ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 11 - 26.09.2016

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

ספר חסידים, זיטאמיר, תרט"ז - 1856.

ספר החסידים, לרבינו יהודה החסיד, עם הפירוש מפורש וברית עולם להחיד"א. זיטאמיר, תרט"ז-1856. בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. קמג דף. 22 ס"מ. כריכה חדשה, נקבי עש, כתמים וכתמי רטיבות, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $200
פריט מס' : 002

ספר חרדים. זיטאמיר. תרי"ז - 1857. פורמט כיס

ספר חרדים‬ להרב אליעזר בן משה אזקרי. זצ"ל. עניני מוסר והנהגות. נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא. מוה’ חנינא ליפא. והרבני מוה’ יהושע העשיל שפירא. ‬ זיטאמיר. תרי"ז-1857. 240. עמ. גודל: 14: ס"מ.‬ (ספירת דפים משובשת). כריכה חדשה. מספר דפים ראשונים משוקמים בשולי הדפים עם חוסר בטקסט. כריכה חדשה. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $200
פריט מס' : 003

ספר "חק לישראל" שמות, זיטאמיר בדפוס האחים שפירא. תר"ט - 1849.

ספר חק לישראל על ספר שמות חלק שני עם יוסף לחק מהחיד"א, זיטאמיר בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלוויטא. שער עם דיו אדומה. תר"ט - 1849. כריכת עור מקורית מנותקת ומודבקת עם דבק. כתמי רטיבות. מצב כללי בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 004

לוט 2 חומשים בדפוס האחים שפירא. זיטאמיר. תר"ט - 1849 - תר"כ - 1860. עותקים חסרים.

לוט 2 חומשים בדפוס האחים שפירא. 1. חומש ויקרא ובסופו תפלות לשבתות השנה. זיטאמיר. תר"ט - 1849. חסר שער ודף ראשון. בסופו שער נפרד לסדר התפילות לשבתות השנה ומסתיים בשחרית לשבת חסר מוסף לשבת קיים רק דף אחד קרוע וחסר. בלאי וכתמי רטיבות מצב בינוני גרוע. 2. חומש במדבר עם הפטרות. פירוש רש"י ועברי טייטש. חסר שער ו8 דפים ראשונים. דף אחרון מנותק וקרוע עם פגיעה בטקסט. 4 דפים ראשונים מודבקים ומשוקמים לא מקצועי עם פגיעה קלה בטקסט. שולים חתוכים במספר דפים. כנראה זיטאמיר תר"כ - 1860. מצב בינוני גרוע.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 005

לוט 4 ספרי זיטומיר

1 ספר בן המלך והנזיר תרל"ז 1876 דפוס הרב יצחק משה באקשט, 150 עמ' מצב בינוני + 150 דפים כריכה קרועה 2 ספר תורת זבח על הלכות שחיטה מהרב רבי שלמה גאנצפריד זצ"ל תר"ל 1869 בדפוס הרב יצחק משה באקשט בזיטאמיר עם חותמת של השו"ב והמוהל אשר יעקב בלאא"מ יוסף אהרון טאראן 142 עמו' מצב טוב כריכה מקורית 3 ספר קיצור שני לוחות הברית עם מהדורא בתרא, הנהגות טובות וישרות.. מה שלא נמצא בספר הנחמד שני לוחות הברית מהרב יחיאל מיכל בן ר' אברהם עפשטיין אשכנזי תרל"ב- 1871 דפוס הרב יצחק משה באקשט בזיטאמיר 186 עמודים קמטים בשולי הדפים. 4 ספר ספרא הנקרא תורת כהנים חלק שני על פרשת צו עם פירוש עזרת כהנים ותוספות העזרה תרכ"ו 1866 מהרב ר' צבי הירש הכהן ראפפורט דפוס אברהם שלום שאדאוו 248 דפים ועוד 24 דפים מילואים כמה דפים מנותקים מצב בינוני
החל מ $200
פריט מס' : 006

ספר המגיד, איוב, דניאל, עזרא ונחמיה. סלאוויטא, תקפ"ה - 1825.

ספר המגיד כתבי קדש מכתובים חלק שישי – איוב, דניאל, עזרא ונחמיה, בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקפ"ה – 1825. קנח דף. 23.5 ס"מ. נייר כחלחל. שער ו-3 דפים ראשונים ואחרונים משוקמים. פגיעה טקסט קלה בשער, קרע בדף נח, נקבי עש, כתמים וכתמי רטיבות, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $180
פריט מס' : 007

ספר ילקוט אפרים וספר סם חיים. מרבי אפרים בן יעקב הלוי בדפוס ניסן בק ירושלים. תרל"ז -.1877

ספר ילקוט אפרים על התורה עם חמש מגילות. עם הסכמה מהרב של ירושלים הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי זצ"ל ואלה מוסיף על הראשונים "ספר סם חיים". "יש בו ליקוטים ומוסרים טובים" דפוס ר' ניסן ב"ק, תרל"ז - 1877. שער מיוחד לספר סם חיים. תרל"ז – 1877. קפד דף’. [1] י"ח דף. ‬שושנה הלוי 297. השער משוקם בשוליים. קרעים קלים. גודל 33 ס"מ. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 008

תלמוד ירושלמי סדר זרעים. קובץ מסכתות. ירושלם. תרס"ח - תרע"ו. ‬1908-1916.

תלמוד ירושלמי. סדר זרעים. ‬תוצאה חדשה מוגהת ומשוכללת עפ"י הדפוס הראשון ויניציאה רפ"ב. כתבי יד ודפוסים קדומים. עם פירוש, ציונים והערות. על ידי אברהם משה לונץ. סדר זרעים. כרך א-ב. החלקים השונים של הוצאה זו הופיעו בשש חוברות. בראש כרך א' שני שערים כלליים. ובראש כרך ב' שער כללי אחד. נוסף שער מיוחד לכל מסכת. על השערים תאריכי דפוס שונים. על השער הראשון. מסכת ברכות. ‬ירושלים תרס"ט.(1909). על השער השני תרס"ח. (1908).מסכתות פאה ודמאי. ירושלים. תרע"א. (1911) מסכתות דמאי וכלאים. ירושלים. תרע"ד. (1914). מצב טוב עותק יפה.‬
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 009

ספר יסוד הניקוד. אמשטרדם. ת"ץ - 1730. מהדורה ראשונה עם הגהות.

ספר יסוד הניקוד. ספר על דקדוק הלשון העברי מאת המדקדק הגדול התורני כמוה"רר שלמה הכהן הנקרא הענא בעל ה"בנין שלמה". מהדורה ראשונה. אמשטרדם. ת"ץ - 1730. לאורך הספר מספר הגהות בכתיבה ספרדית מתקופת ההדפסה (לא ידוע הכותב).בדפי הכריכה כיתובים שונים על רש"י ותולדותיו בכתב יד מהמאה ה - 20. כריכת עור מקורית. פגם לשער. מעט נקבי עש. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 010

ספר שני לוחות הברית, אמשטרדם, ת"ט - 1649 - מהדורה ראשונה. עותק חסר.

ספר שני לוחות הברית לשל"ה הקדוש רבינו ישעיה הלוי הורוויץ. מהדורה ראשונה. בדפוס עמנואל בנבנישתי. אמשטרדם, ת"ט - 1649 עותק חסר. דף שער - 1 דף - רס"ב דף. חסרים: 43 דפים בהתחלה. ובסופו 159 דפים. במקור: [1], מד דף; [2] תכא דף. 29.5 ס"מ. שער פגום וקרוע. פגעי עש ובלאי. כריכת עור פגומה ובלויה.
החל מ $200
פריט מס' : 011

ספר "משנת חסידים", אמשטרדם ת"ק - 1740. חתימת בעלות של ר' צבי הירש להרן

ספר "משנת חסידים" כוונות התפלות על פי כתבי האר"י ותלמידיו, מאת המקובל הרב עמנואל חי ריקי, מהדורה שנייה שנדפסה בחיי המחבר. אמשטרדם ת"ק – 1740. ספרו העיקרי והחשוב של המחבר שחיבר ספרים רבים נוספים בקבלה 'אדרת אליהו' 'חזה ציון תהלים' 'הון עשיר' ועוד. הבית שבנה המחבר בירושלים שימש את רבי חיים בן עטר "האור החיים הקדוש" לישיבתו בירושלים "כנסת ישראל". בשער הספר חתימה בכתב יד "ה'צבי הירשללעהרן ס"ט". כנראה ר' צבי הירש להרן (לעהרן) , (1784 -1853), נולד באמסטרדם לדיין ר' אברהם משה להרן, בן למשפחה מיוחסת של בנקאים שמקורה בגרמניה. בנקאי ונדבן, ראש ארגון הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם - ארגון ששם למטרה לאסוף כספים באופן ריכוזי ויעיל עבור התיישבות יהודים בארץ ישראל. נטייתו לקנאות דתית ניכרת כבר בשנות העשרים לחייו, עת פרש מקהילת אמשטרדם בשל חילוקי דעות עם פרנסיה לגבי נוסח התפילה והנהיג מניין בביתו בו התפלל לפי מנהגיו, ששאבו מלימודי הקבלה שלמד. הוא נטל על עצמו סיגופים, תעניות וטבילה תכופה במקווה. בד בבד היה גם שותף בכיר בבנק המשפחתי "הולנד את להרן". [6] קלב דף. 16.5 ס"מ. הדבקות נייר דבק ונקבי עש בודדים בכריכה, דף ה פגום במקצת עם פגיעה קלה בטקסט בשורה התחתונה, מצב כללי טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 012

חובת הלבבות. מוסר. אמשטרדם תקל"ח - 1778. עותק נדיר עם מספר דפים לא ידועים.

ספר חובת הלבבות, לרבינו בחיי, עם פירוש נחמד בעל מנוח הלבבות, ועתה נדפס מחדש בהגהה מדויקת, אמשטרדם תקל"ח-1778, [8] רלח דף 14 ס"מ. עותק נדיר! בתחילת הספר [8] דפים לפני עמוד א'. פתיחה למתרגם, עם פתיחה למפרש, ושיר למפרש. דפים אלו אינם ידועים ביבילוגרפית ולא מופעים בספריה הלאומית, ובוינוגרד.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 013

ספר הפטרות לכל השנה. אמסטרדם. תכ"ד - 1664.

ספר הפטרות לכל השנה חלק מתוך חמישה חומשי תורה. הפטרות כמנהג קהילות הספרדים והאשכנזים בדפוס יעקב די קאשטרו תארטס בבית אחיו דוד די קאשטרו תראס. [2] שכ"ט עד תמ"ו - (1) כריכת עור מקורית עם אבזמים. גודל: 13/8.5 ס"מ. אמסטרדם. תכ"ד - 1664. מצב טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 014

ספר צמח דוד. אמסטרדם. תנ"ב - 1692.

ספר צמח דוד תולדות עם ישראל ב 3 חלקים. חתימות בעלות בשער הספר ובעמוד השני. אמסטרדם. תנ"ב - 1692. כריכה מקורית. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 015

ספר שונה הלכות שני חלקים כרוכים יחד. אמסטרדם. תקכ"ב - 1762.

ספר שונה הלכות פירוש על הלכות גדולות חלק א' וב' כרוכים יחד. אמסטרדם. תקכ"ב - 1762. (וינוגרד אמסטרדם 1814-15). כריכת עור מקורית. מצב טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 016

סדר התקון. אמשטרדם. תפ"ז - 1727.

סדר התקון שנוהגים בליל הושענא רבא בארץ ישראל. יח"ץ [ירושלים, חברון, צפת] מצרים ואגפיה. אמשטרדאם. ‬ [1]. קטז דף. גודל. 15 ס"מ. ‬מצב טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 017

סט חמשה חומשי תורה מיניאטורי ונציה תקט"ו - 1755.

חמשה חומשי תורה,עם הפטרות כרכים א-ה ונציה תקט"ו-1754, מידות: 10 ס"מ. סט שלם יפה ומרשים, כריכה חדשה מפוארת. מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $450
פריט מס' : 018

סט "חמדת ימים" וינציה תקכ"ג - 1763.

סט שלם של הספר הפולמסי הידוע "חמדת ימים". זהות מחברו נתונה בספק, ארבעה כרכים, וינציה תקכ"ג-1763, חלק א. לשבת קודש. קט ד’. חלק ב. לראש חדש. קכח, [1], חלק ג. למועדי ה’. צו [צ"ל צז] ד’. חלק ד. לחדש אלול ולימים נוראים. קג ד’ מספר הגהות בכת"י ספרדי בסוף הספר. 27 ס"מ. חתימת בעלים אברהם יוסף יהשוע הלל פואה. כנראה ממשפחת המדפיסים המפורסמת. ללא כירכות. נזקי עש. מצב גרוע. 27 ס"מ. ‬
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 019

סדר ארבע תעניות. ויניציה תס"ו - 1706. חתימה וההגהות.

סדר לארבע תעניות והם עשרה בטבת. אסתר. י"ז תמוז ותשעה באב. ויניזיה תס"ו-1706. חתימה והגהות. [1], קיו דף. גודל: 16 ס"מ. כריכה מנותקת. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 020

ספר "ביאור מרדכי" מהדורה יחידה עם חותמת של הרה"ג ר' שלמה זלמן עהרענרייך זצ"ל, ווין תקס"ה- 1805

ביאור על רבינו מרדכי ב"הלכות קטנות" ציצית ס"ת תפילין מזוזה כרך ראשון (יש לציין שלא נדפס עוד כרכים) ט"ו דפים על שער הספר כתוב בכת"י חנני השי"ת בזה הספר היקר, עם חותמו של הרב ר' שלמה זלמן עהרענרייך, אב"ד שימלוי תרכ"ג- תש"ד מצב טוב החל 200 (אינו מופיע בוינוגרד-רוזנפלד)
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 021

ספר תפארת שמואל, פרנקפורט, תנ"ו- 1696. מהדורה יחידה. חתימות בעלים.

ספר "תפארת שמואל" חדושים על מסכתות הש"ס, והגהות על הרא"ש המהרש"א טור יורה דעה וחושן משפט, מאת הרב אהרן שמואל קאיידנובר אביו של בעל הקו הישר, פרנקפורט תנ"ו -1696. מהדורה יחידה. בשער הספר מס' חתימות בעלים בכתב יד "זלמן וסרמן מק"ק מג"ה"(מרגנטהיים). חתימה נוספת "נחמן בן מוהר"ר משה שפייאר". [2] ה- קכו דף, 18.5 ס"מ. בשער מקום הדפוס מעט פגום, נקבי עש קלים, כתמים וכתמי רטיבות, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 022

ספר אמרות טהורות. מר' מנחם עזריה מפאנו. קבלה. פרנקפורט דמיין. מהדורה ראשונה. תנ"ח - 1698.

ספר המאמרים-עשרה מאמרות, הנקרא "אמרות טהורות" מאת מרנא ורבנא מנחם עזריה מפאנו, עם פירוש ובאור... יד יהודה אשר חבר, מוה"ר יהודה ליב ב"ר שמעון. מפרנקפורט, מהדורה ראשונה. תנ"ח - 1698. דפוס י' וואוסט, [2], קמג, צח דף, 20 ס"מ. רשומי בעלות בדף השער. נזקי עש קשים! מצב בינוני גרוע.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 023

ספר שכיות החמדה. עברית ולאדינו. ביינה. תקע"א - 1811.

ספר שכיות החמדה כולל סדר ותיקון שבעה באדר וכל הסדר לימי ניסן עם בעור חמץ עד ליל התקדש חג, עם לאדינו מרבי דוד פארדו. נדפס בביינה. (וינה). דפוס גיאורג הראשאנצקי. תקע"א-‬1811. לפני השער איור של נשיאי ישראל, מאת ישראל ב’ חיים (פיתוח נחושת). ‬[1]. לט. [1] דף. גודל: 18. ס"מ.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 024

לוט 2 ספרים כרוכים יחד. מעשה חכמים. ווין תקס"ה - 1805. ובית רבי. ת"ר - 1840.

ספר מעשה חכמים מאת משה בן מנחם מנדל קוניץ. ‬[מחזה בשש מערכות]. מחברת ראשונה: בית רבי. כולל: תולדות רבי יהודה הנשיא הוא רבנו הקדוש וקורותיו. בניו. תלמידיו ובני ביתו, בצחות העברית. ‬ ווין. תקס"ה-1805. ‬ עט דף. 8°.‬‬ בית רבי.‬ תולדות רש"י. רבינו שלמה יצחקי. קורת ויקרת ספריו ופירושיו. הוריו ומוריו. צאצאי מעיו ותלמידיו. נכתב בל"א [בלשון אשכנז] מהרב יום-טוב ליפמאן. הנודע בשם דאקטאר צונז מברלין ונעתק ללה"ק [ללשון הקודש] עם הערות ותיקונים מאת שמשון בלאך הלוי. לעמברג. ת"ר-1840. [8], נ. דף. 8° גודל: 17 ס"מ. מצב טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 025

ספר "וזאת תורת הבית". ברלין. תקל"א - 1771.

ספר "וזאת תורת הבית" הלכות. לרבי שלמה בן אדרת (הרשב"א) דף שער ו3 דפים ראשונים פגומים ומשוקמים בשיקום לא מקצועי. פגיעות טקסט בשולים. בחלק ב' דף ראשון משוקם בשיקום לא מקצועי. חתימת בעלות "לה"ו הק' נפתלי עפשטיין". ברלין. תקל"א - 1771. כריכה לא מקורית. מצב בינוני טוב. (וינוגרד ברלין 272).
החל מ $100