ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 001

נדיר: תניא - מהדורה שלישית שנדפסה בחיי האדמו"ר הזקן זאלקווא תקס"ה | 1805

תניא, מהדורה שלישית שנדפסה בחחי רבינו המחבר אדמו"ר הזקן, בשער צוין "והוספנו בו נופך מהגאון האלקי אספקלריא המאירה הרב המחבר נר"ו והוא לבאר מהות התשובה וענינה והיא חלק שלישי אשר לא היה בראשונים הנדפס בסלאוויטא (עם הדגשה באותיות מרובעות של המילה 'בסלאוויטא')". מהדורה זו מופיעה ברשימת דפוסי תניא כמהדורה שלישית של התניא, אולי עפ"י מונדשיין (ראה: תורת חב"ד – ביבליוגרפיות עמ' 46-49) מהדורה זו היא מהדורה חמישית, ועפ"י סטפנסקי (סטפנסקי חסידות 625) זוהי המהדורה הרביעית, בכל מקרה מדובר במהדורה שנדפסה בחיי רבינו המחבר נ"ע. נדפס בזאלקווא דפוס אברהם יהודה ליב מאיר האפער אחר תקס"ה - 1805. [59] דף. 18 ס"מ. ללא שם הספר בראשי העמודים. כותרות בולטות לחלק שני "הנקרא בשם חינוך קטן" ולחלק שלישי "לבאר עניני תשובה בקצרה". כתמים (אחד מהם בדף האחרון מסתיר חלק מהנדפס). חתימות בעלות עתיקות שנראות מתקופת ההדפסה. מצב כללי טוב. כריכה ישנה בלויה מעט בקצוות.
החל מ
$3000

תן הצעה