ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 22 - 20.02.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

תיקוני הזוהר - פולנאה, תק"ע | 1810

ספר תיקוני הזוהר, עם סמל המדפיסים ואישור הצנזורה. נייר ירקרק/אפרפר עבה ומשובח. חיתוך דפים בצבע אדום. בעמוד האחרון שמות המדפיסים. הסכמות חשובות. דפוס יוסף צבי הכהן, פולנאה, תק"ע [1810]. | כריכת חצי עור חדשה. | קכ, ח דף. 21 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 027

אגרת ארחות עולם - פראג תקנ"ג | 1793.

אגרת אורחות עולם, שני חלקים - מסה על קוסמוגרפיה וגאוגרפיה. מאת הרב אברהם בן מרדכי פריצול. ובסופו אגרת תימן להרמב"ם ויסוד מורה וסוד תורה לאבן עזרא. זהו כנראה הספר הגאוגרפי העברי הראשון, העוסק בעברית בגילוי יבשת אמריקה, באפריקה שמדרום לסהרה והתגליות הגאוגרפיות החדשות בה, וכן ביהדות אתיופיה, קהילת ביתא ישראל. בספר שלושים פרקים, העוסקים במדינות שונות בדגש על ההתיישבות היהודית בכל אחת מהן. הפרק ה-14 מוקדש לעשרת השבטים האבודים של ישראל. הספר מלווה בשלושה תחריטים יפהפיים. | הרב אברהם בן מרדכי פריצול (1451-1525), תלמיד חכם איטלקי, איש אשכולות של תקופת הרנסאנס. ערך ויכוח מול כמרים בפרארה. בעקבות הפולמוס הזה, כתב את חיבורו "מגן אברהם". | רישום בעלות בכתב יד בשער ובדף ב'. תוספת של דף בכתב יד לא מזוהה בין עמוד נ"ב ל-נ"ג. בסוף החלק הראשון של אגרת ארחות עולם יש כתב יד אשכנזי. בפתח היסוד מורה חתימה מסולסלת בכתב יד לועזי. חסרים מספר דפים בסופו. [1] א-ע"ז - ע"ח צ"ה דף (במקור צו' 8 2). 16 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 028

ספר כרתי ופלתי על יורה דעה- רבי יהונתן אייבשיץ. וינה. תקע"ט | 1819. מהדורה לא מצויה.

ספר כרתי ופלתי על יורה דעה שחיבר הגאון הנודע רבי יהונתן אייבשיץ. וינה. תקע"ט - 1819. מהדורה לא מצויה, ככל הידוע לנו לא נראה עד עתה במכירות פומביות. דפוס: אנטון שמיד. [2],ר דף. 31 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט נזקי עש.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 029

שו"ת הרא"ש. זולקווא. תקס"ג | 1803.

שו"ת הרא"ש. זולקווא. תקס"ג - 1803. הרא"ש נודע כתלמיד מהר"ם מרוטנבורג-רבו המובהק. גדול הפוסקים הראשונים, רבן של כל בני הגולה, דיין בוורמייזא, ראב"ד וראש ישיבה בטולידו. המדפיס: גרשון סג"ל לטריס. צח,ט,ח דף. 36 ס"מ. מצב כללי טוב בינוני. נזקי עש. כריכה מנותקת.
החל מ $120
פריט מס' : 030

שו"ת חכם צבי- מהדורה שניה. פיורדא. תקכ"ז | 1767.

שו"ת חכם צבי חלק ראשון שחיבר רבי צבי אשכנזי אביו של היעב"ץ. פיורדא. תקכ"ז - 1767. הגאון המפורסם רבי צבי אשכנזי: מגדולי האחרונים והפוסקים, 'גדול המורים' (לשון החיד"א). "אשר ליבו כלב הארי ולא יחת מפני כל והיה גדול בדורו, אשר כל גאוני דורו היו כפופים תחתיו", (מהרמ"ז אטינגא בשו"ת מאמר מרדכי סי' לב). "ומאז האירה תבל דבריו הקדושים לכל בני ישראל היה אור במושבותם" (לשון בעל שואל ומשיב בהסכמתו לשו"ת חכ"צ מהדורת למברג). נולד בשנת ת"ח, גדל בצל גדולי קושטא, לוחם קנאי בספיחי כת ש"צ ובנח"ש חיון, שימש כרב באה"ו, אמשטרדם, ולבוב בה נפטר. בהקדמה לס' כותב ה'חכם צבי' מעט מקורותיו ומשבח את אנשי אמשטרדם ובפרט את בתי הדפוס שלה "אשר לא נמצא כמוה בכל הארץ". המדפיס: חיים בן צבי הירש מפיורדא, עם עיטור מיוחד: "חיים מדפיס". [1],סב דף. 32 ס"מ. מצב כללי טוב בינוני. נזקי עש.
החל מ $120
פריט מס' : 031

ספר פני יהושע חלק ג' סדר נזיקין . פיורדא. תקל"ט | 1779.

ספר פני יהושע מאת רבי יעקב יהושע פולק חלק ג' סדר נזיקין. פיורדא. תקל"ט - 1779. | הרב יעקב יהושע פולק [תמ"א – תקט"ז]: רבן של לבוב, ברלין ופרנקפורט. מחבר סדרת ספרי פני יהושע על התלמוד הבבלי. החיד"א כותב עליו שזכה לראותו ותואר פניו כמלאך אלוקים. כאשר הודיעו לבעל שם טוב משמים כי הוא זקוק לשמש תלמיד חכם, הוא הלך לפני הפני יהושע ושמשו, בהגישו אליו גחל מן התנור להצית את מקטרתו. והם שוחחו יחד אודות תנועת החסידות. הוא היה רבו בנגלה של המגיד ממזריטש. | המדפיס: איצק בן ליב בוכבינדר. [2],קנג [צ"ל קנד] דף. 31 ס"מ. מצב טוב בינוני. חסר כריכה אחורית.
החל מ $120
פריט מס' : 032

ספר קיצור סמ"ג עם ספר עובר אורח. שני הספרים בכרך אחד, עם שערים נפרדים. ספר שעורר פולמוס! מהדורה מיניאטורית. קרלסרוא. תקכ"ג | 1763.

ספר קיצור סמ"ג (ספר מצוות גדול ) על תרי"ג מצוות ודיניהם עם ספר עובר אורח. שני הספרים בכרך אחד, עם שערים נפרדים. מהדורה מיניאטורית. קרלסרוא. תקכ"ג - 1763. ספר קיצור סמ"ג חיברו רבי משה מקוצי המכונה "השר מקוצי" מגדולי הראשונים בעלי התוספות, ממנהיגי ישראל בקוצי(צרפת)-ד'תתק"צ. הספר יצא לכאורה לראשונה בעיר קרלסרוא ע"י רבי שמשון ב"ר מאיר מקרלסרוא, בהקדמתו לספר הוא כותב כי הנה הקרה ה' לפני הקיצור סמ"ג אשר כתבו השר מקוצי בעל ספר מצוות גדול, אשר הוציא הקצר מהארוך וקרא שמו קיצור סמ"ג והיה גנוז יותר מחמש מאות שנה. לעומת עדותו של רבי שמשון מקרלסרוא ישנה עדות מגוי בשם סיבסטיאן מינסטר שלמד את שפת העברית מפי רבי אליהו בחור מגדולי המדקדקים ובעלי המסורה, כפי המתברר מינסטר היה שונא ישראל, בשנת רצ"ג הוציא לאור בבאזל ספר בשם 'מצוות התורה' הספר כולל כל תרי"ג מצות ופירושיהן עם תרגום ללטינית, בראש הספר הקדמה בלטינית בה הוא מלגלג על היהודים החשוכים על התורה שבעל פה ועל המנהגים המשונים שהם נוהגים, הוא מסביר לשם מה ולשם מי עשה את העבודה הזאת. כך שלפנינו גירסה נוספת למקור הספר קיצור סמ"ג, ספר זה זהה מלה במלה ממש עם אותו ספר 'קיצור סמ"ג' שנדפס בקרלסרוא בשנת תקכ"ג מתוך כתב יד, ואשר המו"ל מעיד עליו ש'השר מקוצי' עצמו חיבר אותו, אמנם גוי פסול לעדות ובפרט כשאינו משיח לפי תומו כלל ואין לך נוגע בעדות גדול מזה... אבל בעדותו זו הוא מתרץ קושיות רבות שיש על מחבר הקיצור סמ"ג. החיד"א ב'שם הגדולים' קיבל את עדותו של המדפיס בעל כתב היד, וכותב: 'קצור סמ"ג שנדפס בזמננו נראה שקיצרו הרב מחבר הסמ"ג עצמו'. אך ככל הנראה את ההוצאה הראשונה של באזל רצ"ג לא ראה ולא ידע עליה כלל, הוא רק ראה את ההסכמה וההקדמה של המהדורה הראשונה שנדפסה בשם זה בזמנו. ויש דעות נוספות שהגוי הזה שחלק משנות חייו היה כומר הכניס בספר דעות נוצריות כדי להטעות יהודים שילמדו בספר ויטעו אחרי דעות הנצרות! דפוס: וילהלם פרידריך לאטר. קפח [צ"ל קפז],[5] דף. 13 ס"מ. ספר עובר אורח מרבי יעקב נפתלי ברבי יהודה ליב המכיל דינים קצרים להולכי דרכים. דפוס: וילהלם פרידריך לאטר. [קכד-קפח [צ"ל קפז],[5] דף. 13 ס"מ. מצב כללי טוב בינוני. נזקי עש.
החל מ $120
פריט מס' : 033

לוט 5 ספרי שאלוניקי - מהדורות ראשונות/חותמות

1. ספר ראש משביר על ג' חלקי שולחן ערוך, מאת רבי יוסף ב"ר שמואל מודיאנו. מהדורה ראשונה. דפוס רבי בצלאל אשכנזי, תקפ"א [1821]. 2. ספר לקוטת הרמב"ן על הש"ס, מאת רבינו משה בר נחמן. דפוס השותפים רבי מרדכי נחמן ורבי דוד ישראליג'ה, תק"ל [1770]. 3. ספר נר מצוה על סוגיות הש"ס, מאת רבי יהודה סיד. מהדורה ראשונה. דפוס רבי סעדי הלוי, תקע"א [1811]. 4. ספר קהלת יעקב על הרמב"ם, מאת רבי יעקב אלבעלי. מהדורה ראשונה. דפוס השותפיםרפאל יאודה קלעי ומרדכי נחמן, תקל"ט [1779]. 5. חידושי הריטב"א על מסכת שבת, מאת רבינו יו"ט בן אברהם. דפוס רבי מרדכי נחמן, תקס"ו [1806]. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 034

לוט 2 חוברות בלטינית. 1697 - 1701.

לוט 2 חוברות בלטינית: 1. תרגום ופירוש בלטינית על הלכות ציצית לרמב"ם ivra fimbriarvm. הספריה הממלכתית של בוואריה- 1710. הוצאה: Sand, 1710. 36 עמודים. מצב כללי טוב. 2. Lexici Rabbinico-Targumico-Talmudici specimen, מילון רבני תרגומי תלמודי- תרגום מילים ללטינית. הספריה הממלכתית של בוואריה- 1697. מאת: Georg Christian Bürcklin. הוצאה: Wustius, 1697 . 80 עמודים. מצב כללי טוב בינוני. נזקי עש.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 035

לוט 2 כרכים. ילקוט מעם לועז בלאדינו על בראשית ובמדבר כולל המפה. איזמיר. תרכ"ז - תרל"ח | 1867 - 1878. נדיר

לוט 2 כרכים. ילקוט מעם לועז בלאדינו על בראשית ובמדבר. איזמיר. תרכ"ז - תרל"ח | 1867 - 1878. נדיר 1.ילקוט מעם לועז בלאדינו על במדבר נתחבר על ידי רבי יעקב כולי. נדפס באזמיר תרכ"ז - 1867. עם מפת ארץ ישראל והלוקה לשבטים בדף קנ"ח. נדיר ביותר. פגמים בדף השער ושני הדפים הראשונים. מצב כללי בינוני טוב. 2. ילקוט מעם לועז בלאדינו על בראשית מאת רבי יעקב כולי. נדפס באזמיר תרל"ח - 1878. חתימת בעלות בשער בצידו העליון. חסרים 2 דפים בסופו. מצב כללי בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 036

ילקוט מעם לועז בלאדינו על ספר שמות חלק א'. כולל המהדורה הראשונה של פירוש על הגדה של פסח. ועוד. אזמיר. תרכ"ד | 1864. נדיר.

ילקוט מעם לועז בלאדינו על חומש שמות חלק א'. בדף פ"ז. הגדה של פסח. וכן בדף רכ"ט. סדר הבדלה עם פירוש מעם לועז. זוהי המהדורה הראשונה של הגדה של פסח עם פירוש מעם לועז. ספר לא מצוי ומיוחד, נדפס באזמיר תרכ"ד - 1864. פגמים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 037

ילקוט מעם לועז על מגילת אסתר בלאדינו. מהדורה ראשונה. אזמיר. תרכ"ד | 1864.

ילקוט מעם לועז על מגילת אסתר מהדורה ראשונה. פריט מיוחד ולא מצוי. לאדינו. אזמיר תרכ"ד - 1864. נתחבר על ידי הרב רפאל חיים פונטרימולי, חסר דף אחרון. דפים מנותקים. פגם בדף לפני אחרון עם פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 038

סט משניות מפואר. עותק מיוחס. ורשה. תרמ"ז | 1887.

סט ששה כרכים. משניות עם פירוש תפארת ישראל. כרוכים בכריכות עור עתיקות. חותמת בעלות הרב שלום אזולאי רצ"ק בק"ק צפרו. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 039

לוט 2 ספרי הגר"א - אירופה, המאה ה-19

1. ספר הפרנס מהדורה ראשונה מאת רבי משה פרנס מרוטנבורג עם הגהות וביאורים מאת הגאונים רבי דוד לוריא ורבי משה שמואל הורוויץ ובשוליו ליקוטי הגר"א על הרמב"ם. בסוף הספר קונטרס ידי משה מאת הגאון רבי משה שמואל הורוויץ, עם שער נפרד. דפוס א. צ. קאצינעלינבויגין, ווילנא, תרנ"א [1891]. - חותמות הקדשה "מעזבון הרב הראשי שלמה הכהן אהרנסון" [תרכ"ג-תרצ"ה], הרב הראשי האשכנזי הראשון של העיר תל אביב. | 2. ספר משלי עם ביאור הגר"א. נייר משובח. דפוס ר' דוד שקלאווער, ווארשא, תקצ"ז [1837]. | גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 040

ספר "אבל יחיד" מספד על רבי יעקב לורברבוים זצ"ל מליסא ה-"נתיבות המשפט" כולל: קינה על מות רבי אברהם אבלי אב"ד ביאלא, וקינה על מות אהרן בן זאב מינץ. וארשה. תקצ"ד | 1833. מהדורה ראשונה ויחידה

אבל יחיד הספדים מאת הרב אברהם דב ברוש פלאהם עורך ומו"ל כתביו של המגיד מדובנא. הגאון רבי יעקב לורברבוים זצ"ל אב"ד ליסא ה-"נתיבות המשפט" (תק"ל, 1770- תקצ"ב, 1832): מגדולי הפוסקים ומגדולי רבני דורו. ידיד נאמן לבעל קצות החושן ולרבינו עקיבא איגר. כיהן גם כראש ישיבה בליסא, ורבים מגאוני פולין ופרוסיה היו מתלמידיו. כתב חיבורים נודעים: "נתיבות המשפט", "חוות דעת", "בית יעקב", "תורת גיטין", "מקור חיים", "דרך החיים" ועוד חיבורים. בספרו "נתיבות המשפט" הרבה להשיג על ספר "קצות החושן", ובעל "קצות החושן" כתב תשובות לחלק מהשגות אלו בקונטרס "משובב נתיבות". ספריו של רבי יעקב מליסא נתקבלו להלכה, ולפי מסורת הדיינים פוסקים כמותו אף נגד ספרי גדולי דורו. הרה"ג הרב אברהם דב בער (דובערוש) פלאם זצ"ל (תקס"ד,1795–תרלג,1876): יליד ותושב מזריטש, סופר, דרשן ידוע מגיד בשברשין, עורך ספרי המגיד מדובנא ולמעשה גם מחבר חלקים מהם והביוגרף שלו. למרות שחי עשרות שנים לאחר מותו של המגיד מדובנא, באנציקלופדיות שונות ובספרים המדברים על המגיד, מוזכר אברהם דב פלאם בטעות כ"תלמידו של המגיד" או "חבר של בנו", בכמה מקורות אף מייחסים לו בטעות שיחה יומיומית עם המגיד מדובנא, ואף מספרים בטעות שהיה שמשו של המגיד. פלאם היה סופר בעל סגנון מליצי רווי הומור, למרות שרוב כתביו עוסקים בעצב ובצער. בסיפוריו הוא נוהג להביא תיאור מפורט של הלבוש, המאכלים, ומראה הסביבה של התקופה, וכן תיאורים חיים של המגיד מדובנא והאנשים שהוא פגש. ...וגם כי היה בעל בשר - כפף קומתו. ועמד כן כפוף, עד אשר השלים תפילתו, ולא הרים יד ולא הניע רגל, לא פנה ימין ושמאל, כעבד העומד לפני רבו. והכסא אשר היה נגד פניו בכותל המזרח היה תמיד - כאילו פלג מלא מים עבר עליו. וזה היה גם כן בתמידות, גם בימי שבתות וימים-טובים, עד כי כמעט בכל רגע מרגעי היום היו עיניו יורדות מים... — הקדמה לספר המידות כריכה מחודשת. כ"ד דף. *4. מצב כללי טוב. מעט עש.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $120
פריט מס' : 041

מסכת בבא מציעא. אוגסבורג, תש"ו | 1946. תגלית ביבליוגרפית. עותק שלם.

מסכת בבא מציעא עם פירושים, נדפס בהשתדלות הרב אברהם דוד הורוויץ. אוגסבורג, תש"ו - 1946. המסכת נדפסה בנפרד ולא כחלק מהש"ס. בשער השני כיתוב בכתב יד מודפס: "נדפס בהשתדלות ויגיעה ע"י הה"ג מוהר"ר אברהם דוד הורוויץ שליט"א [דומ"ץ דק"ק גראסווארדיין יצ"ו, וכעת] הרב אבד"ק אוגסבורג – לאנדסבערג יצ"ו, למען החזקת לימוד תה"ק לנדחי שארית הפליטה הי"ו". [2] קיט, כד, [3] דף, 32 ס"מ. הרב אברהם דוד הורוויץ שנודע לימים כרבה של שטרסבורג ואחר כך כאחד מראשי בית הדין של העדה החרדית בירושלים, רעייתו וחמשת ילדיו נספו בשואה, ולאחר השואה כיהן כרב לא רשמי במחנות אוגסבורג ולנדסברג. בעותק של סדור 'שארית הפליטה' שהדפיס הרב הורוביץ באוגסבורג, תש"ו, ושנמצא בספריית בר אילן, יש מעבר לשער הקדמה קצרה ממנו (בדפוס צילום מכתב יד): "קרבן תודה ... הראה השי"ת חסדו ... להשאירני בחיים ... אחרי כי עזרני השי"ת להביא בדפוס מס’ בבא מציעא.". אולם עד עתה לא נודעה מסכת שנדפסה ממנו. במפעל הביבליוגרפיה נרשמה מסכת דומה, בלי אזכור הרב הורוויץ, ושם נמצא שער אחר שבו נדפס: ...עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם ועם הוספות חדשות כמבואר בשער השני, ועורכי המפעל הביבליוגרפי ציינו אין "שער שני". אולם, לפנינו שני השערים. כולל שני השערים כאשר בשער השני הכיתוב שאת מסכת זו הדפיס הרב הורוויץ. בספריה הלאומית יש עותק חלקי, ובו רק חלק קטן מהספר. כריכה מקורית עם הדפסת שנת ומקום ההדפסה, מצב טוב מאד.
החל מ $250
פריט מס' : 042

אוסף 18 ספרים וחוברות. הודו. סוף המאה ה-19. תחילת המאה ה-20.

1. ספר תפילת החדש עברית עם תרגום להודית. בומבי - הודו. תרצ"ה - 1934. מצב בינוני. 2. הגדה של פסח עברית עם תרגום להודית. תרצ"ה - 1935. כריכה מנותקת. כתמים. מצב בינוני. 3. סדר תפילות עברית עם תרגום להודית. ללא שער. מצב בינוני. 4. חוברת ללימוד הא' ב' והשפה העברית. בומבי - הודו. תשכ"ד - 1966. שער ראשון קרוע וחסר. דפים מנותקים מצב בינוני. 5. ספר תנ"ך - בנגלור - הודו. תרל"א - 1971. 6. ספר תעודת ישראל. הדבקות עם חוסר. ללא כריכה מצב בינוני. 7. ספר מועדים. תרגום לקטעי התפילות במועדים. בומבי - הודו. תרס"א - 1901. קרעים בעמוד הראשון. מצב כללי טוב. בנוסף 11 ספרים וחוברות בשפה ההודית. כולם במצב בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $120
פריט מס' : 043

דיוקן הרי"ף רבי יצחק אלפסי - המאה ה-19.

דף מודפס וממוסגר דיוקן דמיוני של הרי"ף רבי יצחק אלפסי כשהוא יושב ומעיין ספר. ההדפס מתוך מהדורת רב אלפס, פרעסבורג, תקצ"ו-תקצ"ח. תחת הציור הכיתוב: "אמר החכם היודע דעת חושך אמרים. אשרי הגבר אשר מלא כפו קוצר אמרים. הוא רבינו הגדול אשר היה תכלית הגאונים וראש לראשונים. רבינו יצחק אלפסי זצ"ל". רבי יצחק אלפסי (ד'תשע"ג-ד'תתס"ג), מגדולי הפוסקים בכל הדורות. חיברו המפורסם "הלכות רב אלפס" עליו חוברו פירושים רבים. ומעמודי ההוראה שעליהם בנה רבי יוסף קארו את פסיקתו בספרו בית יוסף. 29X20.5 ס"מ. כתמים וקמטים. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 044

הדפס תצלום עתיק וממוסגר של רבי רפאל אנקווא 'המלאך רפאל'. תחילת המאה ה-20.

הדפס תצלום עתיק וממוסגר שהודפס ופורסם בחייו של רבי רפאל אנקווא 'המלאך רפאל'. סביב דיוקנו כיתוב: "זה תמונת מוהרו"ג המפורסם ראש הרבנים כקש"ת רפאל אנקווא יצ"ו". צפון אפריקה. תחילת המאה ה-20. מידות: 32X40 ס"מ. רבי רפאל אנקווה ה'תר"ח – ה'תרצ"ה) מחשובי הרבנים במרוקו בדור האחרון היה הראשון להתמנות לתפקיד הרב הראשי של מרוקו. לאחר פטירתו ולאורך השנים חוברו לזכרו פיוטים ושירים רבים. פגמים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 045

תמונה מקורית של תלמוד תורה זכרון משה סניף עץ חיים ירושלם. תרצ"א | 1931.

תמונה מקורית של תלמוד תורה זכרון משה סניף עץ חיים בירושלים. מיום ו' חשון תרצ"א - 1931. כידוע מת"ת זה יצאו גדולי ישראל לא זהו מיהם הילדים. מידות: 38X28 ס"מ. תמונה דהויה. מצב בינוני.
החל מ $180
פריט מס' : 046

תמונת מקורית של ראש הממשלה הראשון מר דוד בן גוריון עם הקדשה חתומה בכתב ידו.

תמונת מקורית ממוסגרת של ראש הממשלה הראשון מר דוד בן גוריון עם הקדשה חתומה בעט בכתב ידו מיום ה - 22.02.1972. "לד"ר אוסטשונסקי בידידות ד. בן - גוריון". גודל התמונה: 13/8 ס"מ. כולל המסגרת: 21/16 ס"מ. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 047

צלחת נחושת בצלאל- עבודת ריקוע- המרגלים. ירושלם. תחילת המאה -20.

צלחת בצלאל עשויה נחושת. במרכז הצלחת: דגם המרגלים נושאים אשכול גפן. בהיקף הצלחת: חותמת "בצלאל ירושלם" עם סמל המנורה, ועיטורים שונים של חיטה, רימון, דקל, כד, ועוד. עם וו תליה לקיר מאחור. קוטר: 21.5 ס”מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $300
פריט מס' : 048

צלחת נחושת עבודת דמשק עם תבליט קבר רחל. תחילת המאה ה-20.

צלחת נחושת עבודת דמשק עדינה ומקצועית עם תבליטי כסף. במרכזה חריטת קבר רחל כולל כיתוב "קבר רחל". קוטר: 15 ס"מ. מצב טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 049

תבליט כסף. מראה ירושלם. בצלאל. תחילת המאה ה-20. חתום.

תבליט כסף. עבודת הבלטה מקורית של בצלאל. מראה העיר ירושלים. בראש התבליט כיתוב בהבלטה "ירושלם". ובתחתית כיתוב "שַׁאֲלוּ שְׁלוֹם יְרוּשָׁלִָם יִשְׁלָיוּ אֹהֲבָיִךְ יְהִי שָׁלוֹם בְּחֵילֵךְ שַׁלְוָה בְּאַרְמְנוֹתָיִךְ." (תהילים קכ"ב). חתום "בצלאל ירושלם". מידות: 7X4.7 ס"מ. משקל: 21 גרם. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 050

מגש מוכסף, ירושלם, ראשית המאה ה-20

במרכז המגש חריטת דגם ירושלים העתיקה ומעליה הכיתוב "ירושלם", ומסביב: עיטורי צורות ופרחים. על שפת המגש, בחלקו העליון והתחתון, חריטת צורות פירות שבעת המינים, עם הכיתוב "שבעת המינים". ובארבעת פינותיו חריטת צורת ארבעה דגים. חריטה נוספת, מאוחרת: שמות המועדים [פורים, חנוכה, פסח, סוכות, שבועות], ומילות התפילה "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו". | פגמים וקילופים בציפוי הכסף במספר מקומות. | מידות: אורך: 42, רוחב: 33 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200