ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 14 - 07.06.2017

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 076

קול קורא בכתב יד עם תוספות בכתב יד קודשו וחתימתו של רבי יצחק אלחנן ספקטור מקאוונא זצוק"ל.

קול קורה לעזרה לאנשי העיירות בפלך מינסק "דאקשיץ"ךאחר ששריפה גדולה כילתה בתים וחנויות. מעבר לתוספות בכתב יד קודשו בסוף המכתב הוסיף ר' יצחק אלחנן זצוק"ל שורה נוספת במרכז הקול קורא "ובתי מדרשות ובתי הציבור".. בסיום המכתב מסיים ר' יצחק אלחנן בכתב יד קודשו " וד' ינחמנו בנחמות ציון וירושלים בבא"ס ידידם דו"ש ומברכם ברוב חו"ש ומחכה לישועת ד'... יצחק אלחנן החופ"ק קאוונא. בזו הרגע הגיעני זעקת השבר.. הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור: תקע"ז - תרנ"ו, גדול רבני דורו, נודע בגאונותו בהתמדתו ובצדקותו הרבה. נחשב בדורו כסמכות התורנית העליונה והנהיג את יהדות ליטא ורוסיה במשך שנים בתבונה ובנועם. כיהן ברבנות מגיל צעיר משנת תקצ"ז בערך. בשנת תרכ"ד נתמנה לרבנות העיר קאוונא, ונודע שמו בכל קצוות תבל כאחד מגדולי הפוסקים. תשובותיו וחידושיו נדפסו בסדרת ספריו: "באר יצחק", "נחל יצחק" ו"עין יצחק". גודל המכתב: 24*22 ס"מ. סימני קיפול. הדבקה מאחור בראש המכתב. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $1500 החל מ $1500
פריט מס' : 077

מכתב ארוך בכתב יד קודשו וחתימתו של המשגיח ר' יחזקאל לוינשטין זצ"ל. תשי"ז | 1956.

מכתב ארוך בכתב יד קודשו וחתימתו של המשגיח ר' יחזקאל לוינשטין זצ"ל לר' שמואל הומינר בעניין מעלת הלימוד בספר חובת הלבבות ותשובה על שאלתו בענייני אסטרונומיה וכדור הארץ... ובסופו חתימת יד קודשו "יחזקאל". הגה"ק ר' יחזקאל לוינשטין [תרמ"ה-תשל"ד, 1885-1974], למד בישיבת ראדין, כמו כן, היה תלמידם של הרב ירוחם ליבוביץ, ושל הרב צבי הירש ברוידא. שימש כמשגיח רוחני בישיבות קלצק ומיר. וכן שימש כמשגיח בישיבת פתח תקוה, בראשותו של הרב ראובן כץ. לאחר פטירת רבו רבי ירוחם ליבוביץ משגיח ישיבת מיר, שב הרב לוינשטיין לפולין למלא את מקום רבו בתפקיד החינוכי. בישיבת מיר שהה עד לתקופת השואה, ומשם נסע עם התלמידים לשנגחאי, בזמן שהייתו בשנגחאי התבלט כמנהיגה של הישיבה, כשמכתביהם של עסקני וגדולי הדור בשאלות שונות, כשאלת קו התאריך בהלכה, מופנות אליו. לאחר עלייתו לארץ שימש כמשגיח של ישיבת פוניבז' בבני ברק. בין תלמידיו ממשיכי דרכו נמנים: הרב גדליה אייזמן, הרב שלמה וולבה, הרב יצחק ירוחם בורודיאנסקי, הרב דן סגל, הרב שלמה ברעוודה והרב נחום אבא גרוסברד. נחשב מגדולי בעלי המוסר בדורות האחרונים. כינויו היה 'המשגיח' ב-ה' הידיעה. נודע כאיש קדוש מורם מעם, היה פרוש מהנאות העולם והרבה בצומות ובתפילות. גודל המכתב: 20*13 ס"מ. 22 שורות בכתב יד. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $950 החל מ $600
פריט מס' : 078

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של ר' יואליש מסטמאר זיע"א למקובל ר' אשר זעליג מרגליות זצ"ל.

מכתב ברכה כולו בכתב יד קודשו של ר' יואליש מסטמאר זיע"א למקובל ר' אשר זעליג מרגליות זצ"ל. לרגל נישואי בנו ובסופו ברכת חג כשר ושמח. 15 שורות על בלנק רשמי בכתב יד קודשו וחתימתו של ר' יואל טייטלבוים האדמו"ר הקדוש מסאטמר זיע"א. סימני קיפול. נקבי תיוג בתחתית ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $9000 החל מ $7000
פריט מס' : 079

מכתב בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר הקדוש מפשווארסק הרב יצחק גווירצמאן זצ"ל

מכתב על בלנק רישמי כתוב כולו בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרב יצחק גווירצמן מפשווערסק, כתוב על נייר מסמכים רשמי, מאנטוורפן. המכתב נשלח אל הנדיבים... לעורר לב ישראל להיות מסייעים להישיבה הקדושה אשר יסד הגאון בעל החזון איש זצ"ל המתנהג ע"פ תורתינו הקדושה על צד היותר בקדושה ובטהרה... ובסופו חתימתו "הק' משה יצחק נכד רבן של כל ישראל ר'ר אלימלך זצוקללה"ה זכותו יגן עלינו ועל כל בית ישראל אמן" האדמו"ר הרב משה יצחק גווירצמאן מפשעווראסק זצ"ל ב"ר נפתלי אלימלך ב"ר אברהם מנכדי רבי אלימלך מליזנסק, תלמיד רבי שמחה ישכר מצעשינוב מגזע חסידות צאנז ורבי חנה הלברשטאם מקולשיץ, בצעירותו הסתופף בצל צדיקי דורו לפני השואה היה בפשוורסק ועל שמה הוא מפורסם, בשנת תשט"ז הרבי הראשון באנטוורפן ואל מקום מושבו נהרו חסידים רבים, (אנציקלופדיה לחסידות עמ' 76). סימני קיפול. גודל המכתב: 21*14 ס"מ. מצב טוב,
הפריט נמכר ב $2600 החל מ $2500
פריט מס' : 080

מכתב קויטל מהאדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מקופיטשניץ לאדמו"ר רבי יעקב מהוסיאטין זצוק"ל.

מכתב על נייר מסמכים רשמי בכתב יד קודשו וחתימתו של מהאדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשיניץ (קוויטל) בקשה לברכת שנה טובה מאדמו"ר מהוסיאטין רבי יעקב פרידמן זצוק"ל. האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מקופיטשניץ (תרמ"ח-תשכ"ז), מחשובי אדמורי ארה"ב. מגזע אדמור"י אפטא, בן האדמו"ר רבי יצחק מאיר העשיל מקופיטשניץ וממלא-מקומו באדמורו"ת החל משנת תרצ"ו. בשנת תרצ"ט ברח מוינה לניו-יורק והקים בה את בתי מדרשותיו. נקבר בטבריה ע"י קבר דודו האדמו"ר רבי ישראל מהוסיאטין. רבי יעקב פרידמן חתנו של רבי ישראל, כיהן בין השנים תש"ט - תשי"ז (1949–1956) ודברי תורתו כונסו בספר "אהלי יעקב". חתנו השני של רבי ישראל, רבי מנחם נחום פרידמן (בן אחיו רבי שלום יוסף), כיהן כאדמו"ר בלבוב משנת תרצ"ז. נרצח בשואה בשנת תש"ג. נקבי תיוק. מצב טוב,
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $1200
פריט מס' : 081

מכתב ברכה משולשת לשנה טובה בכתב יד קדשו וחתימתו של כ"ק האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זצוק"ל.

איגרת בת כ-9 שורות מאת קדוש ישראל כ"ק האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור, באיגרת כותב הרבי בין היתר: "כבר כתבתי ברכת השנה, אני כופל עוד הפעם ואולי עוד אשלש ברכתי". ה'בית ישראל' רבי ישראל אלתר [תרנ"ה-תשל"ז, 1894-1977], האדמו"ר החמישי בשושלת אדמור"י גור, משקם החסידות בארץ ישראל לאחר השואה, וממנהיגי הציבור הבולטים של הציבור החרדי במדינת ישראל. מכונה על שם כתביו שיצאו לאור לאחר פטירתו, ה"בית ישראל ". בנוסף לתפקידו כאדמו"ר ומנהיג של חסידות גור, שימש גם בתפקיד של יושב ראש מועצת גדולי התורה. מתוקף תפקידו זה השפיע רבות על התנהלותה ודרכה של תנועת אגודת ישראל שנוסדה על ידי אביו. נודע כקדוש וטהור, חריף, נדיב ופועל ישועות בקרב הארץ. מגדולי האדמורי"ם בעולם. מידות: 18X8 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $1800 החל מ $1000
פריט מס' : 082

כתב יד על קלף בקשה לפדיון שבויים. בווס - תימן. תרצ"ב | 1932. חתימות רבנים חשובות.

כתב יד בקשה לפדיון שבויים מעשה קשה שקרה בתחילת המאה ה-20 בתימן על ילד יהודי שזרק אבן שפגעה בטעות בעיינו של ילד גוי תושב המקום. היהודי נשפט אצל האימאם (שליט המחוז) בפיצוי של סכום עתק. ועד לתשלום נאסרו האב ובניו ועונו בעינויים קשים ומרים וכ'ו. כתב השדרו"ת נשלח ע"י סעיד מוסה בוסי אחיו של האב. מיום י"א סיון התרצ"ב. בסיום מכתב השדרו"ת המלצה ואישור מרבני ירושלים וחתימתם. בין החותמים: הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הרב יעקב משה חרל"פ. ועד הכללי כנסת ישראל. רבני תימן: הרב שלום יוסף אלשיך. הרב יוסף סעדיה צפירה. הרב אברהם צרום. הרב חיים בן שלמה ערקי. רבני הספרדים: הרב חזקיה שבתאי אב"ד. הרב בנימין לוי אב"ד. וכן רבני פתח תקווה וטבריה. הרב יצחק יהודה ספיר הרב משה ספיר ועוד. עקב ריבוי החתימות והחותמות מפאת חוסר מקום למכתב השדרות המקורי מתימן נוספה חתיכת קלף מהארץ (מנותקת) לחתימות הרבנים. וכן העתק נוסף שנכתב בארץ לחתימות נוספות. סה"כ 3 חלקים. מידות: חלק אחד. 31X27 ס"מ. חלק שני. 26X17 ס"מ. חלק שלישי. 38X27 ס"מ. סימני קיפול. חלק מהחותמות דהויות. סימני מים ופגעי זמן.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $500
פריט מס' : 083

פסק דין בחתימת יד קדשו של האדמו"ר ה'בבא מאיר' רבי מאיר אבוחצירא זיע"א. עם חתימות דייני ארפוד. ארפוד [מרוקו] תשט"ו | 1955.

דף אישור מבית הדין בארפוד על מכירת נכס . בסיומו הוספה בכתב יד קדשו. חתימתו וחותמתו של האדמו"ר הקדוש רבי מאיר אבוחצירא ה'בבא מאיר' זיע"א. וכן חתימות דיינים נוספות. האדמו"ר הקדוש רבי מאיר אבוחצירא בנו הגדול של ה"בבא סאלי", נודע בכינויו "בבא מאיר", כיהן ברבנות במרוקו, רוב ימיו עסק בעבודת ה' בקדושה ובטהרה, בשנת תשכ"ה עלה לארץ ישראל ואל ביתו באשדוד נהרו תלמידי חכמים, רבנים וראשי ישיבות לקבל עצה ולהתחזק בעבודת ה', בניו הם האדמורי"ם המפורסמים לבית משפחת אבוחצירא: רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל הי"ד, ורבי דוד חי אבוחצירא שליט"א מנהריה. סימני קיפול מצב כללי מצוין.
החל מ $1800
פריט מס' : 084

מכתב השדרו"ת מרבני חברון לאיש האלוקים המלומד בניסים רבי עמרם בן דיוואן זיע"א. תקל"ג | 1773. מסמך היסטורי חשוב.

אגרת שדרו"ת בחתימת גדולי רבני חברון משנת תקל"ג - 1773. שנשלחה לגאון הגדול הנדיב רבי אליהו הצרפתי ממרוקו בידיו הקדושות והטהורות של איש האלוקים המלומד בניסים רבי עמרם בן דיוואן זיע"א. במכתב מתארים רבני חברון את המצב הקשה של עיר הקודש ומספרים על יהודים קדושים הנתונים בבית האסורים. "חלינו פני החכם השלם סוה"ר כמהר"ר עמרם דיוואן ללכת בשליחותינו למחנה תהילתו ולעמוד..". כפי הידוע בשליחות זו פגש רבי עמרם בן דיוואן זיע"א את החיד"א במצרים ולאחר חששות גדולים הפליג לבסוף למרוקו ונפטר סמוך לעיר וואזן בט"ו מנחם אב תקמ"ב - 1782. ושם מנוחתו כבוד. על מכתב השדרו"ת שלפנינו חתימות גדולי רבני חברון: רבי אהרן אלפנדרי זצוק"ל בעל מרכבת המשנה ויד אהרן (החיד"א הקדוש בספרו שם הגדולים מפליג בשבחו). רבי אברהם גדליה זצוק"ל (חתימה מחוקה). רבי חיים יהודה גומץ פאטו זצוק"ל. רבי פנחס מרדכי באגאיוו זצוק"ל. רבי חייא זאבי זצוק"ל. רבי עמרם בן דיוואן זיע"א ששמו מוזכר ביראה ופחד בפיהם של יהודי מרוקו נולד בירושלים בשנת ת"ק הגה בתורת הנגלה והנסתר ונמנה עם תלמידי ישיבת המקובלים. לאחר מכן התיישב בחברון ובשנת ה'תקכ"ג (1763) נשלח על ידי קהילת חברון כשד"ר למרוקו. בכתב המינוי שלו, עליו חתם ר' יצחק זאבי, הכתירוהו נכבדי חברון בתארים: "החכם השלם, סיני ועוקר הרים". ר' עמרם דיוואן התיישב באסז'ן מיד עם הגיעו למערב הפנימי ופתח בה ישיבה. לאחר שסבב בקהילות ישראל ברחבי מרוקו ואסף את התרומות למען כוללות חברון, שב ר' עמרם דיוואן לארץ ישראל. לאחר שהות קצרה בארץ ישראל יצא ר' עמרם למרוקו בשליחותו השנייה שלפנינו מטעם כוללי חברון בשנת ה'תקל"ג (1773). בשליחות זו שהה למעלה משמונה שנים, רובן במקנס (מאדר ה'תקל"ה ועד א' בכסלו ה'תקמ"א), בביתו של ר' זכרי משאש. סיבת השתהותו במרוקו נבעה ממלחמות השבטים שהתנהלו סביב מקנס, ואולם ייתכן גם שמצבו הבריאותי מנע ממנו את המשך הדרך בגלל הסיגופים החמורים שנטל על עצמו. בד' בתמוז ה'תקמ"ב יצא עם בנו מפאס לעבר נמל טנג'יר, אולם נפטר בדרכו חזרה לארץ ישראל בערב שבת ט"ו באב ה'תקמ"ב ונטמן בבית העלמין של הכפר אסז'ן הסמוך לוזאן. קברו הוא אתר עלייה לרגל המפורסם ביותר במרוקו. סיפורי מופתים וניסים גלוים לאין מספר שגורים בפיהם של יהודי מרוקו והמוסלמים תושבי המקום. בהילולה השנתית על קברו משתתפים מלך מרוקו ופמליתו. הפייטן ר' דוד חסין שהכירו אישית הכרות רבת שנים, חיבר לכבודו פיוט וקינה בשם "ההר הטוב" סמוך מאוד למועד פטירתו עת ביקר בקברו. (מכתב זה הופיע בספר שלוחי ארץ ישראל מאת אברהם יערי בהוצאת מוסד הרב קוק ירושלים תשי"א עמוד מס' 585 ). מצורף מסמך רשמי על בלנק רשמי מרבי רפאל הצרפתי שירש את המכתב. מכתב השדרו"ת עבר שיקום מקצועי. פגיעה בטקסט לאורך המכתב במרכזו. מצב כללי בינוני טוב. מצורף אישור מהרב שמעון שווארץ שליט"א.
החל מ $12000
פריט מס' : 085

שטר של 20 דולר מהרבי

שטר בערך נקוב של 20 דולר, שניתן מהרבי מחב"ד ביום י"ב ניסן (יום לאחר יום ההולדת של הרבי). להדפסת ספר התניא. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $2600 החל מ $770
פריט מס' : 086

לוט מכתבים מהרבי והאדמו"ר הריי"צ ברכה לחג השבועות.

לוט 2 מכתבים מהרבי והאדמו"ר הריי"צ ברכה לחג השבועות. 1. מכתב מהאדמו"ר הריי"צ על נייר מסמכים רשמי מיום ה' סיון התש"ד (1944) ברכה לרפואה ולחג מתן וקבלת תורתנו. סימני קיפול. מצב כללי טוב מאוד. 2. מכתב מהרבי על גלוית נייר מסמכים רשמית מיום ג' סיון התשכ"א (1961) במענה על יוחסין וברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות. נקבי תיוק. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $770
פריט מס' : 087

מכתב היסטורי מאת הרבנית נחמה דינה שניאורסון בעניין דעתו של האדמו"ר הריי"ץ על רבי שמריהו גור-אריה זצ"ל

מכתב היסטורי [באידיש], על נייר מכתבים רשמי ובחתימתה של הרבנית נחמה דינה שניאורסון, אשת כ"ק האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש, אל הרב חנוך הבלין, מנהל ישיבת תורת אמת, ומנאמניו של הריי"ץ. המכתב הינו משנת תשי"א [1951], כשנה לאחר פטירת הריי"ץ, במכתב, מתאוננת הרבנית על כך שמנשלים את חתנה הגדול רבי שמריהו גור-אריה מכל תפקידיו, ושזה נגד דעתו של בעלה - הרבי זצ"ל, ומפצירה, שישיבו לו את הנשיאות של ישיבות 'תומכי תמימים' באמריקה אירופה וארץ-ישראל. ומדגישה שאין זה סתירה לכך שהחסידים בחרו בחתן הצעיר [הרבי] כממלא מקום הריי"ץ. כשנה לאחר מכן, בשנת תשי"ב [1952] התקיים דין תורה בין הרב הבלין לחסידות חב"ד, בשאלת הבעלות על הישיבה. כאשר במהלך דין התורה, ערער הרב הבלין על נשיאותו של הרבי בתור ממשיך דרכם של נשיאי חב"ד, דבר שעלה לו במשרתו ובמקומו בחסידות. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $1900 החל מ $770
פריט מס' : 088

מכתב מהרבי אל הצדיק הנסתר רבי יוסף וולטוך, בחודש קבלת התורה – ובו עצות לזכות ברוחניות וגשמיות ע"י קביעת עתים לתורה.

מכתב על נייר מכתבים רשמי של הרבי עם תוספת שורה שלימה וחתימה בכתב יד קודשו אל הצדיק הנסתר רבי יוסף וולטוך זצ"ל. במכתב, בין הדברים, נותן הרבי עצה, על פי פנימיות התורה, כיצד לזכות לכך שכל הצרכים הגשמיים יהיו בעתם ובזמנם ללא כל בלבולים. המכתב כולל תיקונים והדגשות בכתב יד קדשו. סימני קיפול. כתמים ובלאי מצב כללי בינוני טוב. הצדיק המקובל רבי יוסף וולטוך נצר להרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, בצעירותו התגורר בעיר העתיקה בירושלים. ומידי יום היה נכנס בחשאי לישיבת המקובלים הידועה 'בית א-ל', התבונן במעשי המקובלים, ומיעט בשינה. מנהגו היה להשתטח על קברי צדיקים בכל רחבי הארץ וזכה לגילויים נפלאים ולהתגלות נשמות הצדיקים. היה בעל ייסורים ובעל רוח הקודש.
הפריט נמכר ב $1700 החל מ $500
פריט מס' : 089

ציור עקדת יצחק שניתן במתנה לחסיד אומות העולם ד"ר היינריך קרל ארנסט גריבר

ציור פסטל על נייר "עקדת יצחק" שניתן כנראה ע"י אחד הניצולים (לא מזוהה) כולל הקדשה בכתב יד בגב הציור לחסיד אומות העולם ד"ר היינריך קרל ארנסט גריבר מידות: 27X20 ס"מ. ד"ר היינריך קרל ארנסט גריבר (בגרמנית:Dr. Heinrich Karl Ernst Grüber; יוני 1891, שטולברג, גרמניה – נובמבר 1975, ברלין, גרמניה) היה כומר פרוטסטנטי בברלין בזמן מלחמת העולם השנייה, שפעל למען הצלת יהודים בתקופת השואה תוך סיכון חייו ועל כך זכה בשנת 1964 בתואר חסיד אומות העולם. במסגרת פועלו למען יהודי גרמניה, פגש מספר פעמים את אדולף אייכמן שהיה קצין האס אס הבכיר האמון על גירוש והעברת היהודים להשמדה במזרח אירופה. גריבר שימש כעד מטעם התביעה הכללית של מדינת ישראל נגד אייכמן במשפט שנערך לו ב-1961. מצב טוב מאוד.
החל מ $2500
פריט מס' : 090

פסטל על נייר. רב וכומר במשחק שחמט. סוף המאה ה-19. אמן לא מזוהה.

ציור פסטל על נייר רב וכומר במשחק שחמט חתום אמן לא מזוהה. מידות: 25X30 ס"מ. ככל הנראה סוף המאה ה-19. מצב מצוין. מקור: אוסף פרטי.
החל מ $3000
פריט מס' : 091

אפרים משה ליליין. ציור מקורי על עץ - מהגטו לציון, תרס"ב | 1902.

אחת מהיצירות המפורסמות ביותר של האמן הציוני הראשון אפרים משה ליליין. ציור מקורי על עץ. מזכרת לקונגרס הציוני החמישי - תרס"ב - 1902. בתמונה נראה זקן יהודי כפוף יושב בתוך גדר התיל של הגלות ומלאך שעומד מאחוריו מצביע על איכר יהודי החורש ומיישב את ארץ ישראל בתחתית כיתוב מתוך תפילת שמונה עשרה "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים". באיור מפורסם זה נעשה שימוש להזמנה לקונגרס החמישי. גליות. אקס ליבריס ועוד. הציור כאמור על עץ. מידות - 29/40.5 ס"מ.נתון בתוך מסגרת כפולה. מצב טוב מאוד. מקור: אוסף פרטי. אפרים משה ליליֶין (1925 - 1874), ממייסדי "בצלאל", שמו יצא לפניו בשל יצירתו בנושאי יהדות וציונות; מכונה לעתים "האמן הציוני הראשון". בשנת 1906 עלה לארץ ישראל ויחד עם בוריס שץ ויוליוס רוטשילד ייסד את בית הספר לאמנות "בצלאל". לימד את הכיתה הראשונה של "בצלאל" ועיצב את סמלו של בית הספר. כעבור שנה חזר לגרמניה, שם חי רוב חייו. ביקר בארץ ישראל פעמים נוספות ונחשב אחד מגדולי האמנות היהודית ומניח היסוד לאיור הציוני, אמני "בצלאל" רקחו את יצירותיהם על-פי יצירותיו. גם אמנים כראובן רובין ואריה לובין הושפעו מאוד מליליין בראשית דרכם. על שמו רחובות בירושלים ובתל אביב.
החל מ $30000
פריט מס' : 092

ציור שמן על בד גדול ממדים. יעקב אבינו ע"פ איורי התנ"ך מאת אלכסנדר דורה. תחילת המאה ה-20.

ציור שמן על בד ענק וגדול ממדים. 200X250 ס"מ. יעקב אבינו בדרך למצרים ע"פ איורי התנ"ך מאת אלכסנדר דורה. תחילת המאה ה-20. הציור עבר תיקוני רסטורציה. מתקפל לשנים ע"י צירים מאחור. מצב כללי טוב.
החל מ $1800
פריט מס' : 093

לוט 2 סטים של מדליות כסף וארד. 12 השבטים בעיצוב סלבדור דאלי . החברה הממשלתית למדליות ומטבעות.

לוט 2 סטים 12 השבטים בעיצוב ע"פ סלבדור דאלי מהחברה הממשלתית למדליות ומטבעות 1. סט מדליות כסף טהור (999) ממוספרים כולם 094. גודל כל מדליה: 6.2X5 ס"מ. משקל הכסף: 1260 גרם. נתונים בתוך מארז מקורי ומהודר. 2. סט מדליות ארד ממוספרים כולם 077. גודל כל מדליה: 7.5X6 ס"מ. משקל: 1820 גרם. נתונים בתוך מארז מקורי ומהודר. מצבים מצוינים.
הפריט נמכר ב $1100 החל מ $600
פריט מס' : 094

לוט 2 סטים רפליקות של שטרות מכסף מהחברה הממשלתית למדליות ומטבעות.

לוט 2 סטים כסף 925 רפליקות של שטרות מהחברה הממשלתית למדליות ומטבעות. 1. סט רפליקות כסף 925 של 5 שטרות בנק אנגלו פלשתינה (הליך חוקי ראשון של מדינת ישראל הוכנסו למחזור ב-18.08.1948) מתוך סדרה של 1200 יחידות. מידות: 11X6 ס"מ. משקל הכסף: 273 גרם. נתונים בתוך מארז מקורי ומהודר. 1. סט רפליקות כסף 925 בציפוי זהב סלקטיבי של 5 השטרות הראשונים בישראל (הוכנסו החל מאוגוסט 1955) מידות: 11X5.5 ס"מ. משקל הכסף: 300 גרם. נתונים בתוך מארז מקורי ומהודר. מצבים מצוינים.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $500
פריט מס' : 095

תחריט דיוקן רבי יהונתן אייבישיץ זצ"ל. המבורג. תחילת המאה ה-19.

תחריט עם דיוקנו של רבי יהונתן אייבישיץ זצ"ל. רבי יהונתן אייבשיץ (ה'תנ"ד - 1694 ה'תקכ"ד - 1764) מגדולי פוסקי ההלכה בזמנו ומחברם של ספרי היסוד בהלכה כיהן כרבן של קהילות אה"ו. מידות: 27.5X20.5 ס"מ. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $1600 החל מ $1000
פריט מס' : 096

לוט 4 גלויות לשנה טובה. בעיצוב חברת Wiener Werkstätte. אוסטריה 1910.

לוט 4 גלוית לשנה טובה הגלויות מאוירות בדגם פרחוני. במרכזה הברכה "לשנה טובה תכתבו" בעברית, וברכות לשנה החדשה בגרמנית. עיצוב של חברת Wiener Werkstätte. אוסטריה, [1910]. מצב מצוין.
החל מ $500
פריט מס' : 097

אוסף גדול של 15 שנות טובות פופ אפ ופרסים | גרמניה. תחילת המאה ה-20.

אוסף גדול של 15 שנה טובה - פופ אפ (נפתחות) ופרסים שונים, בר מצווה, בית כנסת ועוד תוצרת גרמניה: 3 מהן גדולות ומפוארות במיוחד. מידות בממוצע: - 26/20 ס"מ. 6 מהן פופ אפ ו-9 פרסים בגדלים שונים. מצבים שונים חלקם עם פגמים, קרעים והדבקות. מצב כללי טוב.
החל מ $500
פריט מס' : 098

אוסף גדול של כ-150 גלויות שונות מירושלים וארץ ישראל . תחילת המאה ה-20.

אוסף גדול של כ-150 גלויות שונות מירושלים וארץ ישראל. מקומות, נופים, אישים ועוד. כולל סט של 20 גלויות. על פי צילומים מאת י. בן דוב. מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $500
פריט מס' : 099

אוסף גדול של 101 גלויות חגי ישראל ותאטרון יהודי. תחילת המאה ה-20

אוסף 101 גלויות שונות של חגי ישראל וברכת שנה טובה. מאוירות וצבעוניות חלקם מתארות דמויות מהתאטרון היהודי מגרמניה ופולין מהשנים 1920 - 1900. מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $500
פריט מס' : 100

אוסף גדול של 46 גלויות אנטישמיות. גרמניה, פולין וארה"ב. תחילת המאה ה-20.

אוסף גדול של 46 גלויות אנטישמיות שונות. נדירות ביותר. גרמניה, פולין וארה"ב. תחילת המאה ה-20. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500