ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 32 - 26.08.2020

מכירה מס' 32
תתקיים אי"ה ביום רביעי ו' באלול התש"פ • 26.08.2020 • בשעה 19:00 

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק 

בימים:
א-ב 23-24/08/2020
בין השעות 14:00 -20:00

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

סט שלם בכריכות עור מפוארות ספר הזהר מהדורה חסידית - בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא - זיטאמיר תקפ"ד-תקפ"ז | 1824-7

סט שלם ג' כרכים של ספר הזוהר הקדוש על התורה "מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי", נדפס בדפוס סלאוויטא המשובח והמפורסם בקדושתו בבעלותו של רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא זצ"ל, חלק בראשית ושמות הנם משנת תקפ"ד | 1824, והכרך השלישי המכיל את ויקרא במדבר דברים נדפס בשנת תקפ"ז | 1827. הסכמות חשובות: מהאדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא בעל ה'אוהב ישראל' מימי שבתו במעז'בוז', רבי חיים הכהן אב"ד פינסק ונכד הבעש"ט הק' האדמו"ר רבי אפרים מסדילקוב בעל ה'דגל מחנה אפרים' זיע"א. בכרך ראשון 2 דף "פסק הגאון והחכם הכולל הנעלה כמהר"ר יצחק דלטאש יצ"ו" בעניין ייחוס ספר הזוהר והמצווה ללמוד בו. [4], רנא, יז, [1], רעח, שט דף. נדפס ברובו על נייר כחלחל, שער בדיו אדומה, כריכות עור חדשות מפוארות, שיקום מקצועי בקצת דפים, מלבד נזקי עש בכרך אחרון מצב כללי טוב. נתון בתוך קופסה נאה תואמת. בגוף הספר ציונים בכתב יד, בכרך ראשון בכתב ספרדי, בכרך אחרון חותמת בעלות בכתב אקרילי, ובדף הראשון הכיתוב: "מוגה" וחותמת בעלות מטושטשות עם הכיתוב "אבוהב" ו"צפת".
החל מ $5000
פריט מס' : 002

2 כרכי ספר הזוהר עם הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב - סלאוויטא תקס"ה | 1805

ספר הזוהר על התורה מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, דפוס רבי דוב בער בן ישראל סג"ל ורבי דוב בער בן פסח בסלאוויטא תקס"ה | 1805. בגב השער של חלק שמות הסכמת סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע. כרך 1: חלק שני - ספר שמות. רסט, [3]. מצב כללי טוב. כרך 2: חלק שלישי ספר ויקרא [כולל במדבר ודברים]. ש דף. כריכה קדמית מנותקת. ללא שדרה. דפים מנותקים. מצב כללי טוב - בינוני. שני הכרכים בכריכות מקוריות מעוטרות. מודפס על נייר משובח, בחלקו על דפים תכלכלים. נזקי עש בעיקר צמוד לשדרת הספר. פגמים ונזקי עבר שונים. חתימות בעלות "מרדכי בן מו"ה אברהם זאב הכהן".
החל מ $600
פריט מס' : 003

ספר עין יעקב חלק שני - בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא זיטאמיר תר"י | 1850

ספר עין יעקב חלק שני, חיבור המאסף את כל אגדות חז"ל לרבינו שלמה בן יעקב חביב זצ"ל. עם פירש"י ז"ל ותוספות וחידושי הרמב"ן הריטב"א והר"ן ז"ל, ועם המהרש"א ועוד. בדפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא - זיטאמיר תר"י | 1850. שער בדיו אדומה, [1],רמא דף. כריכה חדשה, כתמים, מעט נקבי עש, דפים חומים, הדבקות ושיקומים, במאחורי השער הודבק קרטון לחיזוק, מצב כללי טוב. חותמת בעלות מטושטשת.
החל מ $80
פריט מס' : 004

מסכת שבועות ועבודה זרה עם השער הירוק הנדיר - בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא זיטאמיר תרי"ח | 1858

מסכת שבועות ועבודה זרה מן תלמוד בבלי, נדפס "ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא והרבני מו"ה יהושע העשיל נ"י שפירא - זיטאמיר תרי"ח | 1858. שני שערים בדיו אדומה ושער מעטפת נוסף על נייר ירוק לא מצוי, מופיע גם חלקה השני של המעטפת בסוף הספר עם עיטור סלסלת הפירות. [3],עב,[2],צט,[1],יד דף. כריכת עור ישנה, מעט נקבי עש, כתם במעטפת, פגמים שונים בכריכה, כתמים, מצב כללי טוב. במעטפת חתימת בעלות: "שייך להרבני נחום חיים...?"
החל מ $100
פריט מס' : 005

מסכת עירובין מתלמוד בבלי - דפוס שפירא זיטאמיר תרכ"ב | 1862 כריכה מקורית

מסכת עירובין מן תלמוד בבלי עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם.... נדפס בזיטאמיר ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא נ"י, והרבני מו"ה יהושע העשיל נ"י שפירא תרכ"ב | 1862. שני שערים, שניהם עם דיו אדומה. [1], קלה, כ, ג, פט-קלא דף. כריכת עור מקורית עם פגמים. נקבי עש וכתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 006

ספר תורת זבח לרבי שלמה גאנצפריד - זיטאמיר תר"ל | 1869

ספר תורת זבח, חיבור מיוחד לשוחטים ובודקים "כולל הלכות שחיטה, כיסוי דם, טרפות הריאה, וניקור, ויפרד לשלושה ראשים" 'מזבח העולה' 'יסוד המזבח' ו'העלה שלמה'. מאת הגאון רבי שלמה גאנצפריד זצ"ל. הסכמות מרבי שלמה קלוגר, רבי מאיר מאונגוואר, ה'דברי חיים' מצאנז ועוד. בדפוס מוהר"ר יצחק משה באקשט - זיטאמיר תר"ל | 1869. עא דף. הקדמה ארוכה עם חידושי דינים מאת הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל. חיתוך דפים צבעוני, כתמים קלים, מצב כללי טוב מאד. בשער חותמת: "הרב יעקב פינק". בגב השער חותמת: "אשר יעקב בלאא"מ יוסף אהרון טאראן שו"ב ומוהל" - רבי יוסף אהרן טאראן בעל 'זכרון יוסף' היה מו"צ ושו"ב במושבה זאנינפלד-ארגנטינה.
החל מ $70
פריט מס' : 007

ספר קיצור שני לוחות הברית [של"ה] - זיטאמיר תרל"ב | 1871

ספר קיצור שני לוחות הברית, עם מהדורא בתרא והוספות מאת רבי יחיאל מיכל עפשטיין זצ"ל. נדפס בז'יטומיר בדפוס הרבני יצחק משה באקשט - תרל"ב | 1871. פח דף. כתמים ונקבי עש מועטים, קרעים קלים, כריכה מקורית שדרת עור, מצב כללי טוב. בפורזץ רישום בעלות: "זה הספר שייך לה'ר זעליג ברינדיס מטארניפאל".
החל מ $80
פריט מס' : 008

נדיר ושמור: ספר טוביה עם תרגום ללטינית - מהדורה מוקדמת איזנא ש"ב | 1542

ספר טוביה - TOBIAS HEBRAI "בלשון עברי עם העתקה בלשון רומיי בצדו על ידי פאוילי באגיי" חיבור מימי בית שני אותו חיבר כמופיע בתחילתו: "זה ספר טוביה בן חננאל בן גבריאל מזרע אשיל משבט נפתלי... אשר הגלה שלמנאסר מלך אשור יחד עם כל יושבי הגליל..." כתוב בשפה מליצית ועשירה ויש מכלילים אותו ב'כתובים אחרונים' אך באמת תוכנו וטיבו אינם ידועים כל צרכם ואינו נכלל בקרב ספרי הקודש. בדפוס זה עברית ולטינית עמודה מול עמודה, הקדמה ומבוא ארוך בלועזית עם ציטטות שונות בעברית יתכן ומהברית החדשה. בספרייה הלאומית נמצא באוסף נדירים, מהדורה שנייה בדפוס פאולוס באגיוס - איזנא ש"ב | 1542. 24 דף. בעמוד אחרון איור עץ ובעלי חיים עם הכיתוב "כל אילן טוב נושא פרי טוב" ו"עץ חיים היא למחזיקים" וגו'. כריכה ישנה מנותקת, כתמים קלים, מצב כללי מעולה. בשער הטבעה עיוורת סמל עם הכיתוב: "GRENDON KALL 1850", ורישום ארוך בלועזית. הדגשות ורישומים נוספים.
החל מ $900
פריט מס' : 009

ספר יסוד עם חתימה היסטורית חשובה: סט ששה סדרי משנה - מהדורה ראשונה לפירוש הברטנורא ונציה ש"ח-ש"ט | 1548 הערות וחתימות ספרדיות

סט שלם בשני כרכים המכילים את ששה סדרי משנה, "עם פירוש הרב המובהק הגאון כמהר"ר עובדיה מברטנורה...". מהדורה ראשונה לפירוש יסודי זה שהתקבל בכל תפוצות ישראל, והפך ברבות הימים לנכס צאן ברזל בלימוד המשניות - ויניציאה שנת ש"ח והמשכו בשנת ש"ט | 1548. סטפנסקי ספרי יסוד 32. שער נפרד לכל סדר, בעותק זה חסרים שערים לשני סדרים (זרעים ונזיקין), ודף אחרון מסדר נשים, כמו"כ בסוף סדר טהרות 5 דפים שהיו חסרים הושלמו בכתב יד רש"י תואם לצורת הדף המקורית. עג; פז; סו; פה, [1]; צז, [1]; קכו דף במקור. כריכות חדשות, הדבקות בחלק מהדפים, כתמים ונקבי עש, פגיעות בטקסט במס' מקומות. מצב כללי טוב. בשערים ובפורזצים רישומים בכתב ספרדי וחתימות ספרדיות שונות, חלקם מתקופת ההדפסה(!). בגוף הספר הערות ותיקונים בכתב יד, לא נבדקו לעומק. באחד השערים חתימה: "שלמה גאביזון" - ככל הנראה זוהי חתימת ידו (תואמת לתקופה לפי המאפיינים, אולי זוהי חתימתו היחידה הידועה) של רבי שלמה גאביזון (נפטר לפני שס"ח), גאון מובהק מגדולי רבני מצרים בקהיר, שאסר על הקראים להתגייר (הרדב"ז חלק עליו והיתירם). בשו"ת מהר"ם גאויזון מובאות מתשובותיו וכן נזכר בספר הדרשות של רבי חיים חברייא. חתימות נוספות: - הצעיר יהודה בן היקר רבי מצליח - יחיא יוסף נקאש - זה הספר שלי אני הצעיר יהודה פר...[חתוך] - יוסף אלעמסי - יוסף אלקבץ - יחזקאל מנזלי...? - חיים כהן - רישום בתב יד תימני: נולד... מעודד הכהן בן סעדיא הכהן... שנת א' תתקמ"ו [לשטרות = שצ"ה לב"ע]. - סעדיא הכהן - יוסף אבו...?
החל מ $1200
פריט מס' : 010

עותק מושלם ושמור: ספר כל בו - מהדורה מוקדמת ונציה שכ"ז | 1567

ספר כל בו, מיסודות ספרי ההלכה והמנהגים מתקופת הראשונים, שם מחברו לא נודע. מהדורה מוקדמת בדפוס זורזי די קבאלי - ונציה שכ"ז | 1567. שער בחיתוך עץ, קנח דף. שיקומים בשער ובעוד מקומות, כתמים, שדרת עור, מצב כללי טוב. חותמת בעלות מחוקה בחלקה: "ישראל שלום ...ימציק-?". ספר כלבו, הוא ספר הלכה יסודי, שנתקבל מאוד בתפוצות ישראל. הספר עוסק בענייני: ברכות, תפילות, מנהגי שבתות וחגי ישראל ומועדיו, נישואים, ענייני ממון, הלכות מזון ומנהגי אבלות. כן נכלל בספר אחד הביאורים המוקדמים ביותר להגדה של פסח. הספר יוחס לריב"ש, ואילו החיד"א דוחה אפשרות זאת. יש אומרים כי רבי אהרון הכהן מלוניל - הרא"ה כתב את הכלבו, בספר קורא הדורות כותב שיש אומרים שאשה חכמה כתבה את הספר.
החל מ $400
פריט מס' : 011

מסכת מעילה קנין מדות תמיד מתלמוד בבלי - קראקא שס"ה | 1605

מסכת מעילה "וקנין ומדות ותמיד עם פירוש רש"י ותוספות ופירוש המשניות מהרמבם ז"ל כפי אשר נדפס בויניציאה הבירה... עם יופי אותיות והדיו והנייר..." נדפס קראקא שס"ה | 1605. לח דף. כריכת עור חדשה מובעת זהב, נקבי עש וכתמים, קרעים קלים ובודדים, מצב כללי טוב. בגוף הספר מספר הגהות ותיקונים בכתב יד ספרדי עתיק.
החל מ $800
פריט מס' : 012

טור חלק אבן העזר עם פירוש בית יוסף - קראקא שע"ה | 1615

ספר אבן העזר מארבעה טורים, לרבינו יעקב בן הרא"ש עם פירוש בית יוסף לרבינו יוסף קארו מצפת זיע"א. נדפס קראקא שע"ה | 1615. עם הקדמת בעל הטורים ומרן ה'בית יוסף', קס דף ללא המפתחות. מעט נקבי עש, כריכה ישנה, כתמים, שער וכמה דפים משוקמים מקצועית, מצב כללי טוב. בשער רשיום: "קניתי הק' יוסף סג"ל".
החל מ $800
פריט מס' : 013

צוואה יקרה [לבעל יסוד ושורש העבודה] - דפוס בק ירושלם תרכ"ד | 1864

צוואה יקרה לרבי אלכסנדר זיסקינד זצ"ל בעל יסוד ושורש העבודה, בדפוס רבי ישראל בק ירושלים תרכ"ד - 1864. שושנה הלוי ספרי ירושלים הראשונים מס' 100. כ' דף. הדפים נחתכו בדפוס בגודל לא אחיד. קרע והדבקה בדף השער. מעט כתמים ופגמים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 014

עותק יפה ומיוחס: ספר היכל הקדש קבלה קדומה - מהדורה ראשונה אמשטרדם תי"ג | 1653

ספר היכל הקדש "לבאר סדר תפלות כל השנה וסודן וכוונתן..." מאת רבי משה בן מימון המכונה אלבאז, חיבור חשוב ויסודי שצוטט רבות בפי מפרשי התפילה העוסק בכוונות התפילה והלכותיה עפ"י קבלה שקדמה לקבלת האר"י ומתבסס על ספר הזוהר הקדוש. הביאו לדפוס [בתוספת הקדמה ארוכה ושיר נאה בחרוזים על עשר ספירות באקרוסטיכון שמו] המקובל הלוחם הגדול בשבתאות רבי יעקב בן אהרן ששפורטש ועוד נוסף עליו הגהות מן החכם המקובל רבי אהרן הסבעוני זצ"ל. מהדורה ראשונה - אמשטרדם תי"ג | 1653. ז,עו דף. כריכה חדשה, שער משוקם ופגום, הדבקה וקרע קטן בשולי דף ב', כתמים ופגמים שונים, מעבר לכך עותק מושלם במצב טוב מאד. בשער חתימת בעלות עתיקה מתקופת ההדפסה: "לי הצעיר יום בן הרוש" - ככל הנראה מדובר ברבי יום טוב בן הרוש הראשון ממרוקו שחי בשנות הת' מחכמי העיר צפרו. ב'מלכי רבנן' כתב אודותיו שראה קונטרס ישן בכתב יד עם חידושיו. בדף שאחרי ההקדמה רישומי בעלות: "לי למקנה הצעיר בעבדי ה'... יהודה דלויה", "נחלת אבות אני הצעיר מרדכי בן מוה"ר יהודה דלויה נ"ע אני הכותב הצעיר מסעוד בונאן". רבי יהודה בן רבי מרדכי דילויה הבן ואביו מחכמי ורבני מראקש במרוקו. המחבר רבי משה בן מימון אלבאז חי במחצית השניה של המאה ה-16. התגורר בתארודאנת שבמרוקו, שם החל כותב את ספרו בשנת של"ה, חיבור זה הנו למעשה מקביל לתקופת האר"י ותלמידיו, מה שמוכיח שהחיבור אינו מתבסס על קבלת האר"י. תלמידיו מזכירים אותו בהערצה רבה דבר המעיד על חוג מקובלים שהיה באזור ורבנו עמד בראשו. כפי הנראה מבין תלמידיו נמנו: רבי יהודה חנין בעל 'מנחת יהודה' ו'ספר האור' ועוד, רבי יצחק הכהן בעל ה'גינת ביתן' ורבי יעקב איפרגן בעל ה'פרח שושן' ועוד. (אוצר ספרי חכמי מרוקו עמוד 96)
החל מ $200
פריט מס' : 015

ספר שער אורה [שערי אורה] - זולקווא תצ"ט | 1739

ספר שער אורה נקרא גם שערי אורה, חיבור קבלי קדום "אשר חיבר החכם בחכמת הקבלה המקובל האלקי כהר"ר יוסף בן גי'קטילייא נ"ע". זולקווא תצ"ט | 1739. [2], פו דף. הדבקות ושיקומים במספר דפים, במספר מקומות עם פגיעות קלות בטקסט. מעט נקבי עש וכתמים. סימני שימוש. כריכה חדשה מוטבעת. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 016

עותק מפואר: ספר תהלים עם פירוש חזה ציון לבעל ה'משנת חסידים' - מהדורה ראשונה בחיי המחבר ליוורנו תק"ב | 1742

"זה ספר חזה ציון עד דוד הגדיל והוא פירוש פרד"ס על כל תיבה ותיבה של התהלים בדקדוק עצום.." מאת הגאון המקובל רבי עמנואל חי ריקי בעל החיבור החשוב והנודע 'משנת חסידים' זצ"ל. הפירוש מופיע מסביב לפרקי התהילים, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ליוורנו תק"ב | 1742. קלח, [2] דף. בשער תחריט סמל המחבר - אריה וחיטה בפיו. בסופו קינה מרגשת בחרוזים אחר מיטתו של הרב המחבר זצ"ל, [כפי הנראה נגמרה ההדפסה כשנה אחר המופיע בשער לאחר פטירתו של המחבר, או שהתוסף לאחר מכן] ודברי בנו רבי אברהם שמואל המגולל את דבר הריגתו של אביו בידי בני עוולה בהיותו בחו"ל, ותיאור החלום המסתורי שחלם והתגלה בין כתביו, בו גילו לו מהשמים שהנו משורש נשמת התנא הקדוש רבי יהודה בן בבא מעשרת הרוגי מלכות. שיקום מקצועי בשער ובחלק דפים, לרוב ללא פגיעות טקסט, כתמים, כריכה חדשה מפוארת בשילוב עור מוטבעת זהב, מצב כללי טוב. הדיין המקובל רבי רפאל עמנואל חי ריקי הי"ד (תמ"ז - תק"ג). התפרסם בזכות חיבורו הגדול 'משנת חסידים' ספר קבלה חשוב שנדפס עוד בחיי המחבר בשתי מהדורות ואחר כך במהדורות רבות, והרבו לשבחו כל גדולי עולם. הרב חיבר עוד ספרים רבים כמו ספרנו זה 'אדרת אליהו' 'הון עשיר' ועוד. הבית שבנה רבינו בירושלים שימש בהמשך לרבינו חיים בן עטר 'האור החיים הקדוש' למשכן ישיבתו הנודעת 'כנסת ישראל'.
החל מ $800
פריט מס' : 017

ספר מגיד מישרים לרבינו ה'בית יוסף' - קבלה מהדורה מוקדמת זולקווא תקל"ג | 1773

ספר מגיד מישרים על התורה "ובו ביאורי מאורי סודות רמים וגדולים שנתגלו לאיש תם יושב אהלים ה"ה הגאון הגדול... כמוהר"ר יוסף קארו זלה"ה". נדפס זאלקווא תקל"ג | 1773. נו דף. קרעים בשולי השער ועוד דפים, נקבי עש מועטים, כתמים, כריכה ישנה מנותקת חלקית, מצב כללי טוב. בגב הכריכה מדבקה המעידה כי עותק זה הנו מספרי ישראל בפולין שנצלו מן ההשמדה - תש"ח. בשער רישום בעלות: "ישראל צבי במהר"י יצחק". ורישום נוסף: "יוסף שוחט".
החל מ $100
פריט מס' : 018

ספר התמונה - קבלה מהדורה ראשונה קארעץ תקמ"ד | 1784

ספר התמונה, ספר קבלה קדמון על סוד תמונת האותיות "מיוחס לרבי נחוניא בן הקנה ולרבי ישמעאל כהן גדול עם פירוש ממקובל גדול הנכתב בצידו". ובסופו "סוד שם המפורש" - מהדורה ראשונה קוריץ תקמ"ד | 1784. רשימת דפוסי קארעץ מס' 18 (בתוך: מחקרים ביבליוגרפיים - אריה טויבר ירושלים תרצ"ב). [1], עו דף. עותק חסר דפים ז-ח, כז-לג. דפים עה-עו כפולים. תרשימים קבליים. מודפס על נייר עבה ומשובח. כריכה עתיקה עם שדרת ופינות עור יתכן ואף מקורית עם פגמים. קרע בדף מא. נקבי עש. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 019

ספר ציוני - קארעץ תקמ"ה | 1785

ספר ציוני, "פירוש על התורה על דרך האמת [עפ"י קבלה] להחכם השלם הקדוש רבי מנחם ציוני בן מהר"ר מאיר זלה"ה ממדינת שפיירא... נדפס פה ק"ק קארעץ" - קוריץ תקמ"ה | 1785. רשימת דפוסי קארעץ מס' 41 (בתוך: מחקרים ביבליוגרפיים - אריה טויבר ירושלים תרצ"ב). צב דף. מודפס על נייר עבה ומשובח. נזקי עש בעיקר בקצוות ובשולי הדפים. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 020

ספר הקנה על המצות - קבלה מהדורה ראשונה פאריצק תקמ"ו | 1786 מהדורה חסידית בהוצאת רבי שלמה לויצקער

ספר הקנה על המצות, חיבור חשוב בקבלה שיצא לאור תחת שם שיש אומרים שהוא בדוי - רבי אבן גדור קנה בעל ספר 'הפליאה' זצ"ל. מהדורה ראשונה - פאריצק תקמ"ו | 1786. [1],קל דף. בדפוס השותפים הרבנים רבי שלמה (רבי שלמה לוצקער מגדולי תלמידי המגיד ומחשובי כותבי תורותיו) ורבי אלימלך מלויצק ורבי אלימלך מפאריצק. הסכמות מהרבנים מאוסטראה וברעזוב. איורים קבליים של הספירות ועוד, כמו"כ מופיע הפיוט הנשגב 'האדרת והאמונה לחי עולמים' בשינויי נוסחה מעניינים. כתמים והדבקות, נקבי עש וקרעים, נכרך מחדש, מצב כללי טוב. בשער רישומים בכתב ספרדי וחתימת בעלות: "יהושע בן עולייל". בעמוד ראשון חותמות: "ן' עולייל ישיבת בית יהודה שת"ת טיטואן יע"א". בסופו חותמות של בית המדרש בטאלנה-?.
החל מ $400
פריט מס' : 021

ספר מדרש לפירושים - קבלה מהדורה ראשונה בחיי המחבר זולקווא תק"ס | 1800 עותק מיוחס

ספר עולם הגדול "נקרא בשם מדרש לפירושים", שבעים דרושים ופירושים לפי הקדמות האריז"ל על הפסוק "ויבא יעקב שלם וגו'" מחולק לשנים תחילה שלושים מעלות בבירורי המידות וארבעים ניצוצות אורות וכלים, מאת רבי אליעזר פישל בן רבי יצחק זצ"ל מגיד מישרים דברודי. חיבור מעניין בקבלה אותו חיבר בילדותו ובמשך הזמן צירפו וזיקקו, והוסיף לו ג' הקדמות מהן אחת ארוכה ונאה בחרוזים. מהדורה ראשונה בחיי המחבר - זאלקווא תק"ס | 1800. [1],קלו דף. עותק חסר דף אחרון מהתנצלות המחבר והסכמה אחת, ושלושה דף נוספים המכילים את ההקדמות. שער בדיו אדומה, בסופו מפתחות, הסכמות מרבי צבי הירש מייזליש, רבי מאיר מבראד, ועוד. הדבקות בגב השער, כתמים גדולים בחציו התחתון של העמוד, נזקי עש בקבוצת דפים, נכרך מחדש, מצב כללי בינוני. בשער חתימות בעלות: "הקטן משה דב בער בלמ"א נתן...?" וחותמת חשובה: "ה"ק מאיר בן הרב ה"ג יעקב שיק אב"ד ק"ק אנאד והגליל יע"א" וחתימה בכתב ידו, ראה להלן. הקדשה "דורון דרשה מהח"ר ר' יוסף נ"י מריסקע". רבי חיים מאיר שיק (תר"ל - תרצ"א) בן רבי יעקב בעל ה'ישרש יעקב'. תלמיד השב"ס, בזיוו"ר חתן רבי יעקב יוסף כץ מאנאד, את מקומו מילא אחריו בשנת תר"ן. בזיוו"ש היה חתנו של רבי יוסף שלמה רייניץ ממישקולץ. הקים ישיבה ללימוד תורה ומלאכה (ובה למדו גם חייטות, נגרות, וסנדלרות). בניו - רבי דוד יוסף מניו יורק, רבי משה נתן מפעסט, רבי שמואל מפינצעהאלי. חתניו - רבי יחזקאל פיבל דאנאטה ממלא מקומו באנאד, רבי אברהם יוסף ליכטנשטין מניראטשאד.
החל מ $160
פריט מס' : 022

תיקוני הזוהר מהדורה חסידית עם חלוקה לימי הרחמים וסליחות - דובנא תקצ? | 1830? מהדורה נדירה מדפוס נדיר

ספר תקוני הזהר "שחבר התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי... בתוספת מרובה על הראשונים... ולזכות הרבים אנכי תקנתי מיום אל יום לחדש אלול עד יום הכיפורים דבר יום ביומי שספר התיקונים מסוגל לתיקון הנפש כנודע ליודעי חן". תיקוני זוהר מחולק לפי ימות חודש אלול עד יום כיפור ולא לפי הספר של התיקונים כפי שהוא ברוב הספרים. בסופו נוספו עוד "פירוש על קצת מאמרים" מהמהרח"ו ועוד "קצת כללים לחכמת הקבלה מהאר"י" - דובנא (לפי התקליטור יתכן ונדפס בזולקווא) ללא ציון שנה עפ"י הספריה הלאומית שם מקוטלג ספר זה במדור נדירים נדפס כנראה סביב שנת תק"צ [1830]. [1], פ דף. נזקי עש קלים. כתמים וסימני שימוש. כריכה חדשה. פגמים קלים. מצב כללי טוב. מהדורה חסידית: בקרב חסידים נהגו לומר בימי הרחמים והסליחות לפי סדר מסוים, כך גם בחסידות שונות ובהם בחב"ד. וכך נאמר מפי הרבי רבי מנחם מענדל מליובאוויטש (תורת מנחם כרך לד עמ' 303-302): אמירת תיקוני זוהר בימי הרחמים והסליחות - ישנו מנהג שהובא בספר "כסא מלך" [ספר שהובא כמה פעמים במאמרי רבנו הזקן, והצ"צ מרבה להביאו באור התורה, וביותר – במאמרי הצ"צ שלא נדפסו עדיין, כך, שהוא בודאי בר סמכא וכו'], שבמשך הארבעים יום שמר"ח אלול עד יוהכ"פ לומדים בכל יום תיקוני זוהר. ובכמה מדפוסי התקו"ז נדפס הסדר שצריכים ללמוד בכל יום. חיפשתי במקומות שונים אם התקבל מנהג זה בקרב חסידי חב"ד, ולא מצאתי ראי' לאחד משני הצדדים, עד שמצאתי שבשיחה הנ"ל (שבה מתאר כ"ק מו"ח אדמו"ר את חודש אלול בליובאוויטש) נאמר בזה"ל: "אחדים אומרים תהלים, אחרים לומדים חסידות, אחרים אומרים תיקוני הזוהר, ואחרים עומדים או יושבים ומתפללים". ולכאורה, מדוע נקט תיקוני זוהר דוקא? – חודש אלול הוא הזמן המתאים ללמוד שער התשובה, דרך חיים וכדומה, וגם אם לומדים זוהר – מדוע דוקא תיקוני זוהר, ולא את ספר הזוהר עצמו? – ומזה מוכח, שהמנהג הנ"ל שבספר כסא מלך (לימוד תיקוני זוהר בחודש אלול) התקבל גם בליובאוויטש. – אין פירוש הדבר שחייבים ללמוד (או עכ"פ לומר) תיקוני זוהר, אבל בכל אופן, הרי זה מנהג מקובל בקרב חסידי חב"ד.
החל מ $140
פריט מס' : 023

נדיר במיוחד: ספר יונה עם פירוש רש"י אברבנאל ועוד - ליפסיא [לייפציג] תמ"ג | 1683

Jonas illustratus... cura atque studio Frid. Alb. Christiani, Judaei Conversi - ספר יונה עם תרגום יונתן מנוקד, מסביבו מסורה קטנה וגדולה ופירושיהם של רש"י, אבן עזרא, רד"ק ואברבנאל. בשולי הספר לקסיקון עברי-לטיני קצר. שני שערים, עברי ולטיני. ושיר בעברית לכבוד הבחורים המשכילים שסייעו להוצאת הספר (שמות הבחורים בלטינית), מאת 'המעתיק' המומר F.A.C. [פרידריך אלברכט כריסטיאן - המומר ברוך בן משה מפרוסטיץ] - לייפציג דפוס דפוס יושטינוס בראנד תמ"ג | 1683. [3], 83; [17] עמ’, 15.5 ס"מ. כתמי זמן. הדבקות וחיזוקים לחלק מהדפים עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה מאוחרת יותר. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 024

ספר יסוד: דרכי משה לרבינו הרמ"א על טור יורה דעה - מהדורה ראשונה זולצבאך תנ"ב | 1692

ספר דרכי משה הארוך מטור יורה דעה, מאת רבינו משה איסרליש - הרמ"א מקראקא זיע"א. עם הגהות אורח מישור לרבי יוחנן בן מאיר מקרמניץ זצ"ל. מהדורה ראשונה - זולצבאך תנ"ב | 1692. [2],קו [צ"ל קט] דף. סטפנסקי ספרי יסוד 154. הסכמות מרבני פוזנא, קאליש, מעזריטש, פראג, פרנקפורט ועוד. שער מנותק, נקבי עש מועטים, כתמים, נייר חום בחלק מקומות, כריכה בלויה שדרת עור, מצב כללי טוב.
החל מ $240
פריט מס' : 025

שו"ע אבן העזר מהדורת כיס - אמשטרדם תנ"ח [נחת] | 1698

שולחן ערוך מטור אבן העזר עם הגהות הרמ"א ובאר הגולה, שני שערים, הראשון באיורי מלאכים כרובים, מעטפת פרגמנט לשמירה, מהדורה יפה ומיוחדת בדפוס המשובח של הבחור עמנואל בן יוסף עטיאש - אמשטרדם תנ"ח | 1698. [אודות הסגולה שבספרים שנדפסו בשנה זו ראה מורשת מכירה זו פריט מס' 059]. [1],קפ,[1] דף. כריכה ישנה שדרת ופינות עור, קדמית מנותקת, כתמים, שיקום מקצועי בקצת דפים, מצב כללי מצוין.
החל מ $100