ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 17 - 07.02.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 301

לוט, 2 כתבי-יד מרוקו, המאה ה-20

1. כתב-יד, דיו כחולה על גבי נייר פנקס, עם כריכת מעטפת. ובו: ברכת המזון, ברכת ספר תורה, קדיש, ברכות הנהנין, טעמי תורה ופתיחת ההיכל. [40] עמ'. 13X18 ס"מ. 2. כתב-יד-שני חלקים. דיו על גבי נייר פנקס. חלקו הראשון: 'עט סופר', ובו: נוסחי השטרות על-פי ההלכה היהודית. שטרות סטנדרטיים, כגון, שטרי: חוב, עיסקא, שותפות, מודעה, מתנה ומכירה. ושטרות נדירים, כגון: משכנתא דסורא, אפותיקי, סילוק האשה, שידוכין, כתובת המחזיר גרושתו וכתובת יבמה. בדף יח1 קולופון: "צעיר לי' וזעיר... יעקב בן מ' זיקרי י"ץ". חלקו השני: עוד נוסחי שטרות והלכות. חותמות בעלות "אליהו אצארף עי"ת סוס יע"א". ללא כריכה. | יט, [13] דף. 14X11 ס"מ. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $100
פריט מס' : 302

כתב יד רבי מסעוד הכהן אלחדאד ראש בית מדרש המקובלים "בית אל" .

דף כתוב משני צדיו מתוך חיבור בכתב יד המקובל רבי מסעוד הכהן אלחדאד - שאלות ותשובות בקבלה אשר נשאל המחבר בתורת האר"י ותלמידו מהרח"ו ב"עץ חיים" ו"שמונה שערים" וכן בכוונת התפלות שבסידור הרש"ש. ירושלים, ככל הנראה סוף המאה ה-19. יתכן וזהו חלק מכתב היד המחבר אשר יצא לאור כספר בשם "שמחת כהן"- ירושלים תרפ"א. המקובל רבי מסעוד הכהן אלחדאד תק"פ-תרפ"ז 1820-1927. נולד במרוקו. בשנת תרס"ב נסע כשד"ר לתוניס ולטריפולי שם נתפרסם שמו לפועל ישועות. בשנת תרס"ג התמנה לראש ק"ק חסידים בית -אל ועמד בראש הישיבה למעלה משלשים שנה. נהג להתפלל מסידור הרש"ש ע"פ כוונות האר"י. עסק בחכמת הקבלה משך למעלה מששים שנה ובדורו היה לזקן המקובלים בירושלים. נפטר בזקנה מופלגת בגיל 107. הדף קרוע בחלקו. נייר יבש. מצב בינוני - גרוע.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $150
פריט מס' : 303

כתב-יד ספר 'משכיל דורש'

כתב-יד ספר 'משכיל דורש', מאת רבי יחיא קורח [ה'ת"ר-ה'תרמ"א], מגדולי חכמי תימן במאה ה-19. בכתב ידו של נינו של רבי יחיא קורח, הרב שלמה קורח שליט"אמרבני יהדות תימן, והרב הראשי הספרדי של העיר בני ברק. | יח, [4], יז, [2], יט, [16] עמ'. 22*17 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 304

כתב-יד, פירוש קבלי על הזמר 'אזמר בשבחין'. המאה ה-17/18

כתב-יד, פירוש קבלי על הזמר 'אזמר בשבחין' שחיבר האר"י ז"ל. הפירוש הוא של תלמיד האר"י רבי ישראל סרוק [המאה ה-16-17], מי שהפיץ את קבלת האר"י באירופה, ורבו של רבי מנחם עזריה מפאנו, שכל כתביו מבוססים על קבלתו. ישנה מחלוקת האם רבי ישראל סרוק היה ממש תלמידו של האר"י. ברשימת התלמידים שנכנסו ללמוד אצל האר"י שכתב וסידר רבי חיים ויטל שמו נעדר. נוסח כתב היד שלפנינו שונה מהותית מהפירוש המודפס הקיים. על כן יתכן שזהו כתב-ידו של המחבר רבי ישראל סרוק. | כריכה חדשה. | [16] עמ'. 20*14 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $1800
פריט מס' : 305

כתב-יד, כוונות הרש"ש. מאת המקובל רבי עמנואל ב"ר שלום נקאש – המאה ה-19

כתב-יד, כוונות הרש"ש לקריאת שמע על המטה וסדר ליל שבת. ללא דף שער. בדף [2א] קולופון: "חלקי ה' אמרה נפשי הצעיר עמנואל בה"ר שלום אלנקאש יצ"ו הש"י יזכני להשלים רצון קוני". | רבי עמנואל ב"ר שלום נקאש מעולי תימן. (ראה אודותיו בספר זכרונות ר' יוסף הלוי על עליית ראשונים, מאת יהודה רצהבי) מפורסם הסיפור, שאביו התגלה לאמו בחלום לאחר פטירתו, וציווה עליה לעלות לארץ ישראל. ומשלא השגיחה בזה, חזר אליה ואיים עליה. וניגשה לרבני תימן ושאלו שאלת חלום, והשיבום משמים: "כי עת לחננה כי בא מועד", ועלו מספר שיירות לארץ הקודש. וזה היה בשנת אעלה בתמ"ר [1882]. | [7], לד דף. 24X19 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $1500 החל מ $200
פריט מס' : 306

כתב-יד, ספר אוצרות חיים לרבי חיים ויטאל. תוניס. המאה ה-17.

כתב-יד שלם, ספר אוצרות חיים, ספר הקבלה הבסיסי והשער לקבלת האר"י. נערך ע"י רבי יעקב צמח, ובו סדר האצילות כפי ששמע רבי חיים ויטאל מרבו האריז"ל. כרך במצב טוב בכתיבה מזרחית מיושרת. רישומי בעלים בעמוד הראשון והאחרון. "הצעיר אליהו אבוקארה ס"ט". | כתמים ונקבי עש. כריכת עור מקורית עם בלאי בפינות. | 21X15 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $3000 החל מ $1000
פריט מס' : 307

.כתב-יד, קבלה מעשית ועיונית. מאת רבי אברהם היכיני תלמידו של רבי יוסף מטראני בעל שו"ת מהרי"ט, ולהבדיל, יד ימינו של משיח השקר שבתאי צבי - טורקיה, המאה ה-17. פריט נדיר יחיד במינו

כתב-יד בן 30 עמודים, כתובים בצפיפות. חלקו בכתיבה ספרדית וחלקו בכתיבה מרובעת. כולל איורים קבליים רבים. בכתב ידו של רבי אברהם היכיני מגדולי המקובלים בדורו. פעמיים מופיע שמו בכתב היד, "אמר אברהם היכיני וכו'": בדף 23א, ובדף 29ב. כמו כן, בדף 28ב מופיע "אמר אברהם". כידוע, שבתאי צבי היה מחולל ניסים רבים על-ידי קבלה מעשית. כתב היד שלפנינו שנכתב בידי יד ימינו מכיל טקסטים קבליים נדירים ביותר. | רבי אברהם היכיני היה מגדולי הדור ותלמידו של רבי יוסף מטראני בעל שו"ת מהרי"ט. חיבר פירוש גדול על התוספתא, הבאור הראשון המלא לתוספתא שנתחבר אי-פעם, אך זה אבד. הוא עסק גם בפיוט ובקבלה על-פי דרושי ר' חיים ויטאל, שהחלו להגיע אל המרכזים היהודים הגדולים בקושטא ובסלוניקי. בין חיבוריו שנשתמרו בכתבי יד: ספר 'רזי לי' וספר 'ווי העמודים'. הראשון, חיבור קבלי גדול בקבלה לוריאנית על-פי דרושי ר' חיים ויטאל; השני, ספר בקבלה שבתאית, (הוא לא היה היחיד מבין הגדולים שטעו בתחילה אחר שבתאי צבי). שהפך לטקסט שבתאי יסודי של התנועה השבתאית בתורכיה ובסלוניקי. כמו כן נדפס בחייו ספרו הוד מלכות - פיוטים ותפילות. החיד"א בשם הגדולים כותב עליו: "מהר"ר אברהם היכיני תלמיד מהרימ"ט. חיבר... הוד מלכות... אשל אברהם... וס' תוספת מרובה. ויש בידי תשובה בדין איני ניזונית ואיני עושה כ"י מהרב ז"ל". וכן בערך רבי יוסף מטראני מונהו החיד"א בין תלמידיו הגדולים של מהרימ"ט. חידושי תורה בשמו מובאים בעשרות ספרי קודש ביניהם: בספר אבות הרא"ש כתב עליו: "כמו שכתב בספר חופת אליהו כ"י מהרב החסיד אברהם היכיני תלמיד הרב הגדול מהרימ"ט". ובספר מקור חיים, על הלכות פסח: "ראיתי להרב הנחמד, עמיתי בתורה, מוה"ר אברהם היכיני". ספר יפה ללב (בהרבה מקומות), נפש היפה, ברכת מועדך לחיים, צדקה וחיים, נפש כל חי, יורה חטאים, וימהר אברהם, ילקוט מעם לועז, ספר הפסגה, שבט מוסר, חוזה דוד מזמור ועוד. הרה"ק רבי יעקב ששפרוטש זצ"ל מגדולי הלוחמים בכת הש"צ כותב עליו בספרו 'ציצת נובל צבי': "הוא החכם כמוהר"ר אברהם היכיני מחכמי קוסטאנטינא, הוא שהיה בקשר עם שבתי צבי ונתן, ולא נודע מה עלה בדעתו של החכם הנ"ל שכולם מעידים עליו ועל חכמתו ודרשן עצום אשר אין כמוהו בקוסטאנטינא, ועל זה היו נגררים אחריו כל המון העם שבקוסטאנטינא, ולא היה יכולת ביד החכמים להענישו". נתן העזתי גדול תלמידיו של ש"צ כותב עליו: "דע כי זה אברהם היה חסיד גדול בימי ר' יהודה החסיד זלה"ה, ונסגר מ' שנה והיה אוכל חולין בטהרה, ולא היה רואה לא פני אדם ולא פני אשה, ובכל ראש-חודש היה נכנס לבית-המדרש והיה לבין האנשים פרוכת אחד כדי שלא יראה פני אדם, והיה דורש סודות התורה". כאמור, מפני גדולתו בתורה, לא רצו לצאת נגדו, וודאי שאם לא היה נוהה אחר ש"צ היה נזכר כאחד מגדולי הדורות. | מצורף אישור חתום מאת מומחה כתבי היד הרב שמעון שווארץ הכותב בין היתר: "כבר ראיתי כתיבת ידו יוצאת ממקום אחר והוא בדיוק כמו זה ללא נסיון לערעור". | נקבי עש. קיפולים בשוליים. | 22X16 ס"מ. 30 עמ'. מצב כללי: טוב-טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $8000 החל מ $5000
פריט מס' : 308

כתב-יד חידושי מהר"ם שיק, בחתימת יד קדשו. אוטוגראף מאת תלמידו חביבו - 'סופר המלך' רבי אשר לעמיל שווארץ. חוסט, תרל"ד-תרל"ו | 1874-1876

כתב-יד שלם על מסכת קידושין, חלקו על סדר המסכת וחלקו על סוגיות. בעמוד הראשון של כתב היד המשמש כדף השער כותב תלמידו רבי אשר לעמיל: "שנת תרל"ד פה חוסט וקניתי זה הפנקס לכתוב בו... ח"ת הגאון הגדול המפורסם רשכבה"ג כקש"ת מו"ה משה שיק... תלמידו הכותב בחפזון רב, ספרא דבי רב הק' אשר לעמיל שווארטץ", רבי אשר לעמיל, ביודעו והכירו באחריות הגדולה של היותו מוסר תורת רבו לדורות הבאים. השתדל לדייק, עד כדי כתיבת התאריכים מתי נאמרו השיעורים. לדוגמא: [עמוד מה עמודה 1] "סוגי' דחדש אשר למדנו בחורף שנת תרל"ד" וחתם את שמו "הק' אשר לעמיל שווארטץ", או [עמוד סה] "עכ"ל הרב ועוד דיבר בזה ולא העתקתי, דברי הבעה"ח חוסט יום ה' פקודי תרל"ו לפ"ק הק' אשר לעמיל שווארטץ". כאישור לכתב היד, חתם המהר"ם שיק בראש כתב היד את שמו בעצם כתב יד קדשו. כתב היד שלפנינו הינו המקור אשר ממנו הודפסו חלקים נכבדים מספר חידושי המהר"ם שיק, (עיין בהקדמה לחידושי מהר"ם שיק על מסכת קידושין: "נרשמו... ע"י סופרי המלך... ר' יצחק טייטלבוים... ור' אשר לעמיל שווארץ"). בערוב ימיו השתמש המהר"ם שיק בשני תלמידיו כ'סופרי המלך', מכיוון שעיניו כהו ולא יכל לראות ל"ע. כפי שהוא כותב בספרו שו"ת מהר"ם שיק חלק אה"ע סי' ל"ב: "בבואי מעיר וויען שהייתי שמה לבקש ולחקור ברופאים למצוא מזור ותרופה לעיני, ובעוה"ר לא מצאתי”. ובהקדמה לחידושי אגדות שלו על מסכת אבות: כותב נינו הרב מרדכי צבי סג"ל פראגער: "באחרית ימיו סבל הרבה, כי כהו עיניו". וכן מרן הרב ואזנר זצ"ל כאשר הראו לו את כתב היד בשנת תשל"ד, מרוב חביבות כתב-היד בעיניו, כתב מכתב ארוך [מצ"ב], ובו הוא כותב בין היתר "והוא כרך חידושי מהר"ם שיק... נפלאות תורתו של הגאון ז"ל... ולא באתי רק כמצטרף לכב' הרבנים הגאונים שליט"א [בד"ץ העדה החרדית, האדמו"ר מויזניץ, הרב שך, הסטייפלר ועוד]. המעידים שכי"ק [שכתב יד קדשו] הוא אמת ויציב... והה"ג ר' אשר לעמיל הי' המעתיק והכותב חי' ותשובות רבו באחרית ימיו בפרט בעת שהי' כבר הגאון זי"ע סגי נהור... כמפורסם וכאשר אבותינו ספרו לנו". כאמור, כאשר נכדו רבי חיים צבי שווארץ מבני ברק, אשר כתב היד היה ספון בגנזי משפחתו כמאה שנה. הראה בשנת תשל"ד [1974] את כתב היד לגדולי הדור, כולם כאחד כתבו מכתבי אישור והסכמה נלהבים [מצ"ב]. נכדו מספר בשמו. “כאשר סבי נכנס למרן הסטייפלר להראותו את כתב היד, כתב הסטייפלר הסכמה [מצ"ב], ובצאתו את החדר קרא לו הסטייפלר לחזור, והוסיף לפני שמו של המהר"ם שיק את המילה 'מרן'”. ואכן ניתן לראות בהסכמה שהמילה 'מרן' נוספה לאחר מכן. | רבי משה שיק – המהר"ם שיק [תקס"ז-תרל"ט, 1807-1879], אב"ד ירגין וחוסט וראש הישיבה שם, תלמידו המובהק של ה'חת"ם סופר', אשר היה מכנהו בחיבה “מיינער ארון ספרים". וממשיך דרכו של רבו במלחמה ללא פשרות ברפורמים, ידוע מכתבו אשר כתב עליהם: "לפי דת תורתינו הקדושה, כיוון שכפרו בתורה מן השמים, כאשר יעיד על זה הרבה מדבריהם וספרי מינים שלהם, הרי הם אינם יהודים וכגויים גמורים". היה מנהיגה של יהדות הונגריה אחרי ה'חת"ם סופר'. לאחר פטירתו ספדו לו "ממשה (החת"ס) עד משה (המהר"ם שיק) לא קם כמשה". ספריו - שו"ת וחידושים מפארים את כותל המזרח של הספרות התורנית בכל הזמנים. | מפאת התפרסות כתיבת כתב היד על פני כשלוש שנים, צורת העמודים משתנה, חלקם מחולקים לשתי עמודות וחלקם בעמוד מלא. וכן צבע הדיו משתנה בין כחול לשחור. כריכה עם הטבעות מילים בצבע זהב. פגם בכריכה. הדבקות ללא פגיעה בטקסט. מספר דפים מנותקים.| מפרט: א. כתב-יד 140 עמ', 34 ס"מ. מצב כללי: טוב-טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $6500 החל מ $4500
פריט מס' : 309

כתב יד על קלף באמהרית . תחילת המאה ה-18.

כתב יד עבה על קלף בשפה עתיקה 'געז' באמהרית היהודים והלא יהודים השתמשו באותה שפה ויתכן והכתב שלפנינו לא יהודי. (לא נבדק באופן יסודי). במרכזו ציורים של מלאכים ודמויות שונות. כנראה נכתב בתחילת המאה ה-18 או קודם לכן. מידות: 10X15 ס"מ. 68 דפים. כריכת עץ מקורית כתמי שימוש לאורך כל הכתב יד. מצב בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $180
פריט מס' : 310

כתב-יד לא מפוענח - שכם

כתב-יד לא מפוענח עתיק. ובו מוטיבים קבליים כגון מגיני דוד וטבלאות. | כריכה חדשה. עבר שיקם מקצועי. | [10] עמ'. 16X11 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $500
פריט מס' : 311

מכתב "סודי" מאת הרב הרצוג הרב הראשי לישראל

מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי, בכתב ידו וחתימתו של הרב הראשי לישראל הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג. מתאריך ר"ח ניסן תש"ה [1945]. אל מר עודד בן עמי. המכתב בעל הכותרת "סודי". ובו הזמנה לפגישה סודית בעניין מדיני מהחשיבות הכי חיונית בבית מלון תל-אביבי. | נקבי תיוק. סימני קיפול. | 11X18 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $100
פריט מס' : 312

לוט 2 מכתבים מעניינים בכתב ידו וחתימתו של הרב יעקב משה טולידנו רבה הראשי של תל אביב-יפו ושר הדתות

1. מכתב, על בלאנק רשמי, מתאריך כ"ו אלול תש"ו [1946]. אל א. זלנסקי מזכיר המועצה הדתית בירושלים. התנצלות על כך שנכשל בטעות בשהות במלון לא כשר. 2. מכתב, מתאריך ר"ח אדר א' תשי"ד [1954]. אל הרבנות הראשית לישראל. בעניין ידיעה בעיתון 'המודיע' על חוק 'ניתוחי מתים'. עם חותמת 'נתקבל' של הרבנות הראשית. הרב יעקב משה טולידנו [תר"ם-תשכ"א, 1880-1960], רבה של אלכסנדריה ואחר כך של תל אביב-יפו, ושר הדתות בממשלת ישראל.
החל מ $120
פריט מס' : 313

לוט, תמונה מאוירת עם כיתוב צבעוני ומכתב, שניהם בכתב ידו של הרב יוסף משאש רבה הראשי של חיפה

1. תמונה משותפת של רבני פאס, מודבקת על גבי קרטון מאויר, עם כתוביות הסבר ושמות הרבנים המצולמים. בכתב ידו של הרב יוסף משאש.| 2. מכתב פיוטי, מתאריך כ"ה ניסן תשכ"ה [1965]. עם האקרוסטיכון "מאיר בניהו". בכתב ידו וחתימתו של הרב יוסף משאש.| חכם יוסף משאש [תרנ"ב-תשל"ד, 1892-1974], רבה הראשי של העיר תלמסאן שבאלג'יר ואחר כך רבה הראשי הספרדי של העיר חיפה. מלבד גדלותו בתורה היה צייר ומשורר, -כפי שניתן לראות מן הפריטים שלפנינו- שערי ספריו מעוטרים בציוריו. ובין חיבוריו פזורים שירים רבים, שנכתבו על ידו בחרוזים ובשפה מליצית ונאה. היה מקרב את הנדכאים והחלכאים שבחברה. וחיבר 48 ספרים בהלכה ואגדה. | גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 314

לוט 3 פסקי דין עם חתימת הראשל"צ הרב עובדיה יוסף

3 פסקי דין על גבי בלאנק רשמי של בית הדין הרבני בירושלים. חלקם בכתב יד וחלקם במכונת כתיבה. פסקי הדין ניתנו בין השנים תשי"ח-תשכ"א [1958-1960]. ועוסקים בדיני אישות. עם חתימות הרב עובדיה יוסף, הרב אליעזר יהודה ולדנברג והרב יוסף דוד קאפח זצ"ל. | רבי עובדיה יוסף [תרפ"א-תשע"ד, 1920-2013], הרב הראשי לישראל - 'הראשון לציון', מנהיגה הרוחני ונשיא מועצת חכמי התורה של מפלגת ש"ס, בכיר הרבנים הספרדים בדורו וכונה 'פוסק הדור'. תקופתו הייתה תור הזהב של יהדות ספרד בארץ ישראל. בהלווייתו השתתפו כחצי מיליון איש, וזו הייתה הלוויה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל. | נקבי תיוק | מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 315

מכתב על נייר מכתבים רשמי בחתימת יד קדשו של 'זקן המקובלים' רבי יצחק כדורי אל בנק לאומי. נדיר

המכתב על נייר מכתבים רשמי של ישיבת דור ישרים בנשיאות הרב כדורי, מודפס במכונת כתיבה, חתום בחותמת הישיבה ובחתימת יד קדשו של הרב כדורי. מתאריך ז' תשרי תשמ"ח [1988]. ובו דרישה לקבל את יתרת וצילומי החשבון מכיוון ש"אצלנו סוף השנה חל בסוף אלול" [לפי הלוח העברי. | רבי יצחק כדורי [תרנ"ט - תשס"ו, 1899-2006], נולד בבגדד, לאחר עליתו לארץ למד בישיבת שושנים לדוד ובפורת יוסף בעיר העתיקה, בתחילה היה צדיק נסתר וכורך ספרים, ובערוב ימיו היה לזקן המקובלים, ושימש כראש ישיבת המקובלים נחלת יצחק בירושלים עד יומו האחרון. נודע כפועל ישועות אשר קמעותיו וסגולותיו חוללו פלאות והמונים מכל גווני הקשת שיחרו לפתחו. מחבר ספר פתחי עולם ה"כ בעניני קמעות וסגולות שונות | סימני קיפול | מצב כללי: טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 316

לוט 3 דפים עם תשובות בכתב יד קודשו של הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זי"ע

לוט 3 דפים עם שאלות שנשלחו לאביהם של ישראל הראשון לציון המקובל הרב מרדכי אליהו זי"ע. בעניין הפרשת חלה. ברכות. בישול עכו"ם. עמידה. נידה ועוד. סה"כ כ-12 שורות בכתב יד קודשו. סימני קיפול. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $150
פריט מס' : 317

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר רבי יצחק אבוחצירא - בבא חאקי

מכתב על נייר מכתבים רשמי, בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר רבי יצחק אבוחצירא - בבא חאקי, הרב הראשי של מחוז רמלה-לוד. אל הרב נסים ועקנין, בעניין הזמנה לסעודה בסוכתו בחול המועד סוכות. | האדמו"ר רבי יצחק אבוחצירא -בבא חאקי [תרנ"ה-תש"ל], מאדמור"י בית אביחצירא ואחיו של בבא סאלי. כיהן ברבנות במרוקו ואח"כ היה הרב הראשי של מחוז רמלה-לוד. | בימני קיפול. 22*13 ס"מ מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 318

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של רבי יצחק אבוחצירא 'בבא חאקי' - תאפילאלת, תרע"ז | 1917

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של רבי יצחק אבוחצירא, המכונה 'בבא חאקי'. על גבי נייר משובץ. המכתב כתוב בערבית באותיות עבריות בכתב חצי קולמוס. ונכתב בעודו במרוקו. | האדמו"ר רבי יצחק אבוחצירא ה'בבא חאקי' [תרנ"ה-תש"ל 1895-1970], מאדמור"י בית אבוחצירא במרוקו, ואחיו של ה"בבא סאלי". כיהן ברבנות במרוקו, ולכשעלה לא"י כיהן כרבה הראשי של רמלה ולוד. סיפורי מופת נודעו סביבו. נהרג בתאונת דרכים בדרכו חזרה מנתיבות לאחר שהשכין שלום בית בין איש לאשתו ולאחר שביקר את אחיו הבבא סאלי. בהלווייתו השתתפו 20,000 איש ובהם נשיא המדינה זלמן שזר, הרבנים הראשיים יצחק נסים ואיסר יהודה אונטרמן והרב הראשי לצה"ל שלמה גורן. נקבר ברמלה. | סימני קיפול. 27*20 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $150
פריט מס' : 319

מכתב מאת רבי שלום אביחצירא רבה של בצאר - אלג'יריה

מכתב בכתב-יד סופר, על גבי נייר מכתבים רשמי, בחתימתו וחותמתו של חכם שלום אביחצירא רבה של בצאר שבאלג'ריה. מתאריך ד' תמוז תש"ך [1960]. המלצה עבור השד"ר רבי נסים ועקנין מטבריה. | חכם שלום אביחצירא, [תרנ"ג-תשל"ד], בן רבי אהרן בנו של רבי מסעוד אביחצירא. נולד בעיר תאפילאלת. למד בישיבה הקרויה ע"ש סבו - 'אביר יעקב'. וכיהן כרבה הראשי של בצאר. בסוף ימיו עבר לצרפת ונקבר בעיר מרסיי. מחבר הספרים: 'כף אחת', 'זהב שב"א', 'מליץ טוב', 'דברי שלום' ו'כלי כסף'. | נקבי תיוק. סימני קיפול. | 27*21 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 320

מכתב מאת השד"ר רבי ברוך ב"ר משה אל משפחתו בצפת. תפליליאת, מרוקו, תרנ"א | 1891

מכתב ארוך, על גבי 3 עמודים, בכתב יד אשכנזי רהוט. המכתב רובו בשפת האידיש. נכתב בתאריך ד' חיי שרה תרנ"א [1891], על ידי השד"ררבי ברוך ב"ר משה אל זוגתו גאלדא ובניו אברהם בער ומשה. המכתב מספק אינפורמציה ומידע היסטורי על מאורעות התקופה. השד"ר מספר בו על נדודיו בין וואהראן, טנזירומוגאדור.על המלחמות, ועל הדואר שאינו מתפקד. השד"ר התאכסן בביתו של הדיין רבי יהודה אמויאלב מוגאדור. ובזמן שהותו בתפליליאת כיהנו בה כרבנים רבי מסעוד אבוחצירה ורבי דוד אביו של בבא סאלי. בגב המכתב המען בלועזית, והכיתוב "ימחול לשלוח המכתב הלז ליד ר' משה חרג' בעיה"ק צפת ולמצוה גדולה יחשב". | סימני קיפול. קרעים זעירים בקיפולים ללא חיסרון. | [1] גליון נייר מקופל לארבעה עמודים 13*20 ס"מ כל אחד. מצב כללי: טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 321

מכתב מעניין בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון רבי זלמן סורוצקין נתון במעטפה המקורית

מכתב כתוב משני צדיו, על נייר שורות. בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון רבי זלמן סורוצקין. מתאריך י"א תשרי תש"י [1949]. אל ידידו הרב ד"ר הלל מענדאליע, רבה של לידס שבאנגליה. המכתב המעניין דן ביחסים המורכבים שבין החרדים לסוכנות היהודית. וכן הרב סורוצקין מספר לידידו על קשייו בגיוס הכספים עבור הישיבה "הנני בגולה... שנים... העבודה הפעם... קשה מאוד ומפרכת את גופי הכפוף..." בשולי המכתב מוסיף הגר"ז: "ד"ש לבבית מידידנו הגר"י אברמסקי שליט"א". | הגאון רבי זלמן סורוצקין [תר"מ-תשכ"ו], הידוע בכינויו הרב מלוצק, היה אב"ד לוצק באוקראינה לפני השואה. למד בישיבות סלבודקה, וולוז'ין וטלז. עלה ארצה בשנת ת"ש. כיהן כיושב ראש מועצת גדולי התורה, כיו"ר החינוך העצמאי ומראשי ועד הישיבות. המכתב נתון בתוך המעטפה המבוילת המקורית. | סימני קיפול. 20*13 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 322

מכתב בחתימת יד קודשו של מרן ראש הישיבה ר' אהרן ליב שטיינמן זצ"ל. ועוד

מכתב המלצה למשפחה מהרב מנחם מנדעל הכהן שפרן בחתימת יד קודשו של מרן ראש הישיבה ר' אהרן ליב שטיינמן זצ"ל. ויבדל"ט ר' נסים קרליץ שליט"א. ועוד. סימני קיפול. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $150
פריט מס' : 323

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי אייזיק שר ראש ישיבת סלבודקה

חמשה עמודי חידושי תורה. ובסופם מכתב ארוך בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי אייזיק שר. מתאריך כ"ז אייר תרפ"ג [1923]. אל הרב נחום פלאי. המכתב עוסק בדברי תורה, נושאים אישיים ובענייני הישיבה. | הגאון רבי חיים יצחק אייזיק שר [תרל"ה- תשי"ב], ראש ישיבת סלבודקה בליטא, ולאחר מכן בארץ ישראל. בצעירותו למד אצל ר' ברוך בער ליבוביץ, ובהמשך בישיבות וולוז'ין וסלבודקא אצל הסבא רבי נתן צבי פינקל ולאחר מספר שנים היה לראש ישיבת סלבודקא בליטא, ולאחר עלייתו ארצה כיהן בה כראש הישיבה בבני ברק עד פטירתו בשנת תשי"ב. | סימני קיפול. [3] דפי נייר מתוכם חמשה עמודים כתובים. 20*32 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $180
פריט מס' : 324

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון הרב אברהם פאם ראש ישיבת תורה ודעת וראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית. נדיר

מכתב בכתב ידו, חתימתו ועל גבי נייר מכתבים רשמי של הרב אברהם פאם. מתאריך כ"ז אלול תשמ"ו. אל הרב ישראל מאיר זכריש - רב ביהכ"נ ירחי כלה בבני ברק. ברכה לנישואי בנו. | הגאון רבי אברהם יעקב הכהן פאם [תרע"ג-תשס"א, 1913 - 2001], בצעירותו למד בישיבת 'עטרת צבי' בקאוונא, ובבואו לארה״ב למד בישיבה 'תורה ודעת', בשנת ה'תרצ"ז התמנה כר"מ בישיבה, ולימים התמנה לראש הישיבה. היה ממנהיגיה של היהדות החרדית באמריקה וראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית. נפטר בכ"ח באב תשס"א ובהלווייתו השתתפו רבבות. | סימני קיפול. 26*17 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $150
פריט מס' : 325

מכתב מאת הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל – עם כתב יד קדשו וחתימתו

מכתב מודפס במכונת כתיבה, על נייר מכתבים רשמי של 'בית מדרש גבוה באמריקה' [ישיבת לייקווד]. ובשוליו שורת סיום בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל. מתאריך כ"ז שבט תשכ"א [1961]. אל הרב יצחק בונים רב ביהכ"נ 'בית יעקב אוהב שלום' בברוקלין. במכתב מביע הרב תודה וברכה על פעולתו למען "ישיבתנו הקדושה". הגר"א קוטלר מתנבא במכתב על כי ישיבת לייקווד ממשיכה את "שלשלת התורה בדור זה". בעת כתיבת המכתב מנתה הישיבה כ-100 תלמידים, כיום הישיבה מונה קרוב ל-10,000! תלמידים והיא הישיבה השנייה בגודלה בעולם. בסוף המכתב מוסיף הגר"א קוטלר שורה בכתב ידו וחתימתו. ובה הוא כותב בין היתר "ומברכו בכל טוב עד העולם". | הגאון הרב אהרן קוטלר [תרנ"ב – תשכ"ג], מגדולי הדור, נשיא מועצת גדולי התורה ומקים עולם התורה בארה"ב. ראש ישיבת קלצק בפולין, ולאחר מכן מייסדה וראשה של ישיבת לייקווד בארצות הברית. נקב תיוק. סימני קיפול. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $750