Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה מס' 35 - 25.11.2020

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק

התצוגה תתקיים בתיאום מראש בלבד עפ"י הוראות משרד הבריאות

המכירה ברצות ה' ביום רביעי ט' בכסלו תשפ"א, 25/11/2020 בשעה 19:00 (שעון ישראל)

להשתתפות ולצפייה אונליין במכירה: https://moreshet.bidspirit.com

 

ניתן להשאיר הצעות מראש או להירשם להצעות טלפוניות במשרדנו

טלפון: 03-9050090

פקס: 03-9050093

וואטסאפ: https://wa.me/97239050090

דוא"ל: moreshet.auctions@gmail.com

 

The auction and preview In the Moreshet of 10 Harav Kook Street, Bnei Brak

The preview by prior arrangement only according to the instructions of the Ministry of Health)

The auction will be in Wednesday, October 21, 2020 at 19:00 (Israel time)

To participate online and watch the auction: https://moreshet.bidspirit.com

    

For inquiries, absentee bids, and live telephone bid requests please contact us in our office

Tel: 972-3-9050090

Fax: 972-3-9050093

whatsapp: https://wa.me/97239050090

Email: moreshet.auctions@gmail.com

Filter by
View as
Display per page
LOT: 226

דולר מהרבי תשרי תשמ"ט - מודבק על לוח עץ בצורת מבנה "בית חיינו" ב-770

לוח עץ לתלייה על הקיר, בצורת מבנה 770 בברוקלין, עליו מודבק דולר מהרבי מצוין התאריך "ליום א' כח' תשרי התשמ"ט ידך" מתנת "ישיבת נפש חי'ה חב"ד הקריות ע"ש הרבנית חיה מושקא ע"ה". מידות הלוח: 21X21 ס"מ. פגמים וסדקים בעץ. קרעים קלים בשולי הדולר. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $100
LOT: 227

מכתב מהרבי בשפת האידיש עם ברכות להיות שליח לבשר בשורות טובות בחתימת המזכיר - טבת תשט"ז

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, מתאריך ג' טבת תשט"ז, הרבי עונה לכותבת על השמות שכתבה להזכרה - שמות משפחה שגרה בסביבתה ואין להם שלום בית ובעיות נוספות, והרבי אומר שלבקשתה יזכיר על הציון, ובסוף מאציל ברכותיו: (בתרגום חופשי) "והשי"ת יעזור לכם שכמו שהייתם שליח להביא את הבקשה, כך תהיו גם שליח טוב לבשר בשורות טובות בנושא" המכתב חתום ע"י המזכיר הרב אליהו קווינט "בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א". כידוע מכתבים רבים שנחתמו בשם המזכירים היו בהרבה מקרים חתימתו של הרבי עצמו בשם המזכיר. [1] דף מעטפה. סימני קיפול, כתמים קלים, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $100
LOT: 228

מכתב מהרבי בשפת האידיש עם הברכות לגדל את הילדים "לתורה ולחופה ולמעש"ט" "פרנסה בריאות ומתוך שמחה" בחתימת המזכיר ותיקונים בכתב יד - סיון תשט"ו

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, בו עונה הרבי לכותבת על שאלתה בעניין הלכתי מסוים ומפנה אותה לרב בסביבת מגוריה, בסופו מרעיף ברכותיו: "והשי"ת זאל העלפען אייך [הוספה בכתב יד: "עם בעלה"] צו מגדל זיין אלע אייערע קינדער (תרגום: ד' יתברך יעזור לכם עם בעלה לגדל את כל ילדיכם) שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך פרנסה בריאות ומתוך שמחה" המכתב חתום ע"י המזכיר הרב אליהו קווינט "בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א". כידוע מכתבים רבים שנחתמו בשם המזכירים היו בהרבה מקרים חתימתו של הרבי עצמו בשם המזכיר. [1] דף מעטפה. סימני קיפול, כתמים קלים, נקבים מזעריים לא בטקסט, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $100
LOT: 229

מכתב מהרבי ביידיש עם ברכות לרפואה שלימה ועוד בחתימת המזכיר ועם הוספה בכתב יד - אדר תשכ"ב

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, מתאריך יז' אד"ר תשכ"ב, במהלכו עונה הרבי לכותבת, בשפת האידיש, ובעת רצון יזכיר על הציון, "און השם יתברך זאל העלפען איר זאלט קענען אנזאגען גוטע בשורות פון גוטען געזונט ביז לרפואה שלימה" (תרגום: והשי"ת יעזור שתוכלו לבשר בשורות טובות של רפואה טובה עד לרפואה השלימה) "און מתוך שמחה וטוב לבב זאלט איר קענען טאן אין ענינים פון אידישקייט... קענען דינען השי"ת געזונטערהייט... הצלחה חדש פאר אידען אין אלע זייערע ענינים בברכה לבשו"ט בכל האמור" (תרגום: שתוכלו לפעול בענינים של יהדות... תוכלו לעבוד השי"ת בבריאות... חודש מוצלח לכל אחד בכל עניניו) המכתב חתום בשם המזכיר הרב שלום מנחם מנדל סימפסון "בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א". כידוע מכתבים רבים שנחתמו בשם המזכירים היו בהרבה מקרים חתימתו של הרבי עצמו בשם המזכיר. [1] דף מעטפה. סימני קיפול, כתמים קלים, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $100
LOT: 230

מכתב מהרבי ביידיש עם ברכות והדרכה בשפה שווה לכל נפש בנושא כיצד יש לבקש מהשי"ת בחתימת המזכיר ועם הוספות בכתב יד - אייר תשי"ז

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, מתאריך ט' אייר תשי"ז, בו עונה הרבי לכותבת, קודם כל מברך: (בתרגום חופשי) "והשי"ת יעזור שתמיד כל הימים תוכלו לבשר בשורות טובות עליכם ועל אחרים שהרי כל ישראל חברים ומאוחדים". בהמשך מדריך הרבי ומתקן את דרך מחשבתה של הכותבת בעניין תפילה, ובשפה פשוטה ושווה לכל נפש מעמידה על טעותה: (בתרגום חופשי) "אתם צריכים לחשוב שעם הקב"ה לא צריכים להתנהג בסדר זה, להעמיד תנאים, ובאם יתקיים העניין ההוא אזי יתנו צדקה, יהודי נוהג בסדר הפוך, קודם כל נותן צדקה ואח"כ מבקש מהשי"ת לא תובע אלא דרך בקשה שהרי הוא ברוך הוא מקור הטוב, ולהרגיש ולהיות בבטחון גמור בזה, ומבקשים לראות זאת גם בעיני הבשר שלנו... בברכה לבשורות טובות". המכתב חתום ע" המזכיר הרב אליהו קווינט "בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א". כידוע מכתבים רבים שנחתמו בשם המזכירים היו בהרבה מקרים חתימתו של הרבי עצמו בשם המזכיר. [1] דף מעטפה. סימני קיפול, כתמים קלים, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $100
LOT: 231

מכתב מהרבי בנושא הדרכה לקיום המצוות בחתימת המזכיר - כסלו תשל"ה

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, מתאריך יח' כסלו תשל"ה, במהלכו מבטיח הרבי לקרא בעת רצון על הציון את בקשת הברכה ומוסיף: "ובטח למותר להדגיש על הכרח הנהגה בחיי היום יומים שתהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים וקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם... הרי זה גם הדרך לקבלת הברכה בהמצטרך להאדם..." חתום ע"י המזכיר הרב שלום מנחם מנדל סימפסון "בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א". כידוע מכתבים רבים שנחתמו בשם המזכירים היו בהרבה מקרים חתימתו של הרבי עצמו בשם המזכיר. [1] דף מעטפה. סימני קיפול, כתמים קלים, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $100
LOT: 232

מכתב מהרבי עם ברכה מעניינת בחתימת המזכיר - א' ר"ח אייר תשכ"ב

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, מתאריך אדר"ח אייר תשכ"ב, "...ובעמדנו ביום המחבר חדש הגאולה וחדש זיו, יהי רצון שיהי' כן בעניני כאו"א [כל אחד ואחד] בתוככי כלל ישראל. בברכה לבשו"ט" המכתב חתום ע"י המזכיר הרב שלום מנחם מנדל סימפסון "בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א". כידוע מכתבים רבים שנחתמו בשם המזכירים היו בהרבה מקרים חתימתו של הרבי עצמו בשם המזכיר. [1] דף מעטפה. סימני קיפול, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $100
LOT: 233

מכתב מהרבי בהתעניינות על פעולות עסקנות בארץ בחתימת המזכיר - אב תשל"ו

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, מתאריך יט' מנחם אב תשל"ו, "כלפני חצי שנה המצאת לנו העתק מכתבים א) מהבד"צ שע"י העדה החרדית, המלצה עבור המוסד "יבנה וחכמי'" ב) מח' כסלו... מנהל עמידר תל אביב... נידון הספקת מזוזות לעולים חדשים. נא להודיעני מההמשך והבפועל בשני הענינים הנ"ל בברכת כט"ס" [כל טוב סלה] המכתב חתום ע"י המזכיר הרב אליהו קווינט. כידוע מכתבים רבים שנחתמו בשם המזכירים היו בהרבה מקרים חתימתו של הרבי עצמו בשם המזכיר. [1] דף. סימני קיפול, נקבי תיוק, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $100
LOT: 234

מכתב מהרבי בעניין מגביות שעורכים בשמו בחתימת המזכיר ועם הוספות בכתב יד - סיון תשל"ג

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, מתאריך כד' סיון תשל"ג, "...הנה כמובן אינו ענין שכאו"א [שכל אחד ואחד] יעשה מגביות בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א (ומעולם לא נשמע) ולכן כדי שלא לבייש כו' אא"פ [אי אפשר] להרשות זה גם בנדו"ד [בנידון דידן]...בברכת כט"ס" [כל טוב סלה]. המכתב חתום ע"י המזכיר הרב ח.מ.א. חדקוב. כידוע מכתבים רבים שנחתמו בשם המזכירים היו בהרבה מקרים חתימתו של הרבי עצמו בשם המזכיר. [1] דף נייר פרגמנט. סימני קיפול, נקבי תיוק קרועים, קמטים, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $100
LOT: 235

מכתב מהרבי עם ברכת כל טוב סלה בחתימת המזכיר - טבת תשי"ז

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, מתאריך ט' טבת תשי"ז, בו מצוין "שלום וברכה מאשרים בזה קבלת מכתבו מנר ב' דחנוכה בברכת כט"ס [כל טוב סלה]. המכתב חתום ע"י המזכיר הרב אליהו קווינט. כידוע מכתבים רבים שנחתמו בשם המזכירים היו בהרבה מקרים חתימתו של הרבי עצמו בשם המזכיר. [1] דף. סימני קיפול, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $100
LOT: 236

מכתב מהרבי עם ברכת הצלחה לנישואין בחתימת המזכיר - שושן פורים תשכ"ז

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, מתאריך שושן פורים תשכ"ז, "...בודאי החליטו שניהם הוא וכן המדוברת תי' לייסד ביתם בישראל על יסודי התורה והמצוה... ויהי רצון שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד בית חסידותי..." המכתב חתום ע"י המזכיר הרב שלום מנחם מנדל סימפסון "בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א". כידוע מכתבים רבים שנחתמו בשם המזכירים היו בהרבה מקרים חתימתו של הרבי עצמו בשם המזכיר. [1] דף מעטפה. סימני קיפול, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $100
LOT: 237

Letter from the Rebbe with the blessing “for a Talmud Torah with Yirat Shamayim” signed by the secretary—Adar 1966.

Typewritten letter on the official letterhead of the Chabad Rebbe. With a blessing for a happy birthday, “may hashem make you have a year of success in learning Torah and keeping the mitzvot. With a blessing for “Talmud Torah with Yirat Shamayim”. Signed by the Rav’s secretary, Rabbi Shalom Menachem Mendel Simpson “in the name of the Admor.” Many letters were signed by the secretaries. The Chabad Rebbe, the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch, was the 7th leader of the Chabad movement (11th Nissan/18 April 1902 – 3rd Tammuz/12 June, 1994).
Starting at $100
LOT: 238

Letter from the Rebbe testifying to receipt of a pidyon and guarantee that he will be mentioned in the future Al HaZion, signed by the secretary. Shvat 1967.

Typewritten letter on the official letterhead of the Chabad Rebbe’s secretary, from the 15th of Shvat 1967. Signed by the Rav’s secretary, Rabbi Shalom Menachem Mendel Simpson “in the name of the Admor.” Many letters were signed by the secretaries. The Chabad Rebbe, the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch, was the 7th leader of the Chabad movement (11th Nissan/18 April 1902 – 3rd Tammuz/12 June, 1994).
Starting at $100
LOT: 239

Letter from the Rebbe with the blessing “for a Talmud Torah with Yirat Shamayim” signed by the secretary—Adar 1964.

Typewritten letter on the official letterhead of the Chabad Rebbe. With a blessing for a happy birthday, “may hashem make you have a year of success in learning Torah and keeping the mitzvot. With a blessing for “Talmud Torah with Yirat Shamayim”. Signed by the Rav’s secretary, Rabbi Shalom Menachem Mendel Simpson “in the name of the Admor.” Many letters were signed by the secretaries. The Chabad Rebbe, the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch, was the 7th leader of the Chabad movement (11th Nissan/18 April 1902 – 3rd Tammuz/12 June, 1994).
Starting at $100
LOT: 240

Letter from the Rebbe testifying to receipt of a pidyon and guarantee that he will be mentioned in the future Al HaZion, signed by the secretary. Shvat 1967.

Typewritten letter on the official letterhead of the Chabad Rebbe’s secretary, from the 15th of Shvat 1967. Signed by the Rav’s secretary, Rabbi Shalom Menachem Mendel Simpson “in the name of the Admor.” Many letters were signed by the secretaries. The Chabad Rebbe, the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch, was the 7th leader of the Chabad movement (11th Nissan/18 April 1902 – 3rd Tammuz/12 June, 1994).
Starting at $100
LOT: 241

מכתב מהרבי עם ברכה לשנה טובה ומתוקה מצורפת המעטפה - ימי הסליחות תשט"ו

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, מתאריך ימי הסליחות תשט"ו, "לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות. בברכה" חתימת ידו של הרבי. 1 דף קטן, כולל המעטפה המקורית, קרע קל במעטפה, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $500
LOT: 242

מכתב מהרבי ארוך עם תיקונים ביד בנושא ההערות על ספר כתר כהונה - טבת תשט"ו

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר רשמי, מתאריך ח' טבת תשט"ו, במהלכו מודה הרבי למחבר ספר "כתר כהונה" על ספרו שהתקבל, ומברכו: "ויה"ר שיעלה בידו וביד אחיו שליט"א להגדיל (כמות) תורה ולהאדירה (איכות)... בברכת הצלחה" חתימת ידו של הרבי. בהמשך כותב הרבי הערות על החיבור בגאונות ובקיאות נפלאה, התוכן גולש לדף שני, בין היתר מביא הרבי הסבר נאה על המדרש בשמות רבה "אמר רשב"ל כו' כשאדם קורא לחבירו יש לקולו בת קול והקול שהי' יוצא מפי הקב"ה לא הי' לו קול" באופן מדעי ועמוק, ומשלב עם זה מדרש נוסף. 2 דף, עם תיקונים בכתב יד, סימני קיפול, מצב כללי טוב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
Starting at $700