ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 12 - 21.12.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 276

ספר רזיאל המלאך עם הגהות המגיד מקוזניץ זיע"א, יוזעפאף, תרל"ב- 1872. העותק של האדמו"ר מטשכויב רבי אברהם אביש סג"ל קנר. כרוך יחד עם ספר תולדות אדם- סגולות ורפואות מר' יואל בעל שם

ספר רזיאל המלאך הוא המקור להרבה סגולות ידועות ולזכרון הלימוד. איורים קבליים וקמיעות שמירה ליולדת, ועוד. עצם החזקת ספר זה בבית היא סגולה בדוקה ומנוסה להצלה מפגעים ומשריפות, כמפורש בשער הספר. עם הגהות המגיד מקוזניץ זיע"א, יוזעפאף, תרל"ב- 1872, בשער הספר ובסופו חותמות בעלות "אברהם אביש סג"ל קאננער חופ"ק יאססי תעא", רבי אברהם אביש סג"ל קנר האדמו"ר מטשכויב בנו של רבי יעקב שמשון אבי חסידות טשכויב בגליציה, (תרנ"ד – תשמ"ד), חתנו של רבי משה יוסף מסוליצא, הוכתר כאדמו"ר בשנת תרפ"ט - 1929 בבוטושאן, משם עבר לגור בעיר יאשי שברומניה, שם הקים את חצרו. לאחר מלחמת העולם השנייה עלה לישראל והתיישב בשכונת חליסה בחיפה ובה הקים את בית מדרשו. שימש כאדמו"ר במשך קרוב ל - 40 שנה. חתנו הוא הרב יעקב יצחק רבינוביץ האדמו"ר מביאלה - רמת אהרן. 2 שערים. 22 ס"מ, ל"ב דף. כריכה פגומה ומנותקת חלקית, השער ושולי הדפים מעט פגומים ללא פגיעה בטקסט, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב. כרוך יחד עם ספר תולדות אדם- סגולות ורפואות, איורים קבליים לחשים ושמות לקמעות, מר' יואל בעל שם, ללא שער ודפים ראשונים. הערה בכתב יד בספר וכן רישום צירוף אותיות בספר. שולי הדפים מעט פגומים עם פגיעה בטקסט בדף 1, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $120
פריט מס' : 277

ספר אשמורת הבוקר מהדורה יחידה – שאלוניקי תרי"ב | 1852 העותק של רבי אשר זליג מרגליות

ספר אשמורת הבוקר, פירוש על הזוהר מרבי יהודה בן שלמה הכהן שהיה רופא באיזמיר. חותמת בעלות של המקובל רבי ישעי' אשר זעליג מרגליות (תרנ"ד – תשכ"ט | 1894-1967) ובחתימתו עם כיתוב "גואל אחרון", מתחת לחתימה נוספת לא מזוהה "מרדכי ????". לא מכורך. נקבי עש כתמים ופגעי זמן קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 278

ספר אשל אברהם העותק של הרב מקוטנא בעל "זית רענן" – פיורדא תס"א | 1701

ספר אשל אברהם, פירוש על הזוהר הק' מרבי מרדכי בן יהודה לייב אשכנזי, שנדפס בפיורדא. חותמת בעלות של רבי הרב משה יהודה לייב זילברברג (תקנ"ד – תרכ"ה | 1794-1865) "הרב מקוטנא", עלה לארץ ישראל בערוב ימיו. התפרסם בשם ספרו "זית רענן". דף שער חסר, פגעי זמן וכתמים. חתימת בעלות נוספת של נכדו של הרב מקוטנא רבי מנחם מנדל וולמאן מוויערשוב - ירושלים. מצב כללי בינוני. לא מכורך.
החל מ $300
פריט מס' : 279

ספר צפנת פענח חדש. העותק של ה"כרם שלמה" – רבי שלמה מבאבוב (הראשון). לבוב (לעמברג) תרנ"א | 1891.

מהדורה רביעית של ספרו של רבי יוסף בן משה מפרעמסלא (פשמשיל) שנדפס לראשונה בשנת תנ"ד ונשא את הסכמתו של רבי נתפלי כ"ץ בעל ה'סמיכת חכמים'. המחבר היה מצאצאיו של רש"י וחיבר חיבורים נוספים בהם כתונת פסים וסידור כתר יוסף. העותק שלפנינו חתום בחותמתו של רבי שלמה מבאבוב הראשון מייסד חסידות באבוב ונכדו של רבי חיים ה'דברי חיים' מצאנז. הספר ניתן במתנה לחתנו של רבי שלמה מבאבוב רבי חיים יעקב טייטלבוים אב"ד לימנוב, שאף חתם את שמו על גבי הספר (בנו של רבי משה יוסף אב"ד אוהעל ונכדו של בעל ה"ייטב לב" רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים רבה של סיגט ואבי שושלת סאטמר ומנכדיו של ה'דברי חיים' מצאנז). מצב כללי טוב, כריכה מנותקת. פגעי עש קלים.
הפריט נמכר ב $3000 החל מ $1500
פריט מס' : 280

ספר דעת קדושים. לעמברג. תר"מ | 1880. עותק מיוחס.

ספר דעת קדושים לר' אברהם דוד מבוטשאטש. חותמות בעלות של הרב נפתלי שמואל צבי הלוי נכד הגה"ק מקאמינקא ומצנז וחותמת רבי אברהם ישכר ענגלערד אבד"ק סוסנוביץ והגליל האדמו"ר מראדזין (תר"ע - תשס"ו). בעמוד שלפני השער כיתוב "זה הספר נתון לי במתנה מאת כאו"א שליט"א" וחתימה שלמה זלמן מרגליות. לעמבערג. תר"מ - 1880. כריכה חדשה. קרעים ושיקומים קלים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 281

הדרת מלך - פני מלך -כבוד מלך – האג [לונדון] תק"ל-ג | 1770-3

שלשה ספרים, פירוש על הזוהר הקדוש מרבי שלום בן משה בוזגלו מסאלי בעל "מקדש מלך" על הזוהר, הדרת מלך, כבוד מלך, פני מלך והשמטות מספר כסא מלך, נדפסו בדפוסו של מאזוס בן המנוח הירץ בהאג בשנת תק"ל-ג | 1770-3, יצא לאור בלונדון, מלבד הספר פני מלך, נדפסו כל השאר בלי שער. אל ספרים אלו מצורף ספר הקדמה ודרך לעץ החיים הנקרא בשם סור מרע ועשה טוב של האדמו"ר מזידיטשוב רבי צבי הירש אייכנשטיין, שנדפס בפרעמישלא (פשמישל) בשנת תרנ"ג | 1893 בצירוף הגהותיו של רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בעל ה"בני יששכר". בספר זה חסרים דפים והושלמו בכתב ידו של המקובל האלוקי, רבי שמעון אנגלנדר (תרל"ד – תש"י | 1874-1950) מחיפה, מצאצאיו של רבי נפתלי כ"ץ בעל ה"סמיכת חכמים", עלה ארצה בשנת תרצ"ג מהעיר ניימרקט (נובי טארג - Nowy Targ) בגליציה. מפורסם בשל ביאורו "שער שמעון", על ספר הקבלה החסידי "ברית כהונת עולם". נזקי עש, דף ראשון בהדרת מלך קרוע וחסר מעט, דפים מנותקים. מצב כללי בינוני – טוב.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $250
פריט מס' : 282

חלק א' וב' של תיקוני הזוהר עם באר לחי רואי – מונקאטש תרס"ג-ט | 1903-9

תיקני זוהר עם פירוש "באר לחי רואי של רבי צבי הירש שפירא בעל ה"דרכי תשובה" ממונקאטש. חלק ראשון וחלק שני נדפסו במונקאטש בין השנים תרס"ג-ט | 1903-9 בהתאמה. העותק שלפננו חתום בעמוד הראשון של החלק הראשון בחתימתו של המקובל האלוקי, רבי שמעון אנגלנדר (תרל"ד – תש"י | 1874-1950) מחיפה, מצאצאיו של רבי נפתלי כ"ץ בעל ה"סמיכת חכמים", עלה ארצה בשנת תרצ"ג מהעיר ניימרקט (נובי טארג - Nowy Targ) בגליציה. מפורסם בשל ביאורו "שער שמעון", על ספר הקבלה החסידי "ברית כהונת עולם". חלק שני ללא כריכה, חלק ראשון כריכה מנותקת, סימני מים ומעט דפים מנותקים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $150
פריט מס' : 283

ספר הזהר. שמות. קרוטושין. תרי"ח | 1858. עותק מיוחס.

ספר הזהר על חומש שמות. חתימה וחותמת של האדמו"ר רבי חיים מרדכי אריה לייפער מאוונגוואר וחותמת אביו רבי ישכר בער בהר"י לייפער אונגוואר יע"א זי"ע. בדף שמאחורי השער כיתוב " הספר הזה קבלתי במתנה מידידי הר' חיים ישעי' בערמער נ"י מפה בן ה"ר ישכר דב בערמער ע"ה". קרוטושין. תרי"ח - 1858. עותק מיוחס. כריכה מקורית. דף אחרון קרוע ומנותק. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 284

ספר שער הגלגולים חלק שני העותק של המוציא לאור האדמו"ר מרדומסק – מהדורה ראשונה פשמישל תרל"ה | 1875

לפנינו עותק נדיר של הספר שער הגלגולים חלק שני לרבי חיים ויטאל, הספר יצא לאור בפרעמישלא [פשמישל] ע"י האדמו"ר מרדומסק השני רבי צבי מאיר הכהן רבינוביץ, בנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי שלמה הכהן מרדומסק בעל "התפארת שלמה". וכך נכתב בשער: "וזה החלק לא בא עד הנה בדפוס והיה כתיבת יד גנוז וטמיר בבית הרב הגאון הקדוש המפורסים צי"ע כקש"ת מוה' שלמה הכהן זלה"ה אב"ד דק"ק רדאמסק. הסכמת רבי חיים הלברשטאם "הדברי חיים" מצאנז. הקדמת המוציא לאור האדמו"ר מרדומסק. על שער הספר חתימת יד קדשו של המוציא לאור האדמו"ר מרדומסק שחתם "רדאמסק, צבי מאיר הכהן בן גיטל לע"ה ולהצלחה". ל"ח דף. נקבי עש. כריכה חסרה. דף שער ודפים נוספים מנותקים. כתמי ופגעי זמן. מצב כללי בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $850 החל מ $500
פריט מס' : 285

חתימת הצדיק הנסתר הרב יוסף וולטוך. חתום פעמיים

ספר "חותם אמת" ירושלים תש"ז. בשער המעטפת ובשער הספר חותם פעמיים הצדיק הנסתר הרב יוסף וולטוך זצ"ל. הצדיק המקובל הרב יוסף וולטוך מזלוטשוב בצעירותו התגורר בעיר העתיקה בירושלים ומידי יום היה נכנס בחשאי לישיבת המקובלים הידועה 'בית א-ל', התבונן במעשי המקובלים. מיעט בשינה הבין וקלט כל עניין במהירות מדהימה ונהג לרשום בכל ספר קבלה שסיים ללמוד 'מוגה'. מנהגו היה להשתטח על קברי צדיקים בכל הארץ וזכה לגילויים נפלאים ולהתגלות נשמות הצדיקים, אולם הקפיד לא לעלות לציון רשב"י במירון בל"ג בעומר עקב ריבוי האנשים. מסופר שבאחת מתפלותיו לקרוב קץ הגאולה זכה לראות את רחל אמנו עטופה בבגדים שחורים. נפגש ולמד עם צדיקים נסתרים, פעל ישועות, והוציא 'רוחות' שנדבקו באנשים. למרות ייסוריו הגדולים עבד את ה' בשמחה ובהתלהבות ולמבקשים את ברכתו איחל 'כל הישועות'!. בחודש אייר תשמ"ג אמר לתלמידו 'השבוע אי"ה אשבות בירושלים' ויצא עם שניים מתלמידיו להשתטח על ציוני הצדיקים בגליל. כאשר יצא ממירון אמר לתלמידיו כי אינו חש בטוב, לאחר שהמשיכו למערת האידרא התפלל שעה ארוכה ושוב אמר כי אינו חש בטוב וביקש לשתות סודה. השלושה הגיעו לצפת לקנות עבורו מי סודה וכאשר ר' יוסף סיים לברך על המשקה התעלף, הובהל לבית הרפואה בצפת והשיב את נשמתו ליוצרה. כריכה חדשה, כתמי מים וזמן.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $120
פריט מס' : 286

מחזור שלש רגלים עם הגדה של פסח של סידנא "בבא סאלי" זי"ע

לפנינו עותק נדיר וחשוב, מחזור לשלש רגלים נוסח עדות המזרח (ירושלים תשכ"ח | 1968), שהיה בשימוש אצל רבינו הקדוש רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי", זכותו תגן עלינו. בין דפי המחזור הקדוש, ניתן להבחין בדמעותיו של הצדיק אשר זלגו בתפילותיו. בדפי ברכות ארבעת הכוסות בהגדה של פסח, ישנם כתמי יין שנטפו במהלך ליל הסדר הקדוש אותו ערך רבינו סידנא בבא סאלי, סימני שימוש במקומות רבים נוספים. בפנים הכריכה הקדמית כתב הבבא סאלי בכתב יד קדשו את הפסוק: יִשְׂאוּ הָרִים שָׁלוֹם לָעָם וּגְבָעוֹת בִּצְדָקָה (תהילים ע"ב, ג'). בדף המקדים לדף השער חתימת כתב יד קדשו וחותמת "ישראל אביחצירא דמ"ץ ארפוד ואגפיה" בעברית ובלועזית. בפנים הכריכה האחורית כתב רבינו בכתב יד קודשו פסוקים הקשורים לשלשת הרגלים: "בשמחה ובדיצות תחוגו את חג המצות. וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה. בסוכות תשבו שבעת ימים". לסיום מקונן הבבא סאלי, ומבקש מהקב"ה: "עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו. כי לך משפט הגאולה קום גאל". בנוסף שוב מופיעה חתימת יד קדשו: "ע"ה יש"א ברכה ס"ט". המחזור בכריכת עור חדשה שהודבקה על גבי הכריכה המקורית, עליה מוטבע: "מספרי הרה"ק סידנא בבא סאלי זיע"א".
הפריט נמכר ב $14000 החל מ $12000
פריט מס' : 287

ספר התהילים של רבי משה אריה פריינד [הרמ"א] גאב"ד ירושלים

ספר תהילים, עם פירוש תהילות יהודא, מרבי יהודה הורוביץ האדמו"ר מדז'יקוב [ירושלים]. אשר הוענק ע"י המו"ל רבי אהרן ישראל גורלניק, לגאב"ד העדה החרדית ורבה של ירושלים רבי משה אריה פריינד זצ"ל. בדף הראשון חותמתו הרשמית המפורסמת של גאב"ד ירושלים. בינות לדפי התהילים ישנו קוויטל שהוגש לרמ"א זצ"ל. הרב משה אריה פריינד, נולד בהונגריה לרב ישראל פריינד, רב העיר הוניאד. איבד בשואה את רעייתו ועשרת בניו. שימש זמן קצר כרב העיר סטמר. עלה לארץ ישראל ומונה כראש ישיבת 'ייטב לב' של חסידות סאטמר בירושלים. בשנת תשמ"ט התמנה לגאב"ד העדה החרדית בעקבות פטירתו של ה"מנחת יצחק", הרב יצחק יעקב וייס. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $300
פריט מס' : 288

ספר אורים ותומים חלק שני העותק של רבי שאול משה זילברמן עם הערות בכתב יד – ורשה תרמ"ב | 1882

ספר אורים ותומים חלק שני, חיבורו על שו"ע חו"מ של רבי יונתן אייבשיץ. עותק זה היה שייך לרבי שאול משה זילברמן (תר"י - תרצ"ט | 1850-1939) כיהן כרב בוירשוב בפולין, ובעלותו ארצה כיהן כרבם של חסידי גור בארץ ישראל. חתנו היה רבי אברהם מרדכי אלתר, בנו של רבי משה בצלאל אלתר וחותנו של רבי פנחס מנחם אלתר האדמו"ר מגור בעל ה"פני מנחם". חתימת כתב ידו של הרב וחותמתו בשער הספר, הגהות לאורך הספר, בנוסף יש על הספר חותמת של חתימה: "א. מרדכי אלתר", יתכן ומדובר בחותנו של הפני מנחם. נקבי עש רבים. שער ודפים נוספים מנותקים. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 289

לוט 3 ספרים עם חתימות בעלות משפחת הרבנים בוימל

1. ספר עמק הלכה, שאלות ותשובות בהלכה מהרב יהושע בוימל רב קהילת עדת ישורון בוויליאמסבורג. ניו יורק תרצ"ד | 1934 2. ספר דגול מרבבה קמא, חידושי הלכה מרבי יחזקאל לנדא בעל "הנודע ביהודה". בסופו נדפס שו"ת פלאי, שאלות ותשובות שנמצאו בכתב ידו של המעתיק את הדגול מרבבה "ואם כי לא נודע ממי יצאו הדברים, הנה נראה כי היה מגדולי הדור בימי הנודע ביהודה". אונגוואר תרכ"ד | 1864. חתימת בעלות: נחום בוימל. ככה"נ מדובר ברבי נחום בוימל אב"ד קרושצ'יינקו שבפולין, אביו של רבי יהושע בוימל בעל שו"ת עמק הלכה הנ"ל. 3. ספר הגלגולים, לרבי חיים ויטאל. ווילנא תרמ"ו | 1886 הקדשה בספר: "מתנה לכבוד הרב הגאון כש"ת נפתלי הירץ בוימעל [בעל "אמרי שפר" ועוד בנו של רבי נחום הנ"ל] שליט"א לזכר נסיעתו...". מצבים משתנים. נזקי עש. כריכות חסרות / פגומות. פגעי זמן וכתמים.
החל מ $180
פריט מס' : 290

ספר אוצר אגדות חלק שני | העותק של רבי נתן גשטטנר – פרשבורג תרמ"ב | 1882

ספר אוצר אגדות מתלמוד בבלי וירושלמי עם פירוש של רבי גבריאל מילר דיין בקהילת מטרסדארף. חתימת המו"ל בגב השער לאישור מכירה, חתימות רבות בלשון הקודש ובלועזית "נתן געשטטעטנער", בסוף הספר נזכר רבי משה גרינוולד בעל "ערוגות הבושם", יתכן שהספר היה גם בבעלותו. קרעים בחלק מהדפים, כיתכתמים ופגעי זמן. מצב כללי בינוני. הרב נתן גשטטנר (תרצ"ב – תשע"א | 1932-2010) ראש ישיבת פנים מאירות בבני ברק, היה רב, דיין, פוסק הלכה וחיבר ספרים רבים בהלכה, בתלמוד ובאגדה.
החל מ $250
פריט מס' : 291

ספר דרך הטובה והישרה. סאטמר. תרפ"ט - 1929 עותק מיוחס.

דרך הטובה והישר חלק ב' בסדר הא' ב' ליקוטים מתלמידי הבעש"ט הקדוש. רישומי בעלות. חתימה ורישום יחס בכתב יד קודשו של רבי יוסף מאיר (חופ"ק אונגוואר יצ"ו) האדמו"ר מספינקא (תר"ע - תשל"ח). וחתימת בנו רבי אלטר אליעזר כהנא זצ"ל האדמו"ר מזידיטשוב - ספינקא (תרצ"ז - תשס"ט). כריכה מודבקת. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $120
פריט מס' : 292

ספר ישכיל עבדי חלק שלישי עם הקדשת המחבר – ירושלים תרצ"ט | 1939

ספר ישכיל עבדי חלק שלישי, עם ספר שו"ת דע"ה והשכל על דרך הנסתר, מראש ישיבת המקובלים בית אל רבי עובדיה הדאיה (תר"נ – תשכ"ט | 1889-1969). בעמוד השני של הספר הקדשת הרב המחבר למקובל החסידי רבי שמעון אנגלנדר מחיפה. כריכת בד מקורית ושלמה אך מעט מנותקת. נקבי עש קלים וכתמי זמן מעטים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 293

ספר אמרי נועם (דז'יקוב) – ירוסלב תרס"ז | 1907

ספר אמרי נועם חלקים א' וב' על התורה עפ"י חסידות מרבי מאיר הלוי הורוביץ מדז'יקוב (תקע"ט – תרל"ז | 1819-1877), בחלק ב' נדפס בטעות חלק א', מהדורה שניה ירוסלב תרס"ז | 1907. בסוף חלק ראשון הגהה חשובה בכתב ידו של המקובל האלוקי, רבי שמעון אנגלנדר (תרל"ד – תש"י | 1874-1950) מחיפה, מצאצאיו של רבי נפתלי כ"ץ בעל ה"סמיכת חכמים", עלה ארצה בשנת תרצ"ג מהעיר ניימרקט (נובי טארג - Nowy Targ) בגליציה. מפורסם בשל ביאורו "שער שמעון", על ספר הקבלה החסידי "ברית כהונת עולם". דפים מנותקים, נקבי עש וכתמי מים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $150
פריט מס' : 294

לוט ספרים נדירים עם חתימות וחותמות רבנים

1. ספר אבן שהם, מהדורה ראשונה, דרשות על מאמרי חז"ל ותנ"ך והספדים, מרבי משה בן יהודה ממינסק, מגיד מישרים בביהכנ"ס שערי ציון בלונדון, נדפס בלונדון בשנת תקל"ב | 1772. בשער הספר חתימות וחותמות של רבי אברהם מרציאנו מדבדו [Debdou' מרוקו] מגדולי תלמידיו של רבי יעקב אבוחצירא. 5,מד,[1] דף. 22 ס"מ. נזקי עש. כריכת עור בלויה. עמודים ראשונים בלויים ומעט חסרים בקצוות. מצב כללי בינוני. 2. ספר תנובות שדי – חלק ראשון ושני, מהדורה יחידה, נדפס בג'רבה תרצ"ו | 1936. חידושים על הלכות טריפות, מרבי דוד כטורזא ורבי ישועה אלמליח. העותק שלפנינו עם הקדשה של המחבר רבי דוד כטורזא ראש רבני תוניסיה. 2 כר' ([4],נא,קכב,[9];[1],כז,סד,[2] דף). 22 ס"מ. שער חלק ראשון חסר מעט בחלקו העליון. שער נפרד לחלק שני מנותק. כריכה מנותקת. מצב כללי טוב. 3. ספר עצי עדן, מהדורה ראשונה ונדירה שנדפסה בפרנקפורט דאודר בשנת תקס"ב | 1802. דרושים מרבי יהודה לייב מרגליות ובהם גם חידושים מבן המחבר רבי אשר זעליג מרגליות לפני עלותו לארץ ישראל. בעותק שלפנינו ישנן חותמות של רבי אשר זעליג מרגליות ירושלים עיה"ק. כד דף, 23 ס"מ. מצב כללי טוב מאד. 4. מחזור לראש השנה כמנהג ק"ק ספרדים שבקוסטאנטינא ומדינות מזרח ומערב ואיטאליא עם תפילות האר"י ועוד. ליוורנו תרמ"ז | 1887. קיד דף, 19ס"מ. חתימת רבי עזרא יהודה מסלתון. שער מנותק. מס' קרעים ודפים מנותקים. מצב כללי בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 295

לוט 3 ספרים עם הקדשות ממחברים רבני ארץ ישראל: הגר"ע יוסף, הרב עוזיאל והרב וולדנברג

1. שו"ת חזון עובדיה חלק ראשון כרך א', ירושלים תשנ"א. הלכות סדר ליל פסח ממרן רבי עובדיה יוסף, עם הקדשה בכתב ידו ובחתימתו "לכבוד ידידי וחביבי רבי שילה רפאל שליט"א, אב"ד ירושלים". מצב מצוין. 2. שו"ת ציץ אליעזר חלק שלישי, מרבי אליעזר יהודה וולדנברג (תרע"ו – תשס"ז | 1915-2006), הקדשה בכתב יד המחבר ובחתימתו "מוגש בכבוד ויקר למע"כ הרב הגאון הגדול פאר ישראל והדרו וכו' כקש"ת מוהר"ר בן ציון מאיר חי עוזיאל שליט"א הראש"ל הרב הראשי לישראל בידידות ובאהבה". מצב מצוין. 3. ספר שערי עוזיאל חלק א', הלכות אפוטרופסות ויתומים מרבי בן-ציון מאיר חי עוּזיאל (תר"ם – תשי"ג | 1880-1953) היה הרב הראשי הספרדי - הראשון לציון הראשון של מדינת ישראל. הקדשה בכתב ידו ובחתימתו של המחבר "לידידי ומכובדי פרופ' ד"ר הירמאן דורדאק יצו ממני נאמנו". מעט קרעים. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $180
פריט מס' : 296

לוט 3 ספרים עם הקדשות ממחברים בני ליטא: בן הנצי"ב, הגרא"ז מלצר והגרז"ר בענגיס

1. מגילת שיר השירים עם ביאור מטיב שיר ומאמר שאר ישראל, ויחד יקראו בשם רנה של תורה, מרבי נפתלי צבי יהודה ברלין (תקע"ז – תרנ"ג | 1817-1893), הנצי"ב מוולוז'ין, מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר ורשה תרמ"ז | 1886. 134 עמ'. הקדשה בכתב ידו של רבי "חיים ברלין, בן הגאון המחבר שליט"א מוולאזין". לרבי נתן אריה ציממער. כריכה בלויה מעט מנותקת, קרעים קלים בעיקר בפינות הדפים. מצב כללי בינוני - טוב. 2. ספר לפלגות ראובן, חלק ד' - סדר קדשים עם נידה, ברלין תרפ"ד | 1924. חידושי הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס (תרכ"ד – תשי"ג | 1864-1953), ראב"ד ירושלים של "העדה החרדית". בגב השער הקדשה בכתב ידו ובחתימתו של המחבר לרבי אליעזר האלבערט מליברפול.נזקי עבר קלים מאד, מצב מצוין. 3. ספר אבן האזל, חלק חמישי – קדשים, ירושלים תש"א | 1941. פירושים וחידושים על הרמב"ם, מרבי איסר זלמן מלצר (תר"ל – תשי"ד | 1870-1953) רבה של סלוצק, יו"ר מועצת גדולי התורה באר"י וראש ישיבת עץ חיים בירושלים. בשער הספר הקדשה בכתב ידו ובחתימתו של המחבר לרב הראשי הראשון לציון רבי בן-ציון מאיר חי עוזיאל. נזקים קלים. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $300
פריט מס' : 297

לוט 2 כתב יד ספר קראי מועד - לימוד לליל שבועות ומגילת רות - רבי יהודה ג'זפאן. צנעה - תימן. תקמ"ח - 1788.

1. כתב יד ספר קראי מועד. הכותב רבי יהודה נולד בצנעה בשנת תקכ"ה - 1765 מתלמידי מהרי"ץ. רבי יוסף יצחק. מורי אברהם הלוי ועוד. חתנו של רבי אברהם מנזלי. מחיבוריו על דרך הפרדס "מנחת יהודה" "פנים חדשות" "לווית חן". ובנוסף כתב שירים וקינות על אירועים שונים בתחילת המאה ה - 19. (אנציקלופדיה לחכמי תימן מעמוד 61 עד עמוד 63). בשער הכתב יד "בשנת וממכותיך ארפאך (א.פ.ר.) אותיות גדולות מנין בצ"ט לשטרי"- תקמ"ח - 1788. מביא את שמו "ספרא חלשא ומסכנא מצפקץ" (השם יהודה באותיות לפי סדר א-ת - ב-ש) בן לא"א יוסף ג'זפאן המב"ה ימחול לי..." נכתב לתשוקת החבר הטוב ... שלום בן סעד בן סעיד הכהן הב"ה יזכהו להגות בו..." שער מעוטר ומסוגנן בשלל צבעים. מידות: 23X17 ס"מ. 168 עמודים. צנעה - תימן. 1788. כריכה מקורית מנותקת. דפים מנותקים. נזקי עש. מצב בינוני. 2. החלק השני של הכתב ללא שער כרוך בנפרד (כנראה המשך) ספר לימוד לליל שבועות מהתנ"ך משנה וגמרא כפי המסורת כרוך יחד עם מגילת רות הנקראת בחג השבועות. מידות: 27X17.5 ס"מ. 87 עמודים. כריכה מקורית. דפים מנותקים. נזקי עש. מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $3400 החל מ $1500
פריט מס' : 298

כתב יד הלכות שחיטה - הרב שמואל בן מורי חיים קורח. צנעה - תימן. המאה ה - 19.

העתקה של הלכות שחיטה למהרי"ץ בכתב יד של רבי שמואל בנו של הרב חיים בן הרב יוסף קורח (אנציקלופדיה לחכמי תימן עמוד 558). כפי הידוע רבי שמואל לא מופיע באנציקלופדיה לחכמי תימן. אולם בספר "ענף עץ אבות" להרב פנחס קורח שליט"א בעמוד תתק"ד מביא בשם הרב שלום קורח שהיה דודו של ר' שמואל, כי בנו השני של מורי חיים קורח היה ר' שמואל וכותב עליו "בעל סברה ישרה ודעת צלולה ומיושבת" ידוע על העתקה אחת בלבד של ספר שירות דיואן מכתיבת ידו של ר' שמואל,והעתקה נוספת לספר שערי קדושה כתיבה מקצועית ומרשימה. עיטורי סימנים בדיו אדומה. בחלק מהדפים הגהות בשוליים מתקופה מאוחרת יותר. מידות: 16.5X12.5 ס"מ. 124 עמודים. כרוך בכריכה חדשה. מצב מצוין. נדיר. (הפריט הובא למכירה מאוסף פרטי).
הפריט נמכר ב $1500 החל מ $300
פריט מס' : 299

כתב יד טור שולחן ערוך או"ח - יוסף בן אהרן הכהן. צנעה - תימן. תרכ"ד | 1864

כתב יד טור שולחן ערוך או"ח עם פירוש שתלי זתים לר' דוד משרקי בכתיבת ידו של יוסף בן אהרון הכהן (אנציקלופדיה לחכמי תימן 254). מחכמי העיר צנעה סופר מפורסם ופרנסתו הייתה מלימוד תורה לתשב"ר חתום עם חכמי הישיה הכללית בצנעה על תקנות משנת תרמ"ו - 1886. חיבר פירוש ודרוש על שלש מגילות ע"פ הקבלה ועוד. כתיבה מקצועית ומרשימה. שער מאויר. עיטורי סימנים בדיו אדומה לאורך כל הספר. הכתב יד שלפנינו מתחיל מהלכות הנהגת הבוקר ועד הלכות עירובי תחומין כולל חיבור רביד הזהב. כתב היד שלפנינו הינו בפורמט גדול 23X33 ס"מ. 323 עמודים. כריכה לא מהתקופה. מצב מצוין. (הפריט הובא למכירה מאוסף פרטי).
הפריט נמכר ב $2800 החל מ $1000
פריט מס' : 300

לוט 3 כתבי יד. תימן. המאה ה - 19/20.

לוט 3 כתבי יד. 1. כתב יד העתקה לפירוש המשנה עם הרמב"ם כתיבה נאה אך לא מקצועית עם שמות בעלים "זה הכתב סאלם בן יוסף סירי" מתלמידי הרב יחיא קאפח זצ"ל. בעמוד שלפני השער מופיע שם הכותב סלאם בן יוסף סירי ושנת הכתיבה (צנעה) תרפ"ט - 1929. מידות: 30X21 ס"מ. 142 עמודים. נזקי עש קלים. מצב כללי בינוני טוב. 2. שו"ת ע"פ הקבלה ללא זהות המעתיק תימן המאה ה -19. כתיבה לא מקצועית. 32 עמודים שמתוכם 10 עמודים אחרונים על הלכות טריפות. מידות: 13X8 ס"מ. כריכה חדשה מצב טוב. 3. בקשה נאה למורי סעדה טוויל (אנציקלופדיה לחכמי תימן עמוד 189). בקשות אלו מופיעות בדיואן. חתימות אברהם ב"ר ר' אברהם סעיד. בנוסף בקשה עם סימן "אברהם סאלמה". מידות: 11X7 ס"מ. 8 עמודים. כתיבה נאה המאה ה - 19. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250