ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 12 - 21.12.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 351

לוט 12 ספרי תניא שהודפסו במקומות מעניינים.

ספרי תניא שהודפסו במקומות מעניינים. 1. עין בוקק - ים המלח. תשס"ה - 2005. 2. מצדה. תשס"ו - 2006. 3. בית משפחת המחנך ר' סעדיה מעטוף מושב ברקת. תשס"ח - 2008. 4. ישוב קהילתי מתן. תשע"ב - 2012. 5. צה"ל מוצב צבאי חזקה. תשע"ג - 2013. (מאתים שנה להסתלקות האדמו"ר הזקן). 6. אהל משה חב"ד בקניון רחובות. תשס"ז - 2007. 7. בי"ס חב"ד בנות לוד. תשע"ג - 2013. (מאתים שנה להסתלקות האדמו"ר הזקן). 8. כנס גננות ממ"ד כפר חב"ד. תשע"ג - 2013. (מאתים שנה להסתלקות האדמו"ר הזקן). 9. בית חב"ד שכונת גני יער לוד. תשע"א - 2011. (מאתים וחמישים שנה להסתלקות הבעש"ט). 10. מטה פעילי חב"ד שע"י צעירי אגודת חב"ד כפר חב"ד. תשע"ו - 2016. שנת הקהל (מאה וחמישים שנה להסתלקות האדמו"ר הצ"צ). 11. בת ים. תשמ"ד - 1984. 12. כפר חב"ד. תש"מ - 1980. תשע"ג - 2013. (שנת המאה להולדת הריי"צ). מצבים שונים. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 352

לוט 12 ספרי תניא שהודפסו במקומות שונים בעולם.

ספרי תניא שהודפסו במקומות שונים בעולם. 1. קזבלנקה - מרוקו. תשל"ז - 1977. 2. רבאט - מרוקו. תשמ"ד - 1984. 3. חוברת 13 דפים ממחנה "צבאות ה'" ןפרצת ליובאוויטש" יפראן - מרוקו. תשמ"ד - 1984. 4. דעלהי אינדיא - הודו. - תשס"א - 2001. (שנת המאה להולדת הרבי). 5. רי דע זשאנירא - ברזיל. תשל"ט - 1979. 6. היכל מנחם בארא פארק - ארה"ב. (חג הגאולה י"ט כסליו) תשס"ח - 2008. 7. פיין איילאנד פלארידא - ארה"ב. (שנת הצדיק להרבי) תשנ"ב- 1992. 8. בארטאן פלארידא - ארה"ב. (שנת הצדיק להרבי) תשנ"ב- 1992. 9. פירס פלארידא - ארה"ב. (שנת הצדיק להרבי) תשנ"ב- 1992. 10. מערכת אוצר הספרים ב - 770. פיין איילאנד פלארידא - ארה"ב. בתקופת נשיאות הרי"צ עם הקדמה מהרבי תש"ז - 1947. 11. תניא עם תרגום לאנגלית מאת ר' ניסן מינדל. הודפס ב - 770. תשכ"ה - 1965. 12. תניא עם תרגום לצרפתית. הודפס ב - 770. תש"מ - 1980. 13. תניא עם תרגום לאיטלקית הודפס ב - 770. "נדפס לזכרון הצדקנית הרבנית מרת חנה ע"ה שניאורסון אימו של הרבי" - תשל"ד - 1974. מצבים שונים. מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 353

לוט 12 ספרי תניא שהודפסו במקומות שונים.

לוט 12 ספרי תניא שהודפסו במקומות שונים. 1. קיבוץ בית גוברין. תשמ"ד - 1984. 2. כפר אוריה. תשמ"ה - 1985. 3. קיבוץ גליל ים. תשמ"ד - 1984. 4. קרית נטפים. תשמ"ה - 1985. 5. גדרה. תשמ"ד - 1984. 6. מושב אורות. תשמ"ד - 1984. 7. אבן שמואל. תשמ"ד - 1984. 8. מושב ברקת. תשמ"ד - 1984. 9. חרוצים. תשמ"ה - 1985. 10. מצפה אביב גוש גשב. תשמ"ד - 1984. 11. רעננה. תשמ"ד - 1984. 12. ראש העין. תשמ"ד - 1984. מצבים שונים. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 354

שטר של 1 דולר מהרבי מחב"ד

שטר של 1 דולר שניתן ע"י הרבי ביום כ"ח אדר א' תשמ"ט, מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $180
פריט מס' : 355

לוט 3 שטרות של דולר 1 מהרבי מחב"ד.

לוט 3 שטרות של דולר אחד שחולקו על ידי הרבי מחב"ד במועדים שונים. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $1400 החל מ $770
פריט מס' : 356

כתב שד"ר לשליח כולל חב"ד חברון וירושלים רבי שאול ברימ"ט אשכנזי – תרי"ז | 1857. בתוספת המלצה בכתב יד קודשו וחתימתו של רבי חיים פלאג'י ועוד.

לפנינו כתב שד"רות נדיר שניתן לשד"ר רבי שאול ברימ"ט אשכנזי אבי משפחת שאולזון. הכתב משותף לעדת חב"ד בחברון ובירושלים, כפי שמופיע בכתב "נתאספנו יחד קבצנו קהל כל פינות כוללים קדש אשר בשתי ערי ק' [קודש] ירושלם וחברון". הכתב מופנה לארצות הספרדים (ערי מצרים, תוניס, ג'רבה ועוד). השולחים הם "חו"ר [חכמי ורבני] וממוני ומנהלי עדת ישורון וראשי ישיבות ק"ק [קהילה קדושה] אשכנזים חסידים חב"ד הי"ו הבעה"ח [הבאים על החתום] פעיה"ק [פה עיר הקודש] חברון וירושלם ת"ו". שלוש סיבות מפרטים הכותבים בכתב על אשר הביאם לפנות ליהודי ארצות אלו אף "כי מעולם לא הכבדנו ולא העמסנו..." ואלו הן: 1. " זה כמו ארבעה וחמשה שנים ... נתקלקלו צנורות השפעתנו אשר מארץ מולדתנו מצפון ומאשכנז". 2. "כי זה חמשה שנים הרעב חזק בארץ". 3. "כי נוסף עלינו יגון ואנחה, מן הגויים אילי הארץ כי הגוים בני בליעל, יושבי חברון, מכבידים עולם הקשה על היהודים, לקחת מהם כסף מלא, בעלילות דברים...". בסיום הכתב מתחייבים השולחים "ואנחנו בשם ה' על משמרתנו נעמוד לברך לגדולי המעשים למצוות ה' ולכל המתנדבים בעסק אשר יורשם שמותיהם הטהורים ונדבותיהם בפנקס אשר ביד השד"ר היקר הנז' [הנזכר] הי"ו כל הכתוב לחיים בירושלים טוב עין הוא יבורך גבר ירא ה' בקהל רב ובתפילותינו השגורה בפינו נעתיר בעדם אצל כל מקומות הקדושים אשר בארץ המה אצל מ"ק [מקום קבורת] רחל אמנו ואצל מ"ק שמואל הנביא ואצל מ"ק חגי זכרי' מלאכי ואצל מ"ק שמעון הצדיק, ושבעים סנהדרין וגם אצל מקום קבורת אבנר בן נר ועל מ"ק עתניאל בן קנז...". החותמים הם: שמעון מנשה בן משה [ממנהיגי יהדות חברון נו"נ לבעל התניא], מנחם אריה בן שמואל הלוי, שניאור זלמן בן אפרים יצחק עפשטיין, זאב וואלף הלוי, יוסף בן הלל משה, שניאור זלמן בן מנחם [נחום] יוסף, יעקב זבולון בן יוסף יהודה לייב, יוסף יהודה בהר"ח, דובער בן שמואל הקטן, אברהם בן שמעון. מתחת לחותמות הכוללים נוספו שורות מליצה מרבני ירושלים הספרדים: "עליונים למעלה הא דתרו רבנן... כאשר כתבו הרבנים החתומים לעילא אי לזאת הוכרחו לשלוח ציר נאמן... אשר הכין לבו ללכת למרחקים... באנו לחלות פני קודשם שיטו אוזנם לקול דברי השד"ר... ונאמן ה' אלוקינו לשלם להם שכר טוב ע"כ פרוטה ופרוטה והיה בזה ברוב עוז ושלום". החתומים: הצעיר עזרא ח"ר ברבי חיים, מרדכי אליעזר סוזין [ארזי הלבנון ח"ג עמ' 1504], יהושע עלי [ארזי הלבנון ח"ב עמ' 744], אליהו יעקב ניסים [ארזי הלבנון ח"א עמ' 280]. במהלך מסעו בהיותו באיזמיר בשנת תרי"ח הוסיף לו רבי חיים פלאג'י לכתב השד"רות שורות בכתב יד קדשו וחותמתו: "אנוכי בא בשולי היריעה... לצוות לזה מע' הרב שאול בכיר ה'... מקהלות קודש עיר הקודש ירושלם ועיר הקודש חברון... פתחו שערים שערי צדק... זכותא דרבים וזכותא דל"י ת"ו לקרב הגאולה ובא לציון גואל ואני אברכם בברכה המשולשת בתורה... כותב וחותם פה העירה עיר התורה איזמיר יע"א בש"ז [בשנה זו] לחודש חשון משנת זכרו לעולם ברית"ו [תרי"ח] לפ"ק ברוב עוז ושלום". את כתב השד"רות הזה פרסם לראשונה ר' בצלאל לנדוי ב"המעין" תמוז תשכ"ט, תצלום כתב השד"רות נדפס לאחר זמן בספר חברון עמ' 225 ובספר מגדל עז עמ' תקכ"ה (מתוך תולדות חב"ד בארץ הקודש). כתב השד"רות כתוב בכתב קולמוס עם הדגשות והגדלה לחלק מהמילים. הכתב בגודל 78.5 ס"מ על 55.5 ס"מ נתון במסגרת בגודל של 85 ס"מ על 62 ס"מ. לכתב סימני קיפולי שימוש לאורכו ולרוחבו מצב כללי טוב. (הפריט הובא למכירה מאוסף פרטי).
הפריט נמכר ב $5000 החל מ $3000
פריט מס' : 357

מכתב שנה טובה מהרבי מחב"ד

מכתב שנה טובה מהרבי מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון, משנת תשי"ד, סימני חלודה מסיכות בחלקו העליון. סימני קיפול, מצב כלל טוב.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $300
פריט מס' : 358

מכתב שנה טובה מהרבי מחב"ד

מכתב שנה טובה מהרבי מחב"ד הרב מנחם מנדל שניאורסון, משנת תשכ"ג שנת המאה וחמישים להסתלקות האדמו"ר הזקן, מצב כלל טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $300
פריט מס' : 359

מכתב מהרבי אל דודתו הרבנית רחל שניאורסון אמא של זלדה המשוררת. תשכ"א | 1961.

מכתב מהרבי אל דודתו מרת רחל שניאורסון (אמא של זלדה המשוררת). בו מזכיר הרבי כי יתפלל על ציון האדמו"ר הריי"צ. שבט תשכ"א - 1961. קמטים וקרעים ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $300
פריט מס' : 360

מכתב ביידיש מהרבי מחב"ד

מכתב בשפת היידיש משנת תשכ"ג, מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מחב"ד, מודפס במכונת כתיבה, עם תיקונים של הרבי, ובחתימת כתב יד קדשו, על נייר מכתבים רשמי. המכתב ממוען למוה' משה יוסף הכהן זילביגער מהאג – הולנד. נקבי תיוק, סימני קיפול, קרעים קלים בתחתית. 31X18.5 ס"מ מצב כללי מצוין.
הפריט נמכר ב $475 החל מ $400
פריט מס' : 361

תבליט מתכת "קבר רחל". בצלאל ירושלם. תחילת המאה ה - 20.

תבליט מתכת של יהודי רכוב על גמל על רקע קבר רחל במסגרת עץ. תוצרת בצלאל ירושלם. בגב המסגרת 3 בולים "מס מותרות". מידות ללא מסגרת: 25.5/11.5 ס"מ. מצב טוב מאוד.
החל מ $200
פריט מס' : 362

שמן על עץ. הרב והתלמיד. אירופה. סוף המאה ה - 19. אמן לא ידוע.

ציור שמן על עץ. הרב והתלמיד. אירופה. סוף המאה ה - 19. אמן לא ידוע. גובה: 22.5 ס"מ. רוחב: 19 ס"מ. נתון בתוך מסגרת עץ. סדקים ופגמים קלים. מצב כללי טוב. (הפריט הובא למכירה מאוסף פרטי).
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500
פריט מס' : 363

שמן על עץ. דיון בבית הכנסת. אירופה. סוף המאה ה - 19. אמן לא ידוע.

ציור שמן על עץ. דיון בפני הרב בבית הכנסת. אירופה. סוף המאה ה - 19. אמן לא ידוע. גובה: 19.5 ס"מ. רוחב: 24.5 ס"מ. נתון בתוך מסגרת עץ. פגמים קלים. מצב כללי טוב. (הפריט הובא למכירה מאוסף פרטי).
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500
פריט מס' : 364

שמן על בד. דיוקן רב. אמן לא ידוע.

דיוקן רב. שמן על בד. אמן לא ידוע. מידות: אורך:58 ס"מ.רוחב:43 ס"מ נתון בתוך מסגרת עץ. פגמים. מצב בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 365

אמן לא מזוהה. לימוד תורה. שמן על בד

ציור שמן על בד לימוד תורה. חתום. אמן לא מזוהה. מידות: 40/50 ס"מ.
החל מ $100
פריט מס' : 366

ירושלים של מעלה. טכניקה מעורבת לרגל 3000 שנה לירושלים. חתום.

עבודת אומנות גדולה ומרשימה "ירושלים של מעלה" בטכניקה מעורבת עם הטבעת אותיות על ג'אסו. עבודה זו נעשתה לרגל 3000 שנה לירושלים ע"י האמן ש. ברנד. תשנ"ו - 1996. חתום בעברית ואנגלית. מידות: 63/90 ס"מ. מסגרת עץ תואמת. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 367

מזרח עבודת רקמה. ישראל. המאה ה - 20.

מזרח גדול ומפואר עבודת רקמה של 12 השבטים. משה ואהרון. אריות ועוד. במרכזו הפסוק "מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ עַד מְבוֹאוֹ מְהֻלָּל שֵׁם ה'" (תהלים קי"ג ג') מידות: 92/65 ס"מ. נתון בתוך מסגרת תואמת. מצב טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 368

עבודת רקמה לבית הכנסת. ישראל. המאה ה - 20.

רקמה צבעונית לבית הכנסת. כתר. אריות אוחזים בלוחות הברית. מגן דוד ועוד. ישראל המאה ה - 20. מידות: 42X31.5 ס"מ. מסגרת תואמת. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100