Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 5 - 23.10.2019

 

Auction no. 26

Upload to our website anytime in the next few days

Tel: 972-3-9050090

fax: 972-3-9050093

Filter by
View as
Display per page
LOT: 126

לוט 12 ספרי תפילה שונים מהם גם בשפות שונות חלקם נדירים - שנות הת"ק - ת"ר

1. תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, עם תהילים שלם ומאמרי הזוהר - דפוס אנטון שמיד וויען תקצ"א | 1931. קפ דף. דפים וכריכה מנותקים. מצב כללי טוב. חתימת בעלות עתיקה. 2. תפילות ישראל, עם העתקה אשכנזית, תרגום לגרמנית לצידי התפילות בלשון הקודש. עותק מהודר בכריכה מקורית יפהפיה מוטבעת. הזהבה בצידי הדפים - ווין תקפ"ז | 1827. 306, [2] עמ'. נקבי עש וכתמים מועטים. מצב כללי טוב. 3. סדר הקינות לתשעה באב, עם מגילת איכה וקריאת התורה, עם תרגום לגרמנית עמוד מול עמוד - רעדעלהיים תרנ"ד | 1894. [4], 312 עמ'. דף אחד מנותק. נקבי עש מועטים. מצב כללי טוב. 4. סדר התפילות לכל השנה, עם תרגום רומני לצד התפילות בלשון הקודש, מאת אברהם שלמה גולד, מהדורה נדירה וחשובה - קראיובה תר"ץ | 1930. XIV, 492 עמ'. כתמים קרעים והדבקות שונות. מצב כללי בינוני - טוב. 5. סידור שפה ברורה, עם תרגום לגרמנית עמוד מול עמוד - פרנקפורט דמיין [רדלהיים] תרפ"ב | 1922. מספור עמודים מורכב. קרעים והדבקות שונות. מצב כללי בינוני. 6. ספר ליקוטי צבי, תפילות שונות לחודשי אלול תשרי, עם הוספות תפילות מספרי החיד"א - וינה תרט"ז | 1856. כריכה מקורית בלויה. כתמים שונים. מצב כללי טוב. 7. ספר קול ששון, כולל תפילות וקרובץ לפורים ומגילת אסתר עם פירוש אבן עזרא מתורגם בחלקו לאשכנזית באותיות עבריות - קראטאשין ת"ר | 1840. סד, כ דף. כתמים. כריכה ישנה עם שדרת עור בלויה מעט. מצב כללי טוב. 8. ספר קול ששון, כולל תפילות וקרובץ לפורים ומגילת אסתר מתורגם לאשכנזית באותיות לועזיות - קראטאשין תרכ"ז | 1867. 150, 62 עמ'. כתמים. כריכה ישנה. בלויה מעט. מצב כללי טוב. 9. ספר מענה לשון, תפילות לבית החיים - וינה תרמ"ח | 1888. 124, 24 עמ'. עם תרגום לגרמנית. קרעים בשולי הדפים. מצב כללי בינוי. 10. ספר קול בכי, והוא סדר תשעה באב. עם תרגום לגרמנית - קרוטשין תרט"ז | 1856. 260 עמ'. עם טיפטופי נרות, כתמים שונים. מצב כללי טוב. ללא שדרה. 11. ספר אמונה לישני עפר, סדר תחינות על קברים, עם מכתב הסכמה מרבי נפתלי בנעט בנו של המהר"ם בנט - וויען תקפ"ו [בפרט: תקצ"ב] | 1826. 149, [3] דף. כתמים. קרעים קלים בקצוות הדפים. מצב כללי טוב. כריכה בלויה. 12. נדיר וחשוב! ספר קהלת שלמה, תפילות שונות ועניינים נוספים, למועדים וזמנים שונים, כולל הגדה של פסח עם שער נפרד. בתרגום לגרמנית - הנובר תרכ"ח | 1868. נקבי עש מועטים. מעט כתמים. מצב כללי טוב.
Starting at $80
LOT: 127

Lot, 2 pamphlets on prayer. Budapest.

1. Tefila Ba’ad HaCholeh with psalms and prayers for a sick person, with translation into Hungarian at the bottom of the page. Published by Talmud-Torah Budapest. 2. Psalms translated into Hungarian on facing pages, and the prayer Acheinu Kol Beit Yisrael. Published by the Jewish community of Budapest. Different sizes and conditions, generally good.
Starting at $50
LOT: 128

Seder Tefillot, including Psalms and Ma’amadot, Perek Shira, and the LaMenatze’ach in the shape of a menorah. Vienna 1816.

Partially missing copy of a thick siddur in nusachAshkenaz, including prayers for weekday and shabbat, pesach Haggadah, LaMenatze’ach, Perek Shira, tikkunei Shabbat, and more, at the end with a separate cover is Psalms, and a separate cover for Ma’amadot, printed by Anon Shamid. No cover pages for the siddur, missing the first pages, page 2, and last page, and a number of pages in the number according to the noted page numbering: 1-160, 217-256, 135 pages. Old binding is defective, signs of use and stains, generally good condition.
Starting at $50
LOT: 129

Machzor for the ShaloshRegalim, small format—Vienna 1812. Rare.

16cm. Machzor with the prayers according to the Polish minhag. At the end with a separate page numbering is ShirHaIchud. Printed by Georg Hershantzky. Rare volume, never before sold at auction and not held by the National Library in Jerusalem. Original leather binding is worn, mainly in the spine. Front binding and cover are partially separated from the rest of the book. 216, 12 pages. No moth damage, various stains and small tears. Generally good condition.
Starting at $50
LOT: 130

מחזור מכל השנה כמנהג ספרד - לבוב תרי"ט | 1858 לא ידוע ביבליוגרפית

מחזור נדיר, לא מצאנו כדוגמתו בספריות השונות וברישומי הביבליוגרפיה השונים: מחזור מכל השנה כמנהג ספרד, כולל את תפילות כל מועדי השנה עם היוצרות וחלק מהקריאות. שער נוסף לחלק של שלש רגלים. דף שער מנותק ומשוקם עם הכיתוב - זה המחזור שייך להנגיד מו"ה משה יהודה קירשנבוים בעהק צפת, בתוך המחזור חותמות בעלות של הנ"ל בעברית ובאנגלית. ללא מספור עמודים. כתמי דמעות בתפילות שונות. כתמים ופגמים קלים אחרים. מצב כללי טוב. כריכה מקורית החיפוי בד ושדרת עור, בלויה.
Starting at $50
LOT: 131

מחזור לראש השנה ספרד עם פירוש בלאדינו - וינה תר"כ | 1860

"מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות בקונשטאנטינה ומדינות מזרח ומערב ואיטאלייא יצ"ו" כולל תפילות וסליחות לצום גדליה. עם פירוש בלאדינו - וינה תר"כ | 1860. ללא כריכה, [6], קמד דף. כתמים קלים מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 132

Psalms Book In Ladino

The whole Psalms is in Ladino.Five Pages missing in the front. one in the back. early Size: 13cm General good condition. Stains.
Starting at $50
LOT: 133

לא ידוע ביבליוגרפית: ספר תהילים עם המצודות - ווילנא תר"א 1841

ספר תהלים, עם הפירושים מצודת דוד ומצודת ציון, עם סדר מעמדות בשער נפרד, בדפוס ר' מנחם מן ב"ר ברוך ור' שמחה זימל ב"ר מנחם נחום - ווילנא תר"א | 1841. לא מצאנו את ספר התהילים הזה ברישומים הביבליוגרפים השונים ולא בקטלוגים של הספריות ברחבי הארץ. 392 עמ'. נדפס בחלקו על דפים תכולים. דף השער ושני הדפים שאחריו קרועים וחסרים. מעבר לכך כתמים וקרעים קלים. מצב כללי טוב. כריכה פשוטה בלויה עם שדרת עור.
Starting at $50
LOT: 134

הגדה של פסח אוסטריה 1930 עם ציור הראשונים

הגדה מצויירת צבעונית. במעשה התנאים שהיו מסובין בבני ברק, תיאר הצייר במכחולו את התנאים בדיוקן ה'ראשונים'. כן ניתן לראות את רש"י והרא"ש הרי"ף והרמב"ם.. ציורי עשרת המכות ועוד מנושאי ההגדה בצבע מלא. וינה 1930. [8], סד עמוד, 64 עמוד. קרעים קלים, כריכה מקורית בלוייה, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 135

Pesach Haggadah illustrated by Geismer. Berlin 1927.

Edited and illustrated by Otto Geismer. First edition of his special illustrations. A different frame for every page. Published by Yalkut, Berlin. [2], 46 pages. 21cm. Generally good condition.
Starting at $50
LOT: 136

לוט ספרי התנגדות לחסידים

1. דפוס צילום של הספר מגלה טמירין, "כשמו כן הוא כי מגלה דברים אשר היו עד עתה טמירין ונעלמים מעין כל חי", פארודיה סטירית על סיפורי החסידים, שיחותיהם ולשונם, בצורת חליפת מכתבים בין חסידים, המבקשים למנוע הפצת ספר נגד החסידות, מאת המשכיל יוסף פרל. מהדורת צילום מוגדלת של מהדורה ראשונה של ספר זה שנדפס בוינה תקע"ט | 1819 - ירושלים סביב שנות התש"כ ע"י מפעל השכפול. כריכת מעטפת עם צילום השער הראשון. שני שערים, [2], נה דף. 27 ס"מ. מצב טוב, כתמים. 2. ספר המתנגדים, מאת יצחק פרנהוף, "המתנגדים - יריביה של תנועת החסידות מתגלים בו כאנשי לבב שהמחבר מאירם מבפנים בהשתתפות ובהומור" - הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד 'דביר' תל אביב תשי"ב | 1952. כריכה קשה עם מעטפת נייר, המעטפת פגומה וקרועה. תמונת המחבר בתחילת הספר. 220 עמ'. מצב כללי טוב. כתמים שונים. 3. שני כרכים של "חסידים ומתנגדים" מאת מרדכי וילנסקי, לתולדות הפולמוס שביניהם בשנים תקל"ב - תקע"ה - הוצאת מוסד ביאליק תש"ל | 1970. 351, 383 עמ'. מצב כללי טוב. כתמים שונים.
Starting at $70
LOT: 137

Zikaron Yosef, first edition with strong endorsement against chassidut—Furth 1773.

Shot, chiddushim, and drashot. By Gaon Rabbi Yosef Steinhardt, Av Beit Din of Furth. First edition, printed by RavItzik ben RavLeib Buchbinder. In his introduction he strongly attacks chassidut, and calls it a cult. He writes that “there is no rest from them…they make most of their days holidays…and their prayers hurt the ears…they make various noises…like a monkey to man…G-d save us from them.” And more. Some copies of this text have removed the introductory attack against chassidim. Rav Steinhardt writes that he was greatly punished for it with the deaths of his children and grandchildren. | He lived 1720-1776, was Av Beit Din of Furth (Germany). A significant posek and influential rabbi, considered one of the clearest sages from the Achronim period. Student of the Gaon Rabbi Yaakov Poprash, the Shev Yaakov, in Frankfurt. One of the greatest teachers of his time, and he corresponded with the greatest rabbis of the period, questions were sent to him from Hungary, Italy, Holland, and Switzerland. He was married three times. Among his students were Rabbi Mordechai Bennett, Rabbi Wolf Heidenheim, Rabbi Moshe TuvyaZundheimer (rabbi of Hano), and more. | Thick, quality paper, signs of moth damage. Stains. Reinforcement with tape. Spine and cover page missing. | [3], 24, [1], 25-46, 46-67, 67-119, [2] pages. 31cm. Generally ok to good condition.
Starting at $50
LOT: 138

פולמוס חסידים ומתנגדים: ארבע מאות שקל כסף [מהרח"ו] - מהדורה ראשונה קוריץ תקס"ד | 1804 עותק חסר עם הגהות

ספר ארבע מאות שקל כסף, דרושים עפ"י תורת הסוד לפי קבלת האריז"ל, מתורתו של גדול תלמידיו רבי חיים ויטאל, נסדר ונערך ע"י רבי יעקב צמח שהוסיף עליהם את הגהותיו והגהות הרמ"ז בגוף הספר - מהדורה ראשונה קארעץ תקס"ד | 1804. עותק חסר שער ודפים נוספים, [1], פז דף. (במקור: [2], צא, [1] דף). במס' מקומות בספר הגהות בכתב יד, בהם 2 הגהות קבליות ארוכות מעניינות. לא נבדקו לעומק. בדף הראשון רישום: "מעזבון ... משה שמעלקא הורוויץ הלוי ז"ל". ככל הנראה מדובר ברבי משה שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ אשר כיהן כדיין בבית דינו של רבי שאול לנדא בקראקא סוף שנות הת"ק ותחילת הת"ר. קרעים והדבקות שונות, במס' מקומות עם פגיעות בטקסט. נזקי עש קלים, כתמים ופגמים קלים. ברובו במצב טוב. כריכת בד ישנה מעוטרת עם שדרת עור בלויה מעט. סביב ספר זה התפתח פולמוס מתנגדים וחסידים, כאשר הודפסו במהדורה זו שני וריאנטים, אחד מהם לחסידים עם הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי יהודה ליב מוואלטישסק והשני למתנגדים עם הסכמות רבי חיים מואלוז'ין ורבי מרדכי אב"ד קוריץ. בעותק שלפנינו חסר את ההסכמות ואולם קיימת הקדמת המביא לבית הדפוס בו הוא כותב: "הראיתי לפני מורי אלופי ומודעי הגאון הגדול אשר ידיו רב לו בנגלה ובנסתר מו' חיים נ"י ר"ם ואב"ד דק"ק וואלאזין יצ"ו ושש על אמרתו כמוצא שלל רב..." - הקדמה זו מופיעה כך גם במהדורה עם ההסכמות החסידיות כך שאין לנו וודאות באיזה מהגרסאות מדובר. ראה עוד: קהלת משה, א, 876; ס' היובל לא' מארכס, ע' 37; ח' ליברמן, ס' אהל רח"ל, ניו-יורק, תש"ם, עמ' 129-170.
Starting at $80
LOT: 139

הילולא רבא דצדיקיא [יארצייט של אבות החסידות] - צפת? תר"כ? / רוממות נשמת ישראל - חסידות יוזעפאף תרל"ב | 1871

1. ספר רוממות נשמת ישראל, "מלוקט מש"ס ומדרשים ומספרים קדושים מבעל המחבר ספר דברי תורה וספר צדה לדרך וספר החיים אשר קבע דירתו עתה פעה"ק ירושלים ת"ו" [רבי משה בן חיים וורטמן (קאז'ינצער), רב בירושלים. נפטר תרל"ד. עלה מקוז'ניץ לארץ הקודש בשנת תר"כ. התיישב בירושלים או בחברון, ציוה בצוואתו את ביתו לראשון מצאצאיו שיעלה לארץ ישראל. ראה עוד: אוצר הרבנים 15079; גליס; פרומקין-תח"י] עם ליקוטים ודברי מוסר מספרי חסידות רבים כמו ערבי נחל, מאור עיניים ועוד - יוזפוף תרל"ב | 1871. עם שער נוסף שהועתק ממהדורת ירושלים [תרכ"ה], עם המילה "ירושלים" בהגדלה. קג דף. 2. כרוך עם ספר הילולא רבא דצדיקיא "והוא סדר היאר צייטין מן כמה צדיקים צביונן של ישראל גאונים וקדושים אשר בארץ החיים זכותם יגן עלינו... [כולל גם ציון תאריכי פטירתם של אבות החסידות] והצגנו כל היאר צייטין של צדיקים ע"פ סדר החדשים ע"פ סדר החדשים וע"פ סדר הימים וגם התפלה מה שאומרים על קברי הצדיקים, הכל כאשר נדפס מקדם בעה"ק "צפת" תובב"א". למרות שבשער נכתב "צפת" מדובר ככל הנראה בחלק מהספר הילולא רבא דצדיקאי שנדפס בלעמברג תרכ"ג | 1863. ראה: סטפנסקי חסידות 172. 8 דף. חלק מהדפים עם שוליים רחבים יותר. 11 ס"מ. כתמים שונים. מצב כללי טוב. כרוכים יחד בכריכה עתיקה בלויה. רישומים שונים לא נבדקו.
Starting at $60
LOT: 140

לוט חוברות מאת רבי אלכסנדר זושא פרידמן הי"ד

חוברות מתוך ספרו של רבי אלכסנדר זושא פרידמן, אשר הפך לקלאסיקה בארון הספרים היהודי לאחר שואת יהודי אירופה, כאשר תורגם מיידיש ללשון הקודש. החוברות שלפנינו כתובים ביידיש שהייתה פופולארית בקרב יהודי פולין שם הופצה לראשונה: 1. דער תורה קוואל [מעיינה של תורה] העפט [מחברת] 1 פרשת שמות, בהוצאת חורב - ווארשא תרח"ץ | 1938. קרעים בקצוות הדפים. 2. דער תורה קוואל [מעיינה של תורה] העפט [מחברת] 45 פרשת לך, בהוצאת חורב - ווארשא תרצ"ט | 1939. מקבץ חוברות "דגלנו", קובץ ספרותי והסתדרותי מוקדש לענייני הצעירים החרדים והסתדרותם, מופיע מעת לעת על ידי משרד הצעירים "צעירי אמוני ישראל" (בפולניה) ערוך בידי [הרב] אלכסנדר זושא פרידמן. גליונות עם מאמרי השקפה, שירה, סיפורת ועוד שיועדה לצעירי פולין בין המלחמות כתובות ע"י מיטב סופרי התקופה: 1. דגלנו חוברת ז-ח, שנה ראשונה - ווארשא אב תרפ"א | 1921. 2. חוברת א-ב, שנה שניה - ווארשא תשרי - חשון תרפ"ב | 1922. 3. דגלנו חוברת ג-ד, שנה שניה - ווארשא כסלו - טבת תרפ"ב | 1922. 4. דגלנו חוברת ז-ח, שנה ג' - ווארשא ניסן - אייר תרפ"ג | 1923. 5. דגלנו חוברת ט-י, שנה ג' - ווארשא סיון - תמוז תרפ"ג | 1923. מצבים משתנים, קרעים וכתמים שונים. מצב כללי טוב. רבי אלכסנדר זושא פרידמן הי"ד (תרנ"ז - תש"ד), תלמיד חכם, מנהיג ציבורי וסופר רב פעלים. מזכיר אגודת ישראל בפולין וראש רשת תלמודי התורה "חורב". בעל מחבר "מעיינה של תורה" וחיבורים נוספים אחרים. ממובילי ההשקפה החרדית בפולין טרום השואה, כאשר הקים סמינר למכנכים והרצה בו ובסמינרים למורות של "בית יעקב". עלה על המוקד בשנות הזעם ע"י הגרמנים ימ"ש. הי"ד.
Starting at $50
LOT: 141

לוט קובצים תורניים מישיבות חסידיות בפולין טרום מלחמת העולם השניה

1 שני חוברות קובץ כתר תורה - פיעטרקוב של ישיבת ראדאמסאק. 1 משנת - תרצ"ז | 1937. חוברת ראשונה עם חתימת בעלות וחותמת בלועזית לא מפוענחת. 2 משנת תרצ"ח | 1938. עם חותמת בעלות: חברת קנין ספרים דבהח"ס רדאמסק קראקא יוזעפא. "ויבואו בו חדו"ת... להלכה ולמעשה בהשתתפות גאוני וגדולי דורנו שליט"א וכת"י מגאוני קשישאי ז"ל, ונספח לתוכו קונטרס הגהות והערות מכבוד נשיאנו... מוה"ר דוד משה הכהן שליט"א חתנא דבי נשיאה כ"ק מרן עט"ר [מראדאמסאק] שליט"א ונשיא הישיבות כתר תורה בפוילין." 2 דגל התורה ווארשא תרפ"ב | 1921. "קובץ רבני תלמודי מאת מרנן ורבנן חכמי וגאוני הדור שליט"א וכת"י מגאוני קשישאי ז"ל". 3 עמק הלכה - אטארקעס תרפ"א | 1920. "לפרש ולבאר כל חמירא בשיטות הש"ס ופוסקים ולמצוא פתרונים למשאלות החיים עפ"י התורה והדת". רישומים שונים בכת"י. 4 מקבצאל - לובלין תרצ"ז | 1936. "קובץ שעורי מרן... מהור"ר ארי' צבי פראמער שליט"א אבד"ק קאזיגלאב ר"מ בישיה"ק ישיבת חכמי לובלין חוברת ראשונה ע"י ועד התלמידים" רישומים שונים וחתימות בעלות, חותמת בעלות בלועזית. 5 קול תורה - ירושלים תר"צ | 1930. "ירחון רבני מרכזי לחדושי תורה בהלכה ובאגדה וכל המתרחש בעולם הרבנים ןהרבנות בארץ ובגולה." חתימות בעלות שונות ורישומים שונים חלקם בלועזית. 6 בית אברהם - ווארשא תרצ"ו 1936. "ירחון לתורה, ליהדות ולחיי הישיבות יוצא לאור ע"י ועד הישיבות בפולניא" בדף הראשון מופיעים מכתבי תמיכה בישיבה מאדמו"רי פולין של אותה עת, האמרי אמת מגור והאדמו"רים מלובלין סאקלוב ופיאסעצנע. מצבים משתנים, חלק עם קרעים קלים או כריכה מנותקת מצב כללי טוב.
Item sold at $80 Starting at $50
LOT: 142

Lot of 3 books of kabbalah and chassidut bound in one volume

1. Me’orot Natan, exegesis on Exodus through the Kabbalah of the Arizal, from the Kabbalist Rabbi Meir ben Yehuda Leib HaKohen Popresh (1624-1662), who edited and ordered the doctrine of the Arizal. [10], 78 page. 21cm. Warsaw 1867. 2. General pamphlet Hatchalat HaKhochma—only edition, guidelines for beginners learning kabbalah, “a dear book founded upon the commentaries of the Gra and Ramchal and the writings of the Arizal and the Zohar and the kabbalists,” authored by Rabbi Aryeh Leib Lifkin from Viekšniai (1840-1903), nephew and student of Rabbi Yisrael Salanter. 1, 44 page. 21cm, Warsaw 1893. 3. Sha’arei Emunah—first edition, chiddushim on the Torah and stories of Chassidim, from Rabbi Natan Neta HaKohen Doner, Av Beit Din of Bradoshitz and Kalivel. 108 page, 21cm. Warsaw 1901. Three books bound together in one volume, worn binding, spine missing, moth marks and stains, light tears and taping. Generally good condition.
Starting at $50
LOT: 143

Zohar HaRakiya—Sighet 1875 with important Chassidic endorsements.

With Kol B’Rama, commentary on the Adarot of the Arizal, and additional glosses by Rabbi Yaakov Tzemach. With endorsements by: Rav Yivei, Rabbi Yosef Shaul Natanson, Rabbi Zvi Hirsch of Liska, Rabbi Yitzhak Isaac of Zidichov (the Yeitev Lev of Sighet). Stamp of ownership: Yona HaLevi Tenenbaum, son of the famous Gaon Rabbi Malchiel Zvi Tenenbaum, the Machas Divrei Malchiel on the four sections of the Shulchan Aruch, Ein Yafeh on masechet Nidah, and other compositions. An important meishiv of his generation and rabbi of Lomzja. Light tear on the cover, stains, worn spine, generally very good condition.
Item sold at $80 Starting at $50
LOT: 144

תולדות יעקב יוסף - מהדורה מוקדמת לבוב תרכ"ג | 1863 העותק של האדמו"ר רבי לוי יצחק לאנדמאן מטרנופול - ברוקלין

ספר תולדות יעקב יוסף, הספר החסידי שהובא בדפוס ובו גם הובאו לראשונה תורותיו של הבעל שם טוב הקדוש, מאת תלמידו רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה - לבוב תרכ"ג | 1863. קצו דף. שער חסר עם הדבקות. קרע עם פגיעה בטקסט בדף האחרון. מעבר לכך כתמים קלים. מצב כללי טוב מאד.כרוך מחדש בכריכה מעוטרת עם שדרה מוטבעת פגמים קלים בכריכה. חתימת וחותמות בעלות של המקובל רבי מרדכי משה קרפמן מירושלים. חותמות של האדמו"ר רבי לוי יצחק לנדמן מטרנופול (תרל"ז - ב' ניסן תש"ט), בן האדמו"ר רבי יעקב קאפיל מטרנופול [בעל 'השיב לב אבות'], עלה לארה"ב, התגורר בברוקלין ניו יורק ושם הסתלק. מצאצאי הבעש"ט הק', רבי קאפיל חסיד, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי אלימלך מליז'ענסק, רבי אורי מסטרעליסק, המגיד מנדבורנא ועוד למעלה בקודש מגזע הב"ח, המהרש"א ורש"י הק'.
Starting at $60
LOT: 145

משניות סדר נזיקין וקדשים קאמרנא - לעמבערג תרל"ג | 1873

ספר משניות סדר נזיקין וקדשים מהדורה שנייה עם פירוש 'עצי עדן' מהאדמו"ר רבי יצחק יהודה אייזיק יחיאל מקאמארנא. עותק מפואר במצב טוב [1], קפד דף, שער נוסף לסדר קדשים [1], צד דף, מספור חדש ממסכת כריתות מג דף. בסופו תרשים בית המקדש עם הסברים. רישומי בעלות בעברית וערבית. דף אחד מנותק חסר בקצתו, מעט נקבי עש מצב כללי טוב. האדמו"ר רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקאמארנא (כ"ה בשבט תקס"ו - י' באייר תרל"ד), בנו של רבי אלכסנדר סנדר מקומרנא וחתן רבי אברהם מרדכי מפינטשוב. בגיל 12 התייתם מאביו וגדל אצל דודו רבי צבי הירש מזידיטשוב, שהיה לרבו. מגדולי תלמידי ה"אוהב ישראל" מאפטא. מילא את מקום אביו בקאמרנא שם התפרסם כבעל מופת ורבים שיחרו לפתחו, סגולה מיוחדת נודעת לאלו שמחזיקים את ספריו הקדושים בביתם. בעל מחבר "היכל הברכה" על חמישה חומשי תורה, ועוד ספרים רבים.
Item sold at $140 Starting at $50
LOT: 146

ספר הוכשר הזבח - חסידות מהדורה ראשונה ווארשא תרמ"ב | 1882 עם רישומים מעניינים

ספר הוכשר הזבח על הלכות שחיטה וכיסוי ובדיקה לרבי מאיר צבי בן רבי יעקב יצחק זצ"ל שו"ב. מתלמידי 'השרף מקאצק', כמופיע בהקדמת המחבר "נתן בליבי לחסות בצל אדומו"ר הוא נחמני מעצבוני ויגוני כשמו מורה מנחם בקאצק... וכן העלני מטיט הילדות והשחרות והבלי הזמן". בסוף העותק ישנם מספר דפים כתובים בכתב יד מלאים בהנהגות קבלות טובות, ועניינים נשגבים בעבודת השם. רישום בעלות: יהודה לייב המכונה אלעזר גוטליב ורישומם שונים שלא נבדקו לעומק. כריכה עליונה מנותקת, ללא כריכה תחתונה, ה, סט דף, 137 עמוד. כמה דפים מנותקים, מצב כללי בינוני - גרוע. מצורפים דפים בכתב יד שהיו דחופים בתוך הספר בענייני עבודה ויראה.
Starting at $60
LOT: 147

Pirkei HaNazar—Chassidut—first edition, Lublin 1886

On halachot of shechitot and bedikot, using the Pardes, in foru sections. By Rabbi Eliezer of Zhitomer, as he received from his rabbi, Zeev HaLevi of Zhitomir, the Or HaMe’ir. Endorsements of Rabbi Mordechai of Chernobyl, Rabbi Avraham Dvv Mavritch (the Bat Ayin) and more—first edition, Lublin 1886. Original binding with gilded inscriptions. Generally very good condition.
Starting at $80
LOT: 148

Lot of 2 sections of ChiddusheiHaRim. Warsaw 1877-1886.

1. On masechetGittin. By the Rim of Gur. First edition, 1877. [1] 150 pages. Good condition. 2. ChiddusheiHaRim on masechtotketubot and kiddushin. By the ChiddusheiHARim of Gur. 1886. [1] 116 pages. Good condition.
Starting at $50
LOT: 149

ספר שפת אמת על התורה בראשית פיעטרקוב - תרס"ה | 1905 מהדורה ראשונה

"ספר שפת אמת חלק ראשון מאת כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו קדוש ישראל ותפארתו רשכבה"ג מרן יהודא ארי' ליב זצוקלה"ה מגור יע"א. אשר השאיר אחריו ברכה כתוב בעצם כתב ידו הקדושה. וזה יצא ראשונה חידושי תורה על כל שבתות השנה והמועדים: פיעטרקוב בדפוס המשובח והמפואר וכו' [כך במקור] של ר' שלמה בעלכאטאווסקי נ"י. שנת תרס"ה לפ"ק". הרבי 'יהודה אריה לייב' האדמו"ר השני לשושלת גור (תר"ז - תרס"ה) המכונה ה'שפת אמת' על שם ספרו זה, נכדו של האדמו"ר הראשון מגור בעל ה'חידושי הרי"ם', התפרסם בעיקר בזכות חיבוריו אלו שקנו להם שם בכותל המזרח של מחשבת ישראל, ולא רק בקהילות החסידים אלא גם בחוגים נוספים, ידוע למשל שהרב קוק היה הוגה רבות בספריו. חותמות בעלות: דוד בן מהו-משה ז"ל פראשקער איזביטץ פלך קאליש". ובית החסידים דגור תל אביב -יפו רח' גרוזברג. והקדשות בכת"י לא נבדקו. קמב דף, 283 עמוד לא כולל לוח התיקון והטעות. נראה שהיה דף שער נוסף שכן המספור מתחיל באות ג'. מעט רקבון בדפים ראשונים ואחרונים, נכרך מחדש, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 150

בית אברהם [טשכנוב] - חסידות מהדורה ראשונה ווארשא תרנ"ט | 1899 העותק של בית החסידים גור בזאמושץ'

ספר בית אברהם, "חדושי הלכות בחריפות ובקיאות... בכמה שיטות וסוגיות הש"ס ובהלכות הרמב"ם ושארי פוסקים..." מאת האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם [לנדא] מטשעכאנאווי [מטשכנוב] - מהדורה ראשונה ורשה תרנ"ט | 1899. שני שערים. צז דף. דפים מנותקים. נקבי עש, קרעים רבים. מצב כללי גרוע. כריכת בד ישנה בלויה. בפורזץ ורישום בכתב יד: "זה הספר בית אברהם... שייך להחסידים הקדושים אשר נוסעים להרב הצדיק הקדוש איש אלקים קדוש וטהור מגור שליט"א...". וחותמות של "בית חסידי גור פה זאמושטץ".
Starting at $50