ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 31 - 08.07.2020

מכירה מס' 31
תתקיים אי"ה ביום רביעי ט"ז בתמוז התש"פ • 08.07.2020 • בשעה 19:00 

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק 

בימים:
א-ג 05-07/07/2020
בין השעות 14:00 -20:00

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

להורדת קטלוג PDF לחצו כאן

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

ספר זבח פסח פירוש האברבנאל על הגדה של פסח - מהדורה שניה ויניציאה ש"ה | 1545 עם הגהות עתיקות רבות

ספר זבח פסח, הגדה של פסח באותיות מרובעות ומסביבם פירושו של רבינו יצחק אברבנאל באותיות רש"י - מהדורה שניה שנדפסה בדפוס מארקו אנטוניאו יושטיניאן בונציה בשנת ש"ה | 1545. יערי 10; יודלוב 13. ללא שער [הושלם בצילום]. ב-סז דף. כריכה מתקופה מאוחרת יותר. כתמים וסימני שימוש. מעט נקבי עש ופגמים קלים. מצב כללי טוב. לאורך הספר כעשרים הגהות ב-2 כתבי יד אחד מהם איטלקי והשני ספרדי שלא זוהו. חתימת בעלות "שמשון חביליו ס"ט".
החל מ $1000
פריט מס' : 002

נדיר: 6 דפים מדפוס אינקונבולה של ספר כל בו - מהדורה ראשונה איטליה (נאפולי?) ר"ן? | 1490

ששה דפים מתוך חיבור ה'כל בו' הכולל 180 דף. נדפס באיטליה בחלק מהרישומים מופיע נאפולי, שנת ר"ן? | 1490. הדבקות בשולים פוגעות בטקסט, קרעים וכתמים, מצב כללי בינוני-גרוע. אינקונבלה - מונח לטיני שמשמעותו עריסה. לפיכך המונח דפוסי ערש או דפוסי אינקונבולה מתייחס לספרים שהודפסו בראשית דרכה של תעשיית הדפוס, בשנים 1500-1445 לערך. ההנחה הרווחת היא כי בתקופה זו נדפסו כ-35,000 ספרים, ומתוכם יותר מ-200 ספרים עבריים. "פירוש רש"י לתורה" הוא הספר הראשון שמקום הדפסתו - איטליה, ושנת הדפסתו - רל"ה, כתובים במפורש. ספרי ערש הינם ספרים נדירים, הטומנים בחובם ערך תרבותי רב, ולכן ערכם גדול ביותר.
החל מ $200
פריט מס' : 003

נדיר: ברית עולם - עין הדעת חיבור נגד המשכילים מאת רבי עקיבא יוסף שלזינגר - מהדורה ראשונה ירושלים תרמ"ט? | 1889?

ברית עולם - עין הדעת [השגחה פרטיות], מאמר א'-ו', חיבור נגד המשכילים - בצורת ויכוח בין חכם וחוקר, מאת רבי עקיבא יוסף שלזינגר. עפ"י שושנה הלוי נדפס בירושלים בדפוס האחים שלמה זלמן ויצחק נחום לעווי בשנת תרמ"ט [1889]. כ' דף. ספרי ירושלים הראשונים 644. מהדורה ראשונה של חוברת נדירה זו. ללא כריכה. פגמים קלים. מצב כללי טוב. רבי עקיבא יוסף שלזינגר (תקצ"ז – תרפ"ב), מראשוני הפעילים למען בניין הארץ, תלמיד "הכתב סופר", המהר"ם שיק ו"המחנה חיים", חתן רבי הלל ליכטנשטיין מקולומיאה בעל "משכיל אל דל" ומחשובי תלמידיו של "החתם סופר" אצלו למד גם רבי יחיאל שלזינגר אביו של רבי עקיבא יוסף.
החל מ $200
פריט מס' : 004

נדיר: ציון במר תבכה הספד של רבי עקיבא יוסף שלזינגר על חמיו רבי הלל ליכטנשטיין מקולומיאה - מהדורה ראשונה ירושלם תרנ"א? | 1891?

חוברת נדירה עם הספד של רבי עקיבא יוסף שלזינגר על חמיו הגדול רבי הלל ליכנטנשטיין מקולומיאה, החוברת נדפסה במקור ללא דף שער בכותרת החוברת נכתב: "הספד מר - מי כאל הלל - ציון במר תבכהעל פטירת... הרב הגאון הצדיק מו"ה הילל ל"ש [ליכטנשטיין] זיע"א אב"ד דק"ק קאלאמיא... ע"י כבוד חתנו הרב לב העיבר"י...". בהערה מציין הרב המחבר את כי "תכלית הדפסה זאת הן בעד כלל ישראל... כי לא יכולתי להשמיע קולי לכל הקהל הזה ה"י והתרעמו כו"כ [כמה וכמה]...". נדפס בירושלים כפי הנראה בשנת תרנ"א | 1891 - שנת פטירתו של רבי הלל ליכטנשטיין. ו דף. קרע בפינת אחד הדפים, קרעים קלים בשוליים. תיקון בכתב יד בדף הראשון. ללא כריכה. מצב כללי טוב. רבי עקיבא יוסף שלזינגר (תקצ"ז – תרפ"ב), מראשוני הפעילים למען בניין הארץ, תלמיד "הכתב סופר", המהר"ם שיק ו"המחנה חיים", חתן רבי הלל ליכטנשטיין מקולומיאה בעל "משכיל אל דל" ומחשובי תלמידיו של "החתם סופר" אצלו למד גם רבי יחיאל שלזינגר אביו של רבי עקיבא יוסף.
החל מ $300
פריט מס' : 005

קובץ מעשה ניסים - מהדורה ראשונה ירושלם תר"ץ | 1930

קובץ מעשה נסים "בו יבוארו מעשיות שנעשו לישראל בשנים קדמוניות בדרך נס" יו"ל ע"י יצחק בכ"ר מיכאל בדאהב הירושלמי - מהדורה ראשונה ירושלים תר"ץ | 1930. ג' חלקים, עם שער ומעטפת מודפסת - שני שערים לכל חלק, הספר מכיל סיפורים על רבי גרשם מאור הגולה, מ, נח, קיב עמ'; מ, נח, קיב עמ' מלבד המעטפות. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 006

ספר משנת חסידים - קבלה מהדורה שנייה אמשטרדם ת"ק | 1740

ספר משנת חסידים, כוונות התפלות על פי כתבי האר"י ותלמידיו, מאת המקובל הגדול רבי עמנואל חי ריקי זצ"ל, מהדורה שנייה שנדפסה בחיי המחבר - אמשטרדם ת"ק | 1740. [6],קלב,[2] דף. הסכמות מרבי יעקב אבוהב, רבי חיים אבולפיא, רבי הלל אשכנזי ועוד. בסוף הקדמה שנייה כתב המחבר שיר נאה על "עולמות נשמות כוונות". כריכה עתיקה בלויה, ככל הנראה מקורית, ללא שדרה, כתמים, מצב כללי טוב. בגב הכריכה חתימה בכתב ספרדי: "יהודה שתכונה" בשער חתימה נוספת בכתב ספרדי: "אהרן רפאל חמו" - יתכן ומדובר ברבי רפאל בן מכלוף בן חמו מצפרו שבמרוקו. כמו"כ רשם הנ"ל בכל דף אות אחת משמו עד יצירת שמו המלא. חתימה נוספת: "זיסקינד שפייאר". ספרו העיקרי והחשוב של המחבר המקובל הרב עמנואל חי ריקי, ספר קבלה חשוב שנדפס עוד בחיי המחבר בשתי מהדורות ואחר כך במהדורות רבות והרבו לשבחו כל גדולי עולם. הרב חיבר עוד ספרים רבים כמו 'אדרת אליהו' 'חזה ציון תהלים' 'הון עשיר' ועוד. הבית שבנה המחבר בירושלים שימש לר' חיים בן עטר "האור החיים הקדוש" לישיבתו בירושלים "כנסת ישראל".
החל מ $180
פריט מס' : 007

נדיר: אגרות הרמ"ז [רבי משה זכות] - מהדורה ראשונה ליוורנו תק"מ | 1780

ספר אגרות הרמ"ז, אגרות מאת המקובל רבי משה זכות עם התייחסות לענייני תורת הסוד, לימוד בכתבי האריז"ל, הלכות והנהגות בכמה ענינים. בסופו נדפס 'אלף אלפין' בקשה מאלף מלים המתחילות כולן באות א' בתוספת פירוש - מהדורה ראשונה ליוורנו תק"מ | 1780. [4] מח דף. נזקי עש וכתמים. כריכה מנותקת. מצב כללי בינוני. חתימות מחוקות ודהויות בשער. הגאון המקובל רבי משה זכות, מחבר ספר 'שורשי השמות' על שמות הקודש, 'קול הרמ"ז' על המשניות ועוד, החיד"א בספרו שם הגדולים כותב עליו "וחכמתו וקדושתו מודעת זאת בכל הארץ", מתלמידיו רבי בנימין הכהן (הרב"ך), רבי אברהם רוויגו ועוד.
החל מ $70
פריט מס' : 008

ספר יסוד: פרי עץ חיים (מהרח"ו) - קבלה מהדורה ראשונה קוריץ תקמ"ב | 1782 גיליונות רחבים במיוחד - הסכמות חסידיות

ספר פרי עץ חיים "חלק ראשון מס' פרי עץ חיים והוא ספר הכוונות שחיבר הרב האלהי מוהר"ר חיים וויטאל זללה"ה כפי מה ששמע מרבו מובהק... מוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי זללה"ה. מהדורה ראשונה - קארעץ תקמ"ב | 1782. עם הסכמות חשובות מה'דברי חיים' מצאנז, בעל ה'ערוגת הבושם', רבי מרדכי מבראד, רבני אוסטרהא, ועוד. שולים רחבים בהרבה מהמקובל. [2],קיח דף במקור - עותק זה חסר דפים קא וקב. סטפנסקי ספרי יסוד 348. דפים אחרונים משוקמים עם פגיעות קלות בטקסט, בדף אחרון פגיעה רבה, מעט נקבי עש, כתמים, כריכה חדשה מוטבעת זהב, מצב כללי טוב. חותמות בעלות: "זכריה בן דוד שרעבי שעריים".
החל מ $250
פריט מס' : 009

עותק מפואר ומושלם: ספר שני לוחות הברית (של"ה) - מהדורה מוקדמת אמשטרדם נח"ת | 1698 ספר סגולה

ספר 'שני לוחות הברית' - מהספרים החשובים ביותר המפארים את ארון הספרים היהודי שבכל הדורות. מאת רבי ישעיהו הלוי הורוויץ מפרנקפורט - השל"ה הקדוש. עם 'ווי העמודים' מאת רבי שבתי שעפטיל הורוויץ בן המחבר, ומפתחות 'תולדות אדם'. בראש הספר שני שערים, שער נוסף ל'ווי העמודים'. בדפוס הבחור עמנואל בן יוסף עטיאש - אמשטרדם תנ"ח | 1698. עותק מושלם ויפה של המהדורה המפוארת והסגולית המוכרת בשמה "של"ה נח"ת". באגרות הריי"צ מליובאוויטש (אגרת ב' תתנג) כותב אודות המהדורה שלפנינו: "שנת נח"ת בהידור. וסימנא מילתא כי התגלות הספר הקדוש גרם "נחת" רוח למעלה, ובשנה ההיא נולד הבעש"ט נ"ע. ומרגלא בפומי' קדישא של מורנו הבעש"ט שהוא נולד בשנה שנדפס של"ה הקדוש להאיר את העולם באור ה' דתורה ויראת שמים בעבודה שבלב". [4],תכב,מד,[12] דף. 30 ס"מ. נייר עבה ומשובח, שער מפואר בחיתוך עץ משוקם מקצועית בחלקו התחתון, עם הרועים: משה, אהרן, יוסף ודוד, החבושים בכל אחד מהכתרים דלהלן: כתר תורה, כהונה, מלכות ושם טוב. כתמי זמן מועטים, הדבקה בודדת בדף שיא', כריכה חדשה, פגמים בודדים וקלים, חיתוך דפים ארגמן, מצב כללי טוב. בשער חתימה לא נבדקה לעומק.
החל מ $1000
פריט מס' : 010

שו"ת פרח מטה אהרן שני חלקים - מהדורה ראשונה אמשטרדם תס"ג | 1703

ספר שאלות ותשובות שני חלקים, מאת רבי אהרן בן חיים אברהם הכהן פרחיא זצ"ל משאלוניקי, מהדורה ראשונה - אמשטרדם תס"ג | 1703. שער בחיתוך עץ מפואר של כה"ג עם עבודות הכהנים, ברוח שם הספר ומחברו, מבוא בלועזית נדיר לא קיים בכל עותקים. [3],רמט; [1],קסח דף במקור בעותק זה חסר שער לחלק שני. כריכה מנותקת ללא שדרה, דף אחרון משוקם ומנותק, כתמים, מצב כללי טוב. חותמת בעלות: "זיסקינד וואלף קאליש". וחותמת נוספת בלועזית: "RABBI USCHER BABAD".
החל מ $300
פריט מס' : 011

תנ"ך שע"י יוסף עטיאס חלק ראשון תורה ונביאים ראשונים - אמשטרדם ואוטרכט תס"ה | 1705

כרך ראשון של תורה נביאים וכתובים, מהדורה שנייה שע"י יוסף עטיאש - אמשטרדם [אוטכרכט] תס"ה | 1705. הסכמות בלועזית מאת חכמי האקדמיה בהולנד: ליידן, פראניקר, אוטרכט, גרונינגן, הארדרוויק ודוונטר. עם מבוא ארוך בלועזית מאת אווררדו ון הוכט. שני שערים בלועזית, אחד בחיתוך עץ מפואר לוחות הברית והארון, שער שני בדיו אדומה, מהדורה זו חשובה במיוחד, בהיותה מהדורת האב לכל המהדורות המודרניות של התנ"ך שנדפסו אחריה. כרך ראשון המכיל תורה ונביאים ראשונים - [26],שלג דף. כריכה מקורית מפוארת, קדמית מנותקת, נקבי עש בכריכה, כתמים, מספר דפים מנותקים, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 012

ספר חידושי קידושין להרשב"א - קושטא תע"ז | 1717

ספר חדושי קדושין להרשב"א זלה"ה, הביאו לבית הדפוס לזכות את הרבים זכות הרבים תלוי בו ה"ה החכם השלם הדיין המצויין זה סיני כמה"ר חיים קמחי נר"ו, בדפוס המחוקק הר"ר יונה בכמהר"ר יעקב יצ"ו בקושטנדינא [קושטא - כיום: איסנטבול טורקיה] ה'תע"ז | 1717. בדף הראשון אחרי השער הסכמות רבני קושטא רבי אברהם קמחי, רבי שמואל הלוי, רבי חיים אלפאנדארי ורבי יהודה רוזאניס זצ"ל. 2 הגהות עתיקות. פח דף. נקבי עש, קרעים וכתמים קלים, כריכה חדשה. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 013

הלכות רב אלפס (רי"ף) חלק שלישי בכריכת עור מקורית - מהדורה מוקדמת אמשטרדם ת"פ | 1720

חלק שלישי מהלכות רב אלפס סדר נזיקין "עם כל הנמצא בספרי האלפסי שנדפסו לפניו עד היום חדשים גם ישנים" נדפס באמשטרדם ת"ף | 1720. מספור הדפים בעותק זה הנו רק עד דף רנו, המכיל את כל הג' בבות שבסדר נזיקין, לפי המפעל חסר עד דף שעו. כריכת עור מקורית, מוטבעת עיטורים, פגמים בשדרה, נקבים בשער וקצת דפים נוספים, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $140
פריט מס' : 014

מסכתות בבא קמא ובבא מציעא - פרנקפורט דמיין ת"פ | 1720

כרך המכיל את המסכתות בבא קמא ומציעא מסדר נזיקין, "עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופיסקי הרא"ש ופי' המשניות מהרמב"ם ז"ל". שער נפרד לכל מסכת, מהדורה מוקדמת לצורת הדף הנוכחית - פרנקפורט דמיין ת"פ | 1720. שער לבבא קמא משוקם, ללא כריכה קדמית ושדרה, הדבקות בודדות בגוף הספר, כתמים, מעט נקבי עש, מעבר לכך מצב כללי טוב. רישום בעלות בשער ובפורזץ.
החל מ $100
פריט מס' : 015

אליה מזרחי על התורה - פיורדא תקכ"ג | 1763 כולל המפה - עם חותמת ורישום מעניינים

ספר אליה מזרחי על התורה, עם הסכמות רבות שניתנו למהדורה זו. במהדורה זו דברי רש"י נדפסו באותיות מרובעות וביאור המזרחי בכתב רש"י, פירוש זה הוא הפירוש החשוב והמרכזי שנכתב על פירוש רש"י לתורה, ע"י רבי אליהו מזרחי (הרא"ם). בפרשת מסעי דף ריא עמ' ב נדפסה מפת ארץ ישראל, כשצד מזרח פונה בה למעלה. מפה זו, שנדפסה לראשונה בשנת רע"ז, המצוירת בעיקר בקווים ישרים ובצורת ריבועים ומלבנים, היא המפה העברית הראשונה שנדפסה אי פעם - דפוס איצק מדפיס פיורדא תקכ"ג | 1763. עותק חסר - [2],רמ דף (במקור רמא). הדבקה בגב השער עם פגיעה קלה בטקסט ההסכמות, השער דבוק לאורך צידו לפורזץ, כריכה עטופה ומחוזקת בדבק, סימניה, כתמים, מצב כללי טוב. בשער חותמת בלועזית: "LEO MENDELSON HAMBURG" עם כיתוב המסביר שזהו בנו של רבי משה מנדלסון מהמבורג, בהמשך מוסבר סדר ירושת הספר שעבר מאב לבנו, דרך ד"ר חיים יצחק בר. בגוף הספר הערה ארוכה בכתב יד. אביו של בעל העותק: רבי משה מנדלסון בעל ה'פני תבל' (תקמ"ב - תרכ"א) בן רבי מנחם מנדל פרנקפורטר. תלמיד רבי נפתלי הרץ ויזל, מחכמי המבורג, בקי בדקדוק, משורר ומליץ. פעל נגד הרפורמים בהמבורג בתקפ"ט. חיבר הקדמה למחזורי אלטונא, פרסם מאמרים במאספים. חיבר גם "מציאת הארץ החדשה", "שושן עדות", ועוד. רצה לתרגם ספר בן אחיו - רבי שמשון רפאל הירש לעברית אך הרש"ר סירב.
החל מ $100
פריט מס' : 016

מיוחד: ספר שערי ציון מיניאטורי בכריכת עור מקורית - אמשטרדם תקכ"ו | 1766

ספר שערי ציון תיקונים ותפילות עפ"י הקבלה מאת המקובל רבי נתן נטע הנובר זצ"ל, מתלמידי מהרח"ו זצ"ל, בעמוד יז' אחר הפיוט הנשגב 'אל מסתתר' המדבר ב'עשר הספירות' הקדושות ישנו איור קבלי שם קודש, מהדורה מיניאטורית - אמשטרדם תקכ"ו | 1766. בדפוס הכהנים בני רבי שלמה פרופס. [1],קלא דף. כריכת עור מקורית, קמטים וקרעים בשולי השער ועוד, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 017

שני כרכים עם שני חלקי ספר לוית חן - מהדורה ראשונה תקכ"ו-תקכ"ז | 1766-7

ספר עטרת ראש חלק ראשון וספר עטרת תפארת חלק שני "מן השני חלקים שנכללים בספר לוית חן..." על מסכת ברכות ומשניות סדר זרעים עם תרשימים מאוירים, מאת רבי לוי בן דוד אב"ד קאדני שבליטא זצ"ל, מהדורה ראשונה - אמשטרדם חלק ראשון נדפס תקכ"ו | 1766 חלק שני תקכ"ז | 1767 לפי הקולופון תקכ"ט. הסכמות רבות וחשובות מרבני הערים: אמשטרדם, האג, הוראדנא, ווילנא, טיקטין, הנובר, גלונא, וואנזבעק, זצ"ל. [1],פא,[1]; [1],סה,יח,כד דף. יתכן וחסר דף בחלק ראשון, לא מהטקסט. כריכות מקוריות, ללא שדרה, בחלק שני מנותקות, כתמים, חיזוק בדבק נייר, מצב כללי טוב. בחלק ראשון חותמות: "בית המדרש קלויז בק"ק אלטונא". בפורזץ הקדשה ארוכה בכתב יד עם איזכור לשנת תקנ"ד, ובסוף הספר כיתוב בכתב סופר גדול, תאריך לידת בן. ורישום נוסף בכתב יד רגיל.
החל מ $250
פריט מס' : 018

ארבעה כרכים של חומש - פרנקפורט דאודר תקמ"ד | 1784 בכריכות מקוריות

ארבעה כרכים מתוך חמישה חומשי תורה, מלבד ספר בראשית,"עם ג' תרגומים ולעומת מסגרתם פירש"י ופירוש רשב"ם ופירוש מכלל יופי מן ר' שלמה בן מלך ופירוש באר רחובות על דקדוקי רש"י סעיף על סעיף לדגליהם חונים וספר החינוך מרבינו אהרן הלוי בסוף כל חלק..." נדפסו בפרנקפורט דאודר שנת תקמ"ד | 1784. באותיות אמשטרדם, שער בחיתוך עץ מפואר, משה רבינו והלוחות עם אהרן הכהן, חלום יעקב וכרובים. כריכות מקוריות, מנותקות, רובם ללא שדרה, כתמים רבים, יתכן וחסר דף מסוף ספר ויקרא, מצב כללי בינוני - גרוע.
החל מ $100
פריט מס' : 019

סט שלם בכריכות מקוריות במצב נדיר של מחזור כוונת הפייטן - אמשטרדם תקנ"ג | 1793 ט' כרכים תחריט בכל כרך

סט שלם במצב נדיר של מחזור עם כוונת הפייטן כמנהג אשכנז ושארי קהלות קדושות, עם טייטש והדרת קודש לראש השנה יום כיפור ושלשת הרגלים בדפוס האלמנה ויתמי יעקב פרופס באמשטרדם בשנת: ה'י'ו'ם' ה'ז'ה' נ'ה'י'י'ת' [תקנ"ג | 1793]. 19 ס"מ. 9 כרכים. בכל כרך לפני השער תחריט לימים נוראים עם הכיתוב "ראש השנה ויום כפור" ולשלשת הרגלים עם הכיתוב "מועדים". פגמים קלים בתוך הספרים. כתמים. מעט גליונות מנותקים חלקית. פגמים שונים בכריכות ובעיקר בשדרות, שפשופים ופגמים שונים אחד מהם נכרך בדבק כריכה. מצב כללי טוב. חתימת בעלות ברוב הכרכים "מאיר בן כ"ה יואל". 1. יום ראשון דראש השנה - [2], לב, ב, עד דף. 2. יום שני דראש השנה - [2], לב, ב, סה דף. 3. יום כפור, כל נדרי ויוצר - [2], לב, קיד דף. 4. יום כפור מוסף מנחה ונעילה - [2], קו דף. 5. סוכות - [2], לב, פא דף. 6. שמיני עצרת - [2], לב, נא דף. 7. ימים ראשונים דפסח - [2], לב, ע דף. 8. ימים אחרונים דפסח - [2], לב, פ דף. 9. שבועות - [2], לב, צא דף.
החל מ $800
פריט מס' : 020

ספר שמלה חדשה - וינה תקנ"ו | 1796 עם הערה בכתב יד

ספר שמלה חדשה וספר תבואות שור וספר בכור שור על הלכות שחיטה מאת רבי אלכסנדר סנדר, הסכמות חשובות מרבי שמעלקא מניקלשבורג ובעל החות יאיר, ועוד - וינה תקנ"ו | 1796. [1],126 דף. כריכה קדמית מנותקת עם השער, דפים בלויים, כתמים, בלאי בכריכה, מצב כללי בינוני. בשער חותמות וחתימות, הערה בכתב יד ארוכה בגוף הספר.
החל מ $100
פריט מס' : 021

חידושי הלכות להרשב"א על שבע שיטות - מהדורה ראשונה ברין תקנ"ח | 1798

חדושי הלכות להרשב"א על שבע שיטות "והם מסכת ברכות שבת ר"ה סוכה מגילה חולין נדה" עם הסכמת רבי מרדכי בנעט מניקלשבורג, מהדורה ראשונה - ברין תקנ"ח | 1798. שער בדיו אדומה, [1],פח,סב דף. כריכה עם צילום השער, מחוזקת בדבק, חמש סימניות, כתמים, מצב כללי טוב. בשער חתימת בעלות: "הק' שמואל איינהורן"-?
החל מ $100
פריט מס' : 022

עותק יפה: ספר מצוות גדול (סמ"ג) עם הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי חיים מואלוז'ין שני חלקים - קאפוסט תקס"ז | 1807 חתימות וחותמות

כרך עם שני חלקי ספר מצוות גדול הסמ"ג. חלק ראשון מצות לא תעשה וחלק שני מצות עשה (שער נפרד) "מהספר שחיבר הרב הגדול רבינו משה מקוצי בעל התוספות" עם פירושים שונים ולראשונה עם פירוש 'עמודי שלמה' לרבינו המהרש"ל. הסכמות חשובות מרבי חיים מואלוז'ין ורבי לוי יצחק מבארדיטשוב, ועוד, נדפס בקאפוסט תקס"ז | 1807. חלק א' [4], סד, כט, מב דף. חלק ב' [1], ב, קכד, יח, טז [צ"ל יח] ד דף. מס' דפים מודפסים על נייר כחלחל משובח. כריכה בד חדשה, שיקומים מקצועיים במספר מקומות, כתמים וקרעים קלים, נקבי עש. מצב כללי טוב. רישומים חתימות וחותמות שונות בהם: משולם פריד קאלאמייעא, יצחק פריד, נתן חתן ר' דוד [או דוב] שלמה שו"ב מליי...?, חותמות קלויז טשארטקוב בקאלאמעא ועוד.
החל מ $200
פריט מס' : 023

ספר טיב גיטין ויד אפרים בחיי המחבר - סדילקוב תקפ"ד | 1824 עם הגהות בכתב יד

ספר טיב גיטין על דיני שמות האנשים ונשים בגט, מאת רבי אפרים זלמן מרגליות מברודי זצ"ל, עם חיבור 'יד אפרים' הגהות וביאורים על אבן העזר וחושן משפט מאת המחבר. נדפס בסדילקוב תקפ"ד | 1824. מג,מג,י דף. מודפס על נייר כחלחל, נקבי עש וכתמים, כריכה חדשה, מצב כללי טוב. בגוף הספר הגהות בכתב יד. בשער רישומי בעלות בלועזית, והרישום: "ישעי' הכהן".
החל מ $120
פריט מס' : 024

נדיר: שני כרכים מהדורת כיס המכילים משניות סדר נשים וטהרות - מהדורה ראשונה של 'זרע ישראל' וילנא תרי"ד | 1854

שני כרכים מהדורת כיס, משניות מסדר נשים וטהרות "עם פירוש חדש זרע ישראל" לרבי ישראל ליפשיץ זצ"ל בעל ה'תפארת ישראל' על המשניות, בספריה הלאומית נמצא באוסף נדירים, ווילנא תרי"ד | 1854. בכרך מסדר נשים כריכה קדמית מנותקת, נקבי עש, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 025

מאמר צדקה בכל עת - מהדורה ראשונה וילנא תרס"ט | 1908

מאמר צדקה בכל עת, דו"ח מצב הת"ת בעיר ווילנא ברוחניות וגשמיות, ומאמר מגודל מצוות הצדקה והחזקת תורה, ובפרט במוסדות התורה שעומדים בפרץ ומתקנים את קלקלת הרפורמים, "מאתי מרדכי בלא"א... יהושע חיים הלוי זצ"ל עפשטיין מווילנא". בסופו מכתבים מאת הרבנים הגאונים רבי חיים עוזר גרודז'נסקי, רבי חנוך העניך אייגעש, רבי מאיר באסין זצ"ל. - מהדורה ראשונה ווילנא תרס"ט | 1908. 31 עמוד. חסר דף אחד בו מופיע רק הכיתוב "פתח דבר" ללא טקסט נוסף. חוברת ללא כריכה, שער עם דבק בארבע צלעותיו, כתמים ומעט נקבי עש, מצב כללי טוב.
החל מ $100