ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 13 - 07.03.2017

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 051

תלמוד בבלי מינכן תש"ט – סט שלם.

תלמוד בבלי, בהוצאת ועד ההצלה של אגודת הרבנים בגרמניה לאחר מלחמת העולם השניה, מינכן תש"ט. מהדורת התלמוד בבלי בשלמות שיצאה לראשונה אחרי המלחמה. סט שלם – 19 כרכים. 39 ס"מ. בכל כרך שני שערים, שער הראשון בצבע צהוב, עם ציורים מהמחנות וכיתובים "מחנה העבודה באשכנז בימי הנאצים". "כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פיקודיך". דפים מנותקים. כריכות מקוריות חלקם משוקמות בשיקום לא מקצועי. בלאי. מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $1100 החל מ $300
פריט מס' : 052

תלמוד בבלי בכרך אחד. ניו יורק תרע"ג. | 1913.

ש"ס תלמוד בבלי, כולו בכרך אחד, הוצאת ניו יורק תרע"ג. עימוד שונה, עם פירוש רש"י בלבד ללא תוספות. דפוס סטריאוטיפי של אחת מהוצאות ברדיטשוב עם ההוספות המיוחדות להוצאה זו. כרך עב כרס מאוד. כרוך בכריכת חדשה. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $170 החל מ $100
פריט מס' : 053

חידושי בבא בתרא מהרב הגדול הרמבן – בומבירגי ויניציאה רפ"ג | 1523

ספר חידושי הרמב"ן - רבינו משה בן נחמן על מסכת בבא בתרא כולל דינא דגרמי בסופו, עותק מרשים ויפה, כרוך מחדש בכריכת חצי עור. שלשת הדפים האחרונים חסרים ומשוקמים. בדפים האחרים שיקומים קלים בעיקר בקצוות. כתמי זמן קלים. קטז דף. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $3000
פריט מס' : 054

ספר עיקרים – ויניציאה ש"ד | 1544

ספר עיקרים, לרבי יוסף אלבו, על עיקרי האמונה ויסודות הדת בארבעה מאמרים. קעא דף. חתימות בעלות: שלמה סגל גולדשמידט. שיקומים קלים, קרעים קלים וכתמים שונים. מצב כללי טוב. כרוך מחדש בכריכת עור מפוארת.
החל מ $1000
פריט מס' : 055

ספר תנ"ך מקראות גדולות יהושע – מלכים ב' – דפוס דניאל בומבירגי ונציה ש"ז | 1547

ספר תורה נביאים וכתובים 'מקראות גדולות' עם פירוש רש"י, רד"ק ורלב"ג כרך שני: 42-41 ס"מ. [1] רלד-תמא. מהדורה שניה, על פיה נדפס התנ"ך עד היום. דפים קרועים וחסרים, נזקי עש רבים, פטריה, כריכה בלויה, מצב כללי גרוע מאד.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 056

ספר מאמר השכל – קרימונה שי"ז | 1557

ספר מאמר השכל, על טעמי המצוות ומניינם, מאת רבי אליעזר בן נתן ממגנצא (הראב"ן - ד'תת"נ – ד' תתק"ל | 1090-1170), מבעלי התוספות. שער חסר ומודבק עם כתב יד מעניין. קרעים שונים מודבקים בחלקם עם פגיעה בטקסט. כריכה מנותקת. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $200
פריט מס' : 057

משניות מסדר קדשים עם איורים – מנטובה שכ"ב | 1562

ספר משניות מסדר קדשים עם פירוש הרמב"ם וברטנורה, שנדפס במנטובה בשנת שכ"ב. עם עם איורים של המנורה לחם הפנים ועוד וצורת המשכן בדף האחרון, המפה חסרה, נזקי עש רבים, כתמים ונזקי עבר שונים. כריכה בלויה. קכב, [1] דף. מצב כללי בינוני – גרוע.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $180
פריט מס' : 058

ספר עקדת יצחק. וינציה שכ"ה | 1565. עותק חסר.

ספר עקדת יצחק על התורה לרבי יצחק בן משה ערמה. וינציה שכ"ה - 1565. חסר שער ודף ראשון. מתחיל מדף ב' עד הסוף דף ש"נ. דפים ראשונים עד דף כ' קרועים עם פגיעה בטקסט. כריכת עץ מחופה עור משוקמת בשדרה באופן לא מקצועי נקבי עש בדפים האחרונים. מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $120
פריט מס' : 059

תנ"ך ויניציאה חלק ראשון תורה – ונציה שכ"ח | 1568 חסר עם השלמות מיוחדות בכתב יד תימני

תנ"ך וניציאה, חלק ראשון, תורה עם פירוש רש"י, אבן עזרא ועוד. דפים שלמים שהיו חסרים הושלמו בכתב יד בעיצוב דומה לשאר דפי הספר, במקומות מסוימים עם עיטורים שונים, כתב יד ייחודי ומעניין. חתימות ורישומים שונים בכתב יד תימני וערבית שלא פוענחו. קרעים ונזקי עש רבים מאד. דפים חסרים. מצב כללי בינוני, כרוך מחדש.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $250
פריט מס' : 060

ספר משנה תורה לרמב"ם חלק שני מהדורה ראשונה עם מגיד משנה וכסף משנה - ויניציאה של"ד | 1574

חלק שני של "ספר משנה תורה היא היד החזקה להרמב"ם, עם השגות הראב"ד ומגיד משנה ועם כסף משנה לגאון המופלא כמהר"ר יוסף קארו נרו". מהדורה ראשונה של הרמב"ם שנדפס עם פירושו של המחבר רבי יוסף קארו עוד בחייו בונציה, כרוך בכריכת קלף עתיקה עם כיתוב בלועזית בשדרה, נזקי עש רבים, גם בכריכה. דפים מנותקים, הדבקה על דף השער מתחתיה כיתוב שלא נבדק. הגהות שונות לא נבדקו. כתמים ופגעי זמן שונים. מצב כללי בינוני - גרוע. 10, ריט דף.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $400
פריט מס' : 061

ספר תהילים עם פירוש מאיר תהילות – ויניציאה ש"נ | 1590 עותק חסר

ספר מאיר תהילות, תהילים עם ביאורו של רבי מאיר ערמה, (בנו של רבי יצחק עראמה "בעל העקידה" על שם ספרו "עקידת יצחק". מחכמי ספרד בדור הגירוש). שער ומס' דפים בתחילת הספר חסרים, כרוך בכריכת חצי עור מפוארת. נקבי עש, קרעים וכתמים קלים שונים. מצב כללי טוב.
החל מ $400
פריט מס' : 062

סט כל 5 ספרי האלשיך על מגילות [אחד מהם חסר] - מהדורה ראשונה ויניצאה שס"א-ו | 1601-6.

כרך אחד עם חמשת ספריו של רבי משה אלשיך (האלשיך הקדוש ה'רס"ז – ה'ש"ס | 1507-1600) כפי שנדפסו לראשונה ע"י רבי חיים אלשיך בנו של המחבר כשנה לאחר פטירת המחבר, בדפוס די גארה בויניצאה. 1. עיני משה ביאור על מגילת רות – שס"א | 1601. שני דפים בתחילת הספר בכתב יד, מתחיל מדף ו עד דף מו [1]. 2. שושנת העמקים ביאור מגילת שיר השירים – מהדורה שניה שס"ו | 1606. ס דף. 3. דברים נחומים ביאור מגילת איכה – שס"א | 1601. לח [1] דף. 4. דברים טובים ביאור מגילת קהלת – שס"א | 1601. לה [צ"ל מא], [1] דף.. 5. משאת משה – שס"א | 1601. פד דף. חסרים 2 הדפים עם המפתחות בסוף. עם איורים בתחריטי עץ, של מרדכי, אחשורוש, אסתר והמן, סעודת פורים ומשלוח מנות. נזקי עש רבים, דפים מנותקים. ללא כריכה, הגהות. מצב כללי בינוני - גרוע.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500
פריט מס' : 063

ספר מראות הצובאות – ויניצאה שס"ג | 1603 – עותק חסר היה שייך לביהכנ"ס אלכחלאני

ספר מראות הצובאות, פירוש על נביאים ראשונים, מאת רבי משה אלשיך (האלשיך הקדוש ה'רס"ז – ה'ש"ס | 1507-1600), נדפס בדפוס די גארה בויניציאה. עותק חסר, עד דף קכ"ז ועוד דפים נוספים בתוך הספר. נזקי עש, דפים מנותקים, כתמים שונים, ללא כריכה. מצב כללי בינוני. בשער הספר הקדשה מעניינת בכתב יד תימני שהספר הוקדש לבית הכנסת אלכחלאני. בשנת תרע"ד (1914) פרצה מחלוקת בצנעא על היחס לתורת הקבלה ולמנהגים ברוח תורה זו. מחלוקת זו גרמה לפילוג של הקהילה בצנעא לשני מחנות, עיקשים ודרדעים, בשל מחלוקת זו בית הכנסת אלכחלאני בצנעא התפלג ובהוראת הממשלה בשנת תרצ"ג (1933) בית הכנסת נסגר והרב עמרם קורח ערך רשימה של נכסי וספרי בית הכנסת אותם חילקו בין המחנות [ראה: בתי כנסת בתימן עמ' 311 והלאה, מצורפת שם רשימה של הספרים, בהם גם ספר זה].
הפריט נמכר ב $160 החל מ $120
פריט מס' : 064

ספר התרומות – פראג שס"ה | 1605 עם כריכת העץ המקורית

ספר התרומות, חידושים הלכתיים על דיני ממונות מאת רבי שמואל בן רבי יצחק הסרדי מגדולי חכמי ספרד, תלמיד חבר לרמב"ן אותו הוא מזכיר בספרו זה הנחשב לספר יסוד בהלכות שטרות, הלוואות ודיני ממונות. כריכת עץ מקורית בלויה, נזקי עש, כתמים ופגעי זמן שונים. מצב כללי בינוני. קה דף.
החל מ $1200
פריט מס' : 065

לוט כל חלקי ספר הלבוש שנדפסו בויניציאה, ש"פ | 1620

כל ארבעת חלקי ספר הלבוש של רבי מרדכי יפה שנדפסו בדפוס ייואני קאיון בויניצאה בשנת ש"פ. כרך א': 1. לבוש התכלת חלק ראשון טור אורח חיים. רא, [2] דף. בטעות נכרך בסוף דף מפתחות של חלק שלישי. 2. לבוש עטרת זהב טור יורה דעה, והוא הלבוש השלישי. עד דף קמה, משם ואילך כולל המפתחות הושלם בכתב יד. חתימת בעלות: "יוסף בן יוסף אשיאו" וחתימה נוספת לא מפוענחת. כרך ב': 1. ספר לבוש הבוץ והארגמן טור אבן העזר, והוא הלבוש הרביעי. פז דף. 2. לבוש עיר שושן טור חושן המשפט, והוא הלבוש החמישי. קסב,[2] דף. חתימת בעלות: "לי למקנה ומהא-ל יתברך למנה יעקב מדינה". נזקי עש רבים, כתמים, קרעים ופגעי זמן שונים, מצב כללי בינוני. כרוך מחדש.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $400
פריט מס' : 066

ספר הלבוש לרבי מרדכי יפה פראג. שפ"ג | 1623. עותק חסר

ספר הלבוש של רבי מרדכי יפה שנדפס בפראג בשנת שפ"ג- 1623. הספר חסר שער ומתחיל בדף ב' עד הסוף דף קצ"ב. החלק השני שער פגום וחסר בשיקום לא מקצועי. ומסתיים בסופו בדף ק"ח. דפים מנותקים. כריכת עץ מחופה עור פגומה מהתקופה. מצב בינוני סביר.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $150
פריט מס' : 067

ספר CONCORDANTIAE BIBLIORUM קונקורדנציה לתנ"ך – באזל שצ"ב | 1632

ספר CONCORDANTIAE BIBLIORUM – קונקורדנציה לתנ"ך, שנדפס בשנת mdcxxxii (שצ"ב | 1632) ע"י יוהן בוכסטורף בדפוס לודביג קניג בבאזל. [10], [456] דף. בלשון הקודש ובלועזית. כרוך בכריכה חדשה. נקבי עש וקרעים קלים, מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $200
פריט מס' : 068

מדליה לזכר הרב יצחק אלחנן ספקטור. קובנה. סוף המאה ה-19.

מדליה לזכר הרב יצחק אלחנן ספקטור רבה הראשי של קובנה (1817-1896), על המדליה חריטה עם דיוקנו של יצחק אלחנן ספקטור והכיתוב: "הרב הגאון ר' יצחק אלחנן שפקטאר". בגב המדליה: קברו של ר' יצחק אלחנן וכיתוב "תמונת קבר הרב הגאון ר' יצחק אלחנן שפקטאר" ותאריכי לידתו ופטירתו. קוטר: 23 מ"מ. שחוק מעט. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 069

גלויה נדירה ולא מוכרת עם צילום של "החפץ חיים שליט"א" נדפסה בחייו עם דיוקנו המפורסם

גלויה נדירה, ייחודית ולא מוכרת של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל "החפץ חיים" (תקצ"ח - תרצ"ג | 1838-1933). דיוקנו המפורסם של מרן גדול הדור, אשר בעבר הטילו ספקות במהימנותו מכיוון שלא נודע מקורו, נראה בגלויה מצולם עם כיתוב מתחתיו: "רשכבה"ג מורינו ורבינו צדיק הדור הגא[ון] ר' ישראל מאיר הכהן שליט"א בהמ"ח חפץ חי[ים]". 9X14 ס"מ. נקבי עש קלים, כתמים קלים ושרבוט בעפרון. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $180
פריט מס' : 070

גלויה נדירה ולא מוכרת עם צילום של "האדמו"ר מחלם" נכדו של המגיד הקדוש מטריסק

גלויה נדירה, ייחודית ולא מוכרת של רבי משה יהודה לייב טברסקי (תרל"ג - תרצ"ז | 1873-1937) האדמו"ר מחלם, בן של רבי מנחם נחום האדמו"ר מטריסק, בנו וממלא מקומות של המגיד הקדוש רבי אברהם טברסקי מטריסק. כיהן בבסלוב ולאחר פטירת דודו רבי מרדכי מקוזמיר רבים מחסידיו פנו אליו והוא הקים את חצו מחדש בעיר חלם. היה מפורסם בתפילותיו הנלהבות, דברי תורתו נקבצו בספר "אמרי מ"י" על בראשית ושמות, (ורשה תרצ"ח | 1938). על גבי הצילום מופיע הכיתוב: "תמונת הרה"צ ר' משה יהודה לייב זצוק"ל בהרה"צ ר' מנחם נחום טווערסקי מטריסק שנלב"ע ביום כ"ה תמוז תרצ"ז". מצב טוב מאד.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 071

לוח מתכת עם עבודת תבליט של גלגל המזלות. תחילת המאה ה-20.

לוח מתכת מוצמד על עץ עם עבודת תבליט של ואיורים של המזלות. מידות נטו: 23X24 ס"מ. תחילת המאה ה-20. מצב בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 072

גלופה נחושת עם תחריט למנצח בצורת המנורה. תחילת המאה ה-20.

גלופה היסטורית נחושת עם תחריט למנצח בצורת המנורה. כלי המקדש. נשרים ועוד. ירושלם. תחילת המאה ה-20. גובה מקסימלי: 7 ס"מ. נתונה בתוך אריזת קרטון ועליו הדפסת המנורה מגלופה זו. מצב טוב. מקור: אוסף פרטי.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $120
פריט מס' : 073

לוט 3 גלופות היסטוריות של הכותל המערבי. מגדל דוד וקבר רחל. תחילת המאה ה-20.

לוט 3 גלופות היסטוריות נחושת של תחריט הכותל המערבי. מגדל דוד וקבר רחל. תחילת המאה ה-20. גובה מקסימלי: 17 ס"מ. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $150
פריט מס' : 074

לוט 5 שנה טובה פופ אפ. גרמניה. המחצית הראשונה של המאה ה-20.

לוט 5 שנה טובה (פופ אפ) צבעונים עם סצינות חתונה. בר מצווה. ועוד. תוצרת גרמניה שנות ה-30 לערך. מידות בממוצע: 10/18 ס"מ. 2 מהם עם פגמים והדבקת דבק. מצב כללי טוב. מקור: אוסף פרטי.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 075

מגילת אסתר זהב 18 קרט מיניאטורית. ישראל. המאה ה-20.

מגילת אסתר מיניאטורית עשויה זהב 18K בעבודת פליגרן. כולל מגילה מודפסת על נייר מיניאטורית תואמת. במרכז הבית מגן דוד וכיתוב ציון בעבודת אימייל. גובה: 10 ס"מ. משקל הבית נטו כ-15 גרם. פגם קל במגן דוד. מצב כללי טוב. מקור: אוסף פרטי.
הפריט נמכר ב $1400 החל מ $400