ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 12 - 21.12.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 251

משניות נזיקין וטהרות עם פירוש האדמו"ר מקומרנא – מהדורה ראשונה לבוב [לעמברג] תרכ"ב | 1862

משניות סדר נזיקין וסדר קדשים, עם פירוש עצי עדן, מרבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין (תקס"ו – תרל"ד 1806-1874) האדמו"ר מקומרנא. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר. שער סדר נזיקין חסר, שער סדר קדשים פגום. דפים קרועים וחסרים, נזקי עש. מצב כללי בינוני – טוב. כריכה מחודשת עם הטבעה בגב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $150
פריט מס' : 252

ספרי רבי ישראל מרוז'ין: כנסת ישראל עירין קדישין – 3 ספרים מכורכים יחדיו

דברי תורתם על התורה מועדים וליקוטים של רבי ישראל פרידמן מרוז'ין (תקנ"ז-תרי"א | 1796-1850) ובניו האדמו"רים מרוז'ין וסדיגורה, ספר עירין קדישין שנדפס בורשה תרמ"ט – 1889. שני שערים. סה דף. כרוך יחדיו עם כנסת ישראל ורשה תרס"ו – 1906. ועירין קדישין תניינא ברדיוב תרס"ז – 1907. כח דף. כתמי מים קלים, דפים מנותקים. כריכה מנותקת. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 253

ספר אור תורה (אוסטרובצא) מהדורה יחידה – פיעטרקוב תרפ"א | 1921

ספר אור תורה על ספר בראשית, חידושים על פי חסידות מרבי מאיר יחיאל הלוי הלשטוק האדמו"ר מאוסטרובצא (תרי"א – תרפ"ח | 1851-1928). חותמת בעלות בשער הספר של המוציא לאור של ספר זה - תלמידו של המחבר, רבי יוסף יהודה ליבוש ראזענבערג [רוזנברג] דומ"צ דפה לאדז'. חתימת בעלות נוספת. כריכה ודפים מנותקים, נקבי עש, כתמים ופגעי זמן. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 254

ספר דרש משה מהדורה יחידה – לבוב [לעמברג] תרל"ב | 1872

ספר דרש משה חלק ראשון, דרשות על התורה [בראשית ושמות] מרבי משה בן שמואל מחליש. עם הסכמות של הכתב סופר, הדברי חיים מצאנז, רבי יוסף שאול נתנזון מלבוב ועוד. מהדורה יחידה, החלק השני לא נדפס. דף שער מודבק ומעט פגוע. כתמים ופגעי זמן. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 255

ספר אמונת היחוד - פרעמישלא | 1871

ספר אמונת היחוד. חסידות מרבי אברהם סופר מפולטישן. סטפנסקי חסידות 50. נ"ב דף. 22 ס"מ. כריכה קדמית חסרה. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 256

ספר זכרון מנחם לבוב (לעמברג) תרל"ה | 1875 / ספר התורה והעבודה פיעטרקוב תרס"ח-ט | 1909

ספר זכרון מנחם, פירוש על תיקוני זוהר. מהדורה יחידה.למברג, תרל"ה 1875. רבי מנחם מנדל בודיק [בודק] (תקפ"ה – תרל"ה | 1825-1875) תלמידם של רבי שלום "השר שלום" מבעלז, רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב ורבי מאיר מפרמישלאן, היה מקובל וחסיד, כפי שמצוין בהקדמה לספרו זה שנדפס מעט לאחר פטירתו: הרב הגדול בתורה ובחסידות ובמע"ט, ולו יד בנסתרות... כאשר העיד עליו אחד מצדיקי גדולי הדור הציץ ונבקע לפניו מעיינות החכמה...". מחבר הספרים: "מפעלות הצדיקים", "מעשה הצדיקים" ועוד. מכורך יחד עם הספר התורה והעבודה של רבי יוסף חיים יצחק סטודיניצקי, שכיהן כרב בעיר חארקוב, כל חלק בשער נפרד. עם הסכמות הגאונים רבי חיים ברלין ורבי רפאל שפירא מוואלוז'ין. נקבי עט מועטים, סימני קיפול וכתמי מים קלים. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $120
פריט מס' : 257

ספרי רבני אפטא: אור לשמים (ספר שמירה) – לבוב (לעמברג) תר"ך | 1860 / תורת אמת - לבוב (לעמברג) תרכ"ד | 1864

ספר אור לשמיים של רבי מאיר הלוי רוטנברג מאפטא (ה'תק"ך – תקצ"א | 1760-1831) מאמרי חסידות על התורה, מהדורה שניה. לבוב, תר"ך 1860. סז דף. נדפסה בלי מקום ושנת דפוס כעשר שנים לאחר המהדורה הראשונה שנדפסה אף היא בלי מקום ושנת דפוס. בשער הספר נכתב: "היא סגולה נפלאה... להצלחה ולברכה ושמירה ונטירה מכל דבר רע ח"ו". ספר תורת אמת מאמרי חסידות על התורה של רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, בעל "אוהב ישראל" (תק"ח – תקפ"ה | 1748-1825) מ דף. מהדורה ראשונה. שני הספרים כרוכים בכרך אחד. נזקי עש וכתמי מים, חתימת בעלות של שער תורת אמת. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 258

ספר דרושי יום יום מהדורה יחידה – פשמישל תרס"א | 1901

ספר דרושי יום יום, דרושים עפ"י חסידות מרבי מנחם מנדל לנדמן בן רבי צבי הירש, רב ואדמו"ר בפוטיליטש (הסמוכה לרווא רוסקא), תלמידם של רבי יצחק מנשכיז, ור' יצחק איזיק מקומרנא. כריכה בלויה ומנותקת, נקבי עש, חותמות בעלות, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $150
פריט מס' : 259

ספר למודים בניסים מהדורה יחידה – פשמשיל תרמ"ח | 1888

ספר למודים בניסים, דרושים עפ"י חסידות "מיוסד על נסי חנוכה ופורים, יציאת מצרים וקריעת ים סוף", מרבי מנחם מנדל לנדמן בן רבי צבי הירש, רב ואדמו"ר בפוטיליטש (הסמוכה לרווא רוסקא), תלמידם של רבי יצחק מנשכיז, ור' יצחק איזיק מקומרנא.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $150
פריט מס' : 260

לוט 10 ספרי חסידות

1. ספר בן פורת יוסף, על חסידות מרבי יעקב יוסף הכהן מפולונאה מחבר "תולדות יעקב יוסף" – תלמידו של הבעש"ט הק'. נדפס בפיעטרקוב תרמ"ד | 1883. 2. ספר נועם מגדים וכבוד התורה, על חסידות מרבי אליעזר הלוי איש הורוויץ, אב"ד טארניגראד – תלמידו של רבי אלימלך מליז'ענסק. נדפס בלבוב (לעמברג) תרל"ג | 1873. 3. ספר שפתי צדיקים מאמרי חסידות על התורה מרבי פנחס לרנר אב"ד דינאוויץ מבסרביה – ובהם גם דברי תורתו של רבו רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא בעל "אוהב ישראל. נדפס בוורשה תרס"ט | 1909. 4. ספרא זיקוקין דנורא וביעורין דאשא פירוש על תנא דבי אליהו. וורשה תר"מ | 1880 העותק היה שייך למקובל רבי שמעון אנגלנדר שחתום בדף הראשון. 5. ספר אגרא דפרקא, דרושים עפ"י חסידות מרבי צבי אלימלך מדינוב בעל ה"בני יששכר", לבוב (לעמברג) תרי"ח | 1858. חותמת של ביהמ"ד דק"ק קראשצענקא. 6. ספר אור פני משה על חמשה חומשי תורה ומגילות מרבי משה סופר מפשעווארסק. וורשה תרמ"ג | 1883. כרוך יחד עם הספרים נצח ישראל ותפארת ישראל לרבי יהודה ליווא "המהר"ל מפארג", ורשה תרמ"ה[ו] 1885-6. 7. תולדות יעקב יוסף (ה' חלקים בכרך אחד) על התורה עפ"י חסידות מרבי יעקב יוסף הכהן מפולונאה, תלמידו של הבעש"ט, פשעמישל תרס"ט | 1909. עותק יפה, לכל חלק שער בפני עצמו. 8. ספר באר משה, על התורה עפ"י חסידות מרבי משה אליקים בריעה הופשטיין מקוז'ניץ, בנו של המגיד מקוז'ניץ. יוזפוף תרמ"ג | 1883. העותק של המקובל רבי שמעון אנגלנדר שחתום בדף הראשון ובשער. 9. ספר יושר דברי אמת, מאמרי חסידות מרבי משולם פייביש הלוי הלר מזאבריז, מונקאטש תרס"ה | 1905 אליו מצורף קונטרס נזירות שמשון מבנו של המחבר רבי שמשון מאוזריאן. 10. ספר פרשת דרכים, כ"ו דרושים מרבי יהודה רוזניס בעל "משנה למלך" על הרמב"ם. ווארשה תר"ל | 1870 כרוך יחדיו עם ספר אוהב ישראל חסידות על התורה מרבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. וורשה תרמ"א | 1881. מצבים משתנים, פגעי זמן, כתבי מים ונזקי עש.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $150
פריט מס' : 261

ספר ייטב לב על התורה מהדורה ראשונה- סיגעט תרל"ה | 1875

ספר ייטב לב חלקים א-ה חידושים על התורה עפ"י חסידות של האדמו"ר מסיגט רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים (תקס"ח – תרמ"ג | 1808-1883). מהדורה ראשונה. חתימת בעלות. כריכה קדמית מנותקת ואחורית חסרה. נקבי עש. כתמי מים, דפים מנותקים. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $750 החל מ $500
פריט מס' : 262

הגדה של פסח גבורות ישראל ומטה משה – לבוב [לעמברג] תרל"ב | 1872

סדר הגדה של פסח עם הפירושים גבורות ישראל ומטה משה. לרבי ישראל המגיד מקוז'ניץ ובנו רבי משה אליקים בריעה מקוז'ניץ. סטפנסקי חסידות 155. דפים כולל דף שער מנותקים. כריכה בלויה. קרעים במס' דפים. כתמים מצב בינוני .חתימת בעלות "צבי מאיר שו"ב ערינצט".
החל מ $200
פריט מס' : 263

ספר רב ייבי – ברודי תרל"ד | 1874

ספר רב ייבי, דרושים עפ"י חסידות מרבי יעקב יוסף בן יהודה לייב (ה'תצ"ח – תקנ"א | 1738-1791), המגיד מאוסטרואה המכונה רב ייב"י. נדפס בבראדי בשנת תרל"ד| 1874. נקבי עש, כתמי מים ופגעי זמן, שער קרוע מעט אולם שלם. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 264

ספר אור ישראל (קוז'ניץ) מהדורה יחידה – צ'רנוביץ תרכ"ב | 1862

ספר אור ישראל – ביאור על תיקוני הזוהר מרבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ (תצ"ז – תקע"ה | 1736-1814) נדפס בטשערנאוויץ שנת תבר"ך [תרכ"ב | 1862], עם הסכמתו של רבי אברהם יעקב פרידמן (הראשון) מסדיגורה. 2 שערים. נז דף. 22 ס"מ נייר איכותי, שוליים רחבים. כתמים וסימני עש קלים. חתימת בעלות אברהם מאיר הארין שו"ב טארנא. כריכת חצי-עור מנותקת.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 265

ספרי רבי צדוק הכהן מלובלין רסיסי לילה וצדקת הצדיק – לובלין תרס"ב-ג | 1902-3

שני ספריו של רבי צדוק הכהן מלובלין, על ענייני חסידות, ספר רסיסי לילה אליו נלווה קונטרס דברי חלומות "רשימת דברים שנתגלו לי בעזה"י בחלום הלילה..." וספר צדקת הצדיק. נדפסו שניהם בלובלין תרס"ב-ג | 1902-3. מצב כללי מצוין, כתמי מים קלים.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 266

לוט 5 ספרי חסידות בארבעה כרכים

1-2. ספר ליקוטים יקרים. דברי תורתם של הבעש"ט, המגיד ממעזריטש, רבי מנחם מענדל מפרמישלאן והמגיד מזלאטשוב. נדפס בלבוב תרל"ב | 1872 כרוך יחד עם מדרש פנחס מרבי פנחס מקוריץ. וורשה תרל"ו | 1876. מצב כללי בינוני. 3. ספר שער התפילה, מרבי חיים טירר מצ'רנוביץ "הבאר מים חיים", לובלין תרפ"ט | 1928. מצב כללי טוב. 4. ספר מאמר מרדכי, ליקוטים על התורה בדרך הקבלה והחסידות מרבי מרדכי לעטניר האדמו"ר מדרוהוביטש, תלמיד החוזה מלובלין, המגיד מקוזניץ, ורבי צבי הירש מזידיטשוב. לבוב [לעמברג] תרל"ז | 1877. שני שערים, כריכה ודפים מנותקים, מצב כללי בינוני. 5. ספר מעיין החכמה. חידושים על התורה בדרך החסידות מרבי אשר צבי מגיד מישרים דק"ק אוסטרואה ולאחר שהייתה מחלוקת כנגדו עבר להיות מגיד בקוריץ. תלמיד המגיד ממעזריטש. מהדורה שניה נדפס בפודגורזה תרנ"ז | 1897. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 267

לוט 2 שויתי כתובים ומצוירים ביד על נייר. שנות ה - 60.

לוט 2 שויתי כתובים ביד על נייר. 1. שויתי כתוב ביד על נייר עם פסוקים ושמות קודש. במרכז 3 מנורות "שיר המעלות" - "למנצח" - "אנא בכח" ובריך שמיה. מתוארך: 10.11.62. מידות: 50X35 ס"מ. כתמי מים ונקבי עש קלים. 2. שויתי כתוב ומצויר ביד על נייר בהזהבה וצבעים שונים. מתוארך: תשכ"ו - 1966. מידות: 69X49 ס"מ. קרע בחלקו העליו. כתמי מים. מצב בנוני טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $100
פריט מס' : 268

קמע מודפס שמירה למגפה ושריפה – קראקא תחילת המאה ה-20

"קמע שמירה למגיפה ושריפה ה' ישמרנו, והוא בדוק ומנוסה לתלות זאת נגד החלון או נגד הפתח, והוא קבלה מרבינו אליעזר מגארמזייא ז"ל בעל התוספות ומרבינו אליהו בעל-שם ז"ל". הדפסה על נייר 21X30 ס"מ של צילומי קמע מהאריז"ל כפי שנדפס בשער היחודים דפוס קוריץ וסביב כיתובים וצירופי שמות שונים, שיוותי ה' לנגדי תמיד, חמסה ועוד. בתחתית הקמיע נדפס ביידיש [תרגום חופשי]: קמע זו נמצאה בארץ ישראל, מהגאון הגדול ומהאריז"ל, קמע זו היא סגולה לפרנסה ולשים מתחת למראשותיו של ילד חולה ל"ע. נדפס בדפוס דויטשער בקראקא [קרקוב] פולין תחילת המאה ה-20. קרעים מעטים בצידי הדף, סימני קיפול וכתמים. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $180
פריט מס' : 269

קמע שמירה ליולדת. דזאייר. אלג'יר. תחילת המאה ה - 20.

קמע שמירה ליולדת דפוס אבן בדיו מוזהב עם איורים של לוחות הברית ועשרת הדברות. דגים. מגן דוד. חמסה ופרחים. קמע זה הוא חלק מסדרה של קמעות שהיו בשימוש מעל הכיסא של אליהו הנביא בברית המילה. מידות: 20/22 ס"מ. דזאייר. אלג'יר. 1920 לערך. סימני קיפול וקרעים. מצב בינוני טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 270

.קמיע על קלף מידיו הקדושות של הצדיק הנשגב האדמו"ר רבי ישעי'לה קרעסטירער זי"ע - נדיר

לפנינו פריט נדיר ומעורר התרגשות בקרב שוחרי חסידות ואוהבי צדיקים, קמע אותו נתן הצדיק מקרעסטיר למבקשי ישועה והיה ספון במשך קרוב למאה שנים. "ודברים אלה הבאים יכתוב לו סופר על קלף קטן... ורעה לא יאונה לא לו ולא לכל אנשי ביתו", כך כתב רבי הלל ליכטנשטיין בספרו "תשובות בית הלל החדש (סימן ל"ב). "ילשת באשר בוליב והאפה הבמוג ולה" אלו המילים שכתובות על פיסת הקלף. פיענוח המילים - שלש פסוקים לשמירה שמרומזים בו, מופיע בספר אלף כתב, וזה ביאורו: הפסוקים: יְהִי שָׁלוֹם בְּחֵילֵךְ שַׁלְוָה בְּאַרְמְנוֹתָיִךְ (תהילים קכ"ב, ז); לֹא תְאֻנֶּה אֵלֶיךָ רָעָה וְנֶגַע לֹא יִקְרַב בְּאָהֳלֶךָ (תהילים צ"א,י), משולבים לסירוגין בראשי תיבות של השורה הראשונה. הפסוק: "וְאֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר פֶּתַח הַבַּיִת הִכּוּ בַּסַּנְוֵרִים מִקָּטֹן וְעַד גָּדוֹל וַיִּלְאוּ לִמְצֹא הַפָּתַח" (בראשית י"ט, א'), מופיע בראשי תיבות של השורה השניה. מזה דורות רבים עוברת ברטט המעשיה אודות הצדיק מקרעסטיר רבי ישעיה שטיינר על יהודי שהיגר לארה"ב, היהודי פתח מכבסה שהייתה מביאה לו פרנסה ברווח, אך דא עקא ששני גויים ממוצא איטלקי פתחו מכבסה מתחרה מול חנותו, היהודי שלא ידע את נפשו שלח עם יהודי שנסע להונגריה בקשה שיכנס לרבי ישעיל'ה ויבקש ישועה עבור מצוקתו. היהודי שב לארה"ב והביא עמו קמיע דומה לקמיע שלפנינו. המתחרים שזממו לשרוף את חנותו של היהודי שלחו מישהו כדי שיצית את חנותו, אולם האיש נלאה מלמצוא את הפתח ושרף בטעות את חנותם הם. משנפטר רבי ישעי'לה הרהיב עוז היהודי בנפשו ופתח את הקמיע והשתומם לראות את הפסוק ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנוורים וגו'. ויהי לפלא. רבי ישעיה שטיינר (ה'תרי"ב – תרפ"ה | 1852-1925) מקרעסטיר (בּוֹדרוֹגקֶרֶסטוּר Bodrogkeresztúr) היה מחשובי האדמו"רים ומהנודעים ביותר בהונגריה. האדמו"ר שהתייתם בגיל 3 מאביו נשלח ע"י אימו האלמנה והוא בן 12 שנים בלבד לרבי צבי הירש מליסקא, שם היה עד סוף ימיו של רבו, אז מילא את מקומו, אולם נשאר בענוותנותו ולא החשיב את עצמו. רבי ישעי'לה נחשב לעושה פלא ומופתים רבים מסופרים אודותיו. עד עצם היום הזה אלפים רבים עולים לציון קברו לשפוך את שיח ליבם וסיפורי ישועות רבים נפוצו אודות התפילה בציונו. הצדיק מקרעסטיר נודע בליבו הרחום ובדאגתו לפרנסתם של בני ישראל והיה נוהג לומר: בזמן שגדולי ישראל עוסקים "ברזין דרזין" אני עוסק ב"לשובע ולא לרזון". הקמיעות שנתן בחייו למבקשי ישועה נכתבו על גבי קלף ע"י סופרים מומחים מתלמידיו והוא עצמו היה נוטלם בידו ומברכם טרם נתינתם, סיפורים רבים נלחשו מפה לאוזן אודות הישועות הגדולות להם זכו מחזיקי הקמיעות. ביותר נודעה תמונתו כסגולה לשמירה מפני עכברים בבית, בעקבות מעשה שהיה שבזכות ברכתו יצאו עכברים מאסמי חיטים של יהודים ולאחר ברכה שהעניק לאחד מחסידיו עכברים אכלו את תיק התביעה שהיה תלוי ועומד נגדו בבית משפט. גודל: 4.5/8.5 ס"מ. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $160000 החל מ $8000
פריט מס' : 271

הדפס תמונתו של הצדיק המופלא רבי ישעי'לה קרעסטירער – ידוע כסגולה לתליה בבית

הדפס של דיוקן תואר פני מלאך, רבי ישעיה שטיינר (ה'תרי"ב – תרפ"ה | 1852-1925) מקרעסטיר (בּוֹדרוֹגקֶרֶסטוּר Bodrogkeresztúr) היה מחשובי האדמו"רים ומהנודעים ביותר בהונגריה. מתחת לתמונת הדציק מודפסת חתימת יד קדשו: הק' ישעי' בן מוה אשר ז"ל, שהיה משמש בקודש אצל הרב הצדיק מליסקא זי"ע. מתחתיו כיתוב: "צורת איש לב טהור, אוהב את הבריות וחונן אביונים ודלים.... רבינו ישעי' שטיינער זצוק"ל...". כיתוב בהונגרית עם שמו של הצדיק. תמונה זו ידועה כסגולה לתליה בבית, כשמירה מפני עכברים ושאר מרעין בישין. 29X20 ס"מ בתוך מסגרת עץ. כתמים. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $150
פריט מס' : 272

לוט 16 קמעות על קלף.

לוט 16 קמעות דיו על קלף. השבעות מלאכים ואיורים קבליים. תקופות שונות, גדלים ומצבים שונים.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $120
פריט מס' : 273

מחזיק עם שם ה' למנורה. הולנד. המאה ה - 19.

מחזיק עם שם ה' למנורה נחושת עבודת יד של איזמל ותבליט. במרכזו לב עם אותיות ש- ד- י הולנד. המאה ה - 19. מצב טוב מאוד.
החל מ $150
פריט מס' : 274

עשרה מאמרות – פרנקפורט דמיין תנ"ח | 1698

עשרה מאמרות לרמ"ע מפאנו, נדפס בפרנקפורט דמיין בשנת תנ"ח | 1698. חתימת בעלות בדף ראשון: רבי אברהם אהרן בן הרב זלמן דייטש, אביו של רבי אהרן דוד דייטש (תקע"ג - תרל"ח | 1813-1878) בעל ה"גורן דוד" מחשובי תלמידי החתם סופר, שהיה אב"ד בקהילת באלאש דיארמוטה [Balassagyarmat - בלשג'רמט הונגריה]. שער ודף אחרון חסרים. נקבי עש, הדבקות שונות. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 275

ספר בני אהרן מהדורה יחידה בעלות של רבי אליהו במבג'י מערבי – בגדד תרס"ח | 1908 - נדיר!

ספר בני אהרן, קבלה על שער הגלגולים לר' חיים ויטאל, מהמקובל האלוקי רבי שמעון אהרן אגסי (ה'תרי"א – תרע"ד | 1851-1914) רב בבגדד. מרבותיו של רבי יהודה משה פתיה. חתימה וחותמת בעלות של רבי אליהו במבג'י מערבי ה'תרל"ג – תשט"ו | 1873-1955) נולד בדמשק ועלה לארץ ישראל, בהשפעת רבו רבי חיים שאול דוויך הכהן עזב את מלאכתו ושקד על לימוד התורה הקדושה בנגלה ובנסתר בישיבת "רחובות הנהר". בעל מחבר "פאת השדה". ללא כריכה, דפים מתפוררים. מצב כללי בינוני.
החל מ $500