ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 13 - 07.03.2017

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

ספר סדר תיקוני שבת נוסח ספרד – ז'יטומיר תר"כ | 1860

סידור לשבת סדר תיקוני שבת עם דרך החיים כמנהג ספרד חלק ראשון, נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, הרבני מו"ה חנינא ליפא והרבני מו"ה אריה לייב ומו"ה יהושע העשיל שפירא, בז'יטומיר בשנת תר"כ | 1860. נזקי עש רבים, כתמים ופגעי זמן. כריכת עור מקורית ובלויה. מצב בינוני - גרוע. חתימות בעלות: יוסף צבי וינברג הוראדנא, יעקב נפתלי וינברג ירושלים.
הפריט נמכר ב $6000 החל מ $180
פריט מס' : 002

מחזור לשלש רגלים נוסח אשכנז – ז'יטומיר תרט"ו | 1855

מחזור לשלש רגלים, כמנהג רייסין וליטא פולין פיהם ומעהרין, עם פירוש לשון הקודש ולשון אשכנז (יידיש). נדפס ע"י השותפים, הרבני מו"ה חנינא ליפא והרבני ומו"ה יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא, בז'יטומיר בשנת תרט"ו | 1855. שער פגום וחסר, דף אחרון פגוע וחסר, כתמים, קרעים ופגעי זמן שונים. מצב כללי בינוני, כירכת עור מקורית בלויה וחסרה.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $120
פריט מס' : 003

ספר פרקי רבי אליעזר – זיטאמיר תר"ח | 1848.

ספר מדרש פרקי דרבי אלעזר, שנדפס בדפוס האחים מו"ה חנינא ליפא ומו"ה אריה לייב ומו"ה יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, בז'יטומיר בשנת תר"ח | 1848. דף אחרון חסר. עמו כרוך ספר הישר לרבינו תם מהדורה לא מזוהה, ללא שער. כתמים וקרעים מעטים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $120
פריט מס' : 004

ספר מרפא לנפש – זיטומיר תרי"ט | 1858

ספר מרפא לנפש, ספר מוסר מאת רבי רפאל נורצי, מגדולי חכמי איטליה. שנדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא והרבני מו"ה יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר. נקבי עש קלים, ללא כריכה, כתמים שונים. קיפולין בפינות הדפים. דפים מנותקים. [1], טז-מב דף. מצב כללי בינוני – טוב.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $120
פריט מס' : 005

לוט 2 ספרים חסרים ופגומים. זיטאמיר. תר"כ - תרכ"ו | 1860-1866.

לוט 2 ספרים חסרים ופגומים. 1. סדר סליחות כמנהג פולין קטן ופולין גדול. דפוס זיטאמיר תר"כ - 1860. שער משוקם. הספר במצב גרוע ומתפורר עם פגיעה קשה בטקסט. צ"א דף. 22 ס"מ. 2. ליקוטי צבי זיטאמיר תרכ"ו - 1866. עותק חסר. החל מעמוד ג' ומסתיים בעמוד צ"ה. במקור: 88 [8] עמודים. 12 ס"מ. ללא שער. מספר דפים מנותקים. מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $100
פריט מס' : 006

תהלים ז'יטומיר עותק חסר

ספר תהילים שנדפס בדפוס שפירא בזיטאמיר, כנראה תרכ"ד [?] 1864. עותק חסר מתחיל בדף ו (אמצע פרק ה' בתהילים) ומסתיים בדף קסז (מעמדות ליום שישי). סימני שימוש רבים, דפים משוקמים בחלקם עם פגיעה בטקסט, כרוך בכירת עור חדשה ומפוארת. כתמים ופגעי זמן שונים משוקם.
החל מ $800
פריט מס' : 007

לוט 4 חלקים מתלמוד ירושלמי דפוס ז'יטומיר - תרכ"ג-ז, 1863-7 במצב טוב מאד

תלמוד ירושלמי. שנדפסו בדפוס רבי ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר, נכדי הרב מסלאוויטא. הדפסה על נייר משובח, שערים בדיו אדומה. כתמי מים וסימני עבר קלים, עותק מרשים. מצב כללי טוב מאד. חלק א' – זרעים: תרכ"ו, 1866. [5], יד, יד-ס, ל, לא, לג, מב, יח, כד, יח, כד, לג, יד, ט דף. חלק ג' – מועד חלק ב: תרכ"ג, 1862. [1], לט, ב-לא דף, יז, יז-כג, כ, כא, ב-כג, ה, ז-לב, כ, יז דף. פגם קל בשער מודבק. חלק ד' – נשים: תרכ"ז, 1867. [2], עט, מה, סד, לד, נו, נא, מא דף. פגם בשער ובספר דפים נוספים מודבק. חלק ה' – נזיקין ומסכת נדה: תרכ"ה, 1865. [2], לג, ב-כט, ב-כו, מב דף, לא, יז, יז-כו, ו, טו, ט דף. נקבי עש וקרעים קלים.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $250
פריט מס' : 008

לוט 5 חלקי שולחן ערוך שנדפסו בדפוס שפירא בז'יטומיר

1. ספר תורת כהנים, שולחן ערוך חושן משפט חלק שני - תרט"ז | 1856. רסד דף. שני שערים עם דיו אדומה. נקבי עש וכתמים שונים, מצב כללי בינוני - טוב. חתימת בעלות אברהם בורנשטיין, הגהות והערות שונות בעיפרון בתוך הספר. 2. ספר אשלי רברבי, שולחן ערוך יורה דעה חלק ראשון - תרי"ב | 1852. ללא שער ודפים ראשונים. 1, ה-רצא דף. נזקי עש, כתמים קרעים ופגעי זמן שונים, מצב כללי בינוני. ללא כריכה. 3. ספר אשלי רברבי, שולחן ערוך יורה דעה חלק שני - תרכ"ו | 1865. שער ודפים נוספים מנותקים, כפי הנראה חסרים דפים בסוף. [1] קמו, רס דף. נקבי עש וכתמים רבים. ללא כריכה. מצב כללי בינוני - טוב. חתימות בעלות שונות לא נבדקו. 4. ספר מגיני ארץ, שולחן ערוך אורח חיים חלק ראשון - תרכ"א | 1861. [2], רכב, קעט דף. כריכה מקורית בלויה מעט. נזקי עש, כתמים קרעים ונזקי זמן שונים. מצב כללי בינוני - טוב. 5. ספר מגיני ארץ, שולחן ערוך אורח חיים חלק שני - תרכ"ה | 1865. [1], ג-קסה, ק דף. נזקי עש, כתמים קרעים ונזקי זמן שונים. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $200
פריט מס' : 009

שולחן ערוך הרב ד' חלקים, זיטאמיר בדפוס האחים שפירא, תר"ז - תר"ח, 1847- 1848.

שולחן ערוך, להרב מלאדי, חלק א', אורח חיים הלכות תפלה וברכות. זיטאמיר תר"ז - 1847. שני שערים שולים רחבים מעט. כריכה חדשה. נקבי עש קלים בשולים של הדפים האחרונים וקרע קל ללא פגיעה בטקסט. כתמי רטיבות קלים מצב כללי טוב. חלק ב', אורח חיים הלכות שבת וערובין. זיטאמיר, תר"ז-1847. 2 שערים, נקבי עש ללא פגיע בטקסט. כתמי רטיבות. כריכה לא מקורית. מצב כללי בינוני טוב. חלק ג', אורח חיים הלכות פסח ויו"ט. זיטאמיר, תר"ח-1848. 2 שערים, כירכה לא מקורית השערים ומספר דפים עם נזקי עובש ורטיבות. נזקי עש קלים בדפים האחרונים. דף א' קרוע וחסר. מצב בינוני גרוע. חלק ד' יורה דעה. זיטאמיר, תר"ח-1847. 2 שערים פגומים וחסרים עברו שיקום לא מקצועי. פגם וחסרון עד דף מ"ד, פגם לעשרה דפים אחרונים דף אחרון משוקם לא מקצועי. חיסרון בטקסט ב-3 דפים אחרונים. מצב גרוע.
הפריט נמכר ב $475 החל מ $300
פריט מס' : 010

ספר עבודת הקודש - סלאוויטא תקפ"ז | 1827

ספר עבודת הקודש, שנדפס בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא בסלאוויטא. קבלה מאת רבי מאיר בן גבאי. על נייר כחלחל. עב, כ דף. נזקי עש. קרעים ופגמים שונים, בחלקם עם פגיעה בטקסט. כתמים ונזקי זמן שונים. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $200
פריט מס' : 011

שולחן ערוך חושן משפט – סלאוויטא תקפ"ב | 1822 עותק חסר

ספר שולחן ערוך, מטור חושן המשפט לרבי יוסף קארו עם באר הגולה ובאר היטב. נדפס ע"י הרב וכו' מוהר"ר משה שפירא מסלאוויטא. שער משוקם, חסרים 3 דפים בתחילת הספר ודף אחד בסופו. נזקי עש והדבקות שונות, כרוך בכריכה חדשה, מצב כללי בינוני. חתימת עלות: רבי משה אריה לייב אלטר אבד"ק באקוי.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $120
פריט מס' : 012

ספר שער רוח הקודש – דפוס גאשצינני ירושלים תרל"ד | 1874

ספר שער רוח הקודש לרבינו חיים ויטאל, עם פירוש יראת ה' מאת רבי יוסף סדבון מתוניס. נדפס בדפוס גשצינני בעיה"ק ירושלם. שער קרוע מעט ומודבק, קרעים בפינות חלק מהדפים, נזקי עש, דף אחרון חסר ומודבק, כריכת עור אומנותית. מצב כללי בינוני – גרוע.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $120
פריט מס' : 013

ספר השער השמיני שער הגלגולים – דפוס בק ירושלים תרכ"ג | 1863

ספר השער השמיני שער הגלגולים, לרבי חיים ויטאל, נדפס בדפוס של ישראל ב"ק בירושלים עיה"ק, בסיועו של משה מונטפיורי. ללא כריכה קדמית, נקבי עש קלים, מצב כללי טוב מאד. עח דף.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $100
פריט מס' : 014

ספר שער הפסוקים וספר הליקוטין – דפוס בק ירושלים תרכ"ג | 1863 עם הגהות

ספר שער הפסוקים וספר הליקוטין לרבי חיים ויטאל, נדפס בדפוס ישראל ב"ק בירושלים עיה"ק, נדפס בסיועו של משה מונטפיורי. נקבי עש, קרעים ושיקומים קלים גם בדף השער, כתמים שונים, מדף ע"ג עד קל"ח, חיתוך לא נכון של הדפוס. מצב כללי טוב. [4], קנח, [2] דף.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 015

ספר בינה לעיתים ותיקון יששכר (לאדינו) – דפוס גאשצינני ירושלים תרל"ז | 1877

ספר בינה לעיתים ותיקון יששכר, אודות עיבור שנים וחישובי הלוח, מאת רבי אליהו משה פאניג'יל בעל "תורת משה". כתוב בלאדינו, קרעים בעיקר בקצוות. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $120
פריט מס' : 016

ספר עטרת שלמה מהדורה יחידה - דפוס בק ירושלים תר"ז | 1847

ספר עטרת שלמה, סוגיות וכללים להכנת סוגיות מאת רבי נחמן שלמה הלוי (תקמ"ג - תרי"א | 1783-1851), אב"ד זאמושטש חדש, עלה לירושלים עיה"ק שם שימש כאב"ד קהילת האשכנזים. נדפס בדפוס של ישראל ב"ק בירושלים עיה"ק. ללא כריכה, קרעים מודבקים במספר מקומות, כתמים קלים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 017

ספר התכונה – דפוס רבי ישראל ב"ק ירושלים תרכ"ו | 1866

ספר התכונה לרבי חיים ויטאל, עם הקדמתו של רבי ידידיה רפאל חי אבולעפיה (היר"א). בספר מבוארים ענייני חכמת התכונה ולשונות חז"ל והרמב"ם ז"ל בהלכות קידוש החודש. תרשימים קבליים רבים. קרעים קלים, כריכה מנותקת. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $120
פריט מס' : 018

ספר שערי צדק – ירושלם תרכ"ד | 1864. העותק של רבי עקיבא יוסף שלזינגר

ספר שערי צדק, על מצוות התלויות בארץ, מאת רבי אברהם דנציג מוילנה. חותמת בעלות: "עקיבה יהוסף בן יחיאל". רבי עקיבא יוסף שלזינגר (תקצ"ז – תרפ"ב | 1837-1922), מראשוני הפעילים למען בניין הארץ, תלמידו של "הכתב סופר", המהר"ם שיק ו"המחנה חיים", חתן רבי הלל ליכטנשטיין מקולומיאה בעל "משכיל אל דל" ומחשובי תלמידיו של "החתם סופר" אצלו למד גם רבי יחיאל שלזינגר אביו של רבי עקיבא יוסף. באחד מדפי הספר נמצאת הגהה מעניינת, כתב היד לא פוענח בוודאות.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 019

לוט 7 ספרים מעניינים שנדפסו בירושלים עיה"ק

1. ספר סניגוריא – ת"ש | 1940. ספר על גודל מעלת לימוד סניגוריה על ישראל ותיקונים שונים עפ"י קבלה, מאת רבי שמעון הורוויץ, שהיה ממקימי ישיבית המקובלים שער השמים בירושלים, עם רבי חי"ל אויערבך. בדף הראשון הקדשה של המחבר ל"מהו' יצחק זלצבערג". כרוך יחד עמו ספר סוד הקפות יהושע והסגולות הנפלאות, על עניינים קבליים, מאת המחבר הנ"ל – דפוס זלמן גרוסמן תרצ"ז | 1937. דפים מנותקים, קרעים שונים, מצב כללי בינוני. 2. ספר קול זמרה – תרס"א | 1901. שירים ופזמונים מאצת רבי יהודה קסטל. מהדורה שניה. כירכה בלויה, קרעים עם פגיעה בטקסט. מצב כללי גרוע. 3. לוח לקביעת השנים עד סוף האלף השישי, יצא לאור בהוצאות והשתדלות מו"ה שלמה מוסאיוב הי"ו – ירושלים תרנ"ד | 1893.קרעים קלים, מצב כללי טוב. 4. ספר קדושת הארץ – דפוס יצחק בן צבי גאשצינני – תרמ"ה | 1885. ספר אודות זיקת עם ישראל לא"י, מאת רבי משה וורטמן. נזקי עש, קרעים ופגמים שונים, מצב כללי בינוני – טוב. 5. ספר חנוך לנער – תר"ע | 1910. על דרושי תפילין, כתוב ברובו בפרסית. עותק חסר, כתמים רבים, קרעים שונים, מצב כללי בינוני. 6. ספר שאלות ותשובות רד"ל – תרנ"ח | 1898. הסופו קונטרס אבל משה – הספד על המהרי"ל דיסקין שנפטר באותה שנה בירושלים. קרעים וכתמים שונים, פגעי זמן. המעטפת מודבקת על הכריכה, קרועה ומעט חסרה. מצב כללי בינוני. 7. ספר מגן בעדי – מהדורה ראשונה תרס"ד | 1913. חלק ראשון השייך לספר מגיני ארץ, ספר הלכתי מאת רבי יחיא משה עבודי. תחריט יפה של למנצח בצורת המנורה. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $120
פריט מס' : 020

לוט ספרים שנדפסו בירושלים

1. ספר פטירת משה – תרנ"ז | 1897. ספר פטירת משה רבינו ע"ה והוא מדרש וזאת הברכה שלומדים באשמורת הוש"ר. ונלוה אליו פטירת אהרן הכהן... שטוב לאומרה ג"כ באשמורת הוש"ר... העתקת ביאור מעני פארסי ... שנוהגים בגלילות בוכארא לפרש ולדרוש בלשונם באשמורת ליל הנז'. סימני שימוש רבים, כתמים וקרעים, מקצם עם פגיעה קלה בטקסט, מצב כללי טוב – בינוני. 2. ספר חשק שלמה – תרס"ה | 1905. חוברת מיניאטורית ברכת המזון עם תפסיר, פזמונים ופתגמים עם העתקה לפרסית. שער קרוע וחסר עם דבק נייר, מצב כללי בינוני -טוב. 3. ספר נר נשמה – תרס"ד | 1904. והוא לימוד פרקי משניות לשנת האבל ויום השנה [יארצייט] ותפילות נוספות שונות. מצב כללי טוב. 4. ספר התקנות וסכמות ומנהגים הנוהגים פעה"ק ירושלם – תרמ"ג | 1883. תקנות ומנהגים של קהילת הספרדים בירושלים. נדפס בדפוס של יואל משה סלמון בירושלים. ספר היסטורי חשוב. נזקי עש, קרעים וכתמים רבים, דפים מנותקים, מצב כללי בינוני – טוב. 5. ספר כל המצווה חלק א' – תרנ"ה | 1895. ספר על מצוות שבין אדם למקום מאת רבי יעקב אורנשטיין, תלמיד המהרי"ל דיסקין, וראש ישיבת אהל משה בירושלים. עותק יפה ושלם. 6. ספר לבנת הספיר – מהדורה יחידה – תרע"ג | 1913. פירוש על מדרש הנעלם ותוספתא לספר הזוהר הקדוש. מאת "...רבי דוד בן רבי יהודה החסיד, בשנת ה'פ"ה ליצירה, נמצא טמון בבית מדרשו של הגביר.... שלמה מוסאיוב..." מבוא מאת רבי שלמה אהרן וורטהיימר המסביר את ערכו וחשיבותו של הספר ומחברו. נקבי עש וקרעים קלים, מצב כללי טוב. כריכה מקורית במצב טוב. הקדשה: ...מאת חו"ר ישיבת ק"ק מכוונים 'רחובות הנהר'... לכבוד... יוסף חיים... בן הרב הגדול כמוהר"ר מ"ו שלום..." עם חותמת של הישיבה.
החל מ $120
פריט מס' : 021

ספר משנה תורה להרמב"ם חלק שני. ראגאדין ויניציאה ש"י | 1550.

ספר משנה תורה להרמב"ם חלק שני שנדפס בדפוס בראגאדין בויניציאה ש"י | 1550. חתימות בעלות ורישומים שונים לא נבדקו. נזקי עש, דפים ראשון חסרים בשוליים, כתמים ופגעי עבר שונים, כרוך מחדש, מצב כללי בינוני. 1, שצד - תשסז דף.
הפריט נמכר ב $1000 החל מ $500
פריט מס' : 022

ספר מאמץ כח – ויניצאה שמ"ח | 1588

ספר מאמץ כח, דרשות והספדים מאת רבי משה אלמושנינו בעל "תורת משה", שער חסר ומשוקם, נזקי עש, כתמי מים שונים, מצב כללי בינוני. חתימת בעלות בסוף הספר: צבי הירש גינצבערג מזלאטופול.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $200
פריט מס' : 023

ספר זוהר חדש ומדרש הנעלם – ויניציאה תי"ח | 1658

ספר זוהר חדש ומדרש העלם, שנדפסו בדפוס בראגאדין בונציה, והוגהו ע"י רבי משה זכות (הרמ"ז). שערים ודפים מנותקים, נזקי עש, כתמי זמן רבים. ללא כריכות, חסרים בסוף כ-15 דפים. מצב כללי בינוני – גרוע.
החל מ $200
פריט מס' : 024

מעשה טוביה מהדורה ראשונה – ויניציאה תס"ז | 1707 עותק יפה

ספר מעשה טוביה, הנחשב לספר הרפואה העברי הראשון, אסטרונומיה ומחקר, רפואה ואנטומיה, מרבי טוביה כ"ץ הרופא. מהדורה ראשונה, עם ציורים ותרשימים רבים, פורטרט של המחבר מעבר לשער, איור גוף האדם ואיבריו הפנימיים. הסכמת רבי דוד אופנהיים ורבני ונציה. שירי תהילה למעלת המחבר והספר. רישומי בעלות שונות. כתמים וקרעים קלים, השלמות מצולמות של 2 דפים חסרים. כרוך בכריכת עור מפוארת עם הטבעות זהב.
החל מ $3000
פריט מס' : 025

ספר מעשה חושב מהדורה ראשונה – ויניצאה תע"ו | 1716

ספר מעשה חושב, על מלאכת המשכן ע"פ הסוד ספרו הראשון אותו הדפיס בחייו המקובל רבי עמנואל חי ריקי (ה'תמ"ח - תק"ג | 1688-1743), אחד מגדולי המקובלים ומפיצי תורת האריז"ל, נודע בעיקר על שם ספרו "משנת חסידים" הנחשב לאחד מספרי היסוד בלימוד הקבלה. בצעירותו היה מלמד בטריאסט שבאיטליה, כדי להמחיש לתלמידים את סיפור המקרא על מלאכת המשכן וכליו הוא יצר דגם מקרטון של המשכן וכליו. בעקבות זאת הוא כתב את ספרו זה "מעשה חשב" לבאר את מלאכת המשכן. המחבר תיקן את כתב ידו פעמים רבות ולכן קראו בשם מהדורא בתרא. בתחילת הספר פירוש של המחבר על סימני סדר פסח. לו דף. 21 ס"מ. כריכה חדשה ומהודרת. נזקי עש רבים עם פגיעה בטקסט. כתמי מים רבים. מצב כללי בינוני – טוב. חתימת בעלות: "דוד עבו".
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100