ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 5 - 23.10.2019

 

מכירה מס' 26

תעלה אי"ה בימים הקרובים 

נשמח לראותכם

רח' הרב קוק 10 בני ברק

טל:03-9050090 

פקס:03-9050093

 

moreshet.auctions@gmail.com

אסף: 054-3053055

ניסים: 052-8861994

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 076

מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי, עם לוח המהר"ם שפירא ללימוד הדף היומי - פיעטרקוב תר"צ לערך | 1930 ? נדיר

מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי שנדפסה בפיעטרקוב. בעמוד השני נדפס 'לוח דף היומי' של המסכת המתחיל בתאריך י" בכסלו ומסתיים ב-ט"ז באדר ב'. תקנת דף היומי אותו ייסד רבה הבלתי נשכח של פיעטרקוב וראש ישיבת חכמי לובלין - המהר"ם שפירא. נדיר. כריכה פשוטה מקורית מנותקת. דפים מנותקים ושבירים. כתמי זמן. [1], ב-קמ דף. מצב כללי: בינוני - גרוע.
החל מ $50
פריט מס' : 077

מסכת ברכות מתלמוד בבלי, עם לוח המהר"ם שפירא ללימוד הדף היומי - פיוטרקוב, תרצ"א | 1931. נדיר

מסכת ברכות מתלמוד בבלי שנדפסה בפיוטרקוב. בעמוד השני נדפס 'לוח דף היומי' של מסכת ברכות המתחיל בתאריך כט' סיון ומסתיים ב-ב' באלול. אותו ייסד רבה הבלתי נשכח של פיוטרקוב - המהר"ם שפירא. נדיר. | כריכת מקורית. כתמי זמן. | [1], ב-ס"ד, יח' דף. 28 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 078

עטרת זקנים לרבי יצחק אברבנאל - אמשטרדם תצ"ט | 1739

ספר עטרת זקנים, מאת רבינו השר דון יצחק אברבנאל, מחיבוריו הראשונים אותם חיבר בנערותו, "עטרת זקנים" - כולל ביאור על "הנה אנכי שולח מלאך לפניך" שבפרשת כי תשא. יחד עם חיבור זה חיבר גם את הספר "צורת היסודות", הכולל השקפות פילוסופיות על העולם והטבע, וכן על ההשגחה הפרטית, הישארות הנפש ויסודות הדת - מהדורה שניה בדפוס יתומי שלמה פרופס אמשטרדם תצ"ט | 1739. גליונות דפוס לא חתוכים, כפי הנראה חסים 2 דפים ראשונים שאחרי השער. [2], נז דף. דפים מנותקים. שולים רחבים מאד. דף אחרון מנותק וקרוע מעט ללא פגיעה בטקסט. כתמים שונים. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 079

ספר פורת יוסף על התורה חמש מגילות הגדה של פסח ועוד - מהדורה ראשונה וואנזבעק תפ"ז | 1727

ספר פורת יוסף, "כשמו כן הוא אילת אהבים ויעלת חן ... חיברו הרב המופלג מוהר"ר יוסף יעסל מבריסק דליטא אשר היה אב"ד ור"מ בק"ק וואיין ... והוא נכד הגאון המפורסם מוהר"ר יהושע זלה"ה שהיה אב"ד בק"ק קראקא". חיבור בדרך דרוש ופלפול, על התורה, חמש מגילות, הגדה של פסח ועל קצת ממסכתות הש"ס. הסכמה מאת "הגאון הגדול מוה"רר יחזקאל אב"ד ור"מ דשלש ק"ק אלטנה המבורג וואנזבעק יע"א" בסופו כמה ביאורים על מדרש "טוב וישר" - מהדורה ראשונה וואנזבעק תפ"ז | 1727. [2] לז דף. דף שער משוקם עם רישומי בעלות. בפנים הספר ציונים בכתב יד למראי מקומות. כריכה חדשה. מצב כללי טוב, פגמים בקצוות.
החל מ $50
פריט מס' : 080

4 ספרים חשובים מדפוסי הונגריה - חלקם עם רישומים מעניינים

1. חידושי חתם סופר על מסכת כתובות - סאטמר תרס"ח | 1908. שני שערים אחד מהם צבעוני. על השער חתימות וחותמות של "דוד וועקסלער" ו"שמואל אהרן הלוי פרדס" - כנראה העורך של כתב העת התורני הפרדס. בשער השני רישום נוסף ובול מודבק של אגודת ישראל. [2], נ דף. 2. כרוך יחד עם שו"ת חלקת השדה, לרבי אליעזר דייטש אב"ד באניאהד - פדגורזה אצל קראקא תר"ס | 1900. [3], לא דף. 3. ספר ארצות השלום, דרשות מאת המלבי"ם - מונקאטש תרנ"ו | 1895. סו דף. רישום מעניין בשער: "הק' נתנאל בלא"א [...] מרדכי, זה הספר שלח ידידי הבחור אשר זעליג ווייס מ' ווין". 4. ספר חתם סופר על חמישה חומשי תורה. נראה כמו דפוסי שארית הפליטה. כנראה גרמניה תש"ח | 1948. מצבים משתנים, פגמים שונים, במס' מקומות עם פגיעות בטקסט. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $50
פריט מס' : 081

2 מהדורות של הספר בן אברהם מאת מחותנו של הגר"ש וואזנר בעילום שם עם טבלאות לתיקון המידות

1 ספר בן אברהם לרבי אברהם אליהו מייזס, בעילום שמו, הכולל שני חלקים חלק ראשון בית הספק בו יבוארו דיני ספיקא וט"ו סוגיות במס' חולין וכמה מצוות נדירות חלק שני בית מוסר המתחלק אף הוא לשני חלקים חלק א' פרקי מוסר ותוכחה ועניינים עמוקים שבנפש העובד, למעלת שלמות המידות. חלק ב' "נעשה באופן שיוכל כל א' לרשום על הכתב כל פגמיו וחטאיו בין במחשבה בין בדיבור בין במעשה שיהיו לו לזכרון כמו שנאמר וחטאתי נגדי תמיד". תמח דף, [שפ - תמח חלק ב'] ובסופו טבלאות למעקב בעבודת המידות, 8 דף, מספר דפים מנותקים מצב כללי טוב. 2 ספר בן אברהם חלק שני בית המוסר. מהדורת כיס שנדפסה ככל הנראה באותה שנה תשי"ב | 1952 בפריז. המכילה רק את החלק השני 'בית המוסר' קפג דף. [26] דפים לא ממוספרים למעקב עצמי בעבודת המידות. כריכה מקורית מנותקת חלקית מצב כללי טוב. הרב אברהם אליהו מייזעס (תרס"א - תשכ"א) ראש ישיבה ליטאי שהיה פעיל בהפצת יהדות ברוסיה הקומוניסטית. בשנת תשי"ג עלה לארץ ישראל, והיה פעיל בולט במאבקי היהדות החרדית עם המדינה לצד כהונתו כראש ישיבת תורה ויראה. היה מהדר מאד באפיית מצות עם חומרות והידורים ופעל להקמת מאפיית המצות הידועה של תולדות אהרן, שנודעה בזמנו כמאפייה עם הידורים וחומרות רבות, כמו שולחנות זכוכית לרידוד המצות (ולא עץ כפי שהיה נהוג עד אז) ומקלות רידוד חדשים בכל 18 דקות. הוא היה נוהג להתבודד מראש חודש אלול ועד לאחר יום הכיפורים. כשנפטר בשנת תשכ"א, מחותנו מרן פוסק הדור הרב שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל אמר עליו בהספדו: שהוא לא סיפר את מרבית קורות חייו באומרו שאת קורותיו יספר בעולם הבא. חתנו הידוע הנו הרב חיים וואזנר שליט"א גאב"ד זיכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין.
החל מ $60
פריט מס' : 082

סט שלם ויפה של משנה ברורה שנדפס בחיי המחבר בעל "החפץ חיים"

סט שלם ומפואר של כל כרכי ה'משנה ברורה', אשר נדפסו בחיי המחבר רשכבה"ג בעל ה'חפץ חיים' זצוק"ל, נדפס בווארשא. מספר חתימות בעלות והקדשה. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $50
פריט מס' : 083

חוברת שארית הפליטה נדירה: ספר חיי עולם עם ספרי רבינו יונה - ארץ אשכנז [גרמניה] תש"ז | 1947

"ספר חיי עולם, הכולל שלשה ספרים לרבינו יונה החסיד, ה"ה ספר סוד התשובה, אגרת התשובה וספר שערי היראה, נדפס בארץ אשכנז [גרמניה] שנת תש"ז [1947], ע"י מתתי' בן לא"א מוה"ר דוד...". חוברת קטנהונדירה שנדפסה בגרמניה לאחר חורבן יהדות אירופה. [3], 38, [1] עמ'. כריכה רכה מנותקת וקרועה. כתמים שונים. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $50
פריט מס' : 084

גלויה נדירה עם דיוקנו של מרא דארעא דישראל רבינו יוסף חיים זוננפלד

גלויה נדירה שהודפסה בברטיסלבה, עם תמונתו של אב"ד העדה החרדית הראשון בעיה"ק ירושלים ת"ו ונשיא אגודת ישראל באה"ק מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל (תר"ט - תרצ"ב), התמונה לקוחה מתוך תמונה שבו רבינו מקבל את פניו של נשיא צ'כוסלובקיה תומאס מסריק בעת ביקורו בירושלים בשנת תרפ"ז. כיתובים בלשה"ק ובלועזית מעל ומתחת לתמונה. מדות 16X9 ס"מ. מעניין לציין, אודות תמונה זו, כאשר רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל, ראה תמונה זו, הסיק מכך להלכה, שמותר להרהר בדברי תורה גם אם נוגעים באותה עת במקום זיעה, וזאת מכיוון שבתמונה נראה רבי יוסף חיים מחזיק בכובעו במקום זיעה, וודאי וודאי שגם הרהר כל העת בדברי תורה, ואם כן הרי לנו כאן 'מעשה רב' הלכה למעשה.
החל מ $50
פריט מס' : 085

אוסף 10 בתי מזוזה. ישראל. המאה ה - 20.

לוט 10 בתי מזוזה שונים. ישראל. המחצית השניה של המאה ה - 20. גדלים ומצבים שונים מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 086

לוט 2 בתי מזוזה סגנון הודו. המאה ה-20.

לוט 2 בתי מזוזה מעוטרים במגן דוד בסגנון בתי מזוזה מהודו. אורך: 12 ס"מ. מצב טוב מאוד.
החל מ $50
פריט מס' : 087

זוג בתי תפילין עתיקות - אירופה המאה ה-18

זוג בתי תפילין מעור, ככל הנראה אירופה המאה ה-18. קטנים במיוחד. עור דק. של יד, גובה: 4 ס"מ, רוחב: 2 ס"מ. של ראש, גובה: 3 ס"מ, רוחב: 2 ס"מ. כולל פרשיות מתקופה מאוחרת יותר, לא נבדקו.
החל מ $50
פריט מס' : 088

מעיל בד לספר תורה - ישראל תחילת המאה ה-20

מעיל בד, רקום ביד עם עיטורים של מגן דוד, כתר תורה ופרחים, במרכז המגן דוד "תרצ"ב" (1932). קרעים, כתמים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 089

זוג פיגורות עץ עם דמויות באבע וזיידע - ארה"ב המאה ה-20

זוג פיגורות יהודים "באבע וזיידע" (סבא וסבתא) אוחזים בסידור בדרכם לבית הכנסת. עשויות עץ, בטכניקת הדבקת נסורת, בצבעים שונים, ארה"ב המאה ה-20. גובה: 13- 14 ס"מ. פגמים קלים.
החל מ $50
פריט מס' : 090

חנוכיה מיניאטורית כסף. המאה ה-20.

חנוכיה כסף לנרות מיניאטורית. בראשה מגן דוד. כסף חתום 800. כיתוב ישראל וחותמות נוספות. גובה: 18.5 ס"מ. רוחב: 16.5 ס"מ. משקל: 95 גרם. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $50
פריט מס' : 091

רפליקה כסף מיניאטורית של חנוכיה מאיטליה במאה ה-18. המאה ה-20.

חנוכיה כסף מיניאטורית רפליקה של חנוכיה מאיטליה במאה ה-18. מעוטרת במלאכים. אריות דגים. צמחיה ופרחים ועוד. מידות: 7.3X6 ס"מ. משקל: 52 גרם. מצב טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $50
פריט מס' : 092

חנוכייה מיניאוטרית כסף חתומה - המאה ה-20

חנוכיה כסף חתום, מיניאטורית, לנרות. מעוטרת בעבודת תבליט והלחמה של צמחייה ופרחים. חתומה 800 וחותמות נוספות. גובה: 7.5 ס"מ. רוחב: 11 ס"מ. משקל: 88 גרם. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $60
פריט מס' : 093

מגילת אסתר כתב יד על קלף

מגילת אסתר "המלך" כתובה ביד על קלף. 19 שורות. גודל הקלף: 24 ס"מ. גודל הכתב: 17 ס"מ. 7 יריעות. חיזוק האותיות על המקומות בהם היה רטיבות. אינה נמכרת ככשרה מצב כללי בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 094

מגילת אסתר עם תרגום לגרמנית ואיורים בתחריטי עץ - פראג תרי"ז | 1857

מגילת אסתר, "עם ברכותיה לפניה ולאחריה וגם הוספנו עליה תפלת ערבית לפורים" מסביב לפסוקי המגילה תרגום לגרמנית, מלווה באיורים תואמים לפסוקים בתחריטי עץ - פראג תרי"ז | 1857. שער מעטפת נוסף על השער הרגיל עם רישום שנה שונה 1851. [1] 48 עמודים. כתמים ופגמים קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 095

לוח שנה ל-216 שנים Datum-Tabellen - וינה תרמ"ה | 1885 נדפס לכבוד סיר משה מונטיפיורי

Vergleichende Datum-Tabellen auf 216 Jahre, מאת Rabbiner Salomon W. Freund. וינה, 1885. לוח ל-216 שנים, משנת תקמ"ה 1784 עד שנת תש"ס 2000. [4] ד, 370 עמ',37 ס"מ. לוח יומי עברי ולועזי ל-216 שנה. כל יום בלוח העברי נדפס על עמוד גדול, עם טבלה למציאת התאריך הלועזי בכל שנה. נדפס לכבודו של סיר משה מונטיפיורי עם הקדשה מודפסת בתוך הספר לכבוד יום הולדתו המאה. דפים יבשים ושבירים, חתכים בשער ובעמודים הראשונים, כריכה מנותקת. מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 096

חוברת "קצור ההיסטוריה האמריקאית".

ספר "קצור ההיסטוריה האמריקאית", התרבות האמריקאית, היסטוריה, התפתחות פוליטית, הגבול ועוד. חוברת זו הוכנה על ידי פראנסס פרידמן, אגף כתבי העת המחלקה הבין לאומית לעתונות ולפרסומים, עם תמונת המלך ג'ורג' הראשון, ותמונות רבות לאורך הספר.שנת תשכ..[?], מצב טוב, כריכת מעטפת עם תמונה צבעונית מעט פגומה.
החל מ $50
פריט מס' : 097

אוסף גדול וחשוב של ספרים וחוברות על יהודי עירק / בבל

1. דף בודד מודפס 'לוח כרונולוגי לתולדות יהודי בבל' בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. 2. Annals of Iraqi jewry - קהילות ישראל עירק, ספר אלבומי באנגלית. 3. תולדות הרב עבדאללה סומך, מאת אברהם בן יעקב. הוצאת מטמון ירושלים תש"ט | 1949. 4. החתונה היהודית בבגדאד ובבנותיה, מאת יצחק אבישור, כרך שני. בהוצאת אוניברסיטת חיפה תשנ"א. 5. הרב יוסף חיים מאת אברהם בן יעקב, בהוצאת משר דהחינוך. 6. מסע בבל, מאת רבי דוד סלימאן ששון, עם הוספות של מאיר בניהו. ירושלים תשט"ו | 1955. 7. על גדול הנהריים, שירים ופואמות מחיי יהדות עיראק, מאת שלום כתב, תל אביב תשל"ד | 1974. עם הקדשת המחבר. 8. הערבית היהודית של בגדאד חלק א'. מאת יעקב מנצור בהוצאת אוניברסיטת חיפה. עם הקדשת המחבר. 9. יהדות בבל - גולים וגאולים א' לזכרו של הרב יחזקאל אל וכיל בעריכת אברהם טווינה הוצאת בית הכנסת גאולה רמלה תשכ"ט | 1968. 10. יהדות בבל - גולים וגאולים ב' לזכרו של הרב יוסף חיים בעריכת אברהם טווינה הוצאת בית הכנסת גאולה רמלה תשל"א | 1971. 11. כוכב שביט מאת מאיר הכהן. 12. גליון מס' 2 של 'נהרדעא' בהוצאת מרכז מושרת יהדות בבל. סתו תש"מ | 1979. 13. מקורות לתולדות עם ישראל - יהדות בבל ומוסדותיה ב' מאת י' גפני. בהוצאת מרכז זלמן שזר. 14. יהודי מוצל, מאת עזרא לניאדו. בהוצאת המכון לחקר יהדות מוצל, טירת הכרמל תשמ"א | 1981. 15. רפואה עממית של יהודי בבל ב', מאת ד"ר אברהם בן יעקב , הוצאת יריד הספרים ירושלים תשנ"ב | 1992. 16. אוצר המשלים והפתגמים של יהודי בבל א' מאת ד"ר אברהם בן יעקב, בהוצאת יריד הספרים ירושלים תשנ"ח | 1998. 17. הבריחה מחבל התליה בעירק, מאת רחמים רג'ואן. בהוצאת משרד הביטחון תל אביב תשל"ח | 1977. 18. אמוראי בבל, פרקים בחיי הכלכלה, מאת משה בר. בהוצאת אוניברסיטת בר אילן רמת גן תשל"ה | 1975. 19. ספר ומחנך מבבל דפי זכרון לעזרא חדד ז"ל. בהוצאת ההסתדרות תשל"ג | 1973. 20. בגדאד, אתמול. מאת ששון סומך. הוצאת הקיבוץ המאוחד תשס"ד | 2004. עם הקדשת המחבר. 21. עדה ולשון א' - מסורת הלשון העברית של יהודי בגדאד תורת ההגה. בהוצאת האוניברסיטה העברית ירושלים תשל"ז | 1977. 22. ראשות הגולה בבבל בימי המשנה והתלמוד, מאת משה בר. בהוצאת דביר תל אבי תש"ל | 1970. עם הקדשת המחבר לרבה של חיפה הרב שאר ישוב הכהן. מצבים משתנים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $80
פריט מס' : 098

חוברת ביבילוגרפית "שבעים שנה לעתונות הישראלית בארץ ישראל". תל אביב, תרצ"ב | 1932

חוברת ביבלוגרפית "שבעים שנה לעתונות הישראלית בארץ ישראל". תל אביב, תרצ"ב -1938. נערכה ע"י זלמן פבזנר. החוברת כוללת 1,113 שמות של כתבי עת שהופיעו בארץ ישראל משנת תרכ"ג עד שנת תרצ"ב. כולל כל השפות וכל המקצועות. בשער הגליון 3 תמונות של עורכי "הלבנון" העיתון הראשון של ירושלים: ר' יחיאל ברי"ל, ר' יואל משה סלומון, ר' מיכל הכהן. 26 עמודים עם המעטפת. מצב טוב/טוב מאוד. קרעים בשולי הדפים
החל מ $50
פריט מס' : 099

כרזה מאוירת 'לשנה טובה' בדפוס ליטוגרפי - ירושלים תחילת המאה ה-20

ברכת 'לשנה טובה', דפוס ליטוגרפי צבעוני בו נראים י"ב שבטי ישראל, עיה"ק ציון, קבר רחל, והכתל המערבי. תחתיהם טנא מלא פירות ארץ ישראל והכיתוב "כל הברכות השלוחות לכם מטבור הארץ ציוןם וירושלם..." בתחתית האיור ציור של נמל ת"א ויהודי פונה לציון ומעליו מלאך מבשר והכיתוב :"ושבתי את שבות עמי ישראל...". הודפס ע"י משה אפקוביץ אחוה, ירושלים המאה ה-20. 25x34 ס"מ. סימן קיפול במרכז. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 100

לוח נדיר ללימוד אותיות הא"ב - בולטימור ארה"ב המאה ה-20

סרגל נדיר, עם אותיות הא-ב האותיות חלולות ונועדו ללימוד כתיבה או כתיבה יפה של האותיות. מודפס על קרטון, עבר שיקום והודבק על קרטון נוסף. קרעים בחלק מהאותיות. נדפס בבולטימור במדינת מרילנד ארה"ב.
החל מ $50