Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה מס' 31 - 08.07.2020

מכירה מס' 31
תתקיים אי"ה ביום רביעי ט"ז בתמוז התש"פ • 08.07.2020 • בשעה 19:00 

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק 

בימים:
א-ג 05-07/07/2020
בין השעות 14:00 -20:00

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

להורדת קטלוג PDF לחצו כאן

Filter by
View as
Display per page
LOT: 001

Zevach Pesach, Abarbanel’s commentary on the Pesach Haggadah. Second edition, Venice 1545, with many old notes.

Features the Pesach Haggadah in block letters, around which is spread the commentary of Rabbeinu Yitzhak Abravanel in Rashi script. Second edition, printed by Marco Antonio Justinian in Venice. Ya’ari #10, Yudlov #13. No title page (filled in by photocopy). 2-67 pages, binding from a later period added. Stains, signs of use. A few moth holes and light defects, generally good condition. Throughout the book are dozens of handwritten notes, two different handwritings—one Italian and one Sefardi, unknown authors. Signature of ownership of “Shimshon Havilio s”t.”
Starting at $1000
LOT: 002

. Rare: 6 pages from an incunabulum printing of the work Kol Bo—first edition, Italy (Napoli?), 1490(?)

Six pages from the work Kol Bo (which is 180 pages total). Printed in Italy, some of the notes inside mention Napoli (Naples), 1490(?). Tape in the margins damages the text, tears and stains, generally ok to bad condition. Incunabula: a Latin term derived from the word for ‘cradle’ (referencing the early development of something). In printing, the term is used metaphorically to refer to the earliest stages of printing, generally to book printed in the 15th century (1445-1500). The accepted estimate is that around 35,000 books were printed during this period, of which are around 200 Hebrew books. Rashi’s commentary on the Torah is the first book with the name of its printing location (Italy) and the year (1475) mentioned overtly. Incunabula are rare books, imbued with much cultural value, and they are highly valuable.
Starting at $200
LOT: 003

. Rare: Brit Olam—Ein HaDa’at, a work against the Maskilim, by Rabbi Akiva Yosef Schlesinger—First edition, Jerusalem 1889?

Brit Olam – Ein HaDa’at [Hashgacha Pratiot], Articles 1-6, a work against the Maskilim structured as an argument between a chacham and a researcher, by Rabbi Akiva Yosef Schlesinger. According to Shoshana HaLevi it was printed in Jerusalem by the brothers Shlomo Zalman and Yitzhak Nachum Levi in 1889. 20 pages. Sifrei Yerushalayim HaRishonim 644. First edition of this rare pamphlet. No binding, light defects, generally good condition. Rabbi Akiva Yosef Schlesinger (1837-1922) was among the first activists for building up the Land of Israel, was a student of the Ktav Sofer, the Maharam Shik, and the Machaneh Chayim. He was the son-in-law of Rabbi Hillel Lichtenstein of Kolomiya (the Maskil el Dal and a student of the Chatam Sofer, who also taught Rabbi Yehiel Schlesinger, Rabbi Akiva’s father.
Starting at $200
LOT: 004

Rare: Zion b’Mar Tivkeh, a eulogy by Rabbi Akiva Schlesinger for his father-in-law, Rabbi Hillel Lichtenstein of Kolomiya. First edition, Jerusalem, 1891?

Rare pamphlet with the eulogy by Rabbi Akiva Schlesinger for his father-in-law, printed originally without a title page with a title written as: “Bitter Eulogy – Michael Hillel – Zion b’Mar Tivkeh for the death … Rav Tzaddik Hillel Lichtensein Av Beit Din of Kolomiya … by his honored son-in-law, Rabbi Lev HaIvr”i…” The author remarks in a note that “the goal of this printing is for all of Israel…because I could not make my voice heard by the entire community…” printed probably in 1891, the year of his death. 6 pages, tear in the corner of one page, small tears in the margins. Corection handwritten on the first page. No binding, generally good condition. Rabbi Akiva Yosef Schlesinger (1837-1922) was among the first activists for building up the Land of Israel, was a student of the Ktav Sofer, the Maharam Shik, and the Machaneh Chayim. He was the son-in-law of Rabbi Hillel Lichtenstein of Kolomiya (the Maskil el Dal and a student of the Chatam Sofer, who also taught Rabbi Yehiel Schlesinger, Rabbi Akiva’s father.
Starting at $300
LOT: 005

Ma’aseh Nissim—first edition, Jerusalem 1930.

With details on miracles done to the Jewish people blessed by Yitzhak Becher Michael Badahov the Jerusalemite. 3 parts, with cover and printed dust jacket. Two covers for each part. Stories about Rabbi Gershom Ma’or HaGolah. 40, 58, 112 pages without the jackets. Generally good condition.
Starting at $100
LOT: 006

Mishnat Chassidim – a work of kabbalah. Second edition, Amsterdam 1740.

Kavanot of the prayers based on writings of the Ari and his students, by the great kabbalist Rabbi Emmanuel Hai Riki. Published during the author’s lifetime. [6], 132, [2] pages. Endorsements by Rabbi Yaakov Abuhav, Rabbi Haim Abulafya, Rabbi Hillel Ashkenazi, and more. At the end of the second preface the author wrote a nice poem on “Olamot Neshamot Kavanot.” Old, worn binding, probably original, without a spine, stains; generally good condition. The back of the binding has a signature written in Sefardi handwriting: “Yehuda SheTechuna”. The cover bears an additional signature in Sefardi handwriting: “Aharon Refael Hamo”—probably Rabbi Refael ben Machluf ben Hamo of Sefrou (Morocco). This person likewise wrote one letter of his name on each page until his name was completed. Additional signature: “Ziskind Speyer.” This is the main work of Rabbi Emmanuel Hai Riki, an important kabbalistic work printed twice during his lifetime and then many additional times after his death. He wrote other books such as Aderet Eliyahu and Chazeh Zion Tehilim, Hon Ashir, and more. The house built by him in Jerusalem also served Rabbi Haim ben Atar (the Or HaChayim) for his yeshiva, Knesset Yisrael
Starting at $180
LOT: 007

Rare: Iggerot HaRamaz [Rabbi Moshe Zakut] – first edition, Livorno, 1780

The book Iggerot HaRamaz, letters by the kabbalist Rabbi Moshe Zakut that discusses topics of kabbalah, teachings on the writings of the Ari, laws and customs on different topics. Printed at the end is ‘Elef Alfin’ – a bakasha of one thousand words that all begin with the letter alef with a commentary – first edition, Livorno, 1780. [4], 48 leaves. Worming holes and stains. Detached binding. Overall moderate binding. The kabbalist Rabbi Moshe Zakut, author of the book Shorshei Hashemot on the Holy Names, Kol HaRamaz on the Mishna and more. The Chida, in his book Shem Hagedolim wrote about him that “his wisdom and sanctity are known throughout the land.” A disciple of Rabbi Binyamin Hacohen (the Rabach), Rabbi Avraham Rovigo and others.
Starting at $70
LOT: 008

Foundational work of kabbalah: Pri Etz Haim (the Maharhav)—first edition, Koritz 1782, with especially wide margins and important Chassidic endorsements.

The first section from Sefer Pri Etz Hadar, the work of kavanot by Rabbi Haim Vittel as he heard from his Rebbe, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi (the Ari). With endorsements by the Divrei Haim of Sanz, the Arugot HaBosem, Rabbi Mordechai of Brod, rabbis of Ostraha, and more. Wider margins than normal. [2], 118 pages in the original—this copy is missing pages 101-102. Stefanski Sifrei Yesod 348. Last pages are repaired with light damage to text, the last page is heavily damaged. Light moth holes, stains, new binding inscribed in gold, generally good condition. Stamps of ownership: “Zecharya ben David Sharabi Sha’arayim”.
Starting at $250
LOT: 009

Complete copy of 'Shla nachat' - Shnei Luchot HaBrit—Amsterdam 1698. Segula book.

One of the most important books gracing Jewish bookshelves across the generations. By Rabbi Yeshayahu HaLevi Horwitz of Frankfurt, the Shla. With Vavei HaAmudim, by Rabbi Shabtai Sheptil Horwitz, son of the author, and indices Toldot Adam. At the beginning of the book are two covers (the first was filled in) and an additional cover for Vavei HaAmudim. Printed by Emmanuel ben Yosef Attias. Complete copy of the handsome edition and a known segula. In the letters of the Rayatz of Lubavitch (Letter Bet, 853), he writes about this edition: “discovery of this holy book caused a peaceful spirit above, and in that year was born the Ba’al Shem Tov.” | [4], 422, 44 [12] pages. 30cm. Thick, high-quality paper, handsome cover bearing a wood-carved engraving, professionally restored in the bottom section, with the following: Moshe, Aharon, Yosef, and David, each wearing one of the crowns: Torah, Kehuna, Malkhut, and Shem Tov. A few stains, lone piece of tape on page 311, new binding, lone light defects, page cutting in purple, generally good condition. The title page has a signature that was not investigated thoroughly.
Starting at $1000
LOT: 010

Shut Perach Mateh Aharon, two sections—first edition, Amsterdam 1703.

Questions and responsa by Rabbi Aharon ben Haim Avraham HaKohen Perachya of Salonika. Title page has a handsome wood carved engraving of the Kohen Gadol with the labours of the Kohanim, the name of the book and its author. A rare introduction, in a local language, which does not appear in all copies. [3], 249; [1], 168 pages in the original—this copy is missing the title page of the second section. Binding is detached, no spine, the last page is repaired but detached, stains. Generally good condition. Stamp of ownership: “Ziskind Wolf Kalish.” Additional stamp in Latin script: “Rabbi Uscher Babad.”
Starting at $300
LOT: 011

Tanach, Yosef Attias edition, first section—Amsterdam and Utrecht, 1705

Second edition with additions, of the Bible published by Rabbi Joseph Attias originally in the year 1660, together with Calvinist theologian Johan Lesden, Amsterdam [Utrecht] 1705. Latin endorsements from academic scholars in the Netherlands (Leiden, Franeker, Utrecht, Groningen, Harderwijk, Deventer). Long Latin introduction by Everardo van Hoocht. Two cover pages in Latin, one with a handsome woodcarved engraving of the Tablets and the Ark, the second in red ink. This is an especially important edition, it’s the Ur-type for all modern editions of the Tanach printed after it. First volume has Torah and the first prophets. [26]; 333 p. 22 cm. Luxurious original leather binding, the front is detached. Moth holes on the binding, stains, a number of detached pages, generally good condition.
Starting at $100
LOT: 012

Chiddushei Kiddushin of the Rashba—Constantinople 1717.

On the first page after the cover are endorsements of rabbis of Constantinople, Rabbi Avraham Kimchi, Rabbi Shmuel HaLevi, Rabbi HayyimAlfandery, and Rabbi Yehuda Rosanis. 2 ancient notes. 88 pages. Moth marks, tears and small stains. New binding. Generally good condition.
Starting at $200
LOT: 013

Halachot of Rabbi Elfas (the Rif), third section, original leather binding. Early edition, Amsterdam 1720.

Third section from the halachot of Rav Elfas, Seder Nezikin “with everything found in the works of Elfas printed until now, both old and new”. The page numbering of this copy only goes up to 256, though the work includes all the Babot (Kama, Batra, Metziya) of Seder Nezikin. According to the bibliographic record it is missing the pages up to 376. Original leather binding, inscribed decorations, defects on the spine, holes on the cover and some additional pages, stains, generally good condition.
Starting at $140
LOT: 014

Masechtot Baba Kama and Baba Metziya—Frankfurt-am-Mein 1720.

Volume with two maschetot from Seder Nezikin, “with Rashi’s commentary and Tosafot and piskei Tosafot and Rabbeinu Asher and Piskei HaRosh and the Rambam’s commentary on the Mishnayot.” Separate title page for each masechet, an early edition following the current shape of the daf. Cover to Baba Kama has been repaired. No front binding or spine, lone bits of tape in the body of the work, stains, a little moth damage, otherwise generally good condition. Note of ownership on the title page and blank first page.
Starting at $100
LOT: 015

Eliya Mizrahi on the Torah—Furth 1763, including the attached map. With an interesting stamp and note.

Sefer Eliya Mizrachi on the Torah, with many approbations given to this edition. In this edition, Rashi’s commentary is printed in block letters and the Biur Mizrahi commentary in Rashi script. This commentary is the most important and central commentary on Rashi's commentary on the Torah, by Rabbi Eliyahu Mizrachi (Ra'am). In Parshat Masei (page 211b) is a map of Israel, in which the east faces upward. This map, first printed in the year 1717, is drawn primarily using straight lines and in the shapes of squares and rectangles. It is the first Hebrew map ever printed, printed by Itzik in Fürth 1763. Partially missing copy – [2], 240 pages (originally 241). 33 cm. Tape on the back of the title page with light damage to the text of the endorsements. The title page is taped along the side to the blank first page, and the binding is wrapped and reinforced with tape. Stains, generally good condition. The title page has a stamp in Latin script: “Leo Mendelson Hamburg.” An inscription explains that this is the son of Rabbi Moshe Mendelson of Hamburg, and later explains the way in which the book was passed from father to son over the generations, via Dr. Haim Yitzhak Bar. In the body of the work is a long handwritten note. The father of the owner of this copy: Rabbi Moshe Mendelson (the Pnei Tevel, 1782-1861), was the son of Rabbi Menachem Mendel Frankfurter. He was a student of Rabbi Naftali Hertz Wiesel, a sage of Hamburg very proficient in grammar and a poet. He worked against the Reform movement in Hamburg in 1829. He wrote an introduction to the machzors of Altona and published articles in collected works. Also wrote Metziyat HaAretz HaHadasha, Shushan Edut, and more. He wanted to translate his nephew’s work (Rabbi Shimshon Refael Hirsch) to Hebrew, but the Rashar Hirsch refused.
Starting at $100
LOT: 016

Unique: Sha’arei Zion, miniature edition in original leather binding—Amsterdam 1766.

A work with tikkuns and prayers drawn from kabbalah, written by the kabbalist Rabbi Natan Neta Hanover, a student of the Maharhav. Page 17 after the piyyut El Mistater (about the 10 Sfirot) is a kabbalistic illustration with a holy name. Miniature edition. Printed by the sons of Rabbi Shlomo Propus (kohanim). [1], 131 pages. Creases and tears in the margins of the title page and more, stains, generally good condition.
Starting at $250
LOT: 017

Two volumes with two sections of the work Leviyat Hen—first edition, 1766-7.

First section, Ateret Rosh, and the second section, Ateret Tiferet, “two sections included in the work Leviyat Hen…” on masechet Brachot and mishnayot of Seder Zra’im, with illustrated diagrams. By Rabbi Levi ben David, Av Beit Din of Kodni (Lithuania). The first section was printed in 1766, the second in 1767 (the colophon says 1768). Many important endorsements from rabbis of: Amsterdam, Hague, Horodna, Vilna, Tiktin, Hanover, Galona, Wanzbeck. [1], 81, [1]; [1], 65, 18, 24 pages. Probably missing a page in the first section, not from the text itself. Original bindings, no spine (in the second section, the bindings are detached). Stains, reinforcement with tape, generally good condition. The first section has stamps: “Beit Midrash Klauz in Altona”. The blank first page has a long handwritten dedication mentioning the year 1794, and the end of the book has an inscription in large Sofer script, with the date of a birth, and an additional note in regular script.
Starting at $250
LOT: 018

Four volumes of chumash—Frankfurt (Oder) 1784, with original bindings.

Four of five volumes of the chumash (missing Genesis), “with three targumim and Rashi’s commentary and the Rashbam and Michlal Yofi by Rabbi Shlomo ben Melech and Be’er Rehovot on Rashi and the Sefer HaChinuch by Rabbeinu Aharon HaLevi at the end of each section…” printed in Frankfurt an der Oder in 1784. Amsterdam letters, title page bears a handsome wood-carved engraving with Moses and the Tablets with Aaron, Jacob’s Dream and angels. Original bindings (detached), mostly without a spine, many stains, probably missing a page from the end of Leviticus, generally bad condition.
Starting at $100
LOT: 019

Machzor Kavanat HaPaytan, a complete set in the original bindings in rare condition—Amsterdam 1793. 9 volumes, with an engraving in each volume.

Complete set of the machzor with the kavana of the paytan according to the Ashkenazi tradition, with Yiddish translation and Hadarat Kodesh, for Rosh Hashanah, Yom Kippur, and the Three Regalim, printed by the widow and children of Yaakov Propus in Amsterdam. 19cm. 9 volumes, each bearing an engraving at the front before the title page. Light defects in the books, stains, a few index pages are partially detached. Various defects in the bindings, mainly the spines, with wear and defects. One of them appears to have been bound with binding tape. Generally good condition. Signature of ownership in most of the volumes: “Meir ben Yoel.” 1. First Day of Rosh Hashanah – [2], 32, 2, 74 pages. 2. Second Day of Rosh Hashanah – [2], 32, 2, 85 pages. 3. Yom Kippur, Kol Nidrei and Yotzer - [2], 32, 114 pages. 4. Yom Kippur, Mussaf Minchah Ne’ilah - [2], 106 pages. 5. Sukkot - [2], 32, 81 pages 6. Shmini Atzeret - [2], 32, 51 pages. 7. First Days of Pesach - [2], 32, 70 pages. 8. Last Days of Pesach - [2], 32, 80 pages. 9. Shavuot - [2], 32, 91 pages.
Starting at $800
LOT: 020

. Simla Chadasha—Vienna 1796, with a handwritten note.

Simla Chadasha, Tevu’ot Shor, Bechor Shor on the halachot of ritual slaughter, by Rabbi Alexander Sender, with important endorsements from Rabbi Shmelka of Nicklasburg and the Chut Yair. [1], 126 pages. Front binding is detached with the cover, worn pages, stains, wear on the binding, generally ok condition. Cover has stamps and signatures, long handwritten note in the body of the work.
Starting at $100
LOT: 021

Chiddushei Halachot of the Rashba on the Sheva Shitot. First edition, Brno, 1798

On masechtot Brachot, Shabbat, Rosh Hashanah, Sukkah, Megillah, Hulin, and Niddah, with endorsement of Rabbi Mordechai Bennett of Niklasburg, first edition. Title page with red ink. [1], 88, 62 pages. Binding with facsimile of the title page, reinforced with tape. Five place holders, stains, generally good condition. Title page bears a signature of ownership: “Shmuel Einhorn(?)”
Starting at $100
LOT: 022

Sefer Mitzvos Gadol (Smag) with Approbations from Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov and Rabbi Chaim of Volozhin. Two Sections. First Edition with the Amudei Shlomo Commentary – Kopyst, 1807. Prestigious Stamp.

Volume with two sections of the Sefer Mitzvos Gadol – the Smag. The first section features the negative commandments and the second the positive ones (separate title page). "From the work authored by the great rabbi Moshe of Coucy and Tosafist." Includes various commentaries, including the first printing of the Amudei Shlomo commentary of the Maharshal. Prestigious approbations from Rabbi Chaim of Volozhin, Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov and others. Printed in Kopyst, 1807. Section one: [4], 64, 29, 42 leaves. Section two: [1], 2, 124, 16, 4 leaves. [As above, 18 leaves were erroneously bound in the first section.] New binding. light tears and stains, overall fine condition.
Starting at $200
LOT: 023

Tiv Gittin and Yad Ephraim, from the author’s lifetime—Sadilkov 1824, with handwritten notes

On the laws of names of men and women in a get, by Rabbi Ephraim Zalman Margaliyot of Brody, with the work Yad Ephraim, glosses and exegeses on the Even HaEzer and Choshen Mishpat by the same author. 43, 43, 10 pages. Printed on light-blue paper, with moth holes and stains, new binding, generally good condition. The body of the work has handwritten notes. Title page has a note of ownership in the local language, and the note “Yeshaya HaKohen”
Starting at $120
LOT: 024

Two volumes from a pocket edition, with mishnayot from Seder Nashim and Taharot. Rare edition, Vilna 1854.

Two pocket volumes with “a new commentary called Zerah Yisrael” by Rabbi Yisrael Lifshitz, the Tiferet Yisrael, on the mishnayot. The National Library categorizes this work in the rare books section. The volume from Seder Nashim has a detached front binding, moth holes, generally good condition.
Starting at $100
LOT: 025

Article “Tzedakah b’Chol Et”—first edition, Vilna, 1908.

A report on the Jewish community in Vilna, spiritually and physically, and an article on the greatness of tzedakah and strengthening Torah, especially in Torah institutions standing in the breach and correcting the decay occasioned by the Reform movement, by “Mordechai ben Yehoshua Hayyim HaLevi Epstein of Vilna”. At the end are letters from rabbis Haim Ozer Grodzinsky, Rabbi Chanoch Henich Iges, Rabbi Meir Basin. 31 pages. Missing one page (what remains is the inscription “Opening Words” with no additional text). A booklet without binding, cover has tape on all four sides, stains and a little bit of moth damage, generally good condition.
Starting at $100