ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 29 - 25.03.2020

מכירה מס' 29

 הסתיימה בהצלחה ב"ה תודה רבה לכל המשתתפים 

את הפריטים שלא נמכרו ניתן יהיה לרכוש בשבועים הקרובים בתוספת עמלת מורשת 

פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

משרדינו פתוחים בימים א - ה 
בין השעות 12:00 -18:00

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093
אסף: 054-3053055
ניסים: 052-8861994

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

לקטלוג המכירה

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 176

ספר סגולה: זוהר חי [קומרנא] חלק ראשון על בראשית - מהדורה ראשונה לעמברג תרל"ה | 1875

ספר זוהר חי, חיבור מקיף על הזוהר הקדוש וספרא דצניעותא, קבלה בדרך החסידות מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מקומרנא זכותו תגן עלינו. חלק ראשון על ספר בראשית - מהדורה ראשונה לעמברג תרל"ה | 1875. [4], רטו. סטפנסקי חסידות 195. נכרך מחדש. מעט נקבי עש וקרעים, במס' דפים חיתוך דפים צמוד לטקסט עם פגיעות קלות. מצב כללי טוב. חלק זה נחשב לנדיר יותר מכל הכרכים האחרים בסט זה. ‫ רבי יצחק אייזיק [יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין] (כ"ה בשבט תקס"ו - י' באייר תרל"ד), בנו של רבי אלכסנדר סנדר מקומרנא וחתן רבי אברהם מרדכי מפינטשוב. בגיל 12 התייתם מאביו וגדל אצל דודו רבי צבי הירש מזידיטשוב, שהיה לרבו. מגדולי תלמידי ה"אוהב ישראל" מאפטא. מילא את מקום אביו בקאמרנא שם התפרסם כבעל מופתים ורבים שיחרו לפתחו, סגולה מיוחדת נודעת לאלו שמחזיקים את ספריו הקדושים בביתם. בעל מחבר "היכל הברכה" על חמישה חומשי תורה, ועוד ספרים רבים.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 177

עותק יפה של ספר ראשי בשמים - חסידות מהדורה ראשונה ורשה תרל"ח | 1878

ראשי בשמים - חידושי תנ"ך, אגדות הש"ס, מדרש וזוהר הקדוש, מאת רבי ישעיה מושקאט אב"ד פראגא. הובא לבית הדפוס ע"י נכדי המחבר, עם הסכמות רבי יעקב דוד קאליש מאמשינוב, רבי אלימלך שפירא מגראדזיסק ועוד - מהדורה ראשונה ווארשא תרל"ח | 1878. סטפנסקי חסידות 529. בגב השער חותמת המו"ל רבי חיים אליעזר מושקאט בן אחי המחבר. שני שערים. [1], קיז דף. ללא כריכה, מס' דפים מנותקים. דפים קיג-קיד חתוכים בראשם עם פגיעות בטקסט. כתמים. מצב כללי טוב. הגהה אחת בעמ' 58.
החל מ $100
פריט מס' : 178

ספר עדות ביעקב - חסידות מהדורה ראשונה לעמברג תרל"ט | 1879 העותק של הרבנים לבית באב"ד

ספר עדות ביעקב הכולל שלושה מחיבוריו של רבי יעקב מאיר שפילמאן זצ"ל, 'בינת יעקב' 'דברי מאיר' ['טל אורות' - חיבור זה חסר בעותק שלפנינו], דרוש עפ"י תורת הקבלה בדרך החסידות - מהדורה ראשונה בחיי המחבר לעמבערג תרל"ט | 1879. אינו מופיע בסטפנסקי חסידות. פג דף. כתמים וקרעים קלים, מעט נקבי עש, הדבקות בשער, ובדפים ראשונים, מצב כללי טוב. בשער חותמת חשובה: "MENDEL BABAD Rabbiner". וחותמת נוספת חשובה בעברית ולועזית: "אברהם משה באב"ד אבד"ק גוראהומארא". הערה בעיפרון בגוף הספר. המחבר: המקובל רבי יעקב מאיר שפילמן (תקע"ג - תרמ"ח) נולד ברופשיץ בגליציה והסתופף בצילו של רבי נפתלי מרופשיץ, כמו"כ הסתופף בצילם של האדמו"ר רבי שלמה זלמן יוסף פרנקל - האדמו"ר מוויליפולי, והאדמו"ר רבי אשר מרופשיץ. בגיל צעיר כיהן כרב בעיירה קראיובה והחל משנת תר"ט כיהן כאב"ד בוקרשט. נודע בעיקר ע"ש ספרו הגדול ״טל אורות״ על חכמת הקבלה וספרים נוספים. רבי מנחם מנדל באב"ד, רבה של גורה הומורולוי שבבקובינה. מצאצאי רבי יוסף באב"ד בעל המנחת חינוך, נמנה על חסידי טשורטקוב, נודע כתלמיד חכם גדול ואף עמד בקשרי מכתבים הלכתיים עם גדולי דורו, נפטר בתר"ץ. בנו ממלא מקומו רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם). רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל, תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ $120
פריט מס' : 179

ספר שער גן עדן קבלה וחסידות - קראקא תר"ם | 1880

ספר שער גן עדן דרושים בקבלה וחסידות, מאת רבי יעקב קאפיל ליפשיץ ממעזריטש. בשער מופיעה עדות מהבעש"ט על גדולת המחבר. איורים קבליים בגוף הספר. נדפס בקראקא תר"ם | 1880. [1], קיא דף. כריכה חדשה, שער משוקם, כתמים רבים, דפים שבירים, מצב כללי בינוני. בשער חותמת: "חנוך צבי בערגער יענדרזייעב".
החל מ $50
פריט מס' : 180

כרך עם שני ספרי הגאון מבוטשאטש מהדורות ראשונות: מילי דחסידותא על ספר חסידים - קאלאמעא ותולדות הראב"ד מתולדותיו של הרב - לעמברג תר"נ | 1890 עם רישומים מעניינים באידיש

כרך עם שני ספרים 1. מילי דחסידותא חיבור נדיר על צוואת רבינו יהודה החסיד, מאת הגאון רבי אברהם דוד ווארמן מבוטשאטש זיע"א. מהדורה ראשונה בהוצאת נכד המחבר - קאלאמעא תר"ן | 1890. 2. תולדות הראב"ד חיבור על תולדותיו של הגאון הנ"ל. מהדורה ראשונה לעמבערג תר"ן | 1890. מ דף, 72 עמוד. כריכה ישנה עם חיסורים בשדרה, דפים ישנים, כמה מנותקים, כתמים, מצב כללי טוב. בשער ובפורזץ חותמת חשובה: "מספרי אדמו"ר מסטראזיניץ זצוקללה"ה". בפורזץ רישום ארוך בשפת האידיש.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 181

ספר דרכי תשובה על שו"ע (מונקאטש) חלק ראשון מהדורה ראשונה - ווילנא תרנ"ג | 1892 עם חתימת רבה הראשי של יהדות בוכרה

ספר דרכי תשובה על שו"ע יו"ד הלכות שחיטה וטריפות, חיבור מקיף ומאסף מאת האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש. מהדורה ראשונה בחיי המחבר בדפוס האלמנה והאחים ראם - ווילנא תרנ"ג | 1892. הסכמות חשובות מרבי יצחק אלחנן מקובנא ועוד. שער נוסף להלכות טריפות. [4], קח דף 216 עמוד, [1], קט-שנט דף 716 עמוד. הדבקות בגב השער, ובכמה דפים ראשונים פוגעים מעט בטקסט, קרע קטן בראש השער, כתמים שונים, כריכה שמורה עטופה בנייר, מצב כללי טוב. בשער הכיתוב בעיפרון: "מוגה" בפורזץ ובשער הרישום: "לה' הארץ ומלואה ב"ה מספרי דוב שטערנבוך". חותמות בעלות חשובות: "שלמה מ"תאגיר רב דתאשכנד יע"א והסביבות" (ראה להלן). הרב ד"ר שלמה טאג'ר (תרכ"ו - תרצ"ו) היה הרב הראשי ליהדות בוכרה בטורקסטן, ובביירות ליהדות לבנון וסוריה, ולקהילה היהודית בדמשק. נולד בירושלים לאביו רבי משה בן יצחק טאג'ר (המבי"ט), שהיה ראש אבות בית הדין הספרדיים בעיר. למד תורה מפי חכמי עיה"ק, וכן רכש השכלה כללית במדעים ושפות רבות בערי אירופה. התמנה לרב בעיר טשקנד שבבוכרה עד שנת תרע"ב אז התקבל כחכם באשי בבגדאד, בשנת תר"ע נתקבל לראיון אצל קיסר רוסיה והשר סטוליפין ובזכותו בטלה הממשלה את גזרת הגירוש שריחפה על יהודי בוכרה כולה. (ארזי הלבנון 2122). רבי דב שטרנבוך מגייטסהד ובני ברק, בן רבי אשר מלונדון מצאצאי הגר"א מווילנא. היה ת"ח עצום שידע בע"פ את הש"ס על בוריו, חביבם של גדולי ישראל תלמיד מובהק של הגרא"א דסלר זצ"ל, אליו ממוענים ה'מכתבים לאנגליה' בספרי משמר הלוי. ובעל קשר מיוחד עם יבלח"ט מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שאף אסר עליו לבקש מבאי בית מדרשו שלא יקומו לכבודו, אחיהם של ראב"ד אנטווערפן זצ"ל רבי אליהו שטרנבוך ויבלח"ט ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א. נפטר בתש"פ בדרכו לתפילת מנחה והוא בן 96 שנה.
החל מ $50
פריט מס' : 182

כרך עם כמה ספרים בהם ספרי חסידות וספר דרוש ממהר"ם בנט חלקם מהדורה ראשונה - שנות הת"ר

כרך המכיל שמונה ספרים. שער נפרד לכל ספר. 1. 'אמרי קדוש' מאת השרף מסטרעליסק זי"ע - לעמברג תרס"ב | 1902. הדפים מנותקים. יב דף. 2. אילה שלוחה וליקוטי מהר"ם ללא השער ודפים נוספים. 3. אגרת הטיול - מונקאטש תרנ"ט | 1898. יב דף. 4. 'דברי גאונים' ודרוש מרבי מרדכי בנט. מהדורה ראשונה - פודגרוזה תר"ס | 1900. 40 עמוד. 5. 'דרך אמת' לרבי משולם פייביש מזעבריז זי"ע. בסופו צעטיל קטן מרבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א. - מונקאטש תרס"א | 1901. מ דף. 6. שלחן ערוך של מהור"ר אליעזר הקטן - מונקאטש תרס"ב | 1902. כח דף. 7. מטעמים החדש "מקורים טובים על מנהגי ישראל מקודשים" מאת רבי יצחק ליפיץ משעדליץ. מהדורה ראשונה - ווארשא תרנ"ד | 1894. חסר דף אחרון, 106 עמוד. 8. מטעמים מאת הרב הנ"ל. מהדורה ראשונה - ווארשא תרמ"ז | 1887. דפים רבים מנותקים, כתמים שונים, כריכה ישנה מוטבעת, מצב כללי טוב. בגוף הספר מופיעה פעמים רבות החתימה: "שמואל ב"ר שמעון יצחק שו"ב ז"ל".
החל מ $80
פריט מס' : 183

לוט ספרי טהור רעיונים על התורה והש"ס להאדמו"ר רבי יו"ט נעטיל מלובלין - חסידות מהדורה ראשונה וורשה תרנ"ו | 1896

לוט ספרי האדמו"ר רבי יום טוב נעטיל אבד"ק טשכנוב ואח"כ לובלין, תלמידו של ה'חוזה מלובלין' זיע"א. 1. ספר טהור רעיונים על כמה מסכתות. עם הסכמות רבות מאדמו"רי פולין ה'חידושי הרי"ם' מגור, רבי יצחק מווארקי, רבי חיים מאיר יחיאל מגלינא, ה'אבני נזר' רבי אברהם אייגר, ורבי ישראל מגראדזיסק, ורבי אליהו חיים מייזל מלאדז', ועוד. כמו"כ בשמות המתנדבים ניתן למצוא רבנים ואדמו"רים רבים מרחבי פולין, מהדורה ראשונה - ווארשא תרנ"ו | 1896. [6] ג-מו דף,92 עמוד. כתמים, מעט נקבי עש, הדבקה אחת בהסכמות, מצב כללי טוב. בשער חותמת: "אביגדור אליעזר יאקאבאוויץ לאדז". חתימת בעלות בעמוד אחרון לא נבדקה לעומק. 2. ספר טהור רעיונים על התורה חלק א'. מהדורה ראשונה - ווארשא תר"ס | 1900. עם הסכמות נוספות על הנ"ל, כרוך יחד עם טהור רעיונים על הש"ס מהדורה ראשונה תרנ"ו. [4],ו-מד דף,88 עמוד.[6] ג-מו דף,92 עמוד. קרעים מחסרים בדפים ראשונים של שני החיבורים, ובשער ראשון, כתמים, מצב כללי בינוני. בשער רישום: "זאת נדר אברהם בן ציון רובאך לביהח"ס". וחותמות רבות של: "ועד הגבאים דביהח"ס דגור לאדז ווסכאדניא 50". וחותמות רבות: "אוצר הספרים שע"י ישיבת מאמר מרדכי מנדבורנה תל אביב יפו חסן בק 17".
הפריט נמכר ב $60 החל מ $60
פריט מס' : 184

ספר אגודת אזוב חלק שני - חסידות מהדורה ראשונה בילגורייא תרס"ט | 1909

ספר אגודת אזוב חלק שני. חידושים ופלפולים על סוגיות הש"ס מכתב יד קודשו של האדמו"ר רבי זאב נחום מביאלה ונכללו בו חידושים ושו"ת מבנו האדמו"ר רבי אברהם מסוכוטשוב בעל ה'אבני נזר' והגהות בשם 'טהרת אזוב' מנכדו רבי יעקב נאשעלסק זי"ע. מהדורה ראשונה בחיי האבני נזר ובנו - בילגורייא תרס"ט | 1909. בהיות ספר זה נושא בחובו דברי תורה מגדולי ענקי הרוח בפולין החסידית, זכה להתייחסות נרחבת מכל סלתה ושמנה של יהדות פולין, כפי שניתן להיווכח בשמות המתנדבים [פרענומעראנטין] בסוף הספר. קטז דף 232 עמוד. כריכה קדמית רפויה, ללא שדרה, כתמים שונים, מצב כללי טוב. בפורזץ הרישום: "זה הספר שייך להחסיד זיסמאן בארנשטיין כעת בזשאריק" אולי אחד מצאצאיו של המחבר.
החל מ $50
פריט מס' : 185

לוט 3 חוברות עם סדר נוסח ההקפות לרבי אלימלך מליז'ענסק - קלויזנבורג תרפ"ג | 1923

סדר נוסח הקפות הנאמרים בבית מדרשו של רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע - קלויזנבורג תרפ"ג | 1923. ל' דף. כל אחד מהחוברות במעטפת מקורית בצבעים שונים. קרעים ופגמים קלים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 186

לוט 2 ספרי חסידות מדפוסי שארית הפליטה: אגלי טל חלק ראשון / מסכת אבות עם שפת אמת - גרמניה תש"ח-תש"ט | 1948-9

1. ספר אגלי טל על הלכות שבת חלק ראשון מאת האדמו"ר רבי אברהם מסוכוטשוב בעל ה'אבני נזר' זי"ע. עם הוספות מבנו בעל ה'שם משמואל' זי"ע. בשער מופיע שנדפס בפיטרקוב תרצ"א, אבל מעבר לשער כתוב "נדפס בגרמניה בשנת תש"ט לפ"ק" בהמשך מופיעים שמות ההרוגים הי"ד לזכרם הודפס הספר, וכן שמות המשתדלים אב"ד צאללע ואב"ד האנאווער ושו"ב מחסידי סאכוטשוב סאסנאווצע, שהשתדלו בהפצת ספר זה לזכר קרוביהם שנהרגו ונשרפו על קדוש השם. [1949] שער בדיו אדומה, עם הכיתוב "מוגה" בפורזץ רישום בעלות: "ב"ה מספרי דוב שטערנבוך". [3], 286 עמוד. כריכה מוכתמת, מצב כללי טוב. 2. מסכת אבות עם פירוש שפת אמת "מאת כבוד קדושת... רשכבה"ג מרן יהודה ארי' ליב זצוקללה"ה מגור יע"א" מהדורה שנייה - לנדסברג תש"ח | 1948 צילום המהדורה הראשונה פיעטרקוב תרצ"ג. בגב השער כיתוב מרגש: "יצא לאור פעם שנית בהוצאת אברכי ובחורי חסידי גור בלנדסברג... יעזור השי"ת שנזכה לנחמה לגאולה שלימה ולעלות לציון ברנה ולהסתופף בצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מגור בירושלים תותב"ב אמן המו"ל אברכי ובחורי חסידי גור אודים מוצלים מאש בחסד ה' הנמצאים כעת במחנה לנזסברג יע"א". בעמוד הנגדי מודפס תוכן מכתב ה'אמרי אמת' להרב אברהם ישכר בנימין נכד המחבר המוציא לאור, מקוצר כדרכו עם הוראה לגבי הספר. [1], נז דף 114 עמוד. רבי דב שטרנבוך מגייטסהד ובני ברק, בן רבי אשר מלונדון מצאצאי הגר"א מווילנא. היה ת"ח עצום שידע בע"פ את הש"ס על בוריו, חביבם של גדולי ישראל תלמיד מובהק של הגרא"א דסלר זצ"ל, אליו ממוענים ה'מכתבים לאנגליה' בספרי משמר הלוי. ובעל קשר מיוחד עם יבלח"ט מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שאף אסר עליו לבקש מבאי בית מדרשו שלא יקומו לכבודו, אחיהם של ראב"ד אנטווערפן זצ"ל רבי אליהו שטרנבוך ויבלח"ט ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א. נפטר בתש"פ בדרכו לתפילת מנחה והוא בן 96 שנה.
החל מ $60
פריט מס' : 187

קמע אילן בכתב יד על קלף - שמור ויפה

קמע צר וארוך דיו על קלף עם צירופים ואיורים קבליים, בין השאר של אילן ספירות ומנורה. בתחתית כתוב: "זה האילן הקד' מסוגל לכל דבר לנשיא חן ולהצלחה ולשמירה מכל דבר רע וצריך להניחי בתיק כסף ויתלה עליו". אורך הקמע: 96 ס"מ. רוחב: 5 ס"מ. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $200
פריט מס' : 188

לוט 3 קמעות ארוכות בכתב יד על קלף

1. קמע צר וארוך דיו על קלף עם צירופים ואיורים קבליים, בין השאר של אילן ספירות ומנורה. בתחתית כתוב: "זה האילן הקד' מסוגל לכל דבר לנשיא חן ולהצלחה ולשמירה מכל דבר רע וצריך להניחי בתיק כסף ויתלה עליו". אורך הקמע: 89 ס"מ. רוחב: 5 ס"מ. מצב טוב מאוד. 2. קמע ארוך עם צירופים ואיורים קבליים, למציאת חן וישועות בכתב יד על קלף. מידות: 70X5.5 ס"מ. חור קטן בתחתית. מצב כללי טוב. 3. קמע ארוך עם צירופים ואיורים קבליים, למציאת חן הצלה וישועה בכתב יד על קלף. מידות: 70X5.5 ס"מ. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $300
פריט מס' : 189

לוט 4 קמעות ארוכות ונדירות בכתב יד - תחילת המאה ה-20

1. קמע ארוך במיוחד בכתב יד על קלף. שמות קודש. טבלאות ואיורים. מידות: 180X3 ס"מ. פגמים קלים. מצב טוב. 2. קמע מיוחד בכתב יד על קלף לאישה הרה "בל תפול ולדה ושלא תלד עד בוא עיתה...". מידות: 42.5X5 ס"מ. מצב טוב. 3. קמע בכתב יד על נייר לאהבה בין איש לאישתו. מידות: 18X7.5 ס"מ. פגמים. מצב כללי טוב. 4. קמע ארוך במיוחד בכתב יד על נייר. שמות קודש. טבלאות ואיורים. מידות: 132X6.5 ס"מ. פגמים. מצב כללי בינוני טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 190

נדיר ומיוחד 8 קמעות בכתב יד על קלף ל-4 פינות הבית

קמע מיוחד בכתב יד על קלף לשמירה לבית. כולל קמע על קלף ו-2 קמעות לכל צד. צפון. דרום. מזרח ומערב. מידות הקמע: 18X8 ס"מ. מידות הקמעות לפינות הבית: 9X9 ס"מ. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $150
פריט מס' : 191

לוט 2 קמעות על קלף במסגרות: שם שנמסר לאליהו הנביא "לכל מה שתרצה" וקמע לפרנסה

לוט 2 קמעות נתונות בתוך מסגרת. 1. קמע גדול על קלף בכתב סופר, בכותרתו כתוב: "בעזרתו יתברך קמיע זה לית דכותיה והוא השם שהיה משמש בו אליהו הנביא ז"ל ומסרו לאלישע הנביא כתוב אותו לכל מה שתרצה..." איורים קבליים ובהמשך: "זה השם שהיה עם יעקב אבינו עליו השלום כשברח מפני עשו וזהו.." מידות כולל מסגרת: 37X28 ס"מ. רפיון בגב מסגרת. 2. קמע לפרנסה בכתב סופר הכולל מערכת קמעות. איורים קבליים ושמות קודש. מידות כולל מסגרת: 18X20 ס"מ. ללא פגמים מצב טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 192

סגולה גדולה לרפואה וכל הישועות בחתימת יד קדשו של המקובל רבי נסים מויאל זצוק"ל

ברכת הבית עם הוספה בכתב יד קודשו וחתימתו של המקובל רבי נסים מויאל זי"ע", "לברכה והצלחה לעהשי"ת" הברכה מעוטרת בהטבעות זהב וכסף. בגב המסגרת כיתוב: "כתב יד זה נכתב בתפילה בקדושה בטהרה בכוונות מרובות בהכנה מרובה להשיג שפע אלוקי מאיתו יתברך" כתב יד זה מסוגל לרפואה שלימה לפרנסה לישועה לבנים לברכה להצלחה והרוחה ולכל עניין שאדם צריך לו" "כתב יד זה עם הבטחה מהצדיק המקובל לכל הנ"ל". מידות: 35X22 ס"מ. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 193

קמע כסף לאישה - עירק / פרס? המחצית השניה של המאה ה-19

קמיע כסף, בעבודת יד של גזירה וחריטה של שמות קודש שונים לשמירה לאישה. עבודה מקצועית ונאה מתאימה לאזור פרס או עיראק במהלך המחצית השניה של המאה ה-19. לולאות לתליה מולחמים בגב. משקל כולל: 26 גרם. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 194

לוט 5 חמסות כסף נמוך - צפון אפריקה המאה ה-20

לוט של 5 פריטי חמסה בגדלים שונים, כסף נמוך בעבודת הלחמה וחריטה של מוטיבים שונים. הלחמה של מתלים בראש כל אחד מהם לתליה. מתאים לצפון אפריקה במהלך המאה ה-20. משקל כולל: 92 גרם. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 195

לוט 5 חמסות כסף בשילוב עבודת אמייל - צפון אפריקה המאה ה-20

אוסף של חמש פריטים של חמסה כסף בשילוב עבודת אמייל ובחלקו בשיבוץ אבני חן, צבעוני ויפה. מתאים לצפון אפריקה במהלך המאה ה-20. משקל כולל: 61 גרם. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 196

דג לשמירה מתכת - תוניס המאה ה-20

דג ענק עשוי אלפקה עם עבודת חריטה יפה, על הדג עיטור נחש מנחושת צהובה, ככל הנראה בא לרמז על נחש הנחושת כמו שנאמר "עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אתו וחי". מעוטר בשלושה דגים קטנים שיחד עם הסנפירים מגיעים לחמשה לרמז על החמסה המסורתית, סממן מובהק של יהודי תוניסיה המאמינים בכוחם של דגים לשמירה מעין הרע. אורך כולל 45, רוחב מקסימלי 17 ס"מ. מצב מצויין.
החל מ $120
פריט מס' : 197

מדליה - קמע עם שמות הקודש ודוגמת חתימת יד קודשו של האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר זי"ע

מדליה - קמע שניתנה לתורמי ישיבת אור החיים. בצידה האחד שמות הקודש עם תבליט דוגמת חתימת יד קודשו של האור החיים הקדוש. בצידה השני "לרפואה הצלחה ושמירה מישיבת אור החיים עם תבליט חתימת הרב ראובן אלבז שליט"א. קוטר 3 ס"מ. מצב טוב מאוד.
החל מ $50
פריט מס' : 198

ספר הברית השלם - וילנא תר"ס | 1900 עם הערות וחידושים רבים וחיבור בקבלה בכתב יד ספרדי

ספר הברית השלם, חיבור חשוב המשלב קבלה פילוסופיה ומדע, מאת רבי פנחס אליהו בן מאיר הורוויץ מווילנא זצ"ל, מתלמידי הגר"א זיע"א. שני חלקים, חלק א' הנקרא 'כתב יושר' וחלק ב' הנקרא 'דברי אמת' נדפס בווילנא תר"ס | 1900. קעט דף 360 עמוד. כריכה עתיקה מוטבעת, מעט נקבי עש, פרימות קלות והדבקה בגב השער, כתמים. מצב כללי טוב. העותק מלא בהגהות הערות וחידושים לכל אורכו בכתב יד ספרדי נאה, מתקופת ההדפסה, ברובם ארוכות ומשמעותיות, מיעוטם בעיפרון. ובסופו, מיוחד ביותר: 30 עמודים בכתב יד תימני - חידושים בעניני קבלה, ובסופו מפתחות לנושאים שונים בספר. רישום בעלות: "צדוק בן יוסף הלוי יצ"ו" וכמופיע בסוף הספר הוא הנו בעל הכתב יד, וככל הנראה גם ההערות.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 199

ספר שאגת אריה עם חתימות חשובות והערות - וורשא תרס"ט | 1909

ספר שאגת אריה פילפולים עמוקים בסברא ישרה מאת הגאון רבי אריה ליב בן רבי אשר ממיץ. נדפס בווארשא תרס"ט | 1909. קג דף 206 עמוד. כריכה ישנה מנותקת חלקית, שער מנותק חלקית, קרע לרוחב בדף אחד לא מחסר טקסט, כתמים קלים, מצב כללי טוב. גב הכריכות עמוס ברישומים שונים, חלקם בלועזית, בשער החותמת: "שייך לבהמד אשכנזי דפה ש. א. אוהעלי וחד"ג להוציא מפה". חתימות: "הק' יצחק ראטענבערג" בכמה מקומות. בשער הקדשה ארוכה עם איזכור השם "יעקב סאלאווייצ'יג" מעבר לשער חתימה חשובה: "צבי הירש מייזליש" (ראה להלן). בגוף הספר בעמוד 31 בין השיטין חתימה: "שמעון יעקב וואללער שארפמן חרז". בעמוד 44 חתימה: "אברהם שאקוואלד". ובגב כריכה אחורית מופיע גם: "יצחק שאקוואלד". רישומים לועזיים במהלך הספר. בגוף הספר הערות ותיקונים בעיפרון ובעט, חלקם משמעותיים. ככל הנראה החתימה של רבי צבי הערש מייזליש (תרס"ב - תשל"ד) מצאצאי ה'ישמח משה'. בן רבי דוד דוב מייזליש רבה של אויהל. היה רב בגליציה ובהונגריה, ניצול מהשואה, לאחריה היה רב במחנות העקורים ולאחר מכן בשיקגו. מחבר שו"ת 'מקדשי השם' אודות השואה וספרים נוספים. התפרסם על שם רבנותו בעיר ווייצן (ואץ). הוסמך לרבנות ע"י רבי מאיר אריק ורבי מרדכי יהודה וינקלר. בעותק זה מופיעה גם חותמת בית הכנסת האשכנזי באיהעל - כאמור מקום הולדתו, מה שמחזק את הטענה שהעותק הנו של הרב.
החל מ $70
פריט מס' : 200

ספר הזוהר חלק ויקרא עם חותמות והקדשות מעניינות - לעמברג תר"ך | 1860

ספר הזוהר הקדוש על התורה מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי חלק שלישי ספר ויקרא "הובא לבית הדפוס ע"י הרבני... זישא מאיר היילפרן נ"י נכד הרב הגאון הק' מוהר"ר דוד יעקב זצ"ל אב"ד דק"ק באלסוב" נדפס בלעמברג תר"כ | 1860. [1], שח דף. כתמים וקרעים קלים, קיפולים וקמטים, כריכת עור מקורית בלויה מתקלפת וחסרה מאד, מצב כלי טוב. בפורזץ ובשער הרישום: "הק' יצחק אייזיק שווארצקאף-[?] מראצפארט". בגב השער הקדשה ארוכה ומרגשת מתוארכת "בה' ג כ"י טו"ב מו' תרפ"ז-[?] סאטמאר יע"א" בו כותב המקדיש שנותן את הספר לרבי אהרן גד הכהן אב"ד נימיזא ובזכות זה יהיה לו ברכה והצלחה וכו' וחותם שמו "הק' בן ציון זאב וויס בן מלכה". כמו"כ חותמות "אהרן גד הכהן אבדק"ק נימוזשא והגליל יע"א". רבי אהרן גד כ"ץ רבה של נימיז'ה (תרמ"ז - תש"א) בן רבי אליהו אב"ד ראסלוביץ. חתן רבי אלטר לנדוי מכפר באטארטש ליד האלמין. תלמידם של ה'ערוגת הבושם' בחוסט וה'קדושת יום טוב' בסיגעט, בתרפ"ו התמנה כאב"ד בנימוזשא, תפקיד בו כיהן עד לפטירתו והוא כבן חמישים וארבע שנים, חיבר 'קרן אורה' על הש"ס חיבור שלצערנו אבד בשואה (אינציקלופדיה ליהדות רומניה עמ' 553).
החל מ $80