ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 22 - 20.02.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

מסכת מגילה בפורמט קטן. בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא. תקפ"ב | 1822. נדיר

מסכת מגילה בפורמט קטן עם פירוש רש"י ותוספות. תורה אור ועין משפט, בתוספת הגהות ר' ישעיה ברלין ז"ל. חידושי הלכות מהרש"א בסוף המסכת. דפוס הרב משה שפירא. מסלאוויטא, תקפ"ב - 1822, מהדורה בפורמט קטן כאשר כל שני עמודים מהווים עמוד אחד של המהדורות הרגילות. [62], לג-לד דף. 22 ס"מ. שדרת הכריכה מנותקת. מצב כללי טוב. כרוך יחד עם מסכת תענית באותו פורמט ורשא תרי"ח - 1858. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $900 החל מ $500
פריט מס' : 002

ספר המגיד חלק שישי. בדפוס הרב משה שפירא. סלאוויטא. תקע"ט | 1819.

ספר המגיד מהכתובים חלק שישי. איוב. דניאל עזרא ונחמיה. בדפוס הרב משה שפירא. סלאוויטא. תקע"ט - 1819. ללא כריכה. מצב כללי בינוני גרוע.
החל מ $200
פריט מס' : 003

סליחות -בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטומיר תרכ"ה | 1865

סדר סליחות, כמנהג פולין קטן ופולין גדול. כולל סליחות לערב יום כיפור. עם ביאורי בית לוי ומטה לוי, מאת רבי אהרן סג"ל בעל ה'קרבן אהרן'.בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא,זיטומיר, [תרכ"ה] - 1863.אינו מופיע בתקליטורי מפעל הביבליוגרפיה ווינוגרד. | חותמות בעלות של: "ישכרבערישב"ר יעקב ז"ל קאליךבעה"ק צפת ת"ו". חלקו התחתון של דף השער חסר ומשוקם. כתמי דמעות וסימני עובש. | פו דף. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $500
פריט מס' : 004

ספר מצרף העבודה, דפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תרכ"ה | 1865. נדיר ביותר

ספר מצרף העבודה, "הוא ויכוח אשר היה זה כשמונים שנה בין שני גדולי הדור, האחד מעדת החסידים והשני מעת המנגדים, ושניהם לשם שמים נתכוונו... ונלחמו על שדה הנגלה והנסתר, ועל ים התלמוד והפוסקים, ואחרי כן איש את רעהו השלימו. עוד נוסף לזה מכתב מאת הרב הגאון הגדול מופת הדור... מוהר"ר שניאור זלמן [מק"ק לאדי] זצוק"ל". דפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תרכ"ה - 1865. חיבור זה נדפס לראשונה בקניגסברג בשנת תרי"ח. לפנינו המהדורה השניה והנדירה שנדפסה בדפוס החסידי בזיטאמיר. ישנם מספר הבדלים בין המהדורה הראשונה למהדורה זו. נשמטה ההקדמה, וכן נשמטו הפתיחות של ההגהות: אמר המסדר, אמר המחבר, וכל הלשונות שבגוף ראשון: "שמעתי", "ראיתי", פרט להערה אחת: "אמר המספר: כן שמעתי מפי רבי סעדיה תלמידו של הגר"א" (עמ’ 23). חשיבות הספר הספר אינו רק בבחינת "דע מה שתשיב" אודות מהות החסידות, אלא בעיקר ספר של הסברה כלפי פנים, למתדפקים על שעריה של החסידות, – מהי החסידות ומיהם החסידים. הספר ערוך במתכונת הדומה לספר הכוזרי. מצד אחד עומד השואל המברר את מהותה של דרך החסידות, ומאידך החסיד מרצה ופורס כשמלה את שיטת החסידות וצידוקה. הספר עצמו נכתב כלשון ויכוח אך לא כויכוח שהתרחש באמת, וכבר הוכיחו זאת החוקרים בראיות רבות. ועם זאת אין להטיל ספק באמיתותן של עובדות היסטוריות שנודעו מהחיבור שלפנינו – כמו למשל שהגר"ח מוולוז'ין ובנו רבי איצל'ה עיינו בכתבי חב"ד. ואף זאת הוכח על ידי החוקרים. עוד נציין כי קיים חיבור דומה מאותו המחבר, אך שונה במהותו ובתוכנו, נקרא בשם 'ויכוחא רבה', והוא זכה למהדורות רבות. (על ההבדלים המהותיים שבין החיבורים ראו בהרחבה במאמרו של הרב חיים דוד אהרן טיפנברון "ויכוחא רבה או מצרף העבודה", היכל הבעש"ט, ל, עמ' ריג ואילך). מבנה הספר א. הקדמה שכנראה נכתבה על ידי מחבר הספר, ובה דיון מהותי על אמיתות החסידות וגדולתה. (לעומת חלקים אחרים בספר, הקדמה זו אינה מופיעה בחיבור 'ויכוחא רבה'). ב. התכתבות בין החסיד (של הרבי מאמדור) והמתנגד אודות נוסח האריז"ל. ג. אגרת שנקראת 'ויכוח יקר על כל דרכי החסידות', ובה מביא כ"ג קושיות (שלוש מהן אינן מצויות ב'ויכוחא רבה'). ד. תשובותיו של המתנגד, אשר ממלא פיו בשבחים על החסידות. על המחבר המחבר הוא החסיד החב"די המפורסם רבי יעקב בכרך מקידאן (מכונה גם בשם יענקיל קידאנער), מחסידי האדמו"ר האמצעי, ואחרי פטירתו היה חסיד של האדמו"ר הצמח צדק. בצעירותו למד רבי יעקב בישיבתו של הגאון רבי חיים מוולוז'ין. כאשר נמשכה נפשו לחסידות חב"ד נסע לליובוויטש להסתופף בצילו של האדמו"ר האמצעי, ובעקבות התקרבותו לחסידות חב"ד החל לסבול מבני משפחתו שהחלו לירד לחייו. הוא היה עמקן ובעל דעת גדול בדברי חסידות, ונמצא ממנו ביאור על ספר התניא. הוא חיבר את הספר מצרף העבודה ולפי המסופר ב'בית רבי' הוא גם שהביאו לדפוס. חסר דף אחרון. (במקור 70 עמ'). ללא כריכה. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $120
פריט מס' : 005

ירושלמי סדר נזיקין. בדפוס האחים נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תרכ"ה | 1865. כולל 2 שערי מעטפת נדירים.

סדר נזיקין ירושלמי על בבא קמא. בבא מציעא. בבא בתרא. סנדרין. מכות. שבועות. ע"ז. הוריות. נידה. בדפוס האחים נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תרכ"ה | 1865. כולל 2 שערי מעטפת נדירים. שער אחד בהתחלה ושער נוסף פרחוני בסופו. כריכה מקורית. כריכה ודפים מנותקים. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 006

ספר אשלי רברבי על יורה דעה. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תרכ"ו | 1865-1866.

ספר אשלי רברבי כולל 3 שערים. שער ראשון בדיו אדומה. שער נוסף להלכות טרפות ולהלכות תערובות. דף ס"ה קרוע וחסר. חסרים 2 דפים בסופו. (במקור ח"א: רכד, סז דף). מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 007

לוט 4 כרכים משניות. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תר"ך - תרכ"א | 1860 - 1861.

לוט 4 כרכים משניות. זרעים. נזיקין. נשים. וקדשים. בכל החלקים שני שערים בדיו אדומה. בחלק זרעים מספר הגהות לא מזוהות מתקופת ההדפסה. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תר"ך - תרכ"א - 1860 - 1861. כריכות מקוריות מנותקות מעט. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $800 החל מ $400
פריט מס' : 008

לוט 6 כרכים מתלמוד בבלי. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תרי"ט - תרכ"א | 1859 - 1861.

לוט 6 כרכים מש"ס זיטאמיר. 1. מסכת בכורות. ערכין. תמורה. כריתות. מעילה. 2. מסכת פסחים. 3. זבחים. מנחות. 4. שבועות. 5. בבא מציעא. 6. חולין. כריכות מנותקות. נזקי עש רבים. מצב גרוע.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $120
פריט מס' : 009

ספר זוהר על התורה חלק ראשון על בראשית. בדפוס הרב ישראל בק. ירושלם. תר"ד | 1844.

זוהר על התורה חלק ראשון על בראשית ירושלים תר"ד - 1844.בדפוס הרב ישראל בק. שני שערים. בדפי השערים ובדפים נוספים חותמת בעלות "הק' אברהם ב"ק גבאי מבק"ח מעיה"ק טבריה ת"ו". בדף השלישי חתימת בעלות "הק' אברהם בק מעיה"ק טבריה תובב"א" [2] 4. רנ"ב ב - יט דף. (ש. הלוי 22). נקבי עש קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 010

ספר "שער הכונות" לרבי חיים ויטאל זי"ע. ירושלם. תרל"ג | 1873.

ספר שער הכוונות למקובל האלוקי ר' חיים ויטאל מתורת רבו האר"י הקדוש. כוונות שיש לכוון על פי הקבלה במצוות ובתפילות שנוהגות שבכל יום ובאלה שנהוגות במועדי ישראל. בכל נושא ישנה דרשה אחת או יותר. ספר זה מהווה את הבסיס לסידור הרש"ש. ירושלם. תרל"ג - 1873. כריכה חדשה. [1], קטז דף. 33 ס"מ. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 011

אוסף 29 ספרי ירושלם.

1. ספר ראב"ן חלק שלישי על אבן העזר עם פירוש 'אבן לשם בדביר' מאת ר' אריה ליב רשקעס. ירושלם. תרל"ה - 1875. 2. ספר טועמיה חיים זכו פירוש על עץ חיים. חלק ג' בצירוף קונטרס סוד הצרופים. ירושלם. תרפ"ז - 1927. 3. ציץ הקודש חלק ראשון. ירושלם. דפוס צוקרמן. תר"פ - 1920. 4. חמדת צבי על התורה מאת רבי צבי דוד גלאזער. ירושלם. דפוס יהודה וירושלים. תרצ"א - 1931. 5. ספר חכם לב על שולחן ערוך אבן העזר מאת רבי חיים יהודא לייב אויערבאך. ירושלם. דפוס סלומון. תרפ"ז - 1937. 6. ספר עדת יעקב. חלק ראשון. ירושלים. דפוס צוקרמן. תרצ"ד - 1934. 7. חמדת ירושלים. מאת רבי בן ציון אלקלעי. בגב השער הקדשה בכתב יד המחבר. ירושלם. תרל"ד - 1876. 8. תהילים. עם מחברת הקודש עדות ביהוסף. ירושלם. דפוס צוקרמן. תרפ"ו - 1926. 9. אהל מועד חלק ב' מאת הרב יצחק גאגין. ירושלם. דפוס לעווי. תרס"ד - 1904. 10. אגדות תלמוד ירושלמי סדר זרעים. ירושלם. דפוס פרומקין. (ללא שנת דפוס). 11. מגני אברהם. מאת הרב אברהם צבי ברודנא. ירושלם. דפוס צוקרמן. תרפ"ו - 1926. 12. שדה נפתלי בהלכה - כרם נפתלי באגדה. מאת הרב נפתלי הרץ מאיר הלפרין. ירושלם. דפוס וינפלד. תרח"צ - 1938. 13.תהלה לדוד. כולל חידושים על השולחן ערוך מחלק אורח חיים. מאת הרב דוד אורטינבערג. ירושלם. דפוס חורב. תש"ט - 1949. 14. ידי משה. מאת הרב משה קאהם. ירושלים דפוס מנורה. תרצ"ד - 1934. 15. איש ירושלים. בעריכת משה אוסטרוסקי. בכריכה חותמת בעלות המחבר. ירושלים. תרח"צ - 1938. 16. אלה דברי הברית חלק ראשון. מאת ר' חיים הירשעזאהן. ירושלם. דפוס העברי. תרפ"ו - 1936. 17. וישב יוסף. חתימת בעלות הרב ישועה עטייה. (ללא שם מדפיס) ירושלם. תרס"ה - 1905. 18. שערי דמעה. ירושלם. דפוס התחיה. (ללא שנת הדפסה). 19. הדרת זקנים. מאת רבי יעקב חי בורלא. ירושלם. דפוס צוקרמן. תר"נ - 1890. 20.מצחף' שמירת שבת. בערבית יהודית. מאת רבי דוד משה סתהון. ירושלים. דפוס אביב. ללא שנת דפוס. 21. סדר לה' צומות. 'חקת עולם'. מהרב שלמה מוסאיוב. ירושלם. דפוס צוקרמן. תרנ"ד - 1894. 22. סדור מנחת ירושלם. ירושלם. תרפ"א - 1931. 23. אוצר הסיפורים. מאת הרב צבי מאשקאוויטש. ירושלים. תרי"ח - 1958. 24. מקראי קודש. ירושלם. תרס"ו - 1906. 25. תהילים. ירושלם. דפוס לעווי. תרע"ג - 1913. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי בינוני - טוב. 26. מנחת כהן לר' יוסף חיים הכהן. ירושלם. דפוס לעווי. תרס"ב - 1902. 27. ספר המצוות לרבינו הרמב"ם ע"י הרב יחיאל העליר. דפוס העברי. ירושלם. תרפ"ט - 1929. 28. חומש תורת שלמה ערוך ומסודר ע"י הרב מנחם מענדל כשר ר"מ בישיבת שפת אמת. ירושלם. תר"פ - 1920. דפוס י' א' וייס (המדפיס). הגהות רבות בעט חתומות "לוי יצחק" לאורך הספר. כתמים. מצב כללי טוב. 29. כף החיים ח"ג.דפוס ליפשיץ ירושלם. תרע"ה - 1915. קמטים בדף השער. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 012

ספר רבינו בחיי ביאור על התורה. חלק מהדפים חסרים ומושלמים בכתב יד תימני. פיזרו. רע"ז | 1517.

ספר פירוש רבינו בחיי על התורה, מאת רבינו בחיי בן אשר אבן חלואה. [פיזרו, רע"ז 1517. דפוס: גרשם שונצינו]. חלק מהדפים חסרים ומושלמים בכתב יד תימני. חתימת בעלות לא מזוהה. בדף אחרי הכריכה בקשה בכתב יד על גלות השכינה. מצב כללי גרוע.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $180
פריט מס' : 013

ספר אורים ותומים מהדורה ראשונה - ויניציאה, שס"ג | 1603. נדיר

ספר אורים ותומים, פירוש על הנביאים: ישעיה וירמיה. מהדורה ראשונה, דפוס זאניטי דניאל, ויניציאה, שס"ג [1603]. נדיר. | מאת רבי מאיר עראמה בן ה"עקדת יצחק", (רבי יצחק אברבנאל מצטט בפירושו למקרא חלקים מסוימים מתוך ספר עקידת יצחק. בלא ציון של מקור הדברים. עקב כך האשים בנו של רבי יצחק, רבי מאיר עראמה, את רבי יצחק אברבנאל בגניבה ספרותית מספרו של אביו). | כריכה חדשה ומהודרת, דפים משובחים. שיקום מקצועי. | עו דף. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $600
פריט מס' : 014

תורת האדם - ויניציאה, שנ"ה | 1595

ספר תורת האדם - ספרו הנודע של הרמב"ן. הכולל: הלכות חולה קבורה ואבילות, עם החלק המפורסם יותר הנקרא 'שער הגמול' שנדפס בפני עצמו פעמים רבות. בדף האחרון נדפסה אגרת ששלח הרמב"ן מירושלים לבנו בספרד, (זו אינה אגרת הרמב"ן המוכרת). בפתח הספר שיר בשבחו של הרמב"ן מאת רבי יהודה אריה ממודינה. בשער סמל המדפיס - שלשה כתרים גדולים. דפוס זואן די גארה, ויניציאה, שנ"ה [1595]. חתימה עתיקה בדף האחרון. | נייר משובח. חיתוך דפים צבעוני. חותמות. כריכה חדשה מפוארת. שיקום. | קח דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $600
פריט מס' : 015

ספר בית לחם יהודה. ויניציה. שפ"ה | 1625. מהדורה ראשונה.

ספר בית לחם יהודה. ויניציה. שפ"ה - 1625. מהדורה ראשונה. "מפתחות של זהב למצא כל מאמרי רז"ל מהש"ס אשר באו בספר עין ישראל (עין יעקב) על פי ערכים וראשים בסדר נפלא על דרך ספר זכרון תורת משה" הספר חובר לתועלת הדרשנים שיוכלו למצוא את מבוקשם בנקל, מאת הגאון המקובל רבי יהודה אריה ממודינא זצ"ל. שער במסגרת ארכיטקטונית. כו דף. 27 ס"מ. מצב כללי טוב בינוני. חסרים 3 דפים בסוף. ללא כריכה.
החל מ $120
פריט מס' : 016

ספר תורת אמת - ונציה, שפ"ו | 1626. הגהה

ספר תורת אמת, שאלות ותשובות מאת רבי אהרן ששון. עם הקדמות בנו ונכדו של המחבר. ועם שיר הפותח: "חשופי זבול מסוה אגן רקיע" (מופיע באוצר השירה והפיוט מס' 256). עם הסכמת רבני וונציה. מהדורה ראשונה. דפוס ייואני קאליאוני, ונציה, שפ"ו - 1626. בדף ד 2 הגהה בכתב יד. | נייר משובח. שיקום קל. כריכה חדשה. נקבי עש זניחים. | קיו, קיט-רז [צ"ל רכב], [12] דף. 28 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $600
פריט מס' : 017

ספר ילקוט שמעוני עם פירוש "ברית אברהם" חלק א' על התורה. ליוורנו. ת"י | 1649. הספר הראשון שנדפס בליוורנו!

ספר ילקוט שמעוני עם פירוש "ברית אברהם" חלק א' על התורה, חסר את בראשית ושמות. כתב יד תימני של מראה מקומות בספר בדף הראשון, וחתמת בעלות לא מזוהה על העמוד שבו מתחיל ספר ויקרא. ליוורנו. ת"י - 1649. הספר הראשון שנדפס בליוורנו! הדפסת הספר החלה בדפוסו החדש של ידידיה בן יצחק גבאי, חתנו של המחבר רבי אברהם גדליה, בשנת ת"י, והסתיימה בשנת תי"ב. בתחילת החלק הראשון הוסיף המדפיס "איגרת שלוחה" ובה הוא מספר על יסוד בית הדפוס בליוורנו, נדפס בהסכמותיהם של גדולי הרבנים: רבי ישראל בנימין ורבי ישראל ב"ר עזריה זאבי, מגדולי ירושלים, וכן הסכמת רבי אליעזר בן ארחא מחברון. מחבר הפירוש, רבי אברהם ב"ר שמואל גדליה: נולד בירושלים בערך בשנת ש"ן. עבר לחברון והיה מגדולי חכמיה. אחר כך ישב בירושלים ויצא ממנה בשנת ת"ח לאיטליה, ושם שהה בשנים ת"ח-ת"ך לשם הדפסת ספרו. תקן,[1] דף. 35 ס"מ. מצב כללי גרוע. ללא שער. חסר ספרי בראשית ושמות. דפים חסרים וחתוכים. נזקי עש.
החל מ $120
פריט מס' : 018

ספר באר עשק. ונציה, תל"ד | 1674. מהדורה ראשונה.

ספר באר עשק, שאלות ותשובות בהלכה, מאת רבי שבתי באר. ונציה, תל"ד - 1674. רבי שבתי באר, מחכמי איטליה וירושלים (נפטר בשנת תל"ד לערך). חלק מהתשובות שנדפסו בספר שלפנינו עוררו על המחבר ביקורות, כדוגמת עדותו על הרמ"ע מפאנו שהיה מגלח את זקנו, והיתרו לקדש ולהבדיל על סתם יינם. הרב"ך כתב עליו: "דברי בעל באר עשק אין ראוי לסמוך עליהם כי כבר התעשקו עמו בעלי הוראה". בספר מופיעה גם תשובתו לשאלה שנשאל לאחר הופעת שבתי צבי, האם יש להמשיך ולומר את הקינות על החורבן באשמורת הבוקר. תשובת רבי שבתי "כי יש להמשיך ולומר את הקינות "עד אשר נצא מעבדות לחרות...". [ד], קלד דף. 20 ס"מ. כתמים, פגעי עש, מצב בינוני -טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 019

כוונת האגדות - כפתור ופרח, אמשטרדם, תס"ט | 1709

ספר כוונות האגדות: נקרא כפתור ופרח, ישרש יעקב יציץ ופרח, לישראל באור ככול הגדות קשות וחשוכות אורן זרח, בשס ובבלי וירושלמי ושאר מדרשות ... ; עם חידושי ספר הזוהר ועם מעשים נפלאים ונראים נופת צופות. דפוס אשר אנשיל, אמשטילרדם [אמשטרדם], תס"ט [1709]. נדיר. | חתימות בעלות עתיקות. חיתוך דפים צבעוני. כריכה חדשה. | קלא דף. 17 ס"מ. מצב כלי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 020

PRAECO SALVTIS - משמיע ישועה לרבי יצחק אברבנאל - פרנקפורט, תע"א | 1711

PRAECO SALVTIS - תרגום לטיני של הספר משמיע ישועה מאת רבי דון יצחק אברבנאל [קצ"ז-רס"ט], מדינאי יהודי, פילוסוף, פרשן מקרא וכלכלן, ממנהיגי היהדות הבולטים בתקופת גירוש ספרד אשר ניסה למנוע את מימושו. ידוע בפירושו על התורה וכן בהיותו שר האוצר בממלכות קסטיליה ואראגון במשך שמונה שנים. | תחריט מרהיב בשער. כיתוב בדיו אדומה ושחורה. חיתוך דפים מושחר. [3] דפים ראשונים מנותקים. ללא כריכה. | [12], 574 עמ'. 19 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 021

ששה סדרי משנה מיניאטורי שני חלקים בכרך אחד. העותק של הרב יהושע קניאל רבה הראשי של חיפה ותלמיד חבר מובהק לראי"ה קוק. אמשטרדם. חלק ראשון. תנ"ז | 1697. חלק שני. תס"ז | 1707.

ששה סדרי משנה מיניאטורי שני חלקים בכרך אחד. אמסטרדם. חלק ראשון (זרעים, מועד, נשים) תנ"ז -1697. חלק שני (נזיקין, קדשים, טהרות) תס"ז -1707. הקדשה בדף לפני השער לרב יהושע קניאל. הרב יהושע קניאל (תרנ"ו, 1896 - תש"ל, 1970) היה מתלמידיו המובהקים של הרב קוק ונמנה עם ראשוני תלמידיו בישיבת אוצר חיים ביפו. ואף למד איתו ביחידות. בשנת תר"פ (1920) הגיע לחיפה בשליחותו האישית של הרב קוק שבקשו לסייע בידי הרב המכהן, הרב ברוך מרכוס. בשנת תרפ"ב (1922) התמנה לחבר הרבנות בחיפה וייסד את בית הדין הרבני בחיפה, שם כיהן כדיין, לצידו של הרב הראשי לחיפה דאז - הרב מרכוס. לאחר פטירתו של הרב ברוך מרכוס מונה לרבה הראשי של חיפה. בהלוויתו של הרב קוק נשא הספד מרגש על אהבת ישראל של רבו. המדפיס: קאשפר שטען. 11.5X7.5 ס"מ. עם כריכה מקורית עתיקה. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $120
פריט מס' : 022

ספר מעשה רקח על הרמב"ם עם השלמה בכתב יד תימני. ויניציאה. תק"ב | 1742. מהדורה ראשונה.

ספר מעשה רקח על הרמב"ם חלק א'. ויניציאה. תק"ב - 1742. מהדורה ראשונה. חידושים ופלפולים על ספר משנה תורה להרמב"ם מאת רבי מסעוד חי רקח מטריפולי . עם שער צבעוני נוסף בכתב יד וחותמת וחתימה בכתב יד על השער של המעתיק בעל הכתב יד: יחיא ן' סעיד אל נגאר וולדה סאלם. והשלמה בכתב ידו (תימני) של הקדמת הרמב"ם. בנוסף, שלושה דפים של דברי תורה בכתב ידו בדיו סגולה בתחילת הספר ובסופו. המדפיס: בראגאדין. [8],רפו דף. 29 ס"מ. מצב כללי גרוע נזקי עש.
החל מ $150
פריט מס' : 023

שולחן ערוך אורח חיים עם באר הגולה ובאר היטב. אמסטרדם. תק"ב | 1742.

שלחן ערוך על אורח חיים שנדפס באמסטרדם, בו נדפס לראשונה ספר באר היטב של הדיין הרב יהודה אשכנזי מטיקטין. "באר היטב", בא כהרחבה והשלמה לפירוש בשם זהה שנכתב בידי רבי ישעיה ב"ר אברהם, והוא נדפס לראשונה בשנת תק"ב באמשטרדם, ואף צורף למהדורות השולחן ערוך בדפוס אמשטרדם תקי"ג ותק"כ. בשל התקבלות חיבורו זה, נדחה למעשה הספר המקורי של רבי ישעיה ב"ר אברהם. ובמהדורות השולחן ערוך הנפוצות מודפסת בחלק אורח חיים מהדורתו של רבי יהודה אשכנזי מטיקטין. הספר עם כריכה מקורית עם סוגרי ברזל (אחד חסר). המדפיס: נפתלי הירץ לוי רופא, וחתנו קאשמן. [5],שך דף. 19 ס"מ. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 024

סידור רבי יעקב עמדין . חלק שני. מהדורה ראשונה. אלטונה, תק"ז | 1747

סידור שערי שמים לרבי יעקב עמדין חלק שני מסידור היעב"ץ. סדר התפילות לראש חודש ומועדים. מהדורה ראשונה, שנדפסה בבית המחבר רבי יעקב עמדין. אלטונה, תק"ז - 1747. 16 ס"מ. (במקור קנ"ט). חסרים 5 דפים בסופו, כריכה מקורית מנותקת מהדפים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $600
פריט מס' : 025

ספר רזיאל המלאך מהדורה שנייה - הורודנה, תקנ"ג | 1793

ספר רזיאל המלאך, ספר הקבלה הקדום ביותר אשר לפי המסורת נמסר לאדם הראשון על ידי המלאך רזיאל, לאחר שגורש מגן העדן. הספר שלפנינו בדוק ומנוסה כספר סגולה לשמירה משריפות ופגעים, כמובא בשער הספר: "הוא סגולה נפלאה למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא הזה אתו גנוז וטמון אצל כספו וזהבו באוצרותיו, ובעת צרתו יהיה לו תשועה במהרה... ולכן כל בית ישראל בוזו כסף, בוזו זהב, לקנות הספר הקדוש הזה אף במחיר רב". בספר מופיעים איורים קבליים וקמיעות שונים. מדבקות הקדשה: "הספר הוא מספרית המנוח הרב הגאון ר' שלמה רוזנצביג ז"ל ראש בית הדין דיוהנסבורג". עותק שלם ונדיר. הורודנה, תקנ"ג [1793]. | חותמות. כתמי זמן. שולים עליונים קצוצים. שיקום קל. [2], כב, [2], כג-מב דף. 20 ס"מ. מצב כלי: טוב.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $400