Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 5 - 23.10.2019

 

Auction no. 26

Upload to our website anytime in the next few days

Tel: 972-3-9050090

fax: 972-3-9050093

Filter by
View as
Display per page
LOT: 051

ספר גנזי חכמת הקבלה מהדורה יחידה - ליפציג תרי"ג | 1853

ספר גנזי חכמת הקבלה עם הערות בגרמנית "מחברת ראשונה כוללת מסכת אצילות ספר העיון המיוחס לר' חמאי גאון. אגרת ר' אברהם אבולעפיא נגד הרשב"א ז"ל. כתר שם טוב לר' אברהם דקולוניא תלמיד הרוקח ז"ל. את כל אלה הוציא לאור אהרן יעללינעק יושב ודורש פה לפסיא [ליפציג]." בסופו הספר בתרגום לגרמנית עם שער ומספור נפרד. מהדורה יחידה תרי"ג | 1853. [1], 52 עמוד. בגרמנית מתחיל מספור חדש מהצד השני, [3], 36 עמוד. מעט כתמים מצב כללי טוב. המחבר הרב אהרן (אדולף) ילינק (תקפ"א - תרנ"ד) מלומד יהודי-מורבי, מראשי חכמת ישראל. כיהן כדרשן ליברלי בווינה. ערך את קובצי המדרשים והקבלה "בית המדרש" המאגדים למעלה ממאה מדרשים. כנער למד בישיבה ובמקביל למד לבדו לימודי חול ושפות. בשנת תקצ"ח עבר לפראג והיה לתלמידו של שלמה יהודה ליב רפפורט (שי"ר) שבהשפעתו נפתח ללימודי חכמת ישראל. בשנת תר"ב עבר ללייפציג, בה חי ופעל עד שנת תרי"ו. בלייפציג למד פילוסופיה ושפות שמיות באוניברסיטה, ומשנת תר"י, הוא נזכר בכתבים שונים בקביעות כדוקטור. בשנותיו בלייפציג החל לדרוש בבית כנסת שהיה תחת פיקוחו של הרב המחוזי רבי זכריה פרנקל ועד מהרה התפרסם כדרשן ונואם פופולרי וכמטיף הן בענייני דת והן בענייני השעה. בשנת תרי"ו, עבר לווינה והפך לרב-מטיף בבית הכנסת טמפלגאסה. על אף שבשנת תרנ"ב קיבל את התואר "רב ראשי" לא קרא לעצמו מעולם "רב" אלא "מטיף" (Prediger). בתרכ"ב ייסד בווינה את בית המדרש לרבנים (Theologische Israelitische Lehranstalt). מוסד זה היה אמור לעמוד בתווך בין עולם הישיבות לבתי המדרש המודרניים לרבנים של התנועה הרפורמית. אהרן ילינק הוא סבה של מרסדס ילינק, שעל שמה נקראת חברת המכוניות הגרמנית המפורסמת מרצדס בנץ.
Starting at $50
LOT: 052

שיר השירים עם תרגום יונתן - שאלוניקי תרי"ג | 1853 נדיר!

שיר השירים עם תרגום יונתן "ויצא מן הכלל ללמד המלמדים והתלמידים, זקנים עם נערים כמנהג ק"ק יאנינה [יוון] יע"א" - שאלוניקי תרי"ג | 1853. חוברת נדירה במיוחד. לב דף. מס' דפים קרועים בחלקם התחתון עם חסרון בטקסט. קרעים וכתמים שונים. דפים מנותקים. ללא כריכה. מצב כללי גרוע.
Item sold at $150 Starting at $50
LOT: 053

ChochmatShlomo, miniature edition translated into Hebrew by Naftali HirtzVissel—Prague 1853.

A book of the apocrypha mentioned by the Ramban in his introduction to the Torah, where he called it “Chochmata Rabata d’Shlomo Malka.” Translated into Ashkenazit by Mendel Sterm. Back of the binding has taped “Ex Libris of Dr. Moshe (Mauricius) Schwartz. Page after it has the handwritten signature “Moshe ben Shlomo.” 122, [6] pages, 13cm. Generally good condition.
Starting at $50
LOT: 054

שו"ת נודע ביהודה שני חלקים - תרי"ז | 1857

ספר שאלות ותשובות נודע ביהודה מהדורה תניינא לרבי יחזקאל סג"ל לנדא מפראג, כולל שני חלקים חלא א' על שו"ע או"ח יו"ד, וחלק שני על שו"ע אה"ע ח"מ, עם שער נפרד. חסר השער לחלק א' חתימת בעלות: ברוך מרדכי וואלפא. ובפנים הספר חתימה: יהודה ליב ראזענבערג אב'ד בעיר ליפמ..[?]. הערה אחת. נג דף, [3], פח דף, [2]. שני דפי המפתחות משוקמים, מעט כתמים וקרעים קלים בחלק דפים מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 055

ספר מנחה טהורה מהדורה ראשונה - פרשבורג תרי"ח | 1858

ספר מנחה טהורה "כולל דינים מהלכות מליחה נדה חלה והדלקה" בשפת האידיש, מאת רבי זלמן ב"ר משה באנהארד ראב"ד בפרשבורג, עם הסכמות מהגאונים רבי אברהם שמואל בנימין סופר ורבי עזריאל הילדעסהיימער אב"ד אייזענשטאט. בנוסף חותמת מהמוציא לאור בלועזית. מהדורה ראשונה - ברלין תרי"ח | 1858. 16 עמוד, כ דף. מעט כתמים, כריכה מקורית בלויה, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 056

ספר צידה ביום טוב לאדינו - אזמיר תרל"ז | 1877

ספר צידה לדרך חלק א מאת רבי יום טוב בן יהושע אברהם קריספין. דרושים על עשרת הדיברות בלאדינו איזמיר תרל"ז | 1877. [3], קכח דף. רישומים שונים בכתב יד, כריכה מנותקת חלקית דף שער מנותק, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 057

ספר נפש חיה - פיעטרקוב תרל"ז | 1877/1876

ספר נפש חיה שו"ת על ד' חלקי שו"ע וחיבור נוסף על סוגיות הש"ס. "אשר חיברתי אני הצעיר..חיים אלעזר בן ויחיד לאדוני אבי ...אברהם יהודא ליבוש זצ"ל ולאמי מורתי ,,מרת חיה טאבא ז"ל". מהדורה ראשונה הודפס בחיי המחבר. בדפוס טוביה שרגא פייבל בעלכאטאווסקי. פיעטרקוב תרל"ז | 1877. שער נוסף לחידושים על סוגיות הש"ס עם שנה לועזית אחרת - 1876. חותמת בעלות: פרץ פראשקער חתימות בעלות שונות: אליעזר פראשקער מפיעטרקוב ועוד רבות, רישומים שונים בכת"י. [1], נג דף, 106 עמוד, [1], סז דף. רבי חיים אלעזר וקס (תקפ"ב - תרמ"ט) רב ופוסק מפורסם בפולין, בזו"ג ראשון נישא לבתו של רבי משה הלברשטאם אחיו של ה'דברי חיים מצאנז' אותו החשיב כרבו ואחר פטירת אשתו נישא בשנית לבתו של רבי ישראל יהושע מקוטנא, בערוב ימיו התמנה לרבה של פיעטרקוב. בהקדמה לספרו מספר רבינו, על מסירותה הרבה של אמו. לדבריו, מסירות נפשה הגיעה עד כדי כך שכאשר הוא חלה בהיותו בן ארבע שנים, הרופאים התייאשו מחייו, או אז אמרה אמו בתפילתה שהיא מוכנה לקבל על עצמה חצי מחליו כדי להציל את חיי בנה, ואכן כך היה. תוך שעות ספורות שבה אליו רוחו והחל להתאושש ובד בבד חלתה אמו. חדשים ארוכים פרפרה בין החיים והמוות, עד שהבריאה. עוד מספר רבינו בהקדמתו שהיא גם זו שדחפה אותו ליטול על עצמו את עול הרבנות. ובראשית דרכו ברבנות עמדה לימינו, רבה את ריבו ואף נלחמה באחד מתקיפי הקהל שמירר את חיי הרב הצעיר. כתוצאה מריב זה, חלתה והלכה לבית עולמה. לאחר פטירתה קיבל על עצמו רבי חיים אלעזר להקדיש את לימודו לאמו, וכאשר הוציא לאור את ספרו זה קרא אותו על שמה 'נפש חיה'.
Starting at $50
LOT: 058

ספר שם הגדולים ועד לחכמים - וינה תרכ"ד | 1864

מספרי היסוד לתולדות גדולי ישראל וביבליוגרפיה: ספרי שם הגדולים ועד לחכמים כל החלקים והמסתעפים להגאון הגדול החסיד המפורסם מוהר"ר חיים יוסף דוד אזולאי [החיד"א] זלה"ה, נדפסו עה בסדר חדש ומועיל והיו לשתי מערכות: א. מערכת גדולים. ב. מערכת ספרים [שער נפרד לכל חלק]. בעריכת יצחק אייזיק בן יעקב - וינה תרכ"ד | 1864. יד עמ', [1], פב, פא, [1] דף. ללא כריכה. מס' דפים מנותקים. כתמים שונים. שולי הדפים לא נחתכו בדפוס. מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 059

ספר פרשת מרדכי אונגוואר - תרכ"ו | 1866 מהדורה ראשונה

ספר פרשת מרדכי "כולל הלכות רבית, ומודעה רבה למקוואות, אזהרה רבה לשבת, והתנהגות עשיית יין בהכשר בין בשלו בין בשל עכו"ם. ועוד ניתוסף בו חידושי תורה אשר חנני החונן לאדם דעת וקראתיו בשם 'גדולת מרדכי' מאתי הצעיר והקטן מרדכי הלוי איש הורוויץ בלאאמ"ו הרב המה"ג הצדיק מוה' צבי הלוי א"ה זצוקלל"ה, רובץ תחת משא עם ה' פה ק"ק האלמין והגליל, זה מעשה ידי האברך המסדר יוסף במהור"ר שלמה נ"י פ"ב". אונגוואר תרכ"ו | 1866 מהדורה ראשונה, ע"י המדפיס קארל יעגער. גוף הספר שהנו סעיפי הלכות למעשה, בנוי עם תרגום לאידיש עמוד כנגד עמוד לאורך כל הספר. ובסופו ספר גדולת מרדכי מאת הרב המחבר והוא חידושים על הש"ס. ואח"כ הכניס הרב המחבר כמה גרגרים מאביו רבי צבי הירש אב"ד וואראהל. שני חתימות בעלות לא נבדקו. [2], סו דף, [2]. כרכה מקורית מנותקת למעלה שני דפים ראשונים מנותקים מצב כללי בינוני - טוב.
Starting at $50
LOT: 060

Ra’abiya, first edition—Krakow 1882. Rare.

Chiddusim on masechetBrachot, and Shot. By Rabbi Eliezer ben Rabbi YoelHaLevi, who was one of the Tosafot and rabbi of the Or Zarua. With the addition of Levayat Hen by Rav Haim NatanDembitzer of Krakow. Printed by Fisher and Dietcher. Famous for a gloss by the Rama in Hilchot Pesach. Rare. Three covers, one of them in Polish at the end of the book. | 69, [4] pages. 30cm. Generally good condition.
Starting at $50
LOT: 061

ספר ראשון לציון מהאור החיים הקדוש - אדעסא תרכ"ז | 1867

ספר ראשון לציון - שבע שיטות על קצת ממסכתות הש"ס שחיבר רבינו חיים בן עטר בעל ה'אור החיים' הקדוש. בפעם הזו הדפיסו רק את מסכת ברכות למרות שבדף השער מופיע כל המסכתות שהחיבור כולל. בדפוס הרבני מו"ה משה אליעזר בעלינסאן נ"י תרכ"ז | 1867. ללא כריכה, כו דף. חסר דף אחד, קרעים קלים, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 062

שו"ת גינת ביתן - מהדורה יחידה ווארשא תרנח | 1898

ספר שאלות ותשובות גנת ביתן 'כולל חקרי הלכות, שו"ת, ביאורים וישובים בכמה סוגיות וענינים בש"ס ופוסקים. אשר חנן ה' אותי הצעיר תנחום גרשון בלאאמ"ו הרב המופלג בתו"י מ' נתן נטע ליב ז"ל מהוראדנא אבדק"ק יאשינאווקא' הספר, שהתקבל בחיבה בישיבות ליטא, הינו מקבץ שאלות בנושאים מגוונים שהעסיקו את עולם התורה והישיבות. כגון שאלות של הגרע"א שנשארו בצ"ע, דיוקי רש"י מוקשים וסוגיות שונות. דפוס לעבענזאהן ווארשא. חתימת בעלות משה מאיר הלוי פרג . וחתימה נוספת: החלפתי מר חשון תרפ'ד מרדכי גימפל... בדף השער חתימה חנני השם מרדכי גימפל. ככל הנראה של הרב מרדכי גימפל יפה, [תק'פ-תרנ'ב] רבה של רוז'ינוי-רוסיה הלבנה. מצאצאי ר' מרדכי יפה בעל הלבושים ותלמיד ר' יצחק מוולוז'ין בנו של מרנא ורבנא מרן ר' חיים מוולאזין זצ"ל. בכמה מקומות חותמות בית החולים בקור חולים ירושלים. בדף שער אחורי הכיתוב: ב'ה אד'ר התרפד' לפ'ג. מכרתי את הספר הזה לאחי הרה"ג מהרח'ל אויערבך נ'י , מרדכי גימפל. 126 דף כריכה עליונה מנותקת. מעט נקבי עש, מצב כללי טוב
Starting at $50
LOT: 063

ספר אמרי ברוך חיפה - תר"ץ | 1930

ספר אמרי ברוך "חדושי הלכות תשובות דרושים אשר חיברתי בעזה"י אני הצעיר ברוך בא"א"מור [כך במקור] הרב כו' מאיר פולק ז"ל. אב"ד דק"ק חיפה א"י ת"ו". עם הסכמה מהרב קוק זצ"ל בו הוא מפלפל בדברי המחבר שראם קודם הוצאה לדפוס. חתימת בעלות: ברוך חיים פקטורוביץ מאירי. [1], עד עמוד, [1]. מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 064

ספר קול צהלה - פיעטרקוב תרס"ה | 1906 מהדורה ראשונה

"ספר קול צהלה חלק ראשון דרשות לכל סדר ןסדר על ספר בראשית. ונלוה לבסוף איזה גרגרים של הלכה". מאת רבי צדוק הלוי איש הורוויץ אב"ד דאשקאווקא. בדפוס של ה"ר אברהם רויזענגארטען נ"י פיעטרקוב מהדורה ראשונה תרס"ה | 1906. [באופן מעניין ומוזר, השנה הלועזית אינה תואמת את העברית. ולמעשה משיגה אותה בשנה, דבר שאינו מובן לפי סדר הלוח העברי]. ב, [6], נז דף, 114 עמוד. דף שער מנותק, ללא כריכה, מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 065

מגילת תענית - לבוב תרס"ו | 1906

"מסכת מגילת תענית מן תלמוד שנערי עם הערות ותיקונים ומראה מקומות מתלמוד בבלי וירושלמי ומדרשים, ועם מבוא גדול בראש הספר בדפוס א. סאלאט." צילום כת"י בתחילת הספר, ומפתח אישיים בסופו. הסכמה מהגאון ד"ר נפתלי אדלר הכהן אב"ד לונדון. [2], 40 עמוד. מ דף 80 עמוד, [2]. מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 066

קונטרס פולמוסי נדיר! משפט ירושת משרה - מהדורה יחידה קובנא תרפ"ח | 1828

קונטרס משפט ירושת משרה, קונטרס פולמוסי העוסק בירושה של משרות רבניות עפ"י ההלכה, האם יש דין ירושה במשרה רבנית, האם חתנים יורשים והאם יכול הרב להוריש את משרתו לבניו בחייו ועוד סוגיות שעולות עד ימינו אנו לדיון בבתי הדין. את הקונטרס חיבר רבי יוסף זוסמנוביץ [ראה להלן] - מהדורה יחידה ונדירה דפוס לאימע קאוונא תרפ"ח | 1928. עותק חסר שער והדף שאחריו. לט עמ'. ללא כריכה. דפים מנותקים. כתמים וקרעים שונים עם פגיעות קלות בטקסט במס' מקומות. מצב כללי בינוני. רבי יוסף זוסמנוביץ (תרנ"ד - תש"א), בן רבי אשר דוב וחתן רבי משה מרדכי אפשטיין מסלבודקה. תלמיד ישיבות טלז וסלובודקה, נודע בכינוי "העילוי הירושלמי". מילא את מקום חותנו ברבנות סלבודקה [סביב מינוי זה התפתח ויכוח סוער עם רבי אייזיק שר ורבי אברהם גרודז'ינסקי שהתנגדו למינוי ומינו במקביל את רבי שלמה זלמן אוסובסקי לרב, רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי התערב ויישב את ההדורים בין הצדדים] לאחר מכן כיהן כרבה האחרון של וילקומיר עד לעקידתו עם בני עדתו בשואה הי"ד. בעל מחבר "חלקו של יוסף".
Starting at $50
LOT: 067

אבקת רוכל - ללא מקום ושנת דפוס כנראה שקלוב תר"פ ? | 1820? ויכוח בין החוקרים היכן נדפס / כרוך עם מפעלות אלקים וארצות השלום

כרך עם הספרים הבאים: 1. ספר אבקת רוכל "שם המחבר נעלם מזה הספר ועיין בספר הדורות שמכונה בשם הרב רבי מכיר תלמיד רבינו יהודא בן הרא"ש". ללא שנת ומקום דפוס. כב, [2] דף. בעותק שלפנינו חסרים הדפים ה-ח. ויכוח ניטש בין החוקרים היכן נדפס, עפ"י הרישום בספריה הלאומית נדפס בשקלוב, אולם מוער שם: "עותק שלום 1923 הוא מהדורה אחרת, דומה מאוד (נדפסה דף על דף כמו העותקים האחרים). בסופה "לוח הטעות". בעותקים הרגילים תוקנו כנראה טעויות אלו בפנים. עותק אחר הוא ממהדורה אחרת, דומה מאד, שנדפסה דף על דף כמו חברתה, בסופה "לוח הטעות". במהדורה זו תוקנו, כנראה, טעויות אלו בגוף הספר. בעותק שני (ושונה) כותב ג"ש: נמצאו אצלי שתי הוצאות שונות ממהדורה זו שאם כי סודרו מחדש, כפי שניכר מתוך השוואתן (מלים מקוצרות בסופן באחת סודרו שלימות באחרת וכיוצא) סימני הדפים המשובשים בדפוס שלפני כאן, הריהם מסודרים בסדר נכון באחר וכן להיפך, מה שנכון כאן משובש שם! זוהי ההוצאה הראשונה, עם רשימת טעויות בסופה שתוקנו בשניה. ג"ש: זהו הדפוס השני ממהדורה זו שנדפס כולו מחדש! ועיין במה שכתבתי בשער הדפוס ההראשון. נדפס בזאלקווא או לבוב, אבל לדעת ווינר נדפס בשקלאוו סמוך לשנת תק"ף, וזה נראה קרוב לאמת. ווינר לא ידע שנדפס פעמיים זה אחר זה. 2. ספר מפעלות אלקים, "כולל סגולות נפלאות ע"פ שמות הקדושים והטהורים ורפואות טבעיות בדוקות ומנוסות..." מאת רבי יואל בעל שם מזאמושץ' - לעמברג תרי"ח | 1858. מח דף. חלק מהדפים נחתכו בדפוס. 3. ספר ארצות השלום, דרשות והספדים מאת רבינו המלבי"ם - מהדורה שניה ווארשא תר"ך | 1860. מצבים משתנים, נקבי עש וכתמים שונים. מצב כללי טוב. כרוכים יחד בכריכה ישנה בלויה.
Starting at $50
LOT: 068

Chochmat Yehoshua ben Sira in Hebrew and Aramaic, with translation into Ashkenazit with exegesis. Vienna.

Not clear what year it was printed in. Missing one cover page. 104 pages. Generally good condition.
Starting at $50
LOT: 069

פארטראג איבער טהרת-המשפחה - בקעדאיניאי [קיידן] תרצ"ח | 1938 מהדורה נדירה

חוברת נדירה על טהרת המשפחה "פארטראג איבער [נאום אודות] טהרת המשפחה", אותה נשא רבי אברהם דובער כהנא שפירא, אב"ד קובנה בוועידה הראשונה של הסתדרות הנשים החרדיות בליטא בשנת תרצ"ו. דיני והלכות טהרת המשפחה ביידיש ובלשון הקודש. יצא לאור ע"י מרכז בית יעקב אין ליעטווא [ליטא] - נדפס בדפוס ש' מאוושאוויץ קעדאיניאי [קיידן - ליטא] תרצ"ח | 1938. מהדורה נדירה ולא מצויה. שער מעטפת מודפסת בלשון הקודש ובלועזית. 124 עמ'. כריכה מנותקת. מס' דפים מנותקים. קרעים, כתמים ופגמים שונים קלים. מצב כללי בינוני - טוב.
Starting at $50
LOT: 070

ספר פרי מגדים יוזעפאף - תרט"ו | 1854

ספר פרי מגדים על שולחן ערוך חלק יורה דעה יו"ד לרבי יוסף בן רבי מאיר תאומים (תפ"ז - תקנ"ב) רבה של פרנקפורט על האודר. בדפוס הרבני הנגיד דוד סעדי' ישעי' וואקס תרט"ו | 1854. קצת הגהות, וחותמת בעלות בלועזית. [1], קל דף, דפים אכולים בקצוות נקבי עש ללא כריכה דף שער וכן דף נוסף בסוף הספר מנותקים, מצב כללי גרוע.
Starting at $50
LOT: 071

ספר המקנה - פרעסבורג תר"מ | 1884

ספר המקנה "על מקנה וקנין דבר דיבור על אופניו וכלל גדול עם פרטיו על כל דיני בני נח. חלק שני ונלווה קונטרס אגדה אשר בשם בית ישראל יכונה". מאת רבי אליעזר זוסמאן סופר אבדק"ק האללאש ומיישא. בדפוס של שטעפאן נירשי פרעסבורג שנת תר"מ. מספר הגהות והערות חשובות בכת"י, חותמות וחתימת בעלות של יחזקאל ראזענבערג. 8 עמוד, 254 עמוד, קכז דף. כרוך עם ספר שו"ת באר חיים מרדכי חלק שני - טרנסילבניה תרצ"ב | 1932. מאת רבי חיים מרדכי ראללער אבדק"ק ניאמץ בדף השער הקדשה מעניינת בכת"י: לזכרון עולם מאת ידידו ואוהבו נאמנה המוכירו הק' יעקב חיים ..[?]. [1] קכו עמוד כריכה מנותקת חלקית מצב כללי טוב.
Starting at $50
LOT: 072

DatYisrael, 2nd section—first edition, New York 1900. Rare.

Second section is “SeferKedusha,” with Be’erHeitev in two languages (Hebrew and English), Shulchan Israel, TaharatHaMishpacha and NishmatYisrael by Rabbi Dov Beer Abramowitz, Rav of the MishkanYisraelAnsheiSovalk synagogue in New York. Endorsements of the author’s rabbi, Mara d’Arad’Yisrael Rabbi Shmuel Salant, the Ridbaz during his time in Slotzk, and more. First edition. RavDov Beer Aryeh Abramowitz (1865-1926) was an American rabbi and rosh yeshiva of Lithuanian stock. Founder and rosh yeshiva of RabbeinuYitzak Elhanan in New York, and a founder of the American and Canadian Rabbinical Association. Original binding is well-preserved in good condition with small defects. Generally very good condition.
Starting at $50
LOT: 073

ספר אמרי דוד - מונקאטש תר"נ | 1890 מהדורה ראשונה עם חתימה מבן המחבר

ספר אמרי דוד חידושי הלכות על מסכת חולין, לרבי דוד שיק ברעזאווא אב"ד סעטשין, ווראנאף, טאקאי. נדיר, לא מופיע ברישומים הביבליוגרפיים של הספרייה הלאומית. מהדורה ראשונה עם הקדשה מבן המחבר [שהוא גם המביא לבית הדפוס] בכת"י: ליד אהובי היקר החריף מוה' ר' מאיר דאהן מאוהבו דור"ט הק' יעקב בה"ג דוד שיק ..[?]. בנוסף חותמת בעלות שלו. כמודפס בעמוד השני של הספר "כל ספר שאין עליו חותם המסדר בן המחבר גנוב הוא איתו". [2], ז, פד דף. מעט קרעים לא מחסרים מהטקסט, מצב כללי טוב. בן המחבר רבי יעקב בן דוד שיק רבה של נאדאודאוואר מחבר ספר ישרש יעקב על התורה. נפטר כז' חשוון תרע"ה.
Item sold at $110 Starting at $50
LOT: 074

תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות. ברדיטשוב, תרנ"ד | 1894.

תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות עם מפרשים. ש"ס שלם בשני כרכים, בדפוס ובהוצאת חיים יעקב שעפטיל. ברדיטשוב תרנ"ד - 1894. כריכות ודפים מנותקים. חסרה כריכה אחת. קרעים קלים. יתכן וחסרים דפים בודדים. לא נבדק ביסודיות. מצב כללי בינוני טוב.
Starting at $50
LOT: 075

תלמוד בבלי שלם בכרך אחד [4 עמודים בעמוד] - ניו יורק תשט"ו | 1955

ש"ס שלם בכרך אחד. הוצאת תלפיות, דפוס נאבעל, ניו יורק, תשט"ו | 1955. בכל עמוד צילום של ארבעה עמודים. 1512 עמ'. 41 ס"מ. מצב כללי: טוב מאד. כריכה מקורית.
Item sold at $110 Starting at $60