ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 29 - 25.03.2020

מכירה מס' 29
תתקיים אי"ה ביום רביעי כ"ט באדר התש"פ • 25.03.2020 • בשעה 19:00 

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק 

בימים:
א-ג 22-24.03.2020
בין השעות 14:00 -20:00

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093
אסף: 054-3053055
ניסים: 052-8861994

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

לקטלוג המכירה

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 051

ספר אסיפת זקנים על מסכת כתובות מהדורה מוקדמת - ווארשא תרכ"ב-לז | 1861-77 עם רישומים מעניינים

ספר אסיפת זקנים "חידושי מסכת כתובות אשר בשם תלמוד קטן יכונה אשר קבצם הרב המוסמך הגאון כמוהר"ר בצלאל אשכנזי ז"ל... וקראו בשם שיטה מקובצת". הסכמות חשובות מה'חידושי הרי"ם' מגור ועוד. נדפס בווארשא חלק א' בתרכ"ב | 1861 חלק ב' עם שער נפרד נדפס בתרל"ז | 1877. שוני בנייר בין שני החלקים, [1], עד, עז, קי דף 220 עמוד. ללא כריכה קדמית ושדרה, אחורית מנותקת, מעט נקבי עש, קרעים לרוחב כמה דפים ללא חסרון בטקסט, קרעים קטנים בשולי השער, מצב כללי טוב. בשערים החותמת: "שמואל יאקאבאוויץ ביאלא W.M.R". וחותמת: "שמואל דוד יאקובאוויטש לובלין שעראקא 16". ורישום: "לה' הארץ ומלואה מרדכי אשר יאקאבאויץ' ב"ר מאיר זצ"ל מוויינהויז... הסמוך לבריסק דליטא הנקרא מאטיל מווינהויז".
החל מ $50
פריט מס' : 052

ספר קול אומר קרא - מהדורה ראשונה ווארשא תרכ"ו | 1866 עם חותמות מעניינות

ספר קול אומר קרא, דרושים לשבתות ומועדים מאת רבי יוסף חיים בן יצחק זליג קארו. הסכמות חשובות מרבי דוב מייזליש מווארשא, רבי ישעיה מושקאט מפראג ורבי יהושע מקוטנא זיע"א. מהדורה ראשונה בחיי המחבר ווארשא תרכ"ו | 1866. בסופו תחת הכותרת 'מחברתי' מליצה רוויית רגש מאת המחבר, על מחברתו זו שניכר שעמל עליה רבות. חלקים נוספים של חיבור זה נדפסו בפיעטרקוב ובווארשא בשנים מאוחרות יותר. [3],צ,[1] דף. קרע בתחתית דף אחרון מחסר טקסט, שיקום בשער מחסר בתחתיתו, כתמים קלים, מצב כללי טוב. בשער חותמות: "מרדכי בר' אהרן בתי גארדאן ביאליסטאק".
החל מ $50
פריט מס' : 053

ספר שו"ת רמ"ץ חלק ראשון - מהדורה ראשונה פשעמישל תר"ל-תרל"ב | 1870-1872 עם חתימות חשובות

ספר שאלות ותשובות רמ"ץ "חלק ראשון כולל דיני ש"ע אורח חיים ויורה דעה" מאת הגאון רבי מאיר צבי בן גבריאל וויטמאיר אב"ד סאמבור והגליל. לפי המופיע בשער הוחל בהדפסה בקיץ תר"ל ונגמר באייר תרל"ב, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - פרעמישלא [פשעמישל]. בתחילת הספר כמה דרושים לימים נוראים מאת הרב המחבר. [6],סא,[3],צ,[2], דף. מספור נפרד לחלק יו"ד עם שוני בדפים, כריכה ישנה, כתמים שונים, מעט נקבי עש, מצב כללי טוב. בשער חותמת בעלות של רבי אברהם משה באב"ד אבד"ק גורא הומורא. והכיתוב: "לפי שאמרו חכמים לכתוב על הספר". ורישום נוסף: "שייך לר' רפאל האמור מפחארין". בפורזץ הרישום: "הרב הגאון מו"ה יעקב גואמרטה אבד"ק דיקולא הובא בס' מד אות ה' (או"ח)" ובאמת בדקנו ואכן מובא הרב הנ"ל במקום זה בספר. תיקון אחד ביד בגוף הספר. רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם), בן רבי מנחם מנדל באב"ד מגורה הומורה, רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל. תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ $70
פריט מס' : 054

ספר מנוחת אשר חלק ראשון - מהדורה ראשונה סיגעט תרל"ו | 1876 עם חתימת בן המחבר

ספר מנוחת אשר חלק ראשון "כולל פלפול עצום וסברות ישרות על רוב סוגיות הש"ס על סדר האלפ"י בי"ת אשר איזן וחקר בים התלמוד וראשונים ובגדולי האחרונים" מאת הגאון רבי אשר אנשיל יונגרייז מטשענגער. הסכמת ה'ייטב לב' מסיגעט ורבי יוסף שאול נתנזון מלבוב. בסופו חידושי תורה מבן המחבר המוציא לאור רבי שמואל זאב הלוי, וקונטרס 'נייח נפשי' מסבו אבי אמו המנוחה אשת המחבר, רבי מאיר אלמאשד אבדק"ק מאטארסדארף. וחידושי תורה מחתן המחבר רבי יהושע ברוך רייניטץ, ודברי חכמה ומוסר מהרב המוציא לאור הנ"ל. מהדורה ראשונה - סיגעט תרל"ו | 1876. [8],צג,[4], דף. כריכה ישנה שדרת עור, שמורה, מעט נקבי עש, כתמים קלים, מצב כללי טוב. בגב השער חתימת המוציא לאור בן המחבר רבי שמואל זאב הלוי הנ"ל. תחת הכיתוב "ואם ימצא ביד איש ספר הזה בלי חותם של בני המחבר גנוב הוא אתו"
החל מ $200
פריט מס' : 055

ספר מקצוע בתורה [מהרא"ל צינץ] - מהדורה ראשונה פיעטרקוב תרל"ח | 1878

ספר מקצוע בתורה, על הלכות הלוואות לרבי אריה לייב המהרא"ל צינץ - מהדורה ראשונה פיעטרקוב תרל"ח | 1878. 1, קצח דף. נקבי עש, כתמים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 056

לוט ספרי הגאון רבי מנחם זעמבא מהדורות ראשונות בחיי המחבר: קונטרס תוצאות חיים - ווארשא תרפ"א | 1921 ושו"ת זרע אברהם - בילגורייא תר"פ | 1920

לוט ספרי הגאון רבי מנחם זעמבא מחריפי פולין הידועים שלא השאיר הרבה בכתובים. 1. קונטרס תוצאות חיים "כולל חידושים והערות בעניני מלאכת הוצאה... הקונטרס הנוכחי הדפסתי למזכרת חותני הרבני היקר חובב תורה ולומדי' בלב ונפש מוה"ר חיים ישעי' ז"ל צעדערבוים". מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ווארשא תרפ"א | 1921. [1], כו דף 51 עמוד. כריכת קרטון מנותקת חלקית, קמטים וקרעים בדף אחרון, מעבר לכך ללא פגמים במצב טוב. 2. שאלות ותשובות זרע אברהם "כולל חידושי הלכות שונות משא ומתן בעומקה של הלכה מאת ה"ה הרב הגאון... מוהר"ר אברהם זללה"ה לופטביר.(ויבדל לחיים) הרב הגאון... מוה"ר מנחם זעמבא מפראגא". מהדורה ראשונה בחיי המחבר - בילגורייא תר"פ | 1920. [1], צט דף 198 עמוד. מספר הערות בכתב יד בשולי הגיליון. כריכת קרטון, מצב כללי טוב.
החל מ $60
פריט מס' : 057

סט שלם ויפה בכריכות מקוריות של ששה סדרי משנה - ווילנא תרפ"ו-צ"ז | 1926-37 עם הקדשה מעניינת

6 כרכים של ששה סדרי משנה "עם תשע הוספות חדשות", בדפוס והוצאות האחים ראם ווילנא. סדר זרעים ונשים נדפסו בשנת תרצ"ז | 1937. סדר מועד, נזיקין, וקדשים נדפסו בתרפ"ו | 1926. סדר טהרות נדפס בתרפ"ח | 1928. שני שערים בכל כרך. כתמים בכריכה אחת, ופגמים קלים, חיתוך דפים בצבע סגול, 6 כרכים בכריכות מקוריות שמורים במצב טוב. בגב הכריכה מודבקת הקדשה מוקלדת במכונת כתיבה מהתאריך חי' טבת תש"א, המעידה שהעותק ניתן במתנה מאת הרב יעקב מלמד, לאחיינו אריה חיים מלמד, לרגל היותו בר מצווה באקוסטריכון שמו המלא עם ברכות והדרכה לחיים, וחתימת שמו המלא "יעקב ורחל מלמד כהן". הרב יעקב חיים מלמד-כהן (תר"ע – תשנ"ב) בן רבי רחמים. מחנך ואיש ציבור ירושלמי, חבר הנהלת הסתדרות המזרחי, חבר ועד העדה הפרסית, וחבר ועד העדה הספרדית בירושלים ועוד. נודע כדרשן וכמרצה דגול בבתי הכנסת, במועדוני נוער וברדיו קול ישראל, ובהיותו כהן אישיותו הפכה אותו למבוקש עבור עריכת טקסי פדיון הבן, הכנת נערים לבר מצווה ועריכת חופה וקידושין. ביתו היה פתוח לכל, ונודע כמשכין שלום בית. סייע למשפחות באמצעות מתן בסתר, ניהל עזבונות ושימש כאפוטרופוס ליתומים ולאלמנות, וארגן מפעל צדקה וחסד לעניי ירושלים. חיבר: סידור אביר יעקב ותהלים עם פירוש נאוה תהילה, שנכתב לאחר פטירת רעייתו רחל (לבית קטן) בשנת התשמ"ו.
החל מ $80
פריט מס' : 058

ספר ברורי המידות והשיעורין כולל הלוח בסופו - מהדורה ראשונה איהעל תרפ"ה | 1925

ספר ברורי המדות והשיעורין, לבירור שיטות מידות ומשקלות חז"ל והשיעורין בש"ס ובפוסקים מאת רבי מאיר קליין זצ"ל - מהדורה ראשונה ש.א. אויהעלי תרפ"ה | 1925. בסופו לוח מקופל גדול מודפס משני צידיו עם לוח השנים ולוח שנות המחזורים. בדף האחרון הדבקה של פיסת נייר עם תיקון לנדפס. דף נייר בכתב יד כתוב בלועזית עם כתובת של 'יעקב קליין' מאיהעל (אולי כתובתו של המפיץ). [12], קסג, [2 - לוחות] עמוד. מעט נקבי עש. כריכה בלויה מעט. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $60
פריט מס' : 059

לוט 7 ספרי קודש בגרמנית - ברלין ופרנקפורט דמיין 1877-1929

1. מגילת רות מתורגמת ומבוארת בגרמנית, נדפס בפרנקפורט דמיין - 1921. חותמת בעלות בלועזית: "הרמן גולדברגר". כריכה מקורית מוטבעת. 2. שיר השירים מתורגם ומבואר בגרמנית, נדפס בפרנקפורט דמיין - 1923. חותמת בעלות: "אסתר לוי". כריכה מקורית מוטבעת. עותק כפול עם חותמת "הרמן גולדברגר". 3. סדר הזכרת נשמות ותפלה על קברים בגרמנית, עם ציוני תאריכים, ומקומות להוספת שמות ל"ע, מלווה בציורים, נדפס בברלין ללא ציון שנה, כריכה מקורית מוטבעת, רישום בשער בלועזית, בעט זהב. 4. סדר הקריאות לשני וחמישי. עם כותרות, תוכן עניינים, וסדר הקרואים בגרמנית. נדפס בפרנקפורט דמיין 1925. 5. מילון עברי גרמני וכללי דקדוק עברי וביאורי מילות קודש שבתפילה לגרמנית. נדפס פרנקפורט דמיין 1929. חותמת בעלות בלועזית בפורזץ. 6. "תפלה קצרה" ותרגומים וכללי דקדוק בגרמנית. נדפס בפרנקפורט דמיין 1877. כריכה מקורית, דפים מנותקים. 7. ספר בראשית לקריאת התורה. שער בגרמנית, נדפס פרנקפורט דמיין (רדלהיים). ללא ציון שנה. מצב כללי טוב.
החל מ $60
פריט מס' : 060

דיוקן הרמב"ם - ליטוגרפיה - ירושלים המאה ה-20

דיוקן הרמב"ם, ליטוגרפיה עפ"י מאיר גור אריה בצלאל ירושלם תרצ"ה, דפוס אופסט "ירושלים". על פי פיתוח נחושת מהמאה ה-17. בהוצאת האחים לוין-אפשטיין ירושלים. 48X34 ס"מ, לא כולל המסגרת. קרעים וכתמים שונים. זכוכית המסגרת שבורה בחלקה התחתון. מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 061

מיקרוגרפיה מודפסת דיוקן הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא - המאה ה-20

רפרודוקציה של מיקרוגרפיה מודפסת עם דמות דיוקנו של הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא על רקע המקומות הקדושים. הדפס זה ככל הנראה תעתיק של מיקרוגרפיה מפורסמת יותר של הרב משינאווא שצוייר ככל הנראה בעת ביקורו בירושלים ב-1869. עבודת מיקרוגרפיה של פסוקים מיוחדים מהתנ"ך המסוגלים לשמירה. רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא (תקע"ה - תרנ"ט | 1813-1898) בנו בכורו וממשיך דרכו בקודש של גאון ישראל רבי חיים הלברשטאם ה"דברי חיים" מצאנז. בעל מחבר "דברי יחזקאל". מידות: 20.5X14 ס"מ. קמטים, כתמים וקרעים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 062

גלויה עם תמונת האדמו"ר מחולל הפלאות משטפנשט - רומניה המאה ה-20

גלויה מודפסת עם תמונת האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו פרידמן "הצדיק משטפנשט". ותחתיו כיתוב באידיש (עם התואר "גראסס ראבינער" שמשמעותו הרבי הגדול) ובגרמנית. בשמו נקשרו ניסים למעלה מדרך הטבע - ריפוי חולים, פקידת עקרות, והצלת אנשים מירידה מנכסיהם. בבתים רבים ברומניה של העת ההיא תלו את תמונת הצדיק כסגולה לשמירה. כתמי זמן. קרעים בשוליים. 16X9 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב
החל מ $80
פריט מס' : 063

לוט 2 תמונות עם דיוקנו של האמרי אמת מגור

1. תמונת רפרודוקציה של תמונתו של האמרי אמת בשנותיו המוקדמות 45X29 ס"מ לא כולל מסגרת. 2. ליטוגרפיה חתומה עם דמותו של האמרי אמת. חתום "ספיר חן". 29X18.5 ס"מ לא כולל מסגרת. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 064

גלויה מקורית ונדירה עם תמונת ביהכנ"ס בקישינוב מימי כהונתו של הרב צירלסון - תרפ"ז

גלויה מקורית תמונת חזית בית הכנסת המפואר בקישינוב, נראים גם אורך צידו והחצר, מעבר לדף מודפס בין השאר הכיתוב: "בית הכנסת הזה נבנה בשנת תער"ג לפ"ק בימי הרבנות הראשית של הרב הגאון ר' יהודה ליב צירלסאהן" בהמשך מופיעה רשימת ועד הבנין וכן הגבאים וסגניהם שנבחרו לראשונה, בתחתית מופיע הכיתוב: "תער"ג - תרפ"ז". היינו שנת הדפסת הגלויה, 14 שנה אחר בניית ביהכנ"ס, דפוס ליברול קישינוב. מידות: 9X14 ס"מ. פגמים וכתמים קטנים, מצב כללי טוב. לא מצאנו באוספי האפמרה של הספריה הלאומית.
החל מ $50
פריט מס' : 065

אלבום עם 35 צילומי הכותל המערבי והעיר העתיקה מקוריים מהצלם צבי באסיי

אלבום תמונות מקוריות מהצלם צבי באסיי. בהם תפס הצלם בעדשתו אפיזודות חשובות ומבטאות ברחבי כותל המערבי והעיר העתיקה. 35 תמונות בתוך אלבום מותאם, חלקם חתומות מאחור בחותמתו. תמונות בשחור לבן ללא צבע. מידות התמונות: 24X18 ס"מ. שמורים במצב טוב. הצלם הירושלמי צבי באסיי. חבר תנועת העלייה 'דרור הבונים' ברומניה הולדתו. צילומיו נמכרו להוצאות ספרים ואינצקלופדיות ומכונים שונים.
החל מ $50
פריט מס' : 066

ארץ ישראל העתיקה בתחריטי עץ מודפסים בתוך אלבום

אלבום עם הדפסים של תחריטי עץ, המקיף חלקים נרחבים מארץ ישראל העתיקה. מופיעים הרי הארץ ונחליה המרהיבים, כמו"כ ערי הארץ ירושלים ובית אל, חברון ובית לחם, טבריה והגלבוע, ועוד, 31 תחריטים מודפסים יפהפים, בתחתית כל ציור מופיע הסבר באנגלית, בחלקם מודפס חתימת האמן, מידות ההדפסים: כ19X28 ס"מ. שמורים במצב טוב על רקע שחור, בתוך אלבום מותאם.
החל מ $80
פריט מס' : 067

אוגדן עם סט שלם של גלויות 'בצלאל' ירושלים במעטפת המקורית

אוגדן עם 8 גלויות צבעוניות - ליטוגרפיות מקוריות, מצוירות ע"י האמן אהרן שאול שור. בצלאל. בהוצאת הדר ירושלים. ציורי הכותל והעיר העתיקה מגדל דוד וקבר רחל, חורבת רבי יהודה החסיד ובית כנסת ניסן בק, מסגד עומר ומראה כללי. אוגדן עשוי מקרטון עליו מצויר מגדל דוד בשחור לבן, כיתובים בעברית ובלועזית, שמורות במצב טוב. כתמים קלים. מידות 14X9 ס"מ.
החל מ $100
פריט מס' : 068

קופסת אתרוג מכסף בעיצוב נדיר וייחודי - עיראק המאה ה-19

קופסה לאתרוג מכסף, עומדת בעיצוב נדיר ייחודי ומעניין, בראשה אביר רוכב על סוס, מתחת חמישה ענפים ובראשה עלים עשוים בצורת קפיץ. הקופסה עצמה בנויה בצורה עגולה עשויה בעבודת יד של חריטה ואיזמל עם סוגר. הקופסה נפתחת באמצעה להכנסת האתרוג. משקל כולל: 158 גרם. קוטר: 7.5 ס"מ. גובה מקסימלי: 15 ס"מ.
החל מ $350
פריט מס' : 069

קופסה לאתרוג מפוארת על בסיס תואם עם עיטורי כסף ואבני חן - המאה ה-20

קופסה לאתרוג אלפקה עם עיטורי כסף ואבני חן צבעוניים בעבודה טורקמנית מרשימה ועיטורים שונים. בשני חלקים - מיכל עגול על בסיס בעל 3 רגלים. גובה מקסימלי: 25 ס"מ. מצב כללי טוב.
החל מ $400
פריט מס' : 070

קופסת אתרוג כסף - הונגריה המחצית השניה של המאה ה-20

קופסאת אתרוג כסף מעוטרת בעבודת ריקוע ואיזמל על המכסה עבודת תבליט של אתרוג כולל כיתוב בחריטה "ולקחתם לכם פרי עץ הדר" סביב הקופסה עבודת מדויקת ומרשימה של צמחיה ופרחים. הקופסה חתומה בחותמת כסף בתחתית 800 ומס' סידורי 3 של החברה המייצרת. הונגריה המחצית השניה של המאה ה-20. גובה 9 ס"מ. 14/11 ס"מ. משקל 390 גרם. מצב טוב מאוד.
החל מ $500
פריט מס' : 071

קופסת אתרוג סגנון בצלאל - ישראל שנות ה-50

קופסת אתרוג עומדת בסגנון בצלאל בשילוב אבני חן ועיטורי פיליגרן. ישראל שנות ה-50. כסף 935. פגמים קלים. 197 גרם.
החל מ $220
פריט מס' : 072

קופסת אתרוג כסף חתום - ישראל שנות ה-50

קופסת אתרוג עומדת, עשויה כסף בעבודת החלמה וניסור, ועבודת פיליגרן ביד ובמכונה, בראש הקופסה עבודת גזירה של הפסוק: "פרי עץ הדר וכפות תמרים". על גוף הקופסה עיטורים של עלים וצמחיה. הקופסת נפתחת לשנים במרכז. חתום כסף: MADE IN ISRAEL ו-STERLING. גובה: 20 ס"מ. קוטר מרבי: 10 ס"מ. משקל: 234 גרם. מעיכות ופגמים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 073

שני סביבוני עץ זית נדירים - ירושלים

שני סביבונים עשוים עץ זית, נדירים ומיוחדים. אחד מהם מצויר ביד עם הכיתוב JERUSALEM, ועל השני האותיות נגה"ש והכיתוב: כולל שומרי החומות בירושלים. פגמים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 074

אוסף 3 סביבונים כסף נמוך בעבודה טורקמנית בשילוב אבני חן

אוסף 3 סביבונים שונים, כסף נמוך עם עיטורי כסף ואבני חן, גובה מקסימלי: 8 ס"מ. משקל כולל 122 גרם. פגמים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 075

אוסף 4 סביבונים מגולפים ביד בעצם

אוסף 4 סביבונים שונים, עשוים עצם בעבודת גילוף ועיטורים יפים ומדויקים 3 מהם עם האותיות נגה"ש ו-1 עם נגה"פ. גובה מקסימלי 8.5 ס"מ. מצב כללי טוב.
החל מ $150