ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 2 - 07.01.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 126

שולחן ערוך עם שתילי זיתים – ירושלם, תרנ"ה | 1895 הגהות

שולחן ערוך אורח חיים מאת מרן רבי יוסף קארו עם פירוש שתילי זיתים מאת רבי דוד משרקי, מחכמי תימן. עם הגהות רבות. חלק מהדפים הושלמו בכתב יד נאה. ספר זה זכה לתפוצה גדולה ביהדות תימן. הרב משרקי היה החכם התימני הראשון, שכתב במפורש שיש לפסוק כדעת השולחן ערוך אף נגד הרמב"ם, לדבריו פסיקת יהודי תימן כהרמב"ם הייתה מחוסר ספרים, הוא שאף להשוות את פסיקת יהודי תימן, לכל שאר ארצות המזרח, לדבריו כשם שבארצות המזרח חיבור השולחן ערוך דחק את פסיקתו הרמב"ם, כך גם בארץ תימן. דפוס הצבי, ירושלם, תרנ"ה [1895]. | חתימות בעלות. כתמי זמן. נקבי עש. ללא כריכה. | [6], צז, קצ, [1], קנו, [1] דף. 25 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 127

לוט, 2 ספרים עם הקדשת המחבר

1. ימים מקדם - כרונולוגיה ביבלית. ירושלם, תרס"ח [1908]. 2. מוצאי מים - פירוש מדעי לאגדות רבה בר בר חנא. שניהם מאת הרב חיים הירשענזאהן [תרי"ז-תרצ"ה], רבה של הובוקן שבארה"ב. עם הקדשות ארוכות בכתב-יד המחבר. | גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 128

חדושי הלכות מהרש"א על כל הש"ס - פיורדא, שנות הת'. הגהות חשובות

חדושי הלכות מהרש"א על כל הש"ס הגהות למדניות ארוכות בכתב-יד אשכנזי. בעמוד האחרון קולופון: עם שמות המדפיסים מקהילת פיורדא. פיורדא, שנות הת'. | חתימה ורישומי בעלות. חיזוקים בנייר דבק בדף האחרון. כריכה חדשה. | קו, קט, ר-רב דף. 33 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 129

לוט 3 קבלות גמ"ח שערי חסד בחתימת רבני ירושלים

לוט 3 קבלות של פקודות תשלום, על גבי ניירות רשמיים של שכונת שערי חסד. בחתימת ידם של רבני ירושלים. 1. קבלה בחתימת הרב אליהו רָאם ראב"ד בית דין צדק אשכנזים פרושים בירושלים. הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי ראש ישיבת "עץ חיים", אבי ה"לוח לארץ ישראל" ומחברם של ספרים הלכתיים רבים. הרב אברהם אהרן פראג מחבר סדרת הספרים "נרות אהרן". 2. הרי"ם זוננפלד בנו של רבי יוסף חיים זוננפלד. הרב אליהו רָאם ראב"ד בית דין צדק אשכנזים פרושים בירושלים. הרב מרדכי הערץ שפירא ועוד. 3.הרב זרח אפרים אפשטיין ראש ישיבת תורת חיים בה למדו כל גדולי ירושלים. הרב אליהו רָאם ראב"ד בית דין צדק אשכנזים פרושים בירושלים. הרב אברהם אהרן פראג מחבר סדרת הספרים "נרות אהרן". הרב מרדכי הערץ שפירא ועוד. מסמכים ממוספרים ומתוארכים ובהם: שם מקבל התשלום, הסכום, סיבת התשלום וחתימת רבני הוועד | ארגון 'גמ"ח שערי חסד הכללי', ששימש כארגון צדקה החל משנת תר"ל (1870), בראשותו של הרב שלמה זלמן פרוש. ראשי הארגון, בראשות נפתלי צבי פרוש-גליקמן (בנו של הרב שלמה זלמן פרוש) ושמואל זנוויל שפיצר, יסדו בשנת תרס"ח את 'חברת שערי חסד לבניית בתים בירושלים'. | סה"כ 3 דפים. 15X11 ס"מ. | מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $70
פריט מס' : 130

מכתב היסטורי של בית החולים ביקור חולים בחתימת יד קדשם של: הרב שך, הגרש"ז אוירבך ועוד

מכתב היסטורי, מודפס במכונת כתיבה, על גבי נייר מכתבים רשמי של 'הצדקות המאוחדות', מתאריך ה' כסלו תשל"ו [1976], ובו פרוטוקול האספה הכללית של חברי האגודה. באותה אסיפה הוחלט על התנתקותו של בית החולים ביקור חולים מהאגודה ומינוי הנהלה חדשה הכוללת את: מרן הגרא"מ שך - מנהיג הציבור הליטאי. מרן הגרש"ז אוירבך - פוסק הדור. רבי אברהם יעקב זלזניק - ראש ישיבת עץ חיים ועוד. המסמך בחתימת יד קדשם. במסמך מפורטת בפרוטרוט סמכותם הבלתי מסויגת ועוד. המסמך חתום בחותמות רשמיות של: 'הצדקות המאוחדות', הממונה על המחוז ומשרד הפנים. | נקבי תיוק. סימני קיפול. | 28 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 131

לוט פנקסים עתיקים

1. כתב-יד, פנקס ובו שמותיהם של גדולי ירושלים. ככל הנראה יומן נוכחות או מלגות של אחד מן הכוללים. בין השמות: שמעון בוקשפן, ראובן קרישבסקי, צבי מיכל הלר, נחום פרידמן, זאב חשין, שלום אייזן ועוד. 2. פנקס שטרות לגוביינא של אחד מן המוסדות הפיננסיים הישראליים של שנות ה-30, ובו מאות שמות של מפקידים וסכומי הפקדתם. ישראל, בין השנים 1936-1937. 3. פנקס עתיק ריק, בן מאות דפים. כרוך כספר. הטבעות זהב על השדרה. 4. פנקס דואר מודפס משנות ה'תר"ס [1800]. מחולק לימים, בכל דף שמונה עמודות. כרוך בכריכה קשה ומכיל מאות דפים. הפנקס לא היה בשימוש כלל. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $100
פריט מס' : 132

לוט, קונטרסים וחלקי קונטרסים בכתב-יד - המאות ה-19/20

1. כתב-יד שלם, עקדת יצחק - תימן. | 2. כתב יד עקדת יצחק - עת שערי רצון, בערבית-יהודית ובערבית - צפון אפריקה. | 3. כתב-יד שלם, תפסיר ויתעבר - פרס. | 4. כתב-יד שלם, דיואן, בראשו קולופון "אתחיל לכתוב שירות ותש' לא-ל אל-הי הרוחות אוול שימן דיואן רבי יהודה הלוי זלה"ה" - תימן. | 5. שני דפים - תימן. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $100
פריט מס' : 133

כתב יד שירות. פרס. תחילת המאה ה-20.

כתב יד שירות בערבית יהודית. סה"כ 68 דף. 17 ס"מ. כריכה מקורית עור פגומה. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $50
פריט מס' : 134

סדר תיקון חצות. ביינה. תרנ"א | 1901. עם דפים בכתב יד.

סדר תיקון חצות ונלווה אליו סדר לימוד פסוקי תנ"ך בדפוס שלזינגר. ביינה. תרנ"א - 1901. בסופו 7 עמודים של שירות בכתב יד. "כתיבת האדון הנדיב רחמים שלום מאייה יג' אדר א' תרצ"ט" (1939). פגם קל לכריכה. מצה כללי טוב.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 135

כתב יד פיוטים. מרוקו. סוף המאה ה-19.

כתב יד פיוטים חלקם לא ידועים. בכתיבה נאה. בחלק מהפיוטים עיטורים. סה"כ 58 עמודים. דפים מנותקים. חלקם עם קרעים ופגיעה בטקסט. מצב בינוני - גרוע.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $100
פריט מס' : 136

כתב-יד ספר דקדוק עברי - מרוקו, המאה ה-20

כתב-יד ספר דקדוק עברי, המכיל את: צורת האותיות הרגילות והסופיות, מוצאות הפה, הכללים הדקדוקיים, תורת הנקוד ושירים. כתב היד כתוב בדיו על גבי נייר משובץ, בכתיבה מרובעת נאה ומדוייקת. ומנוקד בחלקו. בחלק מן הדפים השלמות בכתב-יד עגול. בראש כתב היד קולופון: זה הספר קניתי... בסך 50 רא'ל רק הניר אבל הכתיבה בידי... ע"ה משה יפרח...". מרוקו, המאה ה-20. | [84] דף, 22*17 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 137

כתב-יד קבלי - מרוקו, ראשית המאה ה-20

כתב-יד קבלי 'ספר הגורלות' - ספר גורלות על פי "אבני החושן", כולל: הוראות לעריכת הגורלות, רשימת השאלות שניתן לשאול וטבלאות עריכת הגורלות. בראשיתו נספח לו קונטרס בהלכות שחיטה אף הוא בכתב יד. כתוב בכתב-יד סופר רהוט ומדוקדק, רובו בכתיבה מזרחית, טבלאות הגורלות בכתיבה מרובעת. |41 דף. 19*15 ס"מ מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $100
פריט מס' : 138

ספר מחזור קטן עם תוספות כתבי יד והערות דפוס ליוורנו אליעזר סעדון 1795.

מחזור קטן דפוס ליוורנו בדפוס אליעזר סעדון סוף המאה ה – 18 תקנ"ה בתחילת המחזור שנים עשר עמודים עם השלמות ותפילת מוסף של ראש השנה ליל כיפור שחרית של כיפור נעילה ולאחר המבדיל בין קודש לחול כתובים ביד ברובם בכוונות על פי הקבלה בגב הסידור כתב יד חצי קולמוס כוונות על פי האריז"ל. בנוסף לאורך הסידור בתפילת ערבית ליל כיפור שחרית של כיפור תפילת מוסף מנחה של כיפור ותפילת הנעילה עשרות הערות רשומים והוספות בכתב יד רובם על פי כוונות בקבלה זהות הכותב והבעלים לא נבדקה. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 139

כתב-יד תימני, שולחן ערוך הלכות שחיטה עם פירוש ימין משה

כתב היד כתוב בכתיבה מיושרת, בכתב תימני נאה וברור. על גבי נייר עבה ומשובח. מחולק לסימנים וסעיפים. ומסביבו פירוש ימין משה מאת רבי משה בן טורא. סעיפי השו"ע בכתב מרובע והפירוש בכתב רש"י. עם הוספות והגהות בגיליון. | כריכה חדשה. דפים ראשונים ואחרונים חסרים. כתמי זמן. נקבי עש בודדים. | [19] דף. 18X12 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 140

כתב יד "אשמורות", תימן. המאה ה-19.

כתב יד "אשמורות" תפילות לאשמורת הבוקר, כתובים בכתב יד בדיו על נייר, כ – 73 עמודים. 17.5 ס"מ. כריכה עור מקורית ודפים מנותקים, מצב טוב – בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 141

קמיע לשמירה בחתימת יד קדשו של המקובל רבי נסים מויאל זצוק"ל

קמיע נדיר ביותר בתוך כתיפה כחולה, בהטבעות זהב וכסף על גבי רקע סגלגל. ובו ציורים קבליים ושמות קודש, לשמירה מכל דבר רע ולישועה. על-פי האר"י הקדוש, רבי אלעזר מגרמייזא-הרוקח ורבי אליהו בעל שם. בשולי הקמיע: "ודאי שיועיל בעזהשי"ת" וחתימת יד קדשו של המקובל רבי נסים מויאל. | המקובל רבי נסים מויאל [תרצ"ה-תשע"ח], נולד באליג שבמרוקו, סבו הרב מסעוד מויאל, היה מקובל גדול ומפורסם. נסמך לרבנות במרוקו, ולמד קבלה ממקובלים חשובים. ביתו הפך לתל תלפיות לאלפי יהודים שביקשו את עצתו וברכתו. שפך דמעות כמים בתפילותיו הקדושות להצלת עם ישראל והפליא בכוחו לישועת הכלל והפרט. חיבר חידושי תורה מופלאים על הש"ס, וכן את סדרת הספרים 'מנחת עני', 'מלא העומר', 'שמן למאור' ועוד. | 45X15 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $120
פריט מס' : 142

שויתי מצויר וצבעוני על קלף. המאה ה-20.

שויתי על קלף מצויר בשלל צבעים. בחלקו העליון ציור זוג טווסים. ואריות אחוזים במנורה. כיתוב בחלקו התחתון "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך". מידות: 20.5X14 ס"מ. קמטים. דהוי במרכזו. חור קטן תחת המילה "שויתי". מצב כללי בנוני טוב.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 143

שויתי מיניאטורי על קלף, סוף המאה ה-19

'שויתי' מיניאטורי, כתב יד סופר, נאה, על קלף. עם 2 מנורות: "למנצח" ו"מזמור לדוד ה' רועי". מסביב מסגרת בכיתוב של פסוקים. בין המנורות והמסגרת שמות קודש ופסוקים. סוף המאה ה-19. | טשטוש קל של הדיו במספר מקומות. | 13X14 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 144

קמע כסף גדול. עבודת ריקוע וחריטה של שמות הקודש ושמות מלאכים. נדיר

קמע כסף לשמירה ליולדת ומכל פגע רע. מסגרת בעבודת ריקוע עדינה ביד. הקמע משני צידיו עם שמות הקודש טבלאות קבליות ושמות מלאכים. כולל שני טבעות לתליה על הצוואר. 7.5X7.5 ס"מ. משקל: ? גרם. שפשוף עם מחיקה במרכז צד אחד. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $150
פריט מס' : 145

לוט 4 קמעות וצמיד מתכת. הודו - ישראל. המאה ה-20

לוט ארבע לוחות מתכות שונות. נחושת. בדיל ועוד. כולל צמיד נחושת עם איורים וכיתובים בקבלה. בכתב הודי. נדיר ויחודי. מידות הלוחות: 17.5X17.5 ס"מ. קוטר הצמיד: 21 ס"מ. 3 מהלוחות ממוסגרים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 146

לוט גדול של 63 קמעות שונות.

לוט גדול של 63 קמעות שונות. שמות קודש. השבעות מלאכים ועוד. עשויות קלף. נייר ומתכת. גדלים ומצבים שונים.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 147

לוט שטר של דולר ומטבע דמי חנוכה מאדמו"ר מפיטסבורג זי"ע. נדיר

לוט שטר של דולר לברכה וישועה ומטבע דמי חנוכה מאדמו"ר מפיטסבורג זי"ע. על השטר חותמת "עזרנו בשם ה'." נדיר ביותר האדמו"ר הקדוש הרב אברהם אבא לייפר ניצל מהמלחמה בנסים, בעוד שני אחיו נהרגו בשואה הי"ד. באדר ה'תשכ"ו, הוכתר לכהן כאדמו"ר בעיר פיטסבורג. בשנת ה'תש"ל עלה לישראל וקבע את משכנו בעיר אשדוד, שם הקים את מוסדות פיטסבורג. קיפולים. כתמים וקמטים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 148

לוט 2 שטרות של דולר 1 מהרבי מחב"ד.

לוט 2 שטרות של דולר 1 צמודים (מספרים רצים) שניתנו מאת הרבי הרב מנחם מנדל שניאורסון, מצב טוב.
הפריט נמכר ב $900 החל מ $180
פריט מס' : 149

שטר של דולר מאת הרבי מליובאוויטש - ממוסגר

שטר בערך נקוב של 1 דולר אמריקני שהוענק על ידי האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. ממוסגר עם תמונות הרבי בחלקו העליון. 25X20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $120
פריט מס' : 150

בקבוק משקה מההתועדות של הרבי

בקבוק משקה יין בצורת כינור מההתועדות של הרבי כולל המשקה. (לא מלא) גובה: 10 ס"מ.
החל מ $50