ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 030

"לשמירה מעולה ולהניח ברכה בתוך ביתו" סט שלם ויפה של לקוטי תורה והש"ס [זידיטשוב] - חסידות מהדורה ראשונה תרל"ז - תרנ"ב | 1877-1892

סט שלם 5 כרכים של הספר הקדוש ליקוטי תורה והש"ס מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זכותו תגן עלינו, ביאורים בדרך הפרד"ס על חמישה חומשי תורה עפ"י תורת החסידות - מהדורה ראשונה ששלשת חלקיה האחרונים יצאו לאור ע"י תלמידו הגדול האדמו"ר רבי יוסף מאיר וייס מספינקא בעל ה"אמרי יוסף" זכותו תגן עלינו אשר כתב בהסכמה לספר ויקרא: "...מובטחני בכוחו הקדוש שכל מי שיקנה הספר הקדוש של מרן הקדוש בוודאי זכותו יגן עליו בזה ובבא ויהיה לו "לשמירה מעולה" [ההדגשה במקור!] ולהניח ברכה בתוך ביתו...". בהקדמה לספר דברים האריך האדמו"ר מספינקא במיוחד לספר בשבחו של רבו המחבר רבינו הקדוש והביא דברי תורה חשובים מגדולי החסידות וכתב בסיום: "והנה נודע כי רבינו המחבר זללה"ד כאשר אמר תורה ברבים השפיע לאחינו בני ישראל שפע פרנסה והצלחה ולכן כאשר יתפרסם ספרו הקדוש בעולם, וידוע כי גדולים צדיקים וכו'... יתרומם קרנם ומזלם למעלה, ויתברכו בשפע פרנסה והצלחה ולא יוכל שום אדם להזיק להם ח"ו...". בראש חלק ג' נדפס מכתב המגיד מקוז'ניץ אל ה'אוהב ישראל' מאפטא, הבאר מים חיים, והאהבת שלום מקאסוב, מכתב רבי צבי הירש מזידיטשוב אל רבי נפתלי צבי מרופשיץ ומכתב ה'דברי חיים' מצאנז אל מהרי"א מזידיטשוב. חלק ראשון: בראשית - לעמברג תרל"ז | 1877. [4], רט דף. סטפנסקי חסידות 298. שני שערים בכריכה התהפכו השערים בסדר. חלק שני: שמות - מונקאטש תרמ"ג | 1883. [1], רנב, [1] דף. שער משוקם, הדבקות וקרעים קלים בשולי מספר דפים. חלק שלישי: ויקרא - מונקאטש תרמ"ו | 1886. [4] קסח דף. חלק רביעי: במדבר - לעמברג תרמ"ט | 1889. [2], קנב דף. חלק חמישי: דברים - מ. סיגעט תרנ"ב | 1892 [12], ר דף. כריכות פשוטות לא אחידות לכל הסט. נקבי עש בודדים ופגמים קלים. מצב כללי טוב מאד. שמור בקפידה מספרייתו של המקובל החסידי רבי מרדכי משה הכהן קרפמן זצ"ל.
$1400
החל מ
$500

תן הצעה