ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 174

אוטוגראף דרשה שלא נדפסה בכתב יד קודשו של רבי ישראל יעקב אלגאזי זצ"ל - תק"ג | 1743 עם תנחומים וברכות לעושר וכבוד

עשרה עמודים בכתב ספרדי - כתב יד קודשו של רבינו הראשון לציון רבי ישראל יעקב אלגאזי זצ"ל. המכיל תוכן דרשת הספד על האשה החשובה מרת 'שול' זקנתו של הגביר שבתי סידיש, את ההספד דרש בשנת תק"ג ככל הנראה עוד בהיותו בצפת תובב"א, קודם מציין רבינו שדרשה זו נצטווה לאומרה: "כי כן צוותי מפי עליון מלאך של מעלה... החכם השלם המצוין רם ונשא מלאך רפאל..." ככל הנראה רב גדול בן דורו העונה לשם זה - לא בדקנו לעומק. בתחילה כתב רבינו הקדמה ארוכה רוויה מליצות וברכות לרוב: "וארימה ידי בצלו לאחינו וכו' לא יוסיפו לדאבה ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולם ונסו יגון ואנחה ונחלו לעולם הלל והשמחה גילה אחר גילה ולב שמח", "וההלל והשמחה במעונו והעושר והכבוד סמוכים לעד לעולם עד שיבלו שפתותיו מלומר די" בהמשך מגולל עלי כתב את הדרשה 'הספד נשים צדקניות' - התוכן לא ראה עדיין אור. בתוך כריכה עור חדשה, מוטבעת, מידות: 16+ ס"מ. כתמים, מצב כללי טוב. רבי ישראל יעקב אלגאזי מאזמיר וירושלים (ת"מ? - תקט"ז) בן רבי יום טוב. נכד רבי שלמה אלגזי הראשון. רבינו הסתופף בצילם של רבי חיים אבולעפיה בעל עץ החיים ורבי יצחק רפפורט בעל בתי כהונה. עלה לצפת בשנת תצ"ה, ולאחר מכן כיהן כרב בירושלים בתק"ט, בחודש אב תקט"ו מינו את רבינו כראש וראשון לחכמי ירושלים ומרא דארעא דישראל תפקיד שהחזיק בו עד לפטירתו כשנה אח"כ. בשנת תקי"ד חתם על שטר התקשרות חכמי "בית אל". חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה, ביניהם: "אמת ליעקב" הלכות קריאת וכתיבת ס"ת ועוד, שו"ת "דעת להשואל", "ארעא דרבנן" על החילוקים שבין דאורייתא לדרבנן "חוג הארץ" הלכות חגים ומועדים לבני א"י, ועוד רבים בדפוס ובכתב יד. הגיה את "חמדת ימים" באזמיר. נסע בשליחות לקושטא ושלוניקי. בהיותו בין גדולי דורו נדרש רבות להסכמות מחברים, כפי המוכח הסכים על "אדמת קדש", "חוט המשולש"-תצ"ט, "נחפה בכסף"-תק"ו, "פרי האדמה"-תק"ז, ועוד. גיסו הנו הגביר רבי יהושע אשכנזי מקושטא, בנו הנו מהרי"ט אלגאזי מירושלים.
החל מ
$1000

תן הצעה