ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 039

חתימות והגהות מעניינות על מהדורות ראשונות מדפוסי המזרח: עדות ביהוסף - קושטא / יד המלך - שאלוניקי / שו"ם מהר"ם די בוטון - איזמיר שנות הת'-ת"ק

1. ספר יד המלך, על הרמב"ם וביאור על הטור הלכות שבת, מאת רבי אליה פאלומבו - מהדורה ראשונה שאלוניקי תקס"ד | 1804. חתימת בעלות עתיקה בשער והערות נוספות ארוכות בכתב יד במס' מקומות בספר, לא נבדקו לעומק. [3], קכא דף. נזקי עש רבים, הדפים חתוכים בתחתית צמוד לטקסט עם פגיעה בטסקט. קרעים ופגמים רבים. כריכה בלויה מצב כללי גרוע. 2. ספר עדות ביהוסף, שאלות ותשובות מאת רבי יוסף אלמושנינו - חלק ראשון מהדורה ראשונה קושטא תע"א | 1711. דפים מנותקים. כריכה ישנה מנותקת ללא שדרה. כתמים. מצב כללי טוב. חתימות בעלות "הק' יעקב ב"ר אלכסנדרי מערצבאך מפירדא" ו"שמואל הק' זאנויל מנ"ש[?]". 3. שו"ת מהר"ם די בוטון, שאלות ותשובות ולשונות הרב בעל הטורים, מאת רבי מאיר בן רבי אברהם די בוטון, הובא לדפוס ע"י חתנו ותלמישו של המחבר רבי ישי אלמולי - מהדורה ראשונה איזמיר ת"כ | 1660. בשער חתימת בעלות: "שלי הצעיר ישראל בכמהר"ר מנחם אדאטו זלה"ה" [ככל הנראה זוהי כתיבת ידו של רבי ישראל אדאטו מחכמי אנדריאנופולי בתחילת שנות הת' - נזכר בסימן מ"א בספר זה ומכנהו המחבר: "צרופה כל אמרתו ודתו באשר ה' אתו, החכם השלם..." ראד עוד אודותיו באנ' לחכמי טורקיה ובארזי הלבנון], חתימות נוספות של "שלמה ב"ר שמואל שפמי" [ככל הנראה חתימתו של רבי שלמה שפמי, מגדולי רבני קושטא בשנות הת"ק-תק"כ - בספר שער המלך (נדרים פרק ג' הל' ו) הובאו חידושי תורה בשמו: "משם החכם השלם והכולל כמוהר"ר שלמה שפמי הי"ו"]. הגהה נוספת בכתב יד בצידו השני של דף לח. ח, קם דף. קרעים והדבקות שונות עם פגיעות בטסקט. נזקי עש קלים במס' דפים. ללא כריכה. דפים אחרונים מנותקים. מעבר לכך מצב כללי טוב.
$260
החל מ
$150

תן הצעה