ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 18 - 24.05.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

הלכות רב אלפס חלק ראשון - סלאוויטא, תקע"ז | 1817

חלק ראשון מהלכות רב אלפס, ברכות, מועד. הספר מודפס על נייר כחלחל וירקרק. בדפוס רבי משה שפירא (אשר רבי שניאור זלמן מליאדי מתארו: "הרב המאור הגדול המפורסם המופלג בתורה ויראת ה'") - רבה של סלאוויטא ובנו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. לספרים שנדפסו בדפוס סלאוויטא, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוס סלאוויטא, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. סלאוויטא, תקע"ז [1817]. | פגעי עש קשים. רעח דף. 34 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 002

הלכות רב אלפס חלק שני, סלאוויטא-סג"ל, תקס"ח | 1808

חלק שני מהלכות רב אלפס, סדר מועד. על נייר כחלחל וירקרק. דף השער בצבעי אדום ושחור. בדפוס דב בער בן ישראל סגל, סלאוויטא, תקס"ח [1808]. | חתימות בעלות. כריכה מקורית, בלויה ומנותקת חלקית. שדרה עור. פגעי עש. קפח; כו דף. 34 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 003

מסכת ברכות, ומשניות סדר זרעים - זיטאמיר, תרכ"ב | 1861

מסכת ברכות, ומשניות סדר זרעים דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר. עם רא"ש, מהרש"א, רי"ף, פירוש הר"ן ועוד תוספות רבות. צורת הדף היא מהמפוארות שהיו עד לתקופה זו. שני שערים, חלקם בדיו אדומה. למשניות שער נפרד בדיו שחורה. מהדורה חשובה ומבוקשת של הש"ס. | בית הדפוס של משפחת שפירא מסלאוויטא שנסגר בעקבות הלשנה, הוקם מחדש בעיר זיטומיר בשנת 1847, ע"י נכדיו של הרב מסלאוויטא, רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, ופעל עד שנת 1864. בבית דפוס זה הודפסה בשלישית מהדורת הש"ס. לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. | כרוך בכריכת עור מקורית ומפוארת עם הטבעות זהב. כריכה מנותקת חלקית. נדיר למצוא גמרא במצב כזה. | 39 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 004

מסכת עירובין מתלמוד בבלי זיטאמיר, תרכ"ב | 1862

מסכת עירובין מתלמוד בבלי, בדפוס השותפים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרכ"ב [1862], עותק עם שוליים רחבים במיוחד. דפים עבים. דף השער בדיו אדומה ושחורה. | בית הדפוס של משפחת שפירא מסלאוויטא שנסגר בעקבות הלשנה, הוקם מחדש בעיר זיטומיר בשנת 1847, ע"י נכדיו של הרב מסלאוויטא, רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, ופעל עד שנת 1864. בבית דפוס זה הודפסה בשלישית מהדורת הש"ס, ידוע שה'חזון איש' חיבב במיוחד את השימוש במהדורת ש"ס זיטומיר, לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. | כריכה חסרה. 2 דפים ראשונים מנותקים. | 36 ס"מ. כתמי זמן ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 005

תלמוד בבלי זיטאמיר - שפירא .מסכתות: סנהדרין, מכות ושבועות

כרך מתלמוד בבלי המכיל את המסכתות: סנהדרין, מכות ושבועות, לכל מסכת שני שערים נפרדים בצבעי אדום ושחור. דפים עבים ואיכותיים בעלי שוליים רחבים במיוחד. בדפוס הרבני מו"ה חנניה ליפא והרבני מו"ה יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, 1858/9 [תרי"ח/ט]. כרוך בכריכת עור מקורית. עותק יפה. | סימני עש וכתמי זמן. כריכה מנותקת. | 38 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 006

אור זרוע - זיטאמיר, תרכ"ב | 1862. מהדורה ראשונה

ספר אור זרוע, פסקי דינים, הלכות ושו"ת. מהדורה ראשונה. שני חלקים בכרך אחד. מאת רבי יצחק ב"ר משה מווינא. בדפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ב-1862. שם הספר ומקום הדפוס בדיו בצבע אדום. כתב היד של הספר היה גנוז בבית הגביר רבי עקיבא לעהרן מאמשטרדם. | כריכה חדשה. פגעי עש. קטז; ב-צב דף. 39 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 007

כתבי קדש - זיטאמיר, תרי"ז | 1857. העותק של האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר מווישווא בנו של ה'אהבת ישראל' מוויזניץ, עם רישום בעלות בכתב יד קדשו, בחתימתו וחותמתו

"כתבי קדש" מכתובים, איוב, דניאל, עזרא, נחמיה, עם כל הפירושים המבוארים בשער השני. נדפס על ידי הרבני מו"ה אריה ליב שפירא, נכד הרב מסלאוויטא. בזיטאמיר", תרי"ז-1857. בעמוד השער רישום בעלות ארוך בכתב יד קדשו ובחתימתו, ובעמוד האחרון חותמת בעלות של: רבי "מנחם מענדיל האגער בהרה"צ שליט"א, הרב הצעיר דק"ק וויזניצא והגליל יע"א". | האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר מווישווא [תרמ"ה-תש"א], בנו בכורו של ה'אהבת ישראל' מוויזניץ. החל משנת תרס"ח כיהן כאב"ד העיר וויזניץ, כפי המסורת בה הבן הבכור של האדמו"ר משמש כ"רב הצעיר". בשנת תרפ"א התמנה לרב בעיירה ווישווא, בה הקים את ישיבת 'בית ישראל' אשר למדו בה למעלה מארבע מאות בחורים. לאחר פטירת אביו, בשנת תרצ"ו החל נוהג באדמורו"ת. היה מראשי 'אגודת ישראל' וחבר 'מועצת גדולי התורה'. עצמותיו הועלו לקבורה לארץ ישראל והוא נקבר בחלקת אדמו"רי ויז'ניץ. | נקבי עש. כתמים ללא פגיעה בטקסט. כריכה חדשה. | 256 עמ'. 28 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $200
פריט מס' : 008

ספר תהילים ומשלי - זיטאמיר, תרי"ז | 1857. העותק של האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר מווישווא בנו של ה'אהבת ישראל' מוויזניץ, עם רישום בעלות בכתב יד קדשו, בחתימתו וחותמתו

ספר תהילים ומשלי. בדפוס הרבני מו"ה אריה ליב שפירא, נכד הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ז-1856. בעמוד השער רישום בעלות: "זה הכתבי קדש שייך להרב הצעיר מנחם מענדל מוויזניצא" בכתב יד קדשו ובחתימתו, וכן חותמת בעלות של: רבי "מנחם מענדיל האגער בהרה"צ שליט"א, הרב הצעיר דק"ק וויזניצא והגליל יע"א". | האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר מווישווא [תרמ"ה-תש"א], בנו בכורו של ה'אהבת ישראל' מוויזניץ. החל משנת תרס"ח כיהן כאב"ד העיר וויזניץ, כפי המסורת בה הבן הבכור של האדמו"ר משמש כ"רב הצעיר". בשנת תרפ"א התמנה לרב בעיירה ווישווא, בה הקים את ישיבת 'בית ישראל' אשר למדו בה למעלה מארבע מאות בחורים. לאחר פטירת אביו, בשנת תרצ"ו החל נוהג באדמורו"ת. היה מראשי 'אגודת ישראל' וחבר 'מועצת גדולי התורה'. עצמותיו הועלו לקבורה לארץ ישראל והוא נקבר בחלקת אדמו"רי ויז'ניץ. | נקבי עש. כתמי זמן ודמעות ללא פגיעה בטקסט. כריכה חדשה. | 344 עמ'. 28 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $600
פריט מס' : 009

צפנת פענח - זיטאמיר, תרל"ג | 1873

צפנת פענח, ספר על חכמת החשבון. מאת רבי יוסף שליפירז מהאראדישץ, היה בקי בחשבון וחיבר לוחות לחישוב. התחבר אל רבי יצחק אליהו גורלנד שלקח את ההמצאה על שמו והתעשר ממנה. בדפוס באקשט, זיטאמיר, תרל"ג-1873. | בלאי בכריכה. 2 דפים אחרונים בגודל שונה. 68 עמ'. 21 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 010

מחזור לראש השנה ויום הכיפורים, - דפוס באקשט, זיטאמיר

"מחזור לראש השנה ויום הכיפורים. כמנהג רייסין ליטא פולין פיהם ומעהרין", נוסח ספרד. בדפוס רבי יצחק משה באקשט, שקנה, את המכונות ובתי הדפוס של בני משפחת שפירא בזיטומיר, והמשיך את הדפסת הספרים באותה מתכונת של הוצאה לאור. זיטאמיר, תרל"ד-1874. | נייר ירקרק. חיתוך שוליים צבעוני. שיקום מקצועי. | [1], קנז דף. 27 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 011

מחזור לימים הנוראים נוסח אשכנז - זיטומיר, תרכ"ב | 1862

מחזור לראש השנה ויום הכפורים כמנהג רייסין וליטא פולין פיהם ומעהרין [נוסח אשכנז] עם פירוש לשון הקודש ועם לשון אשכנזי המועתק ללשון מדוברת [אידיש]... נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא נ"י והרבני מו"ה יהושע העשיל נ"י שפירא". זיטומיר, תרכ"ב-1862. אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה ואינו נמצא באוסף ספריה הלאומית. ספירת דפים משובשת. מספר דפים משוקמים. סימני עש בודדים. כריכה חדשה. | קסד דף, 26 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $200
פריט מס' : 012

מחזור לימים נוראים, נוסח ספרד - זיטאמיר, תרל"ד | 1874

מחזור [גדול לשליח ציבור] לראש השנה ויום הכיפורים, כמנהג רייסין ליטא פולין פיהם ומעהרין, עם פירוש לשון הקודש ועם פירוש לשון אשכנזי המועתק ללשון מדברת הנהוג בינינו, ובנקודות להיות דבר השוה לכל נפש כקטון כגדול... והצגנו סדר התפלה והשמ"ע על נוסח ספרד". דף השער בצבעי אדום ושחור. בדפוס הרבני מוהר"ר יצחק משה באקשט, זיטאמיר, תרל"ד-1874. | כריכה מנותקת חלקית. בלאי בדפים הראשונים. חסרון משוקם בדף השער [שם המדפיס חסר]. | קנז דף. 29 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 013

ספר שלחן ערוך הרב. 2 חלקים. זיטאמיר. תרכ"ט | 1869.

1. ספר שלחן ערוך הרב לרבי שניאור זלמן מלאדי. אורח חיים חלק ראשון. זיטאמיר. תרכ"ט - 1869. דפוס אברהם שלום שאדאוו. שני שערים. 355 עמ'. כריכה מקורית פגומה. כתמים. מצב כללי טוב. 2. ספר שלחן ערוך הרב לרבי שניאור זלמן מלאדי. אורח חיים חלק שני. זיטאמיר. תרכ"ט - 1869. דפוס יצחק משה באקשט. שני שערים. [3] א-רלט דף. כריכה מקורית פגומה. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 014

לוט, 2 קונטרסים - דפוס באקשט זיטאמיר, תרל"ז | 1876

1. ליקוטי שושנים, מפי רבי פינחס מקוריץ. 25 עמודים. 2. דברים נחמדים, מפי רבי פינחס מקוריץ. 12 עמודים. בדפוס הרבני מוה' יצחק מה באקשט, זיטאמיר, תרל"ז [1876].| גדלים שונים. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 015

ספר ספר תיקוני הזוהר. דפוס ב"ק. ירושלים, תר"ד | 1844.

ספר תיקוני הזהר מהתנא האלקי הרשב"י עם פירושים מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי וחידושים מאת ר' משה זכות. בדפוס ישראל בק. בתחילת הספר הסכמות מר' חיים אברהם גאגין ור' אהרן משה מגזע צבי מבראד. ש' הלוי מס' 26. שני שערים. [3], קסד, [1] דף, 21 ס"מ. כריכה חדשה. נזקי עש. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 016

ספר פאת השלחן. צפת, דפוס ב"ק. תקצ"ו | 1836 מהדורה ראשונה

ספר פאת השלחן מאת רבי ישראל משקלוב תלמיד הגר"א. הלכות ארץ ישראל. מלוקטות מספרות התנאים והראשונים. מיוסד על גרסאות סדר זרעים של הגר"א ושיטתו בהלכה. בתחילת הספר הקדמה היסטורית של רבי ישראל משקלוב הכוללת קווים לדמותו של רבו הגר"א וכן סיפורה הטראגי של עליית הפרושים לארץ ישראל לאחר פטירתו של הגר"א, הקדמה זו היא עדות היסטורית לדמותו של הגר"א ולעליית תלמידיו הפרושים. הספר מלווה בהסכמות של רבני ירושלים, צפת, טבריה, דמשק ובגדד. הסכמת רבי משה סופר מפרשבורג, רבי אברהם אבלי פוסוולר אב"ד ווילנא, ועוד. ספר זה הוא אחד משבעת הספרים הראשונים שנדפסו על ידי רבי ישראל ב"ק בארץ ישראל. הדפסת הספר נתעכבה בבית הדפוס משנת תקצ"ג עד תקצ"ו בעקבות ביזת המורדים בצפת בשנת תקצ"ד. בהקדמתו לספר מספר רבי ישראל משקלוב את פרטי המאורעות והחרבת בית הדפוס בידי המורדים. בשער חותמות בעלות: הרב ישראל אריה זלמנוביץ רב דכפר יונה. ועוד. שושנה הלוי, ספרי ירושלים הראשונים. תשל"ו, עמ' יט, (הערה 28) וכן ראשיתו של הדפוס, פרשיות בראשית, תשמ"ט, (עמ' 54) מאיר בניהו. בית דפוסו של ישראל ב"ק בצפת, תשכ"ו, (עמ' 275). [5], ב-קט, [1] דף, 29.5 ס"מ. כריכה חדשה. בשער ובמס' דפים ראשונים וכן במספר דפים אחרונים פגמים וקרעים בשוליים ללא חסרון בטקסט. כתמי זמן. מצב כללי טוב.
החל מ $600
פריט מס' : 017

ספר שבחי האר"י, דפוס ב"ק. ירושלם. תרכ"ד | 1864.

ספר שבחי האר"י שחבר מהרורח"ו זללה"ה, כולל תחריטים 3 תחריטים של ירושלים ובית המקדש מדפוסו של הרב ישראל ב"ק. ירושלם. תרכ"ד - 1864. שני שערים. כד' דף. 16 ס"מ. (ש' הלוי 103). כריכה חדשה. קרעים קלים ללא פגיעה בטקסט בשני הדפים הראשונים. כתמים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $220
פריט מס' : 018

ספר יצב גבולות כרוך יחד עם ספר משפט וצדק וקונטרס בצדקה תכונני, [ירושלים?], תרס"ד | 1904. מהדורה ראשונה

ספר יצב גבולות, מאת רבי חיים אלחאדיף. כרוך יחד עם ספר משפט וצדק וקונטרס בצדקה תכונני. שני הספרים והקונטרס עוסקים ב-"גזירות ותקנות והסכמות וקבלות ... לבל יהין איש ... לנגוע אף בפרוטה מכסף קופת ... רבי מאיר בעל הנס ... לשתף הקופה הנ"ל עם שאר הקופות של ערי הק' ... קדש היא ... לעיה"ק טבריא ...". הספרים נכתבו בתגובה לספר 'שמרו משפט' בו חכמי ירושלים תובעים לעצמם חלק מכספי קופות רבי מאיר בעל הנס. בקשר למקום ההדפסה חלוקות הדעות, הדעה הרווחת שהוא נדפס בירושלים, אך יש הטוענים שנדפס בטבריה וישנם אפילו הטוענים שהספר הודפס באיזמיר. | בלאי בשדרה. מספר דפים מנותקים. | [4], פג; [1], קעט; [1], כא עמ'. | מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 019

לוט, 3 ספרים דפוסי ירושלים, ראשית המאה ה-20

1. הקונטרס היחיאלי, מאת המקובל רבי יצחק אלפיה. שני שערים. מהדורה ראשונה. עותק ממוספר מס' 826. ירושלים תרפ"ח [1928], מעבר לשער חותמות המחבר ורישום בכתב יד קודשו של רבי יצחק אלפיה. | 2. מסכת אבות. קובץ מאמרי רז"ל השייכים למסכת אבות, מאת רבי דוד הלוי מנשה סתהון ז"ל. עם פירוש מלוקט מנכדי הרב המחבר רבי דוד ורבי שלום משה סתהון. דפוס ציון, ירושלם, תר"ץ [1930]. | 3. ארץ החיים, מאת רבי חיים סתהון. בדפוס משה עזריאל, ירושלם, תרס"ח [1908]. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 020

ספר 'אורות' ירושלים, תר"פ | 1920. מהדורה ראשונה

ספר אורות, הכולל שני חיבורים: 'אורות מאופל' ו'אורות התחיה', מאת רבי אברהם יצחק הכהן קוק. בהוצאת 'דגל ירושלים', דפוס סלומון, ירושלים, תר"פ [1920]. מהדורה ראשונה. | בין הנושאים שבהם עוסק הספר: משיחיות וגאולה, יחס עם ישראל לעמים אחרים, יחס היהדות לדתות אחרות ויחס היהדות לתופעת החילון בעם. הספר נחשב בעיני הציונים הדתיים, לספר יסוד במחשבה ובאמונה. ובעיני רבים מהחרדים - לספר שגוי ומסוכן. בתגובה לספר יצאה לאור החוברת 'קול השופר' בה כותבים רבני ירושלים, מילים קשות נגד הספר ומחברו, ומכנים אותו 'ספר-כפירה'. | כריכה קדמית מנותקת. | [2], 124 עמ'. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 021

פנקס תקנות חברת בקור חולים ולינת הצדק - מאה שערים, ירושלם, תרמ"ט | 1889. נדיר

ספר התקנות לחברת בקור חולים ולינת הצדק הנוסדה בקרית מאה שערים ת"ו לפני שערי עה"ק ירושלם ת"ו". לאחר הקדמה המדברת בשבח גמילות חסדים, ישנן עשרים תקנות להנהגת החברה, ובסיומם מקום לחתימת החברים. בדפוס צוקערמאן, ירושלם, תרמ"ט [1889]. כרוך בכריכת עור חדשה ומהודרת עם הטבעות זהב. משוקם מקצועית. | 8 עמ'. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 022

לוט 2 ספרים. ונציה. שנות הת' - 1700.

1. ספר אבות עולם. פרוש על מסכת אבות מר' בנימין בן אליעזר הכהן. ונציה. תע"ט - 1719. קטו דף. 23 ס"מ. חתימות בעלים. שער קרוע וחסר. כתמים. נקבי עש קלים. מצב כללי בינוני טוב. 2. ספר כלי פז. והוא פירוש לישעיה לר' שלמה לאנייאדו. תי"ז - 1657. [2], רנו' דף. 31 ס"מ. כריכה חדשה עם דף שיש. דפים קמז' - קמח' קיימים ורקים. חסר דף אחרון במפתחות. נזקי עש. מצב בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $400
פריט מס' : 023

סליחה כמנהג קהל קדוש אשכנזים שבאיטליאה. ונציה, תע"ב | 1712.

סליחה כמנהג קהל קדוש אשכנזים שבאיטליאה. ונציה, תע"ב - 1712. קלד' דף. 22 ס"מ. כריכת עור מאוחרת פגומה. כתמים. מספר דפים מנותקים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 024

ספר בגדי אהרן. פרנקפורט דמיין. תע"א | 1710. שער מפואר.

ספר בגדי אהרן, דרושים (על התורה), רבי אהרן דרשן תאומים. מהדורה ראשונה, עם הסכמות רבי נפתלי כ"ץ ורבי דוד אופנהיים. רבי גבריאל מקארקא. שער מפואר. [2], מ, כא, כ, טו, טז, [2] דף נוספים בספירה משובשת. 30 ס"מ. כריכה חדשה. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 025

ספר שבט מוסר. מהדורה ראשונה. קושטא, תע"ב | 1712. נדיר

ספר שבט מוסר פרקי מוסר ודרשות בענייני תשובה, מאת רבי אליהו הכהן מאיזמיר. קושטנדינא (קושטא) כולל בתוכו נ"ב פרקי מוסר. דרושים וליקוטים שנדפסו בהוצאה זו בלבד, ונשמטו מההדפסות הבאות. רבי אליהו הכהן האתמרי מאיזמיר מגדולי חכמי איזמיר. מחבר "מדרש תלפיות". "מעיל צדקה". "מדרש אליהו" ועוד. הספר שלפנינו הוא חבורו הראשון שנדפס. קסה. נו, דף, 20 ס"מ. כריכת עור חדשה ויוקרתית. דף השער ומספר דפים משוקמים מקצועית. דף לפני אחרון חסר והושלם בצילום. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $1200