר מצוה נשלח כבר ללמוד אצל הגאון רבי יוסף לייב סופר מפאקש זצ"ל, הוסמך להוראה בין היתר ע"י רבה הראשי של יהודי בודפשט, בתרפ"ד הוזמן לכהן פאר בדארוץ שבטרנסילבניה, בתרצ"א נבחר ע"י אספת היהודים בבעלעניעש לשמש כרב המחוז. זכה להערכה רבה אף בקרב ראשי הכנסייה הרומנית. בערוב ימיו כיהן כרב בכפר אתא, נפטר בבני ברק. אנציקלופדיה ליהדות רומניה עמ' 661. מקבל המכתב הגאון רבי אברהם יעקב סופר (תרל"ט - תש"ה) בן רבי ישראל מרדכי אפרים פישל סופר אב"ד שארואר. מונה בשנת תקס"ז לרבה של ג'ומורא שם הקים גם ישיבה יחד עם רבי יצחק שטיינר שמנתה 1400 בחורים, ובשנת תרע"ג התמנה לאב"ד טאט שבהונגריה. תקופה מחייו גר בפאקש על יד סבו הרב זוסמן סופר ומשם כנראה הכיר את רבי אשר פולק כפי שציין במכתבו. קהילות הונגריה עמודים 97 160.
החל מ $150
פריט מס' : 129

מכתב בחתימתו של רבי יצחק מאיר רפאפורט זצ"ל מימי כהונתו מפראג בעניין כשרות מוצרים מאמריקה - פראג תש"ט

מכתב על נייר רשמי בכותרת בשפה הצ'כית, מוקלד במוכנת כתיבה, בחתימתו של רבי יצחק מאיר כהן רפאפורט זצ"ל ראב"ד פראג לאחר המלחמה, מתאריך עשי"ת תש"ט, ממוען אל הרבנים לארה"ב וקנדה, בו מבקש הרב "חו"ד [חוות דעת] על השומן הנשלח לכאן ע"י הגוינט בתור כשר ואין עליו שום הכשר רק על סמך שכתוב עליו שהוא "וועגעטעבל"/רצוף פה הוויגנעט שיש על כל קאנזערוו/ (הסימונים וההדגשות במקור) נא להודיעני תיכך בכדי למנוע את הרבים ממכשול ח"ו..." ומסיים: "בברכת התורה גח"ט בהוקרה נאמנה בשם הביד"ץ דפה יצחק מאיר כהן רפאפורט ראב"ד" וחתימת ידו. מידות: 21X15 ס"מ. סימני קיפול, כתמים קלים בשולים, מצב כללי טוב מאד. רבי יצחק מאיר כהן רפאפורט (תרנ"ט - תש"ל) בן רבי יוסף חיים מראווה. חתן הנגיד רבי אברהם עביר וייס מטעטש, ניצל מהשואה במהלכה שירת כרב בצבא הצ'כי. אחר השואה כיהן כרב בפראג הבירה, בתש"י היגר לארה"ב וכיהן כרב בניו יורק. בזיוו"ש חתן רבי אשר רובין מקורטשין.
החל מ $150
פריט מס' : 130

מכתב נדיר בכתב ידו וחתימתו של גאב"ד טשעבין זצ"ל מימי גלותו בטהרן בשנות המלחמה - תש"ו

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי דב בעריש וויידנפעלד אב"ד טשעבין זצ"ל, מתאריך "יום ב' פ' ויקהל תש"ו" נכתב מהעיר טהאראן שבאיראן אחר שבשנות המלחמה הוברח רבינו לברית המועצות מאחר והתפרסם בקרב הגוים שרבינו הנו "גדול התלמודיסטים", ואחר גלגולים שונים הועבר לבוכרה. ממוען אל "הרב הגאון המפורסם אוצר כלי חמדה... משה בערינשטיין שליט"א ר"מ דבית יצחק". "הנני בזה מן המודיעים שבאתי ת"ל מבוכארא לפה טהאראן ומושיט אני פ"ש [פריסת שלום] לכת"ה בשם כל בני הישיבה - ואם למותר לתאר לפני כת"ה רום מעלתם וטובם וכשרונותם אחרי שכת"ה יודע זאת מאז - ובאתי רק לשמח את לבבו שת"ל פירותיו יפרחו גם שם ולאילנא רבא... קול תורה דופק בכל עוז ומפלפלים ומסלסלים להעלות פנינים מים התלמוד..." בהמשך מבקשו לדבר עם גיסו רבי ראובן [גרוזובסקי?] מארה"ב שידעג לשלוח לשארי בשרו הת"ח האחים שלום ונחום סרטיפיקטים "כי חשקה נפשם להתראות בקרוב... נשען על רגשת לבבו לתוה"ק וללומדי' אקוה שיפנה למכתבי בחפץ לב ויעשה למענם הנדרש לתכלית המבוקש ואסיים בדר"ש הכ"ד ידידו דושכת"ה בלונ"ח [ואסיים בדרישת שלום הכל דברי ידידו דורש שלום כבוד תורתו השלימה בלב ונפש חפיצה] דוב בעריש וויידנפעלד אבד"ק טשעבין". בסופו הצטרף מאן דהו למכתב בשורה אחת: "הנני מצטרף... ולדרוש בשלומו... ידידו הנאמן באהבתו יצחק מאיר". מידות: 21.5X28 ס"מ. כתמים קלים, מצב כללי טוב. הגאון הגדול רבי דוב בעריש ווידפלד גאב"ד טשעבין זצ"ל (תרמ"א – תשכ"ו) בן רבי יעקב בעל ה'כוכב מיעקב' זצ"ל. מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים בעל ה"שו"ת דובב מישרים" וראש מועצת גדולי התורה, מקים ישיבת "כוכב מיעקב" - טשעבין המעטירה והנודעת לתהלה, בירושלים. מקבל המכתב ככל הנראה מדובר בהגאון רבי משה מקמניץ בן רבי אברהם אליהו, וחתן הגאון רבי ברוך דב ליבוביץ זצ"ל. כיהן כר"מ בישיבת "כנסת בית יצחק" בקמניץ בתר"צ ועמד בראש הישיבה בזמן שחותנו וגיסו רבי ראובן גרוזובסקי הנזכר במכתב, היו באמריקה. ניצל מהשואה ואחריה ר"מ בישיבת קמניץ בירושלים.
החל מ $400
פריט מס' : 131

ספר יסוד: שולחן ערוך מהדורה ראשונה של פתחי תשובה על אבן העזר - יוהנסבורג תרכ"א | 1861 עותק מיוחס

שולחן ערוך מטור אבן העזר, חלק שני. "ועתה נוסף על הראשונים ביאור חדש נקרא בשם פתחי תשובה, אשר חיבר המאור הגדול... מהור"ר אברהם צבי הירש אייזענשטאט נ"י הרב דק"ק אוטייאן יע"א". מהדורה ראשונה של פתחי תשובה לחלק אבן העזר - יוהנסבורג תרכ"א | 1861. סטפנסקי ספרי יסוד 192. [4], עה, קעו-שט[ז], [3] דף. כריכה חדשה. כתמים. מצב כללי טוב. בשער הספר חתימה קצוצה מעט "יהושע פאלק אויערבך", בפורזץ חותמת בלועזית של הרב אוירבך ורישום עדות בכתב יד: "שייך להרב המאה"ג חריף ובקי, משנתו קב ונקי, צנא מלא ספרא, שלשלת היוחסין כקש"ת מו"ה יהושע פאלעק אב"ד דק"ק בריסק דקוא בהרב ... הגאון מו"ר צבי הירש אב"ד דק"ק קאגין באתי עה"ח יעקב זלמן [?]". הגאון רבי יהושע פאלק אוירבך, בן רבי צבי הירש (אב"ד קאגין ודיין בליסא בן דודו של רבי מאיר אוירבך ה'אמרי בינה'), בן רבי מנחם אב"ד אוסטרווצע בנו של רבי חיים אוירבך אב"ד לונטשיץ בעל 'דברי משפט' וחמיו של המלבי"ם. אב"ד בריסק דקוא (בז'שץ' קויאבסקי - Brześć Kujawski הסמוכה לווארשא בפולין), משנת תר"נ אב"ד פלאצק. בסוף ימיו עבר לברלין וגם שם כיהן ברבנות. בנו: רבי יצחק אוירבך. חתנו - אחיו רבי יצחק איציק אוירבך כיהן כרב בפרנקפורט דמיין וברלין. אוצר הרבנים 7776.
החל מ $70
פריט מס' : 132

ספר המקנה לרבי אליעזר זוסמן סופר אב"ד פאקש - מהדורה ראשונה פרשבורג / פאקש תרל"ז - תרמ"ד | 1877-1884 העותק של תלמידו רבי עקיבא בלוי מקרסנא

1. ספר המקנה, "מסודר ע"פ כללים ופרטים על מקנה וקנין... וכלל גדול עם פרטיו על כל דיני בני נח. ונלוה בהקדמת הספר קונטרס אגדה המכונה בשם תמר דבורה...". מאת רבי אליעזר זוסמן סופר אב"ד פאקש - חלק ראשון מהדורה ראשונה פרשבורג תרל"ז | 1877. [4], 16, [2], 274 עמ'. בשער הספר חותמת תלמידו רבי עקיבא בלוי מקראסנא. הגהות בכתב יד במס' מקומות לא נבדק. כריכה מנותקת. מעט קרעים. כתמים. מצב כללי טוב. 2. ספר המקנה, חלק שלישי של הספר הנ"ל - מהדורה ראשונה פאקש תרמ"ד | 1884. 8, 220, 220-254 עמ'. בשער הספר חותמת תלמידו רבי עקיבא בלוי מקראסנא ורישום בכתב ידו: "זה הספר היקר והנחמד אשר חיבר מורי ורבי הגאון והקדוש... שייך לי תלמידו הצעיר והקטן...". הגהות בכתב יד במס' מקומות לא נבדק. ללא כריכה. מעט קרעים. כתמים. מצב כללי טוב. הגאון רבי עקיבא בלוי (תרמ"ג - תש"ד), בן רבי ברוך מפאקש ונכד רבי עקיבא קליין מנייטרא על שמו נקרא. תלמיד השבט סופר ורבי אליעזר זוסמן סופר אב"ד פאקש עיר הולדתו. מרבני העיר קראסנא, התפרנס ממסחר ביין. עשרות רבות של מכתבים ממנו בספרי השו"ת של רוב רבני הונגריה ומחוצה לה. נהרג על קידוש ה' בשואה. ה' יקום דמו (ראה: החת"ס ותלמידיו; קהילות הונגריה).
החל מ $80
פריט מס' : 133

אוסף ספרי משפחת זוסמן סופר מפאקש - הונגריה שנות הת"ר

1. ספר שער נפתלי, דרושים ומאמרים מאת רבי נפתלי בן רבי מרדכי אפרים פישל סופר (תקע"א - תרנ"ט), אב"ד קארלבורג ואב"ד פעטשי-ניידארף, אחיו של רבי אליעזר זוסמן סופר מפאקש, תלמיד החתם סופר (על ברכיו נימול), הכתב סופר והדברי חיים מצאנז. הספר מעוטר בהסכמות המהר"ם א"ש והדברי חיים שכותב עליו: "ידעתי את המחבר הזה ואת שיחו... והתענגתי מזיו כבודו וראיתי כי כוונתו לשמים...", בפתח הספר הספד על רבי יהודה אסאד - מהדורה ראשונה פרשבורג תרכ"ז | 1867. כרוך עם ספר נוסף של המחבר 'גבול בני נפתלי' דרושים וחידושי תורה ובסופו 'דרוש לו' הספד על רבינו הקדוש מצאנז ורבי אברהם שאג [חסר דף השער] - מהדורה ראשונה מונקאטש תרל"ו | 1876. [5], ב-מו דף; [4], עו דף. כריכה מנותקת. קרעים קלים. 2. ספר בני נפתלי, דרושים מאת רבי נפתלי סופר הנ"ל - מהדורה ראשונה פרשבורג תרכ"ט | 1869. [1], ג, ח, מא דף. ללא כריכה. 3. ספר ליקוטי בית אפרים, דרשות והספדים מאת רבי נפתלי סופר הנ"ל - מהדורה ראשונה מונקאטש תרמ"ג | 1883. [2], מב, ס, דף. כריכה מנותקת. דפים מנותקים. נייר יבש. 4. ספר מטה אפרים וליקוטי בית אפרים דרושים מאת רבי נפתלי סופר הנ"ל עם הספד על ה'כתב סופר' והעתק צוואת החתם סופר (כרוך עם ספרו של המחבר גבול בני נפתלי) - מהדורה ראשונה מונקאטש תרמ"ז | 1887. [4], נב, ד, מח דף; [4], עו דף. קרעים במס' דפים. 5. ספר לקוטי בית אפרים ממטה נפתלי ושער נפתלי, דרושים לרבי נפתלי סופר הנ"ל "וגם מעט חידושי תורה ממרן הקדוש בעל חתם סופר...". בראשו כרוך עותק נוסף של מטה אפרים של המחבר כנ"ל מס' 4 - מהדורה ראשונה מונקאטש תרנ"ב | 1892. [4], נב, מח דף; [2], מח, לו, [16] דף. הדבקות במס' דפים. 6. ספר ליקוטי סופר, על תרי"ג מצוות, חלק שני על סדר בשלח-יתרו מצוה כד-לב, מאת רבי יוסף לייב סופר בנו של רבי אליעזר זוסמן סופר אב"ד פאקש - מהדורה ראשונה פאקש תרפ"א | 1921. [2] פ דף. שער מנותק חלקית. דפים מנותקים. מעט הדבקות. קרעים בשולי הדפים. הגהות. 7. ספר תשובת ריב"א, על אבן העזר וחושן משפט, מאת רבי יואל אונגר מרכניץ אב"ד פאקש וחמיו של רבי אליעזר זוסמן סופר מפאקש שמילא את מקום חותנו זה - מהדורה ראשונה בודפשט תרפ"ד | 1924. שער מעטפת נוסף קרוע וחסר בחלקו העליון. [10], קנג, [1] עמ'. הדפים מנותקים כולם. קרעים בפינות ושולי הדפים. נייר יבש. מצב כללי בינוני. מצבים משתנים. ברובם מצב כללי טוב עד בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 134

תמונת הגדולים (עם תמונות גדולי ישראל) - מהדורה ראשונה נייפעסט תרפ"ה | 1925

ספר תמונת הגדולים, עם מאורעות וקורות חייהם, השקפתם, פעולתם, והשפעתם על הצבור והכלל נערך ויוצא לאור ע"י אביגדור קטצבורג שהי' עורך ה"נטעי בחורים". נייפעסט תרפ"ה [1925].עותק נאה, שלם ומיוחד של ספר קטן ומיוחד זה הכולל תמונות של גדולי הונגריה לפני כמאה שנים, מלווה בהסכמתו של הגאון רבי קאפל רייך אב"ד פעסט. תמונות של: רבי אברהם יצחק גליק מטאלטשווא, "השבט סופר" מפרשבורג, רבי קאפל חריף, רבי משה יוסף הופמן 'פאפא דיין' עדיין בחיי חיותו, המהרי"צ דושינסקי בחייו, רבי ישעיה זילברשטיין מוויצן בחייו ועוד ועוד. [59] עמ', [17] לוחות. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $200
פריט מס' : 135

פירוש על יונה ורבב"ח ועוד מאת הגר"א - פראג תק"ע | 1810

ספר "פירוש על יונה ועל רבב"ח [האמורא רבה בר בר חנה] ועל כמה אגדות" פירוש עמוק עפ"י הקבלה מאת הגאון החסיד רבינו אליהו מווילנא זיע"א. נדפס בפראג תק"ע | 1810. טז, טז-יח דף. כריכה חדשה מפוארת, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 136

ספר נפש החיים 'יראת ה' לחיים' - מהדורה שנייה ווילנא תקצ"ז | 1837

ספר נפש החיים, מוסר וקבלה עפ"י הגר"א. ספרו המפורסם ביותר של רבי חיים מוולוז'ין, גדול תלמידיו של הגאון מווילנא ומייסד ישיבת וולוז'ין. בספר הוא פורס את המשנה הליטאית, הוא נכתב כאלטרנטיבה לרעיונותיה המחודשים של תנועת החסידות, ורבי חיים מבקר בו בחריפות את הרעיונות החסידיים. נכדו, הרב מבריסק כינה את 'נפש החיים' "שלחן ערוך בהשקפה". מהדורה שנייה - במהדורה זו ישנן הגהות רבות שאינן קיימות במהדורה הראשונה, וכן עודנו מספר מילים שהיו חריפות מדי. ווילנא, תקצ"ז - 1837. 126 עמ'. 20.5 ס"מ. כריכה מקורית מנותקת. הדבקות בראשי 3 דפים. כתמים. מצב כללי טוב מאד. חותמות בעלות: "נתן נטע קאס ב"ר יהודא ז"ל מהוראדנא ירושלם ת"ו".
החל מ $200
פריט מס' : 137

ספר יסוד: חפץ חיים - מהדורה ראשונה ווילנא תרל"ג | 1873 עותק נאה

ספר חפץ חיים "על שם כתוב מי האיש החפץ חיים וכו' נצור לשונך מרע וכו', הוא חבור מיוסד על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות ואבק שלהן...", כך הגדיר רבינו הגדול רבי ישראל מאיר הכהן מראדין את חיבורו החשוב שעל שמו הוא נקרא לדורות "חפץ חיים". במהדורה זו שהיא הראשונה של ספר היסוד שחולל מהפכה של ממש בדורות האחרונים, לא חתם רבינו את שמו והוא נזכר רק בראשי תיבות באותיות קיריליות בשולי השער I. M. Kagan כך גם בענוותנותו הרבה העלים את שמו גם מההסכמות - מהדורה ראשונה דפוס דווארזעץ ווילנא תרל"ג | 1873. סטפנסקי ספרי יסוד 209. ה, [1], ח-פא דף. בלי דפי הפרנומרנטן שנוספו רק בחלק מהעותקים. כריכה ישנה עם הטבעות זהב. מצב כללי טוב מאד. כתמים מועטים.
החל מ $250
פריט מס' : 138

ספר יסוד: שמירת הלשון "מוגה" - מהדורה ראשונה ווילנא תרל"ו | 1876 ועוד מהדורות ראשונות וחשובות מספרי החפץ חיים אותם הדפיס בחייו

אוסף ספרי החפץ חיים - מהדורות שנדפסו בחייו של המחבר רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין, חלקן מהדורות ראשונות. 1. "ספר שמירת הלשון על שם הכתוב שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו... והוא השלמת הספר חפץ חיים...", כך כתב רבינו ישראל מאיר הכהן בשער ספרו זה. במהדורה זו שהיא הראשונה של ספר היסוד שחולל מהפכה של ממש בדורות האחרונים, לא חתם רבינו את שמו והוא נזכר רק בראשי תיבות באותיות קיריליות בשולי השער I. M. Kagan כך גם בענוותנותו הרבה העלים את שמו גם מההסכמות - מהדורה ראשונה דפוס יהודה ליב מ"ץ ווילנא תרל"ו | 1876. סטפנסקי ספרי יסוד 209. לח דף. בשער רישום 'מוגה' בכתב יד קדשו החפץ חיים כפי שמקובל שלא הוציא תחת ידיו את ספריו למכירה ללא בדיקה שהם אכן שלמים ואינם חסרים. קרעים קלים בתחתית השער. כתמים. מצב כללי טוב מאד. כרוך יחד עם ספר הידור מצווה - ווילנא תרל"ז | 1877. כריכה ישנה בלויה מעט. 2. שם עולם, מוסר מרבינו ישראל מאיר הכהן, חלק ראשון על שמירת שבת, עשיית חסד והחזקת לומדי תורה. חלק שני על התחזקות בעבודת ה', "ושמו הנאה לו קראנו בשם שער ההתחזקות... וגם צרפתי אליו בסופו קונטרס נפוצות ישראל..." - מהדורה ראשונה ווארשא תרנ"ג - תרנ"ח | 1895-1897. עותק יפה כולל דפי ההשמטות בשני החלקים. לא, [1]; כג (מסומן בטעות מג), [1], דף. פגמים וכתמים קלים. נכרך מחדש. מעט נקבי עש בכריכה ובדפי הספר. 3. חובת השמירה, "בו יבואר חובת השמירה שמוטל על האדם לשמור תמיד פיו ולשונו..." - מהדורה שניה בחיי המחבר ווארשא בדפוס לעווין עפשטיין [תרפ"ח | 1928]. כרוך עם קונטרס מאמר כבוד שמים ושמירת הלשון חלק שני - פיעטרקוב תר"ע | 1910 (כנראה דפוס צילום של מהדורה זו שהיא מהדורה ראשונה של חלק זה). יד; ב-ה; יט דף. כריכה חדשה מוטבעת. נייר יבש. פגמים קלים וקרעים בקצוות חלק מהדפים ובדף ה' בשמיה"ל. מצב כללי טוב. 4. ספר נדחי ישראל "בו יבואר כמה וכמה עניינים מעקרי הדת..." - ווארשא דפוס לעווין עפשטיין תרצ? - 1930?. [1], סד. כרוך עם קונטרס תפארת אדם מאת רבינו החפץ חיים על ענייני פאת הראש והזקן - ז דף. כתמים. נייר יבש מעט קרעים בקצוות הדפים. כריכה חדשה. מצב כללי טוב. 5. ספר מחנה ישראל "הוא חבור מיוסד על ההלכות והנהגות השייכות לאנשי הצבא - מהדורה שניה ווארשא תר"ן | 1889. נו דף (במקור: סד דף). עותק חסר את קונטרס 'אהבת ה' בסופו. כרוך מחדש. נקבי עש. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 139

ספרא עם פירוש רבינו ה'חפץ חיים' זי"ע ב' חלקים - מהדורה ראשונה פיעטרקוב תרע"א | 1911

ספרא "הנקרא תורת כהנים עם פירוש חדש בלשון קצר וצח המלוקט מן הראב"ד והר"ש משאנ"ץ והקרבן אהרן ויתר ספרים" מאת רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין בעל ה'חפץ חיים' זיע"א, ובנוסף הגהות מהגר"א מווילנא מבוארות על ידו. שני חלקים עם שער נפרד לכל חלק. מהדורה ראשונה עם פירושים אלו - פיעטרקוב תרע"א | 1911. [1], קה, צד, דף. הדבקות בשער ראשון, שער שני מנותק, הוספות נייר בתחתית דפים ראשונים ללא פגיעה בטקסט, נקבי עש בודדים, כריכה חדשה, כתמים, נייר מעט שביר, גזירה מכוונת בתחתית כמה דפים ללא פגיעה משמעותית בטקסט, מצב כללי טוב. חותמות בעלות: "הרב יודא ארי' עזרין ירושלים ת"ו" "ישראל שפיגל ירושלם".
החל מ $100
פריט מס' : 140

שלושה ספרים מספריית הגה"צ רבי אברהם נח פאליי עם חתימותיו

שלושה ספרים מספריית רבי אברהם נח פאליי. 1. תשובות רבי עקיבא איגר. ווין, תרמ"ט. בשער רישום "מספרי אברהם נח פאליי מהלוסק". 2. ספר הים התלמוד. מאת רבי משה יהושע העשיל. הלברשטט, תרכ"ב. חתימה בשער "פאליי". חותמות חמיו של רבי נח פאליי - רבי "ארי' ליב דובער הלוי וואלפערט אב"ד דגרינקישאק" - תלמיד קיבוץ לומדי תורה באיישישוק. בשנת תרל"ג כיהן כרב בווילקי. בתרל"ו רב בגרינקישק-פלך קובנא. נסמך מאת רבי יעקב אליהו סגל מויליאמפול. חתניו: רבי בן ציון יעקבזון מניעזין, רבי אברהם נח פאליי משקלוב. רבי אברהם יוסף לינדין מדוינסק, רבי שלמה אסאייסקי. (אוצה"ר 3286). 3. מחנה אפרים, מאת רבי אפרים נבון. ווארשא, תר"ע. בשער רישום "מספר אברהם נח פאליי מהלוסק". בדף עב הגהה בכתב ידו. רבי אברהם נח פאליי (תרל"ו-תרצ"ב) התפרסם בהשפעתו המוסרית הגדולה בעולם הישיבות. שימש את הגאון הרידב"ז. למד בצוותא עם רבי ברוך בער ליבוביץ וכיהן כר"מ בישיבתו. כיהן כראש ישיבת הלוסק וכמשגיח רוחני בישיבת שקלוב, ולבסוף כמשפיע רוחני ב"היכל התלמוד" בתל אביב. גדלים שונים. מצבים משתנים.
החל מ $120
פריט מס' : 141

הקדשת המחבר רבי משה פיינשטיין על סט ב' כרכי ספר דברות משה - ניו יורק תשכ"ח | 1968

שני כרכים של ספר דברות משה, חידושים על מסכת בבא בתרא מאת רבינו משה פיינשטיין זצ"ל "האגרות משה" - מהדורה ראשונה ניו יורק תשכ"ח | 1968. חלק א: שצו עמ'. שדרה פגומה. סימני רטיבות, כריכה ושער מנותקים חלקית. חלק ב: תח עמ'. מצב כללי טוב. בדף המקדים לדף השער בחלק ראשון הקדשה כתובה כולה בכתב יד קדשו של המחבר רבינו משה פיינשטיין זצ"ל עם הברכה: "יתגדל בתורה ובמעשים טובים" וחתימת יד קדשו, מתאריך חול המועד פסח י"ז ניסן תשכ"ט.
החל מ $240
פריט מס' : 142

נדיר: הקדשת רבי מרדכי שלמה (ר' שלומקע) ברמן על ספרו אשר לשלמה - מהדורה ראשונה בני ברק תשכ"ב | 1962

ספר אשר לשלמה, כולל ביאורים ובירורים והערות בענינים שונים, חובר בעזרת החונן לאדם דעת מאתי מרדכי שלמה... ברמן. הדפסת סטנסיל - מהדורה ראשונה בני ברק תשכ"ב - 1962. [3] דף, קלה עמ'. כריכה מנותקת חלקית. הדבקה אחרי השער של הסכמת הגרי"ש כהנמן ראש ישיבת פוניבז', ניתן כנראה רק לאחר ההדפסה והודבק לאחר הכריכה. בפורזץ הקדשה בכתב ידו ובחתימתו של המחבר רבי שלומקע ברמן לר' יוסף ארלנגר (תלמיד הגראי"ל שטיינמן בשוויץ). הגאון רבי מרדכי שלמה (ר' שלומקע) ברמן זצ"ל (תר"צ - תשס"ה), מראשי ישיבת פוניבז'. בן רבי יהודה יצחק. חתנו של "הסטייפלער" רבינו יעקב ישראל קנייבסקי, וגיסו של יבדלח"א מרן שר התורה הגר"ח שליט"א. עלה עם משפחתו ארצה בשנת תרצ"ד. היה מקורב למרן החזון איש וישן בביתו בנערותו, החזו"א חייב אותו לומר לו מחידושיו ואף הורה לו להעלותם על הכתב, רבי שלומקע הינו מהיחידים שמרן החזו"א הזכירו בשמו בספריו למרות שנמנע מלהזכיר שמות אנשים חיים. החזון איש המליץ לסטייפלער לקחת את רבי שלומקע כחתן לבתו אהובה. התייסר במכאוביו שנים רבות ובעטיים הפסיק למסור את שיעוריו בישיבת פוניבז' כבר בשנת תשמ"ו. גדולי ישראל התבטאו עליו בשבחים מפליגים, הרב שך שעירבו בשליחויות ציבוריות שונות ביכה לימים את מחלתו באומרו פעמים רבות שחסר לו את רבי שלומקע שיעזור לו. בעל מחבר 'אשר לשלמה' על הש"ס ו'שיעורי אשר לשלמה' - שמם של ספריו ניתנו ע"י חמיו הסטייפלער.
החל מ $100
פריט מס' : 143

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון ה'אדר"ת' זצ"ל בצעירותו - פוניבז' תרכ"ט

חידושי תורה בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים המכונה ה'אדר"ת' זצ"ל. גזיר נייר בכתב עיפרון "לעניין זמן ק"ש שהעליתי דבר חדש ת"ל... והנה הגיע לידי כעת מג"א ישן וכ' על הגיליון..." מביא ציטוט מכתב יד הגר"א על שולי גיליון מג"א בעניין זמן קר"ש. מעבר לדף חידושי תורה בעניין ירושלמי מוקשה מסוים, בסופו כותב: "כז' ראיתי לכתוב לי לשמי בעבור תהי' לי למזכרת - דברי הכותב אליהו דוד בהר'ב תאומים מפאניוועז נקרא ונכתב אדרת מפז בס"ד יום ה' וירא שנת תרכ"ט לפ"ק - פאניוועז" (פוניבז'). מידות: כ 13.5X7.5 ס"מ. סימני קיפול, כתמים, מצב כללי טוב. הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים - האדר"ת זצ"ל (תר"ה - ‏תרס"ה). היה רבן של הערים פוניבז' ומיר שבליטא ובערוב ימיו נתבקש ע"י רבי שמואל סלנט לכהן כרבה של ירושלים, חותנו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, במשך כמה עשרות שנים נהג ללכת במשך היום עטור בתפילין קטנות, כתב למעלה מ-120 ספרים, רק שניים מהם הודפסו בחייו, יתר ספריו רואים אור בשנים האחרונות.
החל מ $350
פריט מס' : 144

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים עוזר אב"ד ווילנא אל הגאון רבי יעקב יפה ממנצ'סטר זצ"ל - שבט שנת "כל הברכות" תרפ"ג

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל, ממוען אל רבי יעקב הכהן יפה ממנשעסטר, מתאריך "ז' שבט כל הברכות" (תרפ"ג), במהלכו משיבו על שאלתו במינוי מורה מסוים, ואומר הרב שאינו מכירו אך ראה המלצות חמות מרבנים ידועים ואפשר לסמוך עליהם ולמנותו, בהמשך מזכירו: "בודאי הגיעו לידו שני חיבורים 'אחיעזר' חלק אבן העזר אשר שלחתי... וייטיב נא להודיעני מקבלתם" בסופו מברך: "ויתברכו... בכל טוב סלה בברכה מרובה...." וחתימת יד קודשו. מידות: 25X20.5 ס"מ. קרעים בשולים ללא פגיעה בטקסט, קיפולים, מצב כללי טוב. הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי (תרכ"ג - ת"ש) אב"ד ווילנא. מגדולי דורו ורבן של כל בני הגולה. למד בישיבת וולאז'ין יחד עם הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל, בשנת תרמ"ה מונה לרבה של ווילנא (למרות שלא כיהן כרבה הרשמי, מכיוון שלאחר פטירת הגר"א, מפני כבודו לא מינו יותר רב רשמי בווילנא), היה נשיא מועצת גדולי התורה ונחשב למנהיג היהדות החרדית הליטאית בתקופתו בה חיו גדולי עולם, ה"חפץ חיים" אף נהג לכנותו "נשיא כלל ישראל". הרבה פעלים לחיזוק הדת וביסוס עולם הישיבות, וייסד את ועד הישיבות יחד עם הגאון בעל "החפץ חיים" זיע"א. חיבר שו"ת אחיעזר. הגאון רבי ישראל יעקב הכהן יפה (תרל"ד - תרצ"ד) בן רבי אברהם ונכד רבי עזריאל הכהן ואלק. (אביו שינה שמו ל"יפה" בכדי להימנע מגיוס לצבא). חתן רבי אבא יעקב בורוכוב בעל "חבל יעקב". תלמיד ישיבות טעלז וסלובודקה וכונה "העילוי מוילקומיר", תלמידם של רבי חיים יהודה ליב סוסניצר מסמרגון, רבי יונתן אליאשברג מולקוביסק ודודו רבי מנחם מנדל ואלק מולקוביסק, בוגר כולל קובנא. מונה לרב במנצ'סטר בתרנ"ז ויסד שם ישיבה. חבר תנועת ה"מזרחי" וציר בקונגרס הציוני. חיבר "כנסת ישראל" "הדרת ישראל" ועוד. נפטר בהיותו במצרים בדרכו לארץ ישראל.
החל מ $800
פריט מס' : 145

גלויה בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי שמעון שקאפ זצ"ל - הורדנא תרצ"ו

גלויה רשמית של "ר"מ ביה"מ לרבנים ישיבת שער התורה בגרודנה" - הגאון הגדול רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ זצ"ל בכתב ידו וחתימתו. מתאריך ה מרחשון תרצ"ו, כתוב בשפת האידיש, ממוען לניו יורק אל "ישאו ברכה מאת ה' המתנדבים והעושים לטובת ישיבתנו הקדושה 'שער התורה' של ביהכנ"ס בית המדרש הגדול". בו מודה הגאון לתורמים לישיבה ומברכם: האבן מיר ריכטיג בעקומען... מיר דאנקען אייך אלעמען זאיער פרייזנדליך פאר אייער ניט פערגעסן אן אונזער הייליגער ישיבה... מיט געזונד אין גוטע ביזנעס" [הכסף אכן קבלנו ואנו מודים לכם כולם כל אחד בנפרד על כך שלא שכחתם אל ישבתינו הקדושה... ותבורכו בבריאות ועסקים טובים] ומסיים בחתימתו: "בברכת כהן המשולשת שמעון בן יהודה הכהן שקאפ". וחותמת הישיבה מטושטשת. מידות: 14X10.5+ ס"מ. כתם חלודה בשולים מסיכת משרד, מצב כללי טוב. הגאון רבי שמעון שקאפ זצ"ל (תר"ך - ת"ש). כבר בהיותו בגיל 12 החל ללמוד בישיבת מיר ובהיותו בן 14 עבר ללמוד בישיבת וולוז'ין הנודעת, שם נכנס לקבוצה של תלמידים קטנה שלמדו עם הגאון רבי חיים סולובייצ'יק זצ"ל, בשנת תר"פ, נקרא על ידי הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי זצ"ל מווילנא לעמוד בראש ישיבת "שער התורה" בגרודנה, שם כיהן משך כעשרים שנה, בשנת תרפ"ח יצא לאור החלק הראשון של ספרו הגדול "שערי יושר" המתאפיין בעמקות ולמדנות ישיבתית, ובמשך השנים נדפסו עוד חלקים מחיבורו זה (חיבור שניצל במסירות נפש ע"י תלמידיו מתוך גבולות ברית המועצות) שהתקבל בחיבה ונלמד עד היום בשקידה בעולם הישיבות.
החל מ $600
פריט מס' : 146

"והריני מאחל לך רפואה שלמה מן השמים במהרה" בכתב יד קדשו של מרן החזון איש

פתק בכתב יד קדשו של מרן רשכבה"ג רבינו אברהם ישעיהו קרליץ "החזון איש" זכותו תגן עלינו, בכתב ידו המפורסם כותב מרן זצ"ל: "אחדשה"ט [אחר דרישת שלומכם הטוב], נא להודיעני משלומך הטוב ומבריאותך, והריני מאחל לך רפו"ש מ"ה [רפואה שלימה מן השמים] במהרה למען ת[...] וכנפשך המשכלת, ואכפול שלו' החותם ברכה הדוש"ת [הדורש שלום תורתו] אי"ש [חתימת יד קדשו של מרן]. 2X13 ס"מ. שוקם מסביב בדף אחר כדי לשמור על כתב ידו של מרן.
החל מ $1800
פריט מס' : 147

2 צ'קים בחתימת הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן מפוניבז' זצ"ל - 1958-1959

שני המחאות בנקאיות בחתימתו של גאב"ד וראש ישיבת פוניבז' רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, עם חותמת הישיבה, וחתימה נוספת של ר' משה פורטמן מי שהיה יד ימינו של הרב. 1. סכום של 500 לירות לפקודת עירית בני ברק. מתאריך 20.3.59 2. סכום של 90 לירות לפקודת הרב נסים טולידנו זצ"ל, מתאריך 25 מרץ 1958. מידות: 13.5X6.8 ס"מ. נקבי תיוק, קרע קל באחת מהם בקצה, פגעי זמן קלים, מצב כללי טוב. הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל (תרמ"ח - תשכ"ט) ראש ישיבת פוניבז' בליטא לפני השואה ומייסד הישיבה בארץ לאחר השואה. היו"ר הראשון וחבר של מועצת גדולי התורה. בנוסף הקים גם את מוסד 'בתי אבות' לילדים פליטי שואה, וייסד את קריית פוניבז' וישיבת גרודנא באשדוד. מסירות נפשו להקמת עולם התורה בארץ ישראל לאחר חורבן יהדות אירופה הייתה לשם דבר ומפעליו הגדולים חוללו מהפך אדיר בישוב החרדי בארץ הקודש. על שמו נקראים רחובות הרב כהנמן בבני ברק ובירושלים.
החל מ $120
פריט מס' : 148

הגהות בכתב יד קודשו של מרן הסטייפלער זצ"ל על דעתו בעניין החשמל בשבת

דף מודפס מגליון "הנאמן" ובו דעת תורה "בנוגע לאיסור השימוש בחשמל בשבת קודש יום ד' בדר"ח כסלו תש"ך" במהלכו מסביר ומבאר בטוב טעם רבינו ישראל יעקב קנייבסקי - הסטייפלער זצ"ל את דעת מרן החזון איש בנושא, הקובץ כנראה נשלח לעריכה אצל רבינו והוא הגיה את המאמר, מחק שורות ומילים אחדות והוסיף מילים והגהות בכתב ידו, בתחתית שורות נוספות בכתב יד לא מזוהה.
החל מ $300
פריט מס' : 149

מכתב מרגש בחתימת רבי חיים שמואלביץ ורבי מאיר סגל מחיפה אל רבי אליהו יוסף הענקין מארה"ב בנושא מעניין - תשכ"ב

מכתב על נייר רשמי של "הרב מאיר סגל רב בחיפה", מתאריך ו' כסלו תשכ"ב, ממוען לרב רא"י הענקין שליט"א, במהלכו מבקש ממנו הרב להשתמש בכספי פקדון לטובת חותנו הרב ראובן סילבר ללא ידיעתו, כי אי אפשר לשכנע אותו להשתמש והוא מוכן לסכן את חייו ולא להשתמש בכספי פקדון אלו, ומביא סימוכין לדבריו מאת הרבנים הגאונים רבי חיים שמואלביץ, רבי יואל קלופט ורבי אליעזר יהודה פינקל ממיר שפסקו בנושא זה שמותר להשתמש בכספי אדם ללא ידיעתו אם בשביל כך מסכן הוא את חייו, "והיות שחותני שליט"א הוא באחריותי בכל צורכי החזקתו ורפואתו נכנסתי בינתיים בחובות גדולות עד כי באו מים עד נפש..." ומסיים בחתימתו. בהמשך הדביק את מכתבו של רבי חיים שמואלביץ עם דעת תורתו הברורה "גם אני רואה גודל הנחיצות שבדבר שעולה לפיקוח נפש ממש... אך מגודל הנחיצות אבקש להשיבני תיכף בידידות נאמנה חיים שמואלביץ". נושא מרתק ביותר המערב גדולי תורה מהתקופה. מידות: 39X21 ס"מ. סימני קיפול, מצב כללי טוב. הגאון רבי חיים לייב שמואלביץ (תרס"ב - תשל"ט). כונה "חיים סטוצ'ינער" על שם עיר הולדתו סטוצ'ין, כיהן כראש ישיבת מיר בליטא על מקום חותנו, בתקופת שהייתה בשנחאי במהלך מלחמת העולם השנייה ובארץ ישראל. הגאון רבי מאיר סגל מחיפה בן רבי נתן דוד. מחבר הספרים "אמרי שפר" ו"אמרי דעת". מקבל המכתב רהגאון בי יוסף אליהו הענקין (תרמ"א – תשל"ג), בן רבי אליעזר מקלימוביץ. מגדולי פוסקי ארצות הברית, אשר נחשב ע"י הרב אלישיב כ"מרא דאתרא של אמריקה". מראשוני התלמידים של רבי איסר זלמן מלצר בישיבתו בסלוצק, הוסמך להוראה על ידו רבו זה וכן על ידי הרידב"ז, רבי ברוך בער ליבוביץ, ורבי יחיאל מיכל הלוי אפשטין, בעל 'ערוך השלחן'. כיהן מספר שנים כרב במס' ערים בגיאורגיה אליה נשלח בברכת רבינו חיים מבריסק עמו עמד גם בקשרי מכתבים, וכן מתועדים חילופי מכתבים שלו עם הגאון הרוגצ'ובי ועוד מגדולי ישראל באותה עת. נשיא ארגון 'עזרת תורה' שעזר לאלפים בתמיכות ובבניית דירות. בעל מחבר: לב איברא, פירושי איברא ועוד.
החל מ $300
פריט מס' : 150

מיוחד והיסטורי: הזמנה לחתונת הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל - מיר תר"ץ

הזמנה מודפסת, "מתכבדים אנחנו לבקש את כבודו לבא להשתתף בשמחת כלולת בתנו מרת חנה מרים תחי' עב"ג הרה"ג מר חיים שמואלאוויץ נ"י שתהי' בעהשי"ת ביום עש"ק מקץ ג' טבת תר"ץ בעיר מיר. בהוקרה רבה אליעזר יהודא פינקעל ראש הישיבה, ורעיתו מלכה". בתחתית מימין מופיעה הכתובת: "מיר". נקבי תיוק, מידות: 14.5X10 ס"מ. הגאון רבי חיים לייב שמואלביץ זצ"ל (תרס"ב - תשל"ט). כונה "חיים סטוצ'ינער" על שם עיר הולדתו סטוצ'ין, כיהן כראש ישיבת מיר בליטא על מקום חותנו, בתקופת שהייתה בשנחאי במהלך מלחמת העולם השנייה ובארץ ישראל.
החל מ $150