ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 23 - 13.05.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

משניות סדר נזיקין. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תר"ך | 1860.

משניות נזיקין. שני שערים בדיו אדומה. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תר"ך - 1860. כריכה מקוריות מנותקות מעט. נקבי עש קלים בדפים הראשונים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 002

אוסף כ"ו ספרי ירושלם חלקם נדירים ומיוחדים

1. ספר תומר דבורה לרמ"ק - ירושלים תר"ע | 1910. ללא כריכה, דפים מנותקים. 2, יח דף. 2. קונטרס שובי שובי השולמית - פתיחה מספר דעת ותבונה לרבי יוסף חיים מבגדד - ה'בן איש חי'. לעורר על חיוב לימוד תורת הקבלה. הוצאת ישיבת המקובלים 'שער השמים' - ירושלים תרע"א | 1911. עותק חסר [מס' דפים באמצעו] ומיוחס עם חותמת בעלות של רבי שמעון צבי הורוויץ ר"מ דישיבת קהל חסידים שער השמיים בעל מחבר שם משמעון, אור המאיר וקול מבשר. 3. שאלות ותשובות מן השמים - ירושלים תרע"ד | 1914. טז דף. גליונות לא חתוכים. 4. ספר דברי גדלי' חלק ב' - ירושלים תרע"ה | 1915. ללא כריכה. ס דף. דפים מנותקים. 5. ספר חמדת צבי על התורה - ירושלים תרצ"ג | 1933. ללא כריכה, דפים מנותקים. 6. ספר אחות יהודה - ירושלים תרצ"א | 1931. כריכת מעטפת. 7. ספר יגל יעקב לבעל 'כף החיים' - ירושלם תרס"ו | 1906. 8. פתגמי המלך שלמה ומוסרו - ירושלים תרפ"ט | 1929. כריכה מעטפת קרועה בקצוות. 9. משלי שועלים - ירושלים תר"פ | 1920. 10. אוהל יוסף חלק ראשון של הספר אוהל מועד חרבי אברהם ביק - ירושלים תרמ"ב | 1882. שער חסר וקרעים שונים. 11. ספר מנחת אליעזר לרביאליעזר ידיד על עץ חיים למהרח"ו - תר"ע | 1910. שער מנותק. 12. ספר ציר נאמן - ירושלים תרנ"ט | 1899. מאמרים ודרשות מאת רבי יהושע זאב [אבנר] זיססענוויין [זיסנווין]. שער נוסף נדפס בצבעים, כנראה השער הצבעוני הראשון שנדפס בירושלים. הסכמות רבות מהארץ ומחו"ל. לקראת סוף הספר נדפס קונטרס עם רשימות התורמים, רובם מאמריקה, ובו קרוב לאלף שמות של יהודי אמריקה. עם 'זכרונות ציון וירושלים' היסטוריה של ירושלים עם ציורים מיניאטוריים. כיתוב מעניין: " קניתי מאלמנת הרב המחבר". כריכה פגומה, דפים מנותקים. 13. ספר צעקת בני ישראל - ירושלים תרפ"ד | 1924. כריכה מנותקת. 14. ספר שמואל א-ב עם תרגום לבוכרית - ירושלם תרס"ז | 1907. דפים ושער מנותקים. 15. ספר נחלת בנימין - תרפ"ז | 1927. קרעים שונים. חתימות בעלות שונות. 16. ספר דברי חזקיהו - ירושלים תרצ"ה | 1935 עם הקדשת המחבר בגב השער. 17. ספר נר מערבי חלק שלישי - ירושלים תרצ"ב | 1932. 18. ספר שולחן המערכה חלק א' - ירושלים תרצ"א | 1931. 19. ספר ל"ו שערים - ירושלים תרנ"ן [ת"ש | 1940]. 20. ספר דורש בעדי - ירושלים תרע"ג | 1913. 21. ספר נאה דורש - ירושלים תרצ"ג | 1933. 22. ספר ידי אליהו חלק שלישי - ירושלים תרצ"ז | 1937. נזקי רטיבות. 23. ספר רוח חכמים - תרצ"ג | 1933. 24. ספר שאר יוסף - ירושלים תש"ג | 1943. 25. תיקוני הזוהר - ירושלים תרס"ט | 1909. 26. ספר עין תרשיש חלק ג' - ירושלים תפרי"ח | 1938. מצבים משתנים.
החל מ $250
פריט מס' : 003

לוט ספרי ירושלם נדירים - שנות הת"ר

לוט ספרי ירושלם נדירים. חלקם כרוכים יחד. 1. שו"ת דבר שאול מרבה של בואנוס איירס הרב שאול דוד סתהון ויחד איתו שו"ת מהר"ם בן חביב. שניהם בכרך אחד עם שערים נפרדים. ירושלים. תרפ"ז,תרפ"ח - 1927,1928. דפוס: ש' הלוי צוקרמן. [5], נו, [4], ט, ה-ח, יג-סד דף. *8. מצב כללי טוב. 2. ספר פרי יצחק חלק שני. ירושלם. תרע"ג - 1913. מאת ר' יצחק (איצל'ה) בלזר בעריכת חתנו ר' חזקי' יוסף י' מישקובסקי. עם קונטרס 'ענף פרי' מאת הרב משה שצקס בן חותן למרן המחבר. דפוס: סאלאמאן. מצב כללי טוב. 3. כמה ספרים כרוכים יחד: ספר ליקוט אמרים מאת הרב משה יהושע יהודה ליב דיסקין. ירושלם. תרפ"ב - 1922. דפוס: י היילפרין. דף השער מנותק. ספר מעיין גנים מהרב דוד מנחם דיינארד יפו. ירושלם. תרפ"ו - 1926. דפוס: צוקרמן. ספר תורת השמיטה מהרב חנוך זונדל גרוסברג. ירושלם. שנת השמיטה תרח"ץ - 1938. קונטרס מנהגי שביעית מאת הרב יחזקאל שיינלזון. ירושלם. ערב השמיטה תרצ"ז - 1937. דפוס: צוקרמן. ספר חמודי אלימלך מאת רבה של ראחוב ר' אלימלך הכהן רובינשטיין. ירושלם. תר"ץ - 1930.דפוס: יהודה וירושלים. ספר שיחות חולין של תלמידי חכמים החדש מאת הרב צבי מושקוביץ. מרגיטה. תש"ז - 1947. כולם במצב טוב בכריכה מקורית ישנה מנותקת חלקית.
החל מ $100
פריט מס' : 004

לוט 3 ספרים של הבן איש חי - מהדורות ראשונות ירושלם תרס"ה - תר"ע | 1905-1910

1. ספר רב פעלים חלק שלישי, נדפס בחיי המחבר רבינו יוסף חיים בעל "הבן איש חי", עם שער מוזהב - ירושלם תרס"ה | 1905. 2. ספר בניהו חלק ראשון, נדפס בחיי המחבר רבינו יוסף חיים בעל "הבן איש חי", עם שער מוזהב - ירושלם תרס"ה | 1905. שער פגום מעט. 3. ספר בן איש חיל חלק שני, ירושלם תר"ע | 1910. דף אחרון קרוע. חתימות בעלות על כל ספר בנפרד של הרב אליהו הכהן רבין שהיה רבה של שכונת קרית יובל בירושלים. כרוכים יחד בכריכה מנותקת. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 005

ספר עקדת יצחק לרבי יצחק עראמה - ונציה של"ג | 1573 עם הגהות רבות בכתב יד איטלקי מהתקופה

מהדורה שניה של הספר עקידת יצחק - מאה וחמש דרשות על פרשות השבוע, ובסופו פירושו על חמש מגילות של רבי יצחק עראמה (ק"פ - רנ"ד | 1420-1494), נודע כ'בעל העקידה' על שם ספרו זה, מחכמי ספרד בדור הגירוש. רב וראש ישיבה בסמורה אשר בצפון ספרד ורב העיר טרגונה שבדרום קטלוניה. נדפס בבית זואן דיגאה ויניציאה [ונציה] של"ג | 1573. בחלקו הראשון של הספר עשרות הגהות ותיקונים בכתב יד איטלקי שנראה מתקופת ההדפסה, לא נבדק לעומק. שח, יב דף. כריכת עור מקורית מפוארת פגומה. נזקי עש בחלק מהדפים בעיקר בקצוות עם פגיעות קלות בטקסט.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $300
פריט מס' : 006

ספר עבודת הקודש להרשב"א - מהדורה ראשונה ונציה שס"ב | 1602

ספר עבודת הקדש על הלכות שבת ויו"ט לרבינו שלמה בן אדרת - הרשב"א, מהדורה ראשונה שהובאה לדפוס ע"י נפתלי בן יוסף "תושב צפת תובב"אמן", בדפוס דניאל זאניטי ויניציאה [ונציה - איטליה] שנת בשמ"ך [שס"ב | 1602]. הספר נדפס עם ספר בעלי הנפש לראב"ד אולם בעותק שלפנינו יש רק את עבודת הקודש. חתימות עתיקות בשער ושני הגהות עתיקות חשובות בתוך הספר, מז דף. נזקי עש כרוך מחדש. קרעים ופגמים שונים, הדבקות בשער. מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 007

ספר תהילים מיניאטורי נדיר עם השלמות בכתב יד - ליידן [הולנד] שצ"ו | 1636

כרך מיניאטורי קטן (11 ס"מ), נדיר ביופיו של ספר תהלים - נדפס עם עיון הרב פה לידה [ליידן - Leiden) העיר המהוללה במדינת הולנדיה [הולנד] על ידי יוחנן מירא בשנת שצ"ו [1636] לפ"ק. עותק מיוחד ונדיר אשר לא מצאנו כמותו בספריות בארץ ולא נראה מעולם במכירות פומביות. העותק שלפנינו יצא ככל הנראה מהדפוס כאשר הוא פגום בשני הדפים הראשונים והדף האחרון כאשר רק המסגרות והעיטור בשער הודפסו ללא הטקסט, אשר הושלם בכתב יד ידי אמן במדויק לפי השורות שאמורות היו להיות כולל מספרי השורות וסימני הדפוס. 118 דפים לא ממוספרים. פרקי התהילים מסומנים במספרים במקום באותיות, וכך גם מס' השורות שבכל פרק. 2 דפים ראשונים ודף אחרון מושלמים בכתב יד. תיקונים או תרגום בעפרון בלועזית במס' מקומות רב בספר. נקבי עש מועטים. כריכת עור בלויה. כתמי זמן קלים.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 008

כרך מפואר של תנ"ך עם פירוש בלאדינו - ויניציאה שצ"ט | 1639 - במצב חדש ונדיר בשלמותו ויופיו

תורה מפוארה בכרך מפואר - "חמישה חומשי תורה, ונביאים ראשונים ואחרונים וכתובים עם פירוש המילות על פי הדקדוק ופי' אופן קריאת טעמי אמ"ת וכלליהם. שנת שצ"ט [1639] לפ"ק בויניציאה [ונציה - איטליה] במצות הקומיסאריאה של השר ייואני וינדראמין בבית ייואני מארטינילי האומן". עותק מושלם בכריכה מקורית שמור במצב נדיר, של תנ"ך ונציה שצ"ט עם פירוש ותרגום ללאדינו ע"י רבי יעקב לומברוזו בהסכמתו של רבי יהודה אריה ממודינא. עותק זה שלפנינו לא נראה מעולם במצב כזה בבתי מכירות, עותק שלם עם 4 שערים, כריכת עץ מקורית שלמה, עיטורים מקוריים בצידי הספר על הדפים. 4, תסט, 2 דף. שער ראשון מנותק בחלקו, בלאי מועט בכריכה, קפלים קלים וכתמי זמן אופייניים. במצב נדיר בשלמותו ויופיו. המתרגם רבי יעקב לומברזו - "מחכמי ויניציאה בזמן הר"ר יאודה אריה ממודינה, הראה גודל חכמתו בדקדוק לשון הקודש עם הביאור אשר הדפיס בויניציאה בשנת ש"ץ [אכן בשער של נביאים אחרונים נכתב שנת ש"ץ ובשאר השערים שצ"ט] על תורה נביאים וכתובים, ומההקדמה שהקדים לפירושו הנ"ל, ושיבחוהו המדקדקים על זה מאד, והניח כ"י כתוב בלשון ספרדי בשם משענת דת האלהית. והעתיק ללשון ספרדי ספר הכוזרי" - תולדות גדולי ישראל איטליה עמ' 201.
הפריט נמכר ב $2800 החל מ $800
פריט מס' : 009

ספר נביאים ראשונים - אמשטרדם תכ"ו | 1666 עם רמז למלכותו של שבתאי צבי

חלק ב' נביאים ראשונים מתוך תנ"ך, נדפס בבית ומצות יוסף עטיאש בן הקדוש אברהם עטיאש זצוק"ל. בשנת 'והיתה ליי' המלוכה [תכ"ו |1666]. בשנה זו הגיע שבתאי צבי לאמשטרדם והמדפיסים רימזו בפרט השנה על מלכותו הקרובה של משיח השקר, בדף השער תחריט עם ציור של נשר ובתוכו ציור של קבלת פנים לשבתאי צבי עם התרבוש בכניסה לאמשטרדם. קנה דפים. קיצורים בלטינית בשולים החיצוניים של כל עמוד. כתמים רבים, ללא שדרה, כריכה מנותקת, נקבי עש וקרעים קלים. מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $200
פריט מס' : 010

כרך מיניאטורי שולחן ערוך חושן משפט - המהדורה הראשונה עם 'באר הגולה' - אמשטרדם תכ"ו | 1666

עותק יפה של כרך קטן (16 ס"מ) של שולחן ערוך מטור חושן המשפט, ובו נתווסף לראשונה החיבור 'באר הגולה' של רבינו משה רבקש זצ"ל אשר יצאה לאור ע"י ד"ר רבי אפרים בואינו ורבי יעקב קאסטילו, על חשבונם, באמשטרדם בין השנים תכ"א - תכ"ו | 1661–1666. הקשר בין רבי משה הליטאי והמדפיסים ההולנדיים התאפשר בעקבות שהותו של רבי משה למשך זמן מה ברוטרדם כאשר בחודש תמוז תט"ו יצא מווילנא עקב פרעות חמלניצקי, במהלך נדודיו הגיע לאמשטרדם ולרוטרדם, שם שהה בישיבת "די לוס פינטוס", שרבי יאשיהו פרדו עמד אז בראשה. כרך זה נדפס בדפוס יוסף עטיאש בשנת: את' ה'דרך י'לכו בה' ו'את המעשה [תכ"ו | 1666]. (בקולופון נסמן: תכ"ד).
תפו דף. העותק שלפנינו שלם, ללא פגיעות של עש, אולם הוא ללא כריכה, חסר קדם שער עם פיתוח נחושת, שער ודפים ראשונים מנותקים, עיטורים והזהבה בצידי הדפים מבחוץ, כתמי זמן קלים, מצב כללי טוב מאד
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 011

שולחן ערוך אבן העזר. עם שער מאויר. אמשטרדם. נח"ת | 1698

שולחן ערוך חלק אבן העזר עם פירוש הרמ"א ובאר הגולה. שער עם איורים של בני ישראל במעמד הר סיני וקבלת התורה עם כיתוב ב"ה. ואיורים של מלאכים וסמל המדפיס ועוד. נדפס באמשטרדם על ידי עמנואל בן יוסף עטיאש בשנת נח"ת|1698 (שנת לידתו של הבעל שם טוב). [1] קפ' 1 דפים. כתמים, כריכה מקורית, מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $150
פריט מס' : 012

ספר חיזוק אמונה [מהדורה מיניאטורית] ספר פולמוס חריף נגד הנצרות - אמשטרדם תס"ה | 1705

ספר חזוק אמונה אשר חיבר רבי יצחק בר אברהם ז"ל, נדפס לראשונה על ידי הכומר יוהאן כריסטוף וואגנזייל בשנת תמ"א | 1681, ועתה נדפס מחדש באמשטרדם תס"ה | 1705. ספר פולמוס חריף נגד האמונה הנוצרית, ונגד טענות הנוצרים על הדת היהודית. המחבר משיב אחת לאחת לטענות הנצרות נגד היהדות, כולל ניסיונותיהם להוכיח את אמונתם מכתבי הקודש, טענותיהם אודות משיחיותו של אותו האיש ועוד. בדף השער חתימת בעלות: 'הק' אברהם יודא ארבנזו...'. מחברו של הספר הוא המלומד הקראי יצחק בר אברהם מטרוקי (ליטא). זהו החיבור הקראי היחיד שנתקבל בקהל ישראל ואף תורגם ליידיש, בשל ביקורתו החריפה על הדת הנוצרית. כרך בפורמט מיניאטורי. קך דף. [באותה שנה הודפסה מהדורה אחרת בת קכד דף]. 13 ס"מ. הכריכה ושדרה מנותקים ומחוזקים עם דבק, שולי הדפים הראשונים מתפוררים. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $200
פריט מס' : 013

ספר חידושי קידושין להרשב"א - קושטא תע"ז | 1717

ספר חדושי קדושין להרשב"א זלה"ה, הביאו לבית הדפוס לזכות את הרבים זכות הרבים תלוי בו ה"ה החכם השלם הדיין המצויין זה סיני כמה"ר חיים קמחי נר"ו, בדפוס המחוקק הר"ר יונה בכמהר"ר יעקב יצ"ו בקושטנדינא [קושטא - כיום: איסנטבול טורקיה] ה'תע"ז | 1717. בדף הראשון אחרי השער הסכמות רבני קושטא רבי אברהם קמחי, רבי שמואל הלוי, רבי חיים אלפאנדארי ורבי יהודה רוזאניס זצ"ל. 2 הגהות עתיקות. פח דף. נקבי עש, קרעים וכתמים קלים, כריכה חדשה. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 014

משניות מיניאטורי עם פירוש מלא כף נחת (קדשים, טהרות)- אופנבך תצ"ב | 1732.

משניות מיניאטורי עם פירוש מלא כף נחת מאת הרב שניאור פייבוש בן יעקב (קדשים, טהרות)- אופנבך תצ"ב , 1732. רבי שניאור פייביש בן יעקב: נין ונכד לרבי משה איסרל'ש מקראקא, ראב"ד גלוגא רבתי בפולין חתן רבי אביגדור ז"ל שהינו חתן רבי יונה תאומים בעל הקיקיון דיונה... (מהסכמת הפירוש לששה סדרי משנה שניתנה על ידי רבי שמואל הילמן ראב"ד מינהיים). שם הספר נלקח מהפסוק (קהלת ד, ו); ט֕וֹב מְלֹ֥א כַ֖ף נָ֑חַת מִמְּלֹ֥א חׇפְנַ֛יִם עָמָ֖ל וּרְע֥וּת רֽוּחַ. המדפיס: ישראל בן משה. במקור: 143-172, 175-462, [4] דף. 13 ס"מ. לפנינו חסרים 4 דפים קס"ז-קע"ב. וחסר דף שער (אם ישנו במקור?). רישומי בעלות בדף הראשון והאחרון. כריכת עור מקורית. מעט נזקי עש. מצב כללי טוב בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 015

ספר שמש צדקה חלק ב' - מהדורה יחידה ונציה תק"ג | 1743 עם חותמת הרב דוד הכהן סקלי

ספר שמש צדקה חלק שני - ויניציאה תק"ג | 1743. 1, סא דף. עם חותמת בעלות של רבי דוד הכהן סקלי (תרכ"ב - תש"ט | 1862-1949) מקובל, דיין ואב בית הדין של אוראן שבאלג׳יריה, מחבר הספרים שו"ת קריית חנה דוד, דרשות על התורה לך דוד, לדוד ברוך ועוד. ללא כריכה. דפים מנותקים, קרעים שונים.
החל מ $180
פריט מס' : 016

שולחן ערוך אבן העזר עם באר הגולה ובאר היטב- אמשטרדם תקי"ג | 1753.

שולחן ערוך אבן העזר עם באר הגולה ובאר היטב עם חותמת על השער ובדף לפניו של זיגמונד בריל (sigmund brile) בסוף הספר קונטרס סדר גיטין מהרב מיכל ר' יוזפש מקראקא- אמשטרדם תקי"ג, 1753. המדפיס: הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן. [4],קעו דף. 19 ס"מ. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 017

מעם לועז על ספר שמות בלאדינו - מהדורה ראשונה עם הגדה של פסח בכריכה מקורית מפוארת

מהדורה ראשונה של חלק שמות מספר מעם לועז לרבי יעקב כולי, ביאורים ומדרשים על התנ"ך, פרקי אבות והגדה של פסח, בתוספת פסקי הלכות קצרים, בלשון קלה ועממית בשפת הלאדינו. ספר שמות חלק א' - איזמיר תרכ"ד | 1864. המהדורה הראשונה שנדפסה עם הגדה של פסח מבוארת ללאדינו, ופירוש לאדינו לקידוש והבדלה. רנז דף. ספר שמות חלק ב' - שאלוניקי תקס"ג | 1803. קיב דף. כריכה מקורית מפוארת עם פגמים קלים והטבעת שם בזהב. כתמים וקרעים קלים. עותק מפואר במצב טוב מאד.
הפריט נמכר ב $475 החל מ $250
פריט מס' : 018

לוט 2 חומשים מיניאטורים- דיהרנפורט תקמ"ה | 1785.

לוט 2 חומשים מיניאטורים בראשית ודברים עם תרגום אונקלוס ורש"י וכמה תוספות מרש"י ישן- דיהרנפורט (כמו שנדפס באמסטרדם) תקמ"ה, 1785. בשער חומש בראשית חתימה בכת"י "אהרון משה בן מה'ו יוסף שמואל סג"ל". המדפיס: יחיאל מיכל מייא. כרך דברים ללא שער ועם הדף האחרון של חומש במדבר בהתחלה. כריכות מקוריות. מצב טוב מאוד.
החל מ $120
פריט מס' : 019

לוט 3 כרכים משניות - דיהרנפורט תקנ"ז-ח | 1797-8 - המהדורה הראשונה עם הגהות הש"ס לרבי ישעי' פיק ברלין

לוט שלשה כרכים יפים ושלמים של משניות סדר נשים, נזיקין וטהרות שנדפסו בדיהרנפורט תקנ"ז-ח | 1797-8. במהדורה זו נדפסו לראשונה הגהות הש"ס בחייו של המחבר רבי ישעיהו ברלין פיק זצ"ל, בשער מצוין שמו עם הסיומת 'נר"ו' כאשר במהדורה שיצאה לאור לאחר מכן כבר צוין 'זצ"ל' בצמוד לשמו. 1. סדר נשים, שער בחלקו עם אותיות אדומות. חתימות שלא נבדקו. 1, קנט דף. 2. סדר נזיקין, 1, קצו דף. 3. סדר טהרות, 1, רכג דף. שלשת הכרכים, כרוכים בכריכות ישנות עם שדרת עור מוטבעת בזהב עם כיתוב החלק בכתב יד אומנותי, ללא נזקי עש. כתמי זמן קלים אופייניים. מצב כללי טוב מאד. הגאון רבי ישעיה פיק ברלין זצ"ל (תפ"ה - תקנ"ט | 17251799) אב"ד ור"מ ברסלוי. נודע בעיקר בשל הגהותיו לתלמוד הבבלי שפורסמו על גיליון התלמוד החל מדפוס דיהרנפורט במהדורה זו עד ימינו אנו. בתו שרל (שרה), הנישאה לרבי יוסף מייא אב"ד בברסלוי, בנו של רבי יחיאל מיכל המו"ל בדיהרנפורט, והוא שהוציא לאור משניות אלו ועוד כמה מספרי חותנו.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 020

מדרש רבה על ספר ויקרא ושיר השירים - זולקאווא תקס"ח | 1808

מדרש על רבות ספר ויקרא גם מדרש חזית על שיר השירים עם פירוש מספיק ונחמד מפורש כל הדברים החמודים כמו אשר נדפס מקדמת דנא נקרא הרב מתנות כהונה, בדפוס של הרב הנגיד המפורסם מו' אברהם יהודה ליב מאיר הפער חה"ר [חתן הרב] מסווירז. על גבי הספר חתימה של אשר בן שלמה (?) וחתימות נוספות עם רישומים מעניינים של "הק' מנחם שווארטץ", בדף הפורזץ נכתב: אכתוב למזכרת שביום ג' ג' תמוז פ' חקת שנת תרמ"ה לפ"ק ולמספרם דען 1885/6/6 יצאתי חפשי מתחת ידי חלוצי הצבא בק"ק מונקאטש. ורישום נוסף: בשנת תרס"ה יום שניתלו בו המאורות הוא יום ד' לסדר וירא יצאתי לחירות עולם מתחת הסופ וגם מחלוצי הצבא בק"ק אונגוואר יע"א...
1, קד [דף צו וההמשך אחרי קד חסר], צו [[דף צא חסר]. דפים כחולים בחלקם, כריכה עתיקה פגומה, כתמי זמן קלים, מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 021

סדר תפילות כולל סדר תהילים ומעמדות פרק שירה ולמנצח בצורת המנורה - וינה תקע"ו | 1816

עותק חסר מעט של סידור עב כרס בנוסח אשכנז, הכולל תפילות לימות החול ושבת, הגדה של פסח, למנצח בצורת המנורה, פרק שירה, תיקוני שבת ועוד, ובסופו עם שער נפרד לתהילים ושער נפרד למעמדות, אשר נדפס בדפוס אנטאן שמיד בווין תקע"ו | 1816.
ללא דף שער לסידור, חסרים דפים ראשונים, דף ב ודף אחרון וכן מס' דפים באמצע לפי המספור המצוין: א-קס, ריז-רנו, קלה דף. כריכה עתיקה פגומה, סימני שימוש וכתמי עבר שונים, מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 022

לוט 2 ספרים כרוכים יחדיו: עבודת הקודש לחיד"א- ורשה תקצ"ז | 1837. מחיר יין לרמ"א- ורשה תקצ"ח | 1838.

לוט 2 ספרים כרוכים יחדיו: 1. עבודת הקודש לחיד"א, הספר נחלק לשני חלקים: מורה באצבע, וצפורן שמיר ועוסק בהנהגות עפ"י הקבלה - ורשה תקצ"ז , 1837. [1],מ דף. *8. 2. מחיר יין לרמ"א פירוש על מגילת אסתר על השער חתימה בכת"י - ורשה תקצ"ח , 1838. 56 עמ', *12. בשני הספרים חתימות בעלות על השער של ר' חיים יצחק שוירץ מחיפה מחשובי חסידי גור. וחתימות מוקדמות של "בעריל ראזענפעלד". ועל הדף לפני השער של "עבודת הקודש" חתימות של "ישראל ראזענפעלד" ו- "אליעזר ליפמן ראזענפעלד". וחתימת "הק' חיים זאב כהן שאטין". מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 023

נביאים אחרונים וכתובים עם תרגום לאדינו - איזמיר תקצ"ח | 1830

ספר כתבי הקודש נביאים וכתובים עם העתקה ספרדית חלק שני נדפס בשנת הק'בצ'ו ו'שמעו ב'ני יעק'ו'ב (תקצ"ח | 1830), שני שערים ועוד שער נפרד לחלק כתובים. כל עמוד מחולק ל-2 טורים באחד לשון הקודש מנוקד ובשני תרגום לאדינו. שנט דף. קרעים קלים, כתמי זמן שונים, חיתוכים לא נכונים בהדפסה במס' דפים. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $120
פריט מס' : 024

ספר חכמת יהושע בן סירא בעברית ובארמית עם תרגום ללשון אשכנזית וביאור- וינה.

ספר חכמת יהושע בן סירא בעברית ובארמית עם תרגום ללשון אשכנזית והערות מוסר והרחבת העניין ובאור מילות הארמית. מהדורה שנדפסה בוינה ככל הנראה לא ברור מאיזה שנה (תק"..). חסר דף שער אחד. ק"ד דף. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 025

אוצר לשון הקודש - לפסיא ת"ר | 1840 - כרך מפואר

אוצר לשון הקדש - קונקורדנציה על תורה נביאים וכתובים. מאת יוסף בן יעקב אלסארי, המכונה "יוליוס פירסט". שער בעברית ושער בלטינית. ליפסיא [לייפציג - גרמניה] ת"ר | 1840. חיבור ראשון מסוגו על הקשר שבין הלשון העברית ללשונות העמים הקדמונים. שנעשה ע"י חוקר יהודי. המחבר יוסף בן יעקב אלזארי, נולד בשנת תקס"ה | 1805, בפולין. שימש כפרופסור באוניברסיטת ליפסיא [לייפציג], לשפה העברית ושפות שמיות נוספות. שמו הידוע בעולם המחקר היה 'יוליוס פירסט'. חיבורו זה היה הראשון מסוגו בעולם המחקר, כנראה שהדפסה ענקית זו יצאה לאור בעותקים מעטים וזו מהדורה יחידה המופיעה בשלימותה. (נדפס שנית במאה העשרים ללא כל ההוספות שישנם כאן). XII, 1428 עמ', 35 ס"מ. שער עברי ושער לטיני. נייר משובח. כריכת עור מקורית מפוארת מפורקת מעט. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $200