ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 31 - 08.07.2020

מכירה מס' 31
תתקיים אי"ה ביום רביעי ט"ז בתמוז התש"פ • 08.07.2020 • בשעה 19:00 

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק 

בימים:
א-ג 05-07/07/2020
בין השעות 14:00 -20:00

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

להורדת קטלוג PDF לחצו כאן

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

ספר פלפול על זמן זמנים זמניהם נגד הנצרות - מהדורה ראשונה לונדון תרס"ח | 1908

ספר "פלפול על זמן זמנים זמניהם מיוחס לר' יונה רפא" חיבור עתיק ושנון נגד הנצרות והברית החדשה, פרודיה בהשראת הגדה של פסח, המחבר שזר מוטיבים עפ"י סדר ההגדה לכל ארכה, ובדרך שיר ופיוט עושה ליצוניתא דע"ז, עם קורות העתים מערש הנצרות והתפתחותה. החיבור הזה חובר במקור באיטלקית והנו קדום מאד, ולמעשה מופיע בכתב יד כבר בשנת ק"מ, מאז עבר הרבה העתקות בכת"י אך לא בא בדפוס עד כה, עותק זה יצא לאור ע"י גרשון בן יוסף בילאסקו מראמסגעט אנגליה עפ"י כתב יד מונטיפיורי 454. מהדורה ראשונה - לונדון תרס"ח | 1908. מבוא בלועזית, וציור שער כתב היד. [5],פג עמוד. כריכה מודפסת, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 027

ספר מחולת המחנים נגד מנהגי הרפורמים - מהדורה ראשונה פרשבורג תרי"ט | 1859

ספר מחולת המחנים "מבאר את פלגות הנהר העובר בין המחנים מנהגי בתי כנסיות, החדשים והישנים, בענין העמדת הבימה והחופה וקריאה לס"ת וכדומיהן..." מאת רבי ישראל דוד בן רבי מרדכי מרגליות יפה זצ"ל. החיבור עוסק בהעמדת פרצי הדת שפרצו הרפורמים במנהגי בית הכנסת, אשר חפצו להכניס מנהגי הגויים רח"ל, כמו"כ הקדמה חריפה מאת המחבר בגנותם, בגוף הספר תרשימים שונים בחכמת המדידה [הנדסה]. מהדורה ראשונה בחיי המחבר - פרשבורג תרי"ט | 1859. בסוף הספר שמות המתנדבים ועוד - לא מופיע בכל העותקים. [1], פ, [3] דף. כריכה מנותקת חלקית, נקבי עש, כתמים, מצב כללי בינוני.
החל מ $80
פריט מס' : 028

ספר 'הבעל שם ממיכלשטאט' ביוגרפיה על חייו ותולדותיו בגרמנית - פרנקפורט תרע"ג | 1913

ספר הבעל שם ממיכלשטאט, תולדות חייו של הצדיק פועל הישועות רבי יצחק אריה וורמסר זצ"ל, בגרמנית, נדפס בפרנקפורט דמיין תרע"ג | 1913. [1],190 עמוד. כריכה מקורית, קדמית מנותקת חלקית, פגמים בשדרה, מצב כללי טוב.
החל מ $60
פריט מס' : 029

סט 7 ספרי יהדות לילדים בגרמנית - ברלין תר"ף | 1920

שבעה חוברות מתוך סדרה בת 8 חלקים, לילדים בנושאי יהדות, כתובים בגרמנית, נדפסו בברלין תר"ף | 1920. בתוך קרטון תואם, רישומי בעלות בלועזית בשערים, פגמים קלים, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 030

לוט 2 ספרים בחכמת ישראל - ישראל שנות הת"ש

1. ספר יובל לכבוד הרב ד"ר שמעון פדרבוש "לאות הוקרה לארבעים שנות יצירתו המבורכת בשדה התורה והחכמה" הוצאת מוסד הרב קוק - ירושלים תשכ"א. מאמרי ומחקרי היסטוריה פילוסופיה שירה והלכה, בתוך עטיפה מודפסת. 2. ספר התלמוד וחכמת הרפואה מאת ד"ר י. ל. קצנלסון. תל אביב תשמ"ב. חיבור חשוב באנטומיה בהלכה, מדיני שחיטה ובדיקה נגעים וצרעת עד לדיני טומאה וטהרה, בסופו ציורים ותרשימים על התוכן המובא. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 031

לוט 2 ספרי שו"ת חשובים סביב שנות ה-ת"ש מהדורות ראשונות

1. ספר שאלות ותשובות דגל ראובן שני חלקים "כולל שאלות ותשובות, חידושי הלכות, וביאורי סוגיות" מאת רבי ראובן כ"ץ זצ"ל אב"ד אמדור וסטוויסק ופתח תקוה, שער נוסף לחלק שני, נדפסו בחיי המחבר, חלק ראשון מהדורה שנייה - ירושלים תרצ"ט. חלק שני מהדורה ראשונה - ירושלים ת"ש. הסכמה מרבי חיים עוזר גרדז'נסקי זצ"ל. 2. ספר אהל משה חלק ראשון "שאלות ותשובות באורים בסוגיות הש"ס והרמב"ם כולל חידושים והערות ביורה דעה הלכות שמחות" מאת רבי משה יונה הלוי צווייג זצ"ל, אב"ד אטיק-מאהליב וירושלים ולימים אב"ד אנטווערפן, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלים תש"ט. בסופו קונטרס הר אבל על הלכות אבלות עם שער נפרד. פגמים שונים, מצב כללי טוב.
החל מ $75
פריט מס' : 032

ספר קרבן אליצור - מהדורה ראשונה טבריה תרצ"ו | 1936

ספר קרבן אליצור שאלות ותשובות בדינים וטעמי המצות, לרבי אליעזר מנצור סתהון זצ"ל, בסופו 'טל תורה' על הפרשיות, מהדורה ראשונה מדפוס בו הודפסו מעט ספרים - טבריה תרצ"ו | 1906. הסכמה מהראי"ה קוק זצ"ל, [2], נ, מד דף. נקבי עש, כריכה עם פגמים, רפויה, ללא כריכה תחתית, מצב כללי בינוני.
החל מ $70
פריט מס' : 033

ספר קנאת סופרים לרבי שלמה קלוגר - מהדורה ראשונה בחיי המחבר לעמברג תרכ"א | 1860 עם ציונים בכתב יד

ספר קנאת סופרים על דיני סת"ם ועוד, מאת רבי שלמה קלוגר זצ"ל. מהדורה ראשונה בחיי המחבר, נדפס בלעמברג, לפי הקולופון - תרכ"א | 1860. הקדמה ארוכה מאת המחבר. [2],פא [צ"ל פב] דף. כריכה חדשה, כתמים, כתם גדול בשער, מצב כללי טוב. בגוף הספר ציונים ותיקונים בכתב יד בגוף הספר.
החל מ $100
פריט מס' : 034

ספר בית אביגדר - מהדורה ראשונה מפוארת לונדון תרס"ה | 1905

ספר בית אבי-גדר "חדושים בש"ס בבלי ירושלמי רמב"ם וטורים מאת חיים יהושע (זעליג) בן יהודה (ליב) הרופא למשפחת אביגדר המכונה דאקטאר וויגאדער" מהדורה ראשונה - לונדון תרס"ה | 1905. מחולק לשלושה חלקים עטור סופרים, קשות מיושב, הדרת קודש, שער נפרד לכל חלק, שני שערים בתחילה ושער נוסף בלועזית. הסכמות מרבי אלי' ברוך קאמאיי אב"ד מיר, רבי שלמה מרדכי ברודנא מסטייפצי-מינסק, רבי אהרן ליב גליקמאן מלובלין ועוד, חיתוך דפים בצבע זהב, כריכה מפוארת דהויה מוטבעת עיטורים, פגם בשדרה, נקבי עש מועטים בשולי הדפים ובכריכה, מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 035

פירוש המלבים על חומש ויקרא - מהדורה ראשונה בחיי המחבר - בוקרשט תר"ך | 1860

"ספרא דבי רב הוא ספר תורת כהנים עם פירוש התורה והמצוה" מאת הגאון רבי מאיר ליבוש מלבים זצ"ל. מהדורה ראשונה בחיי המחבר - באקארעשט תר"ך | 1860. עם הקדמה ארוכה מהמחבר, שני שערים, [ג] יד, רלג דף. כתמים קלים, מצב כללי טוב. בפורזץ ובשער חותמת בעלות: "יצחק בהגר"א שווארץ זצ"ל בעה"ק ירושלים תובב"א".
החל מ $150
פריט מס' : 036

לוט ארבעה ספרי תפילה והיסטוריה כפי מנהגי קהילות תימן ועדן

1. סדר הושענות "כמנהג קהל קדוש תימן יע"א מיוחסות לרבינו סעדיא גאון זצ"ל" נדפס ליוורנו תרס"ב. ישנם עותקים עם הוספות להגדה של פסח. 2. ספר מנחה וערבית "כמנהג ק"ק עדן יע"א" עם ברכת המזון, הלבנה, הבדלה, ועוד, ליוורנו תרס"א. בסופו 'חופת חתנים' עם שער נפרד, "כולל דינם ומנהגים ברכות אירוסין... פזמונים והללות וחדויות לחופה כפי מנהג ק"ק עדן יע"א". עם הפיוט בר יוחאי, מהדורה ראשונה - ליוורנו תרס"א. כריכה מנותקת ללא שדרה. בפורזץ חתימה בכתב ספרדי: "שלום סיקר הי"ו" ורישומים נוספים בכתב ספרדי. 3. ספר חופת חתנים כפי מנהג עדן, עם הפיוט בר יוחאי, מהדורה ראשונה - ליוורנו תרס"א. עם מעטפת נוספת על נייר ורוד. כריכה מנותקת, נזקי עש בדפים אחרונים. 4. ספר בין עדן ותימן מאת מהלל העדני, ספר ראשון אנשי מידות, מעשיות והיסטריה על המקומות הנ"ל. עם תמונת המחבר, נדפס תל אביב תש"ז. מלבד הפגמים הנזכרים בפרטות, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 037

סדור הגר"א שני חלקים - מהדורה ראשונה ירושלים תרנ"ה/ח | 8\1895 עם חותמות והערות בכתב יד

סידור הגר"א "בנגלה ובנסתר בנגלה מעשה רב ולקוטי דינים מהגר"א ובנסתר סידור כתב יד וליקוטי הגר"א..." שני החלקים בכרך אחד. שני שערים לחלק ראשון, הראשון בצבע כחול עם אותיות אדומות, הסכמות מהמהרי"ל דסקין, רבי מאיר ברלין, ורבי בצלאל הכהן מווילנא זצ"ל. מהדורה ראשונה ירושלים תרנ"ה | 1895 חלק שני נדפס בתרנ"ח | 1898. [5],קסד;[1],קס דף במקור - בעותק זה חסר השער לחלק שני. כריכה מקורית, שדרת עור, מעט נקבי עש, כתמים, מצב כללי טוב. בשער חותמת בעלות בעברית ובלועזית: "יודא וואלף שלעזינגער מק"ק גר מטפאלטשאן יע"א בעיה"ק ירושלים תובב"א". וחתימה ממנו. חתימה ורישומים נוספים מ"משה מרמק ווינשטאק". בגב הכריכות רישומים בעיפרון - מראי מקומות מתוך הספר, הערה במפתחות ורישום בעלות בגוף החלק שני.
החל מ $200
פריט מס' : 038

משנה ברורה חלק א' מהדורה ראשונה עם 2 דפי ה'פרנומרנטן' הנדירים ורישום "מוגה" - וורשה תרמ"ד | 1844

ספר משנה ברורה חלק ראשון מאת רבינו ישראל מאיר מראדין זיע"א. נדפס ווארשא תרמ"ד | 1844. עם 2 דפי 'שמות החתומים' [פרנומרנטן] הנדירים בסופו, המופיעים רק בחלק מהטפסים. קנא,[2], דף. דף אחד מנותק, קרע מחסר בדף ד, כתמים, מצב כללי טוב. בשער הכיתוב בעיפרון: "מוגה" ככל הנראה בכתב ידו של המחבר, כפי הידוע שהיה מקפיד להגיה ולרשום זאת בעצמו מחשש גזל.
החל מ $400
פריט מס' : 039

אוסף תמונות ומסמכים משפחה יהודית מלודז' - פולין המאה ה-20

אוסף 16 תצלומים מחיי משפחה יהודייה בלודז', המתעדים אפיזודות שונות מהווי משפחתי: בסעודת משפחה מורחבת, בשתיית לחיים, מהלך ברחובה של עיר, סטודנט על רקע מקום לימודיו?, ועוד. תמונה אחת מתוארכת מאחור בכתב יד לשנת 1926, ואחת נוספת לשנת 1946, כלומר צולמו לפני המלחמה ולאחריה ויתכן גם במהלכה. כיתובים שונים מאחור בלועזית ואידיש. תמונה אחת כפולה 4. בנוסף מכתב בלועזית, וכרטיס בגרמנית - משתתף בחינם בבית הספר היהודי. גדלים שונים, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 040

אוגדן תמונות מניאטורי המלווה נערה יהודיה מיום לידתה עד נישואיה - לודז' 1920-?

אוגדן תמונות מיניאטורי, תצלומים מחוברים בשרשרת, נראית עלמה יהודיה מעת לידתה עד שנות בגרותה, תמונה ראשונה חסירה, על אחת מהן ישנו כיתוב: "23 HOTEL VICTORIA" על אחת מהן חותמת הפוטו, התמונה האחרונה דמוית בול, לודז' תחילת המאה ה-20. מידות: כ8X5 ס"מ. פגמים בכריכה, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 041

אוסף 9 תמונות כיתות תלמידים יהודיים באירופה - תחילת המאה ה-20

אוסף 9 צילומים, נראים כיתות תלמידים בערי אירופה השונות, עם המורים, על תמונה אחת התלמידים מחזיקים כיתוב: "בית ספר עממי-יהודי טימישווארא (רומניה) ב' כתה ג' 1945-46" על תמונה של כיתת בנות מופיע מאחור בעיפרון: "תרפ"ז" תמונה נוספת עם כיתוב מאחור בלועזית וחותמת הפוטו בלודז'. גדלים שונים, כתמים, רובם במצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 042

צילום ישן תמונת מחזור של תלמידים יהודיים בבית ספר ציוני בחו"ל - מזרח אירופה?

תצלום מוקדם של תלמידים בבית ספר יהודי ציוני בחו"ל, נראה כתמונת מחזור, נראים גם המורים, בתחתית במרכז צורת מגן דוד עם הכיתוב ציון. מידות: 29X21 ס"מ. מודבק על גבי קרטון. פגמים וסדקים שונים, מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 043

צילום ישן משפחה יהודית מבוכרה - תר"ס?

צילום מוקדם של משפחה יהודית בוכרית, בלבושיהם המסורתיים האופייניים, מודבק על גבי קרטון, 1900 בערך. מידות: 17.5X24 ס"מ. סדקים ופגמים, מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 044

4 תצלומים מקוריים של יהודים תימניים ע"י הצלם הרשמי של הפלוגה האוסטרלית - ירושלים שנות ה-40

ארבעה תצלומים מקוריים, נראים יהודים תימניים עבדקנים בלבושן המסורתי, באחת מהן נראה ילד. לפי החותמת בלועזית המופיעה מאחור, הרי שתמונות אלו צולמו ע"י הצלם הרשמי של הפלוגה האוסטרלית, צלם מספר 111. מתקופת השלטון העותומני בארץ ישראל - ירושלים שנות ה-40. מידות: 6X9 ס"מ. ללא פגמים במצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 045

16 צילומים של תלמידי בית הספר גן יבנה מימי ראשית המושבה שנות ה-30

אוסף צילומים של תלמידי בית הספר במושבת 'גן יבנה', נראים גם המחנך ועוד, 16 תמונות בגדלים שונים, מימי הקמת המושבה בשנות ה-30. אחת מהן גלויה בגבה, גדלים שונים, תמונה אחת קרועה בצידה, כתמים קלים, מצב כללי טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 046

ארבעה תצלומים של הנציב הבריטי הראשון הרברט סמואל היהודי - 1920

ארבעה צילומים בהם נראה הנציב הבריטי העליון סיר הרברט סמואל, בחברת דיפלומטים ואנשי ממשל, סביב 1920. שלושה תצלומים מוטבעים שם הצלם: "ציון פייגין חיפה". מידות: 17X12 ס"מ. סיר הרברט סמואל היה הנציב הבריטי העליון הראשון למדינת ישראל והיה גם יהודי, מה שפיתח תקוות רבות לגביו, חלקם נכזבו ברבות הזמן כשמיאן להתערב בסכסוך היהודי ערבי ועוד.
החל מ $100
פריט מס' : 047

תצלום מוקדם של העו"ד והשגריר יוסף קיסרי [קייזרמן]

תצלום מוקדם של העו"ד והשגריר מר יוסף קייזרמן המכונה קיסרי. מידות: 21.5X29.5 ס"מ. כתמים בצדדים, מצב כללי טוב. העורך דין והשגריר יוסף קיסרי (1894 – 1963) יליד יפו, היה עורך דין שפעל בארץ ישראל בתקופת היישוב ולאחריה בתקופת מדינת ישראל, שייצג למעלה מ-50 משפטי רצח. אביו היה האגרונום נתן קייזרמן פעיל ציבור נודע ומנהל סניף בנק אנגלו-פלשתינה בחיפה. בשנת 1934 יצג קיסרי (קייזרמן - כשמו אז), לצדו של הוראס סמואל, הסניגור הראשי, את אברהם סטבסקי במשפט רצח ארלוזורוב שנערך בבית המשפט לפשעים חמורים בירושלים. החל משנת 1934 היה קיסרי יושב הראש הראשון של מועדון רוטרי בחיפה ועמד בראש אגודת עורכי הדין בחיפה. הוא היה חבר הוועד המרכזי של הסתדרות עורכי הדין, הגוף שקדם ללשכת עורכי הדין בישראל. בשנים 1954–1956 היה שגריר ישראל במקסיקו וציר לא תושב במספר מדינות באמריקה המרכזית.
החל מ $70
פריט מס' : 048

תצלום קבוצתי גדול של המשטרה העות'מאנית - ישראל תחילת המאה ה-20

תצלום קבוצתי גדול, נראים חברי המשטרה העות'מאנית בלבושם הייחודי, המפקדים עם פיקודיהם, ולפי הכיתוב על השלט הקבוע בקיר מימין בשלושה שפות, אזי מדובר בשוטרים של "מנהל התנועה המחוזית". ברקע כיתובים שונים בעברית ובלועזית. מידות: 29X22.5 ס"מ. קמט אנכי בצד שמאל, מצב כללי טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 049

2 תצלומים מאת האחים ז'אק - תל אביב

שני תצלומים בעדשתם של האחים 'ז'אק ברוס': חמור עם אוכף בשדה בור, אימא ובנה בעגלת חסה, באחת מהתמונות חתום מאחור: "Sack Bros J801 Tel Aviv". מידות: 18X13 ס"מ. כתמים קלים, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 050

תצלום מקורי יחיד מסוגו 'שער יפו' בעדשתו של גדול צלמי ארץ ישראל 'פליקס בונפיס' - ישראל המאה ה-19 ממוספר וחתום

תמונה מקורית גדולה, 'שער יפו' בירושלים העתיקה על יד הכותל המערבי, צולם ע"י הצלם הצרפתי הנודע 'פליקס בונפילס' ראה להלן. ממוספר וחתום בהטבעה עיוורת, נדיר: לא מצאנו כדוגמתה באוספים השונים, מידות: 28X40 ס"מ. מודבק על קרטון קשיח גדול: 48X62 ס"מ. ללא פגמים במצב טוב מאד. פליקס בונפיס - Félix Bonfils‏ (בצרפתית) (1831 –‏ 1885). היה צלם צרפתי ידוע, והיה אולי גדול צלמי ארץ ישראל במאה ה-19, וללא ספק, הידוע והפורה שבהם בתיאורי המזרח התיכון וירושלים. תצלומיו של בונפיס מתאפיינים בתיאורי אדריכלות, נופים, ותיאורי דמויות 'מן המזרח' בסגנון אוריינטליסטי. עבודתו המקפת כוללת נושאים רבים ומגוונים, שלא הונצחו בידי צלמים קודמים עד לזמנו. ראה 'ירושלים בצילומיו של פליקס בונפיס' בהוצאת אריאל.
החל מ $5000