Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה מס' 35 - 25.11.2020

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק

התצוגה תתקיים בתיאום מראש בלבד עפ"י הוראות משרד הבריאות

המכירה ברצות ה' ביום רביעי ט' בכסלו תשפ"א, 25/11/2020 בשעה 19:00 (שעון ישראל)

להשתתפות ולצפייה אונליין במכירה: https://moreshet.bidspirit.com

 

ניתן להשאיר הצעות מראש או להירשם להצעות טלפוניות במשרדנו

טלפון: 03-9050090

פקס: 03-9050093

וואטסאפ: https://wa.me/97239050090

דוא"ל: moreshet.auctions@gmail.com

 

The auction and preview In the Moreshet of 10 Harav Kook Street, Bnei Brak

The preview by prior arrangement only according to the instructions of the Ministry of Health)

The auction will be in Wednesday, October 21, 2020 at 19:00 (Israel time)

To participate online and watch the auction: https://moreshet.bidspirit.com

    

For inquiries, absentee bids, and live telephone bid requests please contact us in our office

Tel: 972-3-9050090

Fax: 972-3-9050093

whatsapp: https://wa.me/97239050090

Email: moreshet.auctions@gmail.com

Filter by
View as
Display per page
LOT: 076

עותק יפה ושלם של תהילים עם פירוש הרד"ק - ונציה תקנ"ה | 1795

ספר תהלים, "מוגה על ידי מדקדק שבדק בכל מאמצי כחו עד שידו מגעת, בחסרות ויתרות... ע"פ המקרא, עם מנחת שי ועם פירוש החכם הכולל רבינו דוד קמחי (הרד"ק) זלה"ה. נחלק למספר ימי השבוע ולמספר ימי החודש... בדפוס כה"ר גד בכ"ר יצחק פואה יצ"ו בויניציאה שנת למצא דברי חפץ לפ"ק (תקנ"ה - 1795)". רצט, [1] דף, 16 ס"מ. מעט כתמים. כתמי מים. הדבקה בדף רצה. פגמים קלים. מצב כללי טוב. כריכת עור תואמת לתקופת ההדפסה ככה"נ בעבודת יד. עותק יפה ושלם.
Starting at $300
LOT: 077

Book of Psalms with the commentary of Rabbi Shimshon Refael Hirsch (Rashar Hirsch), two sections. First edition, Frankfurt-am-Mein, 1882.

Book of Psalms translated with exegesis by Rabbi Shimshon ben Refael Hirsch of Frankfurt (the Rashar Hirsch). Two sections covering the entire book, separate title pages for each section in Hebrew and German, plus an introduction in German. [3], 380 [1], [2], 367, [1], ix pages. New binding, overall good condition. Blank first page has a stamp of ownership in a European language.
Starting at $80
LOT: 078

Likkutei Tehillim organized alphabetically. Warsaw 1856.

“to increase the benefit explicated in the introduction and in the endorsements of the rabbbanim that your eyes be strengthened by singing.” There is a wonderful segula, common among the Jewish people, to say tehillim should anything bad happen using the letters of the person’s name, and this work organizes all of the verses alphabetically to make the job easier. Important endorsements from Rabbi Moshe Yehuda Leib of Kotna (the Zayit Ra’anan), Rabbi Azriel Rakovsky, Rabbi Yaakov Issachar Marotzky, and others. Printed in Warsaw 1856. [4], 97, [1] leaves. Binding a little detached, stains, overall good condition.
Starting at $80
LOT: 079

סידור שפה ברורה 'לסבלונות' עם תהילים - רעדלהיים תקצ"ה | 1835 בכריכת עור מפוארת מהתקופה

סדור שפה ברורה, "מסדר בשלמות הסדור... ומתורגם אשכנזית מאתי וואלף ב"ר שמשון ז"ל איש היידנהיים [הרוו"ה] רעדלהיים שנת תקצ"ה [1835] לפ"ק". כרך עב כרס הכולל גם ספר תהלים עם שער נפרד, על שער זה נכתבה שנת ההדפסה תקצ"ב | 1832, אליה צורפו תפילות שונות, וסדר "תחינות" לנשים. לפני השער תחריט עץ עם צמחיה איור מלאכים מחזיקים בכיתוב "לסבלונת" (מתנת אירוסין מחתן לכלה) ומזבח מעלה קטורת. [1], ד, קלו, [2], קלז-רכד, לו, מה-קכח, צה-קד, כח, צב, יב, ח דף. 20 ס"מ. כריכת עור נאה תואמת לתקופת ההדפסה מוטבעת בעיטורים שונים, על השדרה כיתוב "סדור שפה ברורה", השדרה חסרה בחלקה העליון. פגמים שונים וסימני שימוש רבים. קרעים במס' מקומות. מעבר לכך מצב כללי טוב. בשער התהילים חותמת בהטבעה עיוורת בלועזית: "ש. רבינוביץ דוד הורודוק (דויד-הרדוק עיר קטנה בבלארוס)".
Starting at $100
LOT: 080

נדיר סידור חסידי בנוסח אשכנז: סדר תפלות על כל השנה עם הרי בשמים ואור יצחק (ראדוויל) - מהדורה ראשונה ווארשא תרמ"ד | 1884

סדר תפלות על כל השנה, כמנהג אשכנז, עם י"ד פירושים... (בשער השני נדפס ספרד והודבק מעליו 'אשכנז') בהם: הרי בשמים - לרבי ישעי' מושקאט, אב"ד דק"ק פראגא בעל מחבר "ראשי בשמים". ופירוש אור יצחק מהרה"ק רבי יצחק מראדוויל, בן המגיד מזלאטשוב. נהורא השלם. תיקוני שבת לרבי משה מזאלשין. "נוסח הקפות אשר שמע אא"ז מפה המגיד מקאזניץ". הגדה עם פירוש הרי בשמים... ועוד. מעוטר בהסכמות גדולי צדיקי החסידות באותה עת, בהם: אדמו"רי בית רוז'ין ובראשם האדמו"ר רבי אברהם יעקב (הראשון) מסאדיגורה, האדמו"ר רבי יוחנן (הראשון) מראחמסטריווקע, אחיו רבי אברהם דוב ובניו, רבי אברהם אייגר, רבי אברהם בורנשטיין ה'אבני נזר', רבי צדוק הכהן מלובלין ועוד. באותה שנה נדפסה גם מהדורה בנוסח ספרד. הובא לבית הדפוס ע"י מו"ה ראובן, נכד הרב ישעי' מושקאט. ווארשא תרמ"ד - 1884. שני שערים. [5], י-קסז, קיז, [17], קמא-קע, מו, רכה-רמז, [1], רמח-רמט, [24], רעא-שנג, קעט [צ"ל קא], [2] דף. 23 ס"מ. נקבי עש. נייר יבש. קרעים במס' דפים. מצב כללי בינוני - טוב. כריכה ישנה עם פגמים.
Starting at $400
LOT: 081

סדר פורים - פראג תקצ"ו | 1835 כולל קדם השער הנדיר

סדר פורים "כמנהג המדינות פולין בעהמן מעהרן ואונגארן, מתורגם ומבואר מחדש מאת החכם המדקדק מו"ה וואלף מאיר, מורה שפת לשון עברית בבית הנורמאלי בפראג... וגם הוספנו בו סליחות לתענית אסתר...". מגילת אסתר כולל התפילות לחג הפורים ותענית אסתר כולל ביאור בלשון הקודש ועברי טייטש - דפוס משה הלוי לנדא פראג תקצ"ו | 1835. בעותק זה נוסף קדם שער נדיר "מחזור מראשית השנה עד אחרית השנה ...". [2], י, צב דף. כתמים. כריכה חדשה. מצב כללי טוב.
Starting at $70
LOT: 082

ספר רפואת הנפש (חברה קדישא) - המבורג תרכ"ד | 1864 עותק נאה

ספר רפואת הנפש, "כולל סדר וידוי שכיב מרע וכל בקשות החולה ותפלות המבקרים ג"ח [גמילות חסדים] ודיני אנינות והנהגת טהרת המתים, ונוסף עליהם תפלות ובקשות דבני הח"ק דק"ו וג"ח [חברה קדישא דקברנים וגומלי חסדים (דק"ק אשכנזים)] ביום תעניתם בער"ח אדר. הובא לבית הדפוס במצות האלופים גבאי דח"ק הנ"ל ובהוצאת החברה...". בדפוס נחום האלבערשטאדט המבורג בשנת תרכ"ד | 1864. [2], צה עמ'. 15 ס"מ. מעט נקבי עש וכתמים. כריכה תואמת לתקופה מנותקת, ללא שדרה בלויה מעט.
Starting at $70
LOT: 083

אוסף 12 דפי תפילה מודפסים - מרוקו וירושלים ראשית המאה ה-20

אוסף 12 דפי תפילות שונות. דפים מודפסים מרוקו, ירושלים ועוד. המחצית הראשונה של המאה ה – 20. בין היתר: 1. סדר תפלות למצב השעה בארץ ישראל, מאת זקנים הרבנים בירושלים. תקופת השואה. 2. תפילה למען יהודי רוסיה וערב, חוברה על ידי הרב הראשי הגאון רבי איסר יהודה אונטרמן זצ"ל. 3. דפוסי מרוקו: תתאזו תקולו האד תפילה קבל כל נדרי. 4. ברכות של הדלקת חנוכה (דפוס לוגאסי, דאר אלבי'צא) 2 עותקים בצבעים שונים. 5. מכתב ליהודי העיר אספי במרוקו לבוא להילולת רבי ברוך אסבאג. 6. הפיוט אשירה כשירת משה, דפוס כזלבנקה. 7. תפילת אל מלך. ניו יורק. כרטיס מתקפל. 8. סדר תשליך. גרמניה. 9. תפילה לעילוי נשמות. כנראה צילום גרוזיני. גדלים שונים. מצבים משתנים: הדבקות, קרעים.
Starting at $80
LOT: 084

Manuscript on parchment, an excerpt from the Book of Daniel taken from a binding. Yemen, 14/15th century

Pretty sofer manuscript on parchment, taken from an old binding. Bears four pages from the Book of Daniel. Yemen, end of the 14th century or beginning of the 15th. Size: 14.5x21cm. Folds and stains, wear, overall fair to good condition.
Starting at $400
LOT: 085

כתב יד קטע מספר כד הקמח לרבינו בחיי בן אשר בנושא "השבת" - המאה ה-15

דף עתיק בכתב יד ספרדי, כתוב משני עבריו, ובו קטע מספר "כד הקמח" לרבינו בחיי בן אשר בן חלאוה מרבותינו הראשונים זצ"ל, המדבר מכח וקדושת השבת ומביא את המעשה של רבי עקיבא עם טרונסרופוס הרשע. ככל הנראה נכתב סביב המאה ה-15. מידות: 13.5X19.5 ס"מ. קרעים בצדדים, כתמים, חסרון בטקסט בראש הדף.
Starting at $300
LOT: 086

דף בכתב יד קטע מרמב"ם הלכות עדות - המאה ה-15 לערך

דף עתיק בכתב יד, ובו קטע מ"היד החזקה" להרמב"ם ז"ל, העוסק בהלכות עדות פרק יג'. ככל הנראה סביב המאה ה-15. מידות: 15X20.5 ס"מ. קרעים וחסרונות בטקסט, נזקי ופגעי זמן.
Starting at $400
LOT: 087

כתב יד "מדרש הגדול" - תימן המאה ה-16 לערך

כתב יד נאה, חלק מהחיבור החשוב והנודע "מדרש הגדול" על התורה, מאת רבי דוד בן עמרם עדני זצ"ל. מתימן - המאה ה-16 לערך. דפים בודדים בנפרד בניילונים, נתונים בקלסרים. קרעים מחסרים מהשוליים, 146 דף 290 עמודים. 28 שורות לערך כל דף. החיבור שלפנינו כולל את רוב ספר בראשית. בתחילת כל פרשה מופיעה הכותרת באותיות גדולות בצבע. בשוליים הערות מתקופה מאוחרת יותר - לא נבדקו. 22X18\16 ס"מ. מדרש הגדול - הוא חיבור מדרשי בהלכה ובאגדה מקיף על כל התורה, שנערך על ידי הגאון רבי דוד בן עמרם עדני מהעיר עדן שבתימן, שחי כנראה במחצית הראשונה של המאה ה-14. החיבור נחשב כגולת הכותרת של יצירת יהדות תימן. החיבור הוא ליקוט של מדרשים המופיעים בתלמודים, בספרי המדרשים הקדומים ובתרגומי התנ"ך. בחיבור מובאים גם פירושים משל הגאונים והראשונים (בעיקר הרמב"ם) וכן משל המחבר עצמו, כשכולם ערוכים ומשולבים עם מדרשי חז"ל כמקשה אחת. חלק מהחיבורים שמהם נלקטו המדרשים הם חיבורים שאבדו בינתיים או ששרדו בצורה מקוטעת כגון: מכילתא, ספרי זוטא, מדרש תנאים, ועוד מדרשים קדומים שאין להם זכר בספרות המדרשים הנפוצה. ייחודו של מדרש הגדול הוא בכך שאין הוא ליקוט גרידא, אלא במקומות רבים בנה המחבר סוגיות שלמות המורכבות ממובאות ומציטוטים ממקומות שונים. המדרש כתוב בלשון עברית בלבד והיא צחה מאוד, זאת בניגוד למקובל בתקופתו בתימן ובמזרח לשלב את השפה הערבית. אין בו מדעים ופילוסופיה, גם זאת בניגוד למקובל. לפני כל פרשה, מופיעות פתיחות פיוטיות מתחרזות, המושפעות מן הפיוט הארץ ישראלי הקדום. ידועים שלושה פירושים שנתחברו בתימן על המדרש: ספר "המרגלית" שנתחבר בשנת ש"מ והוא עוסק בפרשנות מילולית למדרש, ושני פירושים נוספים מהמאה ה-17: ספר "סגולת ישראל" לרבי ישראל הכהן, פירושו מעמיק והוא מפרש את המדרש בכמה רבדים הכוללים קבלה ופילוסופיה, והפירוש השלישי הוא הגהות והערות של הרב יחיא בשירי בשולי מדרש הגדול שהעתיק.
Starting at $2000
LOT: 088

Manuscript from a chumash with the parsha, Targum Onkelos, and Tafsir—Yemen, 19th century.

Sofer manuscript done by a professional with upper niqqud, chumash verses with Targum and Tafsir, including commentary of Rav Sa’adiya Gaon. Section 2: Vayikra, Bamidbar, and Devarim. Authorship unknown, Yemen 19th century. 388 pages. Size: 21x31cm. Complete text, light moth damage, stains, and wear. Original binding. Some of the first and last pages have repairs without damage to the text, overall very good condition. Handwritten notes in the margins.
Starting at $700
LOT: 089

עותק מפואר בכריכת עור: תאג' בראשית שמות עם תרגום - נסמי דוראן תימן תקע"ח | 1818

תאג' בראשית שמות עם תרגום ותפסיר ורש"י, בקולופון מופיע המעתיק רבי אהרן בן משה הלוי סרי ראה להלן. נכתב בשנת תקע"ח | 1818. נסמי דוראן תימן. 323 עמודים. בתחילת ספר שמות ישנה העברת בעלות משנת תרע"ח | 1918, הופיע "אהרן בן יחיא אלערשי" וקנה את החלק של בראשית שמות וכו', כעדות לחתימה כתב אותה וחתם בשמו ושמות העדים: "מורי יחיא בן סלימאן אלקאפח" ראה להלן. "אהרן בן.. הכהן". בקולופון מופיע: "סכום הפסוקים וכו' לואלה שמות וכו' תם ונשלם אני הצעיר אהרן בא"א משה נע"ג בן יוסף נע"ג בן דוד נע"ג הידוע אללוי המכונה אלסרי..." בסוף פירוש רש"י מופיע: "נשלמה בעזרת מלך על כל עלמיא בחמישה בשבא דהוא יג יומין לחודש אדר ראשון שנת והושעתי את... אקבץ ליצירה ושנת בקכט לשטרות..." מידות: 31.5X22 ס"מ. עותק מפואר בכריכת עור קשה נראית מהתקופה, פגעי זמן, כתמים, נזקי עש קלים בהתחלה, מצב כללי טוב. המעתיק רבי אהרן בן משה הלוי סרי זצ"ל (אנציקלופדיה לחכמי תימן עמודים 418 419). החותם חכם יחיא בן שלמה קאפח זצ"ל (תר"י - תרצ"ב). חכם באשי ומייסד תנועת דרדעה, מחכמי צנעא במאה ה19/20. באופיו היה חכם משכיל ולוחם וניסה להכניס תיקונים בחיי החברה היהודיים בתימן בהלך המחשבה ובדרכי הלימוד, בשנת תרע"ג התפרסם עקב ספריו שהוציא לאור בהם טען נגד הקבלה והמשקל שצריכים לתת לה במקומות בהם נוגדת את ההלכה, אז ייסד את תנועת דרדעה - דור דעה, מחיבוריו: מלחמות השם, דעת אלוקים, עמל ורעות רוח. הדבר היווה סלע מחלוקת ברחבי תימן ויצרה קבוצות מתנגדים ותומכים. אנציקלופדיה לחכמי תימן עמודים 545 546.
Starting at $1000
LOT: 090

Manuscript of the Tekhalel (Yemenite siddur), section 1—Yemen, 19th century (approximately

Pretty sofer manuscript beginning with Birkot HaShachar. The section of Nefilat Apayim has the inclusion of 6 pages from a later period. Instructions in some places. At the end is a writing appended from a later period, including the mussaf for the 3 Regalim, prayer for Shavuot, Azharot, tikkun 10 Tevet, Tikkun Taanit Esther, Tikkun 17 Tammuz, Tzom Gedalya. 270 handwritten pages. Size: 10.5x16cm. Stains and wear, tears, overall fair to good condition.
Starting at $400
LOT: 091

כתב יד התרת נדרים - תימן המאה ה-19

כתב יד סופר נאה, התרת נדרים שנהגו בערב ראש השנה וערב כיפור, הוספה מספר קיצור שני לוחות הברית, עותק שלם בכתיבה נאה - צפון תימן המאה ה-19. מידות: 17X11 ס"מ. 12 עמוד. כריכה חדשה, מצב כללי טוב מאד.
Starting at $120
LOT: 092

Manuscript of the Tekhalel (Yemenite siddur), section 3 on Rosh Hashanah and Yom Kippur. Yemen, 17/18th century, approximately.

Professional sofer manuscript, pretty scribe of the Tekhalel, section with three with hora’ot for Seder Slichot, Leil Ashmorot, the seder tefillot for Rosh Hashanah, Kiddush, pizmonim for the blowing of the shofar, seder Tefillat Mussaf, Leil Kippurim, the Seder Avodah of Rabbi Avraham ibn Ezra and Keter Malchut of Rabbi Yehuda ibn Gvirol, and the “Kabbalistic Bakasha on the 10 Sfirot included in Keter Malchut and written by Rabbi Zecharya ben Saadiya Elcha’hari”. In the copy in this siddur they come after the prayer for Yom Kippur, Sukkot, and Hoshanot (i.e. out of order). Pizmonim for Simchat Torah as well. Complete copy, 304 written pages. Size: 10.5x15.5cm. Light moth damage, new binding, overall fair to good condition.
Starting at $200
LOT: 093

Handwritten pamphlet with Hatarat Nedarim and Hoshanot and more. Yemen, 18th century.

Pretty sofer manuscript with hoshanot for Sukkot, the Seder Hakafot, the nusach of the Chavattat HaAravot based on kabbalah, Hatarat Nedarim, songs for Simchat Torah, a blessing for the public, the words of the brit milah, and the colophon notes “for the satisfaction of the honored brother…[erasure in the text].” Upper niqqud throughout the manuscript. 86 pages.Size: 12x16.5cm. New binding, stains and wear, overall very good condition.
Starting at $150
LOT: 094

Manuscript with Azharot, Hoshanot, Simchat Torah, and Bracha LaRabim. Yemen, 18/19th century.

Pamphlet handwritten in nice sofer script with niqqud for the chagim of Tishrei. Azharot of Rabbi Shlomo ibn Gvirol on the Mitzvot Aseh and Lo Ta’aseh in two columns, the Seder Hoshanot for the 7 days of the chag made with an acrostic, piyyutim for Simchat Torah as were normally sung in Yemen, the Bracha LaRabim. Stamp of the owners from a later period: “Yosef Yitzhak HaAri, Tel Aviv, Israel.” 127 written pages. Size: 11x17cm. Light moth damage to a number of pages without damage to the text, old leather binding not from the period, overall good condition.
Starting at $200
LOT: 095

כתב יד סדר תיקון ליל שבועות ו-2 מגילות - צנעא המאה ה-19

כתב יד הכולל: 1. תיקון ליל שבועות בכתב יד של סופר מומחה, צנעא תימן המאה ה-19. 62 עמודים. מידות: 22X16 ס"מ. 2. חלק ממגילת רות וכל מגילת קהלת בכתב יד סופר אחר, עם תרגום ורש"י. 62 עמודים. צנעא תימן המאה ה-19. מידות: 16X22 ס"מ. ללא כריכות, כתמים ופגעי זמן.
Starting at $250
LOT: 096

Manuscript with Te’amim, calculations of leap years, Hoshanah Raba Idra Raba and Zuta Raba, and the Zohar. South Yemen, 1822.

Village manuscript with several texts. The calculations of leap years begin with 1822. Complete copy, pretty,y identity of the scribe unknown. 442 pages. Size: 11x16.5cm. Binding not from the period, overall very good condition.
Starting at $300
LOT: 097

Rare: Handwritten pamphlet with mazalot, inyanei haShana, and new moons, based on the starmap. Northern Yemen, 1901.

Sofer manuscript, pretty handwriting, with astrology, issues for the year, and new moons. The second page lists the year 1901. The moladot are according to the astrological map. With a geometric table, this is a rare manuscript. 24 pages. New, handsome binding. Size: 12x18cm. Excellent condition.
Starting at $200
LOT: 098

דיואן שירות עם איורים רבים בכתיבה נדירה - מרכז תימן המאה ה-19

דיואן שירות בכתיבה נאה וייחודית, בפתיחה כותב: "אתחיל לכתוב שירות ותשבחות לאל בורא הרוחות... לרבי יהודה הלוי זצוק"ל לענין שבת" וכן שירות לענייני מועד, ראש השנה, נשוד, לשבת וחג. לאורך כל הספר מאות איורים של בעלי חיים, צמחייה, וצורות גיאומטריות שונות. בקולופון כתוב: "נכתב לתשוקת החבר הטוב יוסף בן יחיא בם סאלם בן יוסף אני המחבר...[מחוק] וכו' וכו' לפניך ד' צורי" זהות הכותב מחוקה ולא ידועה - מרכז תימן המאה ה-19. בסופו מפתחות, 496 עמוד בכתיבה נדירה ולא מצויה בכתבי יד תימניים. מידות: 22X11 ס"מ. נזקי עש קשים, ללא כריכה.
Starting at $400
LOT: 099

Diwan manuscript—Yemen, end of the 18th to beginning of the 19th century

Manuscript with wordings in the style of Yemenite Jewry for Shabbat and holidays, for grooms, and for brit milah. Script matching southern Yemen. Various signatures of ownership. Pages detached, binding detached without the spine. Stains and wear, tears in the margins of some pages. Overall good condition. 224 written pages, 8x22cm.
Starting at $300
LOT: 100

Small pamphlet with diwan and poems. Yemen, 19/20th century.

Manuscript handwritten in block letters, probably for personal use, with collection of poems from Rabbi Shalom Shabazi, on grooms and the shabbat. The scribe’s identity is unknown. 102 written pages. Size: 8.5x10.5cm. New binding. Overall good condition.
Starting at $120