ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה אינטרנטית מבוססת זמן מס' 4 - 17.06.2019

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

ספר המגיד מכתובים חלק שישי בדפוס הרב משה שפירא - סלאוויטא תקע"ט | 1819

ספר המגיד מכתובים חלק שישי, כולל את איוב, דניאל, עזרא ונחמיה עם תרגום יונתן, רש"י מצודות ועברי טייטש. נדפס בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא בשנת תקע"ט | 1819. קעח דף. חלק מהדפים כחלחלים, נזקי עש וקרעים שונים. דפים מנותקים בחלקם, ללא כריכה. מצב כללי בינוני גרוע. חתימת בעלות: מרדכי גוטשטיין.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $50
פריט מס' : 002

לוט 2 כרכים מסכתות. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תר"כ - תרכ"א | 1860-1861

1. מסכת חולין בדפוס האחים ר' חנניא ליפא ור' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר תרכ"א - 1861. שני שערים בדיו אדומה. נזקי עש קשים. מצב גרוע. 2. מסכתות בכורות. ערכין. תמורה. כריתות. מעילה. שער נפרד לכל מסכת בדפוס האחים ר' חנניא ליפא ור' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר תר"ך - 1860. נזקי עש קשים. מצב גרוע.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 003

ספר עצי לבונה - זיטאמיר תר"ל | 1870 העותק של נכד 'הברוך טעם' מלייפניק

ספר עצי לבונה על שולחן ערוך יורה דעה מאת רבי ניסן בן רבי אהרן מדובנא - דפוס בקשט ז'יטומיר תר"ל | 1870. חתימת בעלות: "וואלף וועקסלער". כריכה בלוה מעט, רישומים שונים. מצב כללי טוב. רבי בנימין זאב [וואלף] וקסלר, בן רבי משה ונכדו של רבי ברוך פרנקל - תאומים "הברוך טעם" מלייפניק [חותנו של הדברי חיים מצאנז], ונכדו של רבי מרדכי זאב לבוב אורנשטיין מלעמברג, ומצד אמו נכד רבי מנחם מענדיל לעזער בעל 'שובע שמחות'. רבי בנימין זאב וועקסלער ת"ח מובהק ויחסן גדול מהעיר טארנא ניהל בית מלא צדקה ויראת השם. חתנו הוא רבי יחיאל מיכל הולנדר מטארנוב [(תרס"ח - תש"ב) בן רבי שלמה מגדולי רבני גליציה בדורו. בעל מחבר "אמרי כהן"].
החל מ $50
פריט מס' : 004

לוט תפילות ושירי קודש נדירים ומיוחדים בפרסית - ירושלים שנות הת"ר

1. סדור תפילה לימי החול כמנהג ספרדים ומתורגם בלשון פרסית ונקרא 'עבודת התמיד' חלק ראשון נדפס בירושלים בשנת תרס"ח | 1908 בדפוס הרי"נ לעווי. בכל עמוד בחציו התחתון תרגום לפרסית יהודית. חותמות בעלות 'ועד חברת עולי משהד' בירושלם ו'בית הכנסת היהודי משהדי טהראן'. 4, שעו דף. דפים מנותקים מעט, וקרעים קלים ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי בינוני - טוב. 2. ראש השנה ויום הכיפורים - פיוטים לימים הנוראים בתרגום לשפה הפרסית. נדפס בדפוס אביב בירושלים תרפ"ט | 1929. רישומים שונים ותיקונים בכתב יד. דף ראשון מנותק, כתמים וסימני שימוש. 2, רלח, 3 עמ'. מצב כללי טוב. כריכה בלויה. 3. ספר חיאת אל איאם (=חיי הימים) שירי קודש בפרסית מאת רבי חיים אלעזר מזרחי (טהרן תרי"ח - ירושלים תרס"ט) - נדפס בירושלם תרס"ז | 1907. שער ודף אחרון מנותקים ופגומים, נייר שביר, כתמים שונים. 3, כט דף. כרוך יחד עם: ספר שירי נעים - תפילות ופיוטים לשבתות ומועדי ישראל ותרגום הגדה של פסח לפרסית. דף מפתחות, א-נו דף [חסר שער ודפים נז עד ס]. כתמים וקרעים שונים מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $60 החל מ $60
פריט מס' : 005

ספר פטר רח"ם - ירושלם תרע"ג | 1913 עם הקדשת המחבר

ספר פטר רחם, דרשות מרבי רפאל חיים משה אבן נאים רבה הראשי של גיברלטר תלמידו של הרב הדב"ש - ירושלם תרע"ג | 1913. מאחורי הכריכה הקדשה מודפסת עם תוספת בכתב יד המחבר הקדשה "לידידינו הגביר הנכבד... משה עובדיה...". שני דפים אחרונים חסרים, קרעים ופגמים בעיקר בקצוות, מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 006

פראגמאטישע היסטאריע פון מגילת אסתר - מהדורה יחידה ירושלים תרע"ה | 1915 נדיר!

פראגמאטישע היסטאריע פון מגילת אסתר, געגרינדעט אויף א מאנאסקריפט מיטען נאמען "מגלת זוטרא" פון הירש בן חיים הלוי ריווקין [סיפורי המגילה, ביידיש מאת הירש ריבקין] - מהדורה יחידה ירושלים תרע"ה | 1915 ספר נדיר. 2 דפים ראשונים כנראה חסרים. 1 דף, 33, 1 עמ'. קרע בדף האחרון עם הציור של "מקום המקדש". כריכה מקורית עם קרע בשדרה. שער עם קרע ומנותק חלקית. מעבר לזה מצב כללי טוב מאד.
החל מ $60
פריט מס' : 007

ספר מבקש ה' וספר דבר שמואל - עותק חסר ונציה שנ"ו | 1596

ספר מבקש ה' - שלשה דרשות על כל פרשיות התורה, כרוך יחד ספר דבר דבר שמואל - פירוש כל מאמרי רז"ל שבספר אלה הדברים רבה, שניהם מאת רבי שמואל חאגיז נדפסו בדפוס די גארה בויניציאה שנ"ו | 1596. מבקש ה' - ללא שער מתחיל בדף פה-פז, פט-קד, קט-קיג, קיו, קכא-קצב, קצז-עד הסוף (רנח) כולל המפתחות (8 דף לא ממוספר). דבר שמואל - מהשער (כולל) עד דף יט. ללא כריכה, נזקי עש, דפים מנותקים. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $60
פריט מס' : 008

ספר שי למורא - מהדורה ראשונה שאלוניקי תי"ג | 1653 עם הערות והשלמות בכתב יד עתיק

ספר שי למורא, שאלות ותשובות וקצת סוגיות ודיבורים ולשונות בעל הטורים, מרבי שבתי בן יונה מגדולי חכמי שאלוניקי ותלמידו של בעל הלחם משנה - מהדורה ראשונה שאלוניקי תי"ג | 1653. חסר שער ושני דפים ראשונים עם המפתחות. 1, קמ דף. נזקי עש רבים, קרעים שונים והדבקות עם השלמות בכתב יד במס' מקומות. תיקונים והגהות בכתב יד עתיק המתאים לתקופת ההדפסה. מצב כללי בינוני - גרוע.
החל מ $70
פריט מס' : 009

ספר כנסת הגדולה חושן משפט - פיורדא תנ"ב | 1692 - עם רישומים רבים וחתימות שונות

ספר כנסת הגדולה, על חושן משפט, לרבי חיים בנבנישתי - מהדורה שניה של חלק זה תנ"ב | 1692. ללא דף שער. ב-קצו דף. כתמים שונים וסימני שימוש. מצב כללי טוב. חתימות בעלות שונות ורישומים שונות, לא נחקר לעומק, נרשם כאן חלקית. בדף הראשון חותמת בעלות: חיים גאלד מכונה גארליצער פה קראקא [דיין בקראקא], וחתימה נוספת דהויה: "שלמה כץ...". בדף השני חתימת בעלות: "שמעון בצלאל ניימאן" [הושווה לחתימתו של רבי שמעון בצלאל ניימאן מטארנוב (תר"כ - תש"ב), בן רבי מאיר צבי, בעל 'ילקוט הרועים', גדל אצל סבו רבי ישראל ניימאן מקראקא, נספה בשואה. על גב הכריכה, ובדף הפורזץ והדף האחרון, רישומי בעלות ורישומים רבים נוספים, בהם זיהינו: "נתן נטע ב"ר יצחק אייזיק" [כנראה רבי נתן נטע לנדא מאושפיצין, שכיהן גם כרבה של ברדיוב, בנוש ל רבי יצחק אייזיק מדוקלא] ורישומים נוספים של בני משפחת לנדא מדוקלא ובני משפחת כץ. רישום בעלות נוסף: "הק' צבי הירש אייבשיץ, בהרב מו"ה יונתן מקראקא" [כנראה נכד אחיו של רבי יונתן אייבשיץ המכונה: רבי יונתן מלכה'ס]. ועוד.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 010

יפה ענף מהדורה ראשונה – פרנקפורט דאודר תנ"ו | 1696

ספר יפה ענף - פירוש על מדרש רבה למגילות: רות, אסתר ואיכה. מאת רבי שמואל יפה אשכנזי (1525–1595), מחכמי האימפריה העות'מאנית במאה ה-16, ומנהיג הקהילה האשכנזית בקושטא. מהדורה ראשונה. דפוס גוטשאלק, פרנקפורט דאודר, תנ”ו | 1696. חיתוך עץ יפהפה בעמוד השער. 3, כט, לא, נב [צ"ל נה - הדף האחרון ממוספר בטעות נב] דף. דפים מנותקים. נזקי עש. 32 ס”מ. מצב בינוני - טוב. כריכה בלויה.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $50
פריט מס' : 011

שולחן ערוך אורח חיים - אמשטרדם שנת נח"ת | 1697

שולחן ערוך, מטור אורח חיים, עם דרכי משה ובאר הגולה, פורמט קטן 16 ס"מ - אמשטרדם תנ"ח | 1967. ללא השער המאויר, 23, רסו, 2 דף. חלק מהדפים לא כרוכים במקומם, כנראה חסרים מספר דפים, קרעים ופגמים שונים. נכרך מחדש כולל שיקום בדף השער. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 012

מעשה טוביה - מהדורה שניה יעסניץ תפ"א | 1721 עותק חסר עם חתימות עתיקות מעניינות

חלק ראשון מספר העולמות או מעשה טוביה, אודות יסודות האמונה, טבע העולם, קוסמוגרפיה, אסטרונומיה, וגיאוגרפיה. שער מאויר בתחריט עץ, וכן מספר תחריטי עץ בגוף הספר, מאת רבי טוביה הרופא מק"ק מיץ - יעסניץ תפ"א | 1721. העותק שלפנינו כולל את ארבעת העמודים הראשונים ועד לדף סט [במקור צ"ל עד דף קכב]. קרע עם פגיעה בטקסט באחד הדפים שוקם מקצועית, דף השער משוקם מקצועית בפינות, עם חתימות עתיקות ורישומי בעלות: "קניתי ריש שתא [ראש השנה] תקפ"א חיים ווייל משווערזענץ", "הק' יצחק יהודא פרוסטיג" וחתימה נוספת "איצק..." שלא פוענחה. הגהה ארוכה מעניינת שלא נבדקה לעומק. מצב כללי טוב. כריכת קרטון חדשה.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $50
פריט מס' : 013

טור אבן העזר - וילהרמשדורף תפ"ז | 1727

טור חלק אבן העזר ממהדורת וילהרמשדורף תפ"ז | 1727. עם שער מאויר עם תחריטים של משה ואהרן תינוקות ועיטורים שונים. דף השער קרוע וחסר. 1, קסו דף. נזקי עש, קרעים שונים, דפים מנותקים, ללא כריכה. מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 014

כתובים – אמשטרדם. תצ"ב | 1732. עם רמז למלכותו של שבתאי צבי

חלק כתובים מתנ"ך אמשטרדם, על תהילים, משלי, איוב, דניאל, עזרא, נחמיה ודברי הימים. נדפס בדפוס הגביר אברהם בן הישיש הנכבד רפאל חזקיהו עטיאש. בדף השער תחריט עם ציור של נשר ובתוכו ציור של קבלת פנים לשבתאי צבי עם התרבוש בכניסה לאמשטרדם. קנ, 6 דף. ללא כריכה, נזקי עש, קרעים, כתמים, סימני שימוש בעיקר בתהילים ופגעי זמן שונים. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 015

מדרש תנחומא - אמשטרדם תצ"ג | 1733

מדרש תנחומא הנקרא ילמדנו והוא מדרש על חמשה חומשי תורה, בדפוס שלמה פרופס באמשטרדם תצ"ג | 1733. כריכה ישנה עם שדרה ופינות מעור, דפים ראשונים ודף אחרון, עם קרעים מודבקים עם פגיעות בטקסט, מעבר לזה כתמים קלים ובמצב כללי טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 016

ספר משנת חכמים לרבי משה חגיז - מהדורה ראשונה וואנזבק תצ"ג | 1733

ספר משנת חכמים, מוסר מרבי משה חגיז - מהדורה ראשונה וואנזבק תצ"ג | 1733. 1, קלח דף. מצב כללי טוב. כתמים וסימני שימוש קלים. רישום בעלות: "לייביש וועקסלער". הגהות בכתב יד בכמה מקומות. כריכה ישנה במצב טוב.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $70
פריט מס' : 017

ספר אור חכמים - מהדורה ראשונה פרנקפורט דאודר תקי"ב | 1752

אור חכמים מאת רבי בנימין בן שאול הלוי קאצנלבוגן, פרנקפורט דאדרה. חידושי הלכות על מסכתות ברכות, שבת, פסחים, ביצה, מגילה, ב"מ, ב"ב, וחולין. הסכמות רבני ליטא, פרנקפורט, קראטשין, ליסא ועוד. [1], נה דף. כריכת קרטון ישנה, חיזוקים בהדבקות נייר עם פגיעת טקסט במספר שורות שבתחתית הדף במרכזו במרבית דפי הספר ובשער. כתמי זמן. מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 018

ספר אורות המצוות - אמשטרדם תקי"ג | 1753 עותק חסר

ספר אורות המצוות, לרבי בנימין רפאל דיאש בראנדון - אמשטרדם תקי"ג | 1753. עותק חסר, ללא שער ודפים ראשונים. 17, קד דף. ללא כריכה, כתמים שונים. מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 019

הדרת מלך מהדורה ראשונה - אמשטרדם תקכ"ו | 1766 כרוך בכריכת עור עתיקה

ספר הדרת מלך, פירוש על ספר הזוהר, מאת המקובל רבי שלום בוזגלו מחכמי סאלי. מהדורה ראשונה ויחידה. דפוס יוהן יאנסון וישראל מונדווי - אמשטרדם בשנת 'ונתנך' תקכ"ו | 1766. חתימה מעניינת שלא נבדקה בדף השער, כריכת עור עתיקה. קרעים קלים, נקבי עש מועטים, 4, קיו, כולל התוספת מקיז-קלו (דף קלז אחרון חסר]) ולוח הטעויות א-ד (דף ה אחרון חסר)] דף. 19 ס"מ.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $80
פריט מס' : 020

שו"ת מהר"י מטראני חלק ראשון - פיורדא תקכ"ח | 1768 | חתימת בעלות מעניינת

ספר ראשון שו"ת מהר"י מטראני נדפס בפיורדא שנת "ויוסף הוא השליט" [תקכ"ח | 1768]. [1], ר [צ"ל: קי], ב-סה דפים. רישום בפורזץ: "שייך להרב האבד"ק אסטראווא", (ככל הנראה מדובר ברבי יצחק חיים רפפורט רבה של אוסטרובה, חתנו של רבי זאב נחום בורנשטיין אבי ה'אבני נזר') חתימה נוספת בעפרון: משה יוסף הכהן רפפורט". דף אחרון עם קרעים והדבקות, כתמי זמן שונים. מצב כללי טוב. כריכה מפורקת ללא שדרה.
הפריט נמכר ב $80 החל מ $80
פריט מס' : 021

ספר בית ישראל ובית הבחירה - פיורדא תקל"א | 1771 עם השלמות בכתב יד

ספר בית ישראל ובית הבחירה על דברי ימי ישראל, ענייני המשכן כליהם ובית המקדש מאת רבי אלכסנדר סנדר עטהויזן, ביידיש. מהדורת פיורדא תקל"א | 1771. השער והעמוד הראשון הושלמו בכתב יד אשכנזי רהוט. סד דף [הדף האחרון ממוספר בטעות פ']. פגעי עש וכתמים שונים, מצב כללי בינוני.
החל מ $60
פריט מס' : 022

פני יהושע חלק ג' סדר נזיקין - פיורדא תקל"ט | 1779

ספר פני יהושע מאת רבי יעקב יהושע פולק חלק ג' סדר נזיקין - פיורדא תקל"ט | 1779. 2,קנד [העמוד האחרון מסומן קנג וצ"ל קנד] דף. 31 ס"מ. כתמים, נזקבי עש ופגעי זמן שונים. מצב כללי בינוני - טוב. ללא שדרה וכריכה אחורית, כריכה קדמית פגומה. רבי יעקב יהושע פולק (תמ"א – תקט"ז) רבה של לבוב, ברלין ופרנקפורט. מחבר סדרת ספרי פני יהושע על התלמוד הבבלי. החיד"א כותב עליו שזכה לראותו ותואר פניו כמלאך אלוקים. כאשר הודיעו לבעל שם טוב משמים כי הוא זקוק לשמש תלמיד חכם, הוא הלך לפני הפני יהושע לשמשו, בהגישו אליו גחל מן התנור להצית את מקטרתו. והם שוחחו יחד אודות תנועת החסידות. הוא היה רבו בנגלה של המגיד ממזריטש.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 023

שו"ת הר הכרמל - פרנקפורט דאודר תקמ"ב | 1782 עותק יפה ונדיר!

שאלות ותשובות הרב הכרמל, לרבי אליהו בן יחזקאל אב"ד בילגורייא - מהדורה ראשונה פרנקפורט דאודר תקמ"ב | 1782. ספר נדיר, עותק יפה ומושלם, נקבי עש בודדים כתמי זמן וקרעים קלים. מצב כללי טוב מאד. כריכה מקורית עם שדרת עור, בלויה.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 024

ספר ברכות מים - מהדורה ראשונה שאלוניקי תקמ"ט | 1789

ספר ברכות מים, חידושים ושאלות ותשובות על סדר שלחן ערוך, מאת רבי משה מרדכי מיוחס - מהדורה ראשונה שאלוניקי תקמ"ט | 1789. 2, רסז דף, כנראה חסר דף אחרון במקום נכרך בטעות שוב דף רס. נקבי עש, קרעים וכתמים קלים. מצב כללי טוב. כריכה מקורית.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $60
פריט מס' : 025

דקדוק עברי: ספר מהלך [מהלך שבילי הדעת לרבי משה קמחי] - המבורג תקמ"ה | 1785 במצב מושלם

ספר מהלך [נקרא גם: מהלך שבילי הדעת] על דקדוק עברי מאת רבי משה קמחי, עם הגהות המיוחסות לרבי זלמן פוזנר, ותוספות והגהות מאת רבי שבתי סופר מפרעמסלא. נדפס בהמבורג תקמ"ה | 1785. 1, נ, 4 דף. כריכת חצי עור מקורית עם הטבעת זהב בשדרה. רישום בעיפרון על אחד הדפים. בסוף הספר העתקה בכתב יד מתוך מהדורה של ספר זה שנדפסה מאוחר יותר. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $50