ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 225

מהדברים הראשונים שהדפיס הרבי: קונטרס חנוך לנער צוואת הרש"ב מליובאוויטש זצ"ל - תש"ג | 1943

חוברת חנוך לנער "צוואתו הראשונה של כ"ק... מוהר"ר שלום דובער... מליובאוויטש (הרבי הרש"ב) בצרוף ראשי פרקים מתולדות ימי חייו" ברוקלין תש"ג | 1943. הקדמה מאת הרבי בימי חיי חותנו הרבי הריי"צ זצ"ל, תמונת המחבר בהתחלה, 40 עמוד. נקבי עש בודדים, מצב כללי טוב.
החל מ
$70

תן הצעה