ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 2 - 07.01.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

משניות סדר טהרות. זיטאמיר. תר"ח | 1848.

משניות סדר טהרות בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תר"ח - 1848. שני שערים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 002

לוט 2 ספרים בדפוס האחים שפירא. זיטאמיר. תרי"ט - תרכ"ב | 1859 - 1862.

1. תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא, נדפס בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא בזיטאמיר. תרי"ט | 1859. שני שערים עם דיו אדומה, שערים ודפים משוקמים. 2. תלמוד בבלי מסכת יבמות ומסכת סוטה, נדפס בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא בזיטאמיר. תרכ"ב | 1862. שער נפרד לכל מסכת. נזקי עש והדבקות גם בשער.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 003

לוט 2 ספרים בדפוס האחים שפירא. זיטאמיר. תרכ"א - תרכ"ב | 1861 - 1862.

1. ספר מגני ארץ, שולחן ערוך אורח חיים, נדפס בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא בז'יטאמיר תרכ"א | 1861. 2. ספר עין יעקב, חלק ראשון. נדפס בדפוס הרבני מוה' אריה לייב שפירא נכד הרב מסלאוויטא בזיטאמיר תרכ"ב | 1862. שני שערים עם דיו אדומה.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 004

שולחן ערוך הרב חלק רביעי. יורה דעה. זיטאמיר. תרכ"ט | 1869.

שולחן ערוך הרב על יורה דעה חלק רביעי כולל שאלות ותשובות מבעל התניא. זיטאמיר. דפוס שאדאוו. תרכ"ט - 1869. כריכה מקורית פגומה. נקבי עש. מצב כללי בנוני - טוב.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $60
פריט מס' : 005

מחזור לימים נוראים, נוסח ספרד - זיטאמיר, תרל"ד | 1874

מחזור [גדול לשליח ציבור] לראש השנה ויום הכיפורים, כמנהג רייסין ליטא פולין פיהם ומעהרין, עם פירוש לשון הקודש ועם פירוש לשון אשכנזי המועתק ללשון מדברת הנהוג בינינו, ובנקודות להיות דבר השוה לכל נפש כקטון כגדול... והצגנו סדר התפלה והשמ"ע על נוסח ספרד". דף השער בצבעי אדום ושחור. בדפוס הרבני מוהר"ר יצחק משה באקשט, זיטאמיר, תרל"ד-1874. | כריכה מנותקת חלקית. בלאי בדפים הראשונים. חסרון משוקם בדף השער [שם המדפיס חסר]. | קנז דף. 29 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $60
פריט מס' : 006

מחזור לראש השנה ויום הכיפורים. זיטומיר, תרל"ז | 1876

"מחזור לראש השנה ויום הכיפורים. כמנהג רייסין ליטא פולין פיהם ומעהרין, והצגנו סדר התפלה והשמ"ע על נוסח ספרד". בדפוס רבי יצחק משה באקשט, שקנה את המכונות ובתי הדפוס של בני משפחת שפירא בזיטומיר, והמשיך את הדפסת הספרים באותה מתכונת של הוצאה לאור. | נייר כחלחל. שיקום מקצועי. כריכה חדשה. | [1], קמא דף. 28 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 007

באר בשדה מהדורה ראשונה – ירושלם, תר"ו | 1846. חתימות משפחת עוזין

ספר באר בשדה – ביאור על פירוש רש"י. מאת הדיין רבי מאיר בנימין דאנון תלמיד הגאון רבי דוד פארדו בעל משכיל לדוד. מהדורה ראשונה. דפוס ישראל ב"ק, ירושלם, תר"ו [1846]. בשער ובדף שלפניו חתימות רבות בכתב חצי קולמוס, עתיקות, ארוכות וחשובות. של בני משפחת עוזין לדורותיהם - משפחת שדרי"ם ירושלמית חשובה. ספר נדיר. | נקבי עש. קרע עם חיסרון בשולים הלבנים העליונים בדף השער – ללא פגיעה בטקסט. כריכת חצי עור מקורית, בלויה ומנותקת חלקית. קרעים בשולים התחתונים של שני הדפים האחרונים, עם חיסרון מינימלי בטקסט. | [ 3 ] , קפ דף . 30 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 008

רב פעלים מהדורה ראשונה – ירושלם, תרס"א | 1901

ספר רב פעלים שו"ת. חלק ראשון. עם 'סוד ישרים' תשובות בדרך הקבלה. מאת רבי יוסף חיים מבגדאד, מנהיגה של יהדות בבל. מהדורה ראשונה. דפוס פרומקין, ירושלם, תרס"א [1901]. | דף השער בדיו זהובה. כתמי זמן. נקבי עש. כריכה מקורית מנותקת חלקית. | [5],קג דף. 31 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $80
פריט מס' : 009

אוסף 8 ספרים חשובים מדפוסי ירושלם.

1.גן ירושלים. כלול בו שבעה מאמרים במושגים נעלים ונשגבים. מאת ר' גדליה נחמן בראדער. דפוס לעווי. (אותיות מוזהבות בשער). ירושלם. תרי"ז - 1851. 2. תשובות מהרי"ש. מאת הרב ישראל יעקב יעב"ץ. בשער הקדשה בכתב ידו וחותמתו של המחבר. ירושלם. (ללא שם מדפיס ושנה). 3. שלמת חיים. הודפס בדפוס חורב. ירושלם. תרצ"ה - 1935. 4. לב העיברי. ב' חלקים. מאת ר' עקיבא יהוסף. שער מעטפת צבעוני מלבד השערים. דפוס צוקרמן. תרמ"ד - 1884. 5. חשבון פרטי המצוות ב' חלקים. מאת הרב צבי אריה גאלדמאן. (שני שערים נפרדים לכל חלק). דפוס לעווי. תרס"ד - 1904. 6. ילקוט אפרים. מאת הרב אפרים הלוי. דפוס ניסן בק. תרל"ז - 1877. 7. צרור החיים. על אלפא ביתא. ירושלם. דפוס לעווי. תרס"ה - 1905. 8. תפארת ישראל. מאת הרב ישראל שיינקמאן. (עם הקדשת המחבר). דפוס בית היתומים דיסקין. תש"ב - 1942. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $100
פריט מס' : 010

אוסף 11 ספרי ירושלם.

1. נחלי יעקב חלק ראשון בראשית. דפוס צוקרמן. ירושלם. תרע"ה - 1915. 2. משנת רבי בנימין סדר זרעים. ירושלם תרפ"ו - 1936. 3. 'תכלת מרדכי' ירושלם. יד' דף. כרוך יחד עם ספר 'עטרת אליהו' ע"ח דף. דפוס צוקרמן. ירושלם. תרל"ג - 1873. 4. שלש מגילות על שיר השירים. רות וקהלת. דפוס לונץ. ירושלם. תרע"א - 1911. 5. כסא רחמים דפוס פרומקין. ירושלם. תרל"א - 1871. 6. שאהין תורה על ויקרא. במדבר. דברים. דפוס לונץ. ירושלם. תרכ"ה - 1865. 7. שאילתות דרב אחאי גאון. בראשית שמות - ויקרא - במדבר דברים. 3 שערים נפרדים. דפוס ארץ ישראל. ירושלם. תר"מ - 1880. 8. עושה פלא. ירושלם. 9. הגדה של פסח. דפוס יהודה וירושלים. ירושלים. תר"כ - 1860. 10. ספר תהילים כמנהג קהלות ספרד. דפוס צוקרמן. ירושלם. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי בנוני - טוב.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 011

מגילת אסתר כתב יד על קלף.

מגילת אסתר כתובה ביד על קלף. כתיבה נאה. 21 שורות. גודל הקלף: 20 ס"מ. גודל הכתב: 15 ס"מ. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $100
פריט מס' : 012

מגילת אסתר כתב יד על קלף.

מגילת אסתר כתובה ביד על קלף. כתיבה נאה. 21 שורות. גודל הקלף: 20 ס"מ. גודל הכתב: 15 ס"מ. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $100
פריט מס' : 013

מגילת אסתר מצוירת וכתובה ביד על נייר. פגומה וחסרה. הודו. תחילת המאה ה-20. נדיר

מגילת אסתר כתובה ומצוירת ביד על נייר איכותי. במרכז כל עמודה ציור צבעוני מסיפור המגילה. 30 שורות בכל עמודה. 24 עמודות. עמודה ראשונה קרועה ונותר ממנה חלק קטן. 4 עמודות נוספות קרועות בחלקם. וכן קרע עם פגיעה בטקסט. בעמודה 16. גובה: 15 ס"מ. הכתב: 11.5 ס"מ. פריט נדיר ביותר.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 014

לוח נחושת לספר בראשית. תחילת המאה ה - 20.

לוח נחושת רקוע לספר בראשית. עבודת ריקוע עם מגן דוד וכיתוב ספר בראשית. תחילת המאה ה - 20. קוטר: 20 ס"מ.
החל מ $50
פריט מס' : 015

פומט מצופה כסף אמנותי. ישראל. המאה ה-20.

פמוט עם ציפוי כסף אמנותי בעיצוב מיוחד. חתימת האמן בתחתית. גובה: 19 ס"מ. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 016

חנוכיה כסף. אירופה. תחילת המאה ה-20.

חנוכיה כסף מעוצבת. מעוטרת בעבודת תבליט. גזירה. ריקוע וחריטה. במרכזה הולוגרמה עם האות A. מידות: 14X15 ס"מ. משקל: 128 גרם. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $120
פריט מס' : 017

חנוכיה נחושת בעיצוב ביר. ישראל. המאה ה-20.

חנוכיה נחושת בעיצוב ביר. במרכזם זוג אריות. תוצרת חברת מיר. ישראל המאה ה-20. מידות: 35X16 ס"מ. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $50
פריט מס' : 018

מגדל בשמים כסף עבודת פליגרן. תחילת המאה ה-20.

מגדל בשמים כסף עבודת פליגרן. גובה: 16.5 ס"מ. משקל: 104 גרם. מצב כללי טוב
החל מ $120
פריט מס' : 019

מגדל בשמים כסף. סגנון בצלאל. ישראל. המאה ה-20.

מגדל בשמים כסף בצורת צריח. עם עיטורי פליגרן ואבני חן. (חסרים 2 אבנים). גובה: 15 ס"מ. משקל: 102 גרם. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 020

קופסה לבשמים כסף. אירופה. המאה ה-19.

קופסה יוקרתית ונדירה לבשמים כסף. על המכסה כיתוב בחריטה. "בשמים". הכלי עומד על 3 רגלים. חתום. P. אריה ועוד. קוטר: 6.5 ס"מ. גובה: 4 ס"מ. משקל: 62 גרם. (צריך לישר רגל אחת). מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $100
פריט מס' : 021

לוט להבדלה כסף. ישראל. המאה ה-20.

1. כלי לבשמים כסף תוצרת ביר על המכסה דוגמת מטבע ארכיאולוגי וכיתוב בעבודת מגזרת "בורא מיני בשמים". חתום ביר 925. גובה: 4 ס"מ. משקל: 33 גרם. מצב טוב. 2. פמוט כסף לנר הבדלה מעוטר בעבודת פליגרן. סגנון בצלאל. גובה: 12 ס"מ. משקל: 33 גרם. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 022

גביע כסף. תחילת המאה ה-20.

גביע כסף מעוטר בעבודת חריטה. ריקוע ותבליט. במרכזו כיתוב "בורא פרי הגפן". ובתחתית שם הבעלים "ארמו חיין". גובה: 9 ס"מ. משקל: 92 גרם. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $80
פריט מס' : 023

כלי לסוכר כסף. אלט ווין. 1840.

כלי לסוכר או לבשמים כסף. מעוטר בעבודת ריקוע וחריטה של צמחיה ופרחים. חתום אלט ווין 1840. גובה: 12.5 ס"מ. משקל: 105 גרם. מצב טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 024

זוג מלחיות כסף . אירופה. סוף המאה ה-19.

זוג מלחיה ופלפלת כסף. חתימות מחוקות. אירופה סוף המאה ה-19. גובה: 9 ס"מ. משקל: 46 גרם. מצב טוב.
החל מ $60
פריט מס' : 025

לוט פרטי כסף. ישראל. המאה ה-20.

לוט פירטי כסף מיניאטורים. 1. מתקן לקסמים בצורת מטריה עם הכבדה קלה בתחתית. מצב כללי טוב. 2. כלי למלח בצורת גביע. מצב כללי בינוני טוב. 3. מתקן למלח ופלפלת. מצב כללי בינוני טוב. משקל כולל: 65 גרם.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50