ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 27 - 01.01.2020

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

שלחן ערוך הרב חלק ראשון אורח חיים - בדפוס האחים שפירא זיטאמיר תרי"ט | 1859

שלחן ערוך הרב חלק ראשון אורח חיים. להאדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. בדפוס השותפים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. ז'יטומיר תרי"ט | 1859. שני שערים. שער ראשון בדיו אדומה. [3], קסט דף. 20.5 ס"מ. כתמים. ונקבי עש קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 002

הספר הראשון שהדפיס רבי חנינא ליפא שפירא מז'יטומיר: הפלאה על מסכת כתובות - סדילקאב תקצ"ג | 1833 עם חתימות מעניינות

ספר הפלאה, "ספר כתובה והוא חלק אחד מן ספר הפלאה, חידושי הלכות ואגדות מסכת כתובות והלכות כתובה, אשר חידש בעומק עיונו... מורינו ורבינו פינחס הלוי איש הורוויץ...", אשר מכונה "בעל ההפלאה" על שם ספרו זה, רבה של פרנקפורט דמיין, מתלמידי המגיד ממעזריטש, אחיו של רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג ורבו המובהק של רבי משה סופר - ה"חתם סופר". ספר זה נדיר ומיוחד בכך שמדובר במהדורה חסידית שהודפסה ע"י רבי חנינא ליפא שפירא - המדפיס הנודע מז'יטומיר, בנו של רבי שמואל אבא מסלאוויטא, נכדו של רבי משה שפירא מסלאוויטא ונינו של רבי פנחס מקוריץ. ספר זה הודפס ע"י רבי חנינא ליפא בסדילקוב למעלה מעשור לפני שהקים את בית הדפוס שלו בז'יטומיר. שער נאה ומעוטר בחלקו בדיו אדומה. תקצ"ג - 1833. 5 (מספור דפים משובש), 169 דף. 37 ס"מ. הדבקות, כתמים ונזקי עש במספר מקומות עם פגיעות קלות בטקסט, מעבר לכך ברובו במצב טוב. כריכה קדמית מנותקת בחלקה. כריכה מעוטרת ויפה, יתכן מקורית, עם פגמים קלים. חתימות בעלות עתיקות, לא נבדקו לעומק. "צבי בן יהודה ליב שטיינ...?". "אשר יעקב ברעטלער מסאטמאר".
הפריט נמכר ב $300 החל מ $180
פריט מס' : 003

סדר אזהרות לשבועות לרבי יצחק בן ראובן - דפוס בק ירושלים תר"ב | 1842

סדר אזהרות - פיוטים לחג השבועות "להגאון רבי יצחק ב"ר ראובן (אלברגלוני) ז"ל, שנהגו לקרותם בכל ערי המערב". עם הקדמת המדפיס והמחבר, ספר נדיר: מהספרים הראשונים שנדפסו בירושלים - תר"ב | 1842, בדפוס ישראל בן אברהם [ב"ק], (שושנה הלוי 6). חתימת בעלות בשער בכתב ספרדי. ורישום נוסף בכריכה אחורית. ללא מספור עמודים - 24 לפי המפעל. קרע קטן מהכריכה, כתמים, כריכה בלויה, מצב כללי טוב. מידות 10X15 ס"מ.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $500
פריט מס' : 004

ספר הזהר דפוס בק מהספרים הראשונים שנדפסו בירושלים תר"ד-ו | 1844-6

ספר הזהר על התורה מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. שער עם ציור ירושלים, לכרך הראשון שער נוסף, נדפס במשך שלוש שנים חלק א' בתר"ד חלק ב' בתר"ה וחלק ג' בתר"ו. מהספרים הראשונים שנדפסו בירושלים, בדפוס ישראל בן אברהם [ב"ק]. (שושנה הלוי 22). נכרך מחדש, שיקומים קלים בחלק כריכות, נזקי עש, כתמים שונים, מצב כללי טוב.
החל מ $800
פריט מס' : 005

לוט 4 ספרים מדפוסי ירושלים חלקם נדירים

לוט ספרים מדפוסי ירושלים מהדורות חשובות שנדפסו בחיי המחברים, חלקם נדירים. 1. ספר חוקי חיים דרושים על מצוות שונות לרבי יעקב חיים סופר בעל ה'כף החיים', מהדורה ראשונה בחי המחבר - תרע"א | 1911. דף מנותק. 2. ספר אשירה לה' ב' חלקים, לרבי שלום בן רפאל גבאי, חלק א' דרושים על תנ"ך וחלק ב' (שער נפרד), פלפולים על כמה ממסכתות הש"ס. מהדורה ראשונה בחיי המחבר - תרנ"ה | 1895. חתימת בעלות בכתב ספרדי לא נבדקה לעומק. 3. ספר רפואה וחיים, עצות וסגולות ותפילות וצירופי שמות קדושים לרפואה שלימה, מרבי חיים פאלאג'י. מהדורה שנייה בחיי המחבר - תרס"ח | 1908. 4. כרך עם 3 ספרים. 1, ספר רפואה וחיים מירושלים "רפואות סגולות קמיעין וגורלות" לרבי יצחק בכ"ר אליעזר. מהדורה שנייה בחיי המחבר - תרנ"ב | 1892. 2, ספר מעשה נורא של הרוח "אשר נכנס בגוף אשה אחת" עדות מעניינת וסדר השתלשלות המעשייה של הוצאת הדיבוק בירושלים בשנת תרס"ג, עם חתימות הרבנים המעידים על הסיפור, מסמך היסטורי מרתק. חובר ע"י רבי בן ציון מרדכי חזן. מהדורה ראשונה - תרס"ד | 1904. 3, ספר על החלירע "מהותה, סבתה, אופני התפשטותה, וחוקי השמירה מפניה" ע"י ד"ר א. בהם. שער נוסף ל- "על הכלבת או מחלת החיות השוטות" ע"י ד"ר בהם "ממכון הפסטורי לרפוי הנשוכים בירושלים לאגדת כל הרופאים וחוקרי הטבע העברים לעניני הבריאות בא"י" - ירושלים תרע"ד | 1904. עם הקדשה מאת הד"ר המחבר: "לעוזר המכון הפסטורי דוד מ (מחיקות ההמשך) מאת המחבר ירושלים י' באב התרמו". מצבים משתנים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 006

לוט ספרי הכף החיים - מהדורות ראשונות ירושלים תר"ע - תרצ"ג | 1910-1933

1. חמשה כרכים הכוללים את כל שמונת החלקים של הספר כף החיים, מאת רבי יעקב חיים סופר מבגדד. חיבור על שו"ע אורח חיים שהתקבל בחיבה בכל תפוצות ישראל ומצוטט רבות בספרי הפוסקים. מלבד חלק א [שנדפס מוקדם יותר רק חלקית] כל הכרכים מהדורות ראשונות שנדפסו בירושלים. חלק א' תר"ע. חלק ב' תרע"ג. חלק ג' תרע"ה. חלק ד' תר"פ. חלק ה' תרפ"ד. חלק ו' תרפ"ח. חלק ז' תרצ"א. חלק ח' תרצ"ג. רישומי בעלות: ה"ר גרשון ב"ר נח כהן. ושמחה בונים ב"ר ..[?]. 2. ספר קול יעקב על הלכות סת"ם לרבינו המחבר - ירושלים תר"ע | 1910. כריכות במצבים שונים. עותקים שמורים יפה, מצב כללי טוב. 'כף החיים' ספרו החשוב והעיקרי של הגאון המקובל רבי יעקב חיים בן רבי יצחק ברוך סופר (תר"ל - תרצ"ט) יליד בבל, תלמיד רבי עבדאללה סומך ורבי יוסף חיים מבגדד בעל "בן איש חי", מחכמי בבל וירושלים ומגדולי הפוסקים. כל ימיו שקד בתורה ובכתיבת חיבורו בעליית הגג של בית הכנסת "שושנים לדוד" בירושלים שאותה יסד ה'בן איש חי', מלבד ספריו אלו חיבר עוד ספרים נוספים "חיים עד העולם" על סיומי מסכתות, "חקי חיים" דרשות לזמנים שונים. "יגל יעקב" חידושים על התורה.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 007

לוט 14 ספרי קבלה מדפוסי ירושלים רובם מהדורות ראשונות - שנות הת"ר

לוט ספרי ירושלים בנושאי קבלה, מאוצרו של המקובל החסידי רבי מרדכי משה הכהן קרפמן מירושלים, רובם ככולם חתומים בחותמתו וחתימתו. 1. ספר שערי רחמים א' על סידור הרש"ש מאת רבי רחמים דוד שרים. נדפס בחיי המחבר מהדורה ראשונה - תרפ"ו | 1926. איור בגב השער של ישיבת בית אל לקבלה. 2. ספר שערי רחמים חלק ב' מהדורה ראשונה בחיי המחבר - תרפ"ח | 1928. בסופו חלק ג' הנקרא שערי דרך חיים עם שער נפרד. מהדורה ראשונה בחיי המחבר - תרצ"א | 1931. חתימת בעלות: "פנחס ן' פריידא". 3. ספר הליקוטים "השער הרביעי והוא חלק שני משער פסוקים" להאריז"ל. כפי אשר מעיד השער זו המהדורה הראשונה שספר זה נדפס בנפרד משער הפסוקים. - תרע"ג | 1913. חותמת בעלות מעניינת: "מרדכי דובער ב"ר דוד ז"ל וואכט פויגל בן ח' דבורה מרים מביאלע פוילין בעה"ק ירושלים". 4. ספר שמחת יום טוב לרבי יום טוב ידיד הלוי. מהדורה ראשונה - תרפ"ו | 1926. 5. כרך עם 3 ספרים. אור הלבנה - כוונות ברכת הלבנה. אור החדש - כוונות הלל דר"ח. אור החיים - כוונות ברכת המזון וברכת המילה. מאת רבי יעקב קצין. מהדורה ראשונה - תרפ"ה | 1925. 6. ספר רפואה וחיים מירושלים, "והוא קבוצת סגולות קמיעין וגורלות". הביאו לדפוס הצעיר אליהו מזרחי ס"ט. - תרצ"א | 1931. 7. ספר עץ הדעת טוב חלק שני "דרושים פלאים מהאריז"ל על דרך הנגלה וביאור על ס' משלי איוב דניאל ודברי הימים ע"ד הפשט". מאת המקובל הק' רבי חיים וויטל. יצא לאור עפ"י כתב יד שהיה גנוז באוצה"ס בישיבתו של הרש"ש. מהדורה ראשונה - תרס"ו | 1906. רישום בעלות: "שייך לי לשמי הק' ברוך בן ציון שפירא..[?] בעיה"ק צפת ת"ו". 8. ספר נפלאות חדשות לגאון המקובל רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד. - תש"ז 1947. 9. ספר זמרת הארץ לרבי אביגדור עזריאל - תרצ"ב | 1932. עם קונטרס אור החשמל, חותמת בעלות: "ע"ה חיים דוד סורגאנה". 10. ספר ריח ליצחק לרבי יצחק חיים ישראל רפאל אלפייה. מהדורה ראשונה - תרצ"ו | 1936. שער בדיו ארגמן. 11. ספר פתורא דאבא מנהגי האריז"ל עם הגהות בני אבא. מהדורה ראשונה - תרס"ה | 1905. כרוך עם ספר מאורי ציון מהדורה ראשונה בחיי המחבר - תרע"א | 1911. חותמת בעלות: "יוסף בורד, נחלת גנים בית לוין". 12. ספר מאמר סוד עץ הדעת "מהספר אשר חבר המקובל האמתי הפילוסוף הרב רבי ישעי' בן הרב יוסף הלוי ממשפחת ליב." מהדורה ראשונה - תרנ"א-ב | 1891-2. שני שערים. 13. ספר מרכבה שלמה "כולל ברייתות מהתנאים רבי עקיבא ורבי ישמעאל כה"ג" מהדורה ראשונה - תרפ"א | 1921. 14. ספר מחשוף הלבן על התורה למקובל הגדול רבי יעקב בן מסעוד אבוחצירא. מהדורה ראשונה - תרנ"ב | 1892. מצבים משתנים, קצת שיקומי דפים במקצת ספרים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $150
פריט מס' : 008

4 חלקים של ספר שמן ששון הקדשת המחבר חתימות חשובות והגהות - מהדורה ראשונה ירושלם תרכ"ט - תרנ"ו | 1869-1896

לוט ארבעה חלקים של ספר שמן ששון. ספר על תורת הקבלה וכתב"י האריז"ל ומהרח"ו, מאת רבי ששון בן משה פרסיאדו. מספריית המקובל החסידי רבי מרדכי משה קרפמן זצ"ל מירושלים. 1. חלק ראשון - דפוס ישראל ב"ק ירושלים תרכ"ט | 1869. [1], צג דף. כתמים ופגמים קלים מאד. מצב כללי טוב. חותמות בעלות: "מענדיל שלעזינגער סאסנאווצע" - קרוב למשפחת אדמו"רי גור, אביו של שמואל הרמתי שהיה ממייסדי 'הפועל המזרחי'. בדף לג 2 תיקונים בכתב יד הנראה דומה מאד לכתב ידו של המחבר. 2. חלק שני - דפוס גאשצינני ירושלים תרל"ד | 1874. [1] ה, צה, [1] דף. השער נראה בצילום. חיתוך דפים בצמוד לטקסט. מצב כללי טוב. דף הפורזץ מנותק ומצורף לספר עם הקדשת המחבר לנגיד "רפאל נפטלי הלוי". 3. חלק ד' - פתח עיניים. ירושלים תרמ"ט | 1889. [1], קפח דף. שער ודף ראשון מנותקים, קרעים ודבקות בעיקר בקצוות הדפים הראשונים והדף האחרון. מעבר לכך רובו במצב טוב. חתימות וחותמות בעלות של רבי דוד לאניאדו, רבי יום טוב ידיד הלוי ובנו רבי אליעזר ידיד הלוי. מספר הגהות בכמה מקומות בספר. 4. ספר שמן ששון חלק ה'. ירושלים תרנ"ו | 1896. [8], פג דף. קרעים והדבקות בדף האחרון. כתמים ופגמים קלים. מצב כללי טוב מאד. המחבר חכם ששון בכר משה (תקפ"ה – תרס"ג | 1825-1903), המכונה פרסיאדו ("יקר" בלאדינו), רב ומקובל ירושלמי ממוצא בוסני, מנהיג קהילת וישיבת המקובלים בית אל בירושלים.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $150
פריט מס' : 009

ספרי רבי אהרן שלמה מהריל: סט שלם ויפה של טועמיה חיים זכו וספר מסילות חכמה - מהדורה ראשונה ירושלם תרפ"ד - תרע"ד | 1924 - 1934

לוט ספרי רבי אהרן שלמה מהריל. סט שלם של ספרו טועמיה חיים זכו - פירוש וביאור על ספר עץ חיים למהרח"ו וספר מסילות חכמה ל"ב כללים בתורת הקבלה עפ"י האר"י מאת רבי אהרן שלמה מהריל מזאגר - מהדורות ראשונות בדפוסי ירושלים. 1. טועמיה חיים זכו: חלק א: ירושלים, תרפ"ד | 1924. [2], ו, ח עמ’. [ב]-קג דף. ‬כולל שער המעטפת לפני השער והמעטפת האחורית. חלק ב: ירושלים, תרפ"ו | 1926. ח עמ’, קא, [1] דף. ‬חלק ג: ירושלים, תרפ"ז | 1927. [1], צב, [2] דף, יב עמ’. ‬כריכות עם שדרות עור. מצב כללי טוב מאד. פגמים מזעריים. 2. ספר מסילות חכמה - ירושלם תרע"ד | 1934. [2], ח, לג, [1] דף. כריכה מודפסת משני הצדדים. למנצח בצורת המנורה מודפס בפנים. מעט נקבי עש. מצב כללי טוב. רבי אהרן שלמה מהריל (נפטר תרצ"ט) רב ומקובל שעלה ירושלימה מזאגר שבליטא, תלמיד חבר לבעל ה"לשם שבו ואחלמה" - הרב שלמה אלישיב, לידו גם נטמן בהר הזיתים.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 010

ספר בית לחם יהודה לרבי יהודה פתייה ב' חלקים - קבלה מהדורה ראשונה ירושלם תרצ"ו-תרצ"ט | 1936-1939

כרך עם שני חלקי הספר בית לחם יהודה לרבי יהודה פתייה "והוא ביאור קל וקצר מאכל כל אדם להבאים להתחנך בלימוד 'עץ החיים'. חלק ראשון תרצ"ו | 1936. חלק שני תרצ"ט | 1939 - ירושלים מהדורה ראשונה בדפוס של ה"ר חיים צוקרמן וה"ר יהודה עמרם איתאח. [1], קלה דף. [1], קעה, ד דף. עותק יפה במצב טוב. המקובל רבי יהודה משה פתיה (תרי"ט - תש"ב) יליד בגדאד. בשנת תרצ"ד עלה לישראל, והתיישב בירושלים עד ליומו האחרון. בתקופת השואה היה עורך תיקון חצות בקבר רחל. רבינו הוגדר על ידי פרופ' יהודה ליבס כמקובל החשוב ביותר במאה העשרים.
החל מ $80
פריט מס' : 010

ספר בית לחם יהודה לרבי יהודה פתייה ב' חלקים - קבלה מהדורה ראשונה ירושלם תרצ"ו-תרצ"ט | 1936-1939

כרך עם שני חלקי הספר בית לחם יהודה לרבי יהודה פתייה "והוא ביאור קל וקצר מאכל כל אדם להבאים להתחנך בלימוד 'עץ החיים'. חלק ראשון תרצ"ו | 1936. חלק שני תרצ"ט | 1939 - ירושלים מהדורה ראשונה בדפוס של ה"ר חיים צוקרמן וה"ר יהודה עמרם איתאח. [1], קלה דף. [1], קעה, ד דף. עותק יפה במצב טוב. המקובל רבי יהודה משה פתיה (תרי"ט - תש"ב) יליד בגדאד. בשנת תרצ"ד עלה לישראל, והתיישב בירושלים עד ליומו האחרון. בתקופת השואה היה עורך תיקון חצות בקבר רחל. רבינו הוגדר על ידי פרופ' יהודה ליבס כמקובל החשוב ביותר במאה העשרים.
החל מ $80
פריט מס' : 011

לוט 4 שערים מתוך השמונה שערים של האר"י הק' - מדפוסי ירושלים חלקם מהדורות ראשונות עם חותמות חשובות

לוט 4 'שערים' של האר"י הק' מפי כתבי תלמידו המובהק רבי חיים וויטאל. 1. השער הרביעי שער הפסוקים. במהדורה זו נוספו הגהות וחידושים מרבי זאב וולף אשכנזי, - ירושלים תרע"ב | 1912. בסופו השער הרביעי ספר הליקוטים "והוא חלק שני משער הפסוקים" מהדורה ראשונה שספר זה מודפס כספר נפרד משער הפסוקים - ירושלים תרע"ג | 1913. סדרו רבינו שר שלום מזרחי שרעבי 'הרש"ש' עם הגהות וחידושים מרבי זאב וולף אשכנזי. ציור ירושלים גדול בצבע אדום, הערות בכתב יד, כריכה מקורית. 2. שער החמישי שער המצות. עם הגהות רבי זאב וולף אשכנזי - ירושלים תרס"ה | 1905. חותמת בעלות מעניינת: "יונה ב"ר שלמה ראם ירושלים". ראה להלן. כרוך עם השער השביעי שער רוח הקודש ירושלים תרע"ב | 1912. עם מפת המ"ח צירופים, וציורי ירושלים מרשימים, ובסופו ספר 'עולת תמיד' מרבי חיים וויטל הביאו לדפוס המקובל הגדול רבי יעקב צמח חיים, ירושלים תרס"ז | 1907. כרוך עם 'עלי נהר' לרבי ניסים הררי המכונה רפול "והספר הזה תועלתו נשגבה עד מאד לעובדי ה' בכוונה להבין סידור הרש"ש" עם הגהות רבי שאול דוויך הכהן, מהדורה ראשונה -ירושלים תרס"ג | 1903. כריכה מתאימה לתקופת ההדפסה. 3. שער השביעי שער רוח הקודש עם פירוש יראת ה' לרבי יוסף סדבון בעל ספר ה'אהבת השם' מהדורה ראשונה - ירושלים תרל"ד | 1874. עם חותמת בעלות של ישיבת 'שער השמים' לקבלה. 4. השער השמיני שער הגלגולים. נתווסף לראשונה הגהות וביאורים מאת הגאון המקובל רבי ששון בכ"ר משה. ירושלים תרס"ג | 1903. חותמת בעלות: "זה הספר של יצחק חי שלומוף". עותקים יפים ושמורים במצב טוב. רבי רפאל יונה בן רבי שלמה ראם (תרל"א - תרפ"ב) היה רב ירושלמי, חבר בית דין צדק של העדה האשכנזית הפרושים בירושלים, דיין בבית הדין לערעורים ורב שכונות בעיר. לצד לימודו בתורת הנגלה, התקרב למקובלי ירושלים, ובפרט לרבני ישיבת המקובלים 'בית אל' ולמקובל רבי שמעון צבי הורוביץ, עד שהחל להתפלל בסידור עם כוונות הרש"ש. עם זאת, נהג להסתיר את עיסוקו בקבלה. רבינו היה חבר מועצת הרבנות הראשית הראשונה.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 012

לוט ספרי קבלה חשובים מדפוס ירושלים חלקם מהדורה ראשונה

לוט 5 ספרים מדפוס ירושלים מאוצרו של המקובל החסידי רבי מרדכי משה הכהן קרפמן מירושלים, רובם חתומים בחתימתו או חותמו. רובם מהדורה ראשונה, חלקם עם חותמות בעלות שונות. 1. סידור כוונת ספירת העומר מהדורה ראשונה תרע"ד | 1914. עם הרבה מראי מקומות והערות קבליות בכתב יד, חלקם ארוכות. 2. ספר צעקת בני ישראל תפילות וסליחות, - תר"ע | 1910. חותמת בעלות: "י' שמעון שפיטצער סג"ל". ללא כריכה. 3. ספר מערת שדה המכפלה, קיצור מספר אוצרות חיים, להמקובל הגדול רבי משה בן צור ממגורשי ספרד. מהדורה ראשונה תר"ע | 1910. חותמת בעלות: "ע"ה חיים דוד סורגאגה". ללא כריכה. 4. ספר תומר דבורה לרמ"ק, "על מכבש הדפוס משאת משה מונטיפיורי הי"ו". - תר"ל | 1870. בסופו ספר תולדות ומשה. 5. ספר לבנת הספיר "פירוש מדרש הנעלם ותוספתא לס' הזוהר הקדוש חברו הרב ר' דוד בן הרב מוהר"ר יהודה החסיד" מהדורה ראשונה - תרע"ג | 1913. כרוך עם ספר ישרי לב, רמזי וענייני שבת קודש, להאדמו"ר רבי יצחק יעקב בן נתן דוד מביאלא. מהדורה ראשונה - לובלין תרס"ו | 1906. חסרים שני דפים ראשונים. חותמת בעלות : "ע"ה חיים דוד סורגאגה". מצבים משתנים, בדר"כ מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 013

"שיקח ברכה אל ביתו ויהיה לו לשמירה מעולה" סידור הרש"ש סידור תפילה - מהדורה ראשונה ירושלם תרע"א - תרע"ב | 1911-1912

סידור תפילה עפ"י הקבלה המכונה סידור הרש"ש, שני חלקים בכרך אחד. בא בדפוס פעם ראשונה "ונדפס בקדושה בטבילה ובטהרה [!]", תפילות לימות החול עם כוונות קבליות רבות וצירופי אותיות השם הקדוש על פי סוד במרבית התפילות, "למו"ר הרב הקדוש שלום שרעבי זצוק"ל... סידור כוונות אמיתיות לכ סדר התפילות...ולע"ע יצא חלק זה ע"י התעוררות חכמי ישיבת שער השמים...". האדמו"ר ממונקאטש רבי צבי הירש שפירא בעל "דרכי תשובה" ו"באר לחי רואי" כותב בהסכמתו: ..."וליקח הסידור בשמחה, ונא קחו ברכה את בתיכם וגם למי שאין לו יד בחכמה זו הנני לעוררו וליעצהו לטובה שיקח ברכה אל ביתו ויהיה לו לשמירה מעולה..." - מהדורה ראשונה ירושלים תרע"א - תרע"ב | 1911-1912. [4], קל"ט, קס"א דף. 2 הערות בכתב ידו של המקובל החסידי רבי מרדכי משה קרפמן זצ"ל. חתימת בעלות חתוכה בשער. עותק חסר - חלק שני מתחיל בדף ה'. מעט נקבי עש. כריכה חדשה עם פגמים קלים. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $150
פריט מס' : 014

סדר קריאת שמע שעל המיטה עפ"י הקבלה עם הגהות חשובות בכתב יד כרוך עם כוונות ספירת העומר - מהדורה ראשונה ירושלים תרע"ד | 1914

סידור חיים ושלום כוונות ק"ש שעל המיטה לפי תורת הקבלה, מאת המקובל הגדול רבי שלום מרדכי שרעבי (הרש"ש) זצ"ל, בהוצאת ישיבת המקובלים 'שער השמים' בירושלים, עם הסכמה ארוכה עליה חתומים הרבנים המקובלים רבי גבריאל בארטינאווסקי, רבי שמעון צבי הורוויץ מחבר ספר 'שם משמעון', ורבי חיים יהודה לייב אויערבאך זצ"ל. העותק שלפנינו מלא בהגהות ארוכות וחשובות בכתב ידו של המקובל רבי מרדכי משה קרפמן שהוא עצמו מעניין לציין, חיבר גם ספר בשם 'בשכבך ובקומך' העוסק אף הוא בכוונות קריאת שמע גם לאלו שאינם עוסקים בקבלה, עותק חסר דף השער ושני דפים בסוף, ללא מספור עמודים 37 דף. כרוך עם ספר סידור כוונות ספירת העומר מהדורה ראשונה ירושלים תרע"ד | 1984. מאת המקובל הגדול רבי שלום מרדכי שרעבי (הרש"ש) זצ"ל. עם מספר הגהות חשובות בכתב יד מאת הרב המקובל הנ"ל, [3], עז דף. חותמת בעלות: מרדכי משה בהרי"ם הכהן קרפמן-ירושלים ת"ו. וחותמת נוספת: "יואל זאב שלעזינגר צפת". הדבקות בקצת דפים, מספר דפים מנותקים, מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 015

ספר ויקהל משה עם איורים קבליים - מהדורה ראשונה דעסוי תנ"ט | 1698

ספר ויקהל משה, "מי האיש החפץ חיים לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ...ילמוד ויעסוק בספר ויקהל משה..."- עניני קבלה ומאמרי זוהר מרבי משה בן מנחם (גראף) מפראג. מהדורה ראשונה דעסוי תנ"ט | 1698. עם הסכמות גדולי הדור רבי דוד אופנהיים ורבי שמשון וורטהיימר מווינה ועוד. איורים קבליים. באמצע מאמר "אדם דאצילות" לוח אילן "הזקן הקודש" מצוייר עם "י"ג תיקוני דיקנא... דמהימנותא". כיתובים בעברית ובלועזית והדגשות ביד בגוף הספר, חותמות בעלות בעברית ולועזית, יד, נח דף. כריכה בלויה ופרומה, קרעים בצידי הדפים לא מחסרים מהטקסט, מעט נקבי עש, כתמים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 016

כרך עם שלשה ספרי קבלה חשובים מדפוסי איזמיר ושאלוניקי - מהדורות ראשונות תחילת הת"ק

ספר מאיר בת עין, חיבור על ספר עין יעקב - אגדות חז"ל, לפי תורת הקבלה. לרבי מאיר בן חליפה ביקייאם, בסופו הכניס רבינו המחבר את ספר 'ערכי הכינויים' חלק ב' לרבי משה זכות, אשר רבינו מעיד שהצליח להציל מקצת מכתביו שנותרו לפליטה - מהדורה ראשונה איזמיר תקט"ו | 1755. כרוך עם ספר מגן אבות מרבינו המחבר פירוש בקבלה על מסכת אבות, מהדורה ראשונה - שאלוניקי תק"ח | 1748, עם הסכמת רבני שאלוניקי, חסר שער. ובסופו ספר 'אוצר שלום' להגביר רבי שלמה ארדיט מהדורה ראשונה - שאלוניקי תק"ח | 1748. [3], קח דף, יב דף. [2], מד דף. יד דף. (במקור יח דף חסרים 4 דפים). נכרך מחדש, נקבי עש, וכתמים שונים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $80
פריט מס' : 017

אספקלריה המאירה - מהדורה ראשונה פיורדא תקל"ו | 1776

אספקלריה המאירה, פירוש על הזוהר הקדוש מאת רבי צבי הירש הלוי הורוויץ - מהדורה ראשונה פיורדא תקל"ו | 1776. קכד דף. שער מפואר עם דמויות משה ואהרן, שער מנותק ופגום. חתימת בעלות עתיקה שלא פוענחה. כריכה בלויה ומנותקת. גליונות מנותקים. נקבי עש. מצב כללי בינוני - טוב. ספר לא מצוי. המחבר רבי צבי הירש הלוי הורוויץ (נפטר תמ"ט), רב בשלוש גלילות בחבל זאמוט שבליטא: קידאן, וויזון ובירז, בעל מחבר "גאון צבי" על התלמוד (פראג, תצ"ז). כתב היד של ספר זה היה ברשותו של רבי דב בער הלוי מקמניץ שסידרו לדפוס, אך נפטר לפני שהספיק להדפיס. מרים בתו של רבי דב בער בקשה 'בדמעות שליש' מבעלה ר' מרדכי מאדיל סג"ל משוואבך, שיסכים להדפיס, והוא נענה לה והדפיס את הספר, והוא שנתן לספר את השם אספקלריה המאירה.
החל מ $80
פריט מס' : 017

אספקלריה המאירה - מהדורה ראשונה פיורדא תקל"ו | 1776

אספקלריה המאירה, פירוש על הזוהר הקדוש מאת רבי צבי הירש הלוי הורוויץ - מהדורה ראשונה פיורדא תקל"ו | 1776. קכד דף. שער מפואר עם דמויות משה ואהרן, שער מנותק ופגום. חתימת בעלות עתיקה שלא פוענחה. כריכה בלויה ומנותקת. גליונות מנותקים. נקבי עש. מצב כללי בינוני - טוב. ספר לא מצוי. המחבר רבי צבי הירש הלוי הורוויץ (נפטר תמ"ט), רב בשלוש גלילות בחבל זאמוט שבליטא: קידאן, וויזון ובירז, בעל מחבר "גאון צבי" על התלמוד (פראג, תצ"ז). כתב היד של ספר זה היה ברשותו של רבי דב בער הלוי מקמניץ שסידרו לדפוס, אך נפטר לפני שהספיק להדפיס. מרים בתו של רבי דב בער בקשה 'בדמעות שליש' מבעלה ר' מרדכי מאדיל סג"ל משוואבך, שיסכים להדפיס, והוא נענה לה והדפיס את הספר, והוא שנתן לספר את השם אספקלריה המאירה.
החל מ $80
פריט מס' : 018

נדיר: אגרות הרמ"ז [רבי משה זכות] - מהדורה ראשונה ליוורנו תק"מ | 1780

ספר אגרות הרמ"ז, אגרות מאת המקובל רבי משה זכות עם התייחסות לענייני תורת הסוד, לימוד בכתבי האריז"ל, הלכות והנהגות בכמה ענינים. בסופו נדפס 'אלף אלפין' בקשה מאלף מלים המתחילות כולן באות א' בתוספת פירוש - מהדורה ראשונה ליוורנו תק"מ | 1780. [4] מח דף.נזקי עש וכתמים. כריכה מנותקת. מצב כללי בינוני. הגאון המקובל רבי משה זכות, מחבר ספר 'שורשי השמות' על שמות הקודש, 'קול הרמ"ז' על המשניות ועוד, החיד"א בספרו שם הגדולים כותב עליו "וחכמתו וקדושתו מודעת זאת בכל הארץ", מתלמידיו רבי בנימין הכהן (הרב"ך), רבי אברהם רוויגו ועוד.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $70
פריט מס' : 019

ספר הגלגולים לרבי חיים ויטאל - זולקווא תקל"ב | 1772 כרוך עם שערי אורה זולקווא תקמ"ב | 1782

ספר הגלגולים "מהרב הגדול מוהר"ר חיים ויטאל זצ"ל שקיבל מפי הרב הגאון הגדול בוצינא קדישא האור האלהי כמהר"ר יצחק לוריא והוא זצ"ל קיבל מפה אל פה מפי אליהו הנביא ז"ל הנראה אליו בהקיץ בתמידי" זאלקווא תקל"ב | 1772. ללא מספור עמודים. שער משוקם פגימה בטקסט, ושיקומים בדפים ראשונים, כרוך עם ספר שער אורה "אשר חיבר החכם בחכמת הקבלה המקובל בהר"ר יוסף בן גי'קטילייא נ"ע". זאלקווא תקמ"ב | 1782. [2], ע דף. כתמים רבים, נקבי עש מועטים, בסופו קרעים קלים בקצוות העמוד, לרוב לא פוגעים בטקסט, נכרך מחדש, מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 020

ספר מבוא שערים לרבי חיים ויטאל - מהדורה ראשונה קוריץ תקמ"ג | 1783

ספר מבוא השערים, חיבור חשוב ויסודי בקבלה מפי תלמידו המובהק של האר"י הק' רבינו חיים וויטאל זצ"ל. מהדורה ראשונה - קארעץ תקמ"ג | 1783. [1], קיח דף. ללא כריכה, נקבי עש בדפים ראשונים ואחרונים, שער ומספר דפים ראשונים משוקמים בקצה תחתון, עם פגיעה מזערית בטקסט, כתמים קלים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 021

ספר שושן סודות מהדורה ראשונה - קוריץ תקמ"ד | 1784

שושן סודות - ספר קבלה עמוק, מאת המקובל רבי משה בן יעקב [הגולה] מרוסיה - מהדורה ראשונה דפוס יאהן אנטון קריגר, קארעץ [קוריץ] תקמ"ד [1784]. צב דף. חסרים 2 דף אחרונים עם לוח הטעות. חתימת וחותמת בעלות של "חבורה משניות דפה קאמינקא" וחתימה של המקובל החסידי רבי מרדכי משה קרפמן זצ"ל. נקבי עש בודדים. כתמים ופגמים קלים, שיקומים בשוליים במספר דפים. מצב כללי טוב. כריכה חדשה. המחבר רבי משה בן יעקב - מגדולי חכמי דורו. הלך ללמוד תורה בקושטא מאחר וליטא לא הייתה מרכז תורה באותם הימים. בשנת רנ"ה, החל לכתוב את "שושן סודות". באותה שנה גורשו היהודי מליטא, הוא נשבה והובא לקרים-סולקאט, ונפדה ע"י היהודים הרבניים והקראים. יהודי קרים הכניסו את פיוטיו לתפילותיהם, ובמשך דורות הזכירוהו כאחד מגדולי רבניהם. כונה בפיהם משה אשכנזי או משה מרוסיה. מוזכר בשו"ע האר"י: "כתוב בספר שושן סודות והוא מתלמידי הרמב"ן זללה"ה".
הפריט נמכר ב $220 החל מ $150
פריט מס' : 022

ספר וחשב לו הכהן - קבלה מהדורה ראשונה פיורדא תקמ"ד | 1784

ספר וחשב לו הכהן, על אותיות הקודש וערכיהם על פי תורת הקבלה, מאת רבי אברהם בן רבי יחיאל מיכל כץ מלאסק. מהדורה ראשונה פיורדא תקמ"ד | 1784. בדף ח' מופיע איור מרשים של אותיות א"ת ב"ש, בכדי להקל על הלומד שנדרש להשתמש בשפה זו במהלך הספר, יד, לב דף. כתמים ומעט נקבים, ללא שדרה, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 023

ספר קול ברמה - קבלה מהדורה ראשונה קוריץ תקמ"ה | 1785

ספר קול ברמה פירוש על האידרא רבה מהאריז"ל עם פירוש רבי יעקב צמח - מהדורה ראשונה קארעץ תקמ"ה | 1785. חתימת בעלות: "שייך לר' מרדכי יוסף בהר"ב המנוח..[?] יעקב סגל זצ"ל". חותמת בעלות: "מנחם מענדל חיים בהגאון מ' יעקב זצ"ל לנדא". וחותמת: "דוד ישעי' פריינד". וחותמת של המקובל ר' מרדכי משה קרפמן מירושלים. [2], קכח דף. מצב כללי טוב. המחבר רבי יעקב בן חיים צמח מאנוסי פורטוגל, למד רפואה בליסבון, בגיל שלושים עבר לשלוניקי שם חזר ליהדות בגלוי, למד שם תורה ועלה לצפת. בהמשך עבר לדמשק ולמד אצל רבי שמואל ויטאל בנו של רבי חיים ויטאל. רבינו חיבר ספרי קבלה רבים ביניהם 'נגיד ומצוה' (קיצור מכוונות האר"י) 'ערכי הכינויים' 'תפארת אדם', ועוד ספרים רבים. ראה את כתבי רבי חיים ויטאל והשתמש בהם לצורך סידור ספריו. בהקדמתו בספר זה מספר רבינו על כתבי הקבלה שזכה לראות, לצערנו השאיר רבינו עוד הרבה חיבורים בכתובים ולא זכינו לאורם, בסוף ימיו התגורר בירושלים, והיה מהלוחמים הגדולים בשבתי צבי. בנו הוא רבי אברהם בעל 'ברית אברהם'.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300