ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 13 - 07.03.2017

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

לוט 2 ספרים מדפוס ויניצאה: ספר שו"ת הרדב"ז חלק ראשון – ויניצאה תק"ט | 1749 / ספר מעשה רוקח מהדורה ראשונה – ויניצאה תק"ב | 1742

ספר שאלות ותשובות הרדב"ז חלק ראשון. לרבי דוד בן שלמה אבן זמרא, הרדב"ז (ה'רל"ט – של"ד | 1479-1573) אב"ד ומנהיג יהדות מצרים. שער משוקם ומודבק, דף אחרון מודבק ומעט חסר, נזקי עש קלים בעיקר בדפים הראשונים, מצב כללי מצוין. כרוך בכריכת בד חדשה מוטבעת. [2],קכט דף. חתימת בעלות בשער. ספר מעשה רוקח, חידושים על הרמב"ם מאת רבי מסעוד חי רוקח (ה'ת"נ - תקכ"ח | 1690-1768), של טריפולי, לאחר שיצא כשד"ר מארץ ישראל אליה עלה מעיר מולדתו איזמיר, בני העיר טריפולי ביקשוהו להישאר במחיצתם והוא נעתר. חלק זה מספרו שעל שמו התפרסם נדפס בחייו. חתימת בעלות "יחיאל יהודה שלזינגר". קרעים קלים בשער, קמטים, קרעים קלים וכתמים שונים. מצב כללי טוב מאד, כריכה חדשה מוטבעת. [8],רפו דף.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 027

לוט ספר מסעות רבי בנימין - ורשה תר"ד | 1844 / ספר אור עולם – ורשה תר"ב | 1842

ספר מסעות רבי בנימין, לרבי בנימין מטודלה – ורשה תר"ד | 1844. כד דף. קרע קל בדף השער. כרוך יחד עם ספר אור עולם, חיבור על מדעי הטבע מאת רבי יהודה לייב מרגליות, אב"ד ק"ק בוזנאב בעל מחבר: קרבן ראשית ועוד. – ורשה תר"ב | 1842. כד דף. מצב כללי טוב. חותמות בעלות: משה סלונים – כפר חב"ד, הרב משה שלמה סלונים – מחשובי חסידי חב"ד מנהל רשת אוהלי יוסף יצחק ומנהל לשכת עזרת אחים.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $100
פריט מס' : 028

ספר הברית עם דף הצנזור - ברין תקנ"ז | 1797.

ספר הברית, מהדורה ראשונה של הספר שיצאה ע"י המחבר בעילום שמו. קבלה, מוסר, חכמת הטבע, רפואה ופילוסופיה, מאת רבי פנחס בן אליהו מוילנא. בעותק שלפנינו לפני דף השער נדפס דף אישור הצנזור משנת 1799 בגרמנית, שנוסף לחלק מהעותקים. [4], סח, ע-קכח, סו, [4] דף. כריכה קדמית ודף הצנזור מנותקים, ללא שדרה. נקבי עש, כתמים, מצב כללי טוב. חתימת בעלות לא מזוהה בדף השער.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 029

ספר זמרת עריצים – שירים לכבוד נפוליאון – מנטובה תקס"ז | 1807

ספר זמרת עריצים, קול קורא של רבני הסנהדרין הגדולה [אותה הקים נפוליאון בפריז] לכל קהילות ישראל, הקורא להתפלל לנצחונו של הקיסר מלחמותיו, ושירים לכבודו של נפוליאון בונפרטה בעברית, עם תרגום לאיטלקית. 43 עמ'. ללא המעטפת, כרוך מחדש. כתמים קלים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $120
פריט מס' : 030

לוט 2 כרכים משנה תורה לרמב"ם – אמשטרדם תס"ב | 1702

לוט 2 כרכים של ספר משנה תורה – היד החזקה להרמב"ם שנדפסו באמשטרדם. חלק א': [9],שכז,[4], (בסופו נכרך ספר לחם משנה על הרמב"ם, שנדפס באמשטרדם בשנת תס"ג | 1703. - חלק ראשון [3],מט דף) חלק ד': [1],שט,[13] דף. שערים פגומים מעט, נזקי עש, קרעים שונים, כתמי זמן, כריכות חדשות מצב כללי בינוני - טוב. חתימות בעלות שונות, בהם מזוהות: "גואל אחרון דוד דיין ס"ט, גואל אחרון הצעיר דוד בכרהש מרסייא המכונה בובו".
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 031

ספר משנה תורה לרמב"ם חלק שלישי – ברדיטשוב תקע"א | 1811

ספר משנה תורה והוא היד החזקה לרמב"ם, שנדפס בדפוס שמואל מדפיס סג"ל בעיר ברדיטשוב. מודפס על נייר כחול, כריכה חדשה, נזקי עש וכתמים מים שונים, מצב כללי טוב מאד. 2 דפים אחרונים חסרים.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 032

ספר משנה תורה להרמב"ם, חלק שלישי, אמשטרדם. תס"ב | 1702.

ספר משנה תורה להרמב"ם, חלק שלישי, שנדפס באמשטרדם בשנת תס"ב - 1702. השער הראשון חסר. [1], שסח, [10] כולל דף עם תחריטים של "צורות מכלאי זרעים וכלאי הכרם". כרוך עם לחם משנה חלק שלישי על הרמב"ם שנדפס באותו דפוס בשנת תס"ג | 1703. נד דף. נזקי עש וקרעים קלים, מצב כללי טוב, כרוך בכריכות חדשות.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $200
פריט מס' : 033

מסכת בבא קמא. פרנקפורט. ת"פ - 1720. כריכת עץ מחופה עור מקורית.

מסכת בבאר קמא פרנקפורט. ת"פ - 1720. כריכת עץ מחופה עור מקורית מנותקת עם שרידי אבזמים. נקבי עש קלים. מצב בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $100
פריט מס' : 034

שו"ת מהר"י מטראני – פיורדא, תקכ"ח | 1768.

שו"ת מהרי מטראני (מהרי"ט) חלק שני לרבי יוסף מטראני. פיורדא, [תקכ"ח 1768]. [1], קמה, [2] דף. 33 ס"מ. כתמים קלים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 035

ספר דקדוק אליהו – מהדורה ראשונה – ווילנא והוראדנא תרצ"ג | 1833

ספר דקדוק אליהו, כללים על חכמת הדקדוק על הניקוד וטעמים ופעלים מהגאון האמיתי רשכבה"ג מהו' אליהו מווילנא זצוק"ל [הגאון מוילנא – הגר"א]. [2], כד, [2] דף. נזקי עש קלים, סימני שימוש, כתמי זמן שונים. חתימות בעלות שונות – לא נבדקו. כריכה מקורית בלויה מעט. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 036

ספר שאילתות דרב אחאי גאון, עם פירוש שאילת שלום, דיהרנפורט, תקמ"ו - 1786. מהדורה ראשונה

ספר שאילתות דרב אחאי גאון, עם פירוש שאילת שלום וראשון לציון מר' ישעיה ברלין-פיק, מהדורה ראשונה שהודפס פירוש זה, דיהרנפורט, תקמ"ו. (58 דף) הגהות לימודיות שונות בעפרון. פגמים ושיקומים לא מקצועיים בשולי השער. נזקי עש. מצב כללי בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 037

ספר מכלל יופי - אמשטרדם תמ"ד | 1684

ספר מכלל יופי, חידושים על תנ"ך מאת רבי שלמה בן מלך, עם תוספת לקט שכחה לרבי יעקב אבנדאנה. [4],קך [צ"ל רך] דף. קרעים וכתמים קלים, כריכת קלף ישנה. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $120
פריט מס' : 038

ספר המפואר דרשות רבי שלמה מולכו – אמשטרדם תס"ט | 1709

ספר המפואר, דרשות על דרך הסוד מאת רבי שלמה מולכו (ה'ר"ס בערך – ה'רצ"ג | 1500-1532). חתימת בעלות בשער. קמטים וכתמים קלים, חיתוכים לכריכה עם מעט חוסר בטקסט. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $100
פריט מס' : 039

ספר הגורלות אורים ותומים – בומביי תרמ"ו | 1886

זה ספר של אורים ותומים, ספר גורלות שנדפס בבומביי בהודו, עם טבלאות להטלות גורלות ושמות קודש עם אזהרה שלא לעשות זאת רק "לצורך גדול ודבר ההכרחי". קרעים וכתמים שונים, מצב כללי בינוני. רישומים שונים בדפים הראשונים והאחרונים.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $150
פריט מס' : 040

ספר ברית אברהם שהיה שייך למוהל עם מגן ברית מכסף בפנים הכריכה

ספר ברית אברהם, תפילות, בקשות וסדר היום לליל שימורים וליום הברית, "הובא לביה"ד ע"י החכם הנכבד וכו' מו' שלמה המכונה באבא ג'אן פינחסוף" – ירושלים תר"ע | 1910. דף אחרון מנותק, קרעים והדבקות שונות, סימני שימוש רבים. מצב כללי בינוני – טוב. בפנים הכריכה הקדמית קשור מגן מילה מכסף, חתום: 875.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 041

לוט ספר מסעות רבי בנימין - ורשה תר"ד | 1844 / ספר אור עולם – ורשה תר"ב | 1842

ספר מסעות רבי בנימין, לרבי בנימין מטודלה – ורשה תר"ד | 1844. כד דף. קרע קל בדף השער. כרוך יחד עם ספר אור עולם, חיבור על מדעי הטבע מאת רבי יהודה לייב מרגליות, אב"ד ק"ק בוזנאב בעל מחבר: קרבן ראשית ועוד. – ורשה תר"ב | 1842. כד דף. מצב כללי טוב. חותמות בעלות: משה סלונים – כפר חב"ד, הרב משה שלמה סלונים – מחשובי חסידי חב"ד מנהל רשת אוהלי יוסף יצחק ומנהל לשכת עזרת אחים.
החל מ $100
פריט מס' : 042

ספר עמר נקה – צ'רנוביץ תרי"ז | 1857

ספר עמר נקה "ר"ת רבינו עובדיה מברטנורא נקי קדוש אמת", חיבורו של רבינו עובדיה מברטנורה על פירושו של רש"י על התורה. שנדפס בטשרנוביץ. [2], ה-כו, כב, טו, [1], יב, י דף. נזקי עש, כתמים קלים, חותמת בעלות: "הרבנות הראשית בממשלה טורקיה איסטנבול". דף אחד קרוע וחסר. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 043

ספר שפע טל לברכה ללא מקום ושנת דפוס – כנראה ורשה תר"ל | 1870 בערך

ספר שפע טל לברכה, מפתח לתורת הקבלה מאת רבי שבתי שעפטיל הלוי הורוויץ (ה'שכ"ו – שע"ט | 1566-1619), מגדולי חכמי פראג, נודע כמקובל וכרופא. העותק שלפנינו נדפס ללא מקום ושנת דפוס, בשער נעתק מקום ההדפסה ופרט השנה משער המהדורה הראשונה של ספר זה: האנוויאה (הנאו) שע"ב (1612), ככל הנראה נדפס בורשה בשנת תר"ל (1870) לערך. תרשימים קבליים רבים לאורך הספר. חתימת בעלות: קנין כספי הצעיר ניסים מאמו מחפוד. נזקי עש, קרעים והשלמות בכתב יד. מצב כללי בינוני – טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 044

ספר הכוזרי עם תרגום ללטינית – באזל ת"כ | 1660

ספר הכוזרי, בלשון הקודש עם תרגום לטיני, עמודה מול עמודה. [50], 455, [29] עמ'. כריכת קלף. מעט כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 045

לוט 2 ספרים על התורה ב-3 כרכים

1-2. ספר המדרש והמעשה מרבי יחזקאל ליבשיטץ מפלאצק [פולין], נשיא אגודת הרבנים בפולין. דרשות על חמישה חומשי תורה. בראשית עד במדבר כרוכים בשני כרכים. כריכות מנותקות. פגעי זמן, נקבי עש וכתמי מים. מצב כללי טוב. 3. ספר תבואות אדמה, דרשות על התורה מרבי אלטר משה אהרן לוי אב"ד דאמבראווא – גורני [פולין]. חלקים בראשית עד במדבר כרוכים בכרך אחד. פגעי זמן, נקבי עש וכתמי מים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 046

ספר פתח השער שמן זית זך מהדורה יחידה – שאלוניקי תקל"ט | 1779 ספר נדיר

פתח השער זה ספר שמן זית זך. הספר "שמן זית זך" מהמקובל רבי שלמה מולכו, ביאורים על הספר רחובות הנהר - נהר שלום מהמקובל ר' שלום שרעבי הרש"ש). ספר נדיר. [5], קנד, [1] דף. 22 ס"מ. נקבי עש. כתמי מים ופגעי זמן. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 047

לוט 5 ספרים במהדורת סטנסיל של ספרי "בעל הסולם" – מהדורה ראשונה

מהדורת סטנסיל של ספרי רבי יהודה לייב אשלג בעל הסולם, כפי שהכין לחוג תלמידיו ומקורביו במהדורה ניסיונית לפני מסירתם לדפוס. לספרים יש שער מודפס והפנים בסטנסיל. 1-2. ספר תלמוד עשר הספירות, שני כרכים שיעורים א-י"ג, עם הקדמה והסכמות של הראי"ה קוק, הרי"ח זוננפלד, רבי חיים שאול הכהן דוויך ומקובלים נוספים. ירושלים תרצ"ז | 1937. 3. ספר תלמוד עשר הספירות, שיעור ט"ז, הוצאה שניה - תרצ"ט | 1939 4. ספר פתיחה לחכמת הקבלה ונלווה אליו בסופו ספר האילן הקדוש. מהדורה יחידה, עפ"י וינוגרד: " בשכפול. לא הופיע יותר" ירושלים תש"ג | 1943 5. ספר בית שער הכוונות להאריז"ל עם ביאור אור פשוט לבעל הסולם, חלק א' – ירושלים תש"א. מצבים משתנים, כריכות בלויות ומנותקות. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 048

לוט 10 כרכים מהדורה ראשונה של ספר כף החיים

מהדורה ראשונה מספריו של ברי יעקב חיים סופר, הנודע על שם ספרו זה. כל החלקים נדפסו בחיי המחבר. 1. או"ח חלק א' – ירושלים תרס"ה | 1905 2. או"ח חלק א' – ירושלים תרפ"ט | 1929 3. או"ח חלק ב' – ירושלים תרע"ג | 1913 4. או"ח חלק ג' – ירושלים תרע"ה – 1915 5. או"ח חלק ד' – ירושלים תר"פ | 1920 6. או"ח חלק ה' – ירושלים תרפ"ד | 1924 7. או"ח חלק ו' – ירושלים תפר"ח | 1928 8. או"ח חלק ז' – ירושלים תרצ"א | 1931 9. או"ח חלק ח' – ירושלים תרצ"ג | 1933 10. יו"ד חלק א' – ירושלים תרצ"ו | 1936
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 049

ספר בן יהוידע חלקים א' וב' מהדורה ראשונה – ירושלים תרנ"ח-ט | 1898-9 העותק של בנו של בעל הסולם רבי ברוך שלום הלוי אשלג

ספר בן יהוידע, חידושים על אגדות הש"ס, מאת רבי יוסף חיים מבגדד (הבן איש חי – תקצ"ה – תרס"ט | 1835-1909) כרך אחד עם חלק ראשון ושני. שער נפרד לכל חלק בדיו מוזהבת. חלק א': על מסכתות ברכות ושבת. [2], נט; מז, [2] דף. חלק ב': על מסכתות עירובין, פסחים, יומא, ראש השנה, סוכה, ביצה. [2], צג, [1] דף. נקבי עש רבים, קרעים וכתמים קלים. מצב כללי בינוני – טוב. בשדרת הכריכה הטבעה מוזהבת: "ברוך שלום הלוי". ככל הנראה מדובר בהאדמו"ר מאשלג רבי ברוך שלום הלוי אשלג (תרס"ז – תשנ"ב | 1907-1991) אדמו"ר ומקובל, בנו בכורו וממשיך דרכו של הרב יהודה לייב הלוי אשלג, בעל "הסולם".
החל מ $150
פריט מס' : 050

לוט מהדורות יחידות שנדפסו בהונגריה טרום מלחמת העולם השניה

1. ספר דרכי ציון – מהדורה יחידה – פרשבורג תרפ"ב | 1922. דרושים לפרשת צו ומשנת בן עזאי וכו', "חיברו גאון גדול ממאה העברה לא נודע שמו... הצלתיו משיני העש שנאכלו בו...". כב דף. כרוך מחדש מצב כללי טוב מאד. 2. ספר קנין חדש – מהדורה יחידה – בודפשט תרפ"ג | 1923. חידושים על כתובה דאירכסא וספר אבידת רבו הספד על רבי אליעזר דייטש אב"ד באנהארד, חיברו רבי מרדכי פארהאנד דמו"צ נייטרא. פ, [1] עמ'. כרוך מחדש, מצב כללי טוב מאד. 3. ספר דרך הנשר ותורת אמת – מהדורה יחידה – סאטמר תרפ"ח | 1928. חידושים מרבי נתן אדלר רבו של בעל "החתם סופר". 4, סח עמ'. כרוך מחדש מצב כללי טוב מאד. 4. ספר דרך הנשר ח"ב תורת אמת – מהדורה יחידה – גאלאנטא תרפ"ח | 1928. חלקו השני של הספר שממוספר כאן 3 - חידושים מרבי נתן אדלר רבו של בעל "החתם סופר". פו [2] עמ'. כרוך מחדש מצב כללי טוב מאד.
החל מ $150