ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 29 - 25.03.2020

מכירה מס' 29
תתקיים אי"ה ביום רביעי כ"ט באדר התש"פ • 25.03.2020 • בשעה 19:00 

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק 

בימים:
א-ג 22-24.03.2020
בין השעות 14:00 -20:00

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093
אסף: 054-3053055
ניסים: 052-8861994

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

לקטלוג המכירה

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

ספר כתנות אור עין יעקב ובית ישראל - ברלין תס"ט | 1709

ספר כתנות אור "עין יעקב ובית ישראל" על אגדות הש"ס עם המפרשים, מאת הרב יעקב בן חביב. ב' חלקים, ברלין תס"ט, נזקי עש רבים. מצב כללי גרוע.
החל מ $50
פריט מס' : 027

ספר זה ינחמנו על המכילתא מהדורה ראשונה - אמשטרדם תע"ב | 1712 עם השלמת הדף האחרון בכתב יד אומנותי

ספר זה ינחמנו חלק ראשון פירוש על מדרש המכילתא, מאת רבי משה בן שמעון פרנקפורט. עם הסכמות חשובות מרבני התקופה, הקדמה מאבי המחבר - מהדורה ראשונה אמשטרדם תע"ב | 1712. [3],סד דף. שער משוקם, כתמים שונים, מצב כללי טוב. הדף האחרון הושלם בכתב יד, בדמות צורת הדף המקורית, בכתיבה נאה כולל הקולופון וכותרות המשנה, בנוסף הערה אחת בשולי הגיליון. בשער חותמת בעלות: "אברהם משה באב"ד לפנים אבד"ק גוראהומארא בריטשאן רב בעג'מי-יפו". רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם), בן רבי מנחם מנדל באב"ד מגורה הומורה, רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל. תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ $180
פריט מס' : 028

מהדורה מיניאוטרית במצב יפה: עותק חסר של ספר החינוך - מהדורה מוקדמת אמשטרדם תפ"א | 1721 עם תיקונים בכתב יד

ספר החינוך, מנין וטעמי המצוות לפי סדר פרשיות התורה מיוחס לרבי אהרן בן יוסף הלוי מברצלונה [הרא"ה] - מהדורה רביעית בדפוס אהרן די שלמה אנטוניס, אמשטרדם תפ"א | 1721. ב-רפו [במקור: [2], רפו]. דף השער חסר ו-3 דפים נוספים בתחילה. מעט קרעים בדפים הראשונים עם פגיעות בטקסט. מעט נקבי עש וכתמי מים ועובש בצמוד לשדרת הספר. מעבר לכך במצב כללי טוב ויפה. ללא כריכה. במספר מקומות תיקונים בכתב יד עתיק.
החל מ $50
פריט מס' : 029

ספר קהלות משה (מקראות גדולות) נביאים ראשונים - אמשטרדם תפ"ו | 1726 רישומים וחתימות תימניות חשובות בכתב יד

ספר קהלות משה המוכר יותר בשמו המאוחר 'מקראות גדולות' חלק שני נביאים ראשונים. מהדורה מורחבת הכוללת את פירוש הרד"ק, הראב"ע, הרלב"ג, מנחה גדולה, וכלי פז. בדפוס רבי משה פרנקפורט דיין דאמשטרדם - אמשטרדם תפ"ו | 1726. עותק גדול מידות: 44X27 ס"מ. [2] (במקור: 4 - עותק חסר 2 דף) מו, מז-שעח דף (דף אחד כרוך שלא במקומו). כריכה ישנה עטופה בד, נקבי עש, קצת דפים חומים, כתמים, שיקומים במסגרת השער ובכמה דפים, מספר דפים מנותקים, קרעים בשולים, מצב כללי בינוני. בגב הכריכה רישום ארוך בכתב יד תימני עתיק ונאה, אודות סדר ומיקום היבשות לפי מדרשי חז"ל, וצדקתם למרות היפך הנראה, וסדר המזלות וחשבון מהלכם, הדבקות מסתירות בקצה. בפורזץ ישנם מראי מקומות לפירוש הכלי יקר, ובגוף הספר באותם מקומות ציין הכותב בסימון קבוע בשוליים. בשער הכיתוב בכתב תימני עם חתימת אחד מגודלי חכמי תימן במאה ה-18: "הצעיר אברהם בן מ"ו אהרן מנזלי יצ"ו". ראה אינציקלופדיה לחכמי תימן עמוד 328. והכיתוב: "יחיא ן' זאהר יצ"ו". בעמוד אחרון מודבק דף עם כיתוב בערבית בכתב ספרדי.
החל מ $100
פריט מס' : 030

נדיר! ספר עזרת נשים לרבי משה בן חביב - מהדורה ראשונה קושטא תצ"א | 1731 עותק יפה עם חתימות בעלות חשובות

ספר עזרת נשים, על שולחן ערוך אבן העזר, וקונטרס שמות גיטין. לרבי משה בן חביב, בעל מחבר גט פשוט ושמות בארץ - מהדורה ראשונה קושטנדינא תצ"א | 1731. [1], ד, [1], סה, סד דף. 2 דפים אחרונים של חלק ראשון נכרכו בטעות בסוף הספר. כריכת עור עתיקה. חיתוך דפים בצבע אדום. קרע בשער. מעט נקבי עש. כתמים. מצב כללי טוב. חתימות בעלות של רבי מנחם מענדיל באב"ד ובנו רבי אברהם משה באב"ד רבני גורא הומורא בבוקובינה - רומניה. רבי מנחם מנדל באב"ד, רבה של גורה הומורולוי שבבקובינה. מצאצאי רבי יוסף באב"ד בעל המנחת חינוך, נמנה על חסידי טשורטקוב, נודע כתלמיד חכם גדול ואף עמד בקשרי מכתבים הלכתיים עם גדולי דורו, נפטר בתר"ץ. בנו ממלא מקומו רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם). רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל, תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ $150
פריט מס' : 031

ספר עין יהוסף על מסכת בבא מציעא מהדורה ראשונה - איזמיר תצ"ה | 1735

ספר עין יהוסף חידושי תורה על מסכת בבא מציעא מאת החכם רבי יוסף חזן. מהדורה ראשונה - איזמיר תצ"ה | 1735. הסכמות מרבני ירושלים ורבני מצרים. [3], קנז דף. שער ודף נוסף מנותקים, נקבי עש, כתמים רבים, כריכה עור מקורית מנותקת חלקית, שדרה חסרה, קרעים בקצוות דפים, מצב כללי בינוני. בשער חתימה ספרדית.
החל מ $100
פריט מס' : 032

רמב"ם עם פירוש מעשה רוקח - מהדורה ראשונה ונציה תק"ב | 1742

ספר מעשה רוקח, חיבור על הרמב"ם [עם הפנים] מאת רבי מסעוד חי רוקח מגדולי רבני טריפולי. חלק ראשון - מדע, אהבה, זמנים ובתחילתו חידושים על הרמב"ם בכתיבת יד מגאונים קדמונים - מהדורה ראשונה, דפוס מאיר דא זארה ויניציאה תק"ב | 1742. [7], רפו דף. חסר דף השער. דפים אחרונים מנותקים וחסרים בשוליים. נזקי עש רבים מאד. פגיעות בטקסט בהרבה מקומות. מצב כללי גרוע. ראה סטפנסקי ספרי יסוד עמוד 51 בהוספות.
החל מ $50
פריט מס' : 033

כתבי קודש "תהילים ומשלי" - ווארשא תרכ"ב | 1862 עותק נדיר

כתבי קדש עשרים וארבעה חלק חמישי "תהילים משלי" עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש"י ותולדות אהרן. מצודת דוד ומצודת ציון עם באור לשון אשכנזי בכתב עברי. בדפוס נתן שריפטגיססער ווארשא תרכ"ב - 1862. (בספריה הלאומית מופיע רק חלק ג'). [1] קע"ב דף. הדבקת חיזוק בדף השער. הדבקות וקרעים ללא פגיעה בטקסט. בשולים בשני הדפים האחרונים. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 034

עותק מפואר בכריכת עץ מקורית של הלכות רב אלפס (רי"ף) חלק שני - זולצבאך תקכ"ד | 1764 עם חותמות וחתימות חשובות

"חלק שני מהלכות רב אלפס עם כל הנמצא בספרי האלפסי שנדפסו עד היום חדשים גם ישנים" ועם הוספות חדשות ביניהם ה'שלטי גיבורים'. מהדורה מוקדמת - זולצבאך תקכ"ד | 1764. עם הסכמות חשובות מרבי יוסף שטיינהרט ורבי אריה ליב רפופורט ועוד, שער נוסף למסכת חולין. [2],שכ,כ,ו,מ דף. כריכה מפוארת ומקורית עץ מחופה עור, פגמים בכריכה, שער ושני דף נוספים מנותקים, כתמים שונים, מצב כללי טוב. חתימות בעלות חשובות: בשער חתימת בעלות של רבי שמואל בעק. [ולפי רישום נוסף בעמוד אחרון ובפורזץ נראה שמדובר ברבי שמואל בעק אב"ד שוראן] בעמוד אחרון חתימה: "ה"ה איציק אהרן לאנדעסבערג חונה ק"ק פריישטאט והגליל יע"א" ראה להלן. חתימות נוספות: "מו"ה אשר אנשיל בעק" ורישומים שונים. רבי ישראל יצחק אהרן לנדסברג בעל מטה אהרן (תקס"ד - תרל"ט) בן רבי מאיר מפעזינג. תלמיד החתם סופר ומאוכלי שולחנו בשבתות, תלמידו של רבי יעקב אלטנקונשטט החריף מוערבא, ורבי יצחק פרלס מבאניהאד. חתן דודו רבי מרדכי רוזנברג משטינמאנגר ועבר לשם. רב ביעמרינג תקצ"ח על מקום רבי ליפמן, ובפורינקירכען בתר"ב, בתר"ד כיהן בפריישטט, רב וראש ישיבה בגרוסוורדין בשנת תרי"ג שם בתקופתו התפלגה הקהילה והוא היה רב קהילת הסטטוס-קוו שאח"כ הוכרה כאורתודוקסית. חתנו רבי יוסף אלעזר רוזנפלד כיהן על מקומו בפריישטט. (מסופר כי פעם שאל שאלה את החת"ס וגער בו ואח"כ ראה שצדק בשאלתו וביקשו מחילה בפני הצבור וכו'). מתלמידיו רבי מרדכי ליב וינקלר בעל "לבושי מרדכי", רבי קופל פרידמן מנירדי האזה, ועוד. בקונגרס תרכ"ח נשאר יחיד מכל הרבנים האורתודוקסים ועל כך היה מחלוקת כנגדו מצד כמה מהרבנים.
החל מ $300
פריט מס' : 035

שו"ת האלשיך - ברלין תקכ"ו | 1766 עם חותמות חשובות

ספר שאלות ותשובות מאת רבינו משה בן חיים אלשיך זיע"א. נדפס ברלין תקכ"ו | 1766. הסכמה מרבני ברלין. ס דף. כתמים קלים, קרעים קלים בשוליים, מעט נקבי עש, מצב כללי טוב. בשער ובדף אחרון חותמת בעלות חשובה: "אהרן סג"ל עפשטיין דומ"ץ פה פראג יצ"ו". בשער חותמות נוספות מרבי אברהם משה באב"ד. רבי אהרן הלוי אפשטיין מפראג (נולד תר"ס), בן רבי אפרים פישל, תלמיד רבי אליעזר דוד גרינוולד מצעהלים וסאטמר, חסיד ותלמיד של ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש, חתן רבי אהרן צבי קסטנבוים מטיסא-אוילאק. כיהן כרב בפראג. בעל מחבר: שארית אפרים ומנוחת שבת. נהרג על קידוש ה' בשואה. רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם), בן רבי מנחם מנדל באב"ד מגורה הומורה, רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל. תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ $80
פריט מס' : 036

ספר מאורי אש [מהר"ם א"ש] - מהדורה ראשונה פיורדא תקכ"ו | 1766

ספר מאורי אש, והוא חיבור נחמד על התורה ומגילות מאת רבינו מאיר אייזנשטאט - המהר"ם א"ש בעל 'פנים מאירות', נדפס יחד עם החיבור אור חדש, מאת נכדו רבי אלעזר קאליר אב"ד קאלין זצ"ל - מהדורה ראשונה פיורדא תקכ"ו | 1766. [4], צ דף. נזקי עש מועטים. חיתוך גליונות צמוד לטקסט, בחלקם עם כותרות חתוכות. הדבקות שונות. כתמים. קרע בשער ופגיעות שונות בטקסט במספר מקומות. כריכה ישנה בלויה. סימני שימוש ובלאי בעיקר בקצוות הדפים. מצב כללי בינוני בתחילת הספר, בהמשכו מצב כללי טוב יותר. רישומי בעלות עתיקים מחוקים בשער. חותמות בעלות של רבי אברהם משה באב"ד מגורה הומורא - יפו. רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם), בן רבי מנחם מנדל באב"ד מגורה הומורה, רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל. תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ $50
פריט מס' : 037

ספר באר יעקב על שו"ע - מהדורה ראשונה פיורדא תקכ"ז | 1767

ספר באר יעקב על ד' חלקי שולחן ערוך מאת הגאון רבי יעקב בן אברהם ברלין. בסופו 'חידושי כללות הסוגיות' עם הסכמות חשובות מרבני גרמניה, מהדורה ראשונה - פיורדא תקכ"ז | 1767. [3],קמד דף. כריכה ישנה שמורה, כתמים, מספר דפים חומים, קרעים קלים, בדף אחרון פוגע מעט בטקסט, מצב כללי טוב. בשער חותמות בעלות מרבי אברהם משה באב"ד. ורישום נוסף: "ל"ה הארץ ומלואה הק' משה ליב צאלטק-[?]". הערה אחת בכתב יד ספרדי נאה בגוף הספר. רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם), בן רבי מנחם מנדל באב"ד מגורה הומורה, רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל. תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ $80
פריט מס' : 038

ספר זכור לאברהם ג' חלקים - זולקווא תרכ"ח | 1868 העותק של הרבנים לבית באב"ד

ספר זכור לאברהם על ד' חלקי שו"ע מאת רבי אברהם בן שמואל אלקלעי זצ"ל. כרך המכיל את כל שלושת החלקים עם שער נפרד לכל אחד, חיבור חשוב לפי סדר א' ב' נדפס בזולקווא תרכ"ח | 1868. קרעים וכתמים קלים, נקבי עש מועטים, מצב כללי טוב. בשערים ובסוף חותמות בעלות של רבי מנחם מנדל באב"ד ובנו רבי אברהם משה באב"ד מגורא הומארא ראה להלן. רבי מנחם מנדל באב"ד, רבה של גורה הומורולוי שבבקובינה. מצאצאי רבי יוסף באב"ד בעל המנחת חינוך, נמנה על חסידי טשורטקוב, נודע כתלמיד חכם גדול ואף עמד בקשרי מכתבים הלכתיים עם גדולי דורו, נפטר בתר"ץ. בנו ממלא מקומו רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם). רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל, תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ $70
פריט מס' : 039

שו"ת מהר"ם מלובלין מהדורה שנייה - מיץ תקכ"ט | 1769 העותק של הרב באב"ד

ספר שאלות ותשובות מאת רבי מאיר אב"ד קראקא ואח"כ לובלין שעל שמה התפרסם כמהר"ם מלובלין. הסכמה מאת הגאון ה'שאגת אריה' ועוד, מהדורה שנייה - מיץ תקכ"ט | 1769. [2],עז דף. הדבקות בשער ועוד, קרע בשולי ראש השער, כתמים, מעט נקבי עש, מצב כללי טוב. בשער ובפורזץ חותמות ורישום בעלות של רבי אברהם משה באב"ד רבה של גורא הומארא ראה להלן. רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם), בן רבי מנחם מנדל באב"ד מגורה הומורה, רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל. תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ $100
פריט מס' : 040

ספר עקידת יצחק עם חתימות חשובות - פרנקפורט דאודר תקמ"ה | 1785

ספר עקידת יצחק מרבינו יצחק ערמאה, עם הוספות שונות, נדפס פרנקפורט דאדר תקמ"ה | 1785. [9], ג-עד, קנט, כ דף. נכרך מחדש, כתמים קלים, במקום אחד מסתיר מעט טקסט, מעט נקבי עש, מצב כללי טוב. בשער חתימות חשובות שלא נבדקו לעומק.
החל מ $60
פריט מס' : 041

ספר שער המלך על הרמב"ם מהדורה ראשונה עם פירוש טעם המלך - ברין תקס"א-ג | 1801-3

ספר שער המלך על הרמב"ם, ג' חלקים כרוכים יחדיו הכוללים את כל החיבור, מאת רבי יצחק בן משה נוניס בילמונטי זי"ע. כפי אשר מעיד השער מהדורה שניה של חיבור חשוב זה, ומהדורה ראשונה של הפירוש 'טעם המלך' לרבי ברוך בן יונה ייטלס. חלק א' נדפס בשנת תקס"א חלק ב' נדפס בתקס"ב וחלק ג' נדפס בתקס"ג - ברין דפוס יוזף ראסמאן. הסכמות חשובות ביניהם אחת מרבי מרדכי בנט, שער בדיו אדומה, עותק חסר שער ודף אחרון לחלק ב' ולפי המפעל עוד 2 דפים אחרונים מחלק א' אולי מפתחות או השמטות. [4], פח קלו קד דף. שיקומים בגב השער וההסכמות ללא פגיעות בטקסט, קמטים ובלאי, כתמים קלים, 2 דפים מנותקים חלקית, כריכה ישנה עטופה בנייר, מצב כללי טוב. רישומים שונים חלקם בלועזית, בפורזץ הרישום: "לה' הארץ ומלואה מספרי דוב שטערנבוך". רבי דב שטרנבוך מגייטסהד ובני ברק, בן רבי אשר מלונדון מצאצאי הגר"א מווילנא. היה ת"ח עצום שידע בע"פ את הש"ס על בוריו, חביבם של גדולי ישראל תלמיד מובהק של הגרא"א דסלר זצ"ל, אליו ממוענים ה'מכתבים לאנגליה' בספרי משמר הלוי. ובעל קשר מיוחד עם יבלח"ט מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שאף אסר עליו לבקש מבאי בית מדרשו שלא יקומו לכבודו, אחיהם של ראב"ד אנטווערפן זצ"ל רבי אליהו שטרנבוך ויבלח"ט ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א. נפטר בתש"פ בדרכו לתפילת מנחה והוא בן 96 שנה.
החל מ $70
פריט מס' : 042

מרגש ונדיר: חוברת כוס התרעלה קינה על השריפה הגדולה בבראדי בתקצ"ה - מהדורה ראשונה זולקווא תקצ"ה | 1835

חוברת "כוס התרעלה אשר עבר על עירנו בראדי יע"א, בימי החודש השני הוא חודש אייר תקצ"ה לפ"ק... כי גם בית קדשנו ותפארתנו היה לשרפת אש... מאתי מרדכי בן דוד סטרעליסקער בהוצאות המחבר לטובת בית אלהינו זה אשר שרף ד'". חיבור מרגש הנותן הצצה למאורע עצוב זה בגלות אירופה, במהלכו המחבר מגולל בדרך שיר ופיוט את הקורות ב 14 בתים בנויים היטב. מהדורה ראשונה זאלקווא תקצ"ה | 1835. 8 עמודים כולל השער. ללא כריכה, כתמים בשער ובעמוד אחרון, מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 043

ספר חקר הלכה - מהדורה ראשונה וינה תקצ"ח | 1838 חתימות בעלות מעניינות

ספר חקר הלכה "והוא שאלות ותשובות חלק ראשון" חקירות חשובות בהלכה מאת רבי אלעזר מקעלין - מהדורה ראשונה וינה תקצ"ח | 1838. מכתב הסכמה נרגש מרבינו ה'חתם סופר' זיע"א. [4], פד דף. שער משוקם, כתמים שונים, נכרך מחדש, פגמים בכריכה, מצב כללי טוב. בשער חתימת בעלות: "אברהם אהרן כ"ץ" ככל הנראה של רבי אברהם אהרן כ"ץ מנייטרא. בפורזץ חותמת "מספרי אברהם משה באב"ד רב בג'בלי'". וחותמת נוספת בשער ממנו מחוקה, ראה להלן. הערה בעיפרון בכתב יד בגוף הספר. רבי אברהם אהרן כ"ץ מנייטרא (תרכ"ט/תרל"ד - תר"ץ) בן רבי משה פרוסטיץ. תלמיד השבט סופר ורבי משה צבי הערש פוקס מגרוסוורדיין. כיהן כמו"ץ בנייטרא בשנת תר"ס ובשנת תרפ"ז התמנה לרבנות על מקום אביו. נסמך מאת השב"ס, ודודו רבי דוד פרידמן מצעהלים. בנו רבי אליהו כ"ץ היה רב בבאר שבע. רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם), בן רבי מנחם מנדל באב"ד מגורה הומורה, רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל. תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ $70
פריט מס' : 044

כרך עם שני ספרי פירושי הגר"א: מכתב אליהו על שיר השירים וחבקוק מהדורה ראשונה כרוך עם ספר תנא דבי אליהו על משלי מהדורה מוקדמת - פראג תקע"א-ה | 1811-4

כרך המכיל שני ספרי פירושי הגר"א לנ"ך: 1. ספר מכתב אלי' פירוש על שיר השירים וחבקוק. מהדורה ראשונה - פראג תקע"א | 1811. עותק חסר שער ושני דפים ראשונים לא מגוף החיבור, וכן 4 דפים מסוף הספר של חידושים מהמחבר, כ דף. קרעים בשני דפים ראשונים מחסרים מהטקסט, קרעים קלים בדפים נוספים. 2. ספר "תנא דבי אליהו משלי עם ביאור מהגאון האמתי החסיד... מוהר"ר אליהו זלה"ה מווילנא". מהדורה מוקדמת וראשונה עם שם זה - פראג תקע"ה | 1814. הסכמת רבנים חשובים, ביניהם רבי מרדכי בנעט והחתם סופר זי"ע. שני שערים, עג דף. בעותק זה ישנם עוד כחמש דף משמות המתנדבים, לא מופיע במספור של הספריה הלאומית. קרעים בשער ראשון פוגעים בטקסט, קרע ארוך לא מחסר בדף אחד, סימני רטיבות בתחתית העמודים, כתמים קלים, כריכה מנותקת, קרעים בשדרה, מעבר לכך מצב כללי טוב. בפורזץ הרישום: "ב"ה מספרי דוב שטערנבוך גייטסהעד". הערה והגהה בגוף הספר. רבי דב שטרנבוך מגייטסהד ובני ברק, בן רבי אשר מלונדון מצאצאי הגר"א מווילנא. היה ת"ח עצום שידע בע"פ את הש"ס על בוריו, חביבם של גדולי ישראל תלמיד מובהק של הגרא"א דסלר זצ"ל, אליו ממוענים ה'מכתבים לאנגליה' בספרי משמר הלוי. ובעל קשר מיוחד עם יבלח"ט מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שאף אסר עליו לבקש מבאי בית מדרשו שלא יקומו לכבודו, אחיהם של ראב"ד אנטווערפן זצ"ל רבי אליהו שטרנבוך ויבלח"ט ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א. נפטר בתש"פ בדרכו לתפילת מנחה והוא בן 96 שנה.
החל מ $80
פריט מס' : 045

מדרש אגדת בראשית עם הקדמת רבי אברהם בן הגר"א - למבערג תרי"ח | 1858 מהדורת כיס מושלמת

ספר מדרש אגדת בראשית, עם הקדמתו המפורסמת של רבינו אברהם בנו של רבי אליהו - הגאון מוילנא זצ"ל. מהדורה מוקטנת ומוקדמת שנדפסה בלמבערג תרי"ח | 1858. [67] דף. 14 ס"מ. שני שערים. נקבי עש. כתמים. מצב כללי טוב. רישומים שונים. חתימה וחותמת של רבי אברהם משה באב"ד רבה של גוראהומורא בוקובינה - רומניה. רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם), בן רבי מנחם מנדל באב"ד מגורה הומורה, רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל. תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ $50
פריט מס' : 046

מדרש תדשא עם פרקי אליהו ונסתרות רשב"י וכללי הגר"א - מהדורה ראשונה קניגסברג תר"ך | 1860

ספר מדרש תדשא "המיוחס אל התנא הקדוש רבי פנחס בן יאיר ונלווה אליו פרקי אליהו ונסתרות רשב"י, עד כה היו ספונים וטמונים באהלי יחידי סגולה ועתה ראינו להוציאם לאור... פניני ליקוטי כללי הגר"א ז"ל שהשגנו מהעתקת הגרד"ל מבוחאב ז"ל" - מהדורה ראשונה קניגסברג תר"ך | 1860. יט [צ"ל כג], [3] דף. ללא כריכה, ניתוק בכמה דפים, מעט נזקי עש, כתמים קלים, מצב כללי טוב. חתימת בעלות: "שייך לר' שלמה ב"ר יוסף מרגליות".
החל מ $70
פריט מס' : 047

לוט 22 ספרי הגר"א ותלמידיו חלקם מהדורה ראשונה

לוט 22 ספרי הגאון החסיד רבינו אליהו בן רבי שלמה זלמן מווילנא זיע"א ותלמידיו הקדושים. 1.ספר משנת הגר"א. על הדקדוק העברי במשנתו של הגר"א, "חובר מאיתי אריה ליב בן שלמה גארדאן מראססיין". מהדורה שנייה - תל אביב ללא ציון שנה, כריכה מקורית. 2.סדור אשי ישראל "עפ"ד מרן הגר"א זלה"ה מויילנא עם פירוש אבני אליהו... ע"ד הנגלה... עם פירוש שיח יצחק ע"ד הפשט וחוקי הלשון... עם הוספה חדשה ציון וסימן על שוא נע... הסדור נדפס ע"י ר' אליהו לנדא ז"ל [נכד הגר"א]... ונשארו מספר מצומצם מהם, ואחרי פטירתו הוספנו עוד הוספות..." נדפס בירושלים תש"ז | 1947. כרוך עם ספר אורחות חיים "שאלתות בשם כתר ראש מכונה" שמועות והנהגות מהגר"א בשם רבי אשר כהן ששימש את רבי חיים מוואלוז'ין ששמע מהגר"א בעצמו "עם הארות והערות אהלי חיים ערוכים ממני המו"ל אליהו לנדא... נכד הגר"א". נדפס בירושלים. בסופו ספר תהלים עם שער נפרד. 3.כרך עם ספרי תלמיד הגר"א המלקט מחיבוריו רבי שמואל ב"ר אברהם מאלצאן מסלוצק: 1,ספר אבן שלמה ענייני מוסר ויראה "ונלווה אליו ביאור על מגילת אסתר ע"ד הרמז ומוסר נפלא" מהדורה ראשונה - ווילנא תרל"ג | 1873. עם הסכמות חשובות, שינויים טופוגרפיים בשער. 2,ספר ברק השחר ביאורי פסוקים שונים ומעשה מרכבה. מהדורה ראשונה - ווילנא תרכ"ג | 1863. עם הסכמת רבי אברהם שמחה מאשטיסלאב. 4."מאמר אזהרת שבת יבאר... להתחזק בשמירת שבת... עם מאמר דקדוק חברים יבאר... וחברים שאינם הוגנים... גם מאמר שפת אמת להשריש בלב נערי בני ישראל אמתת תורה שבעל פה..." מאת רבי יצחק בן רבי שמואל מאלצאן "ונלוה לזה דרשת מהר"ח" מרבינו חיים מוואלוז'ין. נדפס בחיי המחבר - ווארשא תרנ"ו | 1896. עם הסכמות חשובות, שער נוסף למאמר דקדוק חברים ושפת אמת. כרוך עם מגלת רות עם פירוש הגר"א מהדורה שנייה - ירושלים תר"ץ | 1930. בסופו לקט אמרים מגאוני ליטא. רישום בעלות: "לה"ו שלמה פפנהיים" והרישום "מוגה". רישום נוסף בפורזץ. 5. חוברת הגר"א מווילנא "למלאת מאה וחמשים שנה לפטירתו תקנ"ח - יט תשרי - תש"ח מאת הרב מרדכי גימפל בארג" ספר על תולדות ונפלאות הגר"א. נדפס בירושלים תש"ח | 1948. תמונת הגר"א בשער. 6. ספר יונה ומגלת רות עם ביאור מהגר"א ופירושו על רבה בר ברב חנה. נדפס בתל אביב ללא ציון שנה. שער נפרד למגלת רות, מעטפת רכה. בעמוד אחרון לספר יונה הקדשה בכתב יד מאת המו"ל רבי יעקב לנדא נכד הגר"א לרב שאר ישוב כהן רבה הראשי של חיפה. 7. ספר מעלות התורה להגאון רבי אברהם אחי הגר"א. עם הוספות ותולדות המחבר. נדפס בניו יורק תש"ו | 1946. ללא כריכה. 8. ספר פסקי הגר"א לקוטים מחיבורו 'ביאורי הגר"א' על השו"ע. מאת רבי צבי הירש משטאלאוויץ. על כל ד' חלקי שו"ע, עם שער נפרד לכל חלק. מהדורה ראשונה - ווילנא תרס"ב - תרס"ד | 1902-1904. עם הסכמות חשובות. 9. "ילקוט שערים מתורתו של הגר"א ז"ל מווילנא חלק ראשון" מאת רבי משה ימיני יליד מיר. נדפס בירושלים תשי"ח | 1958. 10. ספר יצירה "המיוחס לאברהם אבינו עם פירושי הראשונים והאריז"ל והגר"א" נדפס בווארשא תרמ"ד | 1884. 11. ספר קול אליהו. ביאורים וחידושים בדרך נגלה מהגר"א, "מלוקט ע"י הרב חנוך העניך ערזאהן בעהמח"ס חנוכת התורה" בגב השער מופיע מכתב האדמו"ר הריי"צ מליובאויטש למו"ל על ספר קודם ששלח לו. נדפס בירושלים תש"ח | 1948. 12. מסכת שביעית מן תלמוד ירושלמי "כגירסת הגר"א מוילנא עם ביאורי הגר"א ועם פירוש החזון איש" נדפס בחיי ה'חזון איש' זצ"ל, - ירושלים תש"ה | 1945. 13. ספר שער קריאת התורה "עפ"ד הגר"א ופוסקים אחרים" נדפס בתל אביב תשט"ו | 1955. 14. ספר אדרת אליהו חלק שני "הוא פירוש על חמשה חומשי תורה... וגם הקיצור מכילתא שלא נדפס מעולם" נדפס בווארשא תרמ"ז | 1887. 15. ספר סערת אליהו. ליקוטי ד"ת מהגר"א מאת בנו רבי אברהם זצ"ל. נדפס בוינה תרצ"א | 1931. שני שערים. 16. ספר מנחת אליהו "לקוטים ובאורים על התפילות מהגר"א זצוק"ל" וביוגרפיה קצרה על חייו. הובא לדפוס ע"י רבי אליהו לנדא נכד המחבר. מהדורה ראשונה - ירושלים תרפ"ח | 1927. 17. ספר תולדות אדם ביוגרפיה על רבי שלמה זלמן מווילנא אבי הגר"א וחתנו רבי שלום מיאנישאק. עותק חסר רוב החלק השלישי, נדפס בווילנא תרפ"ח | 1928. 18. מסכת אבות עם ביאור הגר"א ופירוש רוח חיים מתלמידו המובהק הגר"ח מוואלוז'ין זיע"א. בסופו 'מגיד צדק' על אבות נדפס בירושלים תרס"ג | 1903. רישום בעלות בשער. 19. ספר קול אליהו. ביאורים וחידושים בדרך נגלה מהגר"א. מהדורה שנייה - פיעטרקוב תרס"ה | 1904 (עותק כפול בסופו מנחת חינוך וחותמת "משה יודא פערלמוטער שו"ב דק"ק שאלגיימארא"). כרוך עם ספר חומת הדת והאמונה מרבי שלמה זלמן הלפרין מווארשא מהדורה שנייה - פיעטרקוב תרס"ו | 1906. הסכמת רבי חיים מבריסק ועוד. 20. ברייתא מעשה תורה המיוחס לרבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא עם הוספות מהגר"א ובנו רבי אברהם זיע"א. נדפס בווארשא תר"ף | 1920. עם הסכמות מרבי יוסף שאול נתנזון ורבי יצחק אלחנן מקובנא זי"ע. 21. ספר לחקר ביאורי הגר"א לירושלמי ולתוספתא סדר זרעים מאת קלמן כהנא ובראשו שורש סיפוק בערלה ושורש פטור מהחזון איש זצ"ל. נדפס בתל אביב תשי"ז | 1957. 22. ספר קול התור. שיטת הגר"א "וגילוייו על תקופת אתחלתא דגאולה מאורעותיה ומצוותיה" מאת תלמידו המקובל רבי הלל בן רבי בנימין משקלוב זצ"ל. נדפס בבני ברק תשכ"ט | 1969. הרבה כריכות מקוריות, מצבים משתנים, כריכות עם פגמים שונים חלקם מנותקות, לרוב מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 048

ספר גבורת ארי על מסכתות יומא ומכות לבעל השאגת אריה בהוצאת רבינו ה'חפץ חיים' מהדורה ראשונה - פיעטרקוב תרס"ז | 1907 עת הכיתוב "מוגה"

ספר גבורת ארי על מסכת יומא ומכות מאת הגאון רבי אריה ליב אב"ד מיץ בעל ה'שאגת אריה' ו'טורי אבן' זי"ע. "יצא לאור ע"י הרב ר' ישראל מאיר הכהן מראדין נ"י". מהדורה ראשונה - פיעטרקוב תרס"ז | 1907. עם מבוא מהמו"ל וחתנו רבי צבי הירש לווינסון. בסופו חידושים מבן המחבר ודרשה לשבת תשובה. שער ומספור נפרד למסכת מכות. סח דף 136 עמוד, יא דף 22 עמוד. כריכה מקורית מוטבעת, מנותקת חלקית, מספר דפים מנותקים, פגמים קלים, מצב כללי טוב. בשער הכיתוב: "מוגה" - כדרך רבינו ה'חפץ חיים' לכתוב בעצמו על ספריו שהוציא לאור מחשש גזל. ורישום: "מספרי דוב שטערנבוך (דורון ביום חתונתי מר' מאיר המכונה אסקער קאהן (זצ"ל)". רבי דב שטרנבוך מגייטסהד ובני ברק, בן רבי אשר מלונדון מצאצאי הגר"א מווילנא. היה ת"ח עצום שידע בע"פ את הש"ס על בוריו, חביבם של גדולי ישראל תלמיד מובהק של הגרא"א דסלר זצ"ל, אליו ממוענים ה'מכתבים לאנגליה' בספרי משמר הלוי. ובעל קשר מיוחד עם יבלח"ט מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שאף אסר עליו לבקש מבאי בית מדרשו שלא יקומו לכבודו, אחיהם של ראב"ד אנטווערפן זצ"ל רבי אליהו שטרנבוך ויבלח"ט ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א. נפטר בתש"פ בדרכו לתפילת מנחה והוא בן 96 שנה.
החל מ $100
פריט מס' : 049

סט שלם ויפה של משנה ברורה שנדפס בחיי המחבר בכריכות מקוריות

סט שלם בכריכות מקוריות של ששת כרכי משנה ברורה לרבינו בעל החפץ חיים זיע"א. נדפסו כולם בחיי המחבר - כרך א' ווארשא תרס"א. כרך ב' פיעטרקוב תרס"ז. כרך ג' ווארשא לא מצויין שנה. כרך ד' פיעטרקוב לא מצוין שנה. כרך ה' ווארשא תרס"א. כרך ו' ווארשא לא מצוין שנה. כריכות מקוריות, שנים עם שדרה מחוזקת, פגמים וקרעים שונים, קצת דפים מנותקים, מצב כללי טוב. בחלק ו' מספר הערות בכתב יד. רישום בעלות: "מספרי דוב שטערנבוך לונדון" עם הכתובת בלועזית. רבי דב שטרנבוך מגייטסהד ובני ברק, בן רבי אשר מלונדון מצאצאי הגר"א מווילנא. היה ת"ח עצום שידע בע"פ את הש"ס על בוריו, חביבם של גדולי ישראל תלמיד מובהק של הגרא"א דסלר זצ"ל, אליו ממוענים ה'מכתבים לאנגליה' בספרי משמר הלוי. ובעל קשר מיוחד עם יבלח"ט מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שאף אסר עליו לבקש מבאי בית מדרשו שלא יקומו לכבודו, אחיהם של ראב"ד אנטווערפן זצ"ל רבי אליהו שטרנבוך ויבלח"ט ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א. נפטר בתש"פ בדרכו לתפילת מנחה והוא בן 96 שנה.
החל מ $100
פריט מס' : 050

כרך עם ספרי רבינו ה'חפץ חיים' מהדורות מוקדמות בחיי המחבר: אהבת חסד, שם עולם, חומת הדת, תורת הבית, - ווארשא \ פיעטרקוב

כרך עם ספרי רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין בעל החפץ חיים זיע"א. 1 ספר אהבת חסד. ללא ציון שנה בשער - לא מופיע בספריה הלאומית. הסכמת הנצי"ב ועוד. נו דף 112 עמוד. 2. שם עולם - ווארשא תרנ"ג | 1893. מג דף 46 עמוד, [1]. 3. ספר חומת הדת - פיעטרקוב תרס"ה | 1905. כב דף 44 עמוד. 4. מאמר תורת הבית - פיעטרקוב תרפ"ג | 1923. כב דף 44 עמוד. שער נפרד לכל חיבור. כריכה מקורית עטופה בנייר, דפים בודדים מנותקים, מצב כללי טוב. בפורזץ הרישום: "לה' הארץ ומלואה דוב שטרנבוך לונדון". ורישום נוסף בלועזית. רבי דב שטרנבוך מגייטסהד ובני ברק, בן רבי אשר מלונדון מצאצאי הגר"א מווילנא. היה ת"ח עצום שידע בע"פ את הש"ס על בוריו, חביבם של גדולי ישראל תלמיד מובהק של הגרא"א דסלר זצ"ל, אליו ממוענים ה'מכתבים לאנגליה' בספרי משמר הלוי. ובעל קשר מיוחד עם יבלח"ט מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שאף אסר עליו לבקש מבאי בית מדרשו שלא יקומו לכבודו, אחיהם של ראב"ד אנטווערפן זצ"ל רבי אליהו שטרנבוך ויבלח"ט ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א. נפטר בתש"פ בדרכו לתפילת מנחה והוא בן 96 שנה.
החל מ $50