ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 012

מחזור לשליח ציבור לשלוש רגלים - זיטומיר, תרי"ג | 1853

מחזור בפורמט גדול, לשליח ציבור, לשלושת הרגלים [סוכות, פסח ושבועות], כמנהג רייסין וליטא פולין פיהם ומעהרין. עם פירוש לשון הקודש ועם פירוש לשון אשכנז [עברי טייטש]. בדפוס רבי חנינאליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, זיטומיר, תרי"ג - 1853. דף השער בצבעי שחור ואדום. במהדורה זו, שונה הנוסח בתפלת "עלינו לשבח" שבמוסף על ידי הצנזורה, ובמקום "שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה" נכתב: "שלא עשנו כעובדי כוכבים ולא שמנו כמשפחותיהם". | כריכת חצי עור מהודרת, מנותקת חלקית. תיקונים בנייר דבק בדף השער ובדף שאחריו. [2], קנב דף. 32 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
$900
החל מ
$250

תן הצעה