ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 2 - 07.01.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 051

ספר תהלים עם עיברי טייטש, דפים כחלחלים וירקרקים

ספר תהלים עם עיברי טייטש, דפים כחלחלים וירקרקים. הדפים וצורת האותיות כדוגמת דפוסי זיטומיר. | כריכת עור מקורית. בלאי בכריכה. תיקונים בנייר דבק. סימני עש. דף השער, הדף שאחריו והדף האחרון חסרים. | [4], רכ דף. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $60
פריט מס' : 052

ספר לבוש הבוץ והארגמן ולבוש עיר שושן. ויניציאה. ש"פ | 1620.

ספר לבוש הבוץ והארגמן ולבוש עיר שושן לר' מרדכי יפה בעל הלבושים. שער ראשון פגום והושלם בכתב יד. שער נפרד ללבוש עיר שושן. חתימות בעלות. מצב כללי טוב. ויניציאה בדפוס פייטרו ולורינצו בראגאדיני בבית ייואני קאיון. ש"פ - 1620. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 053

ספר מוסף הערוך – אמשטרדם, תט"ו | 1655

ספר מוסף הערוך – השלמה לספר הערוך לרבי נתן בן יחיאל מרומא. מאת רבי בנימין מוספיא. דפוס עמנואל בנבנשתי, אמשטרדם, תט"ו [1655]. | שער מחודש. | [2], קצג דף. 29 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $60
פריט מס' : 054

סם חיים מהדורה יחידה - אמשטרדם, תנ"ב | 1692

ספר סם חיים - דרוש. מאת רבי חיים ב"ר צבי מפוזנא. הסכמות "שני המאורות הגדולים" רבי יצחק אבוהב ורבי יעקב ששפורט. מהדורה יחידה. דפוס אשר אנשיל בן אליעזר, אמשטרדם. תנ"ב [1692]. | רישומי בעלים וחותמות. כריכת עץ מחופה בקלף, מנותקת. | [1] ה-מז דף, 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 055

שולחן ערוך אורח חיים – אמשטרדם תנ"ז | 1697

שולחן ערוך מטור אורח חיים עם באר הגולה, בדפוס עמנואל עטיאש באמשטרדם. [1],22 דף, רס"ו דף [2] דף. 15.5 ס"מ. כריכה חדשה, שער ו- 11 דפים מנותקים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $50
פריט מס' : 056

חמישה חומשי תורה. ויקרא. בדפוס שלמה פרופס. אמסטרדם. תקי"א | 1751. עותק מיוחס ומפואר.

חמישה חומשי תורה. ויקרא. עם הפטרות. דפוס שלמה פרופס. אמסטרדם. תקי"א - 1751. (וינוגרד 1647). כריכת עור מעוטרת ומוזהבת. הטבעה על הכריכה "ע"ה הצעיר רפאל אברהם בכ"ר יוסף מיוחס הי"ו". ככל הנראה ממשפת מיוחס המפורסמת. שיקום בהדבקה לשער בחלקו התחתון. פגמים קלים לכריכה. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $50
פריט מס' : 057

הדרת מלך מהדורה ראשונה - אמשטרדם, תקכ"ו | 1766. הגהות

ספר הדרת מלך על ספר הזוהר, מאת המקובל רבי שלום בוזגלו מחכמי סאלי, אביו של רבי שלם בעל "מקדש מלך". מהדורה ראשונה ויחידה. דפוס יוהן יאנסון וישראל מונדווי, אמשטרדם, תקכ"ו [1766]. עם הגהות. | חותמות ורישומים. כתמי זמן.[4] | , קיו דף. 19 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $100
פריט מס' : 058

ספר תיקוני זוהר. אמסטרדם. תקכ"ח | 1768.

תיקוני הזוהר כעצם השמים לטהר. הובא לדפוס ע"י המקובל רבי שלום בוזגלו מחכמי סאלי, אביו של רבי שלם בעל "מקדש מלך". דפוס ליב זוסמנש. אמשטרדם, תקכ"ח [1768]. בעמוד שלפני השער כיתוב מתקופת ההדפסה. כריכה עור מפוארת. כתמים. פגיע עש קלים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $50
פריט מס' : 059

יפה ענף מהדורה ראשונה – פרנקפורט דאודר, תנ”ו | 1696

ספר יפה ענף - פירוש על מדרש רבה למגילות: רות, אסתר ואיכה. מאת רבי שמואל יפה אשכנזי [1525–1595], מחכמי האימפריה העות'מאנית במאה ה-16, ומנהיג הקהילה האשכנזית בקושטא. מהדורה ראשונה. דפוס גוטשאלק, פרנקפורט דאודר, תנ”ו [1696]. | חיתוך עץ יפהפה בעמוד השער. כריכה מפורקת. דפים מנותקים. נקבי עש. | [3], כט, לא, נב דף. 32 ס”מ. מצב טוב. כריכה עתיקה.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $80
פריט מס' : 060

תבנית הבית מהדורה ראשונה - פרנקפורט דאודר, תק"ז | 1747

ספר תבנית הבית – מוסר. מאת רבי מרדכי קלמנס מזמושץ’. הסכמות חשובות ביניהן רבי יואל - הבעל שם מזמושץ’. מהדורה ראשונה. פרנקפורט דאודר, תק"ז [1747]. רישום בעלות עתיק בשער, בכתיבה מזרחית. | כריכה מפורקת. דפים ראשונים מנותקים. | [4], נו דף. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $60
פריט מס' : 061

חדושי גלאנטי – וילהרמשדורף, תס"ו | 1706. חתימות

ספר חדושי גלאנטי - חידושים על מסכתות: ביצה, יבמות, גיטין, בבא קמא, בבא מציעא ועבודה זרה. מאת רבי ידידיה גלאנטי עם חידושי הר"ן על מסכת שבועות, חידושי הריטב"א על מסכת בבא וחידושי מהררי"ג על מסכת ע"ז. נדפס על ידי המחוקק רבי הירש בן האלקי מוהר"ר חיים מפיורדא, וילהרמשדורף תס"ו [1706]. בראש השער חתימת בעלות: "שייך להק"ח יוסף קרפלש פראג". | כתמי רטיבות. כריכה חדשה. [1], סב דף. 33 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $80
פריט מס' : 062

אם למסורת מהדורה ראשונה - מנטובה, תק"ח | 1748

אם למסורת – מסורה. מאת רבי דוד חיים ויטרבו. מהדורה ראשונה. דפוס רפאל חיים הרופא מאיטליה, מנטובה, תק"ח [1748], | רבי דוד חיים ויטרבו רב במנטובה בזמן רבי יהודה מינדולה שאף הסכים על ספרו זה שלפנינו. | בלאי בכריכה. כתמים. מעט נקבי עש. | מב, [1] דף. 21 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $60
פריט מס' : 063

יד אהרן – איזמיר, תקט"ז | 1756

יד אהרן – על סדר הטור. מאת רבי אהרן אלפנדרי. דפוס יעקב בלאנסי, איזמיר, תקט"ז [1756]. | רבי אהרן אלפנדרי [תס"א - תקל"ד], מחכמי איזמיר, בעל מרכבת המשנה. החיד"א מספר על פגישתו עם רבי אהרן בעיר חברון: "וזכיתי להכיר להרב בזקנותו בעלותו לעיה"ק חברון ת"ו, ונהניתי מזיו אור תורתו וקדושתו". בתקופה זו צויד החיד"א בכתב שליחות מאת רבני חברון לפני צאתו לערי אירופה, כאשר רבי אהרן הוא ראשון החותמים עליו. | חתימת בעלות מזרחית עתיקה. הגהות. כתמי זמן. נקבי עש. כריכה חדשה. | קג, כו דף. 31 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 064

עץ יוסף מהדורה ראשונה - קרלסרואה, תקכ"ג | 1763

עץ יוסף - על תלמוד בבלי, מסכתות: ברכות, ביצה ומגילה. מאת רבי יוסף דארמשטאט. המילה הראשונה מוקפת בתחריט עץ יפהפה של כרובים. מהדורה ראשונה ויחידה. דפוס ווילהלם פרידריך לאטר, קרלסרואה, תקכ"ג [1763]. עם הסכמת בעל הקרבן נתנאל, הכותב: כי ראה שהמחבר משיג עליו בכמה מקומות, "ולא מצאתי ממש בדבריו והבבטיח לו שידפוס מהדורא בתרא ולקבוע שם את דברי...". ואכן בעמוד האחרון של הספר [סו 2] הדפיס המחבר את תשובותיו של בעל קרבן נתנאל על השגותיו של המחבר. | רישומי בעלות. נקבי עש. כריכה מנותקת. חותמת מוגה. | [2], סו דף. 30 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 065

חק יעקב - ברונא, תקכ"ד | 1764

ספר חק יעקב על שולחן ערוך הלכות פסח, מאת רבי יעקב ריישר רבה של ריישא שבגליציה שעל שמה נקרא. בדף שלפני האחרון חיתוכי עץ מרשימים. דפוס האלמנה פראנצישקא נייאמאנין, ברונא, תקכ"ד - 1764. | רישומי בעלות עתיקים. הטבעת זהב של שם הבעלים. חיתוך דפים צבעוני. כתמי רטיבות. | [2], קלו, [3] עמ'. 21 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $60
פריט מס' : 066

ספר שאילתות דרב אחאי גאון, עם פירוש שאילת שלום, דיהרנפורט, תקמ"ו - 1786. מהדורה ראשונה

ספר שאילתות דרב אחאי גאון, עם פירוש שאילת שלום וראשון לציון מר' ישעיה ברלין-פיק, מהדורה ראשונה שהודפס פירוש זה, דיהרנפורט, תקמ"ו. (58 דף) הגהות לימודיות שונות בעפרון. פגמים ושיקומים לא מקצועיים בשולי השער. נזקי עש. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 067

עץ שתול - פרנקפורט, תקמ"ח | 1788. חותמות

עץ שתול – ספר העיקרים לרבי יוסף אלבו. עם ביאור מאת רבי גדליה ב"ר שלמה. מהדורה שניה. דפוס אלמנת פרפסור גרילא, פרנקפורט דאודר, תקמ"ח [1788]. חותמות. | נקבי עש. כתמי רטיבות. כריכה חדשה. שיקום קל בדף השער ובדף האחרון. | צד דף. 36 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 068

ספר מקדש מלך חלק א' (חסר) פירוש על הזוהר זולקווא, תקנ"ג | 1794.

ספר מקדש מלך מאת ה"ר שלום בוזאגלו, באורים מלוקטים על ספר הזהר עם חדושים על בראשית חסר שער ודף ראשון, פגמים בדפים הראשונים פגמי עש קלים. מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $60
פריט מס' : 069

תיקון נפש מאת הנודע ביהודה - פראג תקנ"ז | 1797

תיקון נפש, כולל ארבעה חלקים: א. ח"י מזמורי תהילים אשר ליקטם רבי יחזקאל סג"ל לנדא בעל ה'נודע ביהודה'. ב. תפלות שיתפלל החולה בעצמו. ג. וידוי. ד. סדר לימוד לאחר הפטירה. דפוס עלסנואנגר, פראג, תקנ"ז [1797]. | רישום בעלות עתיק. דפים עבים. כריכת מעטפת, כריכה קדמית מנותקת. | ל"ב דף. 17 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $100
פריט מס' : 070

שפע טל – בילזורקה, תקס"ז | 1807. נדיר

ספר שפע טל - ספר קבלי חשוב. מאת המקובל רבי שבתי שעפטל הורוביץ מפראג, כולל ביאורים שונים בחכמת הקבלה ע"פ תורתו של הרמ"ק זצוק"ל, מפתחות לפתוח חדרים נעולים וסתומים בגנזי אוצרות סודות חכמת הקבלה איורים קבליים רבים. דפוס שמואל מדפיס, בילזורקע, תקס"ז [1807]. על גבי נייר כחלחל ואפרפר משובח. נקבי עש. כתמי רטיבות ועובש. בלאי בעמוד השער ובשולים הלבנים, ללא חיסרון בטקסט. מן הספרים העבריים הבודדים שנדפסו בבילזורקה. | צב דף. 35 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 071

ספר בגדי כהונה מהדורה ראשונה - פיורדא, תקס"ז | 1807.

ספר בגדי כהונה, שני חלקים עם שערים נפרדים. חלק ראשון - שאלות ותשובות מהרז"ך, וחלק שני חדושי הלכות מהרז"ך על בבא מציעא וגיטין. מאת רבי משולם זלמן כהן רבה של פיורדא. מהדורה ראשונה. דפוס איצק בן דוד צינדרוף, פיורדא, תקס"ז [1807]. חותמות ורישומי בעלות. | חיתוך דפים בצבע אדום. כתמי זמן. כריכה חדשה. | [2], קיא, [1]; נ דף. 35 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 072

יסוד עולם - ברלין, תר"ח | 1848

יסוד עולם - אסטרונומיה,תכונה וסוד העיבור. שני כרכים כרוכים יחד עם שערים נפרדים כפולים, בעברית ובלועזית. מאת רבי יצחק בן יוסף הישראלי, תלמיד הרא"ש. עם מבוא בלועזית מאת דוד קאסל. הסוקר את מושגי המתמטיקה - גאומטריה וטריגונומטריה, הנחוצים לנושא. העמודים האחרונים הינם טבלאות. כולל תרשימים ומספר רב של איורים שאינם קיימים בחלק מהעותקים. כולל הקדשה מודפסת לשר משה מונטיפיורי ורעייתו יהודית. ברלין, תר"ו-תר"ח 1846-1848. | קרע עם חיסרון בדף השער. כתמים. חותמות. כריכה חדשה. מצב כללי: טוב. | XXXVII עמ' ס; [4], מח, [2] דף, 42, IV עמ'. 24 ס"מ. מצב כללי: טוב
החל מ $100
פריט מס' : 073

ספר כף החיים. שלוניקי. תרי"ט | 1859. מהדורה ראשונה.

ספר כף החיים בענייני מוסר לר' חיים פלאג'י זי"ע. ט', ש"ז דף. 16 ס"מ. נזקי עש. ללא כריכה. מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $60
פריט מס' : 074

לוט 2 ספרים מאת רבי חיים פלאג'י. סלוניקי, תרי"ט-תרכ"ג | 1859-1863

1. ספר 'כף החיים', דפוס ראשון, שאלוניקי, תרי"ט [1859]. עם הקדשה בכתב-יד ספרדי. ט שז דף. 15 ס"מ. ללא כריכה. 2. 'ספר חיים' דפוס ראשון, שאלוניקי, תרכ"ג [1863]. עם כריכה מהודרת בצבע אדום עם הטבעות בצבע זהב. [6] קמו דף. 17 ס"מ. הרב חיים פלאג'י [תקמ"ח-תרכ"ח, 1788-1869]. מגדולי האחרונים. רב, פרשן, פוסק ומקובל. בשנת ה'תקצ"ז [1837] נתמנה רבי חיים לאב בית דין הגדול באיזמיר שמנה 45 רבנים, ובשנת ה'תרט"ו [1857] התמנה למשרה הרמה היותר באיזמיר 'חכם באשי' (רב ראשי), ולאחר כשנה אף אושר מינויו על ידי הסולטאן עבד אלמגי'ד הראשון באישור מלכותי "נישאן" ובכך ניתנו לו סמכויות לשפוט, להוציא לפועל את פסקיו, והופקדה בידיו שלטונה של הקהילה היהודית כולה. רבי חיים התפרסם בספריו הרבים, כ-80 במספר, אותם התחיל לכתוב בגיל 16 ואשר עוסקים בקשת רחבה של נושאים: 7 חיבורים על התנ"ך, 9 חיבורים על התלמוד, 15 ספרי מדרשים ודרושים, ספרי מוסר ו24 חיבורים בהלכה, קבלה, שו"ת וספרים רבים נוספים. בסיום כתיבת כל ספר, היה עורך רבי חיים סעודת מצווה והיה מחלק את ספריו ללא תמורה. את ספריו לעולם לא מכר. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $90
פריט מס' : 075

מקראי קודש מהדורה יחידה - למברג, תרכ"ד | 1864

מקראי קודש על הלכות קריאת התורה. מאת רבי יעקב יצחק יוטעס בעל השארית יעקב ודיין בבית הדין של בעל ה'שואל ומשיב'. מהדורה יחידה. דפוס בעריש לוריא, למברג, תרכ"ד [1864]. נדיר. | כתמי זמן. נקבי עש. כריכה חדשה. | [2], קלד, [2] דף. 23 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100