ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 5 - 23.10.2019

 

מכירה מס' 26

תעלה אי"ה בימים הקרובים 

נשמח לראותכם

רח' הרב קוק 10 בני ברק

טל:03-9050090 

פקס:03-9050093

 

moreshet.auctions@gmail.com

אסף: 054-3053055

ניסים: 052-8861994

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 126

לוט 12 ספרי תפילה שונים מהם גם בשפות שונות חלקם נדירים - שנות הת"ק - ת"ר

1. תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, עם תהילים שלם ומאמרי הזוהר - דפוס אנטון שמיד וויען תקצ"א | 1931. קפ דף. דפים וכריכה מנותקים. מצב כללי טוב. חתימת בעלות עתיקה. 2. תפילות ישראל, עם העתקה אשכנזית, תרגום לגרמנית לצידי התפילות בלשון הקודש. עותק מהודר בכריכה מקורית יפהפיה מוטבעת. הזהבה בצידי הדפים - ווין תקפ"ז | 1827. 306, [2] עמ'. נקבי עש וכתמים מועטים. מצב כללי טוב. 3. סדר הקינות לתשעה באב, עם מגילת איכה וקריאת התורה, עם תרגום לגרמנית עמוד מול עמוד - רעדעלהיים תרנ"ד | 1894. [4], 312 עמ'. דף אחד מנותק. נקבי עש מועטים. מצב כללי טוב. 4. סדר התפילות לכל השנה, עם תרגום רומני לצד התפילות בלשון הקודש, מאת אברהם שלמה גולד, מהדורה נדירה וחשובה - קראיובה תר"ץ | 1930. XIV, 492 עמ'. כתמים קרעים והדבקות שונות. מצב כללי בינוני - טוב. 5. סידור שפה ברורה, עם תרגום לגרמנית עמוד מול עמוד - פרנקפורט דמיין [רדלהיים] תרפ"ב | 1922. מספור עמודים מורכב. קרעים והדבקות שונות. מצב כללי בינוני. 6. ספר ליקוטי צבי, תפילות שונות לחודשי אלול תשרי, עם הוספות תפילות מספרי החיד"א - וינה תרט"ז | 1856. כריכה מקורית בלויה. כתמים שונים. מצב כללי טוב. 7. ספר קול ששון, כולל תפילות וקרובץ לפורים ומגילת אסתר עם פירוש אבן עזרא מתורגם בחלקו לאשכנזית באותיות עבריות - קראטאשין ת"ר | 1840. סד, כ דף. כתמים. כריכה ישנה עם שדרת עור בלויה מעט. מצב כללי טוב. 8. ספר קול ששון, כולל תפילות וקרובץ לפורים ומגילת אסתר מתורגם לאשכנזית באותיות לועזיות - קראטאשין תרכ"ז | 1867. 150, 62 עמ'. כתמים. כריכה ישנה. בלויה מעט. מצב כללי טוב. 9. ספר מענה לשון, תפילות לבית החיים - וינה תרמ"ח | 1888. 124, 24 עמ'. עם תרגום לגרמנית. קרעים בשולי הדפים. מצב כללי בינוי. 10. ספר קול בכי, והוא סדר תשעה באב. עם תרגום לגרמנית - קרוטשין תרט"ז | 1856. 260 עמ'. עם טיפטופי נרות, כתמים שונים. מצב כללי טוב. ללא שדרה. 11. ספר אמונה לישני עפר, סדר תחינות על קברים, עם מכתב הסכמה מרבי נפתלי בנעט בנו של המהר"ם בנט - וויען תקפ"ו [בפרט: תקצ"ב] | 1826. 149, [3] דף. כתמים. קרעים קלים בקצוות הדפים. מצב כללי טוב. כריכה בלויה. 12. נדיר וחשוב! ספר קהלת שלמה, תפילות שונות ועניינים נוספים, למועדים וזמנים שונים, כולל הגדה של פסח עם שער נפרד. בתרגום לגרמנית - הנובר תרכ"ח | 1868. נקבי עש מועטים. מעט כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 127

לוט 3 קונטרסי תפילות נדירים

1. קונטרס "תפלה בעד החולה" ובו: תהלים ותפילה בעד החולה, עם תרגום להונגרית בתחתית העמוד. בהוצאת תלמוד-תורה בודפסט. 2. קונטרס תפילה ובו: מזמור תהלים מתורגם להונגרית עמוד מול עמוד, ותפילת "אחינו כל בית ישראל". בהוצאת הקהילה היהודית בודפסט. 3. קונטרס תפילות שונות באנגלית Prayers and mediations ובסופו קדיש בלשון הקודש. ניו יורק. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 128

סדר תפילות כולל סדר תהילים ומעמדות פרק שירה ולמנצח בצורת המנורה - וינה תקע"ו | 1816

עותק חסר מעט של סידור עב כרס בנוסח אשכנז, הכולל תפילות לימות החול ושבת, הגדה של פסח, למנצח בצורת המנורה, פרק שירה, תיקוני שבת ועוד, ובסופו עם שער נפרד לתהילים ושער נפרד למעמדות, אשר נדפס בדפוס אנטאן שמיד בווין תקע"ו | 1816.
ללא דף שער לסידור, חסרים דפים ראשונים, דף ב ודף אחרון וכן מס' דפים באמצע לפי המספור המצוין: א-קס, ריז-רנו, קלה דף. כריכה עתיקה פגומה, סימני שימוש וכתמי עבר שונים, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 129

מחזור לשלש רגלים בפורמט קטן - וינה תקע"ב | 1812 - נדיר

כרך בפורמט קטן (16 ס"מ) של מחזור כולל תפילות לשלש רגלים כמנהג פולין פיהם ומערין חלק שני. בסופו נדפס במספור דפים נפרד שיר היחוד. נדפס בדפוס גערג הראשאנצקיא ווין בשנת א'לי'ך' ה" א'קרא' ואל ה' א'ת'ח'נ'ן' (תקע"ב | 1812). כרך נדיר שלא היה מעולם במכירות פומביות ולא נמצא בספרייה הלאומית בירושלים. כריכת עור מקורית בלויה בעיקר בשדרה. כריכה קדמית והשער מנותקים חלקית משאר הספר. רטז, יב דף. ללא נזקי עש, קרעים וכתמי זמן שונים. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 130

מחזור מכל השנה כמנהג ספרד - לבוב תרי"ט | 1858 לא ידוע ביבליוגרפית

מחזור נדיר, לא מצאנו כדוגמתו בספריות השונות וברישומי הביבליוגרפיה השונים: מחזור מכל השנה כמנהג ספרד, כולל את תפילות כל מועדי השנה עם היוצרות וחלק מהקריאות. שער נוסף לחלק של שלש רגלים. דף שער מנותק ומשוקם עם הכיתוב - זה המחזור שייך להנגיד מו"ה משה יהודה קירשנבוים בעהק צפת, בתוך המחזור חותמות בעלות של הנ"ל בעברית ובאנגלית. ללא מספור עמודים. כתמי דמעות בתפילות שונות. כתמים ופגמים קלים אחרים. מצב כללי טוב. כריכה מקורית החיפוי בד ושדרת עור, בלויה.
החל מ $50
פריט מס' : 131

מחזור לראש השנה ספרד עם פירוש בלאדינו - וינה תר"כ | 1860

"מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות בקונשטאנטינה ומדינות מזרח ומערב ואיטאלייא יצ"ו" כולל תפילות וסליחות לצום גדליה. עם פירוש בלאדינו - וינה תר"כ | 1860. ללא כריכה, [6], קמד דף. כתמים קלים מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 132

ספר תהלים בלאדינו: איל ליב'רו די לוס סאלמוס - קונסטאנטינופלה תר"ס | 1900 לערך

איל ליב'רו די לוס סאלמוס, טראזלאדאדו אין לה לינגואה איספאנייולה - ספר תהלים כולו בשפת לאדינו, ללא פרקי המקור, עותק חסר עד דף 5 בהתחלה ודף אחד בסוף, כנראה קושטא שנות ה'תר"ס, גודל 13 ס"מ. מצב כללי טוב, כתמים.
החל מ $50
פריט מס' : 133

לא ידוע ביבליוגרפית: ספר תהילים עם המצודות - ווילנא תר"א 1841

ספר תהלים, עם הפירושים מצודת דוד ומצודת ציון, עם סדר מעמדות בשער נפרד, בדפוס ר' מנחם מן ב"ר ברוך ור' שמחה זימל ב"ר מנחם נחום - ווילנא תר"א | 1841. לא מצאנו את ספר התהילים הזה ברישומים הביבליוגרפים השונים ולא בקטלוגים של הספריות ברחבי הארץ. 392 עמ'. נדפס בחלקו על דפים תכולים. דף השער ושני הדפים שאחריו קרועים וחסרים. מעבר לכך כתמים וקרעים קלים. מצב כללי טוב. כריכה פשוטה בלויה עם שדרת עור.
החל מ $50
פריט מס' : 134

הגדה של פסח אוסטריה 1930 עם ציור הראשונים

הגדה מצויירת צבעונית. במעשה התנאים שהיו מסובין בבני ברק, תיאר הצייר במכחולו את התנאים בדיוקן ה'ראשונים'. כן ניתן לראות את רש"י והרא"ש הרי"ף והרמב"ם.. ציורי עשרת המכות ועוד מנושאי ההגדה בצבע מלא. וינה 1930. [8], סד עמוד, 64 עמוד. קרעים קלים, כריכה מקורית בלוייה, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 135

הגדה של פסח מצוירת על-ידי גייסמר. ברלין, תרפ"ז | 1927

הגדה של פסח. ערוכה ומצוירת על ידי אותו גייסמר. מהדורה ראשונה של ציוריו המיוחדים של גייסמר. מסגרת שונה לכל עמוד. בהוצאת ילקוט, ברלין, תרפ"ז - 1927. | [2], 46 עמ'. 21 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 136

לוט ספרי התנגדות לחסידים

1. דפוס צילום של הספר מגלה טמירין, "כשמו כן הוא כי מגלה דברים אשר היו עד עתה טמירין ונעלמים מעין כל חי", פארודיה סטירית על סיפורי החסידים, שיחותיהם ולשונם, בצורת חליפת מכתבים בין חסידים, המבקשים למנוע הפצת ספר נגד החסידות, מאת המשכיל יוסף פרל. מהדורת צילום מוגדלת של מהדורה ראשונה של ספר זה שנדפס בוינה תקע"ט | 1819 - ירושלים סביב שנות התש"כ ע"י מפעל השכפול. כריכת מעטפת עם צילום השער הראשון. שני שערים, [2], נה דף. 27 ס"מ. מצב טוב, כתמים. 2. ספר המתנגדים, מאת יצחק פרנהוף, "המתנגדים - יריביה של תנועת החסידות מתגלים בו כאנשי לבב שהמחבר מאירם מבפנים בהשתתפות ובהומור" - הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד 'דביר' תל אביב תשי"ב | 1952. כריכה קשה עם מעטפת נייר, המעטפת פגומה וקרועה. תמונת המחבר בתחילת הספר. 220 עמ'. מצב כללי טוב. כתמים שונים. 3. שני כרכים של "חסידים ומתנגדים" מאת מרדכי וילנסקי, לתולדות הפולמוס שביניהם בשנים תקל"ב - תקע"ה - הוצאת מוסד ביאליק תש"ל | 1970. 351, 383 עמ'. מצב כללי טוב. כתמים שונים.
החל מ $70
פריט מס' : 137

זכרון יוסף מהדורה ראשונה עם ההקדמה החריפה נגד החסידות – פיורדא תקל"ג | 1773

ספר זכרון יוסף - שו"ת, חידושים ודרשות. מאת הגאון רבי יוסף שטיינהארט אב"ד פיורדא שבגרמניה. מהדורה ראשונה. דפוס ר' איציק בן ר' ליב בוכבינדר, פיורדא, תקל"ג [1773]. בהקדמתו הוא תוקף בחריפות נוראה את שיטת החסידות, ומכנה אותה "כת". הוא גם כותב "אשר אין מהם נחת... עושים רוב ימיהם כחגים... בתפלתם מצפצפים... יתנו קולי קולות משונים... כקוף לאדם... ה' יצילנו מהם ודומיהם" ועוד ועוד. בחלק מהעותקים הושמטה ההקדמה נגד החסידים. הרב שטיינהארט כותב כי נענש במידה רבה במותם של ילדיו ונכדיו .| הגאון רבי יוסף שטיינהארט [ת"פ – תקל"ו], אב"ד פיורדא שבאשכנז. פוסק משמעותי ורב השפעה, ונחשב מגדולי התורה הבולטים בתקופת האחרונים. תלמידו של הגאון רבי יעקב פופרש כ"ץ בעל "שב יעקב", בפרנקפורט. היה בין גדולי ההוראה, והתכתב עם כל גדולי הרבנים בזמנו, השאלות הופנו אליו מהונגריה, איטליה, הולנד ושווייץ. היה נשוי שלוש פעמים: אשתו הראשונה הייתה חיה כהן שפירא, בתו של עקיבא כהן שפירא, השנייה רוזל, והשלישית קריינדל הרב שטיינהארט מזכיר פעמים אחדות במהלך חיבורו את רעייתו הלמדנית קריינדל שגם הפצירה בו להדפיס את תורתו. מתלמידיו; רבי מרדכי באנעט, רבי וולף היידנהיים, רבי משה טוביה זונדהיימר רבה של הנאו ועוד. | נייר כהה ומשובח. סימני עש. כתמי זמן. חיזוקים בנייר דבק. שדרה ודף השער חסרים. | [3] , כד, [1], כה – מו, מו – סז, סז – קיט, [2] דף. 31 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 138

פולמוס חסידים ומתנגדים: ארבע מאות שקל כסף [מהרח"ו] - מהדורה ראשונה קוריץ תקס"ד | 1804 עותק חסר עם הגהות

ספר ארבע מאות שקל כסף, דרושים עפ"י תורת הסוד לפי קבלת האריז"ל, מתורתו של גדול תלמידיו רבי חיים ויטאל, נסדר ונערך ע"י רבי יעקב צמח שהוסיף עליהם את הגהותיו והגהות הרמ"ז בגוף הספר - מהדורה ראשונה קארעץ תקס"ד | 1804. עותק חסר שער ודפים נוספים, [1], פז דף. (במקור: [2], צא, [1] דף). במס' מקומות בספר הגהות בכתב יד, בהם 2 הגהות קבליות ארוכות מעניינות. לא נבדקו לעומק. בדף הראשון רישום: "מעזבון ... משה שמעלקא הורוויץ הלוי ז"ל". ככל הנראה מדובר ברבי משה שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ אשר כיהן כדיין בבית דינו של רבי שאול לנדא בקראקא סוף שנות הת"ק ותחילת הת"ר. קרעים והדבקות שונות, במס' מקומות עם פגיעות בטקסט. נזקי עש קלים, כתמים ופגמים קלים. ברובו במצב טוב. כריכת בד ישנה מעוטרת עם שדרת עור בלויה מעט. סביב ספר זה התפתח פולמוס מתנגדים וחסידים, כאשר הודפסו במהדורה זו שני וריאנטים, אחד מהם לחסידים עם הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי יהודה ליב מוואלטישסק והשני למתנגדים עם הסכמות רבי חיים מואלוז'ין ורבי מרדכי אב"ד קוריץ. בעותק שלפנינו חסר את ההסכמות ואולם קיימת הקדמת המביא לבית הדפוס בו הוא כותב: "הראיתי לפני מורי אלופי ומודעי הגאון הגדול אשר ידיו רב לו בנגלה ובנסתר מו' חיים נ"י ר"ם ואב"ד דק"ק וואלאזין יצ"ו ושש על אמרתו כמוצא שלל רב..." - הקדמה זו מופיעה כך גם במהדורה עם ההסכמות החסידיות כך שאין לנו וודאות באיזה מהגרסאות מדובר. ראה עוד: קהלת משה, א, 876; ס' היובל לא' מארכס, ע' 37; ח' ליברמן, ס' אהל רח"ל, ניו-יורק, תש"ם, עמ' 129-170.
החל מ $80
פריט מס' : 139

הילולא רבא דצדיקיא [יארצייט של אבות החסידות] - צפת? תר"כ? / רוממות נשמת ישראל - חסידות יוזעפאף תרל"ב | 1871

1. ספר רוממות נשמת ישראל, "מלוקט מש"ס ומדרשים ומספרים קדושים מבעל המחבר ספר דברי תורה וספר צדה לדרך וספר החיים אשר קבע דירתו עתה פעה"ק ירושלים ת"ו" [רבי משה בן חיים וורטמן (קאז'ינצער), רב בירושלים. נפטר תרל"ד. עלה מקוז'ניץ לארץ הקודש בשנת תר"כ. התיישב בירושלים או בחברון, ציוה בצוואתו את ביתו לראשון מצאצאיו שיעלה לארץ ישראל. ראה עוד: אוצר הרבנים 15079; גליס; פרומקין-תח"י] עם ליקוטים ודברי מוסר מספרי חסידות רבים כמו ערבי נחל, מאור עיניים ועוד - יוזפוף תרל"ב | 1871. עם שער נוסף שהועתק ממהדורת ירושלים [תרכ"ה], עם המילה "ירושלים" בהגדלה. קג דף. 2. כרוך עם ספר הילולא רבא דצדיקיא "והוא סדר היאר צייטין מן כמה צדיקים צביונן של ישראל גאונים וקדושים אשר בארץ החיים זכותם יגן עלינו... [כולל גם ציון תאריכי פטירתם של אבות החסידות] והצגנו כל היאר צייטין של צדיקים ע"פ סדר החדשים ע"פ סדר החדשים וע"פ סדר הימים וגם התפלה מה שאומרים על קברי הצדיקים, הכל כאשר נדפס מקדם בעה"ק "צפת" תובב"א". למרות שבשער נכתב "צפת" מדובר ככל הנראה בחלק מהספר הילולא רבא דצדיקאי שנדפס בלעמברג תרכ"ג | 1863. ראה: סטפנסקי חסידות 172. 8 דף. חלק מהדפים עם שוליים רחבים יותר. 11 ס"מ. כתמים שונים. מצב כללי טוב. כרוכים יחד בכריכה עתיקה בלויה. רישומים שונים לא נבדקו.
החל מ $60
פריט מס' : 140

לוט חוברות מאת רבי אלכסנדר זושא פרידמן הי"ד

חוברות מתוך ספרו של רבי אלכסנדר זושא פרידמן, אשר הפך לקלאסיקה בארון הספרים היהודי לאחר שואת יהודי אירופה, כאשר תורגם מיידיש ללשון הקודש. החוברות שלפנינו כתובים ביידיש שהייתה פופולארית בקרב יהודי פולין שם הופצה לראשונה: 1. דער תורה קוואל [מעיינה של תורה] העפט [מחברת] 1 פרשת שמות, בהוצאת חורב - ווארשא תרח"ץ | 1938. קרעים בקצוות הדפים. 2. דער תורה קוואל [מעיינה של תורה] העפט [מחברת] 45 פרשת לך, בהוצאת חורב - ווארשא תרצ"ט | 1939. מקבץ חוברות "דגלנו", קובץ ספרותי והסתדרותי מוקדש לענייני הצעירים החרדים והסתדרותם, מופיע מעת לעת על ידי משרד הצעירים "צעירי אמוני ישראל" (בפולניה) ערוך בידי [הרב] אלכסנדר זושא פרידמן. גליונות עם מאמרי השקפה, שירה, סיפורת ועוד שיועדה לצעירי פולין בין המלחמות כתובות ע"י מיטב סופרי התקופה: 1. דגלנו חוברת ז-ח, שנה ראשונה - ווארשא אב תרפ"א | 1921. 2. חוברת א-ב, שנה שניה - ווארשא תשרי - חשון תרפ"ב | 1922. 3. דגלנו חוברת ג-ד, שנה שניה - ווארשא כסלו - טבת תרפ"ב | 1922. 4. דגלנו חוברת ז-ח, שנה ג' - ווארשא ניסן - אייר תרפ"ג | 1923. 5. דגלנו חוברת ט-י, שנה ג' - ווארשא סיון - תמוז תרפ"ג | 1923. מצבים משתנים, קרעים וכתמים שונים. מצב כללי טוב. רבי אלכסנדר זושא פרידמן הי"ד (תרנ"ז - תש"ד), תלמיד חכם, מנהיג ציבורי וסופר רב פעלים. מזכיר אגודת ישראל בפולין וראש רשת תלמודי התורה "חורב". בעל מחבר "מעיינה של תורה" וחיבורים נוספים אחרים. ממובילי ההשקפה החרדית בפולין טרום השואה, כאשר הקים סמינר למכנכים והרצה בו ובסמינרים למורות של "בית יעקב". עלה על המוקד בשנות הזעם ע"י הגרמנים ימ"ש. הי"ד.
החל מ $50
פריט מס' : 141

לוט קובצים תורניים מישיבות חסידיות בפולין טרום מלחמת העולם השניה

1 שני חוברות קובץ כתר תורה - פיעטרקוב של ישיבת ראדאמסאק. 1 משנת - תרצ"ז | 1937. חוברת ראשונה עם חתימת בעלות וחותמת בלועזית לא מפוענחת. 2 משנת תרצ"ח | 1938. עם חותמת בעלות: חברת קנין ספרים דבהח"ס רדאמסק קראקא יוזעפא. "ויבואו בו חדו"ת... להלכה ולמעשה בהשתתפות גאוני וגדולי דורנו שליט"א וכת"י מגאוני קשישאי ז"ל, ונספח לתוכו קונטרס הגהות והערות מכבוד נשיאנו... מוה"ר דוד משה הכהן שליט"א חתנא דבי נשיאה כ"ק מרן עט"ר [מראדאמסאק] שליט"א ונשיא הישיבות כתר תורה בפוילין." 2 דגל התורה ווארשא תרפ"ב | 1921. "קובץ רבני תלמודי מאת מרנן ורבנן חכמי וגאוני הדור שליט"א וכת"י מגאוני קשישאי ז"ל". 3 עמק הלכה - אטארקעס תרפ"א | 1920. "לפרש ולבאר כל חמירא בשיטות הש"ס ופוסקים ולמצוא פתרונים למשאלות החיים עפ"י התורה והדת". רישומים שונים בכת"י. 4 מקבצאל - לובלין תרצ"ז | 1936. "קובץ שעורי מרן... מהור"ר ארי' צבי פראמער שליט"א אבד"ק קאזיגלאב ר"מ בישיה"ק ישיבת חכמי לובלין חוברת ראשונה ע"י ועד התלמידים" רישומים שונים וחתימות בעלות, חותמת בעלות בלועזית. 5 קול תורה - ירושלים תר"צ | 1930. "ירחון רבני מרכזי לחדושי תורה בהלכה ובאגדה וכל המתרחש בעולם הרבנים ןהרבנות בארץ ובגולה." חתימות בעלות שונות ורישומים שונים חלקם בלועזית. 6 בית אברהם - ווארשא תרצ"ו 1936. "ירחון לתורה, ליהדות ולחיי הישיבות יוצא לאור ע"י ועד הישיבות בפולניא" בדף הראשון מופיעים מכתבי תמיכה בישיבה מאדמו"רי פולין של אותה עת, האמרי אמת מגור והאדמו"רים מלובלין סאקלוב ופיאסעצנע. מצבים משתנים, חלק עם קרעים קלים או כריכה מנותקת מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $50
פריט מס' : 142

כרך עם שלשה ספרי קבלה וחסידות

1. ספר מאורות נתן, ביאור שמות הקודש בדרך קבלת האריז"ל, מהמקובל רבי מאיר בן יהודה לייב הכהן פופרש (ה'שפ"ד – תכ"ב | 1624-1662). שערך וסידר את תורת האריז"ל וגוריו. [10], עח דף. 21 ס"מ. ורשה תרכ"ז | 1867. 2. קונטרס כללי התחלת החכמה – מהדורה יחידה, כללים למתחילים לימוד קבלה, "והוא ספר יקר מיוסד עפ"י פירושי הגר"א ורמח"ל בכתבי האר"י והזוהר והמקובלים", חיברו רבי אריה ליב ליפקין מואקשנה (ה'ת"ר – תרס"ג | 1840-1903), בן אחיו ותלמידו של רבי ישראל סלנטר. 1 , מד דף. 21 ס"מ. ורשה תרנ"ג | 1893. 3. ספר שערי האמונה – מהדורה ראשונה, חידושי תורה וסיפורי חסידים, מרבי נתן נטע הכהן דונר אב"ד בראדושיץ ובקאליבעל. 108 עמ', 21 ס"מ. ורשה תרס"א | 1901. שלשתם כרוכים יחדיו בכרך אחד, כריכה בלויה, שדרה חסרה, נקבי עש וכתמים, קרעים קלים והדבקות. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 143

ספר זוהר הרקיע - סיגט תרל"ה | 1875 עם הסכמות חסידיות חשובות

ספר זוהר הרקיע עם קול ברמה, פירוש על האדרות מהאריז"ל, ותוספת הגהות מרבי יעקב צמח. שער נפרד לספרא דצניעותא - פירוש גדול ונורא מהאר"י זלה"ה עם פירוש שני מתלמיד אחד מתלמידיו לא נודע שמו... עם הסכמות חסידיות חשובות: רב ייב"י מאוסטרהא, רבי יוסף שאול נתנזון, רבי צבי הירש מליסקא, רבי סענדר ליפא ורבי יצחק אייזיק מזידיטשוב ורבי יקותיאל יהודה טייטלבוים "הייטב לב" מסיגט - מהדורה שניה סיגעט תרל"ה | 1875. [2], רד דף. כריכה בלויה, נקבי עש בודדים. 2 דפים ראשונים מנותקים. מצב כללי טוב. חתימה וחותמות בעלות של הנגיד רבי שמואל זנוויל כהנא מדראגמירשט.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $50
פריט מס' : 144

תולדות יעקב יוסף - מהדורה מוקדמת לבוב תרכ"ג | 1863 העותק של האדמו"ר רבי לוי יצחק לאנדמאן מטרנופול - ברוקלין

ספר תולדות יעקב יוסף, הספר החסידי שהובא בדפוס ובו גם הובאו לראשונה תורותיו של הבעל שם טוב הקדוש, מאת תלמידו רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה - לבוב תרכ"ג | 1863. קצו דף. שער חסר עם הדבקות. קרע עם פגיעה בטקסט בדף האחרון. מעבר לכך כתמים קלים. מצב כללי טוב מאד.כרוך מחדש בכריכה מעוטרת עם שדרה מוטבעת פגמים קלים בכריכה. חתימת וחותמות בעלות של המקובל רבי מרדכי משה קרפמן מירושלים. חותמות של האדמו"ר רבי לוי יצחק לנדמן מטרנופול (תרל"ז - ב' ניסן תש"ט), בן האדמו"ר רבי יעקב קאפיל מטרנופול [בעל 'השיב לב אבות'], עלה לארה"ב, התגורר בברוקלין ניו יורק ושם הסתלק. מצאצאי הבעש"ט הק', רבי קאפיל חסיד, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי אלימלך מליז'ענסק, רבי אורי מסטרעליסק, המגיד מנדבורנא ועוד למעלה בקודש מגזע הב"ח, המהרש"א ורש"י הק'.
החל מ $60
פריט מס' : 145

משניות סדר נזיקין וקדשים קאמרנא - לעמבערג תרל"ג | 1873

ספר משניות סדר נזיקין וקדשים מהדורה שנייה עם פירוש 'עצי עדן' מהאדמו"ר רבי יצחק יהודה אייזיק יחיאל מקאמארנא. עותק מפואר במצב טוב [1], קפד דף, שער נוסף לסדר קדשים [1], צד דף, מספור חדש ממסכת כריתות מג דף. בסופו תרשים בית המקדש עם הסברים. רישומי בעלות בעברית וערבית. דף אחד מנותק חסר בקצתו, מעט נקבי עש מצב כללי טוב. האדמו"ר רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקאמארנא (כ"ה בשבט תקס"ו - י' באייר תרל"ד), בנו של רבי אלכסנדר סנדר מקומרנא וחתן רבי אברהם מרדכי מפינטשוב. בגיל 12 התייתם מאביו וגדל אצל דודו רבי צבי הירש מזידיטשוב, שהיה לרבו. מגדולי תלמידי ה"אוהב ישראל" מאפטא. מילא את מקום אביו בקאמרנא שם התפרסם כבעל מופת ורבים שיחרו לפתחו, סגולה מיוחדת נודעת לאלו שמחזיקים את ספריו הקדושים בביתם. בעל מחבר "היכל הברכה" על חמישה חומשי תורה, ועוד ספרים רבים.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $50
פריט מס' : 146

ספר הוכשר הזבח - חסידות מהדורה ראשונה ווארשא תרמ"ב | 1882 עם רישומים מעניינים

ספר הוכשר הזבח על הלכות שחיטה וכיסוי ובדיקה לרבי מאיר צבי בן רבי יעקב יצחק זצ"ל שו"ב. מתלמידי 'השרף מקאצק', כמופיע בהקדמת המחבר "נתן בליבי לחסות בצל אדומו"ר הוא נחמני מעצבוני ויגוני כשמו מורה מנחם בקאצק... וכן העלני מטיט הילדות והשחרות והבלי הזמן". בסוף העותק ישנם מספר דפים כתובים בכתב יד מלאים בהנהגות קבלות טובות, ועניינים נשגבים בעבודת השם. רישום בעלות: יהודה לייב המכונה אלעזר גוטליב ורישומם שונים שלא נבדקו לעומק. כריכה עליונה מנותקת, ללא כריכה תחתונה, ה, סט דף, 137 עמוד. כמה דפים מנותקים, מצב כללי בינוני - גרוע. מצורפים דפים בכתב יד שהיו דחופים בתוך הספר בענייני עבודה ויראה.
החל מ $60
פריט מס' : 147

ספר פרקי הנאזר - חסידות מהדורה ראשונה לובלין תרמ"ו | 1886

ספר פרקי הנאזר, על הלכות שחיטות ובדיקות בדרך פרד"ס (על דרך הקבלה והחסידות) ובו ארבעה חלקים, "הספר הקדוש נעשה ונתחבר מאת הרב הצדיק החסיד המפורסם חסידא ופרישא מוהר"ר ר' אליעזר זללה"ה שו"ב דק' זיטאמיר, כפי אשר קיבל מרבו צי"ע רשכבה"ג מורינו ורבינו מו"ה זאב הלוי מזיטאמיר בעל מחבר ספר 'אור המאיר'... והמעיין בספר הקדוש הזה יאזור כגבור חלציו להיות קל כנשר ורץ כצבי לעשות רצון אביו שבשמים ולהיות טהור ונקי ומוזהר מכל מיני חיצונים כל שבעים שנותיו חיי האדם". הסכמות של רבי מרדכי מטשרנוביל, רבי אברהם דב מאווריטש בעל "בת עין" ועוד - מהדורה ראשונה לובלין תרמ"ו | 1886. 2 שערים. [2], קלד, פד דף. כריכה פשוטה עם הטבעה בשדרה. מעט נקבי עש. קרעים והדבקות קלות במס' מקומות. מצב כללי טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 148

לוט 2 חלקים 'חידושי הרי"מ'. וורשא. תרל"ז - תרמ"ו | 1877-1886.

1. חידושי הרי"מ על מסכת גיטין. לבעל החידושי הרי"מ מגור. מהדורה ראשונה. תרל"ז -1877. [1] קנ' דף. מצב טוב. 2. חידושי הרי"מ על מסכתות כתובות וקידושין. לבעל החידושי הרי"מ מגור. תרמ"ו -1886. [1] קט"ז דף. מצב טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 149

ספר שפת אמת על התורה בראשית פיעטרקוב - תרס"ה | 1905 מהדורה ראשונה

"ספר שפת אמת חלק ראשון מאת כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו קדוש ישראל ותפארתו רשכבה"ג מרן יהודא ארי' ליב זצוקלה"ה מגור יע"א. אשר השאיר אחריו ברכה כתוב בעצם כתב ידו הקדושה. וזה יצא ראשונה חידושי תורה על כל שבתות השנה והמועדים: פיעטרקוב בדפוס המשובח והמפואר וכו' [כך במקור] של ר' שלמה בעלכאטאווסקי נ"י. שנת תרס"ה לפ"ק". הרבי 'יהודה אריה לייב' האדמו"ר השני לשושלת גור (תר"ז - תרס"ה) המכונה ה'שפת אמת' על שם ספרו זה, נכדו של האדמו"ר הראשון מגור בעל ה'חידושי הרי"ם', התפרסם בעיקר בזכות חיבוריו אלו שקנו להם שם בכותל המזרח של מחשבת ישראל, ולא רק בקהילות החסידים אלא גם בחוגים נוספים, ידוע למשל שהרב קוק היה הוגה רבות בספריו. חותמות בעלות: דוד בן מהו-משה ז"ל פראשקער איזביטץ פלך קאליש". ובית החסידים דגור תל אביב -יפו רח' גרוזברג. והקדשות בכת"י לא נבדקו. קמב דף, 283 עמוד לא כולל לוח התיקון והטעות. נראה שהיה דף שער נוסף שכן המספור מתחיל באות ג'. מעט רקבון בדפים ראשונים ואחרונים, נכרך מחדש, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 150

בית אברהם [טשכנוב] - חסידות מהדורה ראשונה ווארשא תרנ"ט | 1899 העותק של בית החסידים גור בזאמושץ'

ספר בית אברהם, "חדושי הלכות בחריפות ובקיאות... בכמה שיטות וסוגיות הש"ס ובהלכות הרמב"ם ושארי פוסקים..." מאת האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם [לנדא] מטשעכאנאווי [מטשכנוב] - מהדורה ראשונה ורשה תרנ"ט | 1899. שני שערים. צז דף. דפים מנותקים. נקבי עש, קרעים רבים. מצב כללי גרוע. כריכת בד ישנה בלויה. בפורזץ ורישום בכתב יד: "זה הספר בית אברהם... שייך להחסידים הקדושים אשר נוסעים להרב הצדיק הקדוש איש אלקים קדוש וטהור מגור שליט"א...". וחותמות של "בית חסידי גור פה זאמושטץ".
החל מ $50