ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 2 - 07.01.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 101

לוט 2 חלקים 'חידושי הרי"מ'. וורשא. תרל"ז - תרמ"ו | 1877-1886.

1. חידושי הרי"מ על מסכת גיטין. לבעל החידושי הרי"מ מגור. מהדורה ראשונה. תרל"ז -1877. [1] קנ' דף. מצב טוב. 2. חידושי הרי"מ על מסכתות כתובות וקידושין. לבעל החידושי הרי"מ מגור. תרמ"ו -1886. [1] קט"ז דף. מצב טוב.
החל מ $60
פריט מס' : 102

לוט, 2 ספרי ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש - מהדורות ראשונות

1. ספר 'נימוקי אורח חיים', הלכה על שו"ע אורח חיים. מאת האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש. בדפוס גלאנץ, טארנא [טרנוב], סלובקיה, תר"ץ [1930]. חותמת בעלות רבנית. דף אחרון חסר. 2. ספר 'דרכי חיים ושלום' מנהגים ופסקים של האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש. מאת יחיאל מיכל גולד. דפוס טייכמאן, מונקאטש, ת"ש [1940]. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 103

ספר תהלים תפלה למשה מאת האדמו"ר הגה"ק בעל ה'ישמח משה' - ברלין, תרפ"ט | 1929

ספר תהלים עם ביאור מצודת דוד ומצודת ציון. ועם פירוש תפלה למשה מאת האדמו"ר רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל בעל ה'ישמח משה'". בדפוס פרדס ברלין, תרפ"ט [1929]. | האדמו"ר הגה"ק רבי משה טייטלבוים [תקי"ט-תר"א], אב"ד אויהעל ואבי שושלת סיגעט-סאטמר. נודע מצעירותו לגאון מופלג, בהיותו בן 25, התמנה לרב העיירה שינווא, ובשנת תקס"ח נתקבל לרב ואב"ד שאטוראליאויהיי [אוהעל], ואלפים ורבבות סרו למרותו. היה מתלמידי החוזה מלובלין, המגיד מקוזניץ, רבי מנחם מנדל מרימנוב והאוהב ישראל מאפטא. עסק רבות בחלוקת קמיעות ונודע כפועל ישועות. עם תלמידיו נמנו: רבי יואל אשכנזי, אב"ד זלוטשוב בעל "מלא הרועים", רבי מנחם מנדל פנט מדעעש ורבי צבי הירש פרידמן מליסקא. מספריו: שו"ת "השיב משה" בהלכה, "ישמח משה" ו"תפלה למשה". | חותמת בעלות. חיזוק בהדבקה לשער. | שנד דף. 18 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $60
פריט מס' : 104

ספר בתי אבות ג' חלקים. מהאדמורים מקערסטיר. ירושלים. תשכ"ה | 1965. נדיר ביותר

ספר בתי אבות סיפורים ומעשיות חדשים נוראים ונפלאים מהאדמורים הנשיאים מקערעסטיר זצלה"ה מאת הרב משה יוסף פרידלנדר. חלק א' בתי אבות. [4] שנ"ח עמודים. חלק ב' חזון ישעיה ובו סיפורי מעשיות ממרן רבינו קוה"ק ר' ישעיל'ה קערסטירער זי"ע. שנ"ט - ת' עמודים. חלק ג' למשפחותם לבית אבותם. נ"ו עמודים. חלק ראשון 2 שערים. ושער נוסף לכל חלק. פריט נדיר ביותר. מצב טוב מאוד.
החל מ $100
פריט מס' : 105

סדר קינות לתשעה באב - ככל הנראה העותק של האדמו"ר רבי יחזקאל מרדומסק

סדר קינות לתשעה באב, עם עברי טייטש. דפוס יוסף ראובן ראם, ווילנא, תרי"ג - 1853. בעמוד השער: "מרן יחזקאל ראבינאוויץ", ובדף שלפניו: "ר"ח כסליו שנת תרכ"ד פה נארווע, מרן יחזקאל ראבינאוויץ". ככל הנראה האדמו"ר רבי יחזקאל הכהן רבינוביץ מרדומסק בעל ה'כנסת יחזקאל'. בנו של האדמו"ר רבי אברהם יששכר בער מראדומסק (בעל "חסד לאברהם"). ואביהם של האדמורי"ם: רבי אלימלך אריה משידלוב, ורבי שלמה חנוך מראדומסק. היה מפורסם בתפילתו בדביקות ונודע בבקיאותו בתורת הנגלה ותורת הנסתר. לאחר פטירת אביו בי"ג אלול ה'תרנ"ב הוכתר על ידי רוב החסידים לאדמו"ר השלישי מראדומסק ואלפי חסידים נהרו לחצרו. בשנת ה'תרע"א השיב את נשמתו ליוצרה. | רישומי בעלות. כריכה קדמית מנותקת. כתמי דמעות. נקבי עש. | צז דף. 21 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 106

ספר לבוש האורה, העותק של כ"ק האדמו"ר מסקרנביץ זצ"ל

ספר לבוש האורה, ביאור על רש"י. מאת רבי מרדכי יפה בעל הלבושים. [קניגסברג], תר"ך [1860]. חסר שם מדפיס. בעמוד שלפני השער הקדשה: "זה הספר... השגתי מאת אדמו"ר הקדוש זצלה"ה נתתי לאחי... המהולל... גדליה [הרץ]... לרגל נישואיו... זאב שמחה בינם הרץ". | הגאון רבי גדליה הרץ [נפטר בשנת תרל"ח], ראש ישיבת חידושי הרי"ם, אביו של הגרי"מ הרץ רבם של חסידי חב"ד בלונדון, וחמיו של הגר"י סילמן. בצעירותו היה מחסידיו של הרה"ק מסקרנביץ | האדמו"ר רבי מנדל'י מסקרנביץ [נפטר בי"ח באדר תרפ"ט], נכדו של רבי מנדל'י מוורקא - 'הצדיק השותק', ונינו של רבי יצחק מוורקא. היה רבם של אלפי חסידים בפולין, בצעירותו היה מסווה את עצמו כסוחר, גרף הון רב, אך חילק הכל לנזקקים, לאחר פטירת אביו רבי שימעה'לה, מונה לאדמו"ר תחת אביו, וניהל את עדתו בענווה רצופה התמסרות לכל אשר בשם ישראל יכונה, ואהבת ה׳ ללא גבול. | כריכה חסרה. דף אחרון מנותק | [1], סד דף. 30 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 107

ספר ילקוט חדש, העותק של האדמו"ר מראדומישלא-מאלין

1. ספר ילקוט חדש, מאת הרב שמעון לייטער. ניו-יורק, תשט"ז [1956]. עם חותמת בעלות של: "הרב חנוך העניך טווערסקי, בהה"צ הקדוש הר' אברהם יהושע העשיל זצללה"ה, ראדאמישל-מאלינער רבי". | רבי חנוך העניך טוורסקי [תרמ"ו-תשל"א, 1886-1971], ממלא מקום אביו באדמורו"ת. בשנת תרפ"ד היגר מראדומישלא לארה"ב, ונודע בשם הרבי ממאלין, והמונים שחרו לפתחו. בשנת תשכ"ח עלה לארץ, והקים את בית מדרשו 'לב שמח'. כריכה מנותקת מעט. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 108

חומש במדבר עם תיקון סופרים - למברג, תקע"ב | 1812. עם חתימות המדפיסים

חומש במדבר מחמשה חומשי תורה, בפורמט גדול. עם תרגום אונקלוס, ופירושי: רש"י, ה'מזרחי' ומהר"ל. דפוס אהרן מדפיס, למברג, תקע"ב - 1812. בגב השער חתימות ידיהם של שני המביאים לבית הדפוס: רבי אלכסנדר סענדר ורבי אליעזר זאב. בדף שלפני השער הערה חשובה וארוכה על דברי רש"י בפרשת נשא, בכתב יד עתיק. | חותמות ורישומי בעלים. נקבי עש. כתמי זמן. | ק דף. 37 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 109

ספר חיי אריה - העותק של הרה"ק רבי יצחק ליב סופר מדרוביטש בנו של ה'כתב סופר'

ספר חיי אריה - שו"ת, שני חלקים, שער נפרד לכל חלק. מאת רבי חיים אריה ליבוש איש הורוויץ, אב"ד זאלקווא וקראקא. בדפוס פישער, קראקא, תר"ן - 1890. בעמוד השער חותמת בעלות "יצחק ליב סופר בה"ג מה"ר אשב"ש זצ"ל דראהביטש". | הרה"ק רבי יצחק ליב סופר - בנו הרביעי של ה'כתב סופר'. שימש כנשיא ארגון 'מחזיקי הדת' בגליציה, ונשיא כולל חבת ירושלים. כונה: נשיא ואמרכל דארעא קדישא. | כריכה קדמית, אחורית ודף השער מנותקים. | [2], צא; [1],לו דף. 32ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 110

ספר מנחם שלמה. שטטין. תר"כ | 1860. עם עדות הקדשת המחבר.

ספר מנחת שלמה על מסכת כריתות ופירוש על התוספתא מאת הרב מנחם שלמה גארדין ממנסק. בשער כיתוב " נדבה מהרה"ג המחבר". [1] נב' עמ' לז דף. נקבי עש. מצב כללי טוב.
החל מ $60
פריט מס' : 111

שדי חמד - ווארשא, תרנ"ו | 1891. העותק של רבי יצחק אויערבאך רבה של לונטשיץ ואביו של ה'אמרי בינה'

ספר שדי חמד – מן הספרים הפופולריים ביותר בספרות התורנית. חלקים: שני ושלישי, שערים נפרדים. שם הספר עורר פולמוס מאחר שהוא כולל את המילה "שדי" המשמשת לאחד משמות האלוהים שאסור למחקם על פי ההלכה, לכן פרסם המחבר בסוף הכרך שלפנינו קונטרס מיוחד בשם "באר בשדי", בו הוא מוכיח באריכות כי כאשר המילה נכתבת שלא בכוונה לתאר את האלוהים אין בדבר חשש. עם זאת רבים עדיין נמנעים מלכתוב "שדי חמד" ובוחרים בחלופה "שדה חמד". מאת הגאון רבי חיים חזקיהו מדיני [תקצ"ג-תרס"ה 1905-1833] רבה של העיר חברון. מגדולי הפוסקים האחרונים. בראש השער עדות מתנה: "שייך לי יצחק איצק אויערבאך ניתנה לי ממו"ח שליט"א בעת היותו פה ירושלים. מהדורה שניה. ווארשא, תרנ"א [צ"ל תרנ"ו] – 1896. | רבי יצחק איצק אויערבאך רבה של לונטשיץ ואביו של הגאון רבי מאיר אויערבאך נשיא כולל פולין, וממנהיגי העדה האשכנזית בירושלים, מחבר הספר "אמרי בינה". | כריכת חצי עור מקורית. נקבי עש. | פג, לה; נא, לו; ג-יט דף. 33 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 112

מלבושי יום טוב מהדורה ראשונה - ווילנא, תרמ"א | 1881. ניתן ע"י המחבר

מלבושי יום טוב - שו"ת וחקירות שונות בענייני עבן העזר וחושן משפט. מאת רבי יו"ט ליפמן בסליאנסקי. מהדורה ראשונה. דפוס יהודה ליב מ"ץ, ווילנא, תרמ"א - 1881. בראש דף השער "שלוח מאת המחבר". | רבי יום טוב ליפּמַן בסליאנסקי כונה: ר' ליפא מירֶר [תקפ"א-תרנ"ג], אב"ד מיר. נקרא על שם ספרו, ה"מלבושי יום טוב".. החפץ חיים התבטא עליו: "רבי ליפא מירר, בקיא ממני. הוא יכול היה להיכנס לבית המקדש ולעבוד את העבודה בעיניים עצומות".. | חיתוך הדפים האחרונים אינו מיושר. כריכה חדשה. | קג דף. 32 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 113

חדושי הרשב"א עותק מיוחס עם הגהות בכתב ידם של הגאון רבי חיים ברלין ורבי שלמה מדובנא

חדושי הרשב"א על מסכתות: גיטין, חולין ובבא בתרא. שערים נפרדים לכל אחת מן המסכתות. דפוס נתנאל פואה, אמשטרדם, תע"ה [1715]. עותק מיוחס שהיה שייך לשני גדולי ישראל: הגאון רבי חיים ברלין ורבי שלמה מדובנא, ושניהם רשמו את הגהותיהם בכתב ידם בשולי הדפים. בעמוד האחרון חותמת בעלות של רבי חיים ברלין. ובשערי מסכתות חולין ובבא בתרא רישומי בעלות בכתב ידו הרהוט של רבי שלמה מדובנא. ההגהות במסכת בבא בתרא דפים: ג 2, ו-ד 1 מאת רבי שלמה מדובנא. ובסוף הכרך בקונטרס דינא דגרמי בדפים: נב 1, נב 2, נג 1, נג 2, נד 1 ו-נד 2 מאת רבי חיים ברלין. | הגאון רבי חיים ברלין [תקצ"ב-תרע"ג], ראש הישיבה המפורסמת ביותר בעולם, ישיבת וולוז'ין המכונה 'אם הישיבות', אב"ד ור"מ וולוז'ין, רבן של מוסקבה וירושלים. בן הנצי"ב מוולוזין.| רבי שלמה מדובנא [תצ"א-תקע"ג], תלמיד רבי שלמה מחעלמא בעל "מרכבת המשנה", קיבל הסכמות לספריו מאת: רבי חיים מוואלוזין ואחיו רבי זלמלה מוולאזין. היה מעורכי ה"ביאור" של מנדלסון לחומש בראשית, אך לאחר שגילה את פרצופו האמיתי נטש אותו. | כריכה ודפים ראשונים חסרים. כתמי זמן. נקבי עש. | סב; סב; נד דף. 25 ס"מ. מצב כללי: בינוני
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 114

לוט, 3 ספרים עם הגהות בכתב יד קדשו של רבי חיים ברלין

1. חידושי הלכות מהר"ם א"ש. מהדורה ראשונה. זולצבאך, תפ"ט [1729]. הגהות רבות בכתב יד קדשו של הגר"ח ברלין. | 2. בית ישראל - דרישה ופרישה על טור אורח חיים. דפוס ר' איצק שפייאר, ברלין, תקכ"ז [1767]. בגב השער הגהה ארוכה בת 5 שורות בכתב יד קדשו של הגר"ח ברלין. | 3. פרקי דרבי אליעזר. דפוס צבי יעקב באמבערג, וורשה, תרי"ב - 1852. ]. הגהות רבות וארוכות בכתב יד קדשו של הגר"ח ברלין. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $150
פריט מס' : 115

לוט, 3 ספרים עם חתימה / הגהות בכתב יד קדשו של רבי חיים ברלין

1. שלמי נדבה על הש"ס, מאת רבי מיכל קיצה. דפוס אנטון שמיד, פרשבורג, תר"ג [1843]. בדף הראשון רשימה ארוכה של 21 מסכתות וענינים בהם עוסק הספר בכתב ידו של הגר"ח ברלין, ובדף ה 1 הגהה נוספת בכתב יד קדשו. כמו כן בעמוד השער ובדפי הספר חותמות בעלות שונות של הגר"ח ברלין. דף השער חסר. | 2. תשובה מאהבה - שו"ת, מאת רבי אלעזר פלקלס. דפוס דיסבאך חוה - זאמער פראנץ, פראג, תקס"ט [1809]. הגהות רבות בכתב יד קדשו של הגר"ח ברלין, בדפים א 2 ו-יב 2 הגהות ארוכות במיוחד. כמו כן בעמוד השער ובדפי הספר חותמות בעלות של הגר"ח ברלין. דף השער חסר. | 3. ברכה משולשת - שלושה ספרי ראשונים: תוספות הרא"ש ורבי יהודה החסיד, ושיטה מקובצת. דפוס אלכסנדר גינז, וורשה, תרכ"ג-1863. בראש דף השער חתימת בעלות בכתב יד קדשו של הגר"ח ברלין: "חיים ברלין מוולאזין". | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 116

ספר הישר לר"ת מהדורה ראשונה - וינה, תק"ע | 1810. עם כתב-יד קדשו של רבי זונדל מסלאנט

ספר הישר לרבינו תם - פירושים, חידושים, פסקי הלכה והגהות על הש"ס, מאת רבינו תם מבעלי התוספות. נדפס על-ידי הדיין רבי דניאל פרוסטיץ בחיי החת"ס, עם הסכמות מאת רבי מרדכי בנעט והחת"ם סופר. מהדורה ראשונה. דפוס געארג הראשאנצקיא, וינה, תק"ע [1810].| בראש השער הקדשה ארוכה בכתב יד-קדשו של רבי יוסף זונדל מסלנט [שהיה אחראי על ספרית ביהמ"ד מנחם ציון]: "לביהמ"ד שערי ציון וב... חמור שלא יוציאו אותו חוץ מביהמ"ד שערי ציון כ"א ברשות המשגיחים... ". | הגאון רבי יוסף זונדל מסלנט [תקמ"ו-תרכ"ה], היה חמיו של ר' שמואל סלאנט ותלמידו של ר' חיים מוולוזין. היה מייסד תנועת המוסר ורבו של ר' ישראל מסלנט שכתב עליו: "וכשלמד סעיף השולחן ערוך... היה הציור לפניו כמו שבא הדין לפניו למעשה. ועיין וחקר היטב משפטו עד אשר העמידו לפסק ניצב. ואז חקר פעמים רבות עד שהיו בידו כמונח בקופסה". חתנו ר' שמואל סלאנט כתב עליו. "כרב גדלו במידות - כך גודלו בתורה, וכרוב בקיאותו בנגלה, כך הייתה בקיאותו בנסתר, היה גדול הדור בתורה כמו במידות, אלא בענוותנותו הגדולה והנפלאה עלה בידו להעלים את גדולתו מבני אדם‏" באחרית ימיו שימש כמורה הוראה של העדה האשכנזית בירושלים. | נייר כהה, עבה ומשובח. חותמות ורישומי בעלות.כריכת חצי עור מקורית. הגהה בדף יא 1. | פז דף. 37 ס"מ. מצב כללי: טוב. ,[2]
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 117

לוט 2 ספרים כרוכים יחד עם הקדשת נכד המחברים

1. עת לכל חפץ - שירים ופזמונים לכל מועדי השנה. מאת רבי יעקב אבן צור רב, פוסק, מקובל, דרשן ומשורר. מחכמי מרוקו במאה ה-18. דפוס פרג חיים מזרחי, נא אמון (מצרים), תרנ"ח [1898]. | 2. צלצלי שמע - שירים ופזמונים. מאת רבי משה בן צור, דפוס פרג חיים מזרחי, אלכסנדריה, תרנ"ב [1892]. | בעמוד שאחרי השער הקדשה ארוכה בכתב-ידו ובחותמתו של רבי שלמה אבן צור, בן רבי רפאל אב"ד פאס. | הספר מנותק באמצעו. | קיח, [1]; עד, [1] דף. 22 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 118

כפי אהרן - ירושלם, תרמ"ו | 1886. הקדשת המחבר לרבי שמואל סלנט

ספר כפי אהרן שאלות ותשובות בארבעת חלקי שלחן ערוך, מאת רבי אהרן עזריאל. דפוס צוקערמאן, ירושלם, תרמ"ו [1886]. | בדף השער הקדשה ארוכה בכתב יד קדשו של המחבר אל הגאון רבי שמואל סלנט רבה של ירושלים. | רבי אהרן עזריאל מגדולי מקובלי ירושלים וראש בית המדרש בית אל, היה חותם שמו "אענ"ה" כפי שכותב בהקדמתו לספר זה שהתגלה אליו הרש"ש בחלום ואמר לו שידפיס ספר זה ויתרפא מחוליו. | כריכה קדמית חסרה. דפים מנותקים. בלאי וקרעים. | כרוך יחד עם בני יוסף מאת רבי יוסף יאושע קאריו. | [2], קעא; כ דף. 29 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 119

לוט חידושי הרשב"א וזרע יעקב כרוכים יחדיו. העותק של הקדוש רבי משה גרודזינסקי ה'חברותא של החפץ חיים'

1. חדושי הרשב"א על מסכת ברכות. נייר כחלחל. ווארשא, [תרי"ט] 1859. 2. זרע יעקב על שיר השירים ואיכה, שערים נפרדים. מאת רבי יעקב אב"ד וויסטיניץ. דפוס אלאפין, ווארשא, תרל"ח – 1878. בראש השער חתימת בעלות "משה גרודזינסקי" | הקדוש רבי משה גרודזינסקי [תרל"ה-תרפ"ט], בבחרותו למד בחברותא עם ה'חפץ חיים', לאחר מכן היה המשגיח של ישיבת תורת חיים בוורשה. עלה לארץ ישראל ונרצח במאורעות תרפ"ט בחברון. | כריכה מנותקת. תיקונים בנייר דבק. דפים אחרונים חסרים. | מו; טז; כד דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 120

ספר אורחות חיים עם ביאורים. עם הקדשה בכתב יד קדשו של המחבר רבי בנימין זילבר - 'בנימין הצדיק'

ספר אורחות חיים להרא"ש, עם פירושי 'השם אורחותיו' ו'מקור חיים'. מאת רבי בנימין זילבר. בדפוס התחיה, ירושלים, תשי"ז [1957]. בדף שלפני השער הקדשה ארוכה בכתב יד קדשו של המחבר.| הרב בנימין יהושע זילבר [תרע"ו - תשס"ח, 1916-2008]. משרידי תנועת המוסר, פוסק הלכה וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. מעולם לא נשא משרה תורנית רשמית. הקדיש את זמנו ללימוד תורה ולחיבור עשרות ספרים תורניים, רובם ככולם בנושאי הלכה ומוסר. מדי שנה נהג לערוך תענית דיבור למשך ארבעים יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. מספרים שכינויו 'בנימין הצדיק' ניתן לו על-ידי החזון איש זצ"ל. מחבר הספרים: אז נדברו, ברית עולם, מקור הלכה, שביתת הארץ, משנת בנימין, תורת היראה, תורת ההסתכלות, וכן פירושים על ספרי ר' יונה גירונדי: שערי תשובה, שערי העבודה, אגרת התשובה, ספר היראה, בית ברוך על 'חיי אדם' ועוד ספרים וקונטרסים. | [4], ג-סג דף. 25 ס"מ. | מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 121

ספר גבורת ארי. הספר הוקדש ע"י המוציא לאור מרן החפץ חיים זי"ע כולל הגהות.

ספר 'גבורת ארי על מסכת יומא' כרוך יחד עם 'גבורת ארי על מסכת מכות' מאת רבי אריה ליב ממיץ בעל השאגת אריה. הספר יצא לאור ע"י מרן החפץ חיים. פעטירקוב - תרס"ז - 1907. בשער הספר עדות בכתב: "זה נדבה מהמו"ל לישיבת אור חדש בחצר שטרוס ז"ל". בדף ד' במסכת מכות מספר הגהות בכתב יד (לא נבדק ביסודיות). כריכה מתפרקת. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 122

לוט 2 ספרים עם הקדשה, ומכתב, מאת הרב משה מלכה רבה של פתח תקווה אל הרב גורן

1. נטפי המים - דרשות, מאת הרב משה מלכה. בדפוס המערב, ירושלים, תשל"ג [1973]. עם הקדשה בכתב ידו: "לכבוד מרן הגאון הגדול והדגול מו"ר הרב שלמה גורן שליט"א הרב הראשי למדינת ישראל". | 2. מקוה המים - שו"ת, מאת הרב משה מלכה. בהוצאת מכון הכתב, ירושלים, תשד"מ [1984]. עם הקדשה בכתב ידו וחתימתו. | 3. מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי בכתב ידו וחתימתו של הרב משה מלכה, מתאריך: ה' תמוז תשמ"ה [1985], אל הרב גורן. | הרב משה מלכה [תרע"א - תשנ"ז], רב בקהילות לעראיש (לאראצ'ה), אלקסאר-אלכביר וארזילא שבצפון מרוקו. לאחר עלותו לארץ כיהן כרב הראשי הספרדי של פתח תקווה וכחבר מועצת הרבנות הראשית. | הרב שלמה גורן [1917-1994], הרב הצבאי הראשי ולאחר מכן הרב הראשי לישראל. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $50
פריט מס' : 123

בני שלמה מהדורה ראשונה - ליוורנו, תקפ"ב | 1822. חתימות הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי. ועוד.

בני שלמה - דרשות. מאת רבי חיים דוד שלמה זוראבה תלמיד החיד"א, רב ודיין בדזאייר, אלג'יר. מהדורה ראשונה. דפוס PIETRO MEUCCI, ליוורנו, תקפ"ב ]1822[. בדף א 1 חתימות: רבי יוסף נחמיאס מרבני מרוקו מחבר הספרים יוסף חן, מורה צדק ועוד. רבי אברהם אשכנזי הראשון לציון וחכם באשי. ו"שמואל אשכנזי". | קרע עם חיסרון בחלקו התחתון של דף השער. נקבי עש. כתמי זמן. כריכה חדשה. | [2], קלח דף. 30 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 124

ישא ברכה מהדורה יחידה עם הקדשת המחבר - ליוורנו, תקפ"ב | 1822

ספר ישא ברכה - ביאור על הלכות קדושין מספר 'רבינו ירוחם'. מהדורה יחידה. דפוס יעקב טובייאנא, ליוורנו, תקפ"ב [1822]. בשולי עמוד השער הקדשה ארוכה [11 שורות], מהוהה במקצת, בכתב יד קדשו של המחבר הגאון רבי יהודה שלמה אשכנזי. וחתומה בחתימתו המצוירת. | הגאון רבי יהודה שמואל אשכנזי [תק"ם-תר"ט], מחכמי טבריה, יש הטוענים שנפטר באזמיר. נספד על ידי רבי חיים פאלגי. מרן החיד"א כותב כי קבלה בידינו שעל ספריו של רבינו ירוחם אין לחבר עליהם פירוש. וכי כל הפירושים שחוברו עליהם אבדו ומחבריהם ניזוקו או נפטרו בדמי ימיהם. בהסכמת לספר שלפנינו רומזים לענין זה וכותבים למחבר "ויהיה נא פי שנים, חיים שנים, חיה יחיה, בלב שמח, שוקט ובוטח, אלף שנים פעמים". | כריכה חדשה ומהודרת. שיקום קל לדף השער והדף שאחריו. כתמי זמן. | [3], ריא דף. 30 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 125

ראשית חכמה מהדורה מוקדמת - העותק של חכם יעקב בוקעי

ספר ראשית חכמה, מספרי המוסר והקבלה הנודעים ביותר. מאת רבי אליהו די וידאש תלמיד הרמ"ק. [ככל הנראה אמשטרדם, תס"ח - 1708]. מהדורה זו שלפנינו הינה מהחשובות והמדויקות ביותר. | הספר שלפנינו עבר במשפחת בוקעי מאב לבנו ובין בתריו מופיעים חתימות וחותמות בני המשפחה למשך כ-150 שנה. בדף ד1 חתימת בעלים בגיליון: "הצעיר יעקב בוקעי". בעמוד האחרון: "הספר הזה לקחתיו ירושה מאבי זקני מ"ר יעקב בוקעי ז"ל". בדף [שה1]: "זה הספר ירושה מן דודי לאטי והוא היה חשוך בנים והיה מחברי יעקב בוקעי תנצב"ה...". ועוד מספר חתימות וחותמות של בני משפחת בוקעי. | חכם יעקב בוקעי [נפטר בשנת תר"ס], יליד דמשק, רב ומו"ץ בבירות. חתום בהסכמה לספר "כנסיה לשם שמים" לרבי משה סתהון. (מופיע בספר דמשק וחכמיה עמ' 102-103]. | כריכה מקורית מחופה בד. סימני עש. בלאי. דף השער ודפים א-ג חסרים. | [2], שכד, [20] דף, 24 ס"מ.‬‬‬‬‬‬‬‬ מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50