ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 132

חפץ חיים מהדורה ראשונה עם תיקונים בכתב יד קדשו של המחבר רבינו ישראל מאיר הכהן - ווילנא תרל"ג | 1873 העותק של מרן המשגיח רבי הירש פלאי

ספר חפץ חיים "על שם כתוב מי האיש החפץ חיים וכו' נצור לשונך מרע וכו', הוא חבור מיוסד על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות ואבק שלהן...", כך הגדיר רבינו הגדול רבי ישראל מאיר הכהן מראדין את חיבורו החשוב שעל שמו הוא נקרא לדורות "חפץ חיים". במהדורה זו שהיא הראשונה של ספר היסוד שחולל מהפכה של ממש בדורות האחרונים, לא חתם רבינו את שמו והוא נזכר רק בראשי תיבות באותיות קיריליות בשולי השער I. M. Kagan כך גם בענוותנותו הרבה העלים את שמו גם מההסכמות - מהדורה ראשונה דפוס דווארזעץ ווילנא תרל"ג | 1873. בעותק שלפנינו, שני תיקונים בכתב יד קדשו של רבינו המחבר, שכידוע מכר את ספריו בעצמו והקפיד מאד שלא למכור ספר שאינו בשלמות. כך בדף כג עמ' ב' תיקן בכתב ידו כמה מילים חסרות שאכן הושלמו במהדורה שיצאה לאחר מכן [ראה בלוט ספרי חפץ חיים במכירה זו]. ובדף פ' עמ' א' כתב המחבר: "יש כאן חסרון ועיין בהשמטות בחלק ג'". ה, [1], ח-פא דף. בלי דפי הפרונמרנטן שנוספו רק בחלק מהעותקים. שיקום קל בפינה העליונה של השער, נקבי עש במס' דפים בודדים. נכרך מחדש בכריכה עם הטבעות זהב. מצב כללי טוב. כתמים מועטים. חתימת בעלות של הגה"צ רבי הירש [צבי זאב] פאלי זצ"ל - משגיח דישיבת חברון. וחתימות נוספות: "ישראל אשר בר"מ ז"ל שפירא" ו"שייך לאברהם יצחק הלוי ברא? הלוי".
$1700
החל מ
$1000

תן הצעה