ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 3 - 18.03.2019

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

פרי מגדים - זאלקווא, תקנ"ו | 1766. חתימות

פרי מגדים. על שלחן ערוך יורה דעה - מספרי ההלכה החשובים ביותר, מאת רבי יוסף תאומים. מהדורה שניה. [זאלקווא] תקנ"ו [1766]. בדף שלפני השער חתימת בעלות: "זה ה"פ שייך לר' חיים יודא בה"ר שלומה מנחם ז"ל". דף השער בצבעי אדום ושחור. חותמת הצנזור. כריכה מקורית מנותקת. דפים מנותקים. פגעי עש. | [1] קמט דף. 38 ס"מ. מצב כללי: בינוני-גרוע.
החל מ $50
פריט מס' : 027

ספר יוסיפון [יידיש] "מתורגם ללשון אשכנז" - פיורדא תקכ"ז | 1767

חלק ראשון כתר כהונה והוא ספר יוסיפון בלשון אשכנז, חלק שני מספר יוסיפון נקרא גם: ספר שארית ישראל, נדפס בדפוס של חיים מדפיס בפיורדא תקכ"ז | 1767, חלק ראשון עם איורים בתחריטי עץ, שער נפרד לחלק השני, מעוטר בהסכמות רבי נתנאל וייל - בעל הקרבן נתנאל ורבי יוסף שטיינהארט - רב ואב"ד פיורדא. ספר זה הינו די נדיר בשל אופיו הספרותי וכתיבתו בשפת היידיש לשם התאמתו לשפת בני הנוער ונשות ישראל וכדוגמת "צאינה וראינה" העותקים התבלו משימוש רב. בעותק שלפנינו הספר די שלם למעט קרעים עם חוסרים בטקסט בדפים האחרונים, ופגעי עש בדפים הראשונים של הספר. כריכת מקורית בלויה ופגומה. קסג, 2, קא דף. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 028

ספר גט מקושר - מהדורה ראשונה קושטא תקכ"ז | 1767

מהדורה ראשונה של הספר גט מקושר על שמות גיטין להגאון רבי רפאל משה בולה זצ"ל, נולד בסלוניקי נפטר בירושלים כ"ז באדר תקל"ג | 20 באפריל 1773, בה כיהן תקופה קצרה כראשון לציון. קושטאנדינה [קושטא] תקכ"ז | 1767. מצב כללי בינוני - טוב, נקבי עש רבים, כתמי זמן. חסר דף השער והדף האחרון.
החל מ $50
פריט מס' : 029

פני יהושע - פיורדא, תקכ"ו | 1766

פני יהושע, על מסכתות: כתובות, גיטין וקידושין. מאת הגאון רבי יעקב יושע פולק. פיורדא, תקכ"ו [1766]. | יעקב יהושע פולק [תמ"א – תקט"ז], רבן של לבוב, ברלין ופרנקפורט. מחבר סדרת ספרי פני יהושע על התלמוד הבבלי. החיד"א כותב עליו שזכה לראותו ותואר פניו כמלאך אלוקים. כאשר הודיעו לבעל שם טוב משמים כי הוא זקוק לשמש תלמיד חכם, הוא הלך לפני הפני יהושע ושמשו, בהגישו אליו גחל מן התנור להצית את מקטרתו. והם שוחחו יחד אודות תנועת החסידות. הוא היה רבו בנגלה של המגיד ממזריטש. | כריכה מנותקת. חתימת בעלות. כתמי רטיבות. פגעי עש. | ד, ריב, ריז-רצו, כג דף. 32 ס"מ. מצב כללי: בינוני-גרוע.
החל מ $50
פריט מס' : 030

תולדות אברהם וכתנת יוסף - מהדורה ראשונה פיורדא תקכ"ט | 1769

ספר תולדות אברהם - חידושים על מסכת קידושין וכתובות לגאון רבי אברהם ברודא אב"ד פראג, מץ ופרנקפורט דמיין. יחד עם ספר כתונת יוסף מאת חתנו רבי יוסף משה ברסלא. מהדורה ראשונה נדפס בפיורדא תקכ"ט | 1769. 2, סא דף. ללא כריכה, קרעים ונזקי עבר שונים. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 031

יערות דבש חלק ב'. קארלסרוא. תקמ"ב | 1782. דפוס ראשון!

יערות דבש חלק ב'. קארלסרוא. תקמ"ב - 1782. דפוס ראשון! עם רישומי בעלות שונים בגב הכריכה ובדף השער. הסכמות חשובות מאת רבי אריה לייב בעל ה'שאגת אריה' ומאת רב העיר קרלסרוא, תלמידו של רבי יהונתן אייבשיץ, רבי טיאה ווייל בנו של הקרבן נתנאל. המדפיס: מאקילאט. [4],קטז דף. *4. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $60
פריט מס' : 032

עיני אברהם - אמשטרדם, תקמ"ד | 1784

ספר עיני אברהם, "חיבור נפלא על הנשר הגדול הרמב"ם ז"ל", מאת רבי אברהם בכמהר"ר יאודא צפיג מתוניס. דפוס אלמה עם יתמי יעקב פרופס, אמשטרדם, תקמ"ד [1784]. בהסכמות ובהקדמת המחבר מסופר: כי מילדותו חשכו מאור עיניו והיה עיוור כל ימיו, ולכן קרא לספר "עיני אברהם". ע"ו דף. 22.5 ס"מ. מצב טוב, דפים חומים, שוליים רחבים במיוחד, כריכה ישנה ללא שדרה.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $60
פריט מס' : 033

ספר מרגליות התורה מאת תלמיד הגר"א רבי צבי הירש מסמיאטיץ זצ"ל. מהדורה ראשונה ויחידה. פאריצק. תקמ"ח | 1788. נדיר ביותר.

ספר מרגליות התורה פירוש בדרך הקבלה על התורה שחיבר תלמיד הגר"א הרה"ג רבי צבי הירש מסמיאטיץ זצ"ל. מהדורה ראשונה ויחידה. פאריצק. תקמ"ח - 1788. נדיר ביותר. הרה"ג רבי צבי הירש מסמיאטיץ: היה רב בסמיאטיץ ומקובל, ששימש במשך כמה שנים את רבו הגר"א, היה ידוע בשם "החסיד" ,והוציא את ספרו "מרגליות התורה"- פירוש על התורה בדרך הקבלה וליקוטים מכתבי האר"י- עוד בחיי רבו הגר"א. נפטר בשנת תקע"ד/תקע"ט, 1814/1819, והספידו הרב בעל "אגודת אזוב" בספרו זה (אלון בכות דרוש ח'). כתב גם ספר באותו שם על נביאים וכתובים וגם הוא נדפס. מצב כללי לא טוב. חסר כריכה ודף שער.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 034

חומש דברים, איכה, וקהלת, עם תיקון סופרים תרגומים ופירושי הראשונים. עם ספר תוצאות חיים לרב חיים בוסקוביץ. וינה. תקנ"ד | 1794.

חומש דברים, איכה, וקהלת, עם תיקון סופרים תרגומים ופירושי הראשונים. עם ספר תוצאות חיים לרב חיים בוסקוביץ. וינה. תקנ"ד - 1794. עם פירושי: רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, ובעל הטורים. ונלווה להם תוכחת מוסר מספר של"ה, ונוסף להם בפעם הראשונה ספר תוצאות חיים מאת הרב חיים בוסקוביץ. מתוך התנ"ך שנדפס בוינה בדפוס אנטון שמיד. עם דיו אדומה בדף השער. כריכה מקורית. מידות: 30.5X22.5. מצב טוב מאוד.
החל מ $50
פריט מס' : 035

חמשה חומשי תורה – דרך סלולה, פיורדא תקס"ב – תקס"ג. 4 כרכים

ארבעה כרכים מתוך חמשה חומשי תורה "דרך סלולה", עם פירוש רש"י, תרגום אונקלוס ותרגום אשכנזי, באור ותקון סופרים, הפטרות, חמש מגילות, תפלות לשבת. פיורדא, תקס"ב - תקס"ג. שני שערים בראש כל כרך, הראשון מאוייר בדמויות משה ואהרן, כרובים ונשרים. שערים מיוחדים לסדר ההפטרות והתפלות. רשימות מנויים מפורטות מקהילת פיורדא וקהילות אחרות בגרמניה. 4 כרכים. בראשית: (16) א - קעז, (1) קעט – רלו דף. שמות: [4] א-קנה, [1], קנז-ר, כו דף. ויקרא: (4) א - קמב, (1) קמד – קנח, כח דף. דברים: (4) א - קה, (1), קז – קעו, כ, דף. כתמים. מצב כללי טוב. בחלק בראשית חסרה שדרה של הכריכה.
החל מ $100
פריט מס' : 036

ספר שער המלך - דיהרנפורט תקנ"ז | 1797 עם רישומי בעלות ישנים

ספר שער המלך, מוסר ודרשות מרבי מרדכי בן שמואל מוילקוטש - נדפס בדיהרנפורט תקנ"ז | 1797. רישומי בעלות רבים בדפי הספר ועל השער - לא נבדקו, שער פגום, נב [צ"ל ס], לח,טז דף. דף אחרון של חלק ראשון חסר. כרוך מחדש, מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 037

ספר "כפות זהב שתים" מאת הרב יוסף כ"ץ אב"ד קרינק דודו של רבי צדוק מלובלין. מהדורה ראשונה ויחידה. וילנא הורודנא. תקצ"ו | 1836. נדיר.

ספר "כפות זהב שתים" מאת הרב יוסף כ"ץ אב"ד קרינק דודו של רבי צדוק מלובלין. מחולק לשתי חלקים עם שערים נפרדים. מהדורה ראשונה ויחידה. וילנא הורודנא. תקצ"ו - 1836. נדיר. כף אחת - חידושים ופלפולים בסוגיות הש"ס. כף שניה - עשרים דרשות בעניני אגדה. המחבר היה אחיו של רבי יעקב הכהן רבינוביץ אביו של רבי צדוק הכהן מלובלין, כשנתייתם רבי צדוק בגיל שש הוא גדל בבית דודו בקרינק ולאחר מכן עבר עמו לביאליסטוק. 120 [3] דף. 21 ס"מ. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 038

ספר מקור חיים לבעל ה"נתיבות" זולקווא תקצ"ז | 1837

ספר מקור חיים, חידושים וביאורים על הלכות פסח, מאת הגאון רבי יעקב מליסא בעל "נתיבות המשפט". זולקווא, תקצ"ז 1837. חותמות. מו, טו דף. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 039

ספר היכלות מהתנא רבי ישמעאל כהן גדול - מהדורה ראשונה לבוב תר"י | 1850

ספר היכלות כולל שלשה פרקים מעניני מעשה מרכבה ודברים אחרים יקרים העומדים ברומו של עולם ודרשות נפלאות מהתנא רבי ישמעאל כהן גדול, מהדורה ראשונה שנדפסה כספר נפרד בלבוב תר"י | 1850. 12 דף [לא ממוספר]. קרעים בקצוות הדפים ובראשי 2 הדפים הראשונים עם פקגיעות קלות מאד בטקסט. מצב כללי בינוני. ללא כריכה. לא נראה מעולם במכירות.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 040

זוהר על ספר שמות - טשרנוביץ תרי"א | 1851

ספר הזוהר על התורה מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי חלק שני על ספר שמות, נדפס בטשרנוביץ תרי"א | 1851. חותמת בעלות: מענדיל גרשון ב"ר בנימין זאב מעיה"ק ירושלם תובב"א [יתכן שמדובר ברבי גרשון הלוי ראה אוצר הרבנים 4419: "רב גאון מפורסם, דיין מצוין בירושלים, נפטר בשיבה טובה בדר"ח טבת תרכ"ח]. שער פגוע מעט משוקם מקצועית, נזקי עש ופגעי זמן שונים בחלקם עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה עם הטבעת זהב בשדרה. חסרים 4 דפים אחרונים. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 041

ספר קב הישר ביידיש - דפוסי רוסיה ופולין [בשער: סלאוויטא] תרי"א | 1851

ספר קב הישר להגאון רבי צבי הירש קוידינובר זצ"ל "בלשון אשכנז בכתב עברי ונקודות בנקרא עברי טייטש [יידיש]", נדפס באחד מדפוסי פולין - רוסיה, ככל הנראה בלמברג [לבוב] בשנת תרי"א | 1851. לא הופיע עד עתה במכירות פומביות. [84] ד' (חלק א-ב) 24 ס"מ. מצב כללי טוב. כרוך בכריכה חדשה.
החל מ $50
פריט מס' : 042

חיבור אור חדש ונר מצווה למהר"ל מפראג - יוהנסבורג תרי"ט | 1859 - הסכמת המגיד מקוז'ניץ

חיבור אור חדש - ביאור על מגילת אסתר, ונר מצווה - על חנוכה, מרבינו המהר"ל מפראג זי"ע, נדפס ביוהנסבורג עם הסכמה של המגיד מקוז'ניץ זי"ע ורבי צבי הירש קאלישר. קפח עמ'. ללא כריכה. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 043

ספר ברכי יוסף של החיד"א. מהדורה מיוחדת. וינה. תר"ך | 1859.

ספר ברכי יוסף על ד' חלקי השלחן ערוך, 4 חלקים בשערים נפרדים, שער ראשון עם דיו אדומה עם תבליטים מדפוס ליוורנו, עם ספר שיורי ברכה. מאת הרב החיד"א ז"ל, ווין, תר"כ - 1859. על השער ובעמוד הראשון של ההקדמה ובסוף הספר ישנם חותמות של הרב שלום בכה"ר זכריה נגאר. הרב החיד"א הוציא את ספרו ברכי יוסף ואחר כך את ספרו שיורי ברכה כתוספת לברכי יוסף, כאן לראשונה נדפס הספר שיורי ברכה משולב על כל סימן וסימן בתוך ספר ברכי יוסף, ובמהדורה זו גם נדפס לראשונה שיורי ברכה על יורה דעה (פרידברג 1579). ספרו זה של החיד"א התקבל כספר יסודי בהלכה. המדפיס: דלה טורה. 4,קל [צ"ל קלו]; צד; 1,כה,[1] דף. 33 ס"מ. מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 044

ספר מחצית השקל. וילנא. תרי"ט | 1859.

ספר מחצית השקל - ביאור רחב היקף על המגן אברהם לשולחן ערוך אורח חיים. מאת הגאון רבי שמואל הלוי קעלין. וילנא. תרי"ט - 1859. המדפיס: יוסף ראובן ראם. [1],קיד,מג דף. *2. מצב כללי טוב בינוני. נזקי עש.
החל מ $50
פריט מס' : 045

ספר דרך חיים על פרקי אבות – לייפציג [וורשה], תר"ך | 1860

מסכת אבות עם פירוש רש"י ופירוש דרך חיים מאת המהר"ל מפראג. בדף השער "לייפציג", ללא שם מו"ל ושנת הדפסה, [לפי תקליטור וינוגרד נדפס בוורשה, שנת תר"ך-1860]. | רישומי בעלות רבים וחתימות בדף שלפני השער ובדף האחרון. חיסרון בשדרה. סימני עש. | קלח דף. 21 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 046

ספר תוספת ירושלים. וילנא. תרל"א | 1871. לא נמצא במכירות ולא נראה בספריה הלאומית. וספר כסא רחמים. אונגוואר. תר"ל/ל"א | 1870. מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית.

ספר תוספת ירושלים מאת ר' ישראל איסר איסרלין. וילנא. תרל"א - 1871. לא נמצא במכירות ולא נראה בספריה הלאומית. וספר כסא רחמים פירוש על- אבות דרבי נתן, סופרים, וכלה. מאת החיד"א. אונגוואר. תר"ל/ל"א - 1870. מהדורה לא מוכרת ביבליוגרפית (מהדורה דומה נדפסה שנתיים קודם באותו מקום). שני הספרים בכרך אחד. ר' ישראל איסר איסרלין (תקפ"ז,1827- תרמ"ט,1889): מצאצאי הרמ"א. נכד-אבי אביו ר' הרש אחיו של ר יונה סלוצקר, נכד-אבי אמו ר חיים ברודא מהורדנא. פוסק, רב בוילנא- תרכ"ד בבימ"ד בחצר הגביר ר' כתריאל משה שיינוק. חיבר גם- שם ישראל, אשי ישראל, ועוד. על הספר תוספת ירושלים נוסף "קיצור הוראת איסור" על חלק ראשון מיו"ד. המדפיס: יצחק ויוסף דבורזץ. 130 עמ', *8. הספר כסא רחמים נדפס עם דף הסכמות נוסף בסוף שלא נמצא במהדורת תרכ"ח. דפוס: אלמנת קארל יאגער. 121,4 דף. 33 ס"מ. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $80
פריט מס' : 047

מגיני ארץ, שולחן ערוך אורח חיים - יוהנסבורג, תרכ"ב | 1862. מהדורה ראשונה של הגהות רבי עקיבא איגר.

ספר מגיני ארץ חלק א' (שולחן ערוך אורח חיים), מהדורה ראשונה של הגהות רבי עקיבא איגר. נדפס ע"י ר' איצק ליב איגר, בנו של רבי עקיבא איגר. דפוס גאורג שטיין, יוהנסבורג, תרכ"ב [1862]. [4],שיח. מצב כללי טוב ביוני. נזקי עש לא בטקסט.
החל מ $60
פריט מס' : 048

ספר שערי תורה חלק ג' מאת הרב בנימין וולף לעוו זצ"ל. מהדורה ראשונה. אוהעל. תרל"ב | 1872.

הספר המפורסם שערי תורה בהלכה בנושאי חושן משפט חלק ג' מאת הרב בנימין וולף לעוו זצ"ל. מהדורה ראשונה. אוהעל. תרל"ב - 1872. הרב בנימין וולף לעוו (תקל"ג-"ז,1773-77 - תרי"א,1851): בן הגאון רבי אלעזר לעוו בעל שו"ת שמן רוקח, חתן ר' יצחק איזיק אב"ד אושפיצין. רב ב- ראשפיצא, אמשא, קעלין-תקע"ג, טאפלטשן-תקפ"ז וראש ישיבה, ווערבא(=וערבוי)-תקפ"ז, סנטוב-תקפ"ז על מקום אביו. חיבר "שערי תורה" שנדפס לראשונה חלק א' בוינה תקפ"א, ונקרא על שמו "בעל שערי תורה". מצב טוב מאוד. כריכה מחודשת.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 049

מרפא לשון - וילנא תרל"ה | 1875 עם ספר פני אריה וילנא תרל"ג | 1873 חתימת בעלות ראש ישיבת ביאלסטוק

ספר מרפא לשון ספר מוסר לרבי רפאל בן רבי יקותיאל זיסקינד כץ מאה"ו. מהדורה שניה וילנא תרל"ה | 1875. בסופו ספר פני אריה, חידושי הלכות ואגדות מרבי אריה הלוי מוואלקאוויסק. מהדורה יחידה וילנא תרל"ג | 1873. כריכה מנותקת, מצב כללי טוב. על הספר חתימה וחותמת בעלות של רבי יהושע דב גרודזיצקי זצ"ל - חתן רבי אהרון יעקובוביץ זצ"ל, חתנו של הגה"צ רבי אריה לוין זצ"ל, סב אשתו, ר' אלחנן יעקובוביץ זצ"ל היה מראשי ישיבת ביאליסטוק בפולין, ומכאן נטל חתן בנו את שם ישיבתו. ראש ישיבת ביאליסטוק בשכונת כנסת בירושלים, כיום קיים במקום כולל אברכים, בראשות בנו. חיבר את 'קדשי יהושע' על הש"ס, עם הסכמה נלהבת מרבו המובהק הגאון רבי ברוך דב ליבוביץ זצ"ל, הוציא לאור את 'תוספות הרא"ש' על בבא מציעא. למד בחברותא עם רבי חיים שמואלביץ. בין תלמידיו הרבים: הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, ראש ישיבת בית מדרש עליון. בניו: הרב חיים שמחה, הרב אברהם ברוך, חתניו: הגאון רבי חיים מלין, הגאון רבי נפתלי מלמוד מר"י 'אמרי נועם', הרב אפרים כהן, הרב דוד ביסטריץ והרב שמואל מאיר.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 050

לוט 4 כרכים של ארבעה טורים - וורשא תרל"ה-מ"ב | 1875-82

אברעה כרכים מארבעה טורים שנדפסו בדפוס האחים בני שמואל ארגעלבראנד בוורשא, חתימות שונות, הגהות, לא נבדק לעומק. מצב כללי טוב.
החל מ $50